Aktuellt

Havsbaserad vindkraft olönsam - får 236 öre per kWh i subvention i blåsiga Storbritannien - dubbelt mot kärnkraftens garantier i landet

Ny havsbaserad vindkraft, av den typ som antikärnkraftslobbyn nu vill använda som halmstrå för att slippa rädda Sveriges energiförsörjning g...

2016-06-12 11:17

Desinformation från SR riktat mot Försvarsmakten - vems ärenden går radion?

Public Service/Sveriges Radio har spridit desinformation om den påvisade ubåtskränkningen 2014. Man publicerar uppgifter som Försvarsmakten själva har avfärdat som falska och SR hävdar att dessa ligger till grund för kränkningen. Försvarsmaktens haverade informationstjänst gör ingenting.

SR hävdar att ljuden var Försvarsmaktens främsta bevis, trots att Försvarsmakten i sin rapport själva avfärdat dessa som bevismaterial.

I sin hemligstämplade rapport (utbegärd och med vissa uppgifter strukna) skrev Försvarsmakten själva följande om uppgifterna:
"Här har det tillkommit ny information som gör att denna observation har en annan förklaring [än ubåt]." - rapport FM2015-16596:1
Försvarsmakten har också när rapporten publicerats skrivit följande fullständigt tydliga nyhet på sin hemsida:
"Försvarsmaktens slutliga analys visar att det liksom i höstas är ställt utom allt rimligt tvivel att svenskt inre vatten kränktes i Stockholms skärgård i oktober 2014.
[...]
Underlaget för denna bedömning består nu av ett betydligt bredare material än det som var tillgängligt direkt efter det att underrättelseoperationen avslutades. Försvarsmakten har nu en bättre kunskap och slutsatsen är bättre underbyggd än den var hösten 2014.
[...] 
Genom analysarbetet har nu flera av dessa fått en högre klassificering än i tidigare bedömningar. Sammanvägningen av den samlade mängden observationer i området ger en mycket hög konfidensgrad. Den observation som i höstas hade den högsta konfidensgraden har omvärderats. Här har det tillkommit ny information som gör att just denna observation har en annan förklaring, och den har därför inte ingått i underlaget för den samlade värderingen. Det oaktat kvarstår bedömningen genom analysen att det är ställt utom allt rimligt tvivel att svenskt inre vatten kränkts."
Så för att sammanfatta:
 1. Detta är ingen nyhet, utan publicerades redan i september 2015.
 2. Uppgifterna ingår inte i underlaget för att konstatera bortom allt rimligt tvivel att svenskt inre vatten har kränkts.
 3. SR låtsas att detta är en nyhet med uppenbar avsikt att svartmåla Försvarsmakten och så tvivel kring en utom allt rimligt tvivel bekräftad ubåtskränkning.
Vems ärenden går Sveriges Radio? Varför sprider man avsiktligt desinformation maskerad som nyheter? 

Första artikeln hos Ekot var skriven av Mats Eriksson och andra artikeln av Per-Anders Rehn. Mats Eriksson skriver för övrigt omväxlingsvis Försvarsmakten med både inledande gemen respektive versal, vilket väl lämnar en del kompetensmässigt att önska för en professionell (?) journalist (?) hos normalt ansedda Ekot, som dessutom rimligen har korrekturläsare innan publicering? Ekot är väl inte någon jävla blogg?

Att sedan Försvarsmaktens informationstjänst lämnar "en del" att önska sedan man bytte informationschef från tidigare fenomenale Erik Lagersten är en annan fråga.

Detta är Försvarsmaktens informationsavdelnings samlade hantering av SR:s svartmålning och spridande av tvivel:
"Under lördagsmorgonen rapporterade Sveriges Radio om resultatet från den underrättelseoperation som genomfördes hösten 2014.Försvarsmaktens analys från resultatet av underrättelseoperation ligger fast och myndigheten avser inte kommentera frågan ytterligare eftersom den omfattas av sekretess."
Med en sådan informationsavdelning behöver man inga fiender. Man kunde med lätthet hänvisa till och upprepa det man offentligt publicerade i september 2015 och påtala att detta inte är något nytt och att uppgifterna inte är med i bedömningen. Men det gjorde inte informationsavdelningen.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

24 kommentarer:

 1. Inget nytt att statens propagandaministerie sprider desinformation. Tydligen styrt av kommunister, islamister blandat med putinster.

  SvaraRadera
 2. Hade varit intressant om du kunde kommentera på att SR menar att Tyskland inkräktat på svenskt vatten med en ubåt under 2015.

  Kan det kanske vara så att det är NATO som ligger bakom dessa intrång på svenskt vatten?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Desinformation. Finns inget som stöder de uppgifterna. Det påstås handlat om att en tysk ubåt kommit in i ett svensk övningsområde utomskärs, vilket helt enkelt inte sker, eftersom man anmäler sådana övningar till grannländer och det är förenat med livsfara att gå in i området när skarpskjutning pågår (plus kollissionsrisker). Tyskland har inte öht reagerat på uppgifterna.

   Även det är alltså direkt desinformation med avsikt att svartmåla Försvarsmakten och sprida osäkerhet.

   Samt bygger på djup okunskap.

   Radera
 3. Ja,vems ärenden går sr/svt,och i vilket syfte..

  SvaraRadera
 4. På gymnasiets marknadsföringsutbildning fick man lära sig (tidigt 90-tal) att ville man ha ut något i massmedia (PR) så skulle man göra det under sommarmånaderna då nyhetsbyråerna tog vad de fick som nyheter och där källkritiken/granskning var minimal. Förklarar varför denna "nyhet" kom nu och inte i september.

  SvaraRadera
 5. Känns i alla fall bra att skattepengarna finansierar SR, utan dem skulle ju vi inte veta vad vi skall tycka. SR gillar ju ny musik, det vimlar av intelligenta människor, genomtänkta reportage, bra åsikter och vem kan kräva av dem att varenda nyhet skall vara helt korrekt? Glöm inte att de konkurrerar med reklamkanaler, och då får man faktiskt ta sig lite friheter.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vore kanske enklare att utkräva ansvar OM det vore så att skattepengar finansierade SR/SVT. Nu är det ju inte så utan licensmedel. Därför kan staten inte gå in och kräva vederbörandes huvud på ett fat. Tyvärr.

   Radera
 6. Lagersten! Kom tillbaka!

  SvaraRadera
 7. Ja. Vems ärenden går radion, aftonhoran, sexpressen, Dn osv...

  SvaraRadera
 8. SVT har lyckats dra åt sig de flesta kufarna i Sverige. Man borde börja kvotera in normalt folk.

  Sommarens hitlåt?

  SvaraRadera
 9. Vadå? Givetvis är det SR säger sant. Och självklart var det Telia och solstormar som orsakade problem med flygledningen. Och den raderade radiomasten var bara ett busstreck av ungdomar. Och... ;-)

  SvaraRadera
 10. Jag är generellt försvarsvän men också vän av nyhetsförmedling.
  Vad är problemet med att rapportering som sätter fokus på oklarheter och misstag inom FM?
  Ska alla som uttalar sig negativt om FM klassas som landsförrädare som jobbar för ryssarna?

  Bättre att fokusera på processer och informationshantering.
  Det stora misstaget var att man från början slog på stora trumman och bjöd in till stor ubåtsjakt hösten 2014 inför öppen ridå vilket gav upphov till stor ryktesspridning t.ex. krypterade nödsändningen, "surfaren" vid Ornö, ubåten vid Lidingö, fiskaren vid Sandhamn osv. Bättre att hade varit att bedriva underrättelseoperation mer diskret. Under 80-talets ubåtsjakter var det inte helt ovanligt att vrak och bottenklackar togs för ubåtar, att man lyssnade in egna enheter osv. I efteranalysen klassificerade man helt enkelt ner sådana observationer och så blev det inget mer av det.

  SvaraRadera
 11. Den internationella folkrätten ställer krav på att Sverige, liksom alla andra suveräna stater, besitter förmåga att värna den territoriella integriteten. I konkreta termer innebär det bl.a. att utländska ubåtar som olovligen gör intrång på svenskt territorium ska kunna upptäckas och avvisas eller bekämpas.

  Regeringen får enligt 15 kap. 13 § första stycket regeringsformen sätta in rikets försvarsmakt i enlighet med internationell rätt för att hindra en kränkning av rikets territorium.
  I bestämmelsens andra stycke bemyndigas regeringen att uppdra åt rikets försvarsmakt att använda våld i enlighet med internationell rätt för att förhindra kränkning av rikets territorium i fred eller i krig mellan främmande stater. Med stöd av bemyndigandet i 15 kap. 13 § andra stycket regeringsformen har regeringen beslutat förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred, neutralitet, m.m. (IKFN-förordningen).

  Enligt 15 § IKFN-förordningen ska en utländsk ubåt som påträffas i undervattensläge inom svenskt inre vatten hindras från att bedriva fortsatt verksamhet där. Därvid får vapenmakt tillgripas utan föregående varning. Om det behövs, får sådana vapen användas som medför risk för att ubåten sänks eller görs manöveroduglig på något annat sätt. Om ubåten intar övervattensläge, ska den identifieras och för vidare åtgärder föras till en ankarplats.
  En utländsk ubåt som påträffas i undervattensläge inom territorialhavet ska avvisas från territoriet. Om det är nödvändigt ska vapenmakt tillgripas. Då särskilda förhållanden kräver det, får därvid enligt Försvarsmaktens bestämmande vapenmakt i syfte att förhindra fortsatt verksamhet tillgripas utan föregående varning.

  Hela kedjan, från statens rättigheter och skyldigheter via regeringens befogenheter och bemyndigande till Försvarsmaktens uppdrag och handlingsregler, är konsistent och glasklart reglerad. Varför tillåts då främmande makt att med sina ubåtar – år efter år – systematiskt, flagrant och frekvent kränka den svenska territoriella integriteten?

  Försvarsmakten – möter varje hot och klarar varje utmaning.
  Försvarsmakten har sällan varit bättre än nu…

  SvaraRadera
 12. Sabotage, IT-haverier, mönster, inte mönster, psykologisk krigföring, desinformation, inkompetens på alla nivåer, allmänhetens misstro mot politiker och medier.

  I sådana här tider vore det bra om det fanns pålitliga nyhetskanaler som vi kunde lita på, men det är väl inget vi kan räkna med.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man ska i alla fall inte räkna med att något medium/kanal är immun. Sen kan det ju finnas gradskillnader.

   Radera
 13. Nyhetsredaktionerna på SR går flyktinggeschäftets och Sjuklöverns ärenden. Tro inte nåt annat! SR har därför en gullande inställning till den destruktiva massinvandringspolitiken och nedtonar invandrares kriminalitet, samt är okritiskt positiva till EU-samarbetet, som sådant, och den höga medlemsavgiften.

  Jag får känslan av att detta blogginlägg är ett led i en desinformationskampanj, med syfte att lura på Sverige ett Natomedlemskap och som har pågått åtminstone sedan presskonferensen hösten 2014 då försvarsminister Peter Hultquist, statsminister Stefan Löfven och överbefälhavaren Sverker Göranson slog fast att främmande makt utförde undervattensverksamhet i svenskt vatten. Det som sas på presskonferensen har dessa herrar fått backa ifrån i efterhand.

  Denna blogg var hösten 2014 dock väldigt snabb att insinuera att det rörde sig om rysk dito, vilket det inte finns något som helst stöd för i det presenterade ”bevismaterialet”.

  Både Stefan och vapenvägraren Peter är Natovurmare, men då de vet att det inte finns något utbrett stöd för Nato inom S, så är de tvungna att ligga lågt tills desinformationskampanjen har fått tid att påverka opinionen till Natovurmarnas favör. Under tiden fortsätter de med den parademokratiska smyganpassningen till Nato och tecknar Värdlandsavtal med USA/NATO samt ett bilateralt säkerhetspolitiskt avtal med USA, som gör Sverige till en bananrepublik där svenskt försvar är utsorkat till USA och dess geopolitik.

  Jag bedömer det som att det fossilenergiberoende USA vill flytta fram sina positioner gentemot det fossilenergirika Ryssland genom Värdlandsavtalet och det bilaterala säkerhetsavtalet med Sverige, inte i första hand för att försvara Baltikum eller Sverige, utan i syfte att få kontroll över Rysslands fossilenergitillgångar. Därav också den starkt partiska och russofobiska rapporteringen i västerländsk MSM i samband med den USA-orkestrerade statskuppen i Kiev i Ukraina 2014, samt Västvärldens sanktioner mot Ryssland. Allt detta är inordnat i USA:s geopolitik för att göra Ryssland svagare.

  Kom ihåg att varken Stormakt blå, Stormakt röd, Stormakt gul eller före detta Stormakt brun, är någon Stormakt god! Härvidlag visar svenska MSM-impregnerade Natovurmare osedvanligt dåligt omdöme och analytisk oförmåga.

  Den 6 juli 2010 kränkte i 90 minuter tre tyska örlogsfartyg svenskt territorialvatten som först efter upprepade radioanrop körde därifrån. Varken svensk marin eller stridsflyg ingrep.

  Erwache!


  SvaraRadera
  Svar
  1. Min erfernhet är att man kan lita på SR/SVT. Lita på att de alltid går v:s och MPI:s ärenden.

   Radera
  2. Hur kom du fram till att "väst-msm" är russofobiska?

   Radera
 14. Tja,usa ser ju Ryssar o Kineser som sina största hot,Ryssar och Kineser sida vid sida kanske då känns lite hotfullt för vissa.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har du funderat på hur ryssarna känner inför kineser?

   Radera
 15. Men... Både punkt 1 och 2 i din sammanfattning står ju glasklart i Ekots artikel som du hänvisar till?

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6451214

  SvaraRadera
 16. Kommunikation sker (förvisso) på mottagarens villkor. Men att säga att vi inte hänvisade till vår tidigare text är fel. På vår webbplats – i direkt anslutning till den text du refererar till - kan man med en enkel knapptryckning ta del av texten kring Försvarsmaktens slutliga analys. Den analys som visar att det är ställt utom allt rimligt tvivel att svenskt inre vatten kränktes i Stockholms skärgård i oktober 2014.

  För den som inte vill klicka en extra gång kommer nu här hela den text som, ursprungligen publicerade på forsvarsmakten.se den 23 september 2015:

  UTOM ALLT RIMLIGT TVIVEL

  Försvarsmakten har nu avslutat sin slutliga analys av händelserna i Stockholms skärgård i oktober 2014. En rapport har överlämnats till regeringen. Resultatet har också presenterats för utrikesnämnden och försvarsutskottet.

  Försvarsmaktens slutliga analys visar att det liksom i höstas är ställt utom allt rimligt tvivel att svenskt inre vatten kränktes i Stockholms skärgård i oktober 2014.

  Någon nationalitetsbestämning har inte kunnat göras.

  Underlaget för denna bedömning består nu av ett betydligt bredare material än det som var tillgängligt direkt efter det att underrättelseoperationen avslutades. Försvarsmakten har nu en bättre kunskap och slutsatsen är bättre underbyggd än den var hösten 2014.

  Analysen vilar på en bred grund där flera myndigheter har bidragit med värdefull kunskap.

  Med hjälp av geologisk expertis har bottenspår analyserats noggrant. Försvarsmakten har inhämtat underrättelser från Säkerhetspolisen och gjort djupintervjuer med de personer som gjort viktiga observationer. Av omkring 300 rapporter som gjorts har cirka 150 analyserats djupare varav 21 har bedömts som särskilt intressanta.

  Genom analysarbetet har nu flera av dessa fått en högre klassificering än i tidigare bedömningar. Sammanvägningen av den samlade mängden observationer i området ger en mycket hög konfidensgrad. Den observation som i höstas hade den högsta konfidensgraden har omvärderats. Här har det tillkommit ny information som gör att just denna observation har en annan förklaring, och den har därför inte ingått i underlaget för den samlade värderingen. Det oaktat kvarstår bedömningen genom analysen att det är ställt utom allt rimligt tvivel att svenskt inre vatten kränkts.

  Analysarbetet omfattar mark- och sjöobservationer gjorda under underrättelseoperationen. Utöver detta finns det även fynd och ytterligare sjöobservationer med högt konfidensvärde som är gjorda innan och efter underrättelseoperationen. De bearbetas fortfarande och ingår i ett bredare underrättelsearbete som inte redovisas i föreliggande rapport.

  Bästa hälsningar
  Jesper Tengroth
  Pressekreterare, Försvarsmakten


  SvaraRadera
  Svar
  1. Det svaret tackar jag för. Har letat det ursprungliga pressmeddelandet i sin helhet.

   Där det var jag kan se inte står något om att det är observationer med passiv sonar som skulle ha varit ett svenskt fartyg. Vilket då gör att jag, utan vidare värdering av sanningshalten, ställer mig frågan var SR har fått den uppgiften.

   Love Alm
   @DrLoveMachine

   Radera