Cornucopia?

Aktuellt

Två tredjedelar av läsarna har fått det bättre sedan 2014, var femte sämre

Sedan 2014 och regeringsskiftet har 67% av svarande läsare fått det bättre, 14% upplever sitt liv oförändrat och 19% uppger att de fått det ...

2017-01-30 13:13

Försvarsmakten: Återinfört minimalt värnpliktsförsvar kostar ytterligare 630 MSEK

Försvarsmakten har nu räknat på vad det kostar att återinföra ett minimalt värnpliktsförvar där några få procent av en årskull ska tvingas göra värnpliktsutbildning medan övriga 95-98% kan gå vidare med utbildning, yrkeskarriärer och pensionsgrundande inkomster. Svaret är att man behöver 630 MSEK i utökade försvarsanslag, alternativt måste försämra svensk beredskap.
Anställd personal med mycket hög tillgänglighet och beredskap.
En återinförd svensk värnpliktsutbildning innebär inte att svenskt försvar rustas upp i numerär, utan bara att man tvingar in 2-5% av en årskull av unga kvinnor och män i att fördröja sitt yrkesliv, utbildning, livsinkomst och pensionsgrundande inkomst ett år. Eftersom systemet inte omfattar alla är det djupt orättfärdigt. Återinförd värnplikt handlar alltså inte om att återupprätta ett invasionsförsvar.

Svenskt försvar är så litet att man för att alls ha en chans att verka måste ha mycket hög tillgänglighet och kompetensnivå. Det finns inte utrymme för några köttväggar som man stokastiskt ställer i vägen för motståndarens bly, splitter och stål. Istället har vi kontinuerligt tjänstgörande personal med tillhörande höga tillgänglighet och beredskap, samt som uppnår mycket hög kompetensnivå.

SvD skriver nu att tvångsrekryteringen av 2% av en årlig ungdomskull kommer återinföras under andra halvåret 2017, eftersom regeringen inte vill anslå pengar till skäliga och attraktiva löner som skulle lösa rekryteringen till yrkesförsvaret.

Kostnaden för att återinföra tvångsrekrytering och tvångsutbildning är 630 MSEK om året, vilket rimligtvis istället kunde gått till löneförhöjningar som skulle löst mycket av yrkesförsvarets rekryteringsproblem. Soldatyrket är Sveriges kanske lägst betalda yrke, samtidigt som det per definition är livsfarligt.

Försvarsmaktens personaldirektör Klas Eksell säger:
"Det finns ingen möjlighet till det i den avvägda och ansträngda ekonomi som vi har redovisat för regeringen. Om vi ska öka utbildningsvolymen till 5 000 kvinnor och män år 2020 mot i dag planerade 4 000 behöver Försvarsmakten en förstärkning med cirka 630 miljoner kronor för att hantera uppkomna merkostnader. I annat fall måste vi få uppdrag om att sänka kraven på tillgänglighet."
"Sänka kraven på tillgänglighet" handlar om att svensk beredskap alltså kommer minskas och vi får i praktiken ett sämre försvar genom att man drar ner på GSS/K för att istället finansiera värnpliktsutbildning. Ett försvar som inte möter motståndaren, utan står i förråd och på järnvägperronger och väntar, är inte ett försvar annat än på pappret.

Det finns inga genvägar runt ekonomin. Man ska också komma ihåg att stommen i forna tiders svenska försvar, de sk depå- och bevakningsvärnpliktiga (aka malajer) är avskaffade. Dessa höll invasionsförsvarets utbildningssystem under armarna genom att sköta det man idag måste hyra in externa entreprenörer att utföra till högre lön än soldatlöner, som sk grå arbetskraft. Eller om man så vill slavarbetskraft som utförde riktiga sysslor för 32:- SEK om dagen i lön medan vi andra lekte krig.

Det är inte tal om att återinföra tvångsrekrytering av slavarbetskraft för att kraftigt minska Försvarsmaktens kostnader. Värnpliktiga kommer få samma utbildningsersättningar, om än låga, som dagens yrkessoldater får under sin utbildning. Man sparar inga pengar, utan det handlar enbart om att lösa rekryteringsproblemen till de främst tidvis tjänstgörande soldaterna (GSS/T).

Som GSS/T får du samma soldatlön som GSS/K när du väl är inne. För kanske 98-99% av alla GSS/T innebär det att man går ner i lön när man tjänstgör. De som istället numera är pliktplacerade, GSS/P, dvs personer som sagt upp sig men sedan med stöd av värnplikten ändå krigsplacerats på befattningar, får istället sin SGI när de är inne på repetitionsövning. Det innebär för de allra flesta yrkesarbetande att de får mer betalt än GSS/T. Man tjänar alltså ekonomiskt på att säga upp sig och bli pliktplacerad.

Med Sveriges minimala försvarsnumerär är ett ständigt stående yrkesförsvar en förutsättning för svensk försvarsförmåga. Att återinföra värnpliktsutbildning för att lösa rekryteringsproblemen är att kasta ut bebisen med badvattnet och kraftigt minska försvarsförmågan. Oavsett måste det till mer pengar - vi kan välja att göra det med försämrad försvarsförmåga, eller med höjd dito genom att höja lönerna.

Och nej, de 2-5% som kommer "göra värnplikten" kommer inte vara de som bittra äldre generationen jag tillhör anser vara de som behöver "lära sig lite hyfs". Det kommer vara de bästa, de smartaste, de mest vältränade och samtliga med ett fläckfritt förflutet. Återinför värnplikt kommer inte lösa några som helst samhällsproblem, och kommer snarare försämra svensk försvarsförmåga. Samt för de som tvingas göra värnplikten fördröja yrkeslivet och sänka livslönen. Djupt orättfärdigt.

Det finns ett sätt att öka svensk försvarsförmåga till att ens uppfylla försvarsbeslutet 2015. Och det stavs finansiering av tagna politiska beslut.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

31 kommentarer:

 1. Innan vpl blev avskaffad och I princip val frivillig, hur manga togs in per år då?

  SvaraRadera
 2. Om återinförd värnpliktsutbildning kostar 630 MSEK vore det intressant att veta hur mycket bemanning av nuvarande organisation med frivillig, anställd personal skulle kosta. Annars vet vi inte om 630 miljoner är billigt eller dyrt, bara att det är orättvist.

  Värnplikt och låg tillgänglighet/beredskapstider har förövrigt inget samband. Under den tidigare invasionsförsvarsepoken hade flertalet värnpliktsförband 24 och 48 timmars beredskap vilket är betydligt högre beredskap än vad vi har idag med anställd personal.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror det finns en annan aspekt också. Att en tänka på en military karriär. Lars överdriver tvånget som jag ser det då manga ändå tar friar och antagligen så skulle fler söka till vpl om man frågade dem. Jag läste förövrigt en intressant artikel på "War is boring" I helgen där det brittiska försvaret också brottas med rekryteringsproblem, bl.a. att militären verkar bli ett val inom "militärfamiljer". Jag tror ju personligen att en modell med vpl men vissa värvade förband (t.ex. en bataljonsstridsgrupp per brigad).Debattartikeln I DI som nanotech nämner längre ned I tråden är intressant också.

   https://warisboring.com/the-british-army-cant-find-enough-soldiers-7733bc481c6e#.na09wpcz6
   http://www.armedforces.co.uk/armypayscales.php#.WI8yq2wiyM8

   Radera
  2. Det rimliga om vi ska återta någon form av förbandsvolym för att faktiskt kunna försvara landet, 10-ish armébrigader mm, är en kombination av värnplikt och anställning likt vårt västra grannland Norge.

   Den stora orättvisan vid minimal värnpliktsutbildning är heller inte året man missar genom att tvingas till just värnpliktsutbildning, aka lumpen. Det som är orättvist på riktigt är att när fienden väl kommer tvingas du till att med hög sannolikhet att dö en kvalfylld död för Sverige medans övriga icke tvångsuttagna sitter hemma i sina stugor och myser. Den biten blir betydligt enklare att motivera om huvuddelen av den fullt friska manliga befolkningen i lämplig ålder delar bördan.

   Staten har sen alla möjligheter till att skapa incitament för att folk faktiskt via fri vilja tar värvning. Det är bara det att den politiska viljan för detta idag saknas.

   Radera
  3. Frågan är väl om de just myser I sina stugor I en krigssituation. Men jag tror också en Norsk modell.

   Dock så tror jag en minimal värnplikt de facto skulle vara "frivillig", dåbara de som verkligen vill skulle göra den.

   Radera
  4. För att förtydliga, det finns nog ett antal som skulle kunna tänka sig att göra vpl, även med den risk det innebär, om de blev tillfrågade, men kanske inte har tänkt tanken att aktivt ta värvning.

   Radera
  5. Hann det ens bli boring i WW1?
   Verkar som om omsättningen var ganska "häftig" i skyttegravarna.
   Åtminstone tidvis...
   Läste C.J. Foresters "Generalen" igår.
   Tacksam sluppit undan med 401 dagar i svensk värnplikt.

   Radera
  6. @skepparn

   Befann du dig på ett frontavsnitt där det bedrevs offensiva operationer under WW1 var omsättningen av personal mycket hög. På andra ställen hände under långa perioder just ingenting så nog hades det tråkigt alltid.

   Under en högintensiv konflikt mot en tekniskt avancerad motståndare idag kommer sannolikt många vapenslag att ha samma typ av förlustförhållande som förbanden hade under WW1. Framförallt i Flottan och Flygvapnet där huvuddelen av personalen som bemannar vapenplattformar torde stryka med första veckan. Hörde en gång i tiden av en båtchef, kanske en skröna, att det lagrades 1,5 uppsättning robotar per robotbåt i krigslagren. Man räknade nämligen med att förlora ungefär halva styrkan när man gick ut och lossade första vapenlasten. Om så blev fallet och man överlevde första insatsen skulle det onekligen krävas viss självdisciplin och offervilja, likt WW1, när man tänder upp gasturbinerna igen efter tankning och laddning för att gå ut och lossa andra lasten.. Skulle säkert kännas lite orättvist just då om jag var tvungen men huvuddelen av mina bekanta satt hemma och följde spektaklet via TV.

   Radera
  7. Under familjens 26 år i Belgien har jag medvetet sett till att undvika Passchendaele, Verdun och Somme.
   För mycket av koncentrerad mänskligt vansinne i min smak.
   Däremot har jag ju insett att även jag skulle kunna göra värnplikten åtskilligt mer nyttig för land och oss inkallade.
   Detta då i den tjänst jag utbildades i och var tänkt att göra nytta.
   Oerhört ineffektivt utnyttjande av tiden.

   Radera
  8. Ocke, dock så tror jag att I en högintensiv konflikt så skulle knappast de som inte var I grönt sitta lugnt I soffan och följa det från TV. Så länge som behovet av värnpliktiga inte äör store än de som frivilligt gjorde vpl så kan man nog betrakta mönstringen som en intensive värvningskampanj, dvs de man tar in är nog de som skulle flockas till fanorna vid en kris. Det problem du målar upp finns nog utan tvekan, men kommer nog vid det stadium där man behöver fler än de som gör vpl frivilligt, men ändå inte hela årskullen. Var den gränslinjen ligger vet jag dock inte, och jag kan hålla med bloggaren att "malajerna" gjorde en viktig del I det gamla försvaret.

   Radera
  9. @gbd crvx

   Vad menar du att de skulle göra istället för att sitta hemma? Spontant sätta upp arbetskompanier?

   Ukraina är ett intressant närtida exempel. Landet genomförde i mars 2014 den största mobiliseringen i Europa sedan andra världskriget. Man lyckades skramla ihop 11 brigader vid sina garnisonsorter som huvudsakligen ligger i västra Ukraina och skicka dem till sin östra gräns, en förflyttning på ca 100 mil fågelvägen, på 2-3 veckor. Detta angränsade ett mirakel och överraskade iaf alla västliga militära bedömare och höjde kostnaden för ev ryska anfall in i Ukraina avsevärt.

   Vad var det som möjliggjorde mobiliseringen av en sådan förbandsmassa? Svaret är ett mycket stort antal värnpliktsutbildade och stor mängd förrådsställd materiel. Ca 70% av inkallade reservister i första omgången dök nämligen inte upp utan stannade hemma och många av de som faktiskt ställde in sig gjorde det av "misstag" då de trodde att det handlade om repetitionsövningar. Vid senare inkallelser, när det gått upp för alla att man faktiskt kan hamna i strid, har inställelseandelen varit så låg som 10%. Samtidigt gjorde en inte obetydlig del av de kontraktsanställda, där många tjänstgjort i Kosovo eller Irak, sig "otjänstgöringsbara" då de troligen hade ett bättre hum om vad en ev direkt konflikt med Ryssland skulle innebära för dem personligen.

   I ljuset av ovanstående kan man fråga sig hur stor andel av oss svenskar som skulle välja att aktivt delta i rikets försvar den dag det behövs. I Ukraina valde iaf en överväldigande majoritet av de berörda att stanna hemma och det som räddade situationen var volymen av sedan tidigare värnpliktsutbildade.

   Radera
  10. OCke, med tanke på att en tänkt fiende, kan verka på hela ytan, så finns det nog inte så manga som skulle vara opåverkade av en konflikt, sen så att en konflikt antagligen skulle leda till undantagsåtgärder är väl inte otroligt heller.

   Dock vad jag försökte saga var att så länge uttaget är 2-3% procent av en årskull så är nog de som tas ut att betrakta som frivilliga, även om de inte måste tillfrågas genom mönstring. Sen hur manga som skulle komma vid en allm mob, är ju omöjligt att saga,men det vet varken du jag eller en fiende heller.

   Jag håller dock med dig att I en situation där man skulle ha 10-12brigader så skulle antagligen en del av de vpl inte vara frivilliga, och då har vi ett problem eftersom en del av de som inte vill slipper medan andra ovilliga måste.

   Radera
 3. Inför allmän värnplikt för både kvinnor och män med obligatorisk tjänstgöring på sjukhus med bl a grundläggande utbildning i sjukvård (och rengöring). Tror att det är väldigt nyttigt för våra navelskådande ungdomar att inte bara tänka på sig själva; personalbristen på våra sjukhus får ett tillskott. Win-win!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, för det skulle ju vara gratis och inte göra att personal måste lägga tid åt att handleda praktikanterna istället för att vårda patienterna.

   Kan innehålla ironi. Vi kan väl börja med att sätta en massa praktikanter på din arbetsplats, så får du se om det är gratis. Vi trycker in säg 10-15 stycken till i era lokaler och så får ni sätta dem i arbete.

   Radera
  2. Nja, så skulle det inte gå till. Man utbildar först (på annan plats) för att därefter inträda på arenan.
   Själv gjorde jag värnplikten på 60-talet och la ett år för fosterlandet; har vi helt tappat den känslan? I dag skall man bli omhändertagen och kräva - inga skyldigheter. Generationsskillnader i lalaland?

   Radera
  3. Nej, ungdomen har alltid varit värre än då man själv var ung. :-)

   Radera
  4. "Tror att det är väldigt nyttigt för våra navelskådande ungdomar att inte bara tänka på sig själva"

   Det verkar ju inte hjälpt på 50-, 60- och 70-talisterna

   Radera
 4. Debattartikeln i Di i lördags hade ett bra förslag. Jag tror det var en testballong för att se reaktioner från andra riksdagspartier.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och vad var det för förslag?

   Radera
  2. Snetmot

   En lite försenad julklapp bestående av att öka de årliga försvarsutgifterna till Tysklands nivå dvs 2% av BNP samt för att inledningsvis utöver detta kunna öka investeringarna låna upp 150-200 miljarder för materiel och infrastruktur under de närmaste fem åren. Detta innebär en fyrdubbling av investeringarna under de närmaste fem åren. Han tar upp andra effekter också.

   Har inte hört någon reaktion för Trumps klavertramp överöstar annat.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
 5. Istället för piskor, vilka morötter förutom löneökning finns att använda?

  Förtur till polis- och brandkårsutbildningar kanske? Baka in polisskolekurser i den militära utbildningen.

  SvaraRadera
 6. Jag skulle hellre se att 99 % av varje årskull får en kortare utbildning på kanske en vecka eller en månad där de får lära sig det mest triviala. Hantera ett vapen och hur de ska agera i en krigssituation.

  En fiende kan då aldrig känna sig helt trygg inom Sveriges gränser. När som helst kan den där bondläppen eller butiksinnehavaren skjuta honom i ryggen. etc

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ska man släppa vapnen fria då? Som i USA. Det är ju liksom svårt att skjuta någon i ryggen utan vapen. Om inte slangbella.

   Radera
  2. Ja vid en krigssituation tycker jag folket ska kunna kvittera ut vapen från försvarsmakten.

   Radera
 7. Jag håller med om mycket av bloggens kritik av missriktad nostalgidriven värnpliktsvurmen. Men delar inte alls slutsatsen att värnplikt är fel väg för Sverige att gå idag. Tvärtom är värnplikten helt nödvändigt för att klara av att kontinuerligt föryngra yrkes- och kontraktförsvaret. Utan bredd i botten går det inte att bygga spets i toppen av kompetenspyramiden, och oavsett budget kommer inte yrkesförsvaret kunna rekrytera tillräckligt med soldater utan värnplikten som rekryteringsmekanism.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller helt med!
   Dessutom om det uppstår krigshandlingar får man räkna med förluster i döda, skadade och utmattade soldater. Då behöver man fylla vakanser, dessa kan inte rekryteras med anställningsavtal. För att ersätta förluster behövs tillgång till värnpliktiga reservister.

   Radera
 8. VAD kostar Migrationsverket och migrationen till Sverige av oftast helt icke i ett modernt utvecklat "västland" integrerbara ?

  SvaraRadera
 9. En bättre rubrik vore "...kostar FÖRSVARET ytterligare 630 MSEK". Att suga in de bästa och brightaste innebär att deras yrkesliv förkortas med ett år, man får ta bort deras sista, och högst betalda, år i yrkeslivet. 1000 personer, förmodligen högutbildade (dock först efter värnplikt). Säg 500kkr i lön? Bortse från dessutom uteblivna betalningar för sociala avgifter och vi har där en kostnad på 500 miljoner.

  SvaraRadera