Aktuellt

Kapten stoppade order om amerikanskt kärnvapenanfall under Kubakrisen 1962

Under Kubakrisen 1962 mottog en kärnvapenbas på Okinawa order om att avfyra sina kärnvapen. Ordern bekräftades, men ansvarigt befäl kapten W...

2016-03-04 13:26

Rikspolischef Dan Eliasson - förstår inte hybridkrig - terrortipset var från "främmande makt"

Rikspolischef Dan Eliasson framträdde i onsdags för Geijerska Studentföreningen i Uppsala. Där framkom det att det var "främmande makt" som tipsade polisen om terrorhotet i höstas och att Eliasson inte förstår hybridkrigföring och inte ens vet om det är han eller ÖB som ska leda vid terrordåd. Vi passar väl på att inflika ett "avgå alla" här?
Rikspolischef Dan Eliasson.
Rikspolischefen Dan Eliasson framträdde i onsdags kväll hos Geijerska Studentföreningen i Uppsala. Föreläsningen hölls i Ekonomikum i Uppsala och var öppen för allmänheten.
Ekonomikum.
Oroväckande uppgifter kring hans kompetens och förmåga att agera i händelse av kris eller hybridkrigföring framkom då, tillsammans med uppgifter om varifrån uppgifterna om höjd terrorhotnivå kom.

Enligt uppgifter till mig berättade Dan Eliasson att tipset om den 22-åring som pekades ut och greps kom från sk "främmande makt". Främmande makt gav polisen både namn och bild på den sedan dess friade personen. Mannen hade tidigare varit med i utländsk TV.

Vilken främmande makt det handlar om framgick förstås inte, men om det handlar om Ryssland kan Sverige vara utsatt för ett mycket effektivt hybridkrigsangrepp. Syftet skulle i så fall vara att dels belasta det svenska samhället, dels kartlägga hur myndigheterna agerar på ett terrorhot och dels förlöjliga och minska förtroendet för svensk polis.

Till saken hör, vilket är än mer uppseendeväckande, är att Dan Eliasson sade att han inte vet något om hybridkrigföring.
"[jag] erkänner att jag inte vet så mycket om hybridkrigsföring"
Eliasson ringde överbefälhavare Micael Bydén när polisen fick tipset för att förbereda Försvarsmakten på att man behövde deras hjälp, vilket var ett unikt samtal i svenskt terrorhotsammanhang. Försvarsmakten svarade upp och tillhandahöll bland annat transporthelikoptrar och enligt uppgifter till mig andra resurser i mycket hög beredskap.
Överbefälhavare Micael Bydén.
Vad som är ännu mer intressant är att Eliasson sade att han inte var säker på om det är han (polisen) eller ÖB (försvaret) som har befälet i en sådan här situation. Personen högst ansvarig för den svenska polisen vet alltså inte något om befälsordningen i händelse av terrorhot eller terrordåd.

Dock råder det knappast några tvivel om vad som faktiskt gäller och det vet garanterat Försvarsmakten. Polisen leder och har ansvaret för terrorbekämpning i Sverige. Inte Försvarsmakten. Att rikspolischefen inte visste detta är minst sagt en skandal.

Relaterat pekar en polis på fältet ut just rikspolischefen Dan Eliasson som det största säkerhetshotet i Sverige i en debattartikel hos Metro.
"Varför ska vi återigen påminna våra politiska makthavare och rikspolischef Dan Eliasson när de ändå verkar strunta fullständigt i vårt budskap? Jo, för att polisledningen och våra politiker är det stör[s]ta hotet mot svensk säkerhet. När inte de kan tänka klart får vi tänka åt dem, upplysa dem och likt barn tjata oss till en förändring. De står och tittar på när poliskåren förfaller och oersättliga poliser flyr fältet. Utåt håller de en stenhård mask, förfinar siffror och ljuger alla rakt upp i ansiktet. För svensk polis är i kris – allt annat är ren och skär lögn."
Kort sagt. Avgå alla! Eller åtminstone Dan Eliasson. Å andra sidan finns det nog lågt hopp om att en ersättare skulle vara dugligare.

Tillägg: Norrköpings Tidningar bekräftar nu mina uppgifter från flera oberoende källor.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

44 kommentarer:

 1. Man skulle kunna tänka sig att sätta en polis som chef för polisen. Då finns det ju i alla fall hopp om att en ersättare är mer kompetent än nuvarande chefen...

  SvaraRadera
 2. Helt ärligt så behöver inte ryssarna göra ett skit för att förstöra sverige. Det klarar våra politiker så bra själva.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Känns som en fotbollsmatchs, När man inte vet om dom är i fel liga eller är mutade till en läggmatchs.

   Radera
 3. ATt Rikspolischefen inte har koll på alla detaljparametrar kan också vara bra för att han som roll inte ska pilla för mycket i verksamheten på lägre nivåer. (en som arbetar både i styrelse och på golvet)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är väl inte detaljplaner att ha koll på vilket ansvarsområde man har?

   Radera
  2. Grundlagen är rätt bra att ha koll på.

   Radera
 4. Herregud. Hur har denne klåpare lyckats ta sig dit han är? Dessvärre säger det också en hel del om våra politiker som tillsätter statliga toppchefer. Skrämmande är vad det är. När blev inkompetens en dygd?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Inkompetens blev en dygd 1 januari 1976. Då avskaffades nämligen ämbetsmannaansvaret. Innan dess kunde fel eller försummelser i tjänsten leda till att en offentligt anställd kunde dömas för tjänstefel till böter, fängelse, suspension eller avsättning. När hörde ni något politiskt parti argumentera för att återinföra en sådan lag senast?

   Radera
  2. Han har rätt partibok och kliar tydligen rätt ryggar.
   Det sägs ju att alla är bra på något, vad Dan Eliasson är bra på vet vi ännu inte, allt han har provat på har visat sig vara fel, det lär nog ta ett tag till innan hans verkliga storhet uppenbarar sig...

   Radera
  3. Var försiktiga med vad ni önskar - om MP lämnar regeringen och sossarna fortsätter på egen hand så kanske han blir en av sex nya ministrar...

   Radera
  4. Ohlin Fridolin: kan du ge källor till detta tjänstemanaansvar? Jag har låst många som hyllat och refererat till det, men få som kunnat ge något mer konkret.

   Vilken låg var det som reglerade detta? Vilken låg avskaffade det? Du verkar IAF ha ett årtal så kanske har du något mer konkret än alla andra...

   Radera
  5. Anonym, om du googlar "ämbetsmannaansvar" får du 1.990 resultat, inklusive en artikel i Wikipedia.

   Radera
  6. Phlin Phridolin m.fl. Brottet tjänstefel förekommer i allra högsta grad i Brottsbalken idag:

   "20 kap. Om tjänstefel m.m.


   Rubriken har denna lydelse enl. Lag 1989:608.
   20 kap. 1 §

   Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

   Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.

   Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap.

   Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse. Lag (1989:608)."

   Frågor på det?

   Radera
  7. @Phlin Phridolin

   Tack, men googlar man på det så hittar man mest nostalgiska kommentarer om ämbetsmannansvaret. Jag har väl googlat på tjänstemannansvaret med samma resultat innan. Någon egentlig större klarhet hittar jag inte mer än en summarisk artikel på wikipedia - artikeln saknar källanvisningar så det ser inte ut att vara så mycket att nysta vidare på.

   Artikeln på NE är än mer summarisk. Dock fanns något mer text i pappersversionen (men den hittade inte google). Det enda att spinna vidare på där var brottsrubriceringar.

   Efter att ha googlat och haft mig nu så har jag hittat att det rör sig om 20kap 6-15pp. Dock har jag inte hittat lydelsen av dessa, propositionen för dess avskaffande verkar inte bemödat sig att citera de paragrafer man avsett avskaffa. Ursprungliga förarbetet till brottsbalken verkar inte finnas online heller.

   Att bara raljera med att man "bara" skall googla för att hitta detta och att man bara verkar hitta lösa ändar genom att göra så tyder snarare på att de som nostalgiskt nämner tjänste-/ämbetsmannansvaret faktiskt inte verkar ha andra källor (än andra nostalgiska).

   Radera
  8. Sverker Thorson, tack för upplysningen.

   Anonym, jag tycker inte att man ska behöva hänvisa till alla källor som finns när man skriver en kommentar. Det tog mindre än två minuter för mig att hitta proposition 1975:78 som förmodligen är det du eftersöker. Det är väl så att man kan söka på nätet mer eller mindre effektivt.

   Radera
  9. Jag håller med de seriösa kommentatorer som, på frågan ’vilken är källan’ får svaret ’googla på nätet’, tycker det är ett slappt argumenteringsbeteende. Man vill ju ha en riktig källhänvisning och/eller fungerande länk, så att man vet vad man argumenterar emot. Men man får ju svara och argumentera som man själv vill.

   Här är ett utdrag ur ”Högsta domstolens referat NJA 1996 s 237 (nr 36)” som belyser ämbetsmannaansvaret före 1976.

   ”Före 1975 års ämbetsansvarsreform gällde ett långtgående straffrättsligt ansvar för offentligt anställda tjänstemän. För i princip varje fel eller försummelse i tjänsten kunde ansvar för i vart fall tjänstefel utdömas. För tjänstefel dömdes en ämbetsman som av försummelse, oförstånd eller oskicklighet åsidosatte vad som ålåg honom enligt lag, instruktion eller annan författning, särskild föreskrift eller tjänstens beskaffenhet.
   Ämbetsansvarsreformen innebar avsevärda begränsningar av det straff rättsliga ansvarsområdet. Sålunda innebar reformen att man slopade den tidigare mycket vidsträckta tjänstefelsbestämmelsen. För fel i allmänhet ansågs disciplinära påföljder tillräckliga. De straffrättsliga reglerna reserverades för situationer i vilka en offentlig funktionär missbrukade sin rätt att utöva myndighet och där den oriktiga myndighetsutövningen var av allvarligare slag.”

   https://www.notisum.se/rnp/domar/hd/HD996237.htm

   Tjänstefelsbestämmelsen i BrB före år 1976 omfattade alla typer av förseelser. Den bestämmelsen straffbelade också fel som begicks av oskicklighet eller oförstånd, vilket innebar att ansvaret sträcktes utöver den gräns som i allmänhet brukar ställas upp när det är fråga om oaktsamhetsbrott.

   Radera
  10. Sverker Thorsson:

   OBS första meningen, "vid myndighetsutövning".

   Det är mer begränsat än vad som beskrivs i wikin om Ämbetsmannaansvar: "För tjänstefel dömdes en offentligt anställd som av försummelse, oförstånd eller oskicklighet åsidosatte vad som ålåg honom enligt lag, instruktion, annan författning, särskild föreskrift eller tjänstens beskaffenhet."

   Numera är ansvaret alltså inskränkt till fall som omfattar myndighetsutövning: " I Sverige är en vanlig definition, hämtad ur den gamla förvaltningslagens 3 § (ÄFL 1971:290), "utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande".

   https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84mbetsmannaansvar
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Myndighetsut%C3%B6vning

   Radera
  11. Phlin Phridolin: det är nog den proposition jag skrev om i min kommentar. Sig låter det ju som att du inte har underlag för din kommentar.

   Själva attityden "googla det vetja" är ju indikation i sig på att du inte har någon källa att hänvisa till (hade du haft det skulle du ju kunna ge den). Att propositionen som du namnet inte bemödat sig med att citera de borttagna paragraferna verkar också vara ett faktum som du bortsett från (kanske inte läst själv eller vad vet jag).

   Radera
 5. Det är ju en sak om man sitter som någon mitt i systemet någonstans, men nu har han ju folk under sig som borde ha lite koll. "- Du chefen, det finns något som heter hybridkrigföring och den där Wilderäng och några till kommer grilla dig levande om du inte vet vad det är.. så jag har gjort en powerpoint åt dig".

  SvaraRadera
 6. Liet lagom fack-inkompetent är inget direkt fel för en chef. Korkade chefer visar utåt att de inte brgiper något i stället för att uttala sig om saker de ej begriper och agera på områden de inte ska peta . Typexemplet är väl Hans Holmer. Vad som är mest anmärkningsvärt med 291:an är väl att det gått så långt att polisfacket öppet uttalat sig om att han är oduglig, arrogant och snarast bör bytas ut. En chef som har noll förtroende hos de anställda är definitionsmässigt oduglig till sin uppgift.

  SvaraRadera
 7. Liet lagom fack-inkompetent är inget direkt fel för en chef. Korkade chefer visar utåt att de inte brgiper något i stället för att uttala sig om saker de ej begriper och agera på områden de inte ska peta . Typexemplet är väl Hans Holmer. Vad som är mest anmärkningsvärt med 291:an är väl att det gått så långt att polisfacket öppet uttalat sig om att han är oduglig, arrogant och snarast bör bytas ut. En chef som har noll förtroende hos de anställda är definitionsmässigt oduglig till sin uppgift.

  SvaraRadera
 8. Det är säkrare för alla om han drar till Thailand och knullar istället. Större sopa får man leta efter.

  SvaraRadera
 9. Förlöjliga och minska förtroendet för svensk polis?
  Kul sagt
  Det är ju, som alla vet, en omöjlighet.
  Gotta Eder åt en stat i fritt förfall!
  Var det här fredagsmyset, Lars?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag gissar att müset handlar om premiären på säsong fyra av house of cards.

   Radera
 10. "Vilken främmande makt det handlar om framgick förstås inte, men om det handlar om Ryssland..."

  Tja, vad fan ska man säga? Finns det nånting ont som inte går att vränga till att det är Rysslands fel? Bara något pyttepyttelitet..?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi som inte gått i den USA-styrda svenska skolan, och som inte tror på USA-styrda "historie"böcker, vet att det i själva verket var supermakten Tuvalu som tipsade SÄPO. Tuvalu har med stöd av USA och Mossad sedan länge fört ett lågintensivt hybridkrig mot Sverige. Googla på "illuminati + truth" så kommer du hitta bevis för att så är fallet.

   Radera
  2. Håller med, kopplingen till Ryssland i det här fallet känns väldigt långsökt. Att uppgifterna kommer från USA, som så många gånger innan, känns ju betydligt mer sannolikt. Men eftersom Cornu verkar snöat in i nån sorts rysskräck så har även trovärdigheten för den här bloggen sjunkit ganska snabbt senaste tiden..

   Fattas väl bara att jag blir kallad nyttig idiot nu. ALLT är inte ryssarnas fel. Min uppfattning är att Sverige är som ett schackbräde och det är USA och Ryssland som styr pjäserna. Att tro att USA på något sätt skulle vilja hjälpa oss av anledningar andra än att hjälpa sig självt är extremt naivt. Dom rövknullar oss bara på ett sätt som vi är mer vana vid, med lite vaselin och manipulation först. Putin drar bara ner brallorna o kör på. Men i slutändan blir vi rövknullade av båda hur vi än gör..

   Radera
 11. Är det förstahandsuppgifter eller är det ett tolkat referat från en åhörare? Kanske risk för ryktesspridning men tur att FM rekryterar till en mediaenhet, behovet verkar vara stort.

  SvaraRadera
 12. Förglöm icke att denna pajas är tillsatt av våran regering, det om nåt säger väl hur det egentligen står till med styret av riket.
  Skrämmande är vad det är, men ikväll har troligtvis smartaste bästa tjejgänget fest igen.

  SvaraRadera
 13. För oss lite äldre som minns KFLM när de fick ett r är SVT Revolutionärerna intressant.(SVT Play)
  Perioden 1966-68 så skapades ett revolutionsgarde med MAOs lilla röda som bibel.
  Skrämmande inblick och ett tidsdokument.
  Ni unga kan ju dra paralleller till AFA.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Cold responds" pågår i Norge. Militärövning i kallt väder. NATO Generalen var inte direkt nervös inför Ryssarnas upprustning. Svenskarna får vara med.
   Snöbollskrig?

   Radera
 14. Vad klagar ni på?
  Vi har väl de politiker och offentliga chefer vi förtjänar?
  Att Löfvén är det minst dåliga valet att leda detta land är väl så gott tecken som något på tillståndet i nationen?
  Som tur är så är det nog lång väg ned till botten innan vi kan börja blicka uppåt igen
  Bara att plocka fram popcorn och cola och luta sig tillbaka och njuta av underhållningen

  SvaraRadera
 15. Fredagsnöje efter några öl; lyssna på nedanstående låt och byt ut ordet "dansa" mot "avgå" när ni sjunger med:

  https://www.youtube.com/watch?v=j3xbaoZ0oqY

  SvaraRadera
 16. Eliasson vet inte om han har röven bak eller fram. OM det var Ryssland som låg bakom, måste Putin et al ha skrattat så de pissade ner sig. Snacka om otyg i tomteskogen.

  SvaraRadera
 17. Det finns en mycket kompetent person som skulle kunna ersätta honom.
  Stefan Holgersson
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Stefan_Holgersson

  SvaraRadera
 18. Apropå hybridkrigföring
  Vladimir Putin 'weaponising' refugee crisis to 'break' Europe
  Undrar vilka som varit de mest nyttiga idioterna?


  SvaraRadera
  Svar
  1. Just det - glömde...
   Vi har inte varit idioter
   Vi har varit naiva...

   Radera
  2. @Mister Master 22:06
   Du.
   Din länk är kvalificerad tjurspillning!

   Asyltrycket mot EU kommer till övervägande del från muslimska stater. Ryssland har inget intresse av att sprida den muslimska missionen till Europa. Tvärtom! Putin står på de kristnas sida. Moskva, i egenskap det tredje Rom, månar också om kristenheten, särskilt den ortodoxa kristenheten, som finns representerad i Syrien.

   Det är andra mörka krafter, som ligger bakom asyltrycket, t.ex. USA, Turkiet, ISIS et cetera. En annan mörk kraft är Löfven, när hen genomförde sin signalpolitik riktad till människosmugglare och flyktingar på Medborgarplatsen i september 2015, genom att skandera under parollen "Refugees Welcome".

   Det finns inga tydliga belägg för att Rysslands inträde i Syrien hösten 2015 ska ha skapat ett ytterligare asyltryck mot EU. Det är en viss fördröjning när asyltrycket kommer till EU, till följd av ett krig eller en konflikt. Visserligen har asyltrycket ökat från 2014 till 2015 från Syrien, se länk nedan. Men det har det också gjort från Irak, Afghanistan, Kosovo och Albanien. Den procentuella ökningen från Afghanistan och Irak är avsevärt större än motsvarande från Syrien. Både Afghanistan och Irak ligger under Natos/USA:s geopolitiska radar och härjningar, där Ryssland ej har tillträde. Det skulle vara intressant att höra vem eller vilka Natotrollet Philip Breedlove anser ligger bakom det ökade asyltrycket från Afghanistan och Irak, eftersom Ryssland orimligen kan ” had “weaponised” migration through a campaign of bombardment against civilian centres” där.
   .
   http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Countries_of_origin_of_(non-EU)_asylum_seekers_in_the_EU-28_Member_States,_2014_and_2015_(thousands_of_first_time_applicants)_YB16.png

   Radera
  3. Här förklaras hur USA genom en av många så kallade NGO styr Europa mot sammanbrottet.

   Radera
  4. Vi var naiva 2004 när vi lade ned försvaret och civilförsvaret. Vi var dumma och ägande oss åt önsketänkaden 2008 då Ryssland anföll Georgien och vi anpassade oss inte till det utan avsatte försvarsministern som insisterade på åtgärder. Vi var dårar då vi inte satte igång med massiv upprustning då Ryssland gick in i Ukraina och påbörjade hybridkrigföring. Och vi är idioter och slavar när kriget når Europa om 5-6 år och vi står utan möjligheter att påverka eller försvara oss själva med annat än några 10-tal stridsvagnar och artilleripjäser. Dårarna regerar och folket får lida.

   Radera
 19. Tänk om vi som ersättare får Karin Götaland. Hon finns där i skuggan glöm inte det vid eventuell avgång. Så var vakna.

  SvaraRadera