Cornucopia?

Aktuellt

Prognos: Kraschen i Stockholms bostadsbubbla - om 90-talets nedgång upprepas

Utvecklingen för Stockholms lägenhetsprisindex speglar än så länge väldigt exakt utvecklingen för lägenhetspriserna på Östermalm under 90-ta...

2016-11-20 20:46

Det finns inga enkla lösningar på klimatförändringarna

Populister brukar förespråka enkla lösningar. Senast har nu kött pekats ut som orsaken till klimatförändringarna som enkelt kan stoppas om vi utrotar våra tamdjur genom att sluta äta kött. I verkligheten är det de fossila bränslena som står för ca 70% av utsläppen, där kött står för 5% och övrigt jordbruk för 10% - detta gäller koldioxiekvivalenter, dvs inkluderar metan. Och den köttkonsumtion som ökar snabbare än världens befolkning är inte från de naturvårdande och via betesmarker CO2-fixerande idisslarna, utan kyckling och fläskkött som inkräktar på odling av mänsklig föda.
Konsumtion av lammkött, nötkött, samt utsläpp fossil CO2 och världens befolkning 1995 - 2015. Källor: FN, OECD, BP.
Så fort ordet "enkel lösning" används kring ett komplicerat problem vet man att vi har med en populist, eller politisk indoktrinerad att göra. "Enkla lösningar" leder förstås ingen vart, utan gör tvärt om att man fokuserar på fel saker.

När det gäller utsläpp av CO2-ekvivalenter är ca 70% från fossila bränslen via våra energisystem. Ca 5% är från köttproduktion och ca 10% från övrigt jordbruk. Detta inkluderar koldioxidekvivalenter, dvs metan.
Global köttkonsumtion och jordens befolkning 1995 - 2015. Källor OECD och FN. Som man ser står fläskkött och kyckling för ökningarna snabbare än världens befolkning.
Sedan 1995, som valts som år då det är starten för OECD:s data om global köttkonsumtion, har nötköttkonsumtionen ökat något långsammare än jordens befolkning, och lammköttet något snabbare.  Som bekant fixerar dessa betesdjur CO2 i betesmarkerna och gör att CO2-halterna minskar, trots deras egna utsläpp. Ju färre betesdjur, desto snabbare kommer CO2-halterna alltså öka. Världen behöver alltså mer av idisslarnas beteskött. Betesdjur kan till och med förvandla öken till grönskande landskap genom sin fixering av näringsämnen och vätska till marken, och när t ex amerikanska mellanvästern slutat betas pga industriproduktion av kött har den förvandlats till öken och massiva mängder CO2 har släppts löst. Detta går att vända genom att låta djuren beta istället för att stå installade. Problemet är alltså installad industriell uppfödning av kött som leder till ökenutbredning, istället för traditionellt frigående betesdjur.

Men allra snabbast ökar den renodlat industriella köttproduktionen av installat kycklingkött och installat fläskkött. Ni vet de två djurarterna som till skillnad mot gräsätande lamm och nötkreatur äter samma mat som vi människor - odlat spannmål.

Kycklingkött och fläskkött inkräktar på åkermark lämpad för produktion av människomat, medan nötkött och lammkött bara inkrätar på det som endast duger till betesmark eller vallodling.

Ska man dra ner på köttkonsumtionen är det alltså på kycklingkött och fläskkött. Dessa ökar betydligt snabbare än antalet människor.
Konsumtionen av kött, utsläpp fossil CO2 och världens befolkning. Index 1995 = 100. Källor: OECD, BP och FN.
Fast det som bidrar allra mest till CO2-ekvivalenta utsläpp är de fossila bränslena. Det är här den absoluta majoriteten av utsläppen kommer ifrån. Bara i år ökade de fossila utsläppen med ett helt Sverige.

Att leva är att ta plats. Ändå vägrar man att diskutera befolkningsfrågan. Fler människor äter mer mat. Som dessutom odlas, transporteras och till 83% tillagas med hjälp av fossila bränslen. Men det är ingen "enkel lösning" att stoppa befolkningsökningen på jordklotet.

Man kan fråga sig vilka lobbyister från vilken industri det är som ligger bakom den allt vanligare "enkla lösningen" att sluta äta kött? Så man kan fortsätta flyga till Thailand och så att 83% av den energi som mänskligheten konsumerar årligen kommer från fossila bränslen?

Men förorda fortsättningsvis "enkla lösningar". Ska vi dra fram Goodwins lag och nämna någon annan som hade enkla lösningar att leverera? 

Det tål att upprepas - ät mer naturbeteskött från nöt och lamm så CO2 fixeras i de artrika betesmarkernas biologiska mångfald och sluta ät kyckling och fläskkött, som får sin mat från monokulturens fossilbränsleodlade åkrar, som dessutom inkräktar på mänsklig föda.

Och ska det potentiellt katastrofala klimathotet åtgärdas krävs det faktiskt att man tittar på siffrorna och vet vad man talar om. Vilket den som slänger sig med "enkel lösning" inte gör. Och de som instämmer i hyllningskören om den "enkla lösningen" ansluter sig till den gruppen.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

99 kommentarer:

 1. Så du menar att det inte är något problem att regnskog skövlas för att göra betesmark till Nöt?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Visa siffrorna på att det sker.

   Radera
  2. Regnskog skövlas på grund av giriga skogsbolag och snåla västerlänningar som vill köpa "hardwood" utan FSC-märkning.

   Sedan återstår bara att beta den skövlade områdena. Den skövlas inte för att få bete.

   Radera
  3. Du kan fortfarande välja att köpa svenskt nötkött. Här skövlas inga skogar för att få betesmark. Här växer snarare betesmarker och åkrar igen i takt med att folk lägger ner och vi istället importerar mat. Eller så bygger vi bostäder på vår bästa odlingsmark. Men låt oss prata om kött istället för bostäder. Enklast så.

   Radera
  4. Jag säger inte emot dig om Svenskt kött osv.
   Men avskogning är ju fortfarande ett problem (där alltså)

   Ont om siffror men mycket text om anledningen till avskogningen och betesmark är ju om inte den största en väldigt stor anledning:
   http://www.natursidan.se/nyheter/brasilien-fordubblar-skovlingen-av-regnskog/
   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6314253
   http://www.wwf.se/vart-arbete/skog/problem/skogsomvandling/1130656-skogsomvandling
   http://www.swedenabroad.com/SelectImageX/130224/amazonaspromemoriabrasilien.pdf

   Man kan ju plantera träd igen om det bara är virke man vill åt.

   Radera
  5. Den årliga tillväxten av biomassa är ungefär den samma om det växer gräs (som betas) eller skog. Problemet är själva skogsskövlingen (som för övrigt bevisar att jag har rätt om att biobränslen ökar CO2-halterna i atmosfären - annars vore det ju inget problem att avverka regnskogen).

   Radera
  6. Den skövling som sker är väl snarare för sojaodling, inte betesmarker? Således ytterligare ett problem installning medför.

   Radera
  7. Glöm inte palmoljan.
   Det är mycket regnskog som försvinner till palmoljeplantagen.

   Radera
  8. @Ben Du tänker på Brasilien. En förenkling: Sockerrörsproduktionen flyttar sojaproduktionen som flyttar nötköttsproduktionen. Allt ökar. Det mest lönsamma får den bästa åkermarken.

   Radera
  9. Palmoljeodlingarna är helt groteska. Har själv sett det på Borneo. Men det är ju nästan helt omöjligt att undvika för det finns i praktiskt taget allt.

   Radera
  10. Jag har också sett palmoljeodlingar, ett av skälen till varför jag föredrar smör framför vegetabiliska oljor.

   Radera
  11. "snåla västerlänningar som vill köpa "hardwood" utan FSC-märkning"

   Är det verkligen så att västerländska kunder är överrepresenterade bland köpare av icke-FSC?

   Radera
  12. Men hur är det med sojabönsodling, visst måste det vara skillnad om den används som djurförda jämf mot människoföda?

   Radera
  13. Nej, det finns inte någon avgörande skillnad. Oavsett vad man ska använda skörden till måste man döda en veganhipster per planterat hektar.

   Radera
  14. Funkar verkligen det, ger inte Haruchai batter resultat?

   Radera
  15. Regnskogsproblematiken är komplex, men det är helt klart en överdrift att hävda att betande djur är huvudorsaken till skövlingen. FAO beskriver processen så här: . I några tropiska länder, främst i Latinamerika, betar kor stora arealer som tidigare varit regnskog, ibland har skogen huggits ned för att skapa bete, men oftare har skogen huggits för att kunna sälja timmer, marken har odlats upp, men övergivits och blivit extensivt bete efter några år när skördarna minskat. Läs mer på http://tradgardenjorden.blogspot.se/2016/08/ater-kor-regnskog.html

   Radera
 2. Enligt PM Nilsson behövs inte ens enkla lösningar.

  http://www.di.se/opinion/pm-nilsson-aven-trump-blir-gron/

  Allt kommer lösa sig av sig själv.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tja, PM Nilsson är ju känd för att gå fossilgaslobbyns ärenden. Utan att jag läst artikeln ovan, förstås, men jag blir inte det minsta förvånad.

   Radera
  2. PM Nilsson har nästan rätt, han är lite för pessimistisk. Om nuvarande exponentiella expansionstakt fortsätter så kommer all världens energi att komma från solen 2030. All energi alltså - inte bara elen.

   Det är inte heller bara personbilar som börjat ställa om till eldrift. Även busstrafikens omställning har påbörjats. Lastbilar ligger lite efter men det har börjat dyka upp batterilastbilar. När det gäller flyger menar Swedavia att man kan gå över till förnybart bränsle till 2030 om man langar in lite subventioner.

   Sverige behöver alltså inte göra särskilt mycket allt. Elsystemet är utsläppsfritt idag och behöver inte ändras direkt. Elbilar kommer snabbt. Flyget kan behöva lite hjälp på traven. Kanske kan man stimulera genom att bygga lite mer laddstationer för elfordon och stödja forskning?

   Radera
  3. Ehum.. inser du hur mycket elenergi som måste tankas runt på elsystemet? Jag är inte säker att elinfrastrukturen klarar det utan nyinvesteringar.

   Radera
  4. För elbilsdriften så räcker elnätet utmärkt. Det är i hög grad dimensionerat för uppvärmning med direktel och att ladda en elbil drar ungefär lika mycket effekt som en elradiator. För att snabbladda bussar och lastbilar behövs nog lite utbyggnader men det kan man ta löpande då kraven ökar och det är varken särskilt dyrt eller svårhanterat.

   Sol-el och batterilagring är också en trend som verkar i motsatt riktning, med mindre ström från elnätet.

   Radera
 3. Intressant är dock att utsläppen av CO2 totalt sett har planat ut de senaste åren, trots hyfsad tillväxt i världsekonomin och befolkningsökning.

  Det sägs att det är Kina som stänger ner smutsig och utdaterad kolkraft, inte minst för att minska smogen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, härom året ökade CO2 med 12 Sverige om året, nu bara ett Sverige om året.

   Radera
  2. Absolut så finns det inga enkla lösningar. De stora problemen är att vi globalt sett fortfarande är väldigt beroende av fossila energikällor, att klimatförändringarna sker relativt långsamt (kan iofs diskuteras) och att politikerna måste sälja in varför deras väljare ska göra uppoffringar men inte andra länders väljare i samma utsträckning. T ex så har väl inte Paris-avtalet passerat kongressen?

   Radera
 4. "Ju färre betesdjur, desto snabbare kommer CO2-halterna alltså öka". Det där resonemanget är ju helt galet och en förenkling om något. Grundproblemet i världens torra och fattiga områden är för många (domesticerade) betesdjur, inte för få.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Snarare är det så att de inte har så mycket annat att välja på än just betesdjur i torra områden.
   Vad ska de annars odla?
   Vattenmeloner?

   Radera
  2. @Fredrik. Påminner om mina turer i diverse "communal lands" i Afrika där de flesta var överbetade. Visade sig gärna att regeringsmedlemmer hade placerat en hel del av sina egna (status-) djur där. En förklaring till att privat egendomsrätt gärna begränsades/motarbetades.

   Radera
  3. Betesdjur gör ofta nytta i ett kretsloppsjordbruk. Men om du äter upp köttet som produceras från dessa så kommer någon annan som skulle tagit den köttbiten ta en industriproducerad istället. Om vi nu inte ska dra ner på den totala köttkonsumtionen alltså.

   Med den logiken är det bättre att avstå från att äta kött, så att någon annan som inte vill göra det, kan välja den som producerats från betesdjur.

   Radera
  4. @Iblandekonomi,
   Betesdjur är snarare en förutsättning för att vi överhuvudtaget ska kunna driva ett kretsloppsjordbruk.
   Har du hört talas om naturgödsel?
   Vet du hur ett växeljordbruk fungerar?

   Radera
  5. @Anders
   Va?
   Växelbruk har inget med djur att göra (fast man kan ha djur i växelbruk).

   Betesdjurens bidrag till systemet är att de kan bryta ner växtmaterial som människan inte kan och därigenom förse oss med protein, fett och energi som annars inte var tillgängligt för oss. De tillför dock i sig inget till kretsloppet.
   Vissa växter fixerar kväve och det kan vara mest effektivt att det är djur som utnyttjar dessa växter (tex klöver) men det kan lika väl vara vi som bryter ner dessa direkt (tex bönor) eller de kan gå vidare i växtodlingen (gröngödsel) men då få vi inget bra fett- och protein tillskott. Härutöver tillförs några näringsämnen via nedfall i små mängder (tex svavel - i minskande mängder). Fast om kretsloppet ska fungera så är det innehållet i födan som vi människor konsumerar som ska åter till produktionen (utan det inget kretslopp), för utöver kväve bortför vi en massa andra näringsämnen med den ovannämnda köttbiten (tex fosfor). Fast det var kanske det du menade med "naturgödsel"?

   Radera
  6. @Anders Rydén
   Ja, och ja. Ditt svar känns lite som goddag-yxskaft?

   Radera
  7. Med tillämpning av Holistic Management så tillåts aldrig överbete, men däremot tillåter man en stor mängd betande djur under kort tid på varje "yta". Eller tror ni inte att Holistic Management fungerar? Jag tror det är en viktig del av framtiden för dessa länder.

   Radera
 5. Den enda lösningen är att alla drar ner på sin konsumtion. Vilket aldrig kommer hända.
  Min åsikt är att Kina och Indien har betydligt mer att bidra med. För att inte tala om anledningen till att CO2-kurvan exakt följer USA; USA.
  Allra minst Sverige som producerar 5.4 ton CO2 per capita.
  Vi kan i princip betala 1000% på all energi i Sverige. Det är ogjort inom loppet av minuter.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om alla överbefolkade länder tvingas halvera sin befolkning så minskar ju också utsläppen förutom all annan belastning. Typ 1 barn per par tills halva folkmängden nåtts, inte utrotning då, och visst tar det tid men..

   Sen kan man ju säkert räkna ut vilken folkmängd jorden faktiskt tål och försöka nå den istället för att ohämmat låta oss föröka oss tills vi kvävs i våra egen skit..

   Radera
  2. Fast det där håller ju redan på att hända. Tunisien och en del arabstater ligger under jämvikt och skaffar typ färre eller lika många barn som svenskar.

   Radera
  3. Japp, det stämmer väl Kalle 7, kolla bara på Kina.
   De har framgångsrikt haft en barnbegränsningspolitik i flera decennier.
   Hur var det nu med enkla lösningar?

   Radera
  4. @Kalle7: Det finns de som hävdar att Sverige är överbefolkat i förhållande till sin förmåga att producera mat. Har du verkligen tänkt föreslå att Svenskar inte ska få skaffa hur många barn de vill?

   Radera
  5. Jag tycker det är bitvis överbefolkat och har flyttat till en liten del som inte är det ännu. Trafikstockningar, trängsel, dålig luft och gettofiering är väl inte eftersträvansvärt?

   Skulle väl kunnat finnas någon gräns för hur många man fick vara som mest per Km2
   Belastningen på miljön handlar ju inte bara om Co2 utan om summan av det hela och vi skulle behöva leva hållbart, totalt sett. Om alla skulle leva som vi gör i Sverige så skulle vi behöva 3 planeter, jag föredrar kvalité framför kvantitet.
   Vi behöver bli färre även här http://www.overshootday.org/

   Eller hur många tycker ni är lagom, som i Indien kanske? Mysigt..

   Radera
  6. För att hålla mig inom temat: Det är inte så enkelt det där. Det är ju vi här som lever i relativ lyx.
   Och.. det var ju inte sådär direkt osmutsigt i städerna förr. Ur vissa perspektiv är storstäder idag renare än på mycket länge.

   Radera
  7. @Kallle7:

   Jag tror inte det faktum att städer är trånga brukar räknas som "överbefolkning". Rätta mig gärna om jag har fel.

   Om man vill lösa det problemet behöver man ju inte tvinga folk att skaffa färre barn, vi har ju enorma områden i Sverige som är glesbefolkade. I så fall kan man på ett eller annat sätt få folk att bosätta sig där. T ex genom tvång eller skattelättnader.

   När du beskriver det så, tycker jag inte din lösning och din problembeskrivning hänger ihop, om du ursäktar.

   Städer har dessutom funnits jättelänge och folk bodde trängre förr. Genom historien har stad och land existerat i symbios och att slopa städerna blir nog ganska obekvämt och konstigt. Ska t ex domstolar, specialbutiker och lokalstyre ligga vid nån grusad enskild väg långt ute i spenaten? Nej, det är mer naturligt att sånt hamnar i/vid nån centralort.

   Radera
  8. @Kalle7
   Om du menar allvar med att vi är för många nu måste det till familjeplanering för att få till en minskning. Med riktigt hårda restriktioner kan vi också ta hit fler invandrare och på så sätt hjälpa till att minska befolkningen även i andra överbefolkade områden. Det var väl så du menade, eller?

   Radera
  9. Staden jag bor i just nu har aldrig trafikstockningar i rusningstrafik, aldrig nån längre kö i butiken, inga Nogo-Zoner eller slut på parkeringsplatser, tydliga tecken på lagom mycket folk på samma ställe.

   Det har väl mest med bekvämlighet att göra, den totala belastningen på naturen per person, finns ju ändå. Och vi belastar mer än vad som är hållbart med så mycket folk på jordklotet.
   Visst kan vi hålla på med att minska utsläpp osv, men det kommer ändå inte att hjälpa så länge vi bara blir fler och fler..

   Att vi skulle tjäna som avlastare till länder med ännu större överbefolkning är ju direkt korkat. Det är faktiskt deras problem, inte vårt. Vi skulle däremot kunna dra ner på "hjälpen" dit som ändå inte hjälper dem, eftersom nuförtiden är de bara ännu fler som lever i svält och ren misär jämfört med tidigare.

   Radera
  10. Hur många tycker ni är lagom mycket folk på Jorden?
   10 Miljarder eller kanske 50? Eller så många att de allra flesta dör och några få kan starta om igen?

   Radera
  11. Att säga att globala problem är någon annans problem är direkt korkat, tycker jag. Men det är i alla fall en enkel lösning, någon annan får fixa problemet.

   Radera
  12. Om vi gör vår del och uppmuntrar eller tvingar andra länder att göra likadant är väl ingen särskilt enkel lösning?
   Men du tycker att vi ska hjälpa dem att överbefolka världen?
   Antar att du röstade på MP också..

   Radera
  13. Men frågan är ju om problemet fortfarande är att det föds för manga barn. Antalet födda ökar ju inte, men att minskningen av världens befolkning komer eftersläpande.

   Radera
  14. @Kalle7
   Hur kan det vara att göra vår del när vi inte minskar vår befolkning?

   Hela resonemanget är helt idiotiskt, V.S.V.

   Radera
  15. Sverige klarar 6-7miljoner. Tänk på Amerika utvandrarna.

   Radera
 6. Kor släpper ut metan eftersom de är idisslare och metan är också en växthusgas som bidrar till den globla uppvärmningen (omkr. 20% där ca: 2/3 är antropogen). Däremot oxiderar metanet bort ur atmosfären betydligt snabbare än CO2 och att minska CH4 är på det sättet en snabbfix om det var möjligt helt stoppa alla större metanutsläpp. Enligt Bousquet, P. et al. (2006). Contribution of anthropogenic and natural sources to atmospheric methane variability., så kopplas 27% av antropogen metan just till boskapsuppfödning. Detta är i samma storleksordning som antropogent orsakad CH4 med fossilt ursprung. Jag gissar alltså att det är CH4 som är anledningen till att nötkött ses som lika problematiskt som bilar av "populister" snarare än CO2.

  Min fundering är snarare att såna "populister" som förespråkar enkla lösningar lika gärna kan vara desinformatörer från vetenskapsförnekargänget. Det är typiskt upplägg att överdriva argument som uppfattas som att eliterna eller ett etabilsemanget hotar folkliga rättigheter som till exempel att äta nötkött. Syftande till att skapa en osäkerhet kring om grundproblemet verkligen finns. Faktiskt inte helt olika hur Russia Today eller andra utkanaler från Kreml försöker skapa vilsenhet och tveksamhet genom att lyfta fram polariserande vinklingar i nyhetsflödet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad som är svårt att förneka i den desinformationen är att miljöpolicys har blivit ett särintresse med en helt egen bransch som gett den "eviga tillväxten" ett extra andetag.
   Allt får kosta vad det kosta vill så länge det sitter en liten våtögd nalle på det. Sen om det är rationellt eller inte spelar ingen roll. Titta på vindkraften. Och nästa kommande stora bluff: solceller.

   Radera
  2. Ni får mig inte att sluta käka hamburgare förrän ni sliter den ur mina kalla, döda händer. Troligtvis efter en hjärtinfarkt då.

   Radera
  3. Korrekt mht metan. Vilken viktning som metan ska ha jämfört CO2 kan man dock diskutera. 25-30 gångar mer potent över en 80-100 årig cykel är väl en vanlig värdering.

   Utöver detta är den enkla lösningen som författaren framför "fler idisslare, mera betesmark" endast ett systemskifte. Efter 50-100 år slutar betesmarkerna inlagra CO2 och vi har ett nytt ekvilibrium. Lägg därtill att extensiv produktion av kött innebär en längre produktionstid (mer "tomgångskörning"), varför man behöver en större yta för att producera samma mängd kött, så inser man att beräkningarna inte är så enkla.

   Hade det varit så enkelt att idisslarna hade kunnat förvandla öken till betesmark hade det antagligen skett på naturlig väg - finns inte många ställen där den naturliga faunan inte producerar mer kött per arealenhet om man man inte tillför en massa insatsvaror i systemet.

   Nej, det finns inga enkla lösningar, fast att äta mindre kött hör väl till av de enklare.

   Vad gäller avskogningen av regnskogar (se diskussion längre uppe) så tänker Johan nog på Brasilien där alla rapporter och all statistik jag läst/sett på att den ökade etanolproduktionen (sockerrör) har tvingat nötproduktionen norrut och in i regnskogsområden. Skogsbolagens stora bidrag är att de skapar infrastrukturen som gör detta möjligt (vägar genom annars otillgängliga områden). Skogsbolagen är kräsna - de tar bara det bästa av det bästa, det mesta är inte lönt att bärga, transportvägarna är för långa.

   Det finns som bekant inga lätta lösningar.

   Radera
  4. Risodlingarna släpper ut en hel del metangas också.
   Antagligen den största utsläppskällan av metangas vi människor är skyldiga till.
   Så skippa riskakan i stället för hamburgaren i framtiden.

   Radera
  5. Hamburgare? Jag tänkte mig alltid dig Ben mer i ett Felix Faure.scenario.

   Radera
  6. Givetvis, man kan väl multitaska?

   Radera
  7. Bara om man har diphallia

   Radera
  8. Jag har ett helt juver.

   Radera
  9. Kurt, bra skrivet.
   Det är just att man desutom är väl osäker på vilka jämviktnivåer som håller en längre tid som gör det än mer komplicerat?

   Radera
 7. Det finns nog inga enkla lösningar, men det finns en mångfald av lösningar som tillsammans kan tänkas klara skivan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. +1.
   Men det kräver att diverse populister slutar gapa om sina enkla lösningar och försöker dels tänka, dels komma överens.

   Radera
 8. Man kan ju tänka sig att det semitiska förbudet mot grisar har precis med detta att göra - grisarna sätter i sig dyrbar människoföda medan andra svälter.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Grisar kan bära samma parasiter som människor, och då grisar gärna bökar bland ställen där vi lägger parasiter (bajs) kan de alltså sprida parasiter, som vid dålig tillagning medför infektion.
   Sedan är grisar domesticierade och klarar sig inte bra i den miljön som råder i Mellan Östern, det gör getter och lamm däremot.

   Och såklart,
   -"Ah, so by that rationale, if a pig had a better personality, he would cease to be a filthy animal. Is that true?!
   -Well we'd have to be talkin' about one charming motherfuckin' pig"

   Radera
  2. Förbudet mot att äta griskött i mellanöstern är ett praktiskt problem som blivit till ett religiöst problem. Det har ingenting med gud, parasiter eller bakterier per se att göra, utan helt enkelt att griskött, (precis som människokött), härsknar väldigt fort i värme och blir således olämpligt som föda. Det är också av den anledningen som begravningar skall hållas skyndsamt.

   Radera
  3. Å andra sidan så tyder väl forskningen på att Svnet tämjdes I mellanöstern?

   Radera
 9. Hur man än vänder och vrider på det så måste våra politiker göra om sina "klimatmöten" till "befolkningsbegränsningsmöten".... Och folk måste börja finna sig i att det inte går att ha en evig tillväxt i en ändlig värld.

  SvaraRadera
 10. Just nu ger vindkraften 22,6% av vår el och vattenkraft kan sparas i magasinen. Det finns som sagt inte en lösning utan mycket måste kombineras.

  En viktig del framåt är transporter. Autonoma bilar väntas börja komma på marknaden inom några år (2018-2025). Genombrottet för utvecklingen kom med vad som kallas deep learning för datorerna. Jag tror alla biltillverkare har vaknat nu och satt in stora resurser för att få fram fullt autonoma bilar. Även om bilarna körs på fossilt drar de klart mindre än en bil körd av en mänsklig förare. Genombrottet kommer när det med statistik visas att de autonoma är klart säkrare. Hindret är nu lagstiftningen i länderna.

  För mig är det självklart att elbilar tar över som vanligast för de autonoma. Tidigt blir distribution av varor i städer där redan diesel är förbjudet vissa tider i centrum. Taxi blir snabbt så billigt att det normalt föredras av de flesta. Givetvis tar det tid att byta fordonsflottan, men de autonoma kommer köra betydligt fler mil per år och säkrare. Totalt börjar alltså mängden fordon efter några år minska i antal.

  Ja tillgången till el är ett mindre problem. Förmodligen mindre än 10 TWh om alla dagens biltransporter skulle ske med elbilar.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror att antal fordon kommer att vara lika många som nu när de blir självkörande. Att åka självkörande elbil blir så billigt så alla vill göra det hela tiden. Därför kommer antalet bilar inte minska. Däremot kommer alla fordon att körs mycket mer än dagens fordon.

   Vem vill åka tunnelbana eller buss om det kostar lika lite med självkörande elbilar taxi. Tror att efterfrågan kommer att öka kraftigt när pris minskar. Det är normalt så tillgång och efterfrågan funkar.

   Blir även lätt att pendla långt till jobb om bilen kör själv och är superbilligt att åka omkring i.

   Antalet människor kommer inte att minska på jorden såvida inte en katastrof inträffar eller folk migrerar till en annan bättre (?) planet.

   Radera
  2. Håller delvis med DenViseFiluren. Skillnaden mellan bil idag och autonum elbil är att det gissningsvis inte krävs körkort för en autonom elbil, vilket gör marknaden för elbilar i teorin lika stor som befolkningen i en ekonomiskt modell med oändlig tillväxt, men även i en mer realistiskt modell nog sett idag potentiellt långt mycket större än dagens bilmarknad.

   Energifröbrukningen: Hur mycket lägre kan det bli egentligen? Även en smart framför bild idag drar ju inte några jättesummor mindre bränsle. Visst det är en besparing, men det är inte säg 50% mindre energiåtgång. För att det skall ske måste väl fordonen också väga mindre, osv.

   Radera
  3. Är det bara jag som inte ser några större juridiska problem med autonoma fordon?

   Orsaken är att man som förare inte får några nämnvärda straff för trafikolyckor man orsakar, såvida man inte varit vårdslös. Om jag t.ex skulle råka köra ihjäl en hel familj på ett övergångsställe för att jag blev distraherad eller bara klantade mig så får jag inget större straff för det. Jag tror det handlar om dagsböter. Det verkligt kännbara för mig är det psykologiska - jag kommer att få leva med ansvaret. Det är först om jag varit vårdslös (full, kört alldeles för fort) som hårda straff, dvs fängelse kommer på tal.

   Om jag hoppar in i en autonom bil, trycker på autopilot-knappen och lägger mig och sover, och bilen råkar köra ihjäl någon, har jag svårt att tro att jag skulle betraktas som vårdslös. Därmed riskerar jag inte något straff i realiteten. Jag behöver inte heller känna mig ansvarig för det som bilen orsakar eftersom jag bara är förare i formell mening.

   Radera
  4. Resan blir ännu billigare om du går med på att en eller ett par ytterligare plockas upp på vägen. Det finns simuleringar som tyder på högre antal resande.

   Alldeles säker på att inget körkort krävs när vi har sant autonoma bilar godkända även utanför begränsade områden.

   Det blir en del som pendlar långt men det frigörs stora parkeringsplatser som kanske byggs om med bostäder. I Melbourne är 81% av city parkeringsplatser.

   Efter en tid finns autonoma fordon för en passagerare och ännu mindre för transporter. Fast tidigt kommer större transportfordon och alla ägnar sig åt platooning när de får tillfälle, dvs kör mycket tätt för att spara energi. Vänligt utrymme lämnas givetvis till de primitiva bilarna men tidigt förbjuds fossilt i city och sedan allt i område efter område.


   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  5. Men en autonomy bil, även om den kommer att vara eldriven kommer ju fortfarande att ha kvar utmaningen att privatbilism har väldigt låg utnyttjandegrad och inbjuder till glest byggande. Som Taxi eller firmabil utan tvekan, men kollektivtrafiken kommer att behove satsningar också

   Radera
  6. De första helt autonoma fordonen kommer troligen att vara långsamma stadsbussar som lunkar fram i 20-40 km/h. De är perfekta för att mata folk till större terminaler.

   Man körde lite på prov i kista i somras:
   http://www.bussmagasinet.se/2016/04/svensk-premiar-for-forarlosa-bussar/

   Radera
  7. Hmmm, då skulle man ju kunna tänka sig något som en gummihjuls-spårvagn med kontaktledning uppe och guidräl I backen (samt 0-potential).

   Radera
  8. Fullt autonoma bilar kommer inte att ses i någon större skala under vår livstid. Låt mig lista några anledningar:
   1. Alla nuvarande icke-autonoma fordon måste bytas ut omedelbart 1 mot 1, alternativt måste en helt ny, separat, infrastruktur skapas för enbart autonoma fordon. Att blanda autonoma med icke-autonoma fordon är ett katastrofrecept.
   2. Ett autonomt fordon kommer ALLTID välja skydda de egna åkande i första hand, vilket kan medföra att scenariot med den nedmejade familjen på övergångsstället är högst reell, ansvar eller inte.
   3. Kartläsningsfunktionerna är inte tillräckligt bra för att kunna ta dig dit du vill. Bara det faktum att inte alla platser finns utmärkta på kartor innebär att fullt autonoma fordon inte är reellt gångbara.

   Detta är några av de saker som IDAG talar emot fullt autonoma fordon i stor skala. Det kommer ta MYCKET lång tid att lösa dessa frågor, särskilt punkt ett.

   Radera
  9. Petter Wilhelm du kommer bli förvånad, men i sällskap med många. Större skala av de fordon som rullar på gatan i städer överträffas som jag ser det troligen 2030, men inte i antal parkerade för många behåller sin gamla bil.

   1. De autonoma tar hänsyn till de primitiva fordonen.

   2. Ytterst osannolikt med nedmejad familj på övergångsställe. Däremot kommer andra olyckor att inträffa men betydligt mer sällan än med dagens fordon.

   3. Kolla nättjänsten Here. Bilindustrin har bestämt sig för världsherravälde dvs besegra Google när det gäller annonser. De vill kontrollera de enorma datamängderna som bilarna ger och tjäna pengar på reklamen i bilarna.

   Grundprodukten är en ny 3D-karta som visar med en precision på cm och uppdateras i realtid. Bilarnas olika typer av kameror sänder mycket stora mängder data som bearbetas ögonblickligen i molnet och returneras på millisekunder. BMW, Audi och Mercedes har startat detta och bjudit in övriga.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  10. 1. Ja. De autonoma fordonen tar hänsyn till di icke-autonoma, men inte tvärt om. Den AI som krävs för att en bil skall kunna ta hänsyn till alla variabler är långt ifrån färdigutvecklad. Man klarar inte ens alla typer av väder än. Särskilt inte snö.

   2. Om en autonom bil tvingas välja mellan att krocka med ett hårt objekt (annan bil) eller mjuka objekt (människa/djur), så kommer den ALLTID att skydda de egna åkanden, d.v.s meja ner det mjuka objektet.
   Detta har Mercedes officiellt bekräftat. Så jo. Scenariot med den överkörda familjen är högst reellt, särskilt om det finns blandat autonoma och icke-autonoma fordon.

   3. Here ägs förvisso av bilindustrin, men precisionen i deras kartor är långt ifrån bra. Deras kartor finns i bl.a Volvo och du kan ju vid tillfälle roa dig med att försöka låta kartan leda dig till en adress i stadsdelen Lundby på Hisingen (prova t.ex. Eketrägatan 12). När du sedan åkt fram och tillbaka genom Lundbytunneln några gånger, så kan du ju höra av dig igen.
   Och problemet kvarstår. Alla platser finns inte utmärkta på kartor.

   Ursäkta , men molntjänster? Millisekunder? Nänä.

   Hälsningar
   Petter Wilhelm

   Radera
 11. Många måste ha ett jobbigt liv som verkar tro på t.ex.
  1. Domedagsprofetian om att befolkningstillväxten kommer att göra slut på alla jordens resurser och en del tycks tro att det är tvångssterilisering som gäller. Det som håller på att hända är ju att även i länder typ Bangladesh så är standard numera max två barn. Allt tyder på att befolkningstillväxten planar ut och vi på längre sikt står inför en befolkningsminskning.
  2. Domedagsprofetian om att all jordbruksmark håller på att ta slut. Möjligen kan det vara ett problem i USA men t.ex i Sverige är det definitivt inte så. Här är problemet att mindre och mindre mark används. I Västerbotten säger man att nästan hälften av all jordbruksmark ligger i träda sedan toppåren på 1950-talet.
  Det finns en betydande reserv att ta i anspråk om det skulle behövas. T.o.m i Ukraina, som ensamt skulle kunna försörja hela Europa med sitt jordbruk, ligger åkermark i träda. Ett land som också minskar sin befolkning för varje år som går.
  3. Domedagsprofetian om att all skog håller på att huggas ner och att det bara finns kalhyggen i Norrland. En jätteskröna som den s.k. miljörörelsen kör hårt med och alla miljöpartister som inte rört sig utanför Södermalm tycks tro på. Problemet är att Norrland håller på att växa igen. Det är björkris och tät björkskog på alla tomma ytor. "Tänk på miljön innan du skriver ut" borde formuleras om till "Tänk på miljön, skriv ut allt möjligt" så kanske uppstår ett behov av björkmassa så att skogsägarna orkar röja. Tittar man på vilken random bild runt norrländsk bebyggelse idag kontra för bara 50 år sedan var landskapen betydligt mer öppna än idag.

  Miljörörelsen borde lägga om politik och berätta hur läget ser ut istället för att likt Jehovas Vittnen köra skräckpropaganda.
  Trovärdigheten evaporerar ut i universum på något vis.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ang. 3 så är det väl snarare så att det inte finns så mycket skog kvar, bara tall- och granodlingar.

   Radera
  2. http://www.skogsstyrelsen.se/Upptack-skogen/Skog-i-Sverige/Fakta-om-skogen/

   https://www.holmen.com/sv/skog/om-holmens-skogar/skogen-vaxer/

   Radera
 12. Problemet med Klimatalarmisterna är följande.

  1: Co2 är en växthusgas
  2: ?????????
  3: Inför en gigantisk internationell planekonomisk byråkrati för att begränsa människors liv frihet och levnadsstandard.


  SvaraRadera
  Svar
  1. @Adrian,
   Länken nedan ger dig svaret på nummer två.
   https://jordbruketisiffror.wordpress.com/lan-for-lan-10-fakta-om-kor-1867-2014/
   Stockholms län 1916 80000 kor 2009 7600 kor
   Uppsala län 1916 57000 kor 2009 17500 kor
   Västernorrland 1916 78000 kor 2009 12000 kor
   Västerbotten 1930 talet 82000 kor 2009 15700 kor
   Norrbotten 1930 talet 56000 kor 2009 7600 kor.

   Vi kan fortsätta med mer län om du vill, men trenden är tydlig.
   Frågor på det?

   Radera
  2. Antal kor minskar men volymen mjölk är säkert konstant eller ökande. Produktionen per ko har gått upp något enormt. Minns att jag deltog i ett studiebesök hos alfalaval där jag och andra förundrades över utvecklingen. Dagens kor ger mer mjölk än vad man för bara 20 år sedan trodde var omöjligt. Kött produktionen har även den gått upp per ko.

   Radera
  3. Är du säker?
   Här är mjölk produktionen.
   https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2016/11/06/produktion-av-mjolk-1871-2015/
   Export import av kött
   https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2016/10/24/produktion-export-och-import-av-kott-1866-2016/

   Radera
  4. Visst ger korna mer avkastning per individ, men totalt sjunker inhemsk produktion.
   Det har den gjort länge för övrigt.

   Radera
 13. Begränsa CO2 -tala om enkla lösningen!

  SvaraRadera

 14. NASA Exposed In ‘Massive’ New Climate Data Fraud
  http://principia-scientific.org/nasa-exposed-in-massive-new-climate-data-fraud/

  SvaraRadera
 15. http://www.svt.se/opinion/article6418335.svt?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20161119%3Aarticle6418335.svt%3Anyh

  SvaraRadera
 16. Längtar efter den dag då även mainstream-media kommer att se tillbaka på pseudofrågor om betande kor och CO2-skräck och undra hur i all världen vi kunde vara så naiva!
  vi borde ha kunnat använda alla biljoner dollar för mer ändamålsenliga syften dvs för att lösa reella miljöproblem

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bla, bla, bla. Du vill inte lösa några problem alls, bara fortsätta bete dig som du alltid gjort.

   Radera
  2. Vilka problem vill du fokusera på. Ekonomisk tillväxt kanske?

   Jag ser följande som de mest svårlösta och största framtida problemen:

   1 Stora radioaktiva utsläpp från kärnkraftverk eller kärnvapen. Speciellt stor risk när det blir krig i ett land med kärnkraft.

   2 Totalitär och allsmäktig artificiell intelligens.

   3 Kollapsade ekosystem i spåren av att genmodifierade djur och växter tar över.

   4 Pandemisk virussmitta med hög dödlighet.

   5 Problem som följer av resursbrist i spåren av att den billiga oljan inte längre är tillgänglig.

   6 Sjukvård utan fungerande antibiotika.

   7 Radikalt förändrade förutsättningar för jordbruk pga klimatförändringar.

   8 Resursbrist pga brist på annan naturresurs än olja.


   Har listat dem efter min upplevda allvarlighetsgrad. Tidsaspekten varierar väldigt mycket mellan tex 6:an och flera av de andra som ligger långt in i framtiden.

   Risken varierar också väldigt mycket, och flera av punkterna finns med för att de är möjliga utvecklingar och att konsekvenserna är allvarliga, inte för att risken är så väldigt hög. Vissa hänger ihop, andra är ömsesidigt uteslutande.

   Radera
  3. alarmismen (mänsklighetens undergång)speglas i svaren ovan
   varför inte satsa mer på att lösa bl.a.
   - nedsmutsning av våra hav och sjöar/floder
   - luftföroreningar
   - problem orsakade av transporter av varor pga ökad globalisering
   m.m.
   Utveckling av nya energikällor och nya metoder för jordbruksproduktion samt medicinsk utveckling
   betraktar jag inte som specifika "miljöproblem" även om allt påverkar vår omgivande miljö i slutändan
   Jag tror att man måste reda ut vad som är vad för att inte hamna i vetenskapsfientlighet

   Radera
  4. Lokala problem bör förstås lösas. De är dock relativt sett enkla att lösa då den som drabbas också är den som är bäst lämpad att lösa problemet.

   Men jag lägger till ännu en punkt i min lista ovan, strax efter 3:an: Kollapsade ekosystem på grund av försurade hav som hindrar kalkbildande varelser att fortplanta sig.

   Radera
 17. Att börja hos sig själv måste väl ändå vara en god utgångspunkt.
  Att välja närproducerad ekologisk mat.
  Att välja fordon med så låga utsläppshalter som möjligt, gärna sådana som kan köras på närproducerade biobränslen.
  Att välja rengöringsprodukter som ger så små skadliga rester som möjligt (t.ex. ren såpa)
  Etc. etc. etc.

  Vi som konsumenter kan och måste göra de kloka valen. producenterna kommer att producera det vi vill ha, men valen måste vi göra.

  SvaraRadera
 18. IPCC anger ju att risodlingarna står för mellan 5 och 20% av de totala antropogena utsläppen av växthusgaser. Men politiskt väldigt känsligt att diskutera, man får lätt Kina och Indien mot sig.
  http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/guidelin/ch4ref5.pdf

  SvaraRadera
 19. Tack för att du det sätter fingret på denna fråga.

  SvaraRadera
 20. Gjorde nyligen en snarlikt blogginlägg, med lite längre tidsserier, Det ger ungefär samma bild. hade med bilregistreringar och några andra matkategorier också.

  http://tradgardenjorden.blogspot.se/2016/11/trendkanslig.html

  Om man räknar antalet idisslare så har de inte ens hållit jämna steg med befolkningen i världen, och i Sverige har de ju minskat dramatiskt. Det är inte särskilt strategiskt smart att rikta fokus på en stagnerande trend. Det jag skulle vilja lägga till i grafera är det som krävs för att driva hela IT sektorn, men det saknas vettig statistik både nationellt och globalt, men där kan vi tala om exponentiell tillväxt...

  SvaraRadera
 21. Det finns en mycket enkel lösning :-). Gå till banken ta ut dina pengar i form av sedlar och bränn upp t.ex 75% av dem. Att denna lösning inte tillämpas visar nog att ytterst få på allvar är bekymrade av "klimathotet". (10 SEK innehåller väl i medeltal ca 0.5 kg CO2?)

  SvaraRadera
 22. När skiten träffar fläkten kommer alla att säga; jag visste det, ni skulle ha gjort som jag sa.

  Själv är jag en slacker som bara tänker se till att jag preppat med tillräckligt mkt popcorn.

  SvaraRadera