Cornucopia?

Aktuellt

Swedbankkund - vilken bank ska du byta till?

Detta inlägg är att betrakta som reklam. Tillsammans med Compricer kan bloggen nu presentera jämförelser mellan alla bankers bolåneräntor ...

2016-12-28 10:34

Tredje svensk brigad: Plan för aktiverande av förbandsreserven

Försvarsmaktens nya regleringsbrev har publicerats. I den framgår att regeringen uppdrar åt försvaret att planera för hur motsvarande en tredje brigad ska kunna förbandssättas genom att aktivera förbandsreserven. Denna är en utmärkt möjlighet att bemanna med före detta anställda eller fd värnpliktiga i åldern 30+.
Försvarsmakten har fått uppdrag att planera för att aktivera förbandsreserven, vilket ger Sverige en tredje brigad i form av en mekskyttebrigad.
"Försvarsmakten ska påbörja upprättandet av en plan för förbandsreservens iståndsättande. Arbetet ska redovisas i budgetunderlaget för 2018 och även innehålla en redovisning av förband som ska ingå i reserven. Ett verkställande av förbandsreservens iståndsättande kräver regeringens tillstånd."
Den svenska förbandsreserven omfattar bland annat fyra lätta mekaniserade bataljoner med mekskytte i form av stridsfordon 90. Då stridsvagnarna numera aktiverats och ska ingå i den nya bataljonsstrukturen är det endast mekskytte kvar i dessa fyra bataljoner. Därtill kommer en pjäser för en bataljon Archer-haubitsar att nu placeras i förbandsreserven när de avbeställda norska haubitsarna köps in av Sverige.

Den fjärde bataljonens haubitsar avses att säljas, men det är mest en bokföringsteknisk fint för att bokföra dem som en tillgång och inte en kostnad, och därmed inte belasta försvarsbudgeten. Ingen tror på allvar att någon är intresserad av att köpa 12 stycken haubitsar. Det ger en möjlighet för Sverige framöver skaffa en bataljon fördelningsartilleri att komplettera tre brigader med.

Därtill finns en hel del annan utrustning i reserven, som kan utrusta funktionsförband. T ex kan luftvärnsrobot 70-systemet placeras i förbandsreserven, då alla system som bedöms operativt relevanta ska förrådsställas i materielreserven. Robot 70 är fortfarande relevant för vissa ändamål.
"Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2018 redovisa hur fördelning av materiel har gjorts mellan krigsförbanden inklusive hemvärn och förbandsreserven. Materiel som bedöms vara teknisk och operativ relevant men som inte fördelats till krigsförband eller förbandsreserv ska ingå i materielreserven. När Försvarsmakten avvecklat materiel istället för att placera den i materielreserven ska detta motiveras. En avvecklingsplan för den materiel som efter fördelning bedöms vara övertalig ska redovisas.
Då vi fortfarande har värnplikt, så kallad pliktplacering, kan man med fördel krigsplacera äldre 30+ personal i förbandsreserven. Aktiveras reserven får vi därmed en tredje brigad som t ex kan avlösa de andra två vid en frusen konflikt liknande sydöstra Ukraina, eller förstärka vid en utdragen konflikt. För att kunna hålla ut länge måste man kunna rotera förband vid frontlinjen.

Ännu viktigare är att inte springa sönder sig vid utdragen höjd beredskap.
Försvarspolitiskt möte med MUF Stockholm.

Jag har tidigare1. (muntligt på möten och föreläsningar - senast veckan med MUF veckan innan jul) förespråkat just krigsplacering av äldre personal i en tredje brigad, och det kan nu hända att vi faktiskt får se detta.

Mobiliseringsberedskapen för denna tredje brigad kan och bör vara lägre, då personalen antagligen bör övas i några veckor innan den sätts in. I skarpt läge kan man dock välja den darwinistiska inställningen att strid är den bästa övningen. Det är inte säkert att vi år möjligheten att öva.

Brigaden kan för övrigt heta 1:a mekskyttebrigaden eller 1:a infanteribrigaden, då nuvarande två brigadstaber heter 2:a och 3:e brigadstaben. Alternativt kan bataljonerna roteras in i de två nuvarande brigaderna för att avlösa övriga under en utdragen konflikt eller långvarig höjd beredskap.

Kostnaden att krigsplacera äldre personal som ej längre är GSS/T eller GSS/K, eller ens GSS/P placerade i nuvarande organisation är mycket låg. Kostnaderna kommer främst först vid faktisk mobilisering och då kommer man också aktiverat den finansiella beredskapskrediten som kan betala detta och övriga initiala kostnader vid förhöjd beredskap och mobilisering.

Vi kan väsentligt höja svenska arméns slagkraft och uthållighet, även vid en deeskalering av en konflikt genom att aktivera förbandsreserven. För att kunna göra detta behövs förstås en plan och det ska Försvarsmakten nu ta fram på order av försvarsminister Peter Hultqvist (s) och regeringen.

1. Om jag minns rätt var också förbandsreserven aktiverad i Midsommargryning, så då har vi ytterligare en punkt från den boken att bocka av i den verkliga försvarspolitiken.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

32 kommentarer:

 1. Annika Christensen, som utredde FMs personalförsörjning, har flera gånger tryckt på vikten av att tillföra mer folk (utbilda vpl direkt till) personalreserven för att dels skapa rekryteringsunderlag till officerare, GSS/T / GSS/K och hemvärn och dels skapa en reserv som kan ersätta krigsförluster eller täppa hål i befintlig organisation vid mobilisering.

  Det nuvarande förslaget behöver alltså inte innebära fler faktiska krigsförband.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja, förbandsreserven avser den utrustning som står förrådsställd. Och det anges "förband" i regleringsbrevet, inte "personalpool".

   Däremot kan man göra både och tids nog - både en förbandsreserv och en personalreserv.

   Det senare går dock att med stöd av den vilande svenska värnplikten (som i praktiken bara är vilande vpl-utbildning) kalla in personal som har tidigare utbildning men ej krigsplaceringar. Dock är det bättre att planera detta i förväg och med krigsplaceringar kan man också lagföras som desertör om man inte infinner sig.

   Radera
 2. Noterar att de drygt 60 Strf9040 som blir av med sina torn(monteras på epbv90, stripbv90 vid RENO Strf90) nu helt plötsligt kanske behövs igen.. Då dessa 9040 blivit av med sina torn återstår ca 290 strf9040 i vagnparken.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi har väl fler 9040 än 350 st och varför har 60 st blivit av med sina torn?

   Radera
  2. Vi har fler än 350. Det är nog närmare 500 st i Sverige, men de kan stå i delar. Över 1100 har tillverkats och sålts.

   Radera
  3. Nej vi har inte fler än ~350 Strf9040. Sverige har anskaffat totalt 509 strf90. Den siffran är inklusive stripbv, epbv, lvkv, bgbv. Till denna total om 509 tillkommer 40st grkpbv90120.
   Varför drygt 60st 9040 blir av med sina torn skrev jag i mitt första inlägg i denna tråd, de ska monteras på epbv och stripbv.

   Radera
  4. Helt rätt att 60 torn flyttas över, bättre med en beväpnad E-vagn i fält än två Strf9040 i garaget !
   Tornen kan utrustas med kanon dom med men det är dyrare. Ska fordonen tas i drift kan man göra detta, eller köpa ny torn tex med 120mm kanon och få en kompetent Infanterikanonvagn.

   Radera
  5. Tack H ! Jag är upplyst :-)

   Radera
 3. Om nu förbandsreserven består av 4 mekbataljoner + lite funktionsklossar; varför inte tillföra dessa 4 bataljoner till I19, LG, P4 resp P7? Då skulle man få 4 Brigader (om än inte med utformning enl "boken" i samtliga fall).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det blir inte mycket till brigad med två markstridsbataljoner.

   Radera
  2. Om du avser LG, så blir det 10., 12. + den tillkommande. Kalla detta vad du vill; kanske stadsskyttebrigad eller -stridsgrupp.
   Generellt: om man bygger 3 Brigader (minor) i Norrbotten, Skaraborg resp Skåne med kort mobiliseringstid kompletterar man med en Bat med lite längre mobtid. Då får du 3 Brig med 3 manöverbat och 1 stadsskyttebrigad stridsgrupp.

   Radera
 4. Vad får vi för pansarvärn? Robot 56 finns inte kvar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Återinförd på vissa förband "enligt uppgift".

   Radera
  2. Oavsett finns rb 55 TOW kvar.

   Radera
  3. Ny pvrb håller på att anskaffas. De är dock främst avsedda för motskbat.

   Radera
  4. Men vid utökad ekonomi kan dessa naturligtvis snabbt anskaffas till andra typförband också.

   Skulle "tippa på" att MBDA MMP eller Spike LR anskaffas tack vare dess NLOS-kapacitet.

   Radera
  5. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  6. Striderna i Ukraina har ju visat på att trådstyrd PV robot är extremt sårbar för bekämpning !

   Radera
  7. På vilket sätt gör just tråden att roboten är lättbekämpad?!

   Radera
 5. 5 Brigader med extra allt, då är jag iallafall nöjd med grundberedskapen. Men Robot 70 och 90 är totalt hopplöst föråldrade och det behövs nyare prylar för brigadens närskydd i kombination med integration av Patriot/motsvarande. Med fler och nyare landbaserade sjömålsrobotar blir Östersjön inte så rolig att korsa. Massor av mörkerstridsutrustning, lasermålgivare behövs samt fler prickskyttevapen som sammantaget ger oss bättre förmåga i städerna. Kan ingen ställa krav på att förenkla FMVs processer så att de hänger med i svängarna ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo,men organisationen är för liten för att kunna svällas snabbt, även om man skulle dammsuga Europa/USA på arméöverskott och införde vpl imorgon, så saknas det nog utbildare och ledning för detta.

   Radera
  2. Nej, det finns tillräckligt med personal för att sätta upp flera brigader bara man använder sin fantasi. Det finns även tillräckligt med pengar - om man vill. Se möjligheter istället för problem. Ett land som Sverige kan plocka fram 50 miljarder utan problem.

   Radera
 6. Ett bra första steg. En naturlig fortsättning skulle vara att köpa in stridsvagnar för ytterligare tre kompanier, förslagsvis på begagnatmarknaden. Tillsammans med den återaktiverade förbandsreserven skulle man då kunna skapa ytterligare en tung mekbataljon samt utöka stridsgrupo Gotland till en fullskalig bataljon. Detta skulle kunna ge två tunga mekbrigader med tre bataljoner var, en lätt mekbrigad med tre bataljoner samt en lätt brigad med de två motoriserade samt lätta bataljonen. Förutsätter så klart även att samtliga Archerpjäser förbandssätt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man skulle ju kunna sätta upp mekbataljoner med 1 strvkompani och 2 mekskytte och under tiden titta på var man skulle kunna få tag I fler strv. Då borde det gå att få 3 mekbrig + en bat på gotland.

   Radera
 7. Mekaniserad Infanteribrigad skulle jag hellre kalla det än en Lätt Mekaniserad brigad.

  Efter renoveringen av Stridslednings och eldlednings Strf90 så kommer ju att antal tornlösa chassin att finnas kvar. Med eni sammanhanget relativt liten investering så skulle dessa kunna få nya torn med 120mm kanoner och bli Ikv121 eller Ikv90120.

  Utan dessa så saknar ju brigaden helt understödsförband med direktriktad eld och tittar man på Ukraina så dominerar ju tex 122mm bandhaubits PV robot grupper då den används för direktriktad eld.

  Den stora frågan är dock hur Brigaden ska lokaliseras, placeras den vid ett regemente och bemannas av VPL så bör ju tex Kungsängen väljas. Men då vi har så pass få "insatsbataljoner" idag så kanske dom bör spridas till regementsorter som har understödsförband eller samlokalisera med Flygvapnet.
  Med 3 bataljoner så kan en placeras i Eksjö en i Linköping (Malmen) och en på Gotland.
  Och på så sätt täcka upp luckor.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför till Eksjö? Är det inte batter att man försöker få tre brigader ansamlade på tre regementsorter istf somnu att man ska bygga ihop legobitarna vid kris?

   Radera
  2. Problemet är att Försvaret är så litet att man kommer behöva sprida ut förbanden för att hinna möta fienden i tid.

   Radera
 8. Det som måste till och det genom att släppa till beredskapskrediten är:
  - Inköpa av ytterligare ca 100 Leopard 2 - Spanien har ca 200 A4 till salu som kan köpas relativt billigt för att sedan uppgraderas till A5, A6 eller A7 standard
  - Resterande CV90 renoveras och uppgraderas till minst C+
  - Inköpa ytterligare 16 grkpbv90120 samt 12 Lvkv 90
  - Samtliga bataljoner utrustas med Spike som pansarvärn
  - Ytterligare Iris-T köps in som brigadluftvärn
  Med detta får vi 3 mekbrigader, dvs 1 fördelning. Varje brigad har 1 archerbataljon och fördelningen har dessutom 1 archerbataljon som fördelningsartilleri.
  - Patriot inköps som höghöjdsluftvärn för Stockholm, Gotland och Göteborg.
  - Visbykorvetterna får Iris-T som luftvärn samt att Sverige köper in Robot 15 Mk4

  SvaraRadera
  Svar
  1. Yes, nu börjar vi närma oss banan igen !

   Radera
  2. Lite tunt med LV för Milo S kan jag tycka. F17 och MarinB torde vara primära mål för fi. Patriot före Aster?

   Radera
 9. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 10. Men vänta lite är detta inta samma Stv121 som hamnade i Spannien efter att Sverige sagt upp leasingavtalet ?

  SvaraRadera