Cornucopia?

2016-02-08 12:45

SEB: Hushållen mer positiva till bostadspriserna

Nya rapporten kring SEB:s boprisindikator visar på en ökad tilltro till fortsatt stigande bostadspriser sedan årsskiftet. Detta är i linje med att bopriserna går starkast på våren, men kan också vara ett hack i en nedåtgående trend.
SEB Boprisindikator till och med januari 2016. Valueguard har inte släppt sina boprissiffror för januari än.
Jag har hela hösten försökt vara tydlig med att det är för tidigt att utropa någon sprucken bostadsbubbla än. Våren sätter alltid riktningen.

Det finns en korrelation och kausalitet mellan boprisernas utveckling och hushållens tro på stigande bostadspriser. Vi kan därmed vänta oss stigande bostadspriser i januari, även om det inte är säkert. Enskilda hack kan vara fullt möjliga i en nedåtgående trend i hushållens psykologi.

Fast tills vidare utgår jag från en förnyad uppgång i bostadspriserna när Valueguard och Mäklarstatistik släpper sina siffror nästa vecka. Inte säkert, men sannolikare än fortsatt fallande priser. Dock kan det röra sig om någon månads eftersläpning hit eller dit.

Sedan får man se om vi bara får en uppgång januari - februari, likt 2011 där priserna toppade februari - april, beroende på indikator, eller om uppgången fortsätter hela våren.

Man ska samtidigt notera att hushållen hela tiden i kraftig majoritet är positiva till fortsatt stigande bostadspriser och även om boprisindikatorn fallit lite de senaste månaderna var den fortfarande mycket positiv.

Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så lång blogginlägget är publicerat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar