Aktuellt

En folkräkning är slöseri, kommer inte ge svar och inte göra dig nöjd

Det finns fler och fler krav på en folkräkning av de som finns i Sverige, men en sådan kommer helt enkelt vara ett slöseri med skattepengar ...

2017-01-12 14:27

Information Sverige uppmuntrar till hedersvåld, hustrumisshandel, barnäktenskap och att kvinnan ska sköta hemmet

Länsstyrelsernas nya sajt Information Sverige, som det körs reklamkampanjer för just nu, är mycket olämpligt formulerad. Innehållet kan tolkas som bland annat att hedersvåld är okej, hustrumisshandel är normen, barnäktenskap gäller, kvinnan ska sköta hem och barn, samt ha lägre lön än mannen etc. Detta på grund av mycket olycklig pedagogiskt upplägg. Sajten bör omedelbart dras in och omarbetas så att texterna är helt tydliga med vad som gäller i Sverige.
Sajten Information Sverige innehåller mycket olyckliga formuleringar, inklusive på flera av de översatta språken. Är man inte van vid att läsa avancerade texter, eller om man bara läser delar av texterna (eller får dem upplästa för sig) så verkar det som att Sverige är exakt motsatsen mot vad de flesta vill att vi ska vara.

Sajtens innehåll är så olyckligt formulerat att den omedelbart bör dras in och omarbetas från grunden.

Gissningsvis har texterna tagits fram i någon form av grupptänkande bubbla, som läser hela texterna, och läser dem med redan svenska värderingar. Men om man läser dem med andra värderingar, så får man snarare en bekräftelse på att värderingarna följer normen och att detta är vad som gäller i Sverige.

Problemet ligger i att man t ex i långa utläggningar förklarar vad hedersrelaterat våld är och sedan förklarar att det är en norm. Ingenstans står det sedan att hedersrelaterat våld är förbjudet.

Nedanstående citat är på svenska. Jag har kontrollerat att översättningarna säger det samma på flera andra språk, men ej på alla. Det kan alltså hända att det även finns glidningar i något språk.

Det går att kopiera eller läsa upp delar av texten och hävda att detta är vad den svenska staten säger. Texterna går alltså att använda för att uppmuntra till t ex hedersvåld och mena att den svenska staten anser att hedersvåld är en norm (som ska gälla).

"Heder handlar om ärlighet, leva efter sin moral och att ha ett gott rykte. Att behålla sin heder är att få respekt från andra och inte skämmas*. Familjens och släktens heder styrs av traditioner och normer man vill bevara. Våld inom familjen och våld mot kvinnor finns i alla länder och i alla kulturer**. Våld som handlar om heder är våld mot någon som bryter mot familjens eller släktens normer och traditioner.
Den viktigaste normen som är kopplad till heder handlar om kvinnors och flickors sexualitet och att flickor är oskuld när de gifter sig***. Exempel på hedersvåld är att inte få klä sig som man vill och kontrolla vem man umgås med. Hedersvåld kan också vara att inte själv få bestämma vem man skall gifta sig med, allvarliga hot om fysiskt våld och i extrema fall också dödligt våld.
Det är därför oftast flickor och unga kvinnor som drabbas av hedersrelaterat våld, men även pojkar kan drabbas. Homosexuella är en särskilt utsatt grupp. Hedersrelaterat våld är vanligast i kollektivistiska samhällen eller där män ges mycket mer makt än kvinnor. Både kvinnor och män kan använda hedersrelaterat våld mot en person som brutit mot familjens eller släktens normer och traditioner.
Beslutet att utöva våld bestäms gemensamt.****"
* Här nickar rimligtvis alla som tillämpar hederskultur instämmande.
** Alla länder och kulturer innebär att även i Sverige och i den svenska kulturen gäller detta. Välkommen till Sverige, här slår vi våra kvinnor och barn.
*** Viktigaste normen är alltså att flickor är oskulder när de gifter sig. Flickor ska gifta sig, dvs barnäktenskap.
**** Är vi bara överens om att utöva våld så är det okej.

Detta är alltså information till nyanlända i Sverige och kan tas ur sitt sammanhang. Vilket jag gjort ovan. Det finns sedan följande meningar, som man kan välja att inte läsa eller för den delen sluta läsa innan.
"Sverige följer FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Rättigheterna handlar om att alla personer som är över 18 år själva får bestämma över sina liv* och sin framtid. Det betyder att alla ska få bestämma över sin kropp, sin sexualitet och sitt val av partner.
Så säger lagen
En man som använder våld mot en kvinna i en nära relation kan dömas för grov kvinnofridskränkning. När det gäller andra nära relationer kan den som använder våld dömas för grov fridskränkning. En person som använt våld i en nära relation kan också dömas för misshandel eller hot."
* Kombinera att man först får bestämma över sitt liv när man är arton med tidigare formulering att flickor ska vara oskulder när de gifter sig, så har vi alltså godkänt barnäktenskap i statens informationsmateriel.

Ingenstans i denna text står det att hedersrelaterat våld är förbjudet. Det står att man kan dömas för våld inom nära relation. Inte att det är kategoriskt förbjudet och inte heller att hedersrelaterat våld är förbjudet och formuleringen kring 18 år kan tolkas som att det är fritt fram med hedersvåld mot minderåriga då föräldrarna bestämmer upp till 18 års ålder.

Upplägget finns inom fler områden i texten. Först ger man en förklaring av något, utan att inleda med att säga att det man förklarar är förbjudet eller icke önskvärt. Förklaringen kommer först långt senare.

T ex informeras det om att i Sverige har kvinnor lägre lön, och jobbar mer i hemmet, samt att förbud mot t ex våld inom äktenskapet är en nymodighet samt att kvinnor inte hade t ex rösträtt mm tidigare. I sig är inte detta faktafel, men det kan tolkas som att det är så här det ska vara i Sverige - kvinnor ska ha lägre lön och kvinnor ska jobba mer i hemmet och dessutom är deras rättigheter en nymodighet.
"Arbete i hemmet betyder till exempel att ta hand om barn, tvätta, städa och diska. I dag är arbetet i hemmet mer jämställt, men kvinnor arbetar fortfarande mer i hemmet än män. Kvinnor arbetar ungefär 26 timmar i veckan medan män arbetar ungefär 21 timmar i hemmet. [...] Det är vanligt att både kvinnor och män tar ledigt från arbete eller studier för att vara hemma med sina barn. Men det är fortfarande fler kvinnor än män som är hemma med barn. [...] Men på arbetet är det inte jämställt. Kvinnor brukar få lägre lön än män. Fler män än kvinnor är chefer och fler män än kvinnor startar företag."
Välkommen till Sverige, här står kvinnan vid spisen och ska ha lägre lön än män, som ska vara chefer, för i Sverige har vi det inte jämställt på arbetsplatsen.

Rätt formulerat borde vara att vi vill inte ha det på detta viset.

Det finns också förtydligat "[f]öräldrar har rätt att ge sina barn en religiös uppfostran enligt den egna tron" och enligt ovan att det först är när man är "18 år [själv] får bestämma över sina liv". Annars är ju hedersvåld en norm att ta till.

Det står också att alla har rätt att utöva sin religion, men det står ingenstans att detta gäller endast om det inte drabbar någon annan. Som texten är formulerad är det helt okej att gå runt på Sveriges gator och torg och genomdriva sin religion via religiösa lagar. Att religion är en privatsak står inte.
"Alla människor ska ha rätt att praktisera sin religion [...] Ingen människa ska bli hindrad att praktisera en religion eller tro."
Det finns religösa sekter som anser att man får döda personer som inte tillhör den egna religionen. Enligt Information Sverige så har man rätt att på detta vis praktisera sin religion och man får inte hindras i detta.

Ja, jag citerar som fan läser bibeln, men när det handlar om rövhattar så kan de också mycket väl läsa Information Sverige som fan läser bibeln, eller läsa upp delar av innehållet för sin misshandlade hustru eller släktingar inför beslut att hedersmörda en flicka. En sådan här text som beskriver hur vi vill ha det i Sverige måste vara glasklar och ska inte kunna misstolkas om man t ex inte läser hela texten.

Texterna bör alltså vara i stil med "I Sverige är det förbjudet att slå kvinnor eller barn och dessa har rätt att göra precis vad de vill, oavsett vad du tycker om det. Den sombryter mot lagen ska sättas i fängelse. I Sverige får man älska eller leva med vem man vill oavsett dennes eller ens eget kön". Inte något annat. Inga kan, utan ska. Texterna ska enbart positivt förmedla vad som gäller och t ex hustrumisshandel eller barnaga får bara förekomma i samma meningar som t ex straffbart, domstol, fängelse, utvisning. Man ska skriva att "i Sverige anser vi att kvinnor och män ska ha lika lön för lika arbete, kompetens och erfarenhet". "I Sverige anser vi att man och kvinna eller partners i ett hushåll delar lika på hushållsarbete och ansvar för barn". Inte något annat, som kan misstolkas.

Jag ser fram emot att Information Sverige omgående stänger ner och omarbetar sina mycket farliga texter. De som tagit fram texterna har säkert haft goda avsikter i sin bubbla, men bör medge att det blev fel och att man nu tänker göra om och göra rätt.

Ni hittar Information Sverige här. Av någon anledning finns inte texterna på det fjärde vanligaste utomnordiska invandringsspråket, nämligen polska, men väl på ovanligare språk.

Låt oss formulera någon mening på äkta Information Sverige-vis: "Att mörda någon är att döda dem, t ex för att man tycker illa om dem eller för att de är skyldig dig pengar, men det kan också finnas andra anledningar till att mörda en annan människa. I Sverige mördas hundratalet personer varje år och man väljer allt oftare skjutvapen som verktyg när man tagit beslutet att mörda. Ofta är beslutet att mörda gemensamt, om man är ett gäng eller annan sammanslutning av människor."

66 kommentarer:

 1. De är väl bara lite förutseende.. för att slippa ändra senare.

  SvaraRadera
 2. Häpnadsväckande!
  Bra publicerat, Lars!

  SvaraRadera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 4. "Exempel på hedersvåld är att inte få klä sig som man vill och kontrollera vem man umgås med. "

  Jag är etnisk svensk och har en dotter på 13 år, och hon får inte heller umgås med vem hon vill. Eller rättare sagt, vem som helst. Jag vill bara påpeka det. Jag antar att jag då kvalificerar att benämnas som familjens diktatoriska klanöverhuvud och patriarkal relikt.

  I vår familj studerar barnen, ägnar sig åt vettiga fritidssysselsättningar så som läxor, musik och idrott. Den tid som blir över spenderars med fördel tillsammans med vänner i familjer med liknande värderingar. Punkt Slut!

  Skulle min dotter vilja umgås med knarkare, hänga på sta'n på kvällarna eller besöka ett hvb-hem för ensamkommande, så kommer jag att säga Nej.

  Anledningen till det officiella Sveriges tå-trippande och dessa dåliga formuleringar, är att vi omfamnat mångkulturen som officiell ideologi, och till följd av det, medvetet gjort oss svaga i vår kultur. Alla kulturer är lika mycket värda, alltså är det inget fel på andra kulturer. Ändå måste man skylla alla tillkortakommanden i samhället på någon, och det blir naturligtvis männen som grupp, eftersom den andra officiella ideologin i Sverige, feminismen, medger att män är priviligierade enbart genom att vara män, och dessutom är starkare, medan kvinnor generellt är svagare och behöver kvoteras in.

  Kluring: Varför stannar EU-tiggarna enbart hos kvinnor och tjafsar och vädjar om pengar?  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast nu står det ju hos Information Sverige att om man är under 18 år så får man inte bestämma över sitt eget liv. Så då är det inte hedersvåld du ägnar dig åt.

   Radera
  2. Betyder det här att det är uteslutet att jag får bjuda ut din dotter på en utekväll alltså?

   Radera
  3. Avsåg alltså Dr Syn.

   Radera
  4. Nu är raskriget här.
   Etnisk svensk vs finländare.

   Radera
  5. Trodde att du föredrog andra kvinnliga familjemedlemmar...

   Radera
  6. Då kanske jag blir jag en hedersvåldsman om fem år då. ;-)

   Samtidigt, så har jag för mig, att det står i socialtjänstlagen, att man inte kan tvinga barn till något de inte vill, t.ex. att bo hos en förälder de inte vill bo hos, även om man har gemensam vårdnad. Lite osäker vad som gäller.

   Radera
  7. Avsåg alltså B.D...

   Radera
  8. Ben, bjud ut henne bara. Jag litar på dig. Har du tröttnat på mamma?

   Radera
  9. Etnisk svensk vs Finländare?
   Oavgjort i min familj.
   Fast nu dyker ju det fjärde ( enligt Lars W ) språket upp.
   F-n, jag är i minoritet..

   Radera
  10. Fast det vette fan om Doktor Syn godkänner Ben Dovers inbjudan till hans trailer park på böda sand.

   Radera
  11. Jag är mest förvånad att Ben bjuder ut dom först. Jag trodde han var mer pang på rödbetan

   Radera
 5. Fast när det gäller barnaga var det t ex ganska tydligt. Där står att det är förbjudet med både psykiskt och fysiskt våld. Fast det är väl lite osant åt andra hållet, möjligen. Mig vetelrigen är det ju inte förbjudet att vara elak mot sina barn?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men man riskerar att få igen med ränta på ränta!
   Misstänker jag.
   De är långsinta som far sin!

   Radera
  2. Slå hårdare, så minns dom inte.

   Radera
  3. Barnuppfostran enligt BD: När de är stora nog att slå tillbaka så man slocknar så är de redo för världen? Enligt gammal svensk tradition: https://www.youtube.com/watch?v=wuDf4u2IS2Q&t=39m14s

   Radera
 6. Du missuppfattar Cornu. Sjävklart ska det tolkas som du beskriver allt annat vore rasism och etnisk-kulturell diskriminering.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis, det är avsiktligt skrivet så för att ingen ska råka känna sig kränkt, utanför eller kritiserad. Alla ska känna sig välkomna här!

   Landet som lägger sig platt på rygg och låter sig köras över i allas lika värde anda. Inbjuder och uppmuntrar till diverse förtryck och övergrepp bara det är rätt ursprung på personerna som utför dem.

   Radera
 7. Diktatur är också bra ibland
  "Frågan om demokrati är bra eller dålig har diskuterats ända sedan idén uppstod. Det finns de som menar att ett demokratiskt system inte alltid är lika snabbt och effektivt som en diktatur där den som bestämmer snabbt kan driva igenom olika beslut. I en demokrati ska alla få göra sin röst hörd, man måste kompromissa och rösta för att komma till beslut. Därför är det i vissa extrema situationer bestämt, även i demokratiska stater, att demokratin kan få stå tillbaka för effektivitet och snabbhet. Det kan i krissituationer helt enkelt vara nödvändigt för de som styr att fatta ett snabbt beslut för att situationen inte ska förvärras."

  SvaraRadera
 8. Ja, antingen så deror det på att texten tröskats fram i en kommité tills att alla är för trötta att komma ihåg vad som står där, eller så är det sdåana här normkritiska typer som anser att den Svenska kulturen skillnad jämf med många andra, bara är en gradkillnad istf väsensskild

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jävligt märkligt och misslyckat. Sajten utger sig för att informera om Sverige, men allt som står där är en massa helneutralt å ena sidan/andra sidan blaha-blaha.

   Det här känns också rätt random:

   https://www.informationsverige.se/Engelska/Leva-och-bo/Pages/Trivselregler.aspx

   Jaha, man ska städa i tvättstugan. Typ sånt som varje hyresvärd faktiskt informerar sina hyresgäster om, och i större städer gör man säkert även detta på flera språk. Ganska onödigt innehåll på sajten kan man tycka.

   Radera
  2. Hur många språk tror du hyresvärden kan?
   Det är faktiskt ett jätteproblem med städning av tvättstuga och sopsortering. Finns 2 alternativ. Antingen har de inte fått någon information. Eller så skiter de i det.

   Radera
  3. Många språk, det räcker väl med skyltar på ett lämpligt kommandospråk, t.ex. Tyska?

   Radera
  4. Och stora skyltar med överkryssade plastpåsar runt kompostpåsarna, som hänger ovanför kompostsopkärlen. Tror ni att alla klarar av den rebusen? Ser man plastpåsar drälla omkring nere i komposten?

   Radera
  5. Herr Muffins.
   En klassiker!

   Radera
 9. "Arbete mot könsstympning i Sverige

  Kvinnlig könsstympning är förbjuden i Sverige."

  Manlig könsstympning är tillåten dock, omskärelse. Så ett faktafel i rubriken, borde vara i stil med:

  "Arbete mot kvinnlig könsstympning i Sverige

  I Sverige värderas kvinnor högre än män och därför är endast kvinnlig könsstympning förbjuden."

  SvaraRadera
 10. "Kvinnor brukar få lägre lön än män" är dessutom en ren lögn om man menar för samma jobb, något som konstaterats dussintals gånger vid det här laget av stora undersökningar av bla JämO, Arbetsgivarverket, Svenskt näringsliv, Medlingsinstitutet etc. Det konstaterades redan för 20 år sedan: "Våra forskningsresultat är helt i överensstämmelse med det många forskare redan anat: direkt lönediskriminering är inte längre ett problem", http://nationalekonomi.se/filer/pdf/25-1-emm.pdf

  Att denna lögn kan fortgå måste klassas som en falsk nyhet.

  SvaraRadera
 11. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 12. Lite komiskt att reklambannern högst upp på startsidan är just informationsverige.se.
  Jag antar att Du inte kan styra vilken reklam som visas?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Reklamen baseras på dina surfvanor och är individuell.
   Så dyker det upp reklam för vaselin i industripack så är det inte en slump.

   Radera
  2. Ja, vsr någon häromåret som klagade på all reklam för postorderbrudar, det var lite kul.

   Radera
  3. Häromdagen klagade någon på reklam för Ryska dejtingsidor..

   Radera
  4. Hmm... Undrar när jag - som pursvensk av födsel och ohejdad vana - sökte information om nyanlända...? Eller för den delen som mycket lyckligt gift sökte efter, eller ens tittade på dejtigsidor? Kan svära på vad ni än tycker är heligt, att det inte har hänt så det där med att reklamen är individuell tar jag nog med en, (enorm), nypa salt.
   Jag vet att Google jobbar hårt med individuellt anpassad reklam, men vet också att de "pushar" annonser ibland för att "väcka intresse".
   Oavsett så var det skön ironi att den reklamen dök upp på ett inlägg som fullständigt sablar ner den, men jag förstår att det var roligare att kasta skit på mig än att fatta vad jag egentligen sa.

   Radera
  5. Reklamen är i maskopi med samma källa som skickar fram alla ljusa ideér när man är på fyllan. Avsikten är att störta en i skiten så man kan bli en bättre människa imorgon.

   Radera
 13. Bedrövligt - saknar ord för de värderingar som de styrande politikerna försöker indoktrinera med ....
  Bra av Cornu att lyfta fram detta!

  SvaraRadera
 14. Jag tror det här är lite mer än en felskrivning eller en olycklig felformulering. Det är ett angrepp på det västerländska samhället. Jag förstår inte varför det annars skulle vara så svårt att tala ur skägget och klargöra vad som gäller. Många som kommer hit ber ju för fan om att få tydliga riktlinjer men det ska jamsas och flummas hela tiden.

  SvaraRadera
 15. Är inte det minsta förvånad. Vänsterfolk saknar helt förmågan att se världen ur andra människors ögon, inte minst folk från andra kulturer. Utan de utgår alltid från sig själva och tror att svenska värderingar i grunden anammas redan när man korsat gränsen och att allt som behövs är lite svammel om normer.

  Det är också därför de inte förstår varför inte alla omfamnar deras välfärdsutopi, där staten tar hand om dig från vaggan till graven. De borgerliga socialisterna är lite intelligentare, och det är därför vi också har dem att tacka för många av reformerna som åtminstone gett lite valfrihet, som att man kan välja skola och vårdcentral.

  SvaraRadera
 16. Ska föreslå för sambon att hon hädanefter ska stå vid spisen och föda barn. Risk finns att jag åker på ett kok stryk, men våld i hemmet är ju ok, right?

  SvaraRadera
 17. Ah, underbart med ett gött garv.

  Synd bara att skattepengar har gått till den här idiotin, sickna sopprötter..

  SvaraRadera
 18. Jag slängde in en länk till Cornus postning på deras FB-sida.
  Vi får väl se om det blir någon reaktion ;-)

  SvaraRadera
 19. Länkar till de texter du refererar till vore bra. Jag hittar inte texterna. Däremot hittar jag detta bl a
  https://www.informationsverige.se/Engelska/Samhalle/Samhallsorientering/Pages/Olika-s%C3%A4tt-att-leva-ihop.aspx

  SvaraRadera
 20. Alla som tror på en Religon är Outbildade och Dumma i huvudet ! Nuförtiden så borde samhället dumpa alla dessa gamla regler & sedvänjor ( från mer än 1300 år sen), och utbilda folk lite mer så att dom fattar ....

  SvaraRadera
 21. Jag tycker att det verkar ganska logiskt när man läser dessa stycken: en extremfeminist* har skrivit texterna, och i var och varannan punkt har personen därför smugit vinklade politiska argument för statlig intervention. Konsekvensen blir att argumenten blir malplacerade; de ser ut att vara en del av det texten egentligen är tänkt att beskriva.

  *något bred tolkning av det ordet "extrem", men jag anser att vinklad användning av data för egen politisk vinning i ett sånt här sammanhang (som bör vara fullständigt neutralt) är extremt beteende.

  SvaraRadera
 22. Å herre min je. Gudruns skymning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har solförmörkelse drabbat "mitt" Gotland?

   Radera
 23. Bra gräv, hoppas det går att spinna igång en debatt om detta. En riktig varböld av idioti och kommunikativ inkompetens.

  SvaraRadera
 24. Det gamla Sverige finns inte längre och kommer aldrig tillbaka var det någon politiker som sa. Jag antar att det här är del av islamiseringsprocessen som riket nu genomlider.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Japp! Bara dårar som inte begriper det.

   Radera
  2. Det var Mona "Jag-är-minsann-ingen-fifflare" Sahlin som sade det. Hela citatet är: "Svenskarna måste integreras i det nya Sverige, för det gamla Sverige kommer inte tillbaka". P1-morgon SR P1 17/5 2001
   Hon har också sagt: "Det är därför vi svenskar är så avundsjuka på invandrare. Ni har en historia, en kultur. Vi har bara midsommar och sådana töntiga saker"
   Turkiska ungdomsförbundet blogg/tidningen Euroturk

   Radera
  3. Men nu har ni i Sverige ju fått "DÖ" överenskommelsen.
   Varen stolta, hör ni!

   Radera
 25. Tack alla 87% som har röstat på förrädarpartierna.

  SvaraRadera
 26. Verkar som de tagit åt sig av kritiken, för nu hittar jag inget av det som citerades i blogginlägget. Bra jobbat!

  SvaraRadera