Cornucopia?

Aktuellt

Prognos: Kraschen i Stockholms bostadsbubbla - om 90-talets nedgång upprepas

Utvecklingen för Stockholms lägenhetsprisindex speglar än så länge väldigt exakt utvecklingen för lägenhetspriserna på Östermalm under 90-ta...

2016-07-12 09:33

Goda miljönyheter: Färre EU-medborgare föds än dör

Dags för lite Goda Nyheter (tm). Det dör nu fler EU-medborgare än det föds personer i EU. Detta är mycket bra för miljön och resursförbrukningen, därför att allt tjat om förnyelsebart till trots finns det bara två sätt att sammantaget minska slitage på miljö och globala CO2-utsläpp - minskad befolkning eller ekonomisk recession.
Miljö.

Ekonomisk tillväxt betyder i praktiken alltid att resursförbrukningen ökar, även om tillväxten råkar komma inom tjänstesektorn. För inga tjänster går att utföra utan att resurser (om det så är transporter eller datorkraft) behövs. Fler tjänster - mer transporter och/eller datorkraft, och datorer drar energi och råvaror.

Den största faktorn för resursförbrukning är dock antalet människor. Att vara människa är att slita på miljön, oavsett livsstil. 

Värst är förstås livsstilen i västvärldens konsumistländer och därför är dagens nyheter om födselunderskott inom EU mycket goda nyheter. Vi får hoppas att utvecklingen accellererar och födselunderskottet stiger snabbt.

Förra året dog 5.2 miljoner EU-medborgare, men det föddes endast 5.1 miljoner bebisar inom EU.
"Men 2015 blev det första året när den här negativa naturliga befolkningstrenden slog igenom på EU-nivå, enligt statistikbyrån Eurostat.
Knappt 5,1 miljoner bebisar föddes förra året, samtidigt som drygt 5,2 miljoner EU-medborgare gick ur tiden."
Detta framställs som ett problem, men det beror på att makthavarna investerat allt de har i evig ekonomisk tillväxt och ohållbara pyramidspel inom t ex pension eller välfärd, som kräver ständigt ökande befolkning som ska betala för de äldre.

Det är dock en prioriteringsfråga. Kallar man sig för miljöparti måste målet vara en naturligt och humant minskande befolkning, särskilt i den konsumerande västvärlden, men också i U-länderna. Målet måste därför vara att så få barn som möjligt ska födas, t ex genom att slopa barnbidrag, gratis barnomsorg, gratis skola etc. Därtill ska förstås inte EU:s befolkning öka via migration heller, eftersom det leder till ökad konsumtion av ändliga och CO2-utsläppande resurser.

Till miljöpartiernas försvar så vill de generellt att så många som möjligt ska ha det så dåligt som möjligt genom partiernas usla politik, men det kompenserar inte ökande befolkning.

Befolkningsminskningen bör också vara större ju längre norrut det handlar om, då det slukar mer resurser att bo i kallare klimat (även lågenergihus drar mer resurser i form av isolering och olika tekniska lösningar). Sverige ligger som bekant på samma breddgrader som Alaska och Sibirien, med tillhörande låga solinstrålning.

Jag har tidigare skrivit om hur barnbidraget i Sverige bör ändras och det finns ett antal alternativ. Exempel kan citeras:
"1. Stryka barnbidraget helt.
2. Ta bort flerbarnstilläggen och göra barnbidraget linjärt istället för att öka det extra för varje extra barn.
3. Endast ge barnbidrag för de två första barnen. För att bibehålla befolkningens storlek behövs det födas 2.1 barn per kvinna.
4. Ge mindre barnbidrag ju fler barn. T ex bidrag för de två första barnen. Inget bidrag för det tredje. Ett fjärde barn minskar bidraget med ett barn och ett femte minskar det med två barn. Fem eller fler barn får inget barnbidrag alls, dvs 1 barn = 1 bidrag, 2 barn = 2 bidrag, 3 barn = 2 bidrag, 4 barn = 1 bidrag, 5+ barn inga bidrag."
Detta kan alltså införas successivt. Jag förordrar initialt punkt två och tre ovan, dvs endast barnbidrag för de första två barnen, och inget flerbarnstillägg, som idag utgår redan för barn två. Sedan kan man successivt ta bort så att man endast får barnbidrag för ett barn och sedan inget barnbidrag alls.

Barnbidraget kan också villkoras för att optimera resursutnyttjandet. Rätt retarderat att det föds barn i våra redan fulla städer, vilket kräver byggande av skolor och dagis, när det finns tomma skolor och dagis på lands- och glesbygden. 

Sedan bör maxtaxan i barnomsorgen slopas och föräldrar ska helst betala vad det faktiskt kostar att ha barn inom barnomsorgen. Vilket handlar kanske 10 000-tals kronor i månaden. Därtill sänker ju dagis barns IQ, eftersom infektioner pausar hjärnans utveckling (och vissa infektioner som t ex mässlingen faktiskt skadar hjärnan och sänker IQ). Ju tidigare infektioner, desto större följdfel. Vi bör alltså få se sänkt IQ på grund av att de flesta barn går på dagis, så fullt avgiftsbelagt dagis kommer rimligtvis göra befolkningen intelligentare, relativt sett alternativet.

Man kan också införa avgift för skolgången, samtidigt som skolan förstås fortsätter att vara lagstadgad obligatorisk, så det är likt TV-avgiften inget man kan skippa. Har man TV ska man betala TV-avgift, har man barn ska man betala skolavgift.

Detta om man värnar om miljön och är en miljövän.

Naturligtvis tillhör ordentliga upplysningskampanjer upplägget, så blivande eller tilltänkta föräldrar verkligen förstår att de måste betala själva för sitt rekombinerade DNA:s uppväxt.

Idag redan födda barn omfattas förstås inte av förändringarna, eftersom det är orimligt att radikalt ändra förutsättningarna i efterhand, då barnafödande ändå inte kan minskas retroaktivt (retroaktiv abort är förbjuden i Sverige och de allra flesta länder, även för politiker), men barnbidraget fortsätter vara fryst och räknas inte upp med inflationen.

Vi har också något som heter socialtjänst. Om barn riskerar fara illa på grund av att det inte finns barnbidrag, så finns socialen som kan ta hand om de barn vars föräldrar inte klarar ansvaret.

Ingen som säger sig värna om miljön kan förespråka en ökande befolkning, vare sig lokalt, regionalt, nationellt eller globalt. Gör man det går det inte att ta sådana "miljövänner" på allvar. Befolkningsminskningen ska förstås ske humant och naturligt genom minskade födslar av barn och den kvinna som endast föder 2 barn istället för befolkningsstabila 2.1 barn ska inte klandras för det.

Förhoppningsvis leder datorer, smartphones, Facebook, Netflix mm till minskad barnafödsel på grund av minskad sexdrift pga skärmtid och ska ses som en del i ekvationen för en bättre framtid. Istället för att vuxenkramas i TV-soffan sitter man idag och knappar på sina telefoner, vilket bådar gott för framtiden.

Vad gäller tjafset om åldrande befolkning så har våra politruker och makthavare alltid tjatat om detta, men verkligheten är att två tredjedelar av åldrandet redan är avklarat utan att Harmageddon infunnit sig. Likt Brexit så gillar politiker att måla upp undergångsscenarion, när det egentligen bara handlar om att stärka eller bibehålla den egna makten över fårket.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

61 kommentarer:

 1. Så det behövs alltså fler bunga bunga-fester i EU för att öka barnafödandet? Jag föreslår en utredning ledd av Berlusconi.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Blev det många barn gjorda på bunga bunga?

   Fast det är en bra idé med en utredning ledd av Berlusconi.

   Radera
 2. Det finns åtskilligt som är tabu att nämna i den sociala diskursen och som gärna förnekas både av socialister och liberaler, ehuru sant. Det är farligt att bestrida verkligheten av ideologiska skäl, men populärt.

  Maskiner kommer ta flertalet av våra jobb och paroller om att "Alla behövs" är således bara politiskt ljug. Men ack så fint i Reinfeldts Sverige, osaligt i åminnelse.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Blaj.

   Maskiner har tagit våra jobb sedan den första konstbevattningskanalen grävdes.

   Trots allt mer maskiner och automatisering har aldrig så många haft jobb som nu. Så sluta med det där tramset, det är lika tramsigt som Brexit eller att befolkningen måste öka pga åldrande.

   Radera
  2. Det enda som är säkert är förändring. Tvätterskorna är borta, vi har tvättmaskiner. Men fler har jobb än på tvätterskornas tid. Samma med parkeringsbiljettkassörer, biltullkassörer mm mm.

   Att automatisera automatiserbara arbetsuppgifter kallas fram framsteg och utveckling. Det frigör resurser till vettigare sysselsättningar, som för tillfället personliga assistenter. När de automatiseras framöver hittar vi på något annat.

   Radera
  3. Dock krävs det ekonomisk tillväxt för att ständigt skapa nya jobb. Och det är ju den eviga tillväxten du brukar ifrågasätta.

   Radera
  4. Transportnäringen kommer få den största omstruktureringen i närtid med självkörande lastbilar. Uber är redan på väg ut med självstyrande taxibilar.

   Radera
  5. Är du säker på det Kuckeliku?

   Radera
  6. Man kan skapa nya jobb också genom ekonomisk tillbakagång, där vissa värderade och nyttiga produktioner slås ut, men det innebär att folk får det sämre. Mer slit för mindre lön.

   "Evig tillväxt" är inte så himla omöjligt om vi flyttar ut i rymden, men här på Jorden blir det allt svårare att fixa. Det är som en planta i en kruka. Den kan inte växa sig hur stor som helst.

   Radera
  7. Kuckeliku har rätt. Automatisering = produktivitetsökning => frigjorda resurser => ökad konkurrens bland lönearbetare och/eller mer fritid. Vid behållen sysselsättning/lönenivå har vi fått den omöjliga TILLVÄXTEN som ett brev på posten.

   Radera
  8. Jag tror att utvecklingen med att vi arbetar färre och färre timmar per år kommer fortsätta, se lite historik från 1772 till moderna samhället längre ner.

   Vissa företag har tex infört 6 timmars arbetstid (med bibehållen lön)redan nu med ett positivt resultat. http://www.gp.se/nyheter/ekonomi/sex-timmars-arbetsdag-succ%C3%A9-f%C3%B6r-toyota-1.82643

   Svensk historik:
   1772 Ännu en helgdagsreduktion genomfördes. Nu gick man ner till tio dagar förutom söndagar. Till skillnad från vad som var fallet 1571 fanns det denna gång ett uttalat syfte att minska antalet arbetsfria dagar.

   1780 En kunglig resolution fastslog att när det gällde dagsverken skulle ett drängdagsverke bestå av tolv arbetstimmar och ett ökedagsverke (dagsverke med häst) av tio. Resolutionen gällde egentligen bara två härader i Västmanland men kom att tillämpas i flera delar av landet.

   1856 Den första motionen om generell lagstadgad arbetstid framlades i riksdagen av bondeståndets representant Nils Hansson. Hanssons förslag om en begränsning av arbetsdagen till tolv timmar ledde inte till någon åtgärd.

   Andra hälften av 1800-talet: Arbetsdagens längd förkortas successivt genom avtal ner mot tio timmar, ofta något mindre på lördagar.

   1919 En provisorisk lag om åtta timmars arbetsdag (48 timmars arbetsvecka eftersom man arbetade på lördagar) antogs. Lagen kom senare att förlängas och permanentas.

   1938 Första lagstadgade semestern, två veckor.

   1970 Lag om 40 timmars arbetsvecka.

   1978 Den lagstadgade semestern förlängdes till fem veckor.

   Under hela 1900-talet har dessutom mindre arbetstidsförkortningar genomförts i form av fler lediga dagar, kortare lördagar med mera.

   Henrik Ågren
   Publicerad i Populär Historia 4/2000

   Radera
  9. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  10. Angående Toyotaverkstan i GBG så har de inte alls bibehållit lönen och gått ner i tid som det argumenteras.

   I texten står det klart och tydligt: "ob-tilläggen är bortförhandlade till förmån för arbetstidsförkortningen"

   Det borde kallas att de bytt heltid mot deltid på tvåskift.

   Om det sen står OB-tillägg i lönespecen eller att det har förhandlats bort mot högre timlön är ointressant.

   Radera
  11. Automatiserandet och effektiviserandet kommer att ta bort mängder av jobb (och storföretag). Till en början får vi ett rejält lönelyft, mindre stress, lägre arbetstid och bättre förmåner - sen får vi sparken (med ett enormt personligt skuldberg kvar att betala). Det blir få nya jobb som har en ingångslön värd namnet. Fackförbundens makt minskas dramatiskt. De rika blir fler och får det lättare medan de fattiga blir mångdubbelt fler och får det ännu svårare. Utbildad rätt arbetskraft blir svårare att hitta och svårare att behålla. Företag kommer att få svårare att växa.

   Eftersom vi är en del av naturen så funkar samhället precis som ute naturen med klimatförändringarna - förändringarna (utvecklingen) blir större, starkare och snabbare. Till slut tappar vi kontrollen och hinner inte längre anpassa oss till verkligheten och då kollapsar en del av våra samhällen och områden likt ekosystemen. Det har skett hela tiden. Men det blir värre för varje år.

   Det finns dessutom en grov missuppfattning angående att färre människor skulle kunna rädda miljön. Människorna är en stor del av miljön. Det är någon slags gudstro som fått oss att tro att vi står vid sidan om. Om vi blir färre kommer vi inte att kunna hantera det vi ställt till med. Klimatförändringarna accelererar. Det enda vi kan rädda genom att ändra vårt beteende och bättre ta hand om vår miljö är vår egen art. Vi behöver fler människor för att kunna ta tag i det vi redan ställt till med.

   Radera
  12. Du är en kvalificerad fabelmakare, Frihet. Precis en sådan som på senare år dragit massor med fagra lögner för folket för att du tror att det är lögnen som skall göra oss fria. Påståenden om att alla behövs är och förblir en lögn. Antingen inför vi medborgarlöner som inte är alldeles villkorslösa eller så låter vi folk trampa ihjäl varandra och allt annat.

   Radera
  13. Blaj.

   Fabelmakare? Vad är det. Vem är det som inte behövs? Till och med Osama Bin Laden behövdes för att de påskostade amerikanska elitstyrkorna skulle få visa att de faktiskt har lärt sig skjuta prick. Gudrun Schyman behövs för att visa upp vad kärringar gör när de får tag på ens surt förvärvda pengar - de bränner dem på ingenting.

   Varför skulle folk börja trampa ihjäl varandra om vi inte inför medborgarlön? Varför ska lata borgare ha lön? Jag vet många arbetare som knappt får lön trots att de sliter häcken av sig.

   Fagra lögner för folket? Vad svamlar du om. Toppolitiker 2006-2014 hörde jag aldrig några fagra lögner av. De for ju bara med halv-sanningar, undanflykter, lurendrejeri och en massa gammalt uppstoppat svammel. Det slipades rätt hårt på ytan för att dölja det fula innandömet någon överklass-polare lurat i han för att få ta marknadsandelar ur välfärdssystemet. Men riktigt folk (såna som mig) lurade de inte. De var ju t.om tvungen att döpa om sitt lilla högerparti. Hur öppnar man upp sitt hjärta? Inte så smart om man vill fortsätta leva. Öppna istället upp din hjärna och plånbok du (som jag sa till statsminister Reinfeldt när han dök upp i TV:n). Samla i ladorna som finansminister Borg sa? Jag sa till blå-dåren att samla upp svamlet i dyngkärran och istället sprida ut det nånstans på Perssons bondgård istället för i min TV. Bara en massa svammel i hela åtta år. Och nu fortsätter ju du i samma spår.

   Radera
 3. Kan man inte komma åt andra ändan av ålderspyramiden också? Uppmuntra till farliga sporter och fri sprit.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det gör man väl redan. Hört talas om YouTube, Darwin Awards, parkour och i andra ändan Paradise Hotel?

   Radera
  2. Va, kolla närmaste miljonprogramsområde.

   Låt dem knarka, supa eller skjuta ihjäl varandra.

   Radera
  3. Gladiatorturneringar för 65+.

   Radera
  4. Medelålders vita medelklassmän i tajta byxor som utsätter pungen för både tryck och värme under sina hetscyklingar. Iofs 20 år för sent, de har oftast redan reproducerat sig.

   Radera
  5. Medelålders vita medelklassmän i tajta byxor som utsätter pungen för både tryck och värme under sina hetscyklingar. Iofs 20 år för sent, de har oftast redan reproducerat sig.

   Radera
  6. Man kan även tänka sig slopad skatt på mat som innehåller mycket socker och härdade fetter. Varför inte fria gräddbakelser och wienerbröd på våra äldreboenden.

   Radera
  7. Varför inte då avskaffa tobaksskatt, iaf på cigaretter...

   Radera
 4. Hur mycket sänker dagis iq är ju frågan då. Vad säger den källan du har, för det måste ju stå med om studierna kan anses vara valida.
  Pratar vi siffror på 1-5? 10-20? 50-100?

  Och för oss som både gick på dagis och har iq över 135 (ja jag är med i mensa), innebär det då att vi kunnat ha 200 istället?

  SvaraRadera
 5. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 6. Finns andra sätt, t.ex. minska arbetstiden eller straffbelägga sådant som är "resursslukande".

  I sammanhanget kan det vara intressant att studera ett miljömuppindex så som ekologiskt avtryck:
  http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/trends/sweden/

  Det har varit i princip oförändrat (per capita) de senaste 50 åren samtidigt som BNP/capita har ökat kraftigt.
  http://www.tradingeconomics.com/sweden/gdp-per-capita

  Vore intressant med en graf över ekologiskt avtryck per produktionsenhet.

  SvaraRadera
 7. Intressant. Samtidigt pågår ett befolkningsutbyte i Europa, speciellt i Sverige där andelen ateister / kristna / övriga byts ut mot muslimer. Minskat miljöslitage byts ut mot ett fanatiskt religiöst samhälle.

  SvaraRadera
 8. Enligt fundamentalistisk islam är det inte okej att förstöra miljön. Nu har väl iofs inte detta prövats i verkligheten men det skulle ju kunna förklara miljötalibanernas vurmande för islam, på ett rent teoretiskt plan. Ungefär som deras politik bygger på en massa oprövade teorier och tyckande och åsikter.


  Ungefär som en fundamentalist alltså.

  Kaka söker maka.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Problemet är att det kan kräva lite kunskap i området för att undvika miljöförstöring - något som med all tydlighet visats saknas när man väljer att tro på en låtsaskompis...

   Radera
 9. Hmm.. Enligt en karta över de områden iEuropa där jordbruk även i framtiden skall förekomma så finns det tre områden där man anser att jordbruk INTE skall förekomma i framtiden. Det är två tydliga avfolkningsområden och ett som juts nu inte är det. De två första områdena är Pyrenéerna och Alperna. Det tredje området är Skandinavien ovanför Skåne.
  Är det rimligt att tro att dessa nordliga områden kommer att kunna undvika en avfolkning?
  Eller gäller inte samma ekonomiska regler för dessa nordliga provinser som för södra Europas avfolkningsbygder?
  Så är kanske svenska politiker medvetna om denna fakta och med desperat ambition försöker hålla borta en ofrånkomlig avfolkning av Mälardalen genom konstgjorda folkflyttningar?
  Ja, frågan är svår att undvika i dessa yttersta dagar.

  SvaraRadera
 10. Vore ju ironiskt om människan som superpredator, och förmodligen orsaken till den pågående Holocen-massutrotningen, skulle utrota sig själva.

  SvaraRadera
 11. Det är mycket bra att befolkningen minskar. Tänk om Japan, som är lika stort som Norge, hade haft lika stor befolkning: då hade de inte behövt kärnkraft och alla i hela världen som vill käka val kunnat göra det - utan att utrota valarna.
  En kompis till mig, som tycker att det är trevligt med mer folk, tycker att istället för hög standard, så ska alla käka alger istället för oxfilé. Själv tror jag inte att en sådan synpunkt har särskilt stort folkligt stöd.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Befolkningen minskar inte i världen. Det är Europas befolkning som minskar. Möjligtvis också i Japan.

   Om vi slapp alla turistande japaner överallt så skulle nog hela världsekonomin drabbas av härdsmälta. Turism är ju det alla lever på ute i världen (japaner och kineser).

   Tänkte nog inte på det. Jag tror inte synpunkter om att kraftigt minska jordens befolkning heller har särskilt stort stöd, utom möjligtvis här på denna blogg och hos finska ekofaschister.

   Radera
 12. Överbefolkningen är helt klart det största miljöproblemet globalt sett. Befolkningsminskning är önskvärt, speciellt på de platser där miljöslitaget är extra hårt, och där omgivningen inte tillräcklig för födointaget.

  Jag hörde på radion att Moderaterna hade tagit fram siffror från Riksdagens Utredningstjänst att en 4-barnsfamilj kunde få 30000 kr i månaden i bidrag. Dessa siffror har en enorm lockelse på sådana barnrika familjer i Asien, vars ultimata mål i livet är att man inte ska arbeta. Dessa kan då få för sig att utvandra till Sverige och förstöra födelseunderskottet och istället bidra till EU:s befolkningsökning.

  EU:s befolkning har också ökat tack vare invandringen, från 508 till 510 miljoner.

  SvaraRadera
  Svar
  1. 30000 kronor i bidrag om man har fyra barn?? Är det sant?? Ja, om moderaterna har räknat på det så är det ju så. Vad pysslade de med i åtta år när de har lämnat kvar så mycket bidrag? Trodde det var kört. Men vilken jackpot! Måste nog skaffa oss fler barn så jag kan sluta jobba. Få se.. snabbt fram med miniräknaren... 30000 x 12 månader x 18 år = 6 480 000 kronor!!...!!!! Halleluja för en stackars låginkomsttagare som mig. Varför jobba när man kan bli miljonär på bidrag innan ungarna flyttat hemifrån?!

   Radera
  2. Förresten vad var det för radio du lyssnade på? NRJ eller i Jaktradion? Prata inte dynga i jaktradion, den ska användas med vett. Och NRJ är väl inte för avsedd för vuxna människor som kan läsa?

   Radera
 13. Föds färre,kommer fler.
  Såklart jättebra att få hit specialkompetens,enligt blåsfisken är detta sanningen.

  SvaraRadera
 14. Varför bara titta på befolkningstätheten här?
  Det finns andra ställen till exempel ställen som mest består av öken.
  Klarar de av sin befolkning?
  Pekar MP finger åt de länderna?

  SvaraRadera
  Svar
  1. IS och al-quaida gör ju redan sitt bästa för att minska befolkningen och ta oss alla tillbaka till förindustriell tid. Se hur det går. Är det att vara miljövän det enligt dig? Vad är det för civilisation du menar är värd att bevara på planeten? Pekar du finger mot oss andra civiliserade människor?

   Radera
 15. Swe har ju trots allt ett ganska bra läge, men tyvärr så håller Politikerna på att förstöra landet.
  Lagom mkt folk, bra moral, mkt natur och vatten, vattenkraft och kärnkraft ! Men spräng bron, lämna EU och håll gränsen ---> då ser läget betydligt ljusare ut!
  Då kommer vi att klara oss betydligt bättre !

  SvaraRadera
 16. Det här är det bästa du skrivit någonsin Lars, du återvann mycket av min respekt nu(inte för att jag tror du bryr dig).

  Vill gärna läsa mer om "population reduction" framöver. Om inte annat kan du ju ha med den "synvinkeln" i många av dina framtidsprognoser.

  Tummen upp för realister, det är idealisterna som vill rädda världen som i slutändan kommer förgöra den..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hörni, DJ tomtens brorson. IS har idag tydligen återigen reducerat mänsklighetens värdighet genom att minska populationen i Nice. Ni fick visst läsa vad ni ville. Nöjda?

   Vet hut j-a blå-dårar.

   Radera
  2. Patetiskt att försöka dra billiga politiska poänger på terrordåd. Fjant.

   Befolkningsminskning ska ske frivilligt, human och via lägre födseltal. Det står tydligt i artikeln. Som vanligt brukar "frihetsälskare" saknar läsförståelse och är intoleranta idioter.

   Radera
  3. Okej. Värst vad du reagerar. Du drar ju själv in billiga politiska poäng på folks död. Många presidenter och presidentkandidater har gjort samma sak. Världsledarna reagerar strkt trots att det var många av dem som var med och startade Irak-kriget eller styr i länder som fortfarande tjänar på den forna kolonialismen som är orsaken till eländet.

   Okej, men om vi ska snacka seriöst. Hur sker befolkningsminskning frivilligt, humant och med lägre födelsetal? VARFÖR ska vi minska befolkningen för miljöns skull? Vem bestämmer hur många människor som är rätt och fel? Det luktar eko-faschism lång väg. Samma idéer som fick nån vilsen finsk tonåring att begå en skolmassaker och sen ta sitt eget liv. Vi vuxna får väl ta lite ansvar för vad vi vräker ur oss av befolknings-minsknings-idéer?

   Är det inte bättre att förändra livsstilen hos européer, minska resursförbrukningen, bekämpa kemikalieanvändning, sluta bränna regnskogar för att få plats för djurfoder och börja tänka nytt istället för att hävda att det är för många människor?

   Radera
 17. Världens totala befolkning ökar fortfarande med över 200'000 människor per dag. Enkel matematik. År 1999 sex miljarder. År 2011 sju miljarder. En miljard delat med 12 är c:a 83 miljoner. 83 miljoner delat med 365 får ni räkna ut själva. Människorasen brer ut sig över planeten som mögel över en clementin (infoga eget skämt om att till slut blir vi alla gröna).

  SvaraRadera
 18. Tyvärr är ju belöningen för ansvarsfull och hållbar reproduktion att ersättas av folk som inte tar samma ansvar. Jämför bara hur Japans och Nigerias befolkningsutvecklingar omtalas; Japan har "jätteproblem" medan Nigeria har en "ung och arbetsför befolkning". Japanerna måste äbdra sig, medan nigerianerna aldrig kritiseras. Man talar om att Japan måste öppna upp för massinvandring för att klara sin välfärd etc etc...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sju av de tio snabbast växande ekonomier i världen ligger i Afrika. Nigeria är dock inte ett av dessa. Nigeria är dock kontinentens största ekonomi. Japans ekonomi går allt sämre och årets BNP skrevs nyligen ner från nästan 2% till 0,9%. Nigerias BNP har i nästan ett årtionde legat runt 7%.

   Efter finanskrisen har många sydeuropéer sökt sig till forna kolonier för att få jobb. I t.ex. Moçambique införde regeringen hårda visumregler och började deporterade portugiser som inte hade returbiljetter.

   Vår bild av afrikanska länder och folk behöver förändras.

   Radera
  2. Jag har inget att invända mot din beskrivning av Afrika. Har skrivit det förr och man är minst på 60-talets nivå i städerna i Afrika nu, fast med modern IT och telekom. Afrika kommer bli nästa stora tillväxtmarknad, men kommer förstås vara känslig på börsen för nästa nedgångs fas. Stoppar man pengarna i Afrika kommer man på lång sikt tjäna mer än man kunde gjort på Kina, då Afrika är betydligt mer dynamiskt och icke-homogent. Att alls tala om "Afrika" som ett enda "land" är att lura sig själv - det finns enorma skillnader och möjligheter inom denna jättekontinent.

   För övrigt införde Afrikanska Unionen just visumfrihet för samtliga länder. Kommer göra kontinenten ännu mer dynamisk. Värt att blogga om.

   Radera
  3. Frihet borde lära sig att skilja mellan BNP och BNP/capita. Det är inte meningsfullt att diskutera med folk som inbillar sig själva eller försöker inbilla andra att folk får det bättre för att BNP ökar, eller får det sämre för att BNP minskar. Det väsentliga är BNP/capita, även fast det förstås också kan vara ett tämligen uselt mått på om folk får det bättre eller sämre. Håller man sig till BNP är man dock garanterat en folkförvillare.

   Radera
  4. Var god länka till det där om Mocambique. Att folk sticker till ett land som Mocambique kan lika gärna bero på att de vill utnyttja människor. Tror du att alla som drar till exempelvis Kambodja eller Filippinerna gör det för att de ser stora potentialer i landets ekonomi eller kan det vara för att knarka och köpa billigt sex av minderåriga? Det kan finnas goda skäl till att mocambiquerna inte vill ha de där portugiserna du talade om.

   Radera
  5. Kuckeliku;

   Länka? Jag läser oftast papperstidningar och memorerar saker och ting. Spring iväg till biblioteket och bläddra igenom gamla tidningar som hederligt folk. Sök sen upp det på nätet och länka själv. Tror det var DN som skrev om det. Bara för att du drar i väg med snorren i högsta hugg betyder det inte att alla andra sysslolösa européer gör detsamma.

   Har jag sagt att folk får det bättre eller sämre av BNP-tillväxt? Nej. Men det kan vara en ledtråd för att mäta vart länder kan vara på väg. Ta till exempel att Kinas BNP gick om Japans 2010. Jag kan tänka mig att skillnaderna i levnadsstandard för människorna i de två länderna fortfarande är enorma, delvis eftersom Japan är en demokrati och Kina en kommunistisk diktatur.

   Som Lars så insiktsfullt skriver så har många av Afrikas länder kommit dit många av våra ungdomar vill tillbaka till (1950/60-talet) fast med mobiltelefoner i handen och därmed har dessa länder en stor potential. Sen kan man aldrig mäta om det går käpprätt åt h-e eller om alla istället för att producera blir lydiga kontorsnissar och cafébiträden att kommunistledare (som ex Schyman) får så få arga arbetare kvar att slåss för att de t.om. kan unna sog att dra iväg på rejv-fester med knarkande ungdomar.

   Radera
 19. Fan vad trög jag varit.... att jag inte fattat det tidigare. Utöver att satsa på kondomer i U-länder så måste vi satsa på gratis internet och smartphones eller ipads.... Fan vad snabbt överbefolkningsproblemet kommer lösa sig.

  SvaraRadera
 20. Nu fick äntligen alla smygrasister komma ut med lite till av sitt nedtryckta hat mot mänskligt liv och värde. Att få skylla miljöproblemen på antalet människor och inte på sitt eget unkna beteende och sketna livsstil måste vara rätt skönt. Då slipper man ta tag i sina egna problem. Smygälskar ni terrorister som utför terrordåd i Europa med? Kan nästan tro det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du är en ansvarslös idiot, Frihet. Det är just ansvarslösa idioter som du som gör det omöjligt att lösa världsproblemen genom förnekande av verkligheten. Om de fattiga får göra hur många barn de vill kan vi andra gott göra så många Thailandsresor vi vill. Varför skall bara de rika behöva ta ansvar?

   Radera
  2. Tror att professor Hans Rosling har nån video om befolkningstillväxten det på UR Play.

   Tror det finns något om varför västvärlden skickar så mycket bistånd till fattigare länder och varför det hindrar dem att komma upp ur askan. Gratis knäcker det egna landets förmåga att producera nåt själv. Kolla det. På UR, igen.

   Så värst rik är du nog egentligen inte tror jag. Men i din nya bostadsrätt så KÄNNER dig säkert rik som ett svin eller i alla fall nog att kunna dra kreditkortet för att komma iväg på ännu en thailandsresa. Det är väl det som de flesta infödingar i Sverige känner igen. Glöm nu inte bort att lägga undan till pensionen bara och amortera en del. Räntan kan gå upp över nollan någon gång i framtiden. Eller att någon bubbla spricker. Eller att jobbet försvinner och du förblir arbetslös ett tag. Då är du snart bra mycket fattigare än en fattig afrikan. Jag tror nog att en fattig afrikan istället skulle tycka att det var du som var en ansvarslös idiot som drog på Thailandsresa med ditt skuldberg i bagaget. Och jag håller med afrikanen i det.

   Radera
  3. Så... Varför ska bara dom fattiga ta ansvar och känna av konsekvenserna av de s.k. "rikas" handlingar?

   Ärligt talat. Jag skulle nog också trösta mig med frugan om jag inte hade råd med TV, TV-licens och några kanaler när jag slitit häcken av mig i 12 timmar utan rast och nån lön att snacka om. Jag skulle också snåla in på kondomerna för att istället satsa på mitt lilla men växande företag. Barnen blir sen min billiga arbetskraft och pensions-försäkring.

   Radera