Cornucopia?

Aktuellt

Prognos: Kraschen i Stockholms bostadsbubbla - om 90-talets nedgång upprepas

Utvecklingen för Stockholms lägenhetsprisindex speglar än så länge väldigt exakt utvecklingen för lägenhetspriserna på Östermalm under 90-ta...

2016-12-01 14:57

Välstånd för alla - men inte jämlikhet

Socialismen vill att alla ska ha det lika. I praktiken innebär det att alla får det lika dåligt (utom eliten).  Liberalismen ger istället alla möjligheten att uppnå välstånd och tillsammans får alla det bättre.
Fattigdom är ett relativt begrepp. Om alla har det lika illa, så finns inte heller någon fattigdom, vilket provats om och om igen av socialismen världen över. Detta under strävan efter jämlikhet och "rättvisa".

Alternativet är istället att sträva efter att alla ska ha möjligheten att uppnå välstånd, vilket provats och visat sig fungera utmärkt i form av liberalism i den fria världen. 

Målet måste vara att alla ska kunna uppnå välstånd och inte jämlikhet för alla. Liberalismen har visat sig kunna leverera detta. Resultatet av liberalismen är att alla får det relativt sett bättre.

Välståndet är inte jämt fördelat, men det har tidigare gett tillräckligt överskott för att även utsatta ska kunna få en dräglig levnadsstandard eller en chans att ta sitt eget öde i sina händer och uppnå välstånd på egen hand. Men när socialismen nu återigen slagit klorna i Sverige så ser vi snabbt effekterna. De utsatta blir försummade och övergivna i takt med att man bestämt att allt åt alla är det som gäller. Socialsekreterare går på knäna eller säger upp sig på grund av arbetsbelastningen resultatet av allt åt alla orsakade förra hösten. Utsatta barn är på allt fler orter helt övergivna av de sociala myndigheterna och att lämna över till socialen i fallet kriminella minderåriga är på många håll något från det förgångna.

Klyftor i samhället är i sig inte ett problem. Så länge de längs ner har välstånd. Och det är här socialismen går bort sig genom att fokusera på jämlikhet och inte välstånd.

När alla har det lika dåligt så har man uppnått socialistisk jämlikhet och detta är den enda sorts jämlikhet som socialismen kunnat leverera. Då är det bättre att alla har det varierande nivåer av bra.

Slut floskler för stunden.

Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

157 kommentarer:

 1. Som Margaret Thatcher uttryckte det: "You'd rather the poor were poorer provided the gap was smaller."

  Liberalism är bra, men jag tycker man behöver en rejäl dos konservatism också för att undvika alltför tokiga idéer av det slag som centerns ungdomsförbund brukade häva ur sig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag ersätter gärna "konservatism" med hållbarhetism. Konservatismen handlar om att bevara saker som man uppfattar som värdefulla, men inte sällan måste man bejaka förändringar av olika slag för att kunna rädda någonting av värde.

   Radera
  2. Jag tror jag förstår vad du menar med hållbarhetism och det är en bra princip. Men är det inte just det som är konservatism - att inte ropa frihet för alla utan att ta hänsyn till konsekvenserna. Att det faktiskt finns nedärvda historiska och naturliga egenskaper och förutsättningar hos människan och dess omgivning som man inte kan vifta bort på ideologiska frihetliga grunder.

   Radera
  3. Ja, konservativa bör utan större problem kunna tillägna sig idén om hållbarhet, men istället för att göra detta kastade den fejkkonservative politikern Fredrik Reinfeldt konservatismen på historiens skräphög, till förmån för något slags liberalism.

   I USA verkar konservatism fortfarande i hög grad handla om kristendom, plus ett hårt försvarande av en åldrig konstitution. "Conservation" är dock enligt Wikipedia "the ethical use and protection of valuable resources, such as trees, minerals, wildlife, water and others. It focuses on maintaining the natural world in order to protect the sources of resources."

   Radera
  4. Psevenson: kan du vara lite mer konkret angående de "nedärvda egenskaperna". Vilka negativa konsekvenser av frihet är det du befarar?

   Kuckeliku: USA's konstitution har endel är på nacken för att den inte är så enkel att ändra och det är avsiktligt så. Det är först när det råder en berd enighet om att det behövs förändring som man bör kunna ändra på den. För att skydda minoriteternas intressen finns det en nytta i att majoriteten inte alltid kan köra över minoriteten. Det är också viktigt att konstitutionen har en bred acceptans vilket säkerställs om man kräver brett stöd för förändringar.

   Radera
 2. Nej, socialismen stipulerar att produktionsmedlen ska ägas kollektivt. I teorin ska det framför allt förhindra att enskilda personer ackumulerar kapital, men det är mest en bieffekt och inte ett huvudsyfte.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja och det fungerar förstås aldrig. Tänk dig att 10 personer äger varsin ko och får mjölken från kon som lön för mödan. Ett antal av dessa personer kommer byta bort sin ko för att istället få betalt i mjölk. När kon sedan dör får de ingenting längre medan den som bytte till sig kon har en kalv.

   Produktionsmedlen kommer ånyo att koncentreras till samma personer som idag äger produktionsmedlen över tid. Vad gör man då en ny reset var 10:e år? Tror du någon kommer arbeta för sig själv då? Det tror inte jag, en stor andel av befolkning lägger sig då på sofflocket eller gör sitt yttersta för att inte bidra mer än nödvändigt. Det syns också i de socialistiska systemen som implementerats. Då måste man plötsligt börja med repressiva metoder och tvinga folk till att bidra med hot om våld och tvång, vilket i sin tur leder till än mer förslagna metoder för att smita undan.

   Radera
  2. Det är väl ändå kommunism? Dvs folkstyrd socialism. Någon slags märklig konvergens där folket plötsligt gemensamt äger produktionsmedlen. Utan problem, så klart.

   Jag har studerat ganska många länder för syftet, och än så länge verkar det faktiskt som att Sverige är världens mest kommunistiska land (/I-land).

   Det påståendet gör många svenskar förvånade och arga, men båda reaktionerna är naturliga; förvåningen för att kommunism är ett stadie av självstyrd socialism, och ilska för att de flesta ändå noterat något annorlunda med vår kultur de inte riktigt vill känna av.

   Ryssland har exempelvis accepterat ett starkt och tydligt planekonomiskt toppstyre, men det är ju ett förstadium. I det moderna svenska samhället görs däremot helt andra tolkningar av frihet än i de flesta andra länder, utan att någon politiker egentligen bestämmer hur frihet ska tolkas.

   Runt middagsborden diskuteras va korkade amerikanerna är som inte förstår att det inte är frihet att ha friheten att bära vapen (tolkningen av frihet som ett samhällsekonomiskt värde, inte ett individuellt).

   Ibland skriver tidningarna oerhört roliga myter om att kulturen är väldigt individuell. Men det är att gömma nästan hela bilden; det handlar om en distinkt uttryckt individualism ovanpå den tysta och förutsatte kollektivismen.

   Jag är after workad, om detta blev trassligt. Men poängerna i sig kvarstår.

   Radera
  3. Du har fel, kolla i en ordbok eller nåt:

   any of various economic and political theories advocating collective or governmental ownership and administration of the means of production and distribution of goods

   Men visst är den marxistiska tanken att socialismen är ett steg på vägen mot kommunism, det har du rätt i.

   Att Sverige skulle vara "världens mest kommunistiska land" tror jag inte riktigt på, åtminstone inte utifrån den klassiska definitionen. Danmark, Finland, Belgien (t ex) har samtliga en högre statsbudget (räknat i andel av BNP) och ett högre skattetryck.

   Radera
  4. Okej, du har hittar en märklig definition som tillåter att man väljer själv. Det betyder i sämsta fall att vi delar poängen.

   Hela mitt inlägg utgår ju dock från kollektivt ägande. Den "naturliga kommunismen".

   Nämnt ett annat land där bland det fulaste du kan göra är att jobba dig rik från arbetarklassen och det näst fulaste du kan göra är att inte arbeta hårt.

   Sen har vi vårt praktexempel på i princip självsvängande socialism (min tolkning av vad kommunism är): bostadsmarknaden.

   Radera
  5. Sen tycker jag du ska fundera lite mer på poängerna. Sverige har världens i särklass hårdaste skattetryck på arbetare i förhållande till totalt skattetryck.


   Om du räknar på detta, råka för guds skull inte lägga arbetsgivaravgift på arbetsgivare eller dylikt. Jag vet inte om du brukar göra sådant, men tillräckligt många förvirras av det.

   Radera
  6. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  7. Finns det något större behov av att göra en distinktion mellan socialism och kommunism? Om du utför någon sorts logisk deduktion på de båda ismerna så inser du snart att det är samma sak. Spektrumet går från liberalistisk individualism till socialistisk kommunism.

   Är Sverige en kommunistisk socialist stat? - Svårt att veta - men jag tror svaret är betydligt närmare JA än nej. Skatterna är bara en mätpunkt som talar för det.

   Radera
  8. Ja eller så skiter man i vilken ism det är och preciserar vad man vill åstadkomma i levande konkreta exempel och mål.
   Typ - vill vi ha allmän sjukvård med hög kvalide - Cornu - eller är det viktigt att man betalar själv för den ?

   Radera
  9. .... eller ..... är elevers självkänsla och kunskaps nivå viktigaste resultatet av att gå i skola eller är det vinstnivån i det företag som erbjuder tjänsten "skola" som är viktigt.

   Radera
  10. Problemet är att det inte går att komma till någon som helst tillfredsställande åsikt vad konceptet "allmän sjukvård" ska innefatta. Allmän sjukvård består idag av långa vårdköer till enorma kostnader för samhället. Den allmän sjukvård vi har idag är en direkt produkt av allmänningens tragedi. Sen går det helt enkelt inte att sätta upp några mål eftersom vi inte kan utföra någon mätning av värdet på en tjänst eftersom marknadsmekanismerna är satta ur spel.

   Om marknaden gällande utbildning verkligen var fri varför skulle vinstnivåerna vara höga? Detta är en väldigt rolig fråga för mig eftersom jag hemskolar mina barn till en ganska låg kostnad om man bortser från att jag betalar skatt till de som dubbelarbetar(dubbla inkomster) och har sina barn i skolan. Dessutom når jag med mina barn väldigt hög självkänsla och kunskapsnivå precist som det stod i prospektet för att hemskola! Bör tilläggas att jag inte bor i Sverige eftersom någon fri marknad gällande bildning ej är laglig där.

   Nä du herr Perssons dräng ska vända samhällsutvecklingen får du nog börja tänka bort företaget Tjuvstaten.

   Radera
  11. Så om jag tolkar dig lite, i dessa två fall. Så tycker du inte att det är staten/kommunen som ska ha ansvaret för att medborgare får bra sjukvård och grundutbildning.
   Jag bryr mig inte om vilken ism det sorterar in under, jag tycker inte så. Det var nog den poängen jag var ute efter.
   Om man tar problemet med köer i den rådande allmänna sjukvården, så kan man se det som ett produktionsproblem istället för att kalla det för ett politiskt teoretiskt problem. Och sen löser man det, om det sker medelst mer privata inslag, må så ske. Det minst konstruktiva är att plocka fram en ism och försöka finna en lösning med en sån utgångspunkt (vilket jag tycker politiker sitter fast i).
   Mycket av det man beskyller socialismen för återfinns i mycket stora organisationer vad det en rör sig om för verksamhet. Om dom i toppen inte bryr sig om nått annat än sin karriär så blir det ibland fel (tyvärr verkar det funka ändå ibland), om dom i botten (dom som utför själva arbetet) bara går och hämtar lön så blir det inte bra.

   Radera
  12. Ödmjukt skall tilläggas, det är inte så jävla lätt att göra en mycket stor organisation riktigt effektiv. (Vilket också kanske kan hint'a om en riktning för lösningar ....)

   Radera
  13. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  14. Om man vill att det ska finnas bra sjukvård tillgängligt för alla är man socialist då?
   Eller är man filantrop eller kristen?
   Eller är man dum i huvet för det kommer ju aldrig funka.

   Radera
  15. Nej du är inte kristen eller filantrop om du vänder dig till staten för att få dina behov tillgodosedda. Du skall inte stjäla (om du inte kan göra det genom din regering då är det rättrådigt, hederligt och rakryggat...) Självklart innefattar det också att du inte ska stjäla genom att ge ditt moraliska stöd till ett företag som fungerar som vilket maffiaföretag som helst. Odygden företaget Tjuvstaten begår genom stöld blir inte mer dygdig för att en liten del av tjuvgodset faktiskt når fram till någon behövande istället för i de djupa fickorna hos kamratkapitalisterna i toppen.

   Om det faktiskt var så att tjuvstaten var lösningen för att tillhandahålla "bra sjukvård tillgängligt för alla"; tror du inte att vi hade sett något tecken på att så var fallet vid det här laget? Jag tycker att det är plågsamt uppenbart att vi inte kan ersätta marknadsdemokrati med marknadsdiktatur utan att få just de konsekvenser vi ser idag.

   Radera
  16. Jag vet inte vad alla -ismer står för men för mig är det logiskt att vissa stora infrastrukturer och tjänster blir billigare och lönsammare om vi gemensamt delar på kostnaden istället för att var och en för sig försöker ordna det.
   Sjukvård - hela samhället tjänar på att den som är sjuk snarast blir arbetsför igen. Ett väl utbyggt och underhållet vägnät gör att alla andra affärsverksamheter och företagande fungerar osv.
   Det vi gör fel är inte att vi använder (skatte)pengarna fel utan att vi gjort offentlig verksamhet ineffektiv genom att försöka införa marknadsmekanismer genom NPM.
   En BBC-dokumentär visade hur det gick när de införde systemet: Ett sjukhus hade för långa väntetider. Krav ställdes att en besökare skulle vänta max 4 timmar innan de fått träffa medicinskt kvalificerad personal. Sjukhusledningen fick lösa det hur de ville (det ger ju bäst resultat när individer får tänka fritt utan detaljstyrning). Lösningen blev att en sjuksköterska stod innanför dörren och hälsade alla välkomna och bad dom sitta ned och vänta. Problem solved!
   Det låter som ett skämt men detta genomsyrar all offentlig verksamhet - jag arbetar där...

   Radera
  17. Infrastrukturer och tjänster blir billigare och lönsammare om vi gemensamt delar på kostnaden.

   Ja det säger ju sig självt.

   Men jag talade om allmänningens dilemma. Som är något som uppstår vid allmänt ägande (ex. socialistisk marknadsdiktatur) ersätter privat ägande. Exemplet som du tog upp är ett direkt resultat av problem som uppstår när ägandet är allmänt och någon riktig konkurrens saknas. Nu finns det ju inte två konkurrerande likvärdiga sjukhus bredvid varandra, men du kanske själv förstår att om det fanns så skulle sjukhuskunder antagligen välja det sjukhus med rimligast köer och det med orimliga köer skulle förlora kunder på att inte åtgärda problemen. Konkurrensen skulle alltså förbättra och göra sjukhusens service bättre. På samma sätt som tv-apparater blir bättre och billigare tack vare den fria marknaden.

   Radera
  18. @Tjuvstaten 22.10
   ".... ersätta marknadsdemokrati med marknadsdiktatur"
   Det var väl kanske inte meningen heller.

   Så du dumpar människor i containern på baksidan av sjukhuset så att vi får en väloljad sjukvårds marknad. Eller så ser du inte själva problemet. Marknadsliberalism är underbart så länge allt går framåt och uppåt. Väldigt ful och grym när det inte gör det längre.

   Dom förhatliga socialistiska företeelserna uppstog just för att det inte fanns regleringar och för att välståndet inte jämnades ut över befolkningslagren av sig självt under 1800-talet. Finns väl inget som idag tyder på att det skulle bli nått annorlunda om vi slutade försöka "tygla" marknadernas framfart.

   Radera
  19. Norge har typ samma semisocialistiska system som Sverige när det kommer till skatter, sjukvård osv. Men vi har inga sjukliga vårdköer här. Varför måste problemet med vårdköerna ha med typen av politiska system å göra?

   Radera
 3. Det intressanta är att det genom historien är tre typer av "stenrika" som börjar engagera sig och lägga sig i politiken. 1) De som bor nära makten i huvudstaden och ser möjligheter att ta del av statskassan genom att bli leverantör, 2) de som blivit stenrika på handel med utlandet och vill påverka villkoren för sin handel. Kan vi hitta en metod att eliminera enskilda intressen från lobbying så stärks liberalismen. Men, de kommer å andra sidan alltid finna vägar att anställa och nyttja fd politiker för att öka sina affärer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lobbying finns bara för att vi har ett system där man kan få konkurrensfördelar genom att lobba. Hade vi varit friare hade lobbyism mot politiker och beslutsfattare inte haft någon nytta.

   Men om jag kan få handelstullar slopade för bananer genom lobbyism kommer folk köpa mer bananer av mig än de köper äpplen av min konkurrent eftersom bananen plötsligt blivit, relativt sett, mycket billigare.

   Hade politikerna ägnat mindre tid åt att politisera allt så hade det varit bättre. Alltså är mer liberalism att föredra snarare än mer socialism. Enligt mitt tycke.

   Radera
  2. Niklas: och den tredje?

   Radera
 4. Rikedom är inget problem
  -det är fattigdomen som är problemet.
  Vi har ett inflöde av medborgare som bara genom att komma hit lyfter sin standard. Men de kommer att hamna i den fattigaste delen av befolkningen ändå!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det blir ett problem ifall de ser att ändra har det ännu bättre och får för sig att det är OK att bara sno rikedomarna.

   Ett annat "problem" med att för vissa kan ju det för oss fullständig misär för dem vara lyxliv kan vara att det innebär att vi får finna oss i att se folk som lever i "misär". Folk stör sig på tiggare. Visst vissa är kanske lite väl påflugna, men de flesta är tämligen harmlösa.

   Radera
 5. Det går att begripa att en del finner det angeläget att kämpa för mer frihet, även om de kan vara väldigt oense om vilken frihet de vill ha mer av. Liberalismen har dock ingen helhetssyn, vilket gör den väldigt farlig när man har den som världsbild. Frihet är ett värde, inte någon fundamentalt fenomen att bygga en världsbild på.

  SvaraRadera
 6. Finns det ett liberalt samhälle där man kan säga att alla får välstånd?

  Ja, det beror på var du lägger ribban såklart. Antalet som svälter ihjäl i US A är få, men det dör folk varje dag pga de inte har råd med sjukvård. Å andra sidan dör det folk varje dag på Kuba för de får inte sjukvård heller.

  Så välkommen till Landet Lagom, socialliberalismens högborg.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Problemet med socialliberalismen är att den skiter i hållbarhet. Lösningen är alltid mer frihet och/eller jämlikhet. Trots att bägge kan vara destruktiva för hållbarheten.

   Radera
  2. Det finns också alltid människor som självmant frånsäger sig välstånd till förmån för annat t.ex. drogberoende. I länder med sociala skyddsnät finns det en del av befolkningen som frånsäger sig ökat välstånd eftersom de anser att arbetsinsatsen som välståndsökningen kräver inte är värt förändringen från grundnivån i det sociala skyddsnätet.

   Radera
  3. Tim: Ett drogberoende är inte riktigt rationellt, därför kommer det inte spela någon roll hur mycket misär man än skapar för drogberoende, för de kommer inte ta det som incitament nog i nämnvärd omfattning. Är väl bättre att se till att folk mår så bra att de inte känner något mer eller mindre desperat behov av att få kickar och komma in på drogspåret från första början. Ergo sociala skyddsnät är främst till för att frånhålla människor att hamna i drogbeorende, inte att ta dem därifrån.

   Kuckeliku: Utveckla gärna. Jag har för det mest sett socialliberalismen som den minst dåliga ideologiska utgångspunkten.

   Radera
  4. Och miljöproblem existerar inte utanför socialliberalismen. Människan har sabbat sin miljö sedan antiken. It is what humans do.

   Finns bara ett sätt att minska antropogen miljöpåverkan på ett långsiktigt sätt och det är färre människor.

   Radera
  5. Kallar man sig socialliberal så anser man att de två viktigaste politiska värdena är frihet och jämlikhet. Demokratin kommer med av bara farten, inte för att man förstår vikten av hållbara samhällsordningar. Det går förstås att hävda att hållbara samhällsordningar är viktigare än frihet och jämlikhet, men den tanken är alldeles otänkbar för en socialliberal.

   Radera
  6. Samtal och argumentation om samhällsordning beror alltid på perspektiv.

   En del (många) människor har ett favoritperspektiv, lite utan att se det som det verkar.

   Ett perspektiv är "hela mänsklighetens tid", en annan är "min grupps situation i Sverige idag".
   Visst det finns många som kan växla perspektiv lite kortvarigt, men de flesta ägnar mest funderande åt ett smalt spektrum av dem.

   Frågorna och svaren ser ganska olika ut beroende på perspektiv.
   Men det viktigaste för någon typ av vettigt samtal är att inblandade kan byta perspektiv lika obehindrat som vi kan blinka. Och hålla kvar tanken en stund där.

   Radera
  7. Rickard Ohlin, Jag håller inte med. Jag ser gärna på dokumentärer om industriella revolutionen. Från början var det fantastiska utvecklingar som ersatte svåra, farliga och föga lönsamma jobb och gav arbete och välstånd åt många och rikedom åt några få. Dock konsumerade det ju resurser i samma ökade omfattning som produktiviteten. Problemet är när det går för långt. Massproduktionen blir ett självändamål som inte gynnar många längre utan bara slukar resurser och skapar problem.
   Ta Brixham trålaren som exempel!
   Ett urstarkt byggt och fullständigt överriggat segelfartyg som kunde gå ut i Nordsjön och tråla upp 20 ggr så stor fångst som andra fiskefartyg. Folket fick mat, fiskarna fick ett mycket bättre arbetsklimat och Storbritannien fick sin nationalrätt "Fish and chips". Någonstans byttes nyttan mot jakten på bibehållen lönsamhet. Trålare sysselsätter nu ett fåtal personer, fångsten blir mer gödsel och djurfoder än människomat och Nordsjön är till 98% utfiskad. Vi behöver inte färre människor, bara minskat överfiske.

   Radera
  8. Socialliberalism är socialism inget annat

   Radera
  9. @Kuckeliku 15:57: En klok vän brukar ofta påpeka att begreppen "frihet" och "jämlikhet" från den franska revolutionen i sig i princip är motsatser, och att detta fött det tredje "broderskap", d v s vi måste vara så pass tillgivna varandra att vi jämkar de övriga två utan att bli allt för osams. Jag tror att det är en klok tanke att bära med sig, "enär det saknas objektiv definition av begreppen i fråga"...

   Radera
  10. Hållbara samhällsordningar handlar inte bara om att hålla sams. Det handlar också om ett hållbart förhållande till miljön och naturresurserna.

   Därtill är det väsentligt att demokratin fortfarande är förbunden med (national)staten. Talar man bara om frihet, jämlikhet och broderskap så hamnar man lätt i en okontrollerad globalism som är oförenlig med hållbarhet. Därför är det mycket bättre att tala om ekosocialliberaldemokrati, som blir ett värn mot öpppna-gränser-galenskapen.

   Radera
  11. @Richard Ohlin 17.01:
   Sjölvklart finns det andra sätt att minska miljöpåverkan. Genom sättet vi lever på. Genom mindre förbrukning av resurser och mer effektiv förbrukning av resurser så kan vi markant minska vår påverkan på miljön. Det låter som en utopi men nu snackar vi ju om olika former av ideologier, så en form av miljöideologi integrerat med den perfekta balansen av dom andra ideologierna, hade fungerat.

   Radera
 7. En predikan för dom som redan är frälsta. Vad är syftet med detta inlägg?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du svarar ju på din egen fråga...

   Radera
 8. Apropå liberalismen: UST 5år har idag en "higher high" och dina fastighetsaktier ser ut att påbörja sina andra nedåtfas av sin första av högre dignitet.

  Balder t.ex, ser att kunna gå ner 24-29% för test av långsiktig säljsignal före större rekyl upp. Från toppen innebär det -46%.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  2. En bra kalkyl med bra kassaflöde och täckning för högre räntor(belåningsgrad) och bra läge är väl gott. Framtida marknadsvärde något annat.

   Radera
  3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  5. Bra drag i euron och dollarn kontra sek.
   Skulle inte förvåna mig ett dugg om euron når 10 kr lagom till julafton.

   Radera
  6. Euron låg faktiskt strax över 10 kr redan den 9 november. Jag var i Tokyo den veckan och kollade växelkursen till yen när jag såg eurokursen och hoppade till. Den lär gå upp dit igen!

   Radera
 9. För att inte skrämmas så ligger huvudkanal-stödet bara 8% ner. Bryts det så bör ovannämnda nedgång ske(dvs att räntorna fortsätter upp).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tycker det finns alla anledning att skrämmas vad gäller Balder.
   23% ner på 3 månader är inte kul för de troende.

   Radera
 10. Fullständigt korrekt cornu! Man anar lite utilitarism faktiskt!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej det är inte korrekt. Verkligheten är komplex, och inte svart eller vit.

   Om du får 10 kronor mer i lön, och dina kollegor fick 5000 mer i lön, i vad som du uppfattar omotiverat. Skulle du a) må bättre på jobbet än tidigare, elller b) må sämre? Vare sig man vill det eller inte, så reagerar vi negativt. (Kanske ett väl förenklat exempel, men ändå).

   Människor är sociala varelser, stora ojämlikheter är stressande för individer och samhällen. Det minskar känsla av samhörighet och trygghet både för de som har mer och de som har mindre. Det är associerat till högre kriminalitet, högre ohälsoltal och kortare livslängd.

   Radera
  2. @Kan Sjävl, du kommer halvvägs.

   Faktum är att du till och med via ren skär (och enkel) marknadsekonomi får det sämre ekonomiskt om andra får det bättre ekonomiskt men du står kvar. Din köpkraft är nämligen relativ andra parametrar än pengar i plånboken.

   Och Ja, av någon anledning är det väldigt få som begriper detta. I synnerhet är insikten frånvarande hos den enda svenska grupp som tänker mindre än miljöpartister; så kallade nyliberala. Man liksom dunkar in inkompetens i varandras ryggar hela dagarna.

   Radera
 11. Jag har svårt att hitta den röda tråden i bloggen. Har vi socialism i Sverige idag? Vad kallas då det de har i Venezuela?
  "när socialismen nu återigen slagit klorna i Sverige"... när släppte den? Reinfeldt? Förra veckan var det Landsbygden som inte gick att leva på för.. bristen på samhällsservice verkade det som. Blir det bättre samhällsservice på landsbygden med "liberalism"? Är det inte socialism som skulle ge det? Lika samhällsservice åt alla oavsett egen förtjänst?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag satt med samma funderingar. En människa är aldrig nöjd, oavsett politisk övertygelse.

   Radera
 12. Inte förrän allt, myndigheterna, företagen. Ja samhället helt enkelt ägs och kontrolleras av alla har vi demokrati. Jag tror nämligen på människans inneboende godhet och inte att människan av naturen är lat och vill förkovra sig på andras bekostnad (som de superrika, och de välbärgade). Ett samhället där girighet och egenintresset hyllas och premieras är ett samhälle på väg mot undergång. Vi borde fira att vi betalar skatt, att vi bidrar till det gemensamma och finansierar våra gemensamma, demokratiska beslut. Bedrövligt hur vilseledda en del av skribenterna här är.

  SvaraRadera
  Svar
  1. For the record här bara: av din text att dömma och från min utgångspunkt ser jag dig som vilseledd. Vem vinner då?

   Radera
  2. Bra skrivet, håller med i mycket! Behövs mer humanism på den här bloggen.

   Radera
  3. "Bedrövligt hur vilseledda en del av skribenterna här är"

   Tycker mig ana att Unknown tycker sig sitta på sanningen.
   Vilken sanning?

   Radera
  4. Fattar ärligt talat inte texten.
   Är det socialism du förespråkar?
   Känns ju minst lika värdelöst som liberalismdravlet.

   Radera
  5. Demokrati är inte att allt ägs av staten. Det är kommunism du förespråkar. Vi hamnar kanske i kommunism när allt arbete utförs av robotar. Men då betalar vi nog knappt några andra skatter än konsumtionsskatter.

   Radera
  6. Vad är det för fördomar mot välbärgade?

   Radera
  7. Erik, humanism står inte i konflikt med liberalism eller konservism..... där emot finns det inte mycket humanism att hämta i socialism och kommunism! Eller jo, i de utopiska hitte-på-varianterna som västvärldens Castro-hyllare tro på! Men det är inte verklighet, det är bara en ideologisk fantasiversion bland vilseledda.....

   Radera
  8. För att den mänskliga inneboende godheten ska kunna blomstra krävs det en fungerande rättsstat dom klarar att upprätthålla våldsmonoplet för att rensa ut de ruttna frukterna och där alla är lika inför lagen. Alltså en form för motsatsen till Sverige just nu.

   Radera
  9. Julle, har du ett bra exempel på en stat vi borde efterlikna i ditt tycke? Delvis retorisk fråga, delvis av genuin nyfikenhet.

   Radera
  10. @Kan Sjävl: Det första jag kommer att tänka på är ett Sverige som det var tänkt att fungera. Ett samhällskontrakt som upprätthålls av båda parter, staten och medborgarna, och som i det fall det skall utvecklas gör i demokratiskt format genom demokratiska val. Ett samhällskontrakt som innebär "Gör din plikt, kräv din rätt". Ett samhällskontrakt man kan lita på ställer upp när det blir svårt, oavsett om det grundar sig på sjukdom, arbetslöshet eller brister i sitt egna föräldraskap (ref. annat inlägg).

   Detta samhälle var ett mål i Sverige innan 68-vänstern och identitetspolitik klampade in och sa "Allt till alla" oavsett. Med en vision om ett samhälle där individen står utan ansvar och där det alltid handlar om rättigheter och där skyldigheterna sällan berörs.

   Vill du ha en ide om hur ett samhälle som är varken välfärdssamhälle eller nattväktarstat som tänkt, där samhällskontraktet är satt ur spel, där principer liknande öga mot ett öga, tand mot en tand råder så behöver du bara kolla på den som på nysvenska kallas (socialt utsatta områden). Ett samhälle där samhället inte ger förutsättningar för levnadsvillkoren utan de starkaste individerna tar sig fram på det vis som är enklast för dem, oavsett om det är en laglig väg eller kriminell väg framåt som skapar lidande och hinder hos de som vill utgå från inneboende godhet.

   Oavsett vad man önskar kommer det alltid bland människor (och djur) finnas alfa-djur och entreprenörer som kommer ha en nedärvd/inbyggd strävan att hela tiden skapa mer välstånd åt sig själv och andra, lagligt eller olagligt. Tanken om ett jämlikt samhälle kräver att dessa egenskaper/drifter kvävs och att de som saknar dessa tillskrivs de samma utan att det finns fog för detta.

   Radera
  11. Självklart trollar personen(?). Annars så förespråkar hen ju kommunism...

   Radera
 13. Jag är uppväxt på den tiden när Sparbanken gav ut tidningen lyckoslanten. Om de två flickorna Spara och Slösa. Skillnaden med att ha pengar eller slösa bort dem på onödigheter.
  Det fungerade på den tiden men nu konfiskerar socialisterna Sparas pengar och ger de som bidrag till Slösa. Spara får lära om sig att det är fult att spara. Slösa blir priokund och får guldkort på banken. Socialism.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om ojämlikheter i samhället enbart berodde på att vissa människor var sparsamma och andra inte hade du sannerligen haft en poäng.

   Radera
  2. Kan Själv: i mycket är det ju så. Ojämlikheten beror mycket på att vissa förvaltar sin inkomst bättre än andra...

   Radera
  3. Det globala ekonomiska systemet som råder nu har väldigt lite med politisk färg att göra skulle jag vilja påstå.

   Ränta är ju liberalismens och fria samhälles riktiga fiende, då det finns mer skuld i världen än det finns pengar att betala tillbaka den med. Det är ett system som kräver att vissa förlorar för att andra ska kunna vinna. Väldigt få kan vara "fria" (ingen är egentligen fri eftersom vi lever i en fysisk värld) i ett sånt system. Kul visualisering.

   Radera
  4. @Anonym, inte ens att du är svensk ursäktar det där missförståndet. Det är liksom inte nära. Du får svårt att hitta så mycket som anektodiska undantag som bekräftar, dina idéer.

   Radera
 14. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 15. Reinfeldt hade väl ett visst liberalt drag när han sänkte sjukpensionen och lät de som arbetade behålla den minskade inbetalningen till sjukförsäkringen som ett sk."jobbskatteavdrag".
  Då fick den enskilde välja om man ville lägga de extra pengarna på en kompletterande, privat sjukförsäkring eller om man ville lägga pengarna på annat. Jag vet inte om effekten blev märkbar någon annanstans än hos de som faktiskt var sjuka och inte kunde påverka sin situation? Konsumtionen är ju lika oavsett vem det är som konsumerar så några fler jobb i restaurangbranschen blev det inte.
  (Det hela motiverades med att man skulle minska fusket med sjukpensioner men det var för att det lät bättre än "minska tryggheten" vilket tidigare varit det uttalade syftet.)

  SvaraRadera
 16. Om man läser "Det sovande folket" så var det just minskad trygghet, inte ökad frihet som var målet. Två sidor av samma mynt kanske?

  SvaraRadera
 17. Equality of opportunity, not equality of outcome.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Japp, det är bara att se till att alla barn har lika bra boende, skola och social trygghet så är vi där.

   Radera
  2. Ja alla föräldrar är ansvariga gör att ge sina barn rätt förutsättningar! Skolan och utbildning är gratis, så lika för alla! Med bra utbildning kommer jobben och med jobben bättre boenden. Social trygghet skapas i kärleksfulla hem och även via ett fungerande välfärdssamhälle.
   Så vi landar väll då i:
   Equality of opportunity, not equality of outcome.

   Det handlar ju i grunden om att förvalt möjligheterna.

   Radera
  3. A) man väljer väl inte sina föräldrar? Har man inga rättigheter som individ bara för att man är barn?

   B) även om man som förälder har de bästa intentioner i världen att ge sina barn goda förutsättningar, är det väsentligt lättar som exempelvis frisk i Lidingö med ärvda pengar, än som cancersjuk i Tensta.

   Genom allmän rättighet till bra förutsättningar och bra skola får vi barn som växer upp så de kan stå på egna ben och då ta eget ansvar över sitt liv. Föds du upp utan rätt till bra skola, utan rätt till rimliga förutsättningar har du defacto inte equal oppertunity.

   Radera
  4. @Kan Sjävl: Väl talat! Rätt analys! Låtom oss höra Eder konkret exemplifierade lösning på problemet, tack.

   Radera
  5. @Kan Sjävl: A) Jag vill vända på steken och säga, har man inga skyldigheter som förälder? Har man bara rättighet att sätta barn till världen och sedan förvänta sig att samhället fixar?

   Vill man helt avskriva individen ansvar så finns det ju flera vägar att gå men antar att den mest jämlika idén här är den feministiska tanken att vi muterar bort könen och endast sätter barn till världen i barnfabriker i form av labratorier? Här kan vi skapa genetiskt noll-ställda individer som har identiska förutsättningar. Annat alternativ är att samhället/staten konfiskerar alla barn som föds och formar dessa till jämlika medborgare innan de släpps fria ut i samhället. Extrema varianter? Men förespråkare av liknande idéer finns... i riksdagen.... i regeringen....

   B) Hela idéen med fungerande välfärdsstat och upprätthållet samhällskontrakt är att dessa ojämlikeheter skall vara utjämnade när det kommer till våra basbehov!

   Men det bygger på att alla accepterar att sätta av medel till detta via skattesedeln och att den som sedan förvaltar medlen gör detta enligt överenskommelsen som ligger i botten.

   B2) Att de skulle vara något fult att vara född i en familj/släkt som genom generationer byggt upp välstånd är ju en socialistisk tanke i min mening?

   - En socialist ser en orättvisa i detta!
   - En liberal ser att det är ett samhälle där individen själv kan skapa sina egna förutsättningar!

   Radera
 18. Cornu målar varje dag upp en väldigt dyster bild av landet. Ofta underhållande läsning som i alla fall väcker tankar. Men jag känner inte igen mig.

  Lever ett behagligt liv. Mina barn får acceptabel omvårdnad o utbildning på dagis, fritids och skola.

  Senast förra helgen hade jag en mkt positiv erfarenhet av polisen som ryckte ut snabbt då jag anmälde en misstänkt rattfyllerist.

  Ö.h.t. är jag ganska nöjd. Innebär det att jag är en av "fårket" som bloggaren brukar uttrycka det?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så är det ju. Går på öppen förskola med dottern, kan vara föräldraledig i 10 månader. I vilka andra länder går det? Inga så vitt jag vet. Absolut har Sverige en hel del problem men inte är det nattsvart inte.

   Radera
  2. Svenskens absolut sämsta sida är att hen tror sig veta allt om allt. Fråga vilken man som helst så kommer du få en lång och meningslös mr knows it all-utläggning samtidigt som de beklagar sig över de andra idioterna (fårket).

   Radera
  3. Ja det är verkligen den bästa av världar när andra människor än du själv tvingas betala för öppna förskolor och föräldraledighet. Hallelujah!

   Jag förundras alltid över att socialismen vara sträcker sig till plånboken. Eftersom folk är och gräver i min plånbok efter mina pengar lite för ofta så kanske jag kan låna dina barn att fira jul med eller kanske låna din bil jag behöver köra lite grejer till landet? Ah, du känner inte mig så det känns inte så bra, nej men det förstår man ju, men vad fan gör du i min plånbok då?

   Radera
  4. DL: Du har en poäng där. Varför ska andra bekosta min barnpassning, vare sig den utförs av mig själv eller professionella barnpassare? Men när man är uppvuxen i ett socialistland sitter sånt i ryggmärgen. När jag tänker efter är jag definitivt en av "fårket".

   Det jag framför allt tänkte på när jag skrev mitt inlägg var att den verksamhet som, trots dina invändningar, ändå bedrivs av det offentliga ur min synpunkt inte har drabbats av den kollaps som ofta beskrivs på denna blogg.

   Radera
  5. Det är helt fantastiskt att bli rånad på över 50% av det man tjänar för att finansiera vård/skola/omsorg som skulle vara bättre om det var privatägt. Synnerligen fantastiskt.

   Radera
  6. "Krig är fred. Frihet är slaveri. Okunnighet är styrka."

   Radera
  7. slaentbjorn

   Vi har högkonjunktur, arbetslösheten sjunker och är under 5% för infödda, och vi har minusränta och budgetunderskott. Det vore mycket märkligt om det inte gick bra nu, men frågan är om det går bra sen när verkligheten kommer ifatt?

   Låga räntor och stora skulder brukar slutat olyckligt.

   Radera
  8. Lyckligtvis har vi låg statsskuld som fallit i god takt senaste 15 åren.

   https://www.statista.com/statistics/269684/national-debt-in-eu-countries-in-relation-to-gross-domestic-product-gdp/

   Jag tror att en del av förklaringen har att göra med automatiseringen, som gör att löner inte rör sig och inflationen (och räntan) inte tar fart.

   Hur vi löser det... är en relevant fråga som jag saknar vettigt svar på.

   Radera
  9. D.L jo jag betalar ju skatt... Men du kanske antog annorlunda. Ser det som en självklarhet. Tror du verkligen att samhället skulle se bättre ut ifall allt skedde genom privatisering? Ja det gör du ju som frälst nyliberal. Att just arbete ska beskattas så hårt kan man iof diskutera. Kanske vi bör ha högre skatter på konsumtion. Tror det kommer vad det lider. Men för att återgå till förskolan. Tror du lika många i ett helt privatsierat samhälle skulle ha den möjligheten? Det är jag helt övertygad om att så inte skulle vara fallet. Sen kan man ju sitta surt och titta på sina pengar och samtidigt se en betydligt mindre inkluderande samhälle. Men det är ju så du vill ha det D.L..... Pengar gör ju en så lycklig.

   Radera
  10. @Erik jag instämmer i det Slaentbjörn skrev som svar högre upp. Jag försöker endast få få folk att se det ur ett lite annat perspektiv än det som sitter i ryggmärgen.

   Om vi skiter i var och annat och bara ser till egendom, varför ska jag inte få låna din bil lite när som. Varför ska du ens få låsa bilen, Borde du inte tvingas parkera den med nycklarna i så att vem som helst kan ta den, förhoppningsvis får du tillbaka den men det är oklart. Det är j uså vi agerar när det handlar om pengar och när folk börjar yra om att man inte skulle ha råd, varför skulle man inte det? Med bibehållet skattetryck blir det nog svårt att få råd, ungefär lika svårt som du får att köra till landet när någon "lånat" din bil.

   Det handlar inte i grund och botten om man betalat skatt eller inte, det är standard ursäkten även från de som bara betalat skatt i någon kortare period för att sedan ligga på sofflocket, de betalad e ju skatt en gång för 20 år sedan så de har rätt till allt möjligt.

   Samhället subventionerar vissa saker och kräver fullpris för andra, har du tur hamnar du på rätt sida med rätt intressen har du otur får du betala fullt pris för din konsumtion men även hälften av andras konsumtion. Ta tex synfel, tandläkare, kontra benbrott. Varför ska benbrottet vara kraftig subventionerat när du själv utsatte dig för risken medan synfel och tandläkare är kraftigt mindre subventionerat trots att man kan födas med genetiskt dålig syn eller tänder. Jag kan verkligen inte se något annat än ett helt sjukt system.

   Det känns oftast som att det är så för att det måste vara så och alltid har varit så.

   Radera
  11. I övrigt anser jag att man ska utreda vad samhället måste finansiera för att fungera med kritiska glasögon. När det är gjort bör man utreda hur mycket det kommer kosta. När man sedan vet det sätts skattesatsen utifrån de finansieringsbehov man har. Till skillnad från idag när skatten sätts så högt som man tror att man kan sätta och sedan sprätter man iväg pengar på allt möjligt onödigt och nödvändigt.

   När budgetåren är avslutade bör eventuella överskott gå tillbaka till medborgarna i form av skatteåterbäring.

   Man bör även besluta sig för att antingen beskatta inkomster (såväl inkomst av tjänst och kapital) eller om man ska beskatta konsumtion. Det blir antingen eller.

   Alla individer bör vara anställda med motsvarande F-skatt och företag och privatpersoner ska beskattas lika oavsett inkomst av kapital eller tjänst. Skatten ska givetvis vara platt och inte progressiv. Klarar man inte av att ha samma skattesats för att någon verksamhet eller dylikt då går under så ska skatten sänkas för alla, inga subventioner av verksamheter ska utgå alls i form av särskilda skattesatser.

   Ja, jag vet att folk inte gillar det för det vi har idag är ju höjden av det bästa som någonsin funnits. Tack gode gud för våra eminenta politiker i form av AKB, Stefan L och övriga...

   Radera
  12. Det är ytterst märkligt att tandvård och synvård inte fullt ut ingår i annan offentlig verksamhet, typ 200 kr besöket. Dessutom kan man fråga sig om samhället inte skulle tjäna på det iom folk då skulle hålla sig friskare i munnen och därmed kroppen.

   Ser inte problemet med offentligt finansierad vård, skola, omsorg. I själva verket är det helt omöjligt att räkna på vad det egentligen "kostar" då de indirekta intäkterna från sådan verksamhet är betydande.

   Sen finns det naturligtvis massor av förbättringar att göra i effektiviteten. Tror nog ingen tycker att kommun, landsting, stat fungerar optimalt.

   Sen vad gäller själva skattesystemet är det förlegat och behöver göras om. Den diskussionen förs dock inte alls av våra politiker utan de verkar nöjd med uppgörelsen från 1990/1991 vilket är direkt pinsamt år 2016.

   Radera
 19. "Klyftor i samhället är i sig inte ett problem. Så länge de längs ner har välstånd. Och det är här socialismen går bort sig genom att fokusera på jämlikhet och inte välstånd."

  Jo, ojämlikhet är ett problem, även när de på botten har det bra materielt. människor är sociala djur. Ojämlikhet skapar stressreaktioner och ohälsa, även kontrollerat för allmänt välstånd. Det skapas även demokratiska problem.

  Det omvända är också sant. Enbart jämlikhet blir ingen vare sig glad eller nöjd.

  De länder i världen som har längst livslängd och högsta lyckotalen råkar vara de som på ett rimligt sätt kombinerar dessa.

  Allt ovan är välstuderat och allmänt känt inom forskningen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Visst är det så, man kan prata om rätt och fel gällande fattigdom i all oändlighet. Men det ändrar inte hur människor faktiskt agerar när de har (relativt sett) mindre tillgång till materiella ting. Jag kan lova att den amerikan som inte har råd med en iPhone har större sannolikhet att rösta på Trump än de som har det.. samhällets förlorare har också rösträtt.

   Radera
  2. Den elit som har mest tillgångar påverkar valen på massor av sätt - genom donationer själva, genom företag etc. Rösträtten är bara en del (för övrigt färre röstlokaler och längre köer i fattiga områden (ett lokalt amerikansk problem.)

   För övrigt har Trumps väljare i genomsnitt högre lön än de som röstade på Clinton. Inte helt intuitivt, men rent empiriskt så var det så det förhöll sig.

   Radera
  3. Har du någon källa på skillnaderna i lön?

   Radera
  4. Japp.
   Broken down by income bracket, 52% of voters earning less than $50,000 a year – who make up 36% of the electorate – voted for Clinton, and 41% for Trump.

   But among the 64% of American voters who earn more than $50,000 a year, 49% chose Trump, and 47% Clinton.

   https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/09/white-voters-victory-donald-trump-exit-polls


   Radera
  5. Intressant, jag tolkar det som om den delen av trump rösterna som kommer i från höginkomsttagare gjorde sitt val att rösta på Trump när det var klart att det var Hillary som var motståndaren. Historiskt sett finns det myxket som talar för att tvåpartisystemet gynnar etablissemanget. Men här verkar det gjort motsatsen.

   Radera
 20. Fredagsmys redan på en torsdag?

  SvaraRadera
 21. Jaja,tjafs,tjafs,men när strömmen försvinner då,då kan man klaga!
  Då gäller det att inte ha retat alltförmånga,om man vill bli juste behandlad,inte bli manhandlad😰
  😂

  SvaraRadera
 22. Svensk Politik funkade väl bra innan några hundra tusen bidragstagare kom hit pga EU och avlägsna krig och fattigdom i Uländer osv ? Och när det fanns billig energi, framåtanda och optimism !

  Vi har passerat toppen på Swe´s välmående ! Nu väntar peak-oil, bostadskrasch, höga bensinpriser, enorma kostnader för migranter, minskat förtroende och ökad upplösning i samhället - ilsken debatt och mer kriminalitet.

  Snart tar fisken slut, havet blir förgiftat, bensinbilar förbjudna och skatten ökar till oanade nivåer. Ryssarna tar Gotland och Skåne!

  Trist eller hur ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi har stora svårigheter att hantera och de kan inte hanteras av socialism, liberalism, socialliberalism, konservatism, grönism eller kristdemokratism, som alla har för begränsade världsbilder och värderingssystem. Jag tror att vi har en chans om vi bara överger enögda ideologier för mer komplexa sådana, som inte gör en till en idiot.

   Radera
  2. Kommer aldrig att hända.. Politikerna är alltför insnöade i sina små PK åsikts-bubblor...

   Radera
  3. Folk kräks på politikernas floskler. Här har du lite av mina politiska åsikter, som jag formulerade dem senast (i morse):

   Människor behöver samhörighet. Men inte samhörighet med vad som helst. Man bör känna samhörighet med progressiva krafter, inte med alla människor oavsett vad de står för och hur de beter sig. Snart sagt alla grupper har så begränsade målsättningar att de blir en fara både för sig själva och andra när de blir för starka.

   Vad bör man känna samhörighet med, förutom med de egna familjemedlemmarna? Planeten, kanske? Och demokratin?

   Som ekosocialliberaldemokrater känner vi samhörighet (och visar EkoSoLiDaritet) med familjen, planeten och ekosocialliberaldemokratin. Och med deras tillskyndare.

   EkoSoLiDaritet är solidaritet (blott) inom ramarna för vad som är ekologiskt och ekonomiskt hållbart.

   "Liberaler" gråter över att liberaldemokratin verkar vara i fara, men behöver inse att den måste vara ekosocialliberaldemokrati för att överleva.

   Radera
  4. Precis, alla behöver mkt samhörighet med människor som delar samma värderingar, philosophy, mål, etik och regler. För att trivas och må bra !! Då kan man samarbeta och trivas och ha ett bra samhälle tillsammans, och göra oanade storverk ! Det är väl därför som det behövs Countries här på Jorden --- ??

   Radera
 23. Har Liberalerna kommit fram till om incest och nekrofili ska tillåtas,

  http://www.svd.se/luf-syskonpar-ska-fa-ligga-med-varandra

  Alla ismer om dom växer sig för starka leder till ett rent ja ni vet, föredrar mer av det sunda förnuftet om det fortfarande finns kvar sådant i Sverige.

  SvaraRadera
  Svar
  1. De anser nog fortfarande att man skall få ha sju med sin brorsa, vare sig han lever eller ej.

   Radera
  2. Om syskonen Börje och Kerstin, 45 och 51 vill ligga med varann skulle jag personligen klassa dem som dumma i huvudet, men vet inte om det borde vara olagligt. Oklart dock hur någon orkar driva den frågan...

   Radera
  3. I strävan mot ett ideologisk styrt samhälle blir det en viktig fråga. Är ju bara sex...sex är vackert... oavsett.... hbtq och allas lika värde kommer lösa allt. All forskning, empiri och evolutionslära som inte kommer från Södertörn förkastas som typ rasism, fascism, nazism eller patriarkala strukturer.

   Radera
 24. m syskonen Börje och Kerstin, 45 och 51 vill ligga med varann så gör det inget förrän det blir ett sladdbarn. Då har samhället problem i en generation. Det har testats...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Absolut håller jag helt med om. Det är en rimlig orsak till att hålla det förbjudet, preventivmedel är inte att lita på, skaffa barn bör definitivt vara förbjudet. Är man steril är det mer ert psykologiskt än legalt bekymmer.

   Radera
  2. Det är enbart skadligt för samhället eftersom samhället har tagit på sig rollen som förmyndare. Om samhället lät folk leva med konsekvenserna av sina egna beslut även ekonomiskt skulle de, flesta tänka efter två gånger och de som inte klarar det skulle sannolikt göra det efter att de gjort misstaget ett par gånger.

   Det är en fråga om personligt ansvar som jag ä fast övertygad om att folk klarar av att ta om de bara gens möjligheten även om det kommer behöva någon generations tillvänjning.

   Radera
  3. Det är inte för samhällets skull syskon inte bör skaffa barn - utan för barnets.

   På samma sätt som att när vi säger åt folk att de inte får mörda folk, handlar det om ett skydd av individens rätt.

   Radera
  4. Men notera att det bara är sexet som är olagligt här, som man inriktat sig på. Man tar inte inriktning på fortplantningningen med en lag som förbjuder inavel.

   Notera att om Börje hellre föredrar sitt syskon Gösta och Kerstin föredrar Amalia så är det likväl kriminellt, men du kan ju fråga vilken biolog som helst om risken för inavel där...

   Radera
  5. Däremot går det bra för Otto, 47 kromosomer att ha sex med Olga 27, falanger. Hur många kromosomer och falanger eventuell avkomma får vet jag inte, men jag tror inte det blir normalt antal...

   Radera
  6. Varför ska just bara syskon inte få barn då. Det finns många grupper som inte borde få skaffa barn för barnens skull. Sen finns det även individer som inte borde få skaffa barn alls. Allt detta borde förstås registreras och stämplas in i ID-handlingarna.

   Det är ju lätt att dra argumenten rätt långt kring vilka som inte borde få skaffa barn.

   Radera
 25. Bloggaren verkar blanda ihop kapitalism och liberalism. Den senare implicerar den förra, men det omvända gäller inte.

  En försiktig socialism kan bygga välstånd. Det visar Sveriges historia. Konservatism kan bygga välstånd, det visar USA:s historia.

  Liberalism är dock syran som fräter sönder det välstånd de förra två har skapat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. På vilket vis menar du att konservatism byggt amerikanskt välstånd?

   Radera
  2. Jag vill nog hävda att USA varit ffa konservativt, inte liberalt. Salt Lake City är inte välordnat, tryggt och blomstrande pga liberalism.

   Radera
 26. Vilken "-ism" ger högst livskvalitet för flest människor?
  Ökar din livskvalitet om du får mer pengar? Om du inte lyckats konsumera dig lycklig hittills, kommer mer konsumtion att göra det eller är det mer tid för de "saker" du har som behövs? Har man trygghet kan man må bra även med knappa tillgångar även om man är sjuk. Många "-ismer" vill minska tryggheten för att man hela tiden skall kämpa, aldrig vila, hylla den som lyckas och håna den som snubblade eller blev knuffad. För om alla får det dubbelt så bra så är det ändå skillnaden som skall framhållas. Jag har råd att vaska champagne - har du?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tycker vi ska fördela allt helt jämlikt. På så sätt kan jag sluta anstränga mig, iom att nån annan kan göra jobbet åt en. Ska vi kalla det nånannanism?

   Radera
 27. "Men när socialismen nu återigen slagit klorna i Sverige så ser vi snabbt effekterna."

  Återigen? Som om det vore någon skillnad när borgarna styrde. Fraser Institute har ett index som mäter ekonomisk frihet i världen, där tio är mest ekonomiskt liberalt. Underlaget till indexet tredjepartskällor, så som Världsbanken, IMF mfl.

  Så här ser det ut för Sverige:

  2000 7,62
  2001 7,31
  2002 7,49
  2003 7,59
  2004 7,47
  2005 7,50
  2006 7,45
  2007 7,42
  2008 7,40
  2009 7,38
  2010 7,51
  2011 7,50
  2012 7,41
  2013 7,33
  2014 7,46

  Är det någon som kan se när borgarna styrde?

  Inse, borgarna är bara en annan typ av socialdemokrati. Ungefär som Arbeiderpartiet i Norge inte tycker likadant som sossarna här, t.ex är socialdemokraterna i Norge positiva till marknadshyror medan man här är emot.

  SvaraRadera
 28. Hallå Lars,
  Varför kan man inte kommentera som anonym användare längre?

  SvaraRadera
  Svar
  1. För att stävja oseriösa diskussioner. Det funkade lite iaf.

   Det löste också endel problem med att hålla koll på vem man kommenterar. Nu räcker det oftast med att nämna alias, innan behövde man ange klockslag. Dessutom skapades spontana halmgubbar då man tillskrev "Anonym" ståndpunkter som förvisso givits uttryck för, men av annan "Anonym".

   Det är inte så överdrivet icke-anonymt att posta under alias.

   Radera
 29. Jag tycker den höga marginalskatten är trist så just nu tar jag ledigt i en månad och är ute och reser. Många som läser här skattar ju mer än 50%. Tar ni inte ut mer ledigt och undviker övertid mm ? Hur många faller för Laffertrycket ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Marginalskatten är uppe i 60% som högst nu. Men, vid den nivån har man ändå normalt sett ingen övertidsersättning, och så har man extra semesterdagar och 30% pensionsavsättning på marginalen, vilket gör det lite mindre jobbigt...

   Radera
  2. Det är häftigt att betala skatt.

   Så mycket skatt betalar du på en inkomstökning
   Din marginalskatt 68,1 %
   Din marginalskatt (exkl. arbetsgivaravgift) 58,1 %

   Radera
  3. Tycker du gör helt rätt S Ban.
   Det blir extremt tröttsamt att höra klagomålen mot det höga skattetrycket utan att agera därefter.

   Radera
  4. Vad gäller själva lafferkurvan kan man se det på två sätt.
   Jobbskatteavdraget har ju faktiskt gjort att man kan jobba mindre för samma peng. Så varför då jobba mer om man inte behöver?

   Radera
  5. Statlig skatt gav 50 miljarder 2015 (eller 1.2% av BNP) [1]. Det behöver inte arbetas speciellt mycket mer för att kompensera. Tänk en halvtimme mer i veckan i snitt. Problemet här är väl att arbetsveckan för anställda är begränsad till ca 40 timmar.

   Ett annat problem är höginkomsttagare som flyttar. En person som flyttar vid 30 år innebär säkert en förlust på tio miljoner, sett över en livstid och om räknar in utbildningskostnader. Behövs ju inte så många tusen sådana per år för att äta upp de skatteintäkter man får från statlig inkomstskatt.

   [1] http://www.skattebetalarna.se/sites/default/files/fakta_for_skattebetalare_2015_0.pdf

   Radera
 30. Ett problem med ismer är att en del politiker försöker implementera dom.
  Jag tror att man som politiker/parti ska annonsera vilka ismer man bekänner sig till. Men sedan måste det ju finnas konkreta samhälls funktioner som man sätter upp mål för.
  Om man sen för att uppnå målet genomför socialistiska/liberalistiska/konservativa/...... reformer är ju sekundärt.

  SvaraRadera
 31. Jag noterar att jag är den ende här som nämnt robotiseringen/automatiseringen. Ni andra kanske kan leta reda på något nittonhundratalsforum där man förväntas låtsas att framtiden inte finns? Varför diskutera ideologiska frågor som om framtiden inte finns? Robotar kommer ta alla jobb har Teslas Elon Musk sagt och många andra personer med fina titlar har samma insikt, men här skall man tydligen stoppa huvudet i sanden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Robotar kommer ta alla jobb har Teslas Elon Musk sagt"

   Om nu Elon Musk sagt det är han en idiot. (han är sannolikt felciterad).
   Ja, automatiseringen är en realitet men det skapas kontinuerligt nya jobb i andra sektorer. Men vill man vara mer svart-vit än en Edward Persson-film uttrycker man sig så.

   Radera
  2. http://www.di.se/nyheter/elon-musk-robotar-kommer-ta-over-alla-jobb/

   Radera
  3. Som du ser, en idiotisk rubrik, inget annat.

   Radera
  4. http://www.cnbc.com/2016/11/04/elon-musk-robots-will-take-your-jobs-government-will-have-to-pay-your-wage.html

   Radera
  5. Med all respekt för Elon Musk är han inte ens pucktvåa i det här fallet.
   Kjell Höglund hade samma tankegångar redan på 80-talet, säkerligen andra före honom.
   https://www.youtube.com/watch?v=sZHL2EEXdiY

   Radera
  6. Det stämmer nog att han inte yttrade exakt de orden, men det spelar mindre roll. Hans budskap är tydligt och han är verkligen inte någon ensam stolle. Det är väldigt mycket folk med mycket fina titlar som tar ordet basinkomst i sin mun nuförtiden. Jag föreslår att du börjar följa en facebookgrupp som http://facebook.com/BasinkomstMedborgarlon/ så att du inte misstar dig om framtiden.

   Diskussionen har faktiskt funnits i århundraden, men det är först med de senaste framstegen inom automatisering/robotisering/digitalisering som frågan lyft på allvar. Inklusive artificiell intelligens som spöar alla människor - Jeopardy, Go, medicinska diagnoser och allt mer.

   Radera
  7. Har inget emot diskussionen gällande basinkomst/medborgarlön.

   Däremot är jag emot Facebook så något följa blir det inte.

   Radera
  8. Automation och robotisering är inte direkt något nytt, och väldigt många tjänster är långt från mogna ännu.

   Kom igen när du har en bra automatiserad robotkakelsättare eller robotsnickare, till exempel. Det ligger många många år fram i tiden.

   Radera
  9. Att alla jobb skall utföras av robotar, är lika sannolikt som att alla fordon blir autonoma. Robotisering har man ju diskuterat sedan "Spinning Jenny" och det är ännu inte infört ens på många av de platser de bevisligen skulle utföra uppgifter bättre än människor.

   Radera
  10. Även om många hantverksjobb kommer finnas kvar länge (trots att vissa maskiner där kan göra att mindre hantverkare kan göra större jobb i framtiden, så att jobb även där försvinner) så är det väldigt många jobb som försvinner utan att bli ersatta. I USA står över två tredjedelar av dom 10 miljoner försvunna jobben(dom senaste 10 åren) pga automation.

   När förarlösa lastbilar och lastbåtar står för nästan all lastbils- och båttransport, vad ska all den personalen utbilda sig till/göra? Hur ersätts dom jobben som många miljoner har. När många advokat, statistiker, bankpersonal, receptionspersonal, fabriksjobb, chaufförer m.m. försvinner, hur ersätts dom? Ska alla bli robotingenjörer, läkare och lärare menar du?

   Radera
 32. Jag noterar också att jag är den enda här förutom Rickard Ohlin som talar om hållbarhet, miljö och naturresurser. Gud vilka stofiler ni är!

  SvaraRadera
  Svar
  1. BIQ hade en kommentar 20.40 som visar att han inte heller tillhör stofilernas krets. Bra så!

   Radera
  2. Att vara rädd för att alla jobb övertas av robotar är väl en ganska exakt vad Ludditerna trodde?

   Jag tar mig friheten att repetera mitt svar till Rickard Ohlin tidigare i tråden:

   Jag ser gärna på dokumentärer om industriella revolutionen. Från början var det fantastiska utvecklingar som ersatte svåra, farliga och föga lönsamma jobb och gav arbete och välstånd åt många och rikedom åt några få. Dock konsumerade det ju resurser i samma ökade omfattning som produktiviteten. Problemet är när det går för långt. Massproduktionen blir ett självändamål som inte gynnar många längre utan bara slukar resurser och skapar problem.
   Ta Brixham trålaren som exempel!
   Ett urstarkt byggt och fullständigt överriggat segelfartyg som kunde gå ut i Nordsjön och tråla upp 20 ggr så stor fångst som andra fiskefartyg. Folket fick mat, fiskarna fick ett mycket bättre arbetsklimat och Storbritannien fick sin nationalrätt "Fish and chips". Någonstans byttes nyttan mot jakten på bibehållen lönsamhet. Trålare sysselsätter nu ett fåtal personer, fångsten blir mer gödsel och djurfoder än människomat och Nordsjön är till 98% utfiskad. Vi behöver inte färre människor, bara minskat överfiske.

   Radera
 33. Än så länge är rikedomar alltid baserade på andras arbete. Rikedom är en förväntan att andra kommer att vara beredda att utföra arbete för att få det som rikedomen representeras av. Ägande är en social konstruktion, precis som skatt. Om det ena är stöld så är även det andra det.

  - Pax för den blå bilen, nej men nu tog du den blå bilen. Det är stöld.
  - Fast du stal den när du paxade den, och nu ger jag den till Lisa.
  - Lisa, ge mig bilen, jag hade paxat den.
  - Nähä du, jag fick bilen för att jag torkade av Kalles del av matbordet. Den är min nu.
  - Men...

  SvaraRadera
 34. Hur har socialismen slagit klorna i Sverige?
  Välfärden drivs av privata entreprenörer.
  Flyktingmottagande är en miljonindustri.
  Klassklyftorna är på samma nivå som i början på 1900-talet.

  Det är ju dagens ohämmade liberalism som ligger till grund för bostadskrisen, 0% ränta, låneekonomin, klimateffekten, peak oil, peak fosfor, övergödning, biologisk utarmning, oändlig tillväxt och så vidare.

  Tycker det är konstigt att en som tillväxtkritiker kan avfärda socialismen så plumpt, det var ju den som en gång ville omforma samhället till att skapa en annan sorts rikedom. Frihet från arbete, kreativt skapande åt alla, hushållning med resurser.

  Jag är verkligen ingen kuba-anhängare, och det är inte riktigt rättvist att jämföra med kalla länder. Men trots det tycker jag ändå det är värt att påpeka att landet för några år sedan utsågs till det enda hållbara landet i världen, inte liberala förebilder som USA eller UK.

  Tyvärr är relativ jämlikhet ett mycket bättre mått på välstånd än absolut rikedom. Fftersom vi sedan länge tillfredsställt de mest basala behoven (åtminstone någorlunda) såsom mat och husrum så borde enligt dig alla vara glada. Men så är inte fallet, människan mäter sig med andra och ser vad andra har. Ska du gå runt och berätta för barnen i Sveriges fattigast områden att de minsann ska vara glada för på 70-talet fanns inte i-phone, därmed är de nu rikare än de flesta barnen på 70-talet?

  Du behöver inte älska socialism, du kan rent av vara emot den. Men argumenten i detta inlägget skulle lika bra kunna varit skriven på random borglig ledarsida. Det finns gott om forskning om jämlikhet och lycka, använd den istället för en massa allmänt tyckande.

  SvaraRadera
 35. Enig med dig (senaste) Unknown.
  Men vill tillägga att det finns inte nån form av ideologiskt/politiskt system som ensamt klarar att lösa människors samhälleliga problem. Att tro det är att vilseleda sig själv och andra! Man måste ha ett holistiskt förhållningssätt. Rätt mix av marknadsekonomi, planekonomi, socialism, liberalism, nationalism och enviromentalism i grunden!

  Man måste se till den mänskliga psykologin och vad som driver oss. Finns hur många beteendestudier som helst som ger belägg för att fullständig socialism/kommunism inte fungerar (studier av mänsklig egoism-altrusim), att ren å skär marknadsekonomi inte fungerar (girigheten styr oss för mycket) osv osv. En god kombination av dessa i samband med en strävan efter effektiv förbrukning av pengar och resurser.

  SvaraRadera