Cornucopia?

Aktuellt

Globala fossila CO2-utsläpp ökade med nio Sverige 2019 - Kina ökade med sju Sverige

De globala fossila CO2-utsläppen ökade med nästan nio Sverige 2019. Även om Sverige skulle slutat helt med fossila bränslen förra året, ha...

2016-02-14 14:43

Hur mycket kostar det egentligen att bo i en villa?

Vad kostar det egentligen att bo i en villa? Det handlar inte bara om att betala räntor och amortering på bostadslånen, utan avsevärda driftskostnader, samt kostnader för slitage och medföljande underhåll och renoveringsbehov.
Det kan kosta att bo i en villa, speciellt om man har en enstegstätad fasad och tar det enda rätta beslutet och byter ut den helt.
Idag är det den 14:e februari, och det råkar vara den dag som företagets ledningsgrupp bestämt att de anställdas löner ska betalas ut varje månad. Detta så de anställda ska ha möjlighet att handla på reorna innan de flestas lönehelg, rent av innan ens pensionärerna får ut sin pension. Därmed inföll för min del även genomgången och betalningen av månadens räkningar och med det även en uppdatering av boendekostnaden.

Föga överraskande för någon läsare så har jag förstås järnkoll på privatekonomin. I ett kalkylark summeras alla utgifter och divideras upp utslaget i snitt per månad, så utgifterna är de samma varje månad och inga stora saftiga räkningar en gång om året medför någon märkbar påverkan på privatekonomin.

Jag tänkte nedan redovisa mina boendeutgifter, utslaget per månad. Motsvarande uträkningar finns även för övriga räkningar, bil och mat. Till det kommer förstås månadssparande, medan det som därefter är kvar på lönekontot kan användas fritt eller sparas undan som extra engångsinsättningar. 

Övriga räkningar och avsättningar (som t ex regelbundet anskaffande av nya glasögon) landar på 3 338:- SEK per månad. Det inkluderar ett femprocentigt påslag för att hantera icke-inflationen och att allt höjs i pris, speciellt naturliga, lokala eller partiella monopol. Bilkostnad landar på 3 807:- SEK per månad, inklusive försäkringar, service, nya däck, reparationer (snart 11 år gammal bil med 24 000 mil under huven, vilket gör att det sätts av ca 500:- SEK, 525:- SEK med 5%-igt påslag, i månaden på reparationer), vägskatt, bränsle, parkering och trängselskatt. Även detta medräknat 5% högre kostnader på grund av icke-inflationen. Avsättningar för nyinköp av bil hamnar dock under sparande.

Över till det väsentliga, nämligen boendekostnaden, som landar på 3 953:- SEK per månad oräknat lån. Detta är alltså vad det kan kosta att bo i en villa, vilket kan överstiga många bättre bostadsrättsföreningars avgifter, dock inte nyare bostadsrättsföreningar - det kan vara billigare att bo i villa än en nybyggd bostadsrätt - priserna kan vara de samma, men föreningsavgifterna på en större nybyggd lägenhet kan landa på 6 000 - 10 000:- SEK i månaden. Då ingår inte interna reparationer och internt slitage...

Hit räknar jag sophämtning, vägförening, hus- och hemförsäkring, elnät och elförbrukning, reparationsfond, sotning, avloppstömning, fastighetsskatt ("fastighetsavgift") och lånekostnader.

Nu bor jag på landet, så tömning av trekammarbrunn och vägföreningsavgifter är inte nödvändigtvis något man har om man bor i tätort, även om det faktiskt finns vägföreningar även i många tätorter. Avloppstömningen är avsevärt billigare än att ha kommunalt vatten och avlopp, där vattenkostnaden hamnar på elräkningen, med några ören per kubikmeter vatten. Byte av pump ingår i reparationsfonden.

Nedanstående är ett exempel, dvs en anekdot.
 1. Sophämtning. Här betalar jag 3 420:- SEK om året, eller 285:- SEK per månad.
 2. Vägförening. En årskostnad på 2 157:- SEK om året, eller 180:- SEK per månad. Kan variera rätt mycket år till år, beroende på mängd snö, och har varit så hög som över 4 000:- SEK något enstaka år.
 3. Försäkring. Visserligen inkluderar detta även hemförsäkringen, men årskostnaden är 2 998:- SEK för villadelarna av gården eller 250:- SEK per månad.
 4. El och elnät. Årsförbrukningen är 10 487 kWh och elpriset är bundet på 36:16 öre, vilket med elnät och skatter landar på inklistrat från kalkylarket 5340÷12+10487×1.25×(0.182+0.292+0.3616)÷12=1358:- SEK per månad. Den låga förbrukningen är hushållsel och elpatron för tappvarmvatten, då huset i princip helt värms upp med vedkamin, undantaget stängda utrymmen som badrum och tvättstuga. Att jag jobbar hemma, plus att gården drar en del el, t ex för vedhantering eller isfrihet hos dricksvatten vintertid ökar förstås förbrukningen något.
 5. Reparationsfond. Här avsätts 1 000:- SEK per månad, vilket räcker till löpande underhåll och reparationer och utbyte av vitvaror och andra maskiner, men inte till omfattande renoveringar som tak- eller fasadbyte. De tas istället som ordinarie sparande. Oavsett när pumpen skär är det bara att ta pengar från reparationsfonden och vardagsekonomin påverkas inte. För att kompensera 5% påslag läggs 952:- SEK per månad.
 6. Sotning. Två sotningar om året plus en brandsäkerhetskontroll vart annat år plus en hanteringsavgift för omhändertagna flagor går på 381×2÷12+763÷24+104÷12=104:- SEK per månad.
 7. Avlopp. Två tömningar om året går på 820:- SEK per styck, eller 136:- SEK per månad. Rejäl skillnad mot kommunalt VA.
 8. Fastighetsskatt. Här läggs 500:- SEK per månad.
Summan av ovanstående landar allts på 3 765:- SEK. Med 5% påslag för att kompensera de årliga icke-inflationhöjningarna av elnättaxan, sophämtningen osv, blir kostnaden 3 953:- SEK oräknat lån.

Lån tillkommer och reparationsfonden bör snarare ligga på 2 000:- SEK per månad om man även ska finansiera större renoveringar, fast då kanske den mer bör kallas renoveringsfond.

De stora enskilda kostnaderna är alltså energi, reparationer och för de flesta förstås lånen. Kom också ihåg att nybyggda hus ofta har höga reparationskostnader enligt den klassiska badkarskurvan. Vill man undvika reparationskostnaderna bör nog huset ha några år på nacken, säg 5 - 8 år. Samtidigt kommer vitvarorna börja dö runt 10 års ålder, så kanske ska man sikta på ett 15-årigt hus, så dessa har bytts ut en gång redan. Fast på 15 år börjar värmepumpen alla nybyggda hus har att dö. Och vid 20 år är det nog dags att måla om fasaden. Och ...
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

9 kommentarer:

 1. Villakostnaden stämmer bra med mina uppgifter.
  El ca 18 000 för lika många Kwh
  Va ca 9 000
  Sop ca 3000
  Förs ca 3000 Med hög självrisk!
  Skatt ca 7 000
  Rep o underhåll ca 6 000
  Summa 3800/ månad.

  Lite underligt blir det om husets värdeförändring blandas in i kalkylen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Boendekostnaderna handlar här om verkliga pengar - räkningar som måste betalas. De kan inte betalas med värdeförändringen på huset, om man nu inte lånar på värdeförändringen varje månad.

   Radera
 2. Fjärrvärme 18301 (kall ort)
  El 10551 (dyr el med liten förbrukning, dubbla fasta avg. med fjärrvärme)
  VA och sop 6590 (Ingen brun tunna. Komposterar själv)
  Försäkring 3006 (Hemförsäkring från Folksam ingår i makans kommunistiska Kommunals fackavg.)
  Fastighetsavg 2610 (liten lågpristätort)
  Rep och underhåll ca 6000
  Totalt 47058 dvs 3921/mån

  SvaraRadera
 3. Ved 6000
  Sotning 1000
  El 7000
  Reparationsfond 24000
  Vägförening 700
  Renhållning 3500
  Fastighetsavg 7500
  4200/mån exkl.lån.

  Men det är det nog värt för att slippa bo inpå nån annan...

  SvaraRadera
 4. De obligatoriska kostnaderna för fasadbelysningarna, spaet i källaren, jultomten som klättrar på skorstenen, den radiostyrda grinden, vedeldade badtunnan och gasolgrillarna saknades ju.

  SvaraRadera
 5. Nåt som många inte vet ang avloppspumpar är att dom är jättekänsliga för jord/sand som kan finnas på potatis mm. Membranet i pumpen slits jättefort om man har som vana att tvätta jordig potatis under kranen t.ex.

  Bor i villa. Tax värde 1400000 kr.

  Per månad.

  Räntor : 1335 (innan avdrag)
  Vägförening : 75
  El : 400 (delar abb med grannen)
  V/a : 250
  Sophämtning : 120
  Försäkring : 250
  Ved : Hugger på egen fastighet. Sotar själv.
  Fastighetsavgift : 600

  Totalt utgifter: 3030
  Inkomst för uthyrning av extra hus : 6300

  SvaraRadera
 6. Fastighetsavgift 303 kr
  Hemförsäkring 403 kr
  Hushållsel och värme 1 505 kr
  Renhåll/vägavg/(sotning/skottning) 290 kr
  Vatten/avloppstömning 317 kr
  Underhåll 1000 kr
  Bredband 314 kr
  TV avgift 216 kr

  Totalt 4348 kr

  SvaraRadera
 7. Har man inte en buffert på 5-6000 för att byta ut en tvättmaskin som givit upp andan skall man nog kanske inte bo i eget hus...

  SvaraRadera
 8. Driftskostnader, samt kostnader för slitage och medföljande underhåll och renoveringsbehov finns på hyresfastigheter också.
  Slitage och underhåll torde även vara högre då vanligtvis människor inte är så "rädda om" saker de själva inte äger.

  Och VEM betalar detta ?
  en "altruistisk" hyresvärd kanske ? ;-)

  SvaraRadera