Cornucopia?

Aktuellt

Prognos: Kraschen i Stockholms bostadsbubbla - om 90-talets nedgång upprepas

Utvecklingen för Stockholms lägenhetsprisindex speglar än så länge väldigt exakt utvecklingen för lägenhetspriserna på Östermalm under 90-ta...

2016-08-25 11:22

Nya rekord för CO2-utsläppen 2015 - ökade med nästan ett Sverige

Enligt BP Statistical Review of World Energy 2016 slog utsläppen av fossil CO2 via olja, gas och kol nya rekord under 2015. De globala utsläppen ökade med nästan ett helt Sverige och inte ens om Sverige och alla svenskar utplånats från jordens yta skulle utsläppen minskat.
Globala CO2-utsläpp i megaton åren 1965 - 2015. Uppdelat på USA, Kina, Sverige och resten av världen.
Utsläppen av fossil CO2 slog alltså nya rekord 2015. Enda gången de faktiskt minskar är när vi ser en global recession och att ökningen under 2015 "bara" var 1.09 promille talar för att världsekonomin håller på att bromsa upp. Att ökningen var så låg beror på att Kina faktiskt minskade sina utsläpp med en promille. Det spelar dock föga roll när övriga Asien, Afrika och Mellanöstern ökade sina utsläpp.

Ökningen av CO2-utsläppen under 2015 motsvarade knappt ett svenskt årsutsläpp. Om Sverige under året hade utplånats från jordens yta eller gått tillbaka till att dö av svält genom att leva som på stenåldern så hade de CO2-drivna globala klimatförändringarna bara skjutits upp ett år.

Den moraliska supermakten Sverige står som bekant för 1.45 promille av de globala primära CO2-utsläppen.

På den positiva fronten så minskade användandet av kolkraft under 2015, men då konsumtionen av både fossilgas och olja ökade så ökade ändå de globala fossila CO2-utsläppen.

Nu återstår att se om vi får en minskning av CO2-utsläppen under 2016 och om det beror på att världsekonomin går i baklås eller om det faktiskt beror på ett fungerande klimatarbete i främst Kina. För den som tror att utplanade CO2-utsläpp räcker, så anger Kyotoprotokollet att CO2-utsläppen ska minskas drygt 35% från dagens nivå, tillbaka till 1990 års nivåer. Och även då får vi kraftiga klimatförändringar.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

46 kommentarer:

 1. Undrar iofs vad våra "riktiga" utsläpp är, om vi räknar med allt vi konsumerar fast som tillverkas i andra länder.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sist jag kollade exporterade vi mer till Kina än importen. Exporterar stål, pappersmassa etc. Importerar hemelektronik.

   Radera
 2. Och det som vi exporterar och som konsumeras i andra länder? Om jag företar en flygresa över Atlanten för att jobba med en kund(tjänster), som jag sedan fakturerar, vem skall belastas med dessa utsläpp?

  SvaraRadera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rimligaste sättet att beakta frågan ur ett globalt perspektiv är konsumtionsprincipen, det land där slutprodukten konsumeras belastas. Det är konsumenten som har valmöjligheten konsumera/inte konsumera och som kan välja alternativa varor.

   Radera
  2. Ur ett globalt perpektiv spelar det absolut noll roll i vilket land utsläppet bokföres.

   Radera
  3. Utsläppen ska räknas i det land utsläppen sker. Ett land har i princip små möjligheter att påverka utsläppen i ett annat land, annat än att man ex. inför tullar på importerade varor utifrån beräknade utsläpp.

   I praktiken så har en konsument mycket liten möjlighet att känna till de utsläpp som olika varor orsakar.

   Radera
  4. Edis jag håller med dig om första meningen. Men om vi främjar utvecklingen här i landet bort från fossilt tänkande och därmed får i första hand effektivare transporter med mindre åtgång på olja sprider sig de bättre lösningarna. Utvecklingen för bättre och billigare batterier är tex snabb just nu.

   Möjligheten att öka den allmänna obetydliga kunskapen om utsläpp från olika produkter är i praktiken enorm. Men det räcker långt om fler konsumenter får klart för sig vad eldrift betyder för fordon.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  5. Håller inte med. Ett "högimkomsttagarland" där alla företag outsorcar sin produktion till låglöneländer och där man sedan transporterar hem förädlade produkter får snygga värden trots att det är där konsumtionen av varorna sker. En måttligt medveten konsument kan givetvis själv göra ganska stor skillnad med sina val och ställningstaganden. Om vi vet (eller som åtminstone många är övertygade om) att nyckeln till en hållbar värld är att sluta överkonsumera resurser så är det konsumtionen som är den drivande faktorn. Är heller inte lätt för ett "fattigt" land att säga nej tiil outsorcad produktion från ett "rikt" land.

   Radera
  6. Kommentaren ovan var riktad till Edis

   Radera
  7. Ytterligare ett tillägg. I praktiken behövs båda synsätten, man måste se både till produktionsperspektivet (landet där utsläpp sker) och konsumtionsperspektivet (utsläpp genererade av ett lands konsumtion). Historiskt har vi tittat på produktionsperspektivet men det har ju visat sig medföra ganska stora brister och orättvisor. Därför har det blivit vanligare (och kommer bli ännu vanligare) att man tittar på båda perspektiven i hållbarhetsutredningar

   Radera
 4. För en skeptiker är detta ingen katastrof.
  Modellerna som alla alarm baseras på är inte perfekta och alla överdriver den uppvärmning vi ser.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Utom du. Som förstås utan referenser går emot 99.5% av vetenskapsmännen.

   Radera
  2. Concensus är oftast ett resultat av viss påverkan.
   Äldre forskare är mer skeptiska än yngre,fundera på varför.
   Klimatfrågan är föremål för en överdriven politiskt motiverad uppmärksamhet.
   Som tur är.

   Radera
  3. Sannolikheten för att global warming finns har enligt gängse vetenskapliga principer (standardavvikelse; Sigma) kunnat beräknas till - på fullaste allvar - ungefär samma chans som att solen går upp i morgon.

   Radera
  4. Det gör den säkert,få tvivlar på det.
   Men det avtryck fossil CO2 gör på globen temperatur är 1 eller 4,5 grader en IPCC. Det är detta alla är överens om. Vi som är skeptiker tror mer på 1 än på 4,5 om man säger så.
   Vad alarmister försöker hävda att det slutar i en katastrof om inget radikalt görs.
   Tippingpoints. Det är jag skeptisk till.
   Vi har haft helt andra klimat i historisk tid, utan att det eldade fossiler.

   Radera
  5. Var finns referensen till siffran 99.5% ? Om de frågat "vetenskapsmännen" på en klimatkonferens är det rätt självklart att de vill behålla sin försörjning...

   För övrigt är "klimat" ingen definierad vetenskap. Kemi, fysik och biologi är vetenskaper med relativt tydliga definitioner, men det finns inga institutioner som utbildar "klimatiker".

   Fast ämnet verkar vara såpass bra clickbait att bloggaren är förlåten. Alla click är bra click när man lever på reklamen.

   Radera
  6. Till Optikern vill jag tillägga att till IPCC trosbekännelse hör också att man ska acceptera att CO2 har någon (ingen kvantifiering) effekt på klimatet.Dessutom är det okontroversiellt att tempen stigit 0.5 grad/sekel sedan lilla istiden på 1600 talet. Så trosbekännelsen rymmer även de allra flesta av dem som i media kallas förnekare lustigt nog.

   Radera
 5. Kolsänka

  50 gånger mer koldioxid är löst i haven än i atmosfären. Hur mycket koldioxid som löses i haven beror dels på atmosfärens partiella tryck och dels på vattnets temperatur. Historiskt sett finns inget samband mellan högre halter koldioxid i atmosfären och temperaturen.

  Däremot finns det ett samband mellan en högre temperatur och en högre halt av koldioxid i atmosfären. När temperaturen stiger löser haven mindre koldioxid. Således kommer temperaturökningen först och först därefter ökar halten koldioxid i atmosfären.

  Växthusgaser

  Vattenångan är en kraftfull växthusgas. Koldioxid och metan är mycket svaga växthusgaser. Växthusteorin bygger helt och hållet på att en svag växthusgas först ökar och att detta ger en pytteliten temperaturökning. Denna pyttelilla temperaturökning leder i sin tur till en mega-super-enorm temperaturökning genom att vattenångan ökar litegrann i atmosfären.

  Det finns inga vetenskapliga bevis för att detta sker. När koldioxiden ökar i atmosfären har det uppmätts mindre vattenånga i atmosfären. Dessutom skulle jordens temperatursystem bli superinstabilt om detta var sant. Temperaturen skulle i så fall variera mycket kraftigt.

  Metan

  Metan är i sig själv en svagare växthusgas än koldioxid. Det man inte nämner är att alla växthusgaser har en logaritmisk avtagande effekt. Vid en viss nivå av en växthusgas ger den inte längre någon temperaturökning. Atmosfären är mättad av just denna gas.

  Koldioxid har idag uppnått en nästan 100%-ig mättnad. Eftersom det endast finns små mängder metan i atmosfären påstår man att metan har en kraftigare växthuseffekt. Men så är det således inte. Dock krävs mer mängder metan för att en 100%-ig mättnad ska uppkomma (för en mycket svag växthusgas).

  Koldioxid

  Idag har vi endast 0,04% koldioxid i atmosfären. Detta är väldigt lite under jordens långa historia. Under exempelvis dinosauriernas tid var halten 0,2 %, vilket ledde till enorm växtlighet. Under istiderna är förstås halten lägre eftersom kalla hav löser mer koldioxid.

  Det är således inget vetenskapligt bevis att påstå att halten koldioxid har ökat sedan förra istiden. Halten koldioxid ökar alltid efter en istid och de fossila bränslen vi använder idag har tidigare funnits i atmosfären i form av koldioxid.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det här har jag försökt påtala flera gånger här på bloggen utan att någon lyssnar.

   Radera
  2. Mot 99.5% dumskallar har du ingen chans!

   Svante Arrhenius sitter i sin himmel och erkänner motvilligt att växthuseffekten var hans största misstag. Jondissociationsteorin och Arrheniusekvationen lever dock i högönsklig välmåga och han var väl värd nobelpriset (även om det var han själv som delade ut det [och Arrheniusekvationen skulle kanske hetat "vant Hoff-ekvationen" men det var för svårt att uttala])

   Radera
  3. Här var det en del faktafel. Metanmolekylen har 10 x större IRabsorptionstvärsnitt än CO2 molekylen. Så det är en starkare växthusgas än CO2 med normala defintioner av "styrka". Däremot är metans livslängd i atmosfären kortare pga oxidation till CO2 och vatten. Effekten av koncentration på absorbtionen är naturligtvis med i beräkningarna enligt Beer-Lamberts lag, som är det jag förmodar du menar med mättnad och logaritmisk effekt. CO2-ökningen sedan industrialsimens början följer i stort uttaget av fossilt, så att den snabba ökningen vi nu ser skulle vara relaterad till istiden är synnerligen långsökt. Däremot är det ju rätt att höga CO2-halter kommit och gått utan stora "tipping point effects" i jordens historia.

   Radera
  4. Enligt vetenskapshistorikerna skall det visst bara heta "Beers lag" numera.

   Radera
 6. Kolsänka

  50 gånger mer koldioxid är löst i haven än i atmosfären. Hur mycket koldioxid som löses i haven beror dels på atmosfärens partiella tryck och dels på vattnets temperatur. Historiskt sett finns inget samband mellan högre halter koldioxid i atmosfären och temperaturen.

  Däremot finns det ett samband mellan en högre temperatur och en högre halt av koldioxid i atmosfären. När temperaturen stiger löser haven mindre koldioxid. Således kommer temperaturökningen först och först därefter ökar halten koldioxid i atmosfären.

  Växthusgaser

  Vattenångan är en kraftfull växthusgas. Koldioxid och metan är mycket svaga växthusgaser. Växthusteorin bygger helt och hållet på att en svag växthusgas först ökar och att detta ger en pytteliten temperaturökning. Denna pyttelilla temperaturökning leder i sin tur till en mega-super-enorm temperaturökning genom att vattenångan ökar litegrann i atmosfären.

  Det finns inga vetenskapliga bevis för att detta sker. När koldioxiden ökar i atmosfären har det uppmätts mindre vattenånga i atmosfären. Dessutom skulle jordens temperatursystem bli superinstabilt om detta var sant. Temperaturen skulle i så fall variera mycket kraftigt.

  Metan

  Metan är i sig själv en svagare växthusgas än koldioxid. Det man inte nämner är att alla växthusgaser har en logaritmisk avtagande effekt. Vid en viss nivå av en växthusgas ger den inte längre någon temperaturökning. Atmosfären är mättad av just denna gas.

  Koldioxid har idag uppnått en nästan 100%-ig mättnad. Eftersom det endast finns små mängder metan i atmosfären påstår man att metan har en kraftigare växthuseffekt. Men så är det således inte. Dock krävs mer mängder metan för att en 100%-ig mättnad ska uppkomma (för en mycket svag växthusgas).

  Koldioxid

  Idag har vi endast 0,04% koldioxid i atmosfären. Detta är väldigt lite under jordens långa historia. Under exempelvis dinosauriernas tid var halten 0,2 %, vilket ledde till enorm växtlighet. Under istiderna är förstås halten lägre eftersom kalla hav löser mer koldioxid.

  Det är således inget vetenskapligt bevis att påstå att halten koldioxid har ökat sedan förra istiden. Halten koldioxid ökar alltid efter en istid och de fossila bränslen vi använder idag har tidigare funnits i atmosfären i form av koldioxid.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det här låter bra. Jag skall byta upp mig från V6 till V8.OBS! Ingen ironi.

   Radera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  3. Tja, du råkar faktiskt ha helt rätt. Så här ser en korrekt vetenskaplig analys ut.

   Radera
 7. I Tyskland, där ju en enorm omställning av energisystemet har skett har under de sista fem åren CO2-utsläppet ökat stadigt med 1 %/år.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är för att dom är livrädda för kärnkraft men rycker på axlarna åt kol.

   Radera
 8. "Den moraliska supermakten Sverige står som bekant för 1.45 promille av de globala primära CO2-utsläppen."

  Moralisk supermakt om man räknar på rätt sätt, men det borde väl vara mer korrekt att räkna per capita? Och dessutom inkludera importerade varor?

  Då får vi 4.4 ton eller 9 ton per capita enligt denna artikel:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5369147

  Dvs långt över världsgenomsnittet och vad som är hållbart.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller med.
   Hållbar nivå per capita är så vitt jag vet i nivå med Indien (åtminstone för 2-3 år sedan)

   Radera
 9. Själv fattar jag inte varför Svenska politiker beskattar, reglerar och tjafsar så mkt i frågan. Det försämrar Swe ekonomi, och ökar kostnaderna för alla med div skatter.... Billigare bensin istället, Tack !! Oklara miljöbils-program där reglerna ändras hela tiden och där man aldrig vet vilken ekonomi som kommer att gälla om 2 år -- wtf ??

  Spelar ingen roll alls för den globala uppvärmningen vad Swe gör, ganska självklart, så länge som Kina, USA och Ryssland inte är med på tåget ( hmmm --- gäller nog för fler ämnen än klimatet --- )!

  Men det är bra att på lång sikt gå mot ett mer hållbart samhälle, prepping, närodlat, självförsörjning, det är väl redan påG ? Swe har som tur är en väldigt bra sitts, mycket land, färskvatten och vattenkraft. Bygg lite mer kärnkraft bara, och spräng öresundsbron, sen är allt ok.

  SvaraRadera
 10. Hade vi helt tagit bort landet Sverige och svenskarna så att jorden blivit mindre så kanske CO2 hade ökat. Vi är ju ett rätt skogsbevuxet/syreproducerande land som ändå är ganska glest befolkat producerar så Sverige kanske egentligen är en CO2-sänkare globalt sett. Någon har kanske räknat på detta...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Enligt Sveaskog är Sveriges skogsbruk en enorm koldioxidsänkare; hela 155 milj ton konsumeras av skogen, medan utsläppen från fossilt bränsle är ca 60 milj ton.
   http://www.sveaskog.se/forestrytheswedishway/korta-fakta/korta-fakta-3/
   Det skulle betyda att Sveriges skog stjäl nästan 100 milj ton koldioxid från våra grannländer varje år! Borde inte Vattenfall fortsätta med kolkraften i rättvisans namn?
   För ordförande Persson kan väl inte ljuga?
   http://www.sveaskog.se/press-och-nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/2015/skogen--nyckeln-till-ett-battre-klimat/
   Vänliga hälsningar,
   Dan

   Radera
  2. Skogsbruket är en sänka just nu eftersom tillväxten är större än uttaget. Vid en jämvikt med större uttag till nytta så blir det ett CO2-bankkonto utan tillväxt bara. Om man som myndigheterna verkar vilja göra förvandlar all skog till naturreservat så blir det samma långsiktiga effekt med skillnaden att CO2 kommer ut pga skogsbränderoch att biomassan ruttnar ner till ingen nytta för någon människa.

   Radera
 11. Hela den här hittepådebatten om det s.k. klimathotet är bara ett försök att hindra utvecklingsländerna från att ha tillgång till billig energi.

  Klimatet mår alldeles utmärkt.
  Period.

  SvaraRadera
 12. Temperaturen har inte gått upp 30% och havsnivån har inte ökat med 30% så inga problem här. Move on please

  SvaraRadera
 13. Industrijordbruket bidrar till CO2 utsläppen, länkat till min favoritblogg - läsvärt.

  https://anthropocene.live/2016/08/24/sla-ett-slag-for-klimatet-at-mer-kott/

  SvaraRadera
 14. Eftersom klimatet alltid varierar så kommer vi alltid att uppleva "kraftiga klimatförändringar". Något annat vore extremt märkligt. Det är lite som att ange ett optimalt läge för börsen och sedan bli extremt upprörd när saker och ting börjar röra på sig. När det gäller just börsen är dock inte koncensustänket lika populärt, detta eftersom vi alla vet att 99 idioter som håller inte gör spekulation till sanning, oavsett hur mycket "forskning" man än har i ryggen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Koncensustänket är nog när jag tänker efter rätt allenarådande där med, fast inte lika grundligt politiskt motiverat.

   Radera
  2. Och tydligen inga c:n i konsensus :)

   Radera
  3. Koncensustänket är nog när jag tänker efter rätt allenarådande där med, fast inte lika grundligt politiskt motiverat.

   Radera
 15. Eftersom klimatet alltid varierar så kommer vi alltid att uppleva "kraftiga klimatförändringar". Något annat vore extremt märkligt. Det är lite som att ange ett optimalt läge för börsen och sedan bli extremt upprörd när saker och ting börjar röra på sig. När det gäller just börsen är dock inte koncensustänket lika populärt, detta eftersom vi alla vet att 99 idioter som håller inte gör spekulation till sanning, oavsett hur mycket "forskning" man än har i ryggen.

  SvaraRadera
 16. De närmaste 10 åren kommer att vara som något vi aldrig skådat förr.
  Vi måste erkänna för oss själva att vi är på väg mot stenåldern och bygga samhället efter det NU medan det fortfarande finns tid. Många människor kommer att bli tagna på bar gärning när vårat komplicerade just in time system helt plötsligt slutar fungera. Maten i affärerna tar slut på en vecka. Good luck and have fun

  SvaraRadera
  Svar
  1. Optimist. Maten i affärerna tar slut på några timmar.

   Radera