Cornucopia?

Aktuellt

Prognos: Kraschen i Stockholms bostadsbubbla - om 90-talets nedgång upprepas

Utvecklingen för Stockholms lägenhetsprisindex speglar än så länge väldigt exakt utvecklingen för lägenhetspriserna på Östermalm under 90-ta...

2016-06-11 08:30

Energiuppgörelsen: Sverige får ha 10 kärnkraftreaktorer permanent

Gårdagens historiska långsiktiga uppgörelse om svensk elkraftförsörjning innebär att kärnkraften får vara kvar permanent med tio nya eller gamla reaktorer, så länge dessa kan finansieras privat. Fokus på energisystemet är nu koldioxidfritt istället för förnyelsebart och fossilgaskraft och kolkraft ska vara helt borta till år 2045, medan kärnkraften inte längre ska avvecklas. 35 år av energipolitiskt vanstyre sedan kärnkraftsomröstningen är därmed till ändå - en omröstning som blott en bråkdel av dagens väljare deltog i.
Oliden vattenkraftstation i Trollhättan.
Jag kommer i en serie inlägg att täcka in energiuppgörelsen mellan (s), (m) och stödpartierna (kd), (mp) och (c). De senare två, dvs Muslimska Partiet Islamisterna och Centerpartiet, har insett att för deras drömmar om 40 miljoner nybyggare i Sverige, ett land på Alaskas och Sibiriens breddgrader, så behöver man faktiskt energi, och har därmed nu övergett sitt historiska motstånd mot kärnkraft. Detta kan förhoppningsvis leda till att Muslimska Partiet Islamisterna (mp) splittras och slutar vara en svag kraft i svensk politik. Man har redan börjat rensa ut ledamöter som protesterar mot att partiet sviker sina gamla miljökärnvärden och det är nu förhoppningsvis bara en tidsfråga till partiet går i bitar likt en maskrosblomma som blommat färdigt.

Uppgörelsen har 71.91% av väljarstödet från riksdagsvalet 2014 och 68.1% i dagens opinion enligt SCB:s partisympatiundersökning från maj. Med över 2/3 av väljarstödet borgar detta för en långsiktig överenskommelse. Viktigast av allt är att (mp) och (c) är med och därmed ska sluta obstruera ett fungerande modernt svenskt energissystem. Populister som Folkpartiet, de nationella socialisterna eller kommunistpartiet är förstås inte med i uppgörelsen, då dessa inte går att samarbeta med.

Folkpartiet sprider en massa desinformation om avtalet och kärnkraften, så låt oss nu se vad som faktiskt står om kärnkraften (PDF) istället för surpuppan Jan Björklunds cherrypicking av citat brutna ur sitt sammanhang. Folkpartiet är som bekant totalt samarbetsovilliga numera, både inom försvar och energi, då tanken är att genom att aldrig samarbeta så kan man sedan måla ut sig som försvarare av en  bättre politik som aldrig kommer genomföras. Eller populism, som det också kallas. Precis som kommunisterna eller de nationella socialisterna i (v) respektive (sd).
"Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet år 2040 är 100% förnybar elproduktion. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut."
Här ser vi att det viktiga är växthusgaser och att dagens fossilkraft ska vara borta till 2045. Man har en önskemål om förnybar elproduktion till 2040, men det är inte ett stoppdatum för kärnkraft. Här går alltså folkpariets Jan Björklund ut och ljuger om att kärnkraften ska vara borta till 2040.

Inga politiska beslut ska få stänga kärnkraften och det finns inte längre något stoppdatum.


Värt att notera är negativa utsläpp. Vi ska alltså skrubba atmosfären på CO2, t ex genom att köra kärnkraft och med den energin tillverka syntetiska bränslen efter 2045.

Följande sägs om kärnkraften i uppgörelsen.
"Svensk kärnkraft står inför stora investeringsbehov för att möta kommande säkerhetskrav. Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att dessa krav behöver vara uppfyllda 2020, i annat fall får reaktorerna inte drivas vidare. Det har redan fattats beslut om att fyra reaktorer ska avvecklas till 2020. Kärnkraften ska bära sina egna kostnader och principen om att kärnkraft inte ska subventioneras består. Principerna från regeringens proposition 2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik kvarstår. Det innebär bland annat att:
Avvecklingslagen har avskaffats och kommer inte att återinföras.
 Kärnkraftsparentesen är förlängd genom att inom ramen för maximalt tio reaktorer tillåta nybyggnation på befintliga platser.
Tillstånd kan ges för att successivt ersätta nuvarande reaktorer i takt med att de når sin ekonomiska livslängd.
 Tillstånd för nya reaktorer kommer att prövas enligt lagstiftningens kravpå bästa tillgängliga teknik.
 Något statligt stöd för kärnkraft, i form av direkta eller indirektasubventioner, kan inte påräknas."
Återigen inga stoppdatum. Det får byggas nya reaktorer på Ringhals, Forsmark och i Oskarshamn, men summan reaktorer får inte vara mer än 10. Dock kan nya reaktorer förstås ha högre effekt och kärnkraften kan alltså öka.

Till detta gäller följande:
"Skatten på termisk effekt avvecklas stegvis under en tvåårsperiod med start 2017.
Placeringsreglementet i kärnavfallsfonden ska förändras så att placeringsmöjligheterna utökas från och med starten på nästa treårsperiod 2018.
Strålsäkerhetsmyndigheten ska, i samråd med Riksgälden, utifrån de nya förutsättningarna för kärnkraften utreda behovet av förändringar av drifttider i kärnavfallsfonden. Principen ska alltjämt vara att kostnaderna för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall ska täckas av dem som genererat avfallet, staten ska varken betala för avveckling eller slutförvar.
Nivån på inbetalningarna till kärnavfallsfonden beslutas av regeringen efter förslag från Strålsäkerhetsmyndigheten.
En utökning av ansvaret vid radiologiska olyckor till 1200 miljoner euro ska genomföras i enlighet med riksdagsbeslut i betänkande 2009/10:CU29."
Straffskatten på kärnkraften, skatten på termisk effekt, avskaffas helt i enlighet med kärnkraftindustrins önskemål. Istället kommer skatten på el att höjas med fyra öre enligt mediauppgifter. Elintensiv svensk industri ska vara undantagna från den höjningen.
"Finansiering av den slopade skatten på termisk effekt och sänkningen av fastighetsskatt på vattenkraft ska ske genom en höjning av energiskatten. Elintensiv industri ska undantas."
För den moderna villaägaren med 15 000 kWh i förbrukning innebär det att man får betala 50 kronor (15000*0.04/12=50) i månaden för fortsatt tryggad svensk energiförsörjning med kärnkraft som baskraft.

Det ekonomiska ansvaret för kärnkraften ökar till drygt 10 miljarder kronor vid en olycka.

Sammantaget får alltså svensk kärnkraft finnas kvar permanent, om den kan finansieras privat.

Staten ska inte skjuta till pengar, utöver att man tar smällen för alla kostnader över ca 10 miljarder kronor vid en olycka (t ex 2500 villor på Kungsbackas gräddhylla Onsala om det blåser norrut från Ringhals vid tillfället). Det är rimligt att gränsen fortsätter höjas i takt med att bostadsbubblan fortsätter blåsa upp priserna på bostäder.

Kärnkraften får alltså stå på egna ben och om innovationer öppnar upp för billigare och modern kärnkraft kan vi bygga och driva 10 moderna reaktorer för all framtid.

Huruvida fusionskraft räknas som kärnkraft är osagt. Framåt 2050 räknar ITER-projektet med att man ska ha nått kommersialisering av fusionskraft, men det finns andra projekt som talar för att det kan gå snabbare än så.

Sedan finns alltså önskemålet om 100% förnyelsebart, vilket är en formulering för att göra gamla miljöpartister nöjda, liksom bruket av ordet kärnkraftsparentesen. Det är väl dags att börja prata om vindkraftsparentesen också, då tillväxten i vindkraft kommer stoppa upp framåt 2025-2030, när den globala produktionskapaciteten kommer börja gå åt till att ersätta utslitna verk. Livslängden på vindkraft är som bekant 20 år och efter 20 år behöver alltså verken bytas ut.

Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

54 kommentarer:

 1. Regeringen tar sig! Det här var bra nyheter. MP i regeringen innebär alltså uppstramad migrationspolitik, värdlandsavtal med NATO och öppning för ny kärnkraft. Man kanske ska rösta MP 2018?

  SvaraRadera
 2. Kärnkraftskramarna tycker nog inte detta räcker tyvärr.

  SvaraRadera
 3. Det lär nog behövas nu när politikerna vill sänka energiskatten för internationella it-företag.
  Bidrag till de som redan har resurser istället för allmänna lättnader för den stora massan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skapar flera nya jobb för städare och snöskottare i Norrland så det är kritiskt för Sveriges framtid.

   Radera
 4. Det var nog bara ett misstag. Det är Ramadan nu. Mp hade väl lågt blodsocker allihop.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dagens bästa skratt. Är det därför det är så lugnt i trafiken i Malmö?

   Radera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  3. Vänta bara till kl 10, då brakar helvetet lös. Försök att lägga dig i vettig tid för att tjäna ihop skatt till staten så att du kan få fler grannar som gillar sena partys mitt i veckan.

   Radera
 5. Det känns som att det finns mer än vanligt att ifrågasätta i det här inlägget. Men ämnet är komplext och det är inte lätt att tolka ett ganska inkoherent avtal om man inte ens sett det i skrift. Du har ingen länk till någon avtalstext, vad jag kan se...

  SvaraRadera
  Svar
  1. http://www.regeringen.se/contentassets/b88f0d28eb0e48e39eb4411de2aabe76/energioverenskommelse-20160610.pdf

   Radera
 6. Det sägs att kärnkraften är dyr i nyproduktion men varannandagsel från sol och vind kan aldrig ersätta en stabil effektproduktion som vatten och kärnkraft. Inkluderar man nätförstärkningar och lagringsmöjligheter i storskalig produktion är sol och vind extremt dyrt. Däremot ger de ett tacksamt tillskott som gör att bla vattenkraften kan sparas på.

  Så i lite perspektiv, när klimatförändringarna slår till på allvar kommer kärnkraften få en renässans.

  Bra att politikerna då tagit sitt förnuft till fånga (var det nu är ...)

  SvaraRadera
 7. Äntligen lite goda nyheter.
  Nu väntar jag på något liknande för försvar och skola.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Flinolin jobbar på att greja skolan, så jag tror det blir en lång väntan.

   Radera
 8. "om innovationer öppnar upp för billigare och modern kärnkraft kan vi bygga och driva 10 moderna reaktorer för all framtid."

  Exakt. Det var bara den där lilla detaljen att det är ohyggligt dyrt att bygga nya reaktorer. Både Finland och Frankrike har gått bet på det där i pågående projekt. Ska bli spännande att se hur det löses i Sverige, landet där byggpriserna sätter nya rekord varje år.

  Men det finns inga lagkrav på att avveckla eller förhindra nybyggnation ivarjefall, så det är ju en mycket positiv nyhet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Arevas problem beror till stor del på förseningar. En kraftverksägare i USA som för närvarande bygger 2 st. 1150 MW reaktorer har exempelvis uppgivit att varje dags försening kostar 10 miljoner kr (1,2 miljoner dollar). Så om en reaktor försenas från en byggtid på 4-5 år till 10 år eller mer så kommer det att bli väldigt dyrt.

   En annan orsak till de höga kostnaderna är att man bygger i förhållandevis liten skala och utan den erfarenhet som ett kontinuerligt nybyggande ger. Vi kan jämföra med ex. Sydkorea där kärnkraften expanderat kraftigt de senaste decennierna, där har byggkostnaden istället sjunkit för varje ny reaktor som byggs och kostnaderna ligger väsenligt lägre än vad de gör i Europa eller USA.

   En annan ekonomisk framgångsfaktor är att bygga reaktorerna på samma plats. I Kina så räknar man med att det blir 15% billigare att bygga två 1000 MW reaktorer om de byggs på samma plats.

   Radera
  2. Nromalt så bygger man alltid 2-4 reaktorer på varje plats. Större fördyrar distributionen och höjer risken för storskaliga elavbrott.

   Radera
 9. Alla produktionsslag blöder. Noterar att befintlig kärnkraft får avskaffad effektskatt, vattenkraften sänkt fastighetsskatt vindkraften får fortsätta blöda. Kraftvärmen behöver inte bry sig de bara höjer sophanteringskostnaderna.

  SvaraRadera
 10. Det här med "på befintliga platser", det står ju fortfarande ett kärnkraftverk kvar (förvisso ej i drift) i Barsebäck, kan man få bygga ett nytt kärnkraftverk här tro?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror att "befintliga platser" sedan tidigare är definerat som Varbergs, Östhammars och Oskarshamns kommuner.

   Radera
 11. Vilken tur att det har kommit så många högutbildade ingenjörer från Mellanöstern och Afrika på sistone som kan hjälpa till med utbyggnaden av kärnkraften. För att inte tala om de lönekonkurrerande arbeten som staten med hjälp av skattepengar ställer upp med. Vi som förut kallades svenskar är så lyckligt lottade.

  SvaraRadera
 12. Sol och vind har en nackdel-de levererar inte alltid.
  Vi har haft överskott på el ett tag vilket givit låga priser på den el som är opålitlig-sol och vind. Nu när reaktorerna är på sommarledighet så ligger elpriserna högre än i vintras, vilket även vind och kanske sol kan dra nytta av.
  Om man får samma ägare av sol och vind som kärnkraften och vattenkraften så kan detta bli bra. Med små inslag av ny förnyelsebar produktion-det talades någonstans om 18 TWh i nya elcertifikat vad det nu innebär?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fö konstateras att även Cornucopias blogg blivit mindre ängslig till att belysa migrationens svårigheter, även om det sker på en väldigt rudimentär nivå.

   Radera
 13. http://schlaug.blogspot.se/2016/06/repris-pa-karnkraftsspelet.html

  SvaraRadera
 14. Kärnkraften är väl det enda energislaget som nästan inte får subventioneras (annat än genom att staten tar på sig skadekostnader över tio miljarder kronor, men ett brustet vattenkraftverk kan också orsaka ofantliga ekonomiska skador).

  Det förefaller tämligen sjukt att sätta maxregler för antalet kärnkraftverk (10) snarare än för deras totala effekt. Det skulle kunna uppmuntra till kollosala kärnkraftverk, samtidigt som framtiden snarare heter små kärnkraftverk.

  SvaraRadera
 15. Kärnkraft och vindkraft har en begränsad kvarvarande ekonomisk livslängd på grund av den snabba utvecklingen av solceller och batterier. Priserna faller med 15%-20% per år. Ny solkraft är redan idag billigare än ny kärnkraft. Om nuvarande exponentiellt ökande utbyggnadstakt av solceller fortsätter så är all annan kraft ersatt i Sverige före 2030. Ny kärnkraft är bara att glömma. Det är inte ekonomiskt försvarbart om med nuvarande teknik- och marknadsläge. Däremot är det rimligt att behålla och modernisera nuvarande reaktorer.

  Det är bra att man inte forcerar en nedläggning av kärnkraften. Låt marknaden och teknikutvecklingen sköta dem biten istället.

  Egentligen borde Sverige vara det sista landet på jorden att ställa om energisystemet. Vi har sedan 80-talet haft ett stabilt, kostnadseffektivt och utsläppsfritt elsystem. Att byta ut det i förtid är samhällsekonomiskt slöseri.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Solen skiner ca 2000 h per år. Då behöver vi bara täcka resten-då behovet är större.
   Batterier?

   Radera
  2. Intressant, men utveckla gärna resonemanget om vilka priser på solpaneler respektive batterier som skulle göra det lönsamt att lagra solel skördad i på sommaren för att använda under kalla vinternätter.

   Radera
  3. Vintertid funkar ju solceller inte så bra alls i sverige, samtidigt som elbehovet är som störst då. Så för att det skulle vara möjligt att köra enbart solceller placerade i sverige så krävs rejäla lagringsmöjligheter. En tänkbar lösning vore ett genombrott inom flödesbatterier, som gör att man kan producera väldigt billig elektrolyt. Då borde man kunna bygga om gamla oljecisterner och beredskapslager för olja till batterier.

   Om man leker lite med siffror: I sverige använder vi kanske 80 Twh el under vintern då solinstrålningen är kass. Om vi antar att forskarna lyckas skapa en billig, vattenbaserad elektrolyt som klarar att lagra 1 kWh/liter, eller 1MWh/kubik, så innebär det 80,000,000 kubik elektrolyt. Om jag räknar rätt motsvarar det 500 miljoner fat olja. Eller ungefär 4 ggr den svenska oljeanvändningen i volym. Alltså inte ogörligt att lagra men det är lite jobb att fixa det.

   Vår dåliga solinstrålning vintertid är just en av de faktorer som gör att sverige inte borde ligga i framkant av solcellsutrullningen. Man odlar ju inte bananer i sverige heller.

   Radera
  4. Förvånar mig mycket att så många av Cornus läsare pratar om "lönsamhet " på samma sätt som MP och V. Sol, vind och bio är ju subvetionerade på en mångd olika sätt varför "lönsamhet" naurligtvis ej är ett seriöst generellt begrepp - kunde man ju veta i förhand eftersom ju MPI och liknande virrhjärnor ju påstår att nu är "svensk kärnkraft olönsam". Kostnaden för att samla in alla småslattar el från sol och vind hamnar på din eldistributionspost. Kostnaden för leveranssäkerhet på natt och vid stiltje i form av reservkapacitet är ej inräknad, det fixar den alltid lika vänlige Någon Annan (annat konto) , elcertifkatsbonusen et c.

   Radera
 16. Fusionskraft är självfallet också kärnkraft, men det kan strax visa sig vara ganska orimligt att ha exakt samma regler för fusionskraft som för fissionskraft. Det är således en stor brist om man bara verkar känna till en sorts kärnkraft.

  Dessutom ignorerar man nukleärt drivna syntetbränslefabriker. Sådana kan kanske byggas var man vill och hur många man vill?

  Frågan är om miljörörelsen lurat högerpartierna, om högerpartierna lurat miljörörelsen eller om bägge kan bli nöjda?

  SvaraRadera
 17. Vattenkraften ska få större effekt - vilket betyder att vår vattenkraft producerar mer och främst får än mer betydelse som batteri för både Sverige och Europa när reaktorer snabbstoppas eller sol och vind saknas.

  Nätet ska stärkas både för att kunna föra mer kraft mellan olika delar av landet och större internationellt utbyte. Betyder viktigast att vi ännu mer kommer att minska koldioxid i övriga Europa.

  Elcertifikaten fortsätter vilket betyder att betydligt mer ny vindkraft kommer att byggas de närmaste åren och exporten bli än större samt en del ytterligare.

  ITER avses producera fusion i "full" skala 2027, men är inte en kommersiell anläggning. Många andra små projekt pågår. Viktigast anser jag att vi nu kan åstadkomma mycket kraftigare magnetfält än man trodde var möjligt när man beslutade designen för ITER.

  Det finns många företag som kommer att få order pga denna överenskommelse mellan riksdagspartierna och priset på el kommer att fortsätta vara lågt även för all industrin och oss privatpersoner.

  Bland partierna ser jag bara en stor förlorare L.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Nanotec.

   Vill lägga till även Holmen på gynnade bolag utöver Studsvik (tidigare diskussion), finns stora värden i Holmen och gårdagens överenskommelse är positiv för bolaget.

   Radera
  2. Tack Stefan!

   Ja Holmen är beroende av billig skattefri el. Första bolagsstämman jag besökte var ett annat då mycket lönsamt företag inom basindustrin (pappersmassa stål och nej inte varven) - Uddeholm och även för mig som tonåring bjöds på sprit och cigarrer i samma lokaler som Norge något tidigare fredligt blev självständigt.

   Men det finns andra mindre företag som kan få lönsamma order nu när utbyggnad av vind kan ta fart igen och varje ny generation vindkraft blir allt billigare per kwh. Högre torn, större svept yta och kraftigare turbiner gör sitt men också nanoteknologi och andra tämligen osynliga områden. Givetvis finns de stora SKF och ABB men för dem är den svenska marknaden en liten del så vinstökningen här blir relativt liten totalt sett.

   Önskvärt är ett inlägg från Cornucopia? där han tar upp en diskussion om vilka företag som vinner på avtalet och vilka som förlorar samt varför.

   Sparar fler börsförslag till dess.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  3. Ja, vattenkraft är den regulator som fyller på när annat faller ifrån. Tyvärr befinner sig det mesta av den kraften långt norrut, vilket gör att överföringsfölusterna blir påtagliga söderut (förmodligen varför vi nu har 4 elområden med progressivt högre pris söderut).

   Således behöver man för att utjämna den ojämnheten mer produktion söderut. Och det är förmodligen en av orsakerna till kärnkraftverkens placering. Gamlingarna från för var nog inte helt dumma i huvet trots allt.

   Dagens politiker däremot verkar sakna grundläggande kunskaper om ... ja, i princip allt, och tar beslut baserat på önsketänkande. Tur att man är död när den skiten träffar fläkten.

   Radera
  4. enannan vinkel är att i överenskommelsen mellan de ansvarsfulla partierna i riksdagen tas också eltransporten upp:

   "* Överföringskapaciteten inom Sverige ska öka

   * Överföringskapaciteten mellan Sverige och grannländerna ska öka

   * Sverige ska driva på i EU för ökad sammankoppling mellan och inom
   länder"

   När det gäller skilda priser i de fyra områden är det ganska sällan det inträffar i Sverige.

   Och ändå har vi ett av världens äldsta stamnät. Många av våra ledningar och stationer börjar närma sig slutet av sin livslängd och måste förnyas innan de blir för gamla. Just detta ger nu möjlighet att på lämpliga ställen införa modernare utrustning tex högspänd likström.

   Senaste 12 månaderna (maj-april) var förlusterna i stamnätet mindre än 3,5 TWh och vi använde 171 TWh inklusive export.

   Önsketänkande?

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  5. Jamen att förlusterna just nu är låga beror ju just på att vi har produktion söderut. Överföring från norr till söder ligger om jag minns rätt på tvåsiffriga procent. Så om man inte tar med det i beräkningen och exempelvis målar grisen med vindkraftsläppstift i Piteå och fjällen för att skapa jobb så blir det ganska långt från optimalt. Men visst, kråkorna får det varmt och skönt om fötterna.

   Radera
  6. De stora förlusterna ligger i lokalnätet. Jag hinner inte gå bakåt i statistiken nu, men du kan kanske? Tittar in här ikväll och ser om du hittat något.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
 18. Man vill förstås få det till att skatten för privatpersoner på el höjs för att kompensera för den slopade effektskatten på kärnkraft. Det är minst sagt missvisande då subventionerna till vindkraften är den egentliga anledningen till att man behöver få in stålar. Med slopade subventioner samtidigt med slopad effektskatt skulle väl skatten tom kunnat sänkas? (har inte räknat på det)

  Det bästa hade förstås varit om man bara låtit bli att styra detta överhuvudtaget och bara tagit ut en rimlig skatt på el, punkt. Oavsett om elen kommit från kärnkraft eller något annat energislag, sedan hade marknaden själv reglerat vad som varit bäst att satsa på.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Martin certifikaten ledde först till massiv sopeldning i fjärrvärmen, mer vattenkraft och sedan till mer vindkraft som just nu är billigast att bygga ut. Ja det är billigare än kärnkraft och kol.

   Sopor finns mer att importera men fjärrvärmen behövs inte mycket mer av och det är i kraftvärmeverk soporna går åt för att producera både el och värme.

   Vindkraften ger problem för den gamla fissionen fast lånen är amorterade och ny fission blir helt orimligt dyr. Det skrivs om nya typer av fission men inget västland bygger annat än starkt subventionerade verk. Ska vi har el när fissionen stängs är vatten och vind dagens billigaste lösning.

   Marknaden kan inte reglera sig själv. Skulle vattenkraft och fission ligga i olika bolag skulle det genast vara annorlunda. Men samtidigt är el så viktigt att det inte helt kan lämnas till marknadskrafterna.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
 19. ja jadrar, det finns hopp for Sverige :)

  Kanns nastan lite som en nystart det har, jag ser for forsta gangen pa mycket lange inget fel i det som beslutats, man har satt sig ned och gjort vad som ar bast for Sverige.

  Ganska talande att SD, MP, V och L stod utanfor, idioter!

  SvaraRadera
  Svar
  1. SD stod utanför för att de var inte inbjudna. SD stödjer generellt kärnkraft.

   Radera
 20. Som varande gammal, men inte så gammal att jag fick rösta i kärnkraftsomröstningen, så kommer jag ihåg att folkomröstningen bestämde något som riksdagen uttolkade till att kärnkraften skulle byggas ut för att sedan avvecklas när någon hade kommit på något bättre (fusionskraft). Ett ganska rimligt mål.

  Sedan bestämde riksdagen att detta skulle förtydligas så man bestämde att alla kärnkraftsverk skulle vara avvecklade till 2010. Då skulle tydligen alla kärnkraftsverk vara avskrivna och då var det ju lämpligt att någon kommit fram till ett bättre alternativ.

  Sedan visade det sig att det inte fanns något bättre alternativ 2010. Då gjorde man en avveckling av 2 kärnkraftsreaktorer och sa att man uppfyllt folkomröstningens beslut.

  SvaraRadera
 21. Här är en annan potentiellt intressant teknik att hålla koll på...
  https://www.technologyreview.com/s/601641/a-big-leap-for-an-artificial-leaf/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja såg det igår men detta var en bättre artikel. Det är fantastiskt om det går att skala upp. Spräcka vatten och sedan tillföra koncentrerad koldioxid och få ut drivmedel. 10% verkningsgrad med de konstgjorda löven. Genetiskt modifierade bakterier gör slutmonteringen av flytande bränsle där vätgasen tas fram med oorganiska katalysatorer. Bara ingredienserna sol + koldioxid + vatten.

   Finns inte koncentrerad koldioxid måste bakterierna jobba hårdare men är ändå 3-4ggr bättre än naturens sedan länge utvecklade variant av fotosyntes.

   Enklare att hantera flytande bränsle än vanlig biomassa.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
 22. Vad innebär "om den kan finansieras privat"?

  Ska statligt ägda Vattenfall AB vara med i finansieringen?

  SvaraRadera
 23. Ditt försvar av eldskattehöjningen liknar närmast Pravda !
  Tänk efter ett varv till !

  SvaraRadera
 24. Vattenkraften kommer att i antal avvecklas samtidigt som de stora vattenkraftverken effektiviseras. Det finns många vattendomar som är på gång. Idag finns ca 2000 vattenkraftverk i Sverige och 1000 av dessa står för 0,5% av vattenkraftsproduktionen. De lyckade projekten i Ätran där kommunen plockat bort ett par vattenkraftverk (ersatt med en vindsnurra) kommer att vara vägledande. Naturen har enormt mycket att vinna på att den småskaliga vattenkraften plockas bort. Att det då nu finns ersättning i from av Kärnkraft är glädjande. USA ligger nu i framkant och de har utmed vissa tidigare stordriftsälvar rivit stora dammar och även mindre kraftverk. Detta är mycket glädjande då jag dagligen vandrar utmed ätran som nu har ett myllrande djurliv med Utter, Kungsfiskare, Strömstarar, Forsärlor, Havsnejonöga, Flodnejonöga, Staksill, osv..

  SvaraRadera
 25. För min del fattar jag inte hur någon kan tycka att vattenkraften är miljövänlig. Utsläppsfri - javisst. Men kraftverksdammarna är att betrakta som industianläggningar, vackra vattenfall förstörs, vandringsfisken blir i det närmaste utrotad och vem vet vad det har för bieffekter på östersjön? Jag skulle hellre lägga ner vattenkraften än kärnkraften. Det är utmärkt att man börjar med avvecklingen av den småskaliga vattenkraften.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du liksom många andra har fallit offer för att det som är vardag och tillgängligt kommer alltid att finnas där, tills man tar bort det. Och då inser ni plötsligt att det kanske inte var en så bra idé.

   Det hela handlar om en avvägning mellan miljö och vad som behövs. Och där förlorar miljön i alla fall. Vill man ha två hål i väggen med förväntansfull el så får man även acceptera nedsidan i ekvationen. Annars är man faktiskt en efterbliven idiot.

   Radera
 26. Varför försöker man inte bygga in ett antal flödeskraftverk i götaälv. Södra sverige, ökad reglering av götaälv hade varit bra.

  SvaraRadera
 27. Noterar att i uppgörelsen står det att politikerna nu påstår sig hava lärt sig att energi och effekt inte är samma sak. Det har jag svårt att tro på. De har ju bara hållit på och diskuterat frågan i 40 år, så fort går det nog ej.

  SvaraRadera