Cornucopia?

Aktuellt

Swedbankkund - vilken bank ska du byta till?

Detta inlägg är att betrakta som reklam. Tillsammans med Compricer kan bloggen nu presentera jämförelser mellan alla bankers bolåneräntor ...

2016-09-06 09:36

Försåtligt sabotage mot Södertälje sjukhus reservkraftanläggning

Södertälje akutsjukhus reservkraftsanläggning har utsatts för ett omfattande och avsiktligt försåtssabotage. När reservkraften drar igång kunde hela reservkraftsanläggningen totalhavererat, med explosionsrisk. Oavsett hade utfallet blivit att sjukhuset saknade nödström vid strömavbrott. Vem som ligger bakom sabotaget, som skett under utbyggnaden av sjukhuset, är okänt.
Två reservkraftsaggregat i ett av Sveriges största bergrum.
Sabotaget  mot Södertälje sjukhus har varit avsiktligt och medvetet, samt försökt döljas, så att det först märks av när reservkraftanläggningen går i drift. Expressen rapporterar följande:
"Någon eller några hade slagit in spikar och andra metallföremål i elkraftkablar i en nybyggd del av Södertälje sjukhus - ett akutsjukhus som snart ska stå färdigt. Skanska står för bygget och bilder ur byggjättens internutredning, som Expressen tagit del av, visar hur sabotaget skett på ett medvetet och utstuderat sätt:"Spikarna och dylika föremål har skjutits eller slagits igenom underifrån genom att dra ur kabel, slå i spik samt att dölja spik och ingångshål med svart spritpenna"."
Totalt tolv grova elkablar för reservkraften har saboterats på detta vis.

Skanskas internutredning talar om stor risk för personskador med ljusbågar och elektrisk urladdning som kunde hettat upp luften till tusentals grader (och sannolikt fått ett explosivt förlopp på grund av värmeexpansion, samt eventuellt vätgasspjälkning av t ex kylvatten vid extrema temperaturer och efterföljande explosion när gnistor antänder vätgasen - min spekulation).

Sabotaget har skett under utbyggnaden av sjukhuset. Delen ska omfatta akutmottagning, intensivvård och förlossning.

Vem har då haft tillgång och kompetens att genomföra detta? Svaret landar rimligtvis i Skanskas byggnadsarbetare, inklusive underleverantörer. Exempelvis underleverantörer inom elsystem och reservkraft, men det kan naturligtvis handla om annan personal med tillgång till anläggningarna.

Huruvida Skanska hade utländska underleverantörer, t ex från Baltikum, där en väsentlig andel är etniska ryssar är okänt. De flesta baltiska ryssar sympatiserar med sina baltiska hemländer och inte med Ryssland och Putin (baserat på Kalle Kniiviläs reportagebok Sovjets barnbarn), men det räcker att en inte gör detta och går främmande makts ärenden.

Att någon rättshaverist ska ha snubblat in i reservkraftanläggningen och fått feeling kan man nog utesluta.

Oavsett har sabotörerna vetat precis vad de höll på med. Sabotaget är utstuderat och avsett att slå mot sjukhuset när det är som mest utsatt - när strömmen har gått. Resultatet hade minst blivit ett strömlöst akutintag, intensivvårdsavdelning och förlossningsavdelning, vilket inte osannolikt (men något vi aldrig fått reda på pga att sjukvården alltid gömmer sig bakom vårdhemligheten) lett till att "patientsäkerheten hotats", dvs dödsfall, samt en enorm belastning på hela sjukvårdsapparaten i Stockholmsområdet när patienter måste flyttas eller omdirigeras. Huruvida de gamla delarna av Södertälje sjukhus också är beroende av denna reservkraft är osäkert.

Man får nu hoppas att samtliga svenska sjukhus går igenom sina anläggningar och letar efter motsvarande förberedda försåtliga sabotage. Vem gynnas av en destabilisering av det svenska samhället genom havererad svensk sjukvård? Många bäckar små.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

51 kommentarer:

 1. Det måste gjorts efter drifttagning då säkert anläggningen provkördes. Det reducerar ju antalet misstänkte personer rejält.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Funderade precis på samma, men det verkar som om man ännu inte tagit byggnaden i drift?

   Hur som hur så borde det upptäckts vid:
   -S k samordnad provning, dvs fullskaletest av byggnadens tekniska system i samband med godkännande av byggprojektet, eller
   -Vid sjukhusets egen provkörning av reservkraftssystemen, vilket torde ske med viss periodicitet.

   För att det här skulle vållat skada i skarpt läge skulle såväl Skanska som sjukhusets driftspersonal skitit i alla provningar.

   Icke desto mindre så klart väldigt försåtligt och ansvarslöst gjort.

   Radera
  2. Korrekt. Samtidigt har det visat sig att flera sjukhus inte testkör sina reservkraftssystem. Möjligt att det skärpts upp på sistone.

   Radera
  3. Här är t ex Akademiska hus PM om samordnad provning, för den som inte är så insatt:

   http://www.akademiskahus.se/globalassets/dokument/tekniska-publikationer--bilder/pm_samprovning_080529.pdf

   F

   Radera
  4. Inte testkör sina reservkraftssystem? Det är ju sjukt märkligt.

   Provningar i entreprenadprocessen ligger i allmänhet i entreprenören (Skanskas) intresse eftersom man normalt inte kan börja räkna ner garantitiden förrän sådana är gjorda och anläggningen därmed är överlämnad.

   Så jag tror nog att det hade upptäckts innan ibrukstagandet.

   Radera
  5. Jag kan förmodligen komma på minst två författningar/lagar man bryter mot om man aldrig provar reservkraftssystemet. Det borde vara föremål för vitesföreläggande från åtminstone räddningstjänst och arbetsmiljöverket, och därefter för polisanmälan. Även länsstyrelsen torde ha en del att säga i frågan. Sen finns det säkert en massa sjukvårdslagar och regler man också bryter mot.

   Radera
  6. Ja, detta låter märkligt. Finns det någon fakta om hur vår beredskap ser ut här, dvs när man inspekterar och testar tekniska system i tex sjukhus?

   Radera
  7. ... här i Skåne verkar man testa reservkraften varje månad i alla fall.

   "Från intervju med Regionservice framkommer att tester genomförs månatligen för säkerhetsställa att befintliga reservkraftsystem för respektive sjukhus fungerar som de skall. Regionservice medverkar även vid regionala övningar med samtliga sjukhus regelbundet en gång per år. Vid övningarna testas olika krisscenarion där behov av el-, vatten- och lokalförsörjning berörs. "

   ... samma sak i Uppsala:

   "Varje månad genomgår Akademiska sjukhusets övergripande reservkraftanläggning någon form av provkörning i syfte att säkerställa funktion vid framtida elavbrott. ”Månadsproven” skiljer sig, m a p omfattning och verkan, från månad till månad men gemensamt för dessa prov är att de alltid utförs den andra tisdagen i varje månad kl. 07.30"

   ... detta är en mycket viktig fråga. Jag hoppas ovanstående incident gör att alla sjukhus säkerställer att de har motsvarande rutiner.

   Radera
  8. Klart de testkör. Om inte annat vid ett strömavbrott som även kan inträffa innan ryssen går till attack. Så antingen finns det en hotbild i närtid, sabotaget är nyligen genomfört eller så är det bara ett test för att känna på vår preventiva civilförsvarsförmåga, ex fälla lite telekommaster och se hur mycket av samhället som går i spinn.

   Hur många av störningarna är en .effekt av främmande makt och hur mycket kan härledas till ren nyliberal kostnadsbesparing på onödiga poster som förebyggande underhålm?

   Radera
  9. Huvudsaken är att Facebooks servrar i Luleå inte lägger ner vid strömavbrott! Det skulle ju drabba HELA samhället, inte bara de som råkar vara sjuka/skadade just då...

   Radera
  10. Appropå upptäckt, hur upptäckte man sabotaget? Sump eller inspektio?

   Radera
 2. Jobbigt. Vi hittar nog de skyldiga bland dem vars syfte det tjänar att skapa oreda i Sverige. Kan tänka mig åtminstone två länder och några politiska partier.

  SvaraRadera
  Svar
  1. ... och med politiska partier menar jag inte nödvändigtvis sådana som sitter i Riksdagen.

   Radera
  2. När jag funderar lite är borde nog åtminstone polisen gräva lite i organiserad brottslighet-spåret riktat mot Skanska, typ: "Om du inte kontrakterar den här firman kommer vi ställa till det för er!"

   Radera
 3. Givetvis så är det Putin som ligger bakom även detta. Sedan alla dessa nedfallna kontaktledningar, som orsakar kaos i viktiga samhällsfunktioner. Kan det finnas någon annan än Putin som har intresse av sätta käppar i hjulen för Sveriges viktiga samhällsfunktioner? Har själv observerat personer i färgstaka arbetskläder som vandrat utefter järnvägsspåren och har vi verkligen koll på vad det är för personer som döljer sig under dessa förklädnader?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är ju knarkarna som river ner kontaktledningarna för att sälja kopparn på svarta marknaden!

   Radera
  2. S k "EU-narkomaner"?

   Radera
 4. Man kan ju undra varför Ryssland skulle vilja sabotera det ena och det andra redan i fredstid? Är det för att få vanliga svenskar (alltså inte redan övertygade rysshatare som Cornu, Carl Bildt, svensk militär, Hillary och resten av MSM Ja även IS hatar väl Putin) att jobba upp gamla tiders rysskräck/hat? Känns ju så där logiskt - men vem vet? Skulle vara kul att få en uttömmande beskrivning av grunderna till Cornus aversion mot Ryssland/Putin och varför han verkar så orolig för att Ryssland skall attackera Sverige/Väst. Att USAs militärbudget (ex nato, Västeuropa, Japan mfl) är uppemot 10ggr större än Rysslands, att USA har omkring 1000 utländska posteringar/baser, att USA har startat många krig de senaste 30 åren och dödat hundratusentals civila verkar ju inte få Cornu att tveka. Jag är genuint intresserad för att få testa mina egna bevekelsegrunder. Att lyssna till andra parter och sätta sig in deras situation är avgörande för att göra korrekta bedömande och dra de riktiga slutsatserna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Motiv för ett eventuellt aggressivt Ryssland kan vara:
   1) Att underblåsa hat mot Ryssland så att svenskar i sin tur utför provocerande handlingar mot Ryssland som Ryssland kan utnyttja för att öka spänningen. Tyvärr underlättar verksamheten på den här bloggen ibland detta.
   2) Att testa beredskapen inför en attack.

   Radera
  2. Here we go again. Alltid ska USAs militärbudget tas upp i jämförelse med Rysslands samt att USA har startat många krig...bla bla bla! Ni troll börjar få dåligt med argument. Vet du vad, det kvittar hur många krig USA startar. Det som diskuteras här är säkerheten för Sverige och där är det Ryssland som är hotet, inte USA.

   Radera
  3. Varför skulle intr 2) vara aktuellt


   1) är rimligt om det är andra sidan (non Russia) som vill driva in SE i Nato, samtidigt som det är synnerligen riskabelt om man avslöjas.

   Radera
  4. @iblandekonomi. Och varför skulle Ryssland vilja öka spänningen? Attack? Varför? Militär?
   @Anders........känner bara förakt för ditt svar.
   @Rickard. Vi kan spekulera om det ena och det andra. Men varför håller Cornu på som han gör? Var är hans grundläggande argument för att så helhjärtat ha tagit ställning mot Ryssland?

   Radera
  5. RB: Ryssland har gjort sig känt för att använda sin militärmakt mot andra länder i Europa och Asien på ett aggressivt sätt den senaste tiden. Det verkar ha att göra med att stärka Rysslands inflytande, eller ledningens grepp om makten. Ryssland har också tydligt visat att de anser att militärt anfall är ett legitimt sätt att skaffa sig kontrollen över landområden i andra länder.

   Radera
  6. RB det är logiskt. Ryssland är det största hotet mot Sverige i närtid. Agerar Ryssland som goda grannar kanske?
   Agressiv retorik, militära interventioner, folkrättsbrott osv. Övar anfall med mssförstörelsevapen osv.

   Sverige är och kommer ALDRIG vara ett militärt hot mot Ryssland. Det omvända gäller hela tiden.
   Frågan är snarare varför du håller på?

   Är du betald?

   Radera
  7. "Fredstid" är ju lite överdrivet, vi är under attack ihop med resten av EU, en överbelastningsattack bestående av människor som inte har här att göra öht.

   Våra kritiska system och våra välfärdssystem är redan under hård press och att då försöka tippa över "lasset" med dylika sabotage är väl att söka stor effekt med liten insats.

   Våra politiker står handfallna och försöker fixa konsekvenserna istället för att stoppa attacken!

   Radera
  8. @Rickard. Min uppfattning är att Sverige skall ha ett så starkt försvar att vi alltid kan skydda oss mot alla potenta motståndare inkl Ryssland. Varför anser du att Ryssland är ett militärt hot mot Sverige, förutom det faktum att Ryssland ligger där det ligger? Varför skulle Ryssland kunna tänkas anfalla Sverige?

   Radera
  9. RB: Varför räcker inte kommentaren 2016-09-06 11:37?

   Radera
 5. Reservkraft testas en gång i månaden. Finns egentligen två nivåer. Avbrottsfrikraft försörjer livsupphållande utrustning från batterier och sedan reservkraften som kickar igång så fort som möjligt.

  Kan man tänka sig att detta sabotage är tänkt som ett steg X i en större plan för att skapa kaos? Södertäljebron verkar också vara ett utmärkt ställe för dylika aktioner och där har effekten av en avstängning redan provats i närtid. Skär av Stockholm genom att sätta ett antal broar ur spel, slår snabbt mot livsmedelsförsörjningen och sedan (mer) kaos i sjukvården.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är bara vi andra som förbereder Stockholms befrielse från resten av Sverige :)

   Radera
  2. @whirren
   Kanon! Då kan ni dryga Tjockhultare springa runt och vara smartare än oss andra alldeles ostörda ;-)

   Radera
 6. Hur var det egentligen "bensinläckaget" i Norrköping förra året (120+ kubik) ? Är det fastställt om det var en olycka eller sabotage?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och hur gick det med TV-masten som föll?? Det verkar väldigt nedtystat, eller börjar jag bli nojjig?

   Radera
  2. Iofs. Men masten har väl avförts som dåligt underhåll, eller har jag massuppfittat? Nu är det ju lyckligvis så att Terracom inte anförtros underhållet av depåer, såvitt jag vet..

   Radera
  3. Källa på det?

   Teracom (Terrorcom?) säger på sin hemsida (ev gamla ej uppdaterade uppgifter?)

   "Det faktum att vi för första gången blivit utsatta för ett omfattande sabotage, gör att vi nu vidtar åtgärder för att förhindra att något liknande ska kunna hända igen."

   https://www.teracom.se/om-teracom/nyheter/q--a-masthaveri-boras/

   Radera
  4. @ Herr Muffins

   Tack för det, I stand corrected, om det var sista ordet. Problemet med "händelser" att man ju ofta vet som minst när mediaintresset är som störst, dvs i samband med händelsen och media kokar soppa på samma spik.

   När det gäller bensinläckaget förra året verkar det vara mkt tyst.

   Radera
 7. Tror att terrorister tjänar mycket mer på att addera detta till kaoset än vad eventuella ryssar skulle vilja uppnå.

  Södertälje som är en av Sveriges mest mångkulturella stad har den största koncentrationen av syrianer (kristna från MÖ). Självklart ett mål för t ex IS.

  I strategi och taktik är "gränser" ett alldeles utmärkt mål att slå emot.

  En koncentrerad terrorattack mot en invandrad gruppering i Sverige, med påföljande oförmåga från samhället att akut ta hand om skadade är att slå mot "en gräns".

  Effekten blir flerfaldig. Förutom chocken som allmänt uppstår i samhället vid ett terrorangrepp tillkommer en annan effekt. En invandrad gruppering (kristen och nysvensk) som målval och som kanske redan idag hyser en låg tillit medför att denna tillit blir ännu lägre när inte sjukvården fungerar.. Konsekvens blir en "fragmentering, klanifiering" och i förlängningen en "alla mot alla"- situation. - Som i Syrien, fast i uppstartsfas.

  Det verkar vara lite svårt för terroristerna att "tända gnistan" på svensken och då får man utnyttja lite mer "eldfängda" kulturer för att få fart på det.

  Detta är en sida av mångkulturen som aldrig belyses.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja då är vi minst två, då...

   Radera
  2. Ja, du och din morsa.

   Radera
  3. Intressant resonemang, kul med folk som tänker utanför boxen. Kan det inte lika gärna vara högerextremister som ligger bakom isf? Det borde vara större andel invandrare totalt än bara just kristna syrianer.

   Jag gillar själv att konspirera och uppfattas säkert som en foliehatt av många men du tar faktiskt priset. Underhållande läsning dock, tack! :)

   Radera
  4. Jag blir bara så trött på ryggmärgsreflexen, manifesterad i ryssfobin i dessa sammanhang.
   Det goda med rysshotet är att trenden med svagare Försvar har minskat. Fortfarande satsas det dock för lite och effekten ligger möjligen ett decennium framåt.
   En eventuellt konflikt som Försvaret kommer att sättas in i kommer med all sannolikhet inte vara den som planerna gjordes upp mot.
   Men ju starkare försvar dess bättre.

   Visst finns det många andra invandrare i Södertälje än syrianer. Det är det som är min poäng. Det blir liksom lite extra eldfängt, vilket vi bokstavligen fått erfara den senaste tiden. Men ryssarna kanske har ett finger med även i bilbränder och annat.

   Radera
 8. Nja så mycket hade väl inte hänt, en modern anläggning känner väl av om två faser är kortsltna och stoppar med en gång. Det som är bökigt är väl det långa driftstoppet, när man är tvungen att byta ut kablarna, det tar ju en rejäl stund att hitta felet.

  SvaraRadera
 9. Det påminner om mast-sabotaget utanför Borås där pojkstrecksteorin också var/är tunn som vatten. Man får verkligen hoppas att någon myndighet funderar på detta trots att det officiellt varit knäpptyst.

  SvaraRadera
 10. Lågintensiva asymmetriska konflikter i Sverige? Sjätte generationens krigföring?

  "Sabotage som ett led i offensiva underrättelseoperationer syftar till att påverka dels svåråtkomliga mål dels skapa friktioner i ett inledningsskede av ett angrepp. Dessa kan påbörjas en lång tid innan själva angreppet, för att gradvis skapa störningar i mållandet och avslutningsvis skapa en systemkollaps när specialförbandsoperationer påbörjas. De tydligaste sabotagen kommer ske i samband med att specialförbandsoperationer påbörjas och då oftast vid svåråtkomliga mål med hjälp av lokalt rekryterad personal."
  http://jagarchefen.blogspot.se/2014/09/det-dolda-hotet-del-1.html

  SvaraRadera
 11. Men förstår inte ni hur allvarligt detta är?
  Jag hoppas på ett under denna gång. Att det blir som med Macchiarini. Dvs att sanningen för en gångs skull kommer fram. Men det är väl att hoppas på för mycket.

  SvaraRadera
 12. Men förstår inte ni hur allvarligt detta är?
  Jag hoppas på ett under denna gång. Att det blir som med Macchiarini. Dvs att sanningen för en gångs skull kommer fram. Men det är väl att hoppas på för mycket.

  SvaraRadera
 13. En klassisk löpsedel med sedvanlig reservation, "kunde hela reservkraftsanläggningen totalhavererat, med explosionsrisk. Oavsett - utfallet - -"
  Njee nattsvart eå-tai aktuella generatorer, alltid två stycken, ligger ej på samma brytare och matar varoch-en försig och oftast med två parallella kablar och dessa ligger givet kopplade mot sin egen brytare,
  Alltså två generatorer och 4-ra matare till förbrukaren dessutom matarna fördelat på var-sin brytare det moste finnas redundans i dessa sammanhang.
  Kortslutning/överlast smäller en brytare av fyra ned stannar den generatorn, starta upp igen med reducerad leverans från två gåendes generatorer via resterande tre kablar eller två eller en.
  Ställverk viket är kopplat mot de fyra kablarna får manipuleras allteftersom inkommande kablar med matning faller ifrån.

  Att provköra generator med sina matare mot driftsatt nät är inga bekymmer endast att starta och fasa in generator, sker automatiskt.
  Testa fullast eller dellast av generator blir mera ett manipulerande med brytare i aktuella ställverk hur mycket energi man vill hämta från generator eller aktuellt ordinarie nät.

  SvaraRadera
 14. Min teori är att detta är ett trygghetsbrott. Ett hatbrott mot svenskar. Ett terrorbrott. Vad vinner Ryssland på att slå ut svensk sjukvård? Vill de slå ut el vatten avlopp datorkommunikationer så behöver de inte smyga som en blottare i buskarna. Dieseln i nödströms anläggningarna tar väl snart slut i alla fall. Förmodligen inom tre dygn.

  SvaraRadera
 15. I vanlig ordning är det KGB, GRU, "Ryssen" eller hans avlönade Psy-Ops kamrater här i Sverige.

  SvaraRadera
 16. Att myndigheter blir attackerade i just Södertälje hör väl närmast till vardagen numera. Var dag läser man om attackerade ambulanser, poliser, brandbilar och socialkontor, nedbrända skolor , fritidshem inklusive all dess personal,,, har jag glömt nåt ? ja just nu ska man lägga sjukhusen till listan....

  SvaraRadera