Aktuellt

Reklam: Fem procent rabatt med Cornucopia? på Finanskursen årskull 3

Denna artikel är reklam för Finanskursen, som erbjuder tidig anmälan och fem procent rabatt till bloggens läsare om de anmäler sig här . F...

2016-03-15

Vad händer med dina skulder när det blir krig?

Krig, terrorism och krigshandlingar klassas generellt som force majeure, vilket gör att en lång rad ansvarsbegränsningar inträffar för bankens sida. Motsatsen finns inte och du som skuldsatt slipper inte undan dina skulder bara för att krig utbryter.
Dödsmördarsupervapnet!
Läsare frågar ibland om vad som händer med deras skulder i händelse av krig. Det korta svaret är inget. Däremot kan det hända att bankens skulder till dig försvinner eller inte går att komma åt. I det yttersta fallet kan förstås krig göra att banken går omkull. Precis som vid en konkurs innebär det att du blir av med dina tillgångar (undantaget eventuella insättningsgarantier), men dina skulder förblir en tillgång i konkursboet och kommer säljas till högstbjudande, t ex Domedagen Bank och Inkasso (DBOI), som skickar ut sina vältränade handläggare till dig för ett personligt besök med hög servicenivå.

Om vi tittar på vad som står i lånevillkor hos t ex SBAB står följande:
"22. AnsvarsbegränsningLångivaren är inte ansvarig för skada, som beror på svenskteller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om långivaren själv vidtar eller är föremålför sådan kon iktåtgärd. Långivaren är inte heller ansvarig förskada som beror på avbrott eller annan störning i automatisk databehandling, dataöverföring, telekommunikationer, elförsörjning, annan elektronisk kommunikation eller i annan teknisk utrustning som tillhör annan än långivaren och som långivaren inte har kontroll över eller annan omständighet utanför långivarens kontroll.Skada som uppkommit i andra fall än i första stycket ska inte ersättas av långivaren, om långivaren varit normalt aktsam. Långivaren ansvarar inte i något fall för indirekt skada, om inte skadan orsakats av långivarens grova vårdslöshet.Föreligger hinder för långivaren att verkställa utbetalning av lån eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Är långivaren till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning, har långivaren för den tid under vilken hindret förelegat rätt till avtalad ränta utan tillägg av dröjsmålsränta."
Att du som låntagare har någon utväg där du slipper ditt ansvar, ens vid krig, finns inte.

Åt andra hållet, på dina kontovillkor hos samma SBAB står det följande:
"11. Begränsning av SBAB:s ansvarSBAB är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, boj- kott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om SBAB själv är föremål för eller vid- tar sådan kon iktåtgärd. SBAB är inte heller ansvarig för skada som beror på: • avbrott eller annan störning i automatisk databehandling, dataöverföring,telekommunikationer, annan elektronisk kommunikation; eller• fel i telefoniförbindelser eller i teknisk utrustning som tillhör annan än SBABoch som SBAB inte har kontroll över.Skada som uppkommit i andra fall än i första stycket ska inte ersättas av SBAB, om SBAB varit normalt aktsamt. SBAB ansvarar inte i något fall för utebliven vinst, kostnad eller förlust som skadelidande haft för att begränsa skada eller för annan indirekt skada, om inte skadan orsakats av SBAB:s grova vårdslöshet.Föreligger hinder för SBAB att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska SBAB, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är SBAB inte skyldigt att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande refer- ensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med tillägg av två procentenheter."
Dock ska alltså SBAB betala ränta på dina pengar om man på grund av krig inte kan betala ut något. Det var väl skönt?

Sammanfattningsvis består dina skulder även i händelse av krig. Dock gäller inte försäkringar i krig, så om din bostad brinner ner eller sprängs i bitar på grund av krigshändelse har du bara kvar skulderna, men ingen bostad.

Med det sagt är ett inte osannolikt utfall av krig hög inflation eller rent av hyperinflation. Och då minskar ju skuldernas värde, givet att du har ett nominellt stigande kassaflöde att amortera av skulderna med. Dock brukar hög inflation även dra upp räntorna, så om inte inkomsterna ökar i samma takt kan det leda till dålig stämning.

Samtidigt - när tillräckligt mycket av Södermalm brunnit ner kommer antagligen tillräckligt många hipsters helt enkelt skita i att betala på sina lån och banken kommer gå i putten. Men då går skulderna över till DBOI med sin höga servicenivå.

Krig är ett helvete hursom - det är dock fascinerande att tankar om vad som händer med den personliga, kanske allt för stora skuldsättningen, i händelse av krig alls dyker upp...

30 kommentarer:

 1. Å andra sidan när jag slutat betala av lånet på mitt urbombade hus så får de ju gärna göra en utmätning av det och allt i...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Risken är väl då att du får betala i ett skålpund kött...

   Radera
  2. I den mest brutala av världar så bär de flesta runt på ett par skålpund kött av mkt högt värde, i form av organ.
   När du inte har något kvar har du alltid det. Sen, har du inget kvar.

   Radera
 2. Pikketty visade på hur förmögenheterna fördelades mer "rättvist" under de två världskrigen.
  De rika blev fattigare liksom de fattiga också drabbades av fattigdom.
  Eller för att citera Ernst Wigforss "Fattigdomen fördrages med jämnmod, då den delas av alla. Den blir outhärdlig, då den dagligen kan jämföras med andras överflöd.".

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, så är det faktiskt. Främst pga krig brukar leda till hyperinflation vilket eroderar tillgångsvärden i allmänhet och på lågavkastande men säkra tillgångar i synnerhet. Samtidigt raderar hyperinflationen bort låntagarnas skulder.

   Här en lista på tillgångar man bör ha i händelse av krig (i ordningsföljd):
   1. Guld
   2, Utländsk valuta (USD, CHF, mm)
   3. Vapen, ammunition, mat, bränsle, förnödenheter, importerade lyxartiklar med lång hållbarhet
   4. Fastigheter, mark

   Radera
 3. Det är något jag funderat på. Gissar att många av husen och fastigheterna i Tyskland under WW2 var belånade. En stor del av dem förstördes och jag gissar att många var belånade - vad hände sedan i relationen bank-kund och bank-samhälle?
  Eller gjordes en fullständig reset. Ser man på bilder från till exempel Berlin efter kriget verkar man ha gått man ur huse för att bygga upp staden, tog man verkligen hänsyn till mitt och ditt då?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast husen var väl belånade i Reichsmark. Vad blev det i D-mark?

   Radera
 4. Riga: det är vår tids förbannelse den här historielösheten. Att det ens ställs såna frågor tyder på att det inte direkt finns någon djupare insikt i vad som hände i Tyskland för drygt 70 år sen. Alltså: stora delar av landet var i ruiner. Förstört. Det fanns städer som inte hade sten på sten. Fyra och en halv miljoner döda. Sjutton miljoner flyktingar. Och detta bara i Tyskland! Att säga att tidigare uppställda kontrakt var upphävda är bara förnamnet. Det var total anarki.

  SvaraRadera
 5. Tveksamt att en konflikt med omfattande materiel, human och framför allt ekonomisk förödelse skulle innebära att skulder finns kvar om säkerheten är borta.

  Troligen försvinner gäldenären i samma veva, det troligaste är att fastighetsägare får sin egendom beslagtagen av ev kvarvarande organiserad samhällstruktur föratt inhysa och föda internflyktingar. Betalt i mat och husrum.

  Så att leka bonde i skogen nyttjar inte något till. Att försöka skydda sin egendom slutar bara med dålig stämning.

  Så egentligen kvittar det .

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guld och utländsk valuta (USD) är det som gäller

   Radera
 6. För det första så har ju inte skulden i sig uppkommit pga force majeure så angående den frågan så har ju force majeure ingen betydelse. Det finns alltså ingen egentlig anledning att tro att skulderna skulle försvinna sådär (IAF inte om inte ny lagstiftning tar över).

  För det andra så är frågan om inte force majeure inte finns reglerat i låg också vilket skulle innebära att även kunden kan åberopa force majeure.

  SvaraRadera
 7. Bra att veta i sammanhanget är att "pengar på banken" egentligen är en fordran som kontoinnehavaren har på banken.

  SvaraRadera
 8. Om Domedagen Bank och Inkasso har allt för hög service kan de bli väldigt dålig stämning i befolkningen överlag och då kanske DBOI får ett dåligt kollektivt kundbemötande. Vi har ju trots allt en ganska stark kommunistisk rörelse i Sverige som inte är rädd för att ta till radikala och ibland våldsamma handlingar.

  SvaraRadera
 9. Du gör intressanta observationer för enskilde medborgaren i händelse av krig. Tex om du hamnar som sårad i krigsfångenskap och inte kan anmäla dig med eID till försäkringskassan. Dessutom undrar jag hur förtroendeläkaren på försäkringskassan kommer att bedöma ditt sjukintyg på ryska från en rysk sjuksköterska och då du dessutom befinner dig på resa i främmande land och inte kan komma till ett möte. Att du, när du lyckas ringa dem via Röda Korsets anhörigkontaktstöd, säger att du är krigsfånge finns tyvärr inte i deras reglemente och då kan du därmed inte anmäla dig. Endofstory. Det är mycket som de 5500 anställda i regerinskansliet inte har hunnit tänka på !

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det påminner om problemet med byråkratin som uppstått för svenska utlandssoldater som behövt anmäla arbetsskada till Försäkringskassan. I fullt krig blir det ännu knepigare.

   https://morgonsur.wordpress.com/2009/10/03/militara-arbetsskador/

   Radera
 10. Om man är högbelånad på huset kanske det är bäst att vara kvar i huset om det blir jämnat med marken.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det bästa att ha det högbelånat. Spara pengar i Argentina och lämna sen landet när huset jämnas med marken. Se bara till att du får med dig familjen. 5 mille är ett livsbesparing för de flesta så har man den skulden ovanpå boendekostnad under ålderns höst ligger man risigt till.

   Radera
 11. Krig är väl ett tillfälle då det blir väldigt svårt att låna nya pengar, och därmed då man vill vara maxbelånad? Lån på 10MSEK och 5MSEK i tillgångar som snabbt kan realiseras är väl väldigt mycket bättre än lån på 5MSEK och 0 övriga tillgångar?

  Värdet av billiga lån med otydliga säkerheter skall inte underskattas. Amortera inte förrän räntan överstiger förväntad avkastning på lånet.

  SvaraRadera
 12. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 13. skrotbil & skrotpræmie

  Skal du skrotte din bil og samtidig have en høj skrotpræmie, så kontakt os allerede idag. Din skrotbil kan enten indleveres i Valby eller vi kan også afhente din skrotbil på stort set hele København og Sjælland. Er du i tvivl om hvordan det foregår når du skal skrotte din bil, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi har mange års erfaring med skrotbiler og vurderer fra gang til gang hvad din skrotbil er værd. Hvis din skrotbil stadivæk kan køre og er i nogenlunde stand, kan du enten sælge din skrotbil til os eller få repareret den og samtidig få et tilbud på at få din bil nysynet.skrotpriser pâ biler

  SvaraRadera
 14. Vid omställning till krigs-(plan-)ekonomi så inträder ett allmänt moratorium.

  SvaraRadera
 15. Läste nyligen dessa kloka ord:

  "När kriget är nära höjs priserna. Höjda priser förbrukar folkets tillgångar.

  När tillgångarna förbrukas är det brådskande med skatteindrivning och inkallelser"

  SvaraRadera
 16. Det tråkiga med krig är väl även att det blir svårt att sitta och tycka på internet.
  Hoppas bloggaren har en kraftfull gammal hederlig "radio" att nå ut med till de som kan ta emot,jag kommer att lyssna troget.
  Kanske skulle frekvensen läggas ut förebyggande.
  :-D

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi kan köra packet radio på 27 mhz i 1200 baud om det kör ihop sig på riktigt.

   Radera
  2. Hur fixar du ihop en FM-mottagare? Audio över (långvåg) AM har sina fördelar.

   Radera
 17. Just på grund av detta och alla andra typer av oväntade händelser vi alla kan råka ut för så är det enda rimliga och humana att lån är knutna till säkerheten. Lämnas säkerheten till långivaren så skall lånet också upphöra. Så är det i USA och så pratas det om att de har en hård kapitalism, vår är så mycket värre. Är lånet knuten till säkerheten så är det också mycket större incitament för långivaren att inte låna ut med för liten egen insats.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur skall man då göra med län där ingen säkerhet finns? Det finns ganska många fall där inte någon säkerhet är ställd som skulle bli opraktiska ifall man körde på din idé (lön, banktillgodohavanden, semester och skatt för att nämna några).

   Radera