Cornucopia?

Aktuellt

Nytt teveformat - dokusåpan #skyddsrummet

"I skyddsrummet kan alla höra dig skrika" - Lars B på Twitter I MSB:s skyddsrum ska varje person få 0.75 m2 i yta. Detta är en g...

2016-01-25 20:10

Värnpliktsdebatten ska handla om försvarets personalförsörjning och försvarsförmåga!

Den mediala värnpliktsdebatten präglas av alla möjliga löjliga argument. Det enda värnpliktsdebatten ska handla om är Försvarsmaktens behov av personalförsörjning och vilken försvarsförmåga och beredskap Sverige ska ha.

Debatten kring personalförsörjningen, som det korrekt bör heta baserat på Annika N Christensens personalförsörjningsutredning, bör handla om just detta och inte om en massa inbillade myter kring den gamla värnplikten och alla dess påstådda mirakulöst saliggörande bieffekter.

Dock måste man först fastställa vad för försvar Sverige ska ha och sedan hur detta ska finansieras. En debatt kring värnplikt blir helt irrelevant om man inte först kan peka ut riktning och mål för försvarets storlek.

Därefter måste man anslå pengar till detta försvar.

Först därefter kan man diskutera hur försvaret ska försörjas med personal.

Avser vi att utöka vår numerär blir förutsättningarna förstås helt annorlunda än om vi t ex ska rusta ner ytterligare eller för den delen behålla den kommande Org 18. Org 18 måste då också finansieras och att ändra personalförsörjningen gör inte att man kan komma runt finansiering av t ex basplattan eller alla andra brister som finns idag, som t ex lastbilar.

Personalförsörjningsbehovet för Org 18 är ca 4 000 man om året. Det är vad debatten kring personalförsörjningen behöver handla om.

Vi kan också hypotetiskt tänka oss en numerär upprustning, där vi kanske utökar från dagens två brigader till tre brigader. Vi har nämligen i förbandsreserven fyra mekaniserade infanteribataljoner (ej mekaniserade bataljoner, då alla stridsvagnar anspråkstas i Org 18:s fyra mekbataljoner). Relativt snabbt, på upp till 10 år kan vi öka antalet manöverbataljoner med i princip 50% mot idag, men till detta kommer att vi också behöver öka antalet funktionsbataljoner motsvarande. Exempelvis en tredje artilleribataljon. Det saknas det utrustning för. Helst vill vi också ha fördelningsresurser (fördelning heter division på engelska), t ex fördelningsartilleri, luftvärn mm.

Jag hoppar här över flygvapnets och marinens tänkbara upprustning för att hålla detta inlägg kort. I själva verket kan den vara väsentligare i form av skalskydd än att upprusta armén. Org 26 nedan är bara ett exempel på vad som kan påverka personalförsörjningen.

Om vi vill ha en sådan organisation, kalla den Org 2026, så påverkar det kraftigt personalförsörjningsfrågan. Men då måste den också finansieras. Och det behöver till minst två nya regementen för att kunna utbilda ytterligare fyra bataljoner. Dessa läggs lämpligen i södra Sverige för att ha närhet till personalen, men samtidigt måste man också ha både övningsfält och skjutfält. Vilket kommer överklagas i all oändlighet. Inte så enkelt som det låter.
Hypotetiskt exempel manöverbatljoner Organisation 26. En tung mekbrig, MekB 2, en tung infanteribrigad med förbandsreservens stridsfordon 90, InfB 3 och en lätt infanteribrigad med 360-bataljonerna, en tung infanteribataljon och 31:a luftburna bataljonen, InfB 1. Detta är bara ett diskussionsunderlag. Ett argument är att ha tre manöverbataljoner per brigad och bryta ut resten till fördelningsresurser.
Även funktionsregementen måste till - artilleriregementet i Boden kan knappast utbilda fyra artilleribataljoner. Vilket oavsett kan vara en bra idé - att ha artilleriet lika långt bort från Skåne som Rom är kanske inte alltid en bra idé.

Man behöver också titta på hur beredskapen ska se ut. I ovanstående Org 26-hypotes kan man tänka sig att hela InfB 1 skulle vara heltidsanställda, med hög beredskap, då det handlar om lättrörliga förband som snabbt kan vara på plats utan att behöva tung transport. MekB 2 kan vara en kombination av värnpliktiga och anställd personal, där den anställda personalen kanske koncenteras till en bataljon. Och InfB 3 kan vara helt värnpliktig, eventuellt lite äldre personal som tidigare varit krigsplacerade i MekB 2 och InfB 1. Vilket kan vara ett sätt att komma runt behovet av fler regementen - man är krigsplacerad i InfB 1 och MekB 2 i åldern 20 - 28 och sedan i InfB 2 i åldern 28 - 36, bara som exempel.

Har man värnplikt som personalförsörjning kan sedan personal i åldern 28 - 44 vara placerad i reserven. Detta är personal som ska kunna roteras in i tidigare befattningar eller ersätta förluster vid krig. För att kunna ha en sådan reserv behöver man antagligen ha värnplikt på tidigare anställd personal. Det betyder t ex inte att man ska tvångsrekrytera personal via tvångsmönstring och tvångsutbildning. En modern värnplikt kan handla om att tidigare anställd personal kan värnpliktsplaceras.

Ukraina har snart varit i krig mot Ryssland i två år - de klarar detta genom att rotera hela förband och ha en partiell mobilisering. Sveriges försvar är så anorektiskt att vi inte kan rotera förband - alternativet är då att rotera personalen i förbanden, även om det fortfarande inte löser behovet av materielvård.

Det är kring sådant som personalförsörjningsdebatten behöver handla. Inte att en massa 40+ är nostalgiska över "lumpen" och att "det var bättre förr" eller journalister som vill ha 100 000 personer om året i värnplikt för att "ungdomarna kan inte plocka upp handdukar från golvet"

Försvarsförmåga, personalförsörjning och beredskap.

I slutändan kan personalförsörjningsutredningen landa i att värnpliktsutbildning och -krigsplacering först behövs om organisationen utökas ytterligare, t ex enligt ovan. Det är inte säkert att det är rätt väg att gå i Org 18.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

30 kommentarer:

 1. Det hela bygger väl oavsett på principen att (minst) 4000 om året är redo att riskera sina liv för nationalstaten, och att inte göra det som brukar skrivas här är det bästa sättet att överleva krig: fly!

  Uppfostrar vi våra telningar att bli krigiska nog, titta på förskolan och sedan vidare. Staten måste ta sitt ansvar och få fram nog många som är övertygande om statens förträfflighet och att man med våld löser konflikter (skyddar sig och sina nära) bäst.

  SvaraRadera
  Svar
  1. När sonen gick på dagis tog han med en plastpistol en dag. Fröknarna blev vansinniga och tog den genast ifrån honom. Nästa dag prövad han med ett litet mjukt plastsvärd och samma reaktion. Tredje dagen tog han ett litet plastbadkar. Fröknarna var helt nöjda, jag tror inte han någonsin lekte med sin systers badkar- men han lärde sig vad som gick an.

   När han sedan börjat på teknisk högskola blev han inkallad mitt i utbildningen. Lyckades få uppskov och det blev inget mer med försvaret. Badkaret hade kanske gjort sitt till.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  2. Han hade bara inte lärt sig waterboarding med leksaksbadkarets hjälp.

   Radera
  3. @Herr Muffins 20:34
   Du har kapitalt missuppfattat senare tids svensk säkerhets- och försvarspolitik.

   "Riskera sina liv för nationalstaten", var har du fått det ifrån? Obsolett tugg från kalla krigets dagar?

   Insatsorganisation 2014 (IO-14) ska främst sättas in utomlands, t.ex. på endera sidan i obegripliga muslimska klanstrider under Nato- eller USA-befäl. IO-14 är Natoanpassad med engelska som kommandospråk. JAS 39 Gripen C/D måste förlita sig till kryptonycklar från Pentagon till datastridsledningssystemet Link 16. Link 16 används inom Nato. Svenska soldater och militärer har tvingats skriva på ett utlandsobligatorium för att få jobba kvar.

   Skyddet av hembygden är kraftigt nedprioriterat, eftersom våra säkerhetspolitiska ärthjärnor under senare tid har förklarat den eviga fredens tid i vår region och förstört ett fullt fungerande territorialförsvar.

   Slutligen:
   Ett värnpliktsförsvar har ett land för att skydda folket mot landets regim.
   Ett yrkesförsvar har ett land för att skydda landets regim mot folket.

   Radera
 2. 100 000 man om året skulle ge ett visst utrymme för rotation :)

  SvaraRadera
 3. Lämpligen ett studiebesök till Israel, de har väl löst problemet ganska bra, OBS Wallström får stanna hemma :)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Israel kopierade vårt mobiliseringssystem!
   Det var ett bra system men beroende av repövningar och togs fram efter erfarenheterna under Neutralitetsvakten!

   Radera
  2. Israel har inte kopierat vårat system.
   Israel har en 3 årig militärtjänst där huvuddelen är "insatt" i beredskap. Därefter ingår man i något som påminnde om det vi hade.
   Deras system påminner mycket mer om det system som Sovjet eller faktiskt de flesta värnpliktsförsvar tillämpat, utbildning följt av tjänstgöring i frontförband vartefter man relegeras till reserv/mobiliseringsförband.

   Vårat mobiliseringsystem har aldrig övats, aldrig provats och att inga andra länder så vitt jag vet kopierat det gör att jag är högst tveksam till att det fungerar.
   Det bygger dessutom på att politiker tar beslut om att mobilisera vilket jag inte tror en sekund på att de kommer göra innan det är försent.

   Radera
  3. Israel system har två syften, Försvar av nationen och försvar av "kulturen".


   Genom att tvinga samtliga medborgare att "förtrycka" Israeler skapar men en gemensam synd , i brist på bättre ord. Dvs när någon säger att man borde behandla Israeler bättre säger han att vi har alla behandlat dom dåligt och vi borde skämmas. Detta är naturligtvis jobbigt varvid ingen ifrågasätter behandlingen va Israeler ty alla är bokstavligen skyldiga till detta.


   Ett mycket effektiv sätt för en stat att styra sin befolknings åsikter i vissa frågor.

   Radera
 4. Förstår inte vad det är vi ska försvara, regeringen har ju varit tydlig med att det inte finns någon svensk kultur.

  SvaraRadera
 5. Först: det måste tillföras pengar. Varför inte en årlig ökning med 10% ( om nu FM kan absorbera detta). Sedan: funktionsförbanden måste "spridas". Ing, Lv, Uh till Norrbotten. Art till södra Sverige. Här en annan id'e till ny Org: en Brig i Norrbotten, en i Skåne, en i Skaraborg samt en "Brig" i Uppland. De fyra reservbataljonerna fördelas på dessa fyra fredsgrupperingar. Dessutom: det behovs fler jägarförband, dels för brigaderna, dels för att bekämpa subversionsenheter som sannolikt kommer uppträda.

  SvaraRadera
 6. Hmm...Herr Wilderäng.

  Tjugo+ stridsvagnar kommer att kunna få en livstidförlängning som räcker fram till 2030. Där går sista förbrukningsdag för dessa renoverade vagnar. De är på intet vis anpassade eller uppdaterade/modifierade till dagens slagfält utan bara renoverade för att kunna öva med. Reservdelslagret är också anpassat till dessa få vagnar.
  Liknande scenario gäller för ett antal renoverade stridsfordon 90.

  Vad hade du tänkt dig skulle ingå i org26 och vad tror du det skulle kosta?
  Detta är bara en liten del av allt det som måste omsättas omkring 2020. Beräknad kostnad idag cirka 70-100 miljarder.
  Denna summa gäller bara för att ersätta dagens system inte för någon höjning av förmågan eller införande av andra system.

  Fundera bara lite på summan av att nyproducera och/eller köpa in nya granatkastare och am till dessa. De lilla antalet som nu finns sjunger på sista versen.

  Det finns idag ingen som är villig att betala för vare sig personal- eller materielförsörjningen som behövs i dag än mindre vad som behövs i en snar framtid. Hur vårt försvar ska se ut och vilka delar som skall ingå är väl tämligen utrett?

  Som du förmodligen vet är resultatet av flera utredningar och analyser ganska överens om att summan 10-12 brigader är minimum för landets försvar. Liknande analyser finns för Lv, flyg, marin o.s.v. Om man som jag, är lite snäll kan man väl säga att det du skissar på är någon form av kaderförsvar utan materiel.
  Det finns säkert någon välvillig politiker som kan floskla fram ett syfte och en mening med det. Dock ska vi nog inte blanda in målbilder om landets försvar eller liknande. Dit är det väldigt långt.

  Suck!

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. Övriga vagnar återfinns i olika skick från skrot till nästan körklar med olika datum för sista förbrukningsdag.
  P.S.2 Tidigare anställd personal (även sådana som genomfört godkänd GMU) krigsplaceras till stor del redan idag i pliktsystemet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Teaterdirektören

   Jag tycker du svartmålar. Högsta ledningen har redan fastslagit att "Försvarsmakten har aldrig varit bättre än idag". Och skulle det mot förmodan finnas några små spörsmål borde du känna till att problem är förklädda lösningar. ;)

   Radera
  2. Åh, jag som verkligen ansträngde mig att vara så förstående och snäll som möjligt.
   Jag har faktiskt kunskapen och förmågan att klä allt det jag skriver om i kommentaren i siffror och dokument. Då skulle dessvärre verkligheten på alla sätt överträffa min "svartmålning".

   Dessvärre är nog uttalande av den typen du beskriver till mer skada än nytta. Risken finns ju att någon politiker tror att det är sant. Med denna insikt kan ju anslaget minskas betydligt utan att det gör något. Så fantastisk blev FM när de fick hälften av vad de själva sa var minimum:-( Dessutom kan man i framtiden helt bortse från vad myndigheten ÖB säger och menar.

   SUCK!

   F.d. Teaterdirektören.

   Radera
  3. Förtydligande, min ovanstående kommentar var avsedd att uppfattas som ironi.

   Ska vi vara lite positiva på riktigt så är fordon, prylar och annan materiel relativt enkelt att köpa in om man är beredd att spendera. I alla fall intill dess att skymningsläget infinner sig. Det är bara en fråga om pengar och inställning.

   Personligen ser jag det som mer bekymmersamt att vi inom 10-15 år helt kommer att ha tappat arvet rörande kunskap, förmåga och förutsättningar att effektivt utbilda någon volym att tala om på hela skalan från enskilda soldater till större förband. Det är inget konstigt i sig, dagens Försvarsmakt är inte utformad med återtagning av förbandsvolym i åtanke och följaktligen optimeras verksamheten för att ro runt den nu rådande dagliga verksamheten så billigt som möjlig.

   Radera
  4. Jag känner mkt väl till att vi fortfarande har värnpliktiga krigsplacerade i organisationen. Och nu har man även GSS/P för att kunna krigsplacera personer som säger upp sig. Har bloggat om detta flera ggr.

   Radera
 7. En modern värnplikt kan handla om att tidigare anställd personal kan värnpliktsplaceras."

  Här tror jag bloggaren liksom huvuddelen av Försvarsmaktens personal som ej är chefer missförstått lagstiftningen och dagens läge. Ovanstående är nämligen precis vad som skett och sker i detta nu. Alla som under de senaste 10 åren tjänstgjort i Försvarsmaketen och slutar krigsplaceras enligt lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Vad individen vill eller önskar spelar ingen roll och den totalförsvarspliktige kan kallas in för att arbeta 24 timmar om dygnet för 80% av SGI (max ca 21500kr/månad) om så krävs vid repetitionsövningar, beredskapshöjningar etc. Försvaret har således i många lägen större nytta av de totalförsvarspliktiga som är tämligen oreglerad och billig arbetskraft i motsats till heltidstjänstgörande soldater som är arbetstidsreglerade med en rad förmåner. Det kan redan idag uppstå "lustiga" effekter (teoretiskt, krigsförbandsövningarna är i sin linda) när kontinuerligt tjänstgörande soldat A slutar för att t ex byta till civilt jobb efter några års tjänst. När det sedan drar ihop sig till KFÖ t ex 6 månader senare kan soldat A kallas in med hot om fängelsestraff om han inte dyker upp och ersätts med 80% av SGI helt arbetstidsoreglerad. Soldat B däremot som jobbat kvar i FM och är med på samma övning, mycket sannolikt på ett grannkompani i dagens org, med samma tjänst får utöver sin ordinarie lön övningsdygnsersättning, ev övertidsersättning, traktamente etc. Jag kan garantera att när detta går upp för våra soldater kommer de tycka att det är oerhört orättvist.

  Från FM hemsida "Det kan vara bra att veta att lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt fortfarande gäller – det är endast plikten att genomgå mönstring samt plikten att fullgöra värnplikt eller civilplikt som enligt 1 kap. 3 a § är vilande." Med "värnplikt eller civilplikt" menar Försvarsmakten värnpliktsutbildning eller civilpliktsutbildning populärt kallat "lumpen" och "vapenfri tjänst". Har man självmant "värnpliktsutbildat" sig är man fast i minst 10år..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har bloggat flera ggr om att vi fortfarande har värnpliktiga krigsplacerade och nu även GSS/P för de som sagt upp sig.

   Radera
  2. Jag tror att den som utrett och fattat besluten varit överdrivet optimistisk om hur det kommer fungera. Det går bra om man kallar in folk några dagar - sola på stridsfordonstaket, mysiga skidutflykter och skjuta med spännande vapen. I det fall man försöker kalla in folk på SGI mer än några dagar, för att spara pengar, så kommer man förvånas över hur snabbt folk kan konvertera till Buddism och icke-våld. Sen när FM ifrågasätter så blir det TV4-soffan och flera reportage om kränkning av religion. FM måste inse att den omfattande och snabba nedläggningen som gjordes kring millenieskiftet har rubbat folkförsvarsrörelsen i grunden. Nu ser unga män och kvinnor till sitt bästa - och deras gamla far som var Major säger åt det att akta sig för försvaret. Jag tror inte att utredarna förstod den dimensionen av nedläggningen. Hade man gjort på ett annat sätt hade det varit bättre.

   Radera
 8. Det första som borde göras är att åtminstone tillföra P4 och I19 fler bataljoner och helst detachement från ING ART & LV så det finns en brigad på orten som kan samöva enkelt och smärtfritt!

  SvaraRadera
 9. Innan försvaret får en enda krona måste vi gå ett steg längre och först identifiera exakt VAD som skall försvaras.

  Skall vi försvara det gamla utdöda Sverige som inte längre finns annat än i vår fantasi, eller är det det Nya Sverige:

  En korrupt regering som helt på egen hand skapar kaos i landet, utanförskapsområden och NoGo-zoner, åsiktsfrihet som är grundlagsstadgad så länge som alla tycker lika, vård, skola och omsorg som håller på att kollapsa. Eller är det kanske taco-kvällen på fredagar som skall försvaras med livet som insats?

  Tack, men nej tack. Tar första flyget härifrån om det krävs. Känner mig inte längre bunden till något samhällskontrakt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. 5000 kvadratmeter av Stockholms skärgård!
   Definitivt värd att försvara.
   Resten? Tja, som du säger. Vad blev det av.
   Tyvärr känns det helt meningslöst.
   Detta är i sanning synnerligen sorgligt.   Radera
  2. Det sorgliga är att det ligger mycket i dina slutsatser - vad är det vi vill försvara egentligen ? När vi nu ger bort allt mervärde våra föräldrar en gång skapade och unga kvinnor kan inte gå ute ensamma längre.....

   Radera
 10. Varför denna inskränkning i debatten?
  Är du emot ett civilförsvar där skola vård och omsorg utbildar oss i civilsamhällets behov i krig och fred?
  Plikt till att utbilda oss alla i att värna oss: Värnplikt!

  SvaraRadera
 11. Det är enkelt - tryck upp budgeten till 100 Miljarder (- rent utan massa förlust via fastigheter el datasystem). Utrusta 5 Mekaniserade brigader och köp in 250 Archer, 250 Patriot och 250 raketartillerisystem (med slutfasstyrning). 5 Mek och fristående artilleri och lv-förband med underhållsförband kräver ca 75 000 individer. 1/3 av dem tjänstgör - övriga är i reserv eller tillfälligt tjänstgörande. Alla har mobiliseringstider. Låt försvarspersonalen jobba extra på kvällar och helger med rep och underhåll - så tjänar de en hacka extra. Ge hemvärnet kroppsskydd, splitterskyddade fordon, granatkastare och mörkerkapacitet. Börja jobba med folkrörelsen igen - frivilligt skytte, försvarsungdom mm. Men först och främst - definiera vad vi skall försvara och varför. Jag har tex ett internationellt användbart CV och kan jobba i många länder, likaså min hustru. Barnen är stora och kan följa med. Huset har en massa lån, så det är inte jag som drabbas om landet brinner - det är banken = landet. Bilarna är leasade. Det går fort för mig att lämna landet, visserligen lite fattigare. Lite som Syrierna tänker.....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eg räcker inte 5 brigader - de kan bara strida på två områden och kravet är ju strategiskt 3 områden. Så säg 7 Brigader...

   Radera
  2. Och glöm värnplikten - dagens unga förstår inte vad som är bra med den! Inför istället rotation och olika incentive-system så att dugligt folk vill bidra.

   Radera
  3. Jag har tvingats göra lumpen och det var INGET som var bra med den!


   (Ok köra bandvagn i terräng var förbannat roligt)

   Radera
  4. Naturligtvis var det till viss nytta att bli skickad runt i Sverige på turne(?) Om man inte hade varit med om det hade man ju inte vetat vad man gnällde (-r) om!

   Radera
 12. Vi skulle klara försvaret av Sverige med 4 brigader samt 2 fristående bataljoner - hemvärn ej inräknat. 1 mekbrig på Gotland samt 3 i östra svealand där 1 finns utgångsgrupperad i Enköping beredd anfalla mot Västerås eller Bålsta. 1 fristående mekbataljon i Boden samt 1 luftburen bataljon utgångsgrupperad i Linköping. Aster30 eller Patriot över minst östra svealand och Gotland. 100 Archerpjäser samt 8 AMOS per mekbataljon. Ny pvrobot samt granatkastare och Stingers till hemvärnet. Flyget - 90 plan som också är utrustade med RB15 Mk3 samt en kryssningsrobot. Flottan får Iris-T SL för självförsvar. 5 ubåtar utrustade med torpeder och Rb15 mk3. Detta klaras genom att försvaret får 15 mdr mer per år samt att FMV infogas i Försvarsmakten och underställs ÖB.

  SvaraRadera