Cornucopia?

Aktuellt

Bloggläsarnas yrken: IT, teknikkonsulter, militär och polis, läkare och jurister

Nedan presenteras resultaten av förra söndagens enkät om vilka branscher bloggläsarna jobbar i. Föga överraskande hittas majoriten inom de...

2016-12-13 13:19

Ny rapport: Sveriges jordbruk kan hållbart föda en befolkning på 13.5 miljoner

En ny rapport från SLU konstaterar att svenskt jordbruk kan föda en befolkning på hela 13.5 miljoner invånare, inklusive egen produktion av drivmedel och gödsel till jordbruket. Enda importen handlar om en viss mängd frukt vi ej kan odla på våra breddgraden. Nyckeln ligger i en minskning av köttkonsumtionen till nivåer från några decennier sedan, och kan i övrigt förklaras med den utveckling som skett inom jordbruket sedan 40-talet.
Rapporten heter "Kött och mjölk från djur uppfödda på bete och restprodukter – ger det en hållbar kost" och tar sitt avstamp i att all mark inte går att använda till odling av människoföda och att produktion av mjölk faktiskt ger biprodukten kött. Ska man odla protein på våra breddgrader är det i princip bara möjligt via djurhållning.
"Men det är ändå inte självklart att en vegetarisk eller vegansk kost för alla är det bästa för miljön. När mjölk och ägg produceras, produceras oundvikligen kött när mjölkkorna och hönorna slaktas. Om alla vore vegetarianer skulle detta kött behöva kasseras och det kan diskuteras om det är resurseffektivt.Det finns vissa marker som bara lämpar sig för bete eller odling av vall som används till foder och från livsmedelsindustrin kommer många restprodukter som vi inte inkluderar i vår kost men som kan användas som djurfoder. Betesmarker utgör dessutom värdefulla livsmiljöer för många hotade växt- och djurarter. Utan betesdjur skulle den biologiska mångfalden i dessa marker minska."
Rapporten har förutsättningarna att man ska klara av att föda en svensk befolkning på 13.5 miljoner invånare, vilket vi är på väg mot med dagens 10 miljoner. Produktionen av mjölk och kött får i rapporten enbart basera sig på restprodukter som vi människor inte själva kan äta, samt den betesmark och vallåkrar som inte duger för annan produktion än djurfoder.

Projektets utgångspunkter är följande:
"Betesmarkerna ska användas för kött- och mjölkproduktion.Grisar, höns och kyckling föds upp på restprodukter.Åkermarken ska användas för i första hand mat, samt vinterfoder tillbetesdjur och spannmål för att komplettera restprodukterna.Kosten ska vara näringsriktig enligt de nordiska närings-rekommendationerna.Kosten får inte ta mer än 0,21 hektar åkermark i anspråkper person och år."
Kosthållningen idag och enligt scenarierna. Källa: SLU
Jordbruket ska också ordna sitt eget bränsle och sitt eget gödsel, via odling av biobränslegrödor och gröngödsel. Man kan kanske förmoda att kvävegödsel kan produceras i fabriker, då kvävegödsel kan vara hållbart om det produceras från förnyelsebara energikällor.

Ja, energi- och gödselmässigt pratar vi lite science-fiction här, då det idag inte finns tillräckligt med fabriker för detta i Sverige, men så är även en total omställning av svenskt jordbruk och kost från dagens massiva import också fiktion.

Resultatet blir en ändrad kosthållning enligt tre olika scenarier, beroende på hur man håller nötkreaturen för mjölkproduktion, vilka som bekant ger biprodukten nötkött.

Djurhållningen förändras rejält. I ett scenario ökar man mängden kor mot idag, men slutar hålla kyckling och höns. Gris finns dock kvar, då det finns restprodukter som enbart grisarna äter.
Antalet djur i de olika scenarierna och i Sverige idag (tusental djur). Källa: SLU
Köttkonsumtionen förändras rejält, speciellt av nötkött men framför allt av fågel. Höns och kycklingar äter som bekant människoföda i form av spannmål, vilket minskar den svenska förmågan att försörja befolkningen rejält, medan korna äter gräs vi inte kan äta själva.

Speciellt så upphör i scenarierna svensk import av allt annat än bananer, citrusfrukter, nötter, kakao och kaffe/té.
Markanvändningen i de tre scenarierna inkluderar
bioenergin för jordbrukets maskiner och odling av gödsel.
Vid mer hållning av djur är behovet av gödselodling mindre.

Vi skulle enligt rapporten kunna föda 13.5 miljoner invånare i Sverige, utan att ens behöva använda all åkermark till matproduktion. Detta är en rejäl kontrast mot att vi idag importerar 50% av det vi äter.

Man ska komma ihåg att sedan 40-talet, när Sverige kunde försörja runt 4-5 miljoner människor på betydligt mer jordbruksmark har vi haft en enorm växt- och djurförädling, samt teknikutveckling. Modernt jordbruk kan försörja fler än 40-talets agrarsamhälle.

Vi har genomfört rejält med växtförädling och djuravel sedan 40-talet. Kunskap och vetenskap har utvecklats rejält, liksom metoder och teknik. Detta gör sammantaget att jordbruket kan producera mer mat per ytenhet än förr. Däremot ser fördelningen av matproduktionen och tillhörande kost idag ut så att vi inte kan försörja ens 10 miljoner invånare.

Det är ändå fullt möjligt att via en omläggning till ett självförsörjande Sverige försörja mer än dagens befolkning.

Samtliga tre scenarier, inklusive det som kraftigt ökar antalet nötkreatur ("kor") i Sverige från dagens 510 000 till 630 000 innebär lägre utsläpp av koldioxidekvivalenter från maten per capita än idag. Då har ändå inte rapporten räknat med att även betesmark binder kol permanent.

Med den omlagda kosten går utsläppen från vår mat från 1.9 ton CO2-ekvivalenter idag till som högst 0.66 CO2-ekvivalenter. Dessutom skulle alltså svenskt jordbruk bli helt självförsörjande på drivmedel via egen produktion av biodiesel.

Vad gäller konsumtionen av kött, så handlar det om att gå tillbaka några decennier till hur man åt kött förr. Man måste inte en hamburgare om dagen...

Rapporten är balanserad och visar att vi skulle föda färre människor om vi helt skippade djurhållningen. De restprodukter man i ovanstående rapport låter djuren äta hade helt gått till spillo utan djurhållning, ruttnat och blivit till CO2 och metan Betesmarker som därmed skulle växa igen och bli skog, biologisk mångfald utrotas och det energimässigt gratis soldrivna självgående betet skulle upphöra.

Rapporten skulle också kunna ligga till grund till en verkligt hållbar jordbrukspolitik, men är i övrigt en utopi, då den i princip skulle behöva förbjuda import av allt annat än frukt, nötter och kaffe, då svenskarna annars skulle fortsätta glufsa i sig billigt kött från Sydamerika, Irland och Thailand. En annan fråga är ätandet av fisk, som visserligen minskar med 10%, men frågan är om den nivån är hållbar?

Ni hittar rapporten här.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

43 kommentarer:

 1. Detta "hållbara" jordbruk är dock helt beroende av en global industriell infrastruktur som är allt annat än hållbar. :)

  Komplexitet kräver en viss kritisk massa och kostar energi.
  https://www.youtube.com/watch?v=IYO3tOqDISE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hela det globala samhället är baserat på ohållbara lösningar från en tid då man inte visste bättre ja, helt klart. Men det skulle inte behöva vara det, det är problem som skulle gå att bygga bort från systemet.

   Detta kommer också att ske när det så småningom blir absolut nödvändigt, förutsatt, såklart, att vi inte bara spränger oss själva tillbaka ett antal hundra år till före globalisering då alltså...

   Radera
 2. Hur gör man med fosfor? Kan Sverige vara självförsörjande där?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fosfor är ett grundämne så det går inte att "göra fosfor". Det utvinns på ett fåtal platser i världen (exv. Västsahara). Istället för att övergöda sjöar så kan man skapa cirkulära flöden genom att utvinna fosfor från avloppsslam odyl samt optimera användningen på åkern så att växterna ges en optimal mängd. Mycket som gjorts under senare år och är på G.

   Radera
  2. Avfallet I Kirunavaara består av apatit, så om det knep så skulle det nog funka det också. Frå¨gan är om det är marknadsmässigt I dagens läge

   Radera
  3. gbd crvx: Avfallet från anrikningen består ej av apatit, däremot innehåller det en del. Tvivlar på att det kan räcka och rimligen utvinnas. Kommer att konsumera mängder med svavelsyra för att göra skitig fosforsyra.

   Radera
  4. Fosfor kan man klara sig utan några odlingssäsonger åtminstone på lerjordarna , men kalium är värre redan på kort sikt. Fick vi under VK2 i utbyte mot järnmalm från Nazityskland. Kalium var också viktigt som påtryckningsmedel för att tvinga Finland in i den tyska fållan 1940-41.

   Radera
  5. Skit från gräsätande djur innehåller mängder med Kalium men är fosforfattigt.

   Radera
  6. @livs farfar: Nu blev det ju inget av det för femår sedan, men I ett krisläge så skulle det säkert funka:

   http://www.nsd.se/nyheter/kiruna/restprodukter-fran-malmen-blir-konstgodsel-6166087.aspx

   Radera
 3. Intressant rent tekniskt och som en partsinlaga. Men knappast realistiskt.

  Hade varit bra om delar av det kunde genomföras i alla fall t ex ökad produktion av svenska livsmedel biodieselframställning. Då har man någon form av basplatta om man senare vill utöka.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Realistiskt eller inte, det beror ju på hur framtiden ter sig. Vem vet, stormakt Röd kanske minerar Öresund och spränger bron, etc osv, och då blir scenariot plötsligt vår vardagliga verklighet? Det visar ju på möjligheterna i ett av många framtida lägen.

   Radera
  2. Skulle förvåna mig om detta kan vara genomfört fullt ut på 10 år ens om vi kraftsamlar. Bygga fabriker (kan vi importera maskinerna?) och skapa leveranskedjor från scratch. Så om stormakt Röd börjar "tappa bort" sina minor (förjävligt med svinn men vad kan man göra..?) så är vi körda i det korta perspektivet.

   Radera
  3. Det är smart att göra omställningen och bygga fabriker när man har fri tillgång till olja, som nu..

   Radera
  4. Bendover: Mineringar utan skydd (med kustartilleri) mot svepning har lågt militärt värde. Därför var våra planer att minera Öresund i samarbete med NATO(Danmark) med gemensamt KA-skydd på bägge sidor för att stänga in Röd. Och därför var v Skåne primärt anfallsmål medd taktiska kärnvapen för W-pakten. Och därför ville Wiehe, svenska s-kvinnor och svensk fredsrörelse att W-pakten ensamma skulle ha kärnvapen i vår region.

   Radera
 4. Ny rapport från 2015? Snart 2017!

  SvaraRadera
 5. Planekonomisk styrning av Jordbruket vilket är vad som skulle behövas går alltid åt helvette.
  Dessutom behöver vi inte odla bränslegrödor då vi har skifferolja !

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mer fracking åt folket! Jag vill också kunna tända eld på mitt dricksvatten!

   Radera
  2. kranvatten skulle det vara.

   Radera
 6. Varför så lite ost?

  SvaraRadera
 7. Öl. Blir det förbjudet att åka till Bordershop och köra hem 30 flak öl?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Utmärkt öl och snus går att producera i liten skala av inhemska råvaror. Bättre än Bordershops smala urval.

   Radera
 8. Intressant.
  Vi behöver då också en teknisk underhållsinfrastruktur för maskinparken. Går nog att lösa.
  Denna rapport tar den händyn till klimatscenarion, dvs ändrade nederbördsmönster?
  Det jag funderar på är om inte den visar att trots ändå rätt god jordmån här och var i Sverige är det ändå inte så stor befolkning som kan födas utan import om man tänker sig stora migrationsströmmar från mer södra klimatzoner.
  Men å andra sidan måste jordbruket ändå ändras, så detta är intressant.

  SvaraRadera
 9. De OKUNNIGA veganska miljö-mulle-mupp-stollarna på Södermalm skulle få kollektiv blodstörtning och deras twitterkonton explodera...
  ÄTA KÖTT ??? Ett kätterskt uttryck för dem !!

  SvaraRadera
 10. Jag tycker att det låter som vi kommer behöva någon slags kolchoser och fem-årsplaner för att det här skall fungera. Det lär ju inte hända av sig själv. Men, jag är optimist. Det finns inga tvivel om att våra byråkrater kommer att klara av att planera detta också.
  Jag känner i alla fall inte till några byråkratiska misslyckanden i närtid. Experter finns på Migverket, Arbetsförmedlingen och Polismyndigheten. Några projektledare från bygget av nya KS kan också plockas in.

  SvaraRadera
 11. Har rapporten tagit med de enorma arealer som ligger i träda? Bara hemmavid kan jag se 30 talet hektar som bara ligger för fäfot och mer ser man när man åker längs vägarna.
  Skulle utan problem gå att ha djur där men priset är för lågt (går inte att konkurera mot utländskt som inte har samma krav som vi)

  SvaraRadera
 12. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 13. Vad händer med svenskt jordbruk vid en avspärrning av diesel och konstgödsel samt import av livsmedel? Då pratar vi inte 13,5 miljoner, snarare 1,35.

  SvaraRadera
 14. Snälla kan vi inte stoppa import av mat och satsa på inhemsk produktion igen...ta hand om våra bönder istället för att plåga dom. De behövs, är ju rent av nationell säkerhet.

  SvaraRadera
 15. Nej, tyvärr, det går inte! Det är inte förenligt med liberal ideologi!

  SvaraRadera
 16. DN gråter över att deras destruktiva knäppgöksfilosofi är under attack, men vi andra har inget skäl att vara ledsna. Än mindre när vi sett hur lite intresserade "liberaler" är av att skydda mångas frihet. Vissa friheter räknas inte. Det är Wolodarski och hans kompisar som bestämmer vilka friheter som är viktiga. Och de bryr sig inte om hållbarhet. Inte ett dugg.

  SvaraRadera
 17. Vi behöver satsa på demokrati och hållbarhet, inte på gränslösa friheter för alla människor. På medborgerlig samling och ekosocialliberaldemokrati.

  SvaraRadera
 18. Några anläggningar för biodiesel, metanol och demonstrationsanläggningar i varje län kan väl ses som beredskapsåtgärder. Självstyrande traktorer borde också kunna finnas inom kort med eldrift och i starten viss fjärrövervakning. Vid en avspärrning, utan krigshandlingar i övrigt, har vi stort överskott på el.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. Metanol mm från skogen bör vi säkert satsa på. Självkörande eltraktorer låter däremot onödigt. En ensam bonde har inga större problem att hantera 150 ha eller mer. Det kör han igenom ganska snabbt.

   Radera
  2. Att i en kristid med ev krig förlita sig och ödsla elenergi på självkörande eltraktorer tycker jag är fullkomligt vansinne...elen behövs till rent livsuppehållande saker i samhället. Traktorer går förmodligen köra på div oljor, eller till och med vissa kan byggas om till gengasdrift för småskaligt jordbruk.
   Mer småskalig närproducerat med korta leveranser tror jag på. Samarbete med närboende kluriga bönder, löser det mesta.

   Radera
  3. Fast såg nu att du menade i fredstid så glöm vad jag sa :)

   Radera
  4. Nästan alla storstadbor saknar definitionsmässigt tillgång till närproducerade baslivsmedel. Om man med nära menar annat än 50 mil eller något.

   Radera
  5. Finns gott om landsbygd utanför Stockholm också. Sen kan faktiskt gemene man odla lite hjälpligt hemma också, även på en villatomt eller till och med i lägenhet. Alla bönor och potatisar som drivs upp räknas och hjälper stort.

   Radera
 19. Visst har växtförädlingen gett oss bättre sorter sedan 40-talet men för att de ska kunna skapa mer biomassa så krävs det också mera gödsel. Så det är inte växtförädlingen men gödselstillgången och -distributionen som sätter gränsen för att höja produktionen över 40-talets nivåer.

  SvaraRadera
 20. Hmm traktor med skogskärra. Har författarjäveln avverkat skog för att kunna ge ut höstsol på eget papper ("lokalproducerad" bok)? :-)

  SvaraRadera
 21. Jordbrukarnas centerparti tycker dock att 40 miljoner, utöver de 10 som bor här, känns "rimligt". Fast bäst-föredatumet på det ordgöslet kanske är passerat.

  SvaraRadera
 22. För att dessa funderingar skall funka krävs en totalitär planekonomi. Allt arbete inom jordbruket torde utföras av fångarbetskraft. Därför att inte ens idag finna detnågon som tjänar pengar inom lantbruket. Importen sänker jordbrukets priser men på konsumentnivå är priserna höga nog, tror jag folk tycker. Rapporten målar upp en teoretisk bild av en obekymrad framtid. Och då lantbruket varit subventionerat under lång tid och fast det varit så minskar svensk produktion. Risken, ja, troligen kommer dulika rapporter att få allmänheten att tro att det inga problem finnes och om det skulle uppstå problem så kommer krav på "leverans" att uppstå. Som en självklarhet...
  Det innebär att det agrara Sverige, som var en stor fel av Sverige för hundra år sedan, totalt försvinner i ett förstatligat och desperat politiskt försök att klara befolkningens livsmedelsbehov vid en allvarlig kris.

  SvaraRadera
 23. De brutna näringskretsloppen är ju inte ens inräknade. Alltså kan man inte tala om "hållbart". Det är inte hållbart när vi importerar konstgödsel och har våra toalettsystem som skapar linjära flöden av näringsämnen.

  SvaraRadera