Cornucopia?

Aktuellt

Mina e-noveller nu som ljudböcker på Storytel

Mina tre e-noveller Valet, Berget och Oscar finns nu som ljudböcker på Storytel . I väntan på min nästa roman Höstregn, uppföljaren till Hös...

2016-05-09 18:18

Almega instämmer i att lägre tillväxt väntas

Almega instämmer i dagens nya prognos och konjunkturrapport att Sveriges ekonomi är på väg att bromsa in. Man skyller på flaskhalsar i tillgången till arbetskraft, vilket gör att tillväxten saktar ner.
Några prognoser kring svensk ekonomisk tillväxt, som procent på kalenderjusterad BNP. Industriarbetsgivarna är negativast i urvalet. Riksbanken är mest positiv, men kan som bekant inte ens förutse sina egna räntor.
Samtidigt som brist på arbetskraft gör att ekonomin inte kan fortsätta växa som under 2015, dvs klassisk konjunkturvändning när överhettningen leder till obalanser, så varnar Almega för att man utgår från att inga nedåtrisker i världsekonomin utlöses.

"En rad nedåtrisker i världsekonomin lyfts dessutom fram av flertalet prognosmakare: ett lågt oljepris under en längre period, större kapitalutflöden ur tillväxtländer och finansiell åtstramning, risk för ännu svagare efterfrågan från Kina, och dessutom risk för ”Brexit”, det vill säga att Storbritannien lämnar EU efter folkomröstningen i juni. Almega utgår från att dessa risker inte slår in, utan att den globala tillväxten blir något starkare nästa år och att Sveriges export tar mer fart, men nedåtriskerna finns ännu kvar och kan försämra bilden."
Kort sagt finns det en mer eller mindre rejäl nedsida i konjunkturutsikterna, men någon uppsida nämns inte. Antagligen gäller detta samtliga prognoser, som förutsätter att inget oönskat händer. Vilket vi förstås vet aldrig stämmer.

Det tål alltså att upprepas att lågkonjunkturen är på gång och att man bör stanna utanför börsen, då börsen leder konjunkturen nedåt, då bolagsvärderingarna baserar sig på framtida utveckling. Släng in någon av de kända vita svanarna på detta, så kommer utfall och prognoser behöva justeras ner ytterligare.

Framåt 2018 kan det eventuellt bli aktuellt att gå in på börsen igen när allt ser svart ut. Eller förstås tidigare om en vit svan kommer flaxande och ger upphov till dålig stämning. Exempelvis ovan nämnda Brexit.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

4 kommentarer:

 1. "Far more money has been lost by investors preparing for corrections, or trying to anticipate corrections, than has been lost in corrections themselves."

  SvaraRadera
 2. Det skall enligt armstrong vara en kris för länder och dess politiker, dvs förtroendet för dem samt förtroendet för låtsaspengar, inte för det privata kapitalet. Exakt hur det slår verkar oklart, men börsen kan vara ett bra alternativ.

  SvaraRadera
 3. Har vi haft en tillväxt de senaste tio åren om man bortser från befolkningen? BNP pc har väl inte sett så bra ut direkt.

  SvaraRadera
 4. Att tillväxten kommer att sjunka är väl så när nobrainer man kan komma i ekonomi men det finns väl små skäl att ge Almega cred för att just denna prognos kommer stämma. De förutspår ju alltid sjunkande tillväxt. Det ingår i deras arbetsbeskrivning.

  SvaraRadera