Cornucopia?

2017-01-11 18:19

Dementi: Allan Widman har aldrig pekat ut Ryssland som främmande makt

På uppmaning av Allan Widman (fp) dementerar jag härmed att Allan Widman ska ha pekat ut Ryssland som den främmande makt som genomfört krigsförberedande åtgärder mot Sveriges elnät. Det är också helt korrekt, och det stod inte heller i förra inlägget att det är Allan Widman som sagt att det handlade om Ryssland.
Allan Widman på Folk & Försvar.
Widman visste inte att jag var jag, om det funnits några missförstånd kring vem som pratat med vem.

Widman är inte på något sätt en läcka i Försvarsutskottet, utan tidigare inlägg kring läckor i försvarsutskottet (i sig ett problem, då det gör att politikerna inte får de underlag de behöver för rätt beslut) avser ej Allan Widman.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.