Cornucopia?

Aktuellt

Mina e-noveller nu som ljudböcker på Storytel

Mina tre e-noveller Valet, Berget och Oscar finns nu som ljudböcker på Storytel . I väntan på min nästa roman Höstregn, uppföljaren till Hös...

2016-03-23 10:39

Konjunkturinstitutet sänker svensk BNP-prognos - "går in i ny högkonjunktur"

Konjunkturinstitutet (KI) sänker sin BNP-prognos för 2016 och de kommande åren, men brer på stort om att "Sverige går in i ny högkonjunktur" för att få beskedet att låta positivt. Detta trots att 2016 ska bli sämre än 2015.

Tillväxtförväntningarna för 2016 sänks från 3.9% till 3.5% och för 2017 från 2.5% till 2.3%. Redan 2018 ska vi vara inne i en ny lågkonjunktur (definition < än 2.0% tillväxt) med 1.9% i BNP-tillväxt, medan bottenläget på 1.6% år 2019 lämnas oförändrat. Även 2020 och 2021 får sänkta prognoser.
Svensk BNP-tillväxt 1951 - 2015 och prognoser 2016 - 2025. Källa: Konjunkturinstitutet
Trots att tillväxten för 2016 alltså förväntas blir lägre än för 2015 kallar man det att Sverige går in i en ny högkonjunktur. 
"Expansiv finans- och penningpolitik stimulerar efterfrågan som växer på bred front även 2016. Detta innebär att sysselsättningen fortsätter att utvecklas starkt och att arbetslösheten sjunker. Sverige går därmed in i en högkonjunktur."
Detalj över utfall och prognoser i närtid.
Underligt, jag tycker det mer ser ut som att Sverige är på väg ut ur en högkonjunktur, med allt lägre ekonomisk tillväxt.

KI konstaterar att det är lånefinansierad finansiering av det migrationsindustriella komplexet som ska driva tillväxten, dvs Bert Karlssons mfl entreprenörers bolag som ska stå för tillväxten.
"Den stora flyktinginvandringen bildar dock ett utgiftstryck i offentlig sektor de närmaste åren. Konjunkturinstitutet bedömer att en stor del av dessa utgifter lånefinansieras. Det innebär att finanspolitiken blir expansiv och är en viktig orsak till den högkonjunktur svensk ekonomi står inför."
Att vi nu är på väg ut ur högkonjunkturen, trots lånefinansierad tillväxt, stärker bara min uppfattning att det är helt korrekt att ha gått ur börsen. Därtill hittar man inte migrationsindustrin på börsen, så de delarna av svensk lånefinansierad ekonomisk tillväxt kommer inte börsen till del, åtminstone inte som primär effekt.

Valåret 2018 är Sverige alltså inne i en lågkonjunktur, som väntas bottna 2019. Man bör också fråga sig om KI inte här är lite väl optimistisk vad gäller den kommande lågkonjunkturen. De underliggande skuldbaserade obalanserna i den svenska ekonomin är så omfattande att vi mycket väl kan gå mot en ekonomisk kris istället för bara en lågkonjunktur.

Sverige är på väg ut ur förra årets högkonjunktur och är på väg mot lågkonjunktur. Glaset är halvtomt, inte halvfullt. Skärpning, KI, tror ni att alla är lika korkade som svenska politiker eller vilken målgrupp har ni för era prognoser egentligen?
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så lång blogginlägget är publicerat.

22 kommentarer:

 1. Att vissa gör pengar innebär väl inte att detta drabbar alla...
  Någonstans skall pengarna tas och de som inte är med vid köttgrytorna får vara utan..

  Eller som en sade: Pengarna flyter i strid stöm ovan våra huvud. Det är bara att sträcka upp en planka i luften så dröser det ner pengar,......
  För vissa...

  SvaraRadera
 2. Och befolkningsmängden ökade väl med 2 % under förra året så vad blir det per capita?

  SvaraRadera
 3. Högkonjunktur präglas av resursbrist, framförallt på arbetsmarknaden. Detta kan förstås inträffa även utan hög BNP-tillväxt. Det finns heller inte något likhetstecken mellan hög BNP-tillväxt och högkonjunktur, speciellt inte vid stora befolkningsökningar.

  Det borde räcka med att BNP är hög för att BNP-delen av högkonjunkturen ska uppfyllas, och det får man väl säga att den är nu jämfört med tre år tillbaka. Det kommer den att vara om tre år också enligt prognosen, faktiskt högre än idag. Eller är BNP-siffran en bluff kanske?

  SvaraRadera
 4. Resursbristen gäller också bostäder för nyanställningar i 08 där en stor del av tillväxten sker. Malm och skog betyder allt mindre både för BNP och arbetstillfällen.

  Flyktingarnas bidrag kortsiktigt till BNP gäller mer glesbygd än 08.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  2. Den kvalitativa delen av BNP är likväl investering i företrädesvis teknik inom basindustri med tjänsterelaterade kringtjänster. 08 är mest finans och Turism. Tufft ben att stå på i nästa finanskris.

   Radera
  3. Gabriel tjänsteexporten är stor från 08, men det är också hit det mesta av tex patentersättningar kommer.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  4. Jag har inte blivit riktigt klok på det där med tjänsteexporten. Har för mig att jag läste att det främst är folk som jobbar i multinationella företag med huvudkontor/försäljning utomlands, tex AztraZeneca.

   Radera
  5. Det är fel iblandekonomi, den största delen av tjänsteexporten är turism. Tjänsteexport är ett ganska omfattande begrepp och inkluderar då t ex turism, eller resevaluta. Dvs utländska medborgare som spenderar pengar i Sverige.

   Turismen till Sverige går bra, och skapar även rätt mycket jobb, fördelen är att det inte är så kunskapsintensivt, dvs du behöver inte 5 år på universitet, nackdelen är förstås att det är jobb rätt långt ner i värdekedjan. Det är ungefär som att jämföra det med ett industrikneg, du kan få jobb på ett fabriksgolv om du har gymnasiekompetens.

   AstraZenica har både produktion och forskning i Sverige. Stor produktionsanläggning i Södertälje med flera 1000 anställda, och ett av 3 globala forskningscentrum i Mölndal, även där ett par 1000 anställda.

   Angående konjunkturen så är vissa regioner på väg in i en Högkonjunktur.

   Radera
  6. iblandekonomi jag bestämde mig för att undersöka lite mer om vår tjänsteexport och här är ett litet resultat.

   Enligt Ekonomistyrningsverkets (ESV) definition är tjänsteexport prestationer utförda inom eller utom landet för utländsk mottagare.

   12,2% ökade tjänsteexporten 2015 och för 2014 som är senaste uppdelning jag fann gav exporten i miljarder kr som några exempel:

   Transporter 73,9
   Resor 87,1
   (Inkluderar allt som köps på resan av turisten)
   Finansiella tjänster 31,8
   Nyttjande av immateriella rättigheter 62,0
   Tele-, data-, och informationstjänster 108,3
   Övriga affärstjänster 130,9
   Inom detta ryms FOU konsulter + diverse


   Några varor vi exporterade som jämförelse i miljarder kronor, år 2015

   Livsmedel och levande djur 62,9
   Trävaror och kork 26,47
   Pappersmassa och pappersavfall 20,58
   Malm och skrot av metaller 23,30
   Mineraloljor och produkter därav 68,87
   Elektrisk ström 6,61
   Medicinska och farmaceutiska produkter 71,05
   Plast i obearbetad form 21,27
   Plast i bearbetad form 8,16
   Papper, papp och varor därav 74,20
   Järn och stål 50,56
   Metaller utom järn och stål 22,7
   Kontorsmaskiner och ADB-maskiner 16,13
   Fordon för vägar 136,82
   Andra transportmedel 8,64
   Möbler, madrasser, sängkläder, kuddar 16,58
   Icke-monetärt guld 5,45
   Källa: SCB

   Betyder förmodligen att det AztraZeneca utför utomlands inte är tjänsteexport. Ericsson ett bra exempel med stor tjänsteexport.

   Antal anställda i Stockholms län inom tjänsteexporten ökade med nästan 50 000 sysselsatta mellan 2000 och 2005, medan anställda i varuexporterande företag samtidigt minskade med ca 26 000 personer.

   Stockholms tjänsteexport ökade med nästan 50 procent mellan 2000 och 2005. Totalt sett svarade Stockholmsregionen för halva Sveriges tjänsteexport år 2005.

   Vanligaste yrket 2012 i länet är programmerare. Det finns nästan 36 000 anställda systemerare och programmerare, vilket motsvarar 3,5 procent av alla förvärvsarbetande i länet. I riket är programmerare det åttonde vanligaste yrket (78 734 anställda).

   För Atlas Copco är tjänster nästan lika stora som industriella produkter. 40 procent av omsättningen kommer från eftermarknad. Där ingår, förutom reservdelar och förbrukningsvaror, även tjänster. För kompressorer och borrmaskiner krävs delar som köps in men för tjänsteexporten är det mest data och persontid. Om jag förstått rätt är det helt andra vinstmarginaler på detta.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  7. Matt var inte så nedvärderande för turism, som inte är största tjänsteexporten även om det gav 87,6 miljarder. Även de med bara gymnasieexamen behöver jobb. Har själv tjänat en hel del på uthyrning av lägenheter och flytetyg till turister, journalister och även blåbärsplockare trots lite högre studier än gymnasium.

   För övrigt har de flesta ingenjörer som ligger bakom Ericssons 9,9 miljarder i intäkter 2014 från enbart "Nyttjande av immateriella rättigheter" mer än gymnasieutbildning. 62,0 miljarder gav "Nyttjande av immateriella rättigheter" totalt för landet 2014. För 2015 såg jag uppskattningen 13-14 miljarder enbart för Ericsson, vilket betyder en ökning på 30-40% på ett år.

   Klumpen "Tele-, data-, och informationstjänster" gav 108,3 miljarder och Övriga affärstjänster 130,9 vilket båda är större än turismen.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  8. Tack för korrektionen, hade för mig att turismen var störst!

   Jag är inte nedvärderande, alla jobb är bra jobb, och ja, det behövs, dock så genererar inte jobb långt ner i värdekedjorna samma värde, vilket alltså är den negativa saken, den positiva är just att tröskeln till många av dessa jobb är rätt låg, vilket är bra, och hellre ett "skitjobb" än inget jobb alls. :)

   Radera
  9. I och med den stora produktionsanläggningen i Södertälje, så bidrar AstraZenica helt säkert till varuexporten, och säkert med en ansenlig summa!

   Radera
  10. Bnp per capita,är den verkligen på väg upp i sverige?
   Turismen i göteborg kommer garanterat minska succesivt under flera år.
   Eller hur är det med turismförutsättningarna i göteborg?
   Varför?
   Kanske kommer turismen blomstra?
   :-P

   Radera
  11. Går av allt att döma utmärkt för turistindustrin i GBG. :)

   "För ett år sedan slog turismen till Göteborg ett brakande rekord med fyra miljoner gästnätter. Nu kommer det passeras med råge. Här är evenemangen, mötena och konjunkturen som skapade superåret 2015."

   Totalt antal besök
   Antal gästnätter 4,4 miljoner. (prognos)
   Antal möten: 134.
   Antal delegater: 64,700.
   Antal delegatdygn: 136,400.
   Ekonomiskt inflöde: 516 miljoner kronor.
   Odontologisk Riksstämma/Swedental (Tandläkarstämman), 12 – 14 november.
   Antal delegater: 10,500.
   Antal gästnätter: 21,000.
   Ekonomiskt inflöde: 51 miljoner kronor.
   World of Coffee, 16 – 18 juni
   Antal delegater: 5,000
   Antal gästnätter: 15,000
   Ekonomiskt inföde: 48 miljoner kronor.
   - See more at: http://www.gp.se/ekonomi/1.2944860-superar-for-besoksmagneten-goteborg#sthash.dTw42lEo.dpuf

   Radera
  12. Ny hotellkapacitet
   Ingen kan växa om kostymen är för liten. Stor-Göteborg har 11 800 hotellrum. En vanlig fråga, inte minst från journalister, varje gång ett nytt storhotell planeras är om det finns gäster till alla nya rum. Hittills har svaret varit ett tydligt: Ja. I juli i år låg beläggningen nära otroliga 90 procent samtidigt som intäkterna per rum ökade rejält. Utlandsturisterna blev många fler vilket spädde på efterfrågan.

   http://destinationsblogg.goteborg.com/hur-2015-blev-ett-superar-for-besoksnaringen-och-turismen-till-goteborg/

   Radera
  13. Göteborg är en trevlig stad att besöka och det enda tråkiga är allt regn. När nu Volvo personvagnar satsar på sin test av autonoma bilar nästa år får man garanterat kunskap som kan säljas till andra tillverkare precis som Ericsson gör. Nu har Ericsson bra inkomster från Apple minst de närmaste sju åren, fast det krävs nog bara någon med gymnasieexamen för att fakturera miljarderna, så det ger inte lika mycket jobb som turismen.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  14. Göteborg är Sveriges svar på LA, mer bilberoende stad i norra europa får man nog leta efter. Enorma matarleder som skär sår genom hela staden, så det kanske är en bra testing ground for bilar. ;P

   Göteborg har dock en del trevliga och charmiga fickor utsprida över staden, inklämda mellan matarlederna, men mycket kan och bör förändras.

   De brukar väl säga att 1,6 MSEK i omsättning, ger ett helårsarbete inom turism och mötesindustrin. Så det skapar, åtminstone teoretiskt, rätt många jobb i Sverige. :)

   Nöjesparkerna är rätt stora arbetsplatser av allt att döma.

   "De åtta största nöjesparkerna i Sverige påverkar turistekonomin och tillsammans bidrar till att 5,8 miljarder tillförs turistnäringarna kring nöjesparkerna. 2014 hade de åtta parkerna 7393 heltids- och deltidsanställda. Två tredjedelar av dem var under 25 år."

   Radera
  15. Charmiga flickor menar du väl?
   ;-)

   Radera
  16. Göteborg byggdes med en mängd kanaler likt Amsterdam, som har en väldig cykeltrafik. Var trevligt med alla kanaler och befolkningen när jag var där på konferens för 25 år sedan. Min dotter var till LA på konferens i höstas och tyckte det var givande att vara där. Själv har jag kort varit i många amerikanska städer men inte LA. Nu var jag där i tjänsten så att det goda bemötandet från många kan bero på att de har utbildning för att ge ett bra intryck. Många här i 08 verkar behöva lite omskolning. Som en viss politiker fastslog är 08:or vackrast, bäst samt smartast och beviset är inkomsterna.

   När det gäller intäkter för logi steg de preliminärt till 8,4 miljarder för 08. Utländska besökare ökade mest för landet och bland dem från Kina 28,5% och Indien 17,9% medan ryssarna minskade med 30%. Jag gissar att majoriteten av de tre ländernas besökare gäller 08 medan grannländernas besökare är mer spridda.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
 5. Glaset är verkligen halvtomt..

  SvaraRadera