Aktuellt

Havsbaserad vindkraft olönsam - får 236 öre per kWh i subvention i blåsiga Storbritannien - dubbelt mot kärnkraftens garantier i landet

Ny havsbaserad vindkraft, av den typ som antikärnkraftslobbyn nu vill använda som halmstrå för att slippa rädda Sveriges energiförsörjning g...

2016-03-28 17:18

Trots allt - faktisk förmågehöjning stridsfordon 90

Trots den avbrutna remodifieringen (REMO) av stridsfordon 90 innebär den mindre omfattande renoveringen (RENO) en faktisk höjning av svensk försvarsförmåga. 262 stycken stridsfordon 90 i den nya insatsorganisationen omfattas.
Stridsfordon 9040-pluton.

Uppgraderingen omfattar 172 stycken stridsfordon 9040, 40 stridsledningspansarbandvagn (stripbv) 90, 22 stycken eldledningspansarbandvagn (epbv) 90, tolv bärgningsbandvagn (bgbv) 90 och sexton luftvärnskanonvagn (lvkv) 90.

Ospecificerade livstidsförlängande åtgärder vidtas, det man närmast kallar renovering i vanligt tal. Puts och fix, lappa, laga och byta.

Fordonen får det nya stridsledningssystemet för bataljon, SLB, som alltså innebär skärmbaserade kartor där lägesbild, order mm kontinuerligt kommuniceras inom kompani och bataljon (tänk Midsommargryning). Ungefär motsvarande det som tidigare enbart funnits inom stridsvagnskompanierna, fast mer avancerat.

Med anledning av detta byts den koaxialt (parallellt med 40 mm kanonen) monterade kulsprutan, ksp 39, ut mot ksp 58, som monteras på taket. Detta blir rimligtvis samma lösning som finns på stridsfordon 9040C, som modifierats med kraftigare pansar för utlandsbruk. I det fallet gjorde pansaret att ksp 39 inte längre kunde verka inifrån vagnen. Nu handlar det istället om att SLB-skärmen gör att kulsprutan inte får plats. Den sitter monterad framför fordonschefen i strf 9040A och 9040B, och tar ärligt talat upp rätt mycket plats inne i tornet.

Nackdelen här är förstås att det blir svårare att ladda om eller åtgärda eldavbrott när kulsprutan istället är monterad på taket. Därtill kan man vänta sig fler eldavbrott med en externt monterad kulspruta, på grund av miljö- och väderfaktorer. Mekbataljon innebär som bekant lera. Fördel är bättre arbetsmiljö för vagnchefen, som slipper ha en skrymmande kulspruta framför sig, med tillhörande ljudnivå, krutgaser och tomhylserassel.

Mest intressant är ändå att samtliga stridsfordon utom bärgningsbandvagnen nu får torn med 40 mm kanon. Det innebär att stripbv 90 och epbv 90 får fullgod beväpning för självförsvar, mot den 7.62 ksp man har idag.

Nu ska inte vare sig stridslednings- eller eldledningsfordonen användas offensivt, men vid behov kommer man nu kunna verka mot fientlig trupp och framför allt fordon på allvar. Invändigt sitter ledningsfunktionerna främst i bakre bollhavet i form av arbetsplatser med bort och dator. Rimligtvis kommer inte dessa fordon bära med sig lika mycket extra ammunition som stridsfordon 9040, men det ökar självförsvarsförmågan avsevärt. Som gammal pansarattackpärmbärare blir jag alldeles tårögd över att även stridstrossen därmed får full självförsvarsförmåga. Enda 40 mm-eldröret har annars varit den på driftstödsgruppens 9040.

Vad har då utgått, som skulle funnits i REMO?

Här går uppgifterna isär. REMO:n skulle omfattat samtliga stridsfordon 90, inklusive de som finns i förbandsreserven. Nu omfattas bara ungefär hälften av fordonen. Bland annat har det talats om aktiva motmedel (motsvarande ryska Arena), kraftigare pansar och minskydd (tänk stridsfordon 9040C) och med det kraftigare och ny motor. Därtill ett längre eldrör för längre räckvidd och kraftigare genomslagsförmåga för 40 mm-kanonen.

Framför allt verkar den uteblivna REMO:n handla om överlevnad, dvs bättre skydd. Med erfarenheterna från kriget Ryssland - Ukraina är överlevnaden för stridsfordon mycket dålig tack vare modernt ryskt artilleri målsökande antitank-bombkapslar. En uppgradering av skyddet kanske därför redan är överspelad.

Siffrorna på antalet omfattade fordon i Försvarsmaktens årsrapport (sidan 24) är intressanta att dissikera.

Vi har med nya organisationen fem mekbataljoner med två mekskyttekompanier vardera, plus ett mekskyttekompani hos halvbataljonen Stridsgrupp Gotland. Det ger alltså 11 mekskyttekompanier.

Detta talar för 15 sridsfordon per kompani i nya organisationen. 15*11=165. Detta fördelat på kompanichef, ställföreträdande kompanichef och 3x4=12 stridsfordon på plutonerna. Det femtonde fordonet på kompanierna är driftstödsgruppens 9040. Det lämnar 172-165=7 stridsfordon. 2x3=6 av dessa hittas som närskydd hos de två brigadledningskompanierna. Vad jag inte får ihop med den ekvationen är de eventuella två mekansierade brigadspaningskompanierna, som enligt uppgift ska ha stridsfordon 9040. Antingen får dessa ingen RENO, eller så ersätts de med ptg 32 Galten eller något annat pansarfordon. Eller så har jag räknat fel och om ställföreträdande kompanichef inte får ett eget stridsfordon (har hänt förr) frigörs fordon nog till ett brigadspaningskompani.

Det finns en stripbv 90 per manöverkompani i de mekaniserade bataljonerna och stridsgrupp Gotland, inklusive stridsvagnskompanierna. Det ger 22 stycken stripbv 90. Övriga 18 hittas i de mekaniserade bataljonsstaberna och de två brigadstaberna. Här går 2x5 + 2x2=14 åt. Övriga fyra är jag osäker på.

22 epbv 90 är en eldledningsbandvagn per manöverkompani i mekbataljonerna och stridsgrupp Gotland, både för stridsvagn och mekskytte. Inga konstigheter.

12 stycken bärgningsbandvagnar är en per 11 mekskyttekompanier och en extra, gissningsvis det eventuellt försvunna mekaniserade brigadspaningskompaniet.
Utslagna stridsfordon 9040 under Arméövning 2015. En luftvärnskanonvagn 9040 till höger.
Slutligen är 16 stycken lvkv 90 intressant. Antalet innebär att endast fyra av fem mekbataljoner har luftvärnskanonvagnar i form av fyra per pluton. Alternativt kan man disponera om dessa till tre per pluton, så även gissningsvis 72:a bataljonen får luftvärnskanonvagnar. Den sextonde tillförs ensamt rimligtvis stridsgrupp Gotland och blir i så fall Gotlands samlade stående luftvärn. Go lvkv!

Frånvaron av SLB i förbandsreserven gör att dessa fordon inte enkelt kan plockas in som ersättningsfordon när befintliga fordon skjuts ut av fiendens artilleri likt i Ukraina, då de inte kan använda ledningsssystemet. Möjligt att driftstödsgrupperna lär sig att plundra utslagna fordon på SLB och fuskmontera in i förbandsreservens fordon. Om förbandsreserven däremot aktiveras för att utgöra separata mekaniserade infanteribataljoner till en mekinfanteribrigad, som jag föreslagit här, är det ett mindre problem - man får helt enkelt leda via radio, likt idag.

Ni kan själv läsa om RENO stridsfordon 90 i Försvarsmaktens årsrapport för 2015, sidan 24.

Sammanfattningsvis innebär RENO 9040 en avsevärd förmågehöjning för mekbataljonerna, även om ambitionsnivån sänkts, särskilt inom överlevnad, och förbandsreserven inte omfattas.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

34 kommentarer:

 1. Hur effektiv är 40mm-kanonen mot moderna ryska stridsvagnar?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Back in the day sa dom att kanonen kunde ta en T-80 i sidan, men jag är inte säker på att jag skulle vilja pröva det annat än i nödfall. Moderna vagnar går säkert fortfarande att ta bakifrån.

   Radera
  2. Riskanalysen säger att det är en 0,00035% risk för att träffa på en rysk T-80 i Sverige det närmaste århundradet. Däremot en terroristattack ger analysen 63% risk det närmaste året.

   Radera
  3. Riskanalyser ska ta hänsyn till både sannolikhet och konsekvens, dock. Står det en rysk T-80 på svenskt territorium, så är det en invasion. Rysslands senaste invasion av Ukraina har kostat 9000 människoliv och drivit hundratusentals på flykt.

   De senaste terrordåden har dödat kanskei genomsnitt en hundradel av det och förmodligen inte drivit nån på flykt långvarigt.

   Radera
  4. Nej Ben, det är mer en sales pitch av typen "Grattis, du har blivit utvald för at få prova vår nya fantastiska produkt" som synes av att Ryssland verkar kunna kamma in vapenorder på några miljarder dollar i Syrienkampanjens spår:

   http://www.theguardian.com/world/2016/mar/29/russias-campaign-in-syria-leads-to-arms-sale-windfall

   Radera
  5. Jaha, är det inte precis det man brukar anklaga USA för, etc osv?

   Radera
  6. Jaha, är det inte precis det man brukar anklaga USA för, etc osv?

   Radera
  7. Jo något sådant ja, både från tokvänstern och motsv höger. Hur de får ihop det vet jag ej.

   Radera
 2. En potentiell positiv följd av detta är att de kvarvarande vagnarna kan få den fulla REMO:n när ytterligare pengar tillförs, vilket med tanke på omvärdsläget är sannolikt. Om tillräckligt med pengar funnits för att göra RENO på alla vagnar hade ingen fått den mer avancerade uppgraderingen.

  SvaraRadera
 3. Hur kommer det sig att inte ledningsvagnarna mfl. utrustades med 40mm redan från början?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kanoner och sikten kostar pengar och ledningsvagnar ska inte vara i skottlinjen.

   Radera
  2. Känns bara lite konstigt att man är villig att betala nu och inte när man införskaffade dom redan i början.

   Radera
  3. Om man snålar vid inköp så kan man köpa fler. Sedan kan man, som nu, uppgradera. Kanonerna var/är inte heller fullständigt stabiliserade för träffsäkert skjutande under gång eftersom det är rätt dyrt. Det räknade man också med att fixa vid kommande REMO (C-varianten har det men jag vet inte hur det är med B).

   Radera
  4. Man har väl torn liggande från de vagnar som ska bli granatkastarvagnar, så därför kan man sätta dem på ledningsvagnarna istället.

   Radera
  5. Svar nej, det är 40 nyproducerade chassin till det nedlagda Amos-projektet som är tänkta till granatkastarvagn "ny"

   Radera
  6. Är det nyproducerade chassin? Trodde dessa var begagnade redan innan.

   Radera
 4. Varför inte 2000 missiler, helst några med kärnvapenspetsar? Vad kostar det? Tror Putin skulle reagera lite mer än nu när han fnissar lite när han hör att svenskarna byter till Kanoooner på 15 stridsvagnar...

  SvaraRadera
 5. Glädjande information till bloggaren och ni övriga. Syriska armen tillsammans med ryska flygstyrkor har återtagit makten i Palmyra, ISIS är alltså besegrade i staden. Kampen går vidare men och det ser ljust ut.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kan väl ändå inte vara sant?

   1. Putin deklarerade seger för flera veckor sedan så ISIS torde redan vara förintat?
   2. I samband med detta beordrade han återtåg, så det borde inte finnas några ryssar där?

   Radera
  2. Ang punkt två så verkar det ju vara att RF snarare haft vaktombyte snarare än urdragning. https://russiamil.wordpress.com/2016/03/28/russian-planes-in-syria/

   Radera
  3. Det är som nån skrev på Twitter, Palmyra är precis som när ryssarna tog Warszawa i slutet av WWII. Visst är man glad att nazisterna besegrades, men sedan inser man att "befriaren" är Stalin.

   Radera
 6. Intressant. Undrar om herr hultqvist kan skramla fram mer pengar under nuv. Försvarsbeslut. Förhoppningsvis hoppas även jag, som du cornu, att förbandsreserven aktiveras och en tredje brigad uppstår.

  Någon som hört om det pratas om aktivering av förbandsreserven?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi behöver 6 mekbrigader, 200 archer, 50 enheter raketartilleri (HIMARS) och 100 Patriotenheter (både ver.D och F) . Det innebär ca 45000 man i de väpnade mobila mekstyrkorna med understöd. Sen behövs ca 15000 man till i sjukvård och logistik. Så 60 000 man i försvarsmakten varav 20-25000 är inne stående och resten i reserv. Det är en försvarsmakt och kan göra något...och som kan expandera och hjälpa en granne.

   Radera
  2. Niklas, är det inte bäst att först bestämma vad försvarsmakten ska ha för objektiv, sedan organisationen för detta och sist vilka system som behövs för att kunna genomföra detta?

   Radera
 7. Intressant. Undrar om herr hultqvist kan skramla fram mer pengar under nuv. Försvarsbeslut. Förhoppningsvis hoppas även jag, som du cornu, att förbandsreserven aktiveras och en tredje brigad uppstår.

  Någon som hört om det pratas om aktivering av förbandsreserven?

  SvaraRadera
 8. Några saker..

  Det behöver inte spekuleras i hur den framtida organisationen ser ut då Försvarsmakten själv skriver följande "Arméförbandens organisation är i planeringen materiellt kostnads- och ramneutralt omarbetad för att kunna skapa två brigader med högre operativ förmåga och mindre personalinnehåll. I samband med detta övergår de mekaniserade förbanden från 4- till 3-indelning inom kompani och pluton." (Komplettering till Försvarsmaktens budgetunderlag för 2015 avseende personalvolymer, sid 8)

  Ett kompani består således av tre plutoner med tre vagnar i varje pluton med egen vagn för kompanichef och ställföreträdare. Totalt 11 stridande kanonvagnar per kompani vad gäller både strf90 , strv122 och patgb360.

  För den taxonomiskt intresserade ser den svenska strf90-familjen ut enligt följande. Strf9040: 208st A, 91st B, 13st B1 (anpassade för utlandstjänst light), 42st C. Epbv90: 34st A, 8st C. Stripbv90: 54st A, 2st C. Lvkv90: 27st A, 3st C. Bgbv90: 21st A, 2st A1, 3st C. Störpbv90: 1st. SSG120 (endast chassie): 40st. Totalt 509 vagnar (549 chassien). Allt enligt öppna källor på Internet som sannolikt ligger ganska nära sanningen.

  Jämför man ovanstående siffror med antalet strf90 som det kommer att genomföras RENO på enligt FM årsredovisning 2015 och skummar övriga armédelar i dokumenten är det rimligt att dra slutsatsen att vi kommer att få se en High/Low förbandsmix i framtiden. Dvs en av våra brigader kommer att utrustas med RENO-vagnar och den andra med "arvet". Det kommer att finnas en viss övertalighet av vagnar inom båda kategorierna men detta behövs för utbildning, försök, vid större haverier mm. Dessa övertaliga vagnar kommer troligen att vara skuggplacerade i den sk förbandsreserven. Att 247st vagnar backas in i förråd för att aldrig mer se dagens ljus utom vid den eventualitet att förbandsreserven aktiveras håller iaf jag för föga troligt. Att lägre enheter får lite problem med sambandet över brigadgräns är väl inte helt optimalt men är man fattig får man leva med vissa begränsningar. Som förövrigt vad gäller uteblivna delar är en ny, högupplöst, IRV vilken är varje strf90-besättnings högsta önskan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så ca 65-70 vagnar per bataljon?

   Radera
  2. Såg på FMVs hemsida att enbart 88 st strv 122 ska renoveras, det täcker behovet för 4 bataljoner (11 strv/komp x 2). Vad hände/händer med den 5:e bataljonen?

   Radera
 9. Bra att man minskade omfattningen av detta. Erfarenheterna från Ukraina verkar visa att stridsfordon blir mosade av artilleri + spaningsdrönare. Kan de svenska generalerna undvika att förbereda sig för det förra kriget så vore det utmärkt.

  http://cornucopia.cornubot.se/2016/03/rapport-lardomar-fran-rysk-ukrainska.html

  Man måste nog tänka om lite, nu när man vet hur rysk krigföring ser ut.

  Kanske kan fordonen som inte uppgraderas byggas om till någon slags autonom/granatkastar/drönar/raketartilleriplattform senare? Eller kanske överföras till polisen, hemvärnet eller någon slags militär skyddssorganisation som bevakar skyddsobjekt mot sabotage. Skulle ett transportflygplan med spetsnaz landa på Visby flygplats så borde 7-8 stridsfordon 90 kunna orsaka seriösa problem för dem. Parkerar man dem ute i "ladorna" så kan de nog användas till annat också, t.ex. naturkatastrofer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att anpassa sig till verkligheten är såklart nödvändigt men det är faktiskt inte så mycket nytt i hotbilden. Drönare tar man hand om med luftvärn; de små taktiska med akan och de större med robot. Smarta artillerigranater kan man minska verkan av med bättre takpansar eftersom pansargenomslaget för RSV-IV från de små "puckarna" är begränsat. Stri-122 ska redan idag ha gott skydd på taket mot detta.

   Det är alltså bara en evolution – inte en revolution.

   Radera
  2. +att se till att man har ordentligt med adekvat eget artilleri + spaningsresurser

   Radera
  3. Enligt rapporten hade små drönare väldigt god överlevnad gentemot luftvärn. Dessutom gäller det framtidens krig. Man kanske kan skjuta ner en predator med luftvärnsrobotar men knappast en svärm av 40 smådrönare.

   Stor mängd eget artilleri är nog bra plus raketminering. Kan man bygga quadrocopter-drönare så borde man kunna bygga raketdrönare som enkelt gömmas i terrängen. När drönarsvärmen upptäcker fientliga fordon så avlossar raketer sig själva, flyger några mil och spränger fienden till ryssfärs!

   Kolla in bilderna från liveleak. Det hade inte hjälpt med bättre takpansar. Det är bara skrot kvar av stridsfordonen.

   http://www.liveleak.com/view?i=24d_1405083544

   Radera
  4. Klart takpansar hjälper. Om inte projektilen penetrerar så är det ingen risk för ammunitionsbrand (explosion).

   Radera
 10. Man borde döpa om dom mekaniserade bataljonerna till vad dom är !
  Pansarbataljoner !

  SvaraRadera