Aktuellt

SCB: 2020 hade högsta antalet döda per capita sedan år 2012

SCB:s slutliga befolkningsstatistik för Sverige och år 2020 är nu publicerad. Den visar att pandemiåret 2020 hade det högsta antalet döda pe...

2016-01-24

Preppingens grunder A: Dricksvatten

Härmed inleds en serie inlägg i preppingens grunder. Inledningsvis tittar vi på det viktigaste de flesta saknar i händelse av en allvarligare kris, nämligen dricksvatten.

Introduktion

Inom prepping och överlevnad pratar man ofta om treregeln

I extrema situationer klarar man sig tre veckor utan mat, tre dagar utan vatten, tre timmar oskyddad mot extremt väder, tre minuter utan syre och tre sekunder utan hopp

När det handlar om att förbereda sig för kristillstånd i ett hushåll, hushållsprepping, kan man förutsätta att man har skydd mot extremt väder i form av just hushållets hem. Luft lämnar vi generellt därhän, men vi kommer längre fram titta på hoppet och den psykologiska beredskapen. För utan hopp finner en del bara en utväg, och den tar inte mer än tre sekunder.

Exempel på lagring av vatten.
Biltemas stapelbara 10-litersdunkar och
två 25-litersdunkar. Totalt 190 liter eller
åtminstone två veckor för en familj.
Och ett sexpack öl.
Ofta gör nybörjare eller media grundfelet att börja titta på mat och livsmedel. Fast människan är fortfarande bara några hundra generationer från stenåldern och i alla aspekter utrustade på samma sätt än idag. Människan klarar av att gå in i svälttillstånd, även om det initialt leder till personlighetsförändringar, som det så fint kan sammanfattas som. Fast därefter kommer hungerskänslorna falla undan även om personlighetsförändringar kan fortgå och förvärras. Istället går kroppen in i svältläge och börjar förbränna fett när reserverna i levern är slut. Finns inte fettreserver kan man även bränna muskler, vilket sällan är önskvärt.

En förutsättning för att kunna bränna fett är dock tillgång till rent dricksvatten. I själva verket kan behöver man dricka mer än normalt när man går in i svältläge.

Helt utan vatten klarar man sig högst tre dagar, men redan inom ett dygn kommer din prestationsförmåga vara kraftigt negativt påverkad och inom två dygn kanske du fortfarande är vid liv, men kan inte göra något. Samtidigt ska man komma ihåg att lagad mat ofta innehåller vatten, så dryckesbehovet kan vara lägre om man har tillgång till mat, som inte är torrskaffning.

Törst är antagligen den starkaste drift människan har och när vi är riktigt törstiga kan vi göra vad som helst för vätska. Det inkluderar att dricka vätska vi vet kan vara oren. Dit räknas bakterier, virus, parasiter och andra patogener, som orsakar magsjukor och därmed istället kommer torka ut kroppen ännu snabbare.

Rent vatten är därför en förutsättning för överlevnad. Och mycket mat som är lämplig att preppa, t ex ris, förutsätter också vatten för tillagning.

Vad kan hända med ditt kranvatten?

Allt kranvatten är beroende av pumpning, undantaget ett fåtal brunnar med självtryck för enskilda hushåll på landet. Det betyder att utan elförsörjning kommer vattnet i kranen sluta rinna när din högreservoar ("vattentorn") är tomt. Bor du högt eller långt bort från en högreservoar kan vattnet försvinna direkt vid strömavbrott, då många idag är beroende av aktiv pumpning via moderna styrsystem och tillhörande pumpstationer. Vatten kan idag sägas levereras just-in-time till din vattenkran.

Högreservoarerna är bara till för att jämna ut tillgången till vatten vid högkonsumtion, främst på morgonen. I Stockholm räcker helt fyllda reservoarer endast i 17 timmar. Om strömmen går exakt vid rätt tidpunkt räcker vattnet i låga lägen alltså 17 timmar i Stockholm. Går dock strömmen vid fel tillfälle kan vattnet vara borta väldigt snabbt. Detta gäller särskilt om alla följer instruktionen att tappa upp vatten i badkaret vid strömavbrott, vilket är ett problem klassat som samfälligheternas tragedi.

Vattenverken ska ha nödströmförsörjning, men denna fungerade exempelvis inte vid ett strömavbrott i Västerås nyligen och stora delar av staden blev utan vatten under strömavbrottet.

Dessutom har man idag pumpstationer. Enbart i Stockholm ska det finnas över 70 pumpstationer för att distriburera ut vattnet. Alla dessa har inte nödström, om någon.

Ett omfattande och långvarigt strömavbrott kommer även ta bort ditt vatten.

Annars sker det allt oftare att vatten förorenas eller att ledningar går av på grund av kommunernas bristande underhåll. Att ha en dricksvattenreserv i det läget förenklar saker enormt.

Sveriges totalförsvar har nu återupptagit planeringen för krig och militära angrepp mot Sverige. Dessa angrepp kan också ta sig formen av hybridkriget, ett tillstånd där det inte är tydligt krig utan angreppen tar sig andra former. Oavsett krig eller hybridkrig kan detta innebära omfattande störningar av t ex strömförsörjning. Att man återupptagit krigsplanering är för att man gör bedömningen att krig är inte längre osannolikt utan en reell risk, om än fortfarande låg. 

Vätskebehovet

Mycket beroende på kroppsstorlek och aktivitetsnivå varierar vätskebehovet, liksom med intaget av salt eller vätskedrivande drycker.

En tumregel är ett behov om två liter dricksvatten om dagen, även om de flesta av oss dricker mindre än så normalt. Anledningen till att vi dricker mindre är att vi även får i oss vatten via maten.

Vätskebehovet kan minskas genom att minska saltningen av maten. Dock höjer salt smakupplevelsen av mat och kan vara avgörande för att bibehålla god aptit och gott humör i en krissitation.

Man bör direkt undvika alkoholhaltiga drycker, som är vätskedrivande. Ju starkare alkohol, desto mer bör man undvika dem. Öl kan fungera, åtminstone upp till folk- eller mellanöl. Starkare än så bör man undvika om man inte kan dricka vatten.

Kaffe är vätskedrivande, men bara lika mycket som man dricker. Man kan alltså inte släcka törsten med kaffe, men för många kan det vara en humörhöjande dryck.

Te är däremot kraftigt vätskedrivande. Vill man se ut som en Hollywoodstjärna, drick för all del mycket te så vätskelagren i kroppen åker ut och kroppen blir mer väldefinierad. Fast i en krissituation bör man undvika te om man inte desperat behöver varm dryck. Åsikter går isär kring hur vätskedrivande kaffe och te är.

Utöver direkt dryck om 2 - 2.5 liter per person och dygn behöver man även vatten till matlagning. Dessutom behöver man vatten för hygienbehov, inklusive diskning.

En familj om två vuxna och två barn bör ha åtminstone 10 liter dricksvatten per dygn. Till detta kommer vatten för hygienbehov.

Lagring av vatten

Vårt kranvatten är generellt rent. Detta gäller särskilt om man har en egen brunn. 

Vatten kan med lätthet lagras 6 - 12 månader, så länge det står mörkt och även helst svalt. Det vatten du dricker har ofta varit lagrat i många decennier, rent av hundratals år om det kommer från en riktigt djup brunn. En del vattenkällor, främst utomlands som amerikanska Mellanvästerns Ogallalareservoar, klassas som fossilt vatten och kan varit lagrat i miljontals år.

Rekommendationen är att lagra vatten i 10-litersdunkar. Det är en vikt som även barn kan hantera och specifikt bör man välja Biltemas 10-litersdunkar, som är stapelbara tre dunkar i höjd och därmed kan lagras väldigt effektivt. Det är lättare att bära en 10-litersdunk i varje hand än att bära en 20-litersdunk.

Lämpliga lagringsplatser kan vara en källare, men bor man i lägenhet kan en klädkammare eller garderob också fungera.

Vattnet bör roteras 1-2 gånger om året. Är man osäker kan man vid rotation slänga i en droppe klorin och skaka runt tillsammans med lite vatten i dunken, innan man sköljer ur dunken. Det går också att tillsätta klorin i vattnet som ska lagras, men det ger en bismak. Följ instruktionerna på klorinflaskan. 

Annars räcker det att lufta det lagrade vattnet innan man dricker det för att bli av med eventuell lagringssmak. Tappa därför upp från 10-litersdunken till en karaff och häll sedan upp vatten ur karaffen vid behov.

Filter

Ingen kan lagra hur mycket vatten som helst. Har man inte en egen brunn med strömförsörjning, handpumpning eller självtryck så måste man även säkerställa långsiktig vattenförsörjning.

Till detta behöver man filter. Du hittar några varianter av filter hos min sponsor Preppad.nu. Själv har jag ett Sawyerfilter.

Vatten i Sverige sägs vara rent, men både brunnsvatten och vatten från våra vattendrag tas inte från ytvattnet man når, och har svårt att undvika, som privatperson. I Stockholm tar man dricksvattnet från sex meters djup. Andra vattentäkter kan ha naturlig filtrering genom rullstensåsar eller motsvarande. Om ytvattnet är så rent, varför tar man vatten på djup eller använder naturlig rening innan vattnet renas i ett vattenverk? Svaret är att vattnet efter behandling och insamlat på rätt vis kan drickas i Sverige, men det innebär inte att du kan dricka vilket vatten som helst.

Många privata brunnar har dessutom filter då vattnet inte från början håller önskad kvalitet eller rent av kan behöva renas trots att vi pratar om djupt grundvatten. 

Att vattnet i Sverige kan drickas är en farlig missuppfattning. Det vatten du kan dricka i Sverige är vattnet ur kranen, generellt. Det betyder inte att du som människa kan gå och sörpla vatten ur valfritt vattendrag. Speciellt gäller detta i de mer tätbefolkade delarna av Sverige.

En variant istället för filter är att koka vattnet först enligt regeln big bubbles, no troubles. Detta drar dock stora mängder energi och det är inte säkert att man har tillgång till hur mycket bränsle som helst, eller fungerande strömförsörjning. Filter sparar energi och är också enkla att ha med sig om man behöver utrymma eller omgruppera.

Filter är dock inte helt lätt att hantera. Man måste hålla hygienen utvändigt, så att inte smutsigt vatten rinner ner på utsidan av filtret. För vissa patogener kan det räcka med en spilld droppe orenat vatten så kommer filtrets funktion vara värdelöst.

Sammanfattning

Ett hushåll med fyra personer behöver lagra tio liter dricksvatten per dygn. Rekommendationen är åtminstone tio dagars lager, men det kan förstås vara svårt att uppnå för alla hushåll.

Till detta bör man ha ett filter för att klara långsiktig vattenförsörjning.

Vatten i de befolkade delarna av Sverige går inte alls nödvändigtvis att dricka orenat.

Överkurs - vatten som hot

Vatten är en förutsättning för liv, hela vägen ner till bakterier. 

Fast för den moderna samhället är vattnet också ett subtilt hot. Detta gäller speciellt vid långvariga strömavbrott.

Det finns nämligen i Sverige mer vatten än vi vill ha och vattnet vill vara på platser där vi inte vill ha det. Därför finns det stora mängder grundvattenpumpar och även dagvattenpumpar, som hela tiden pumpar bort oönskat vatten. Därtill har vi pumpar i avloppssystemen. Vid omfattande långvariga strömavbrott kommer därför vatten dyka upp där vi inte vill ha det. 

Vi har idag byggt hela städer på platser som är för fuktiga. Pumpning håller vattnet borta till vardags.

Därtill förutsätter våra avlopp att vattenförsörjningen fungerar. Det går inte att spola utan vatten och det går inte att få bort det vi har i avloppsrören om det inte kommer mer vatten hela tiden.

Detta finns skildrat, om än inte tydligt uttalat, i min roman Stjärnklart

När avloppen slutar fungera på grund av att vattnet slutat fungera kommer två miljoner stockholmare göra sina behov utomhus. Med alla hårdgjorda ytor, och dessutom dagvattenpumpar som inte fungerar, så kommer bakterier och andra patogener från avföring snabbt rinna ut i vattnet runt Stockholm. Man ska komma ihåg att innan fungerande avlopp på 1800-talet hade Stockholm 50 000 - 70 000 invånare. Att det fungerade då innebär inte att det fungerar med två miljoner människor, särskilt som man då hade en infrastruktur för att ta hand om avföring utan avlopp. Dessutom dog folk i drivor av t ex vattenburna smittor som kolera eller dysenteri, så 1700-talets Stockholm är inte ett bra exempel på att man kan klara sig med naturligt vatten i huvudstaden. 

Speciellt fungerar det inte att gå och hämta vatten i Strömmen om 2 miljoner människor skiter utomhus. 

I Stjärnklart finns även effekterna av stoppade grundvattenpumpar med. Ett garage i en källare i Hammarby Sjöstad börjar bli vattenfyllt. I ett trapphus i Mölndal står det vatten i källaren. Och hela Östra Nordstaden i Göteborg har börjat luta. Det finns sprickor i asfalten mot Gustaf Adolfs Torg och trottoaren lutar knappt märkbart. Även parkeringshuset har börjat luta, märkbart.

Anledningen är att hela Östra Nordstaden är byggt som en båt i leran och ett sinnrikt system av grundvattenpumpar håller stadsdelen med sina köpcenter och kontor stabilt. Vid ett längre strömavbrott kommer hela stadsdelen tids nog få slagsida och riskera rasa, eller för den delen börja sjunka i leran.

I verkligheten händer det ibland att grundvattenpumpningen slutar fungera.

Min egen förra villa hade en dagvattenpump för dräneringen och dagvattnet. Huset var ett 70-talshus med inredd källare, byggd med bara ett tiotal meter till en mosse. Pumpbrunnen blev snabbt ganska full efter stormen Gudrun, även om det inte hann bli vatteninträngning i källaren innan strömmen kom tillbaka inom tre dygn. Stormar har en tendens att dra med sig nederbörd...

Många bostadsområden kan få sig en otrevlig överraskning vid långvariga och omfattande strömavbrott. Det kommer dock krävs veckor och inte dagar utan ström, och i sådana fall har vi antagligen andra, större problem, typ en solstorm eller krig.

En kommunal krisledningscentral i Skåne såldes härom året. Anläggningen totalförstördes av stormen Gudrun 2005. Reservkraften gick inte igång automatiskt när strömmen bröts, alternativt så tog bränslet slut innan någon gjorde tillsyn på anläggningen. När man besökte den på rutinärende några månader senare stod den under vatten på grund av att pumparna inte gick.

Det finns mycket vi tar för givet och inte ser. Inte bara att vattnet alltid ska rinna i våra kranar, utan också att det ska pumpas bort där det inte är önskat.

Detta inlägg är sponsrat av preppad.nu.

55 kommentarer:

 1. Aja baja Cornu, om du ska ta upp grundläggande kunskaper så ta då inte med såna gamla vandringsmyter som att kaffe och te är vätskedrivande. Det är vatten också, ty man kissar mer om man dricker mer. Det går alltså utmärkt att hålla vätskebalans med kaffe eller te. Koffein har en viss diuretisk effekt men avtar ju mer van konsument man är.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller nog med här. På jobbet är kaffe det enda jag dricker, utom ett glas vatten till maten. Vad jag vet lever jag fortfarande :) Kommer knappast upp i 1-2 liter vätska om man räknar bort kaffet.

   Radera
  2. Håller såklart med cornucopia om att man är dum om man inte lagrar vatten hemma. Har några dunkar utifall. Senast igår och idag hade vi användnig av dom när röret utanför vårt hus gick av och vi va vattenlösa ett tag. Ruttna vattenrör i halva stan...

   Radera
  3. Det är nog också bäst att vi skriver till amerikanska södern och informerar om att det där delikata och uppfriskande istéet är direkt livsfarligt i värmen.

   Radera
  4. Ett stilla påpekande i somras var jag med om att en sköterska *som bara druckit kaffe* under dagen (+28) kollapsade pga "värmeslag" Så jag skulle ta "myten" lite mera på allvar.

   Radera
  5. Besserwisser: frågade du hur många koppar hon druckit då?

   Radera
  6. Det lite läskiga i sammanhanget är att hon sannolikt skulle betraktats som full eller narkotikapåverkad om hon vinglat runt och kollapsat så att säga på stan.
   "Tillräckligt" enligt hennes utsago så man får gissa mellan 1/3 och 2/3 liter. (2-4 eller 5 koppar) Vilket borde ha räckt förutsatt att hon drack något på morgonen. Problemet är inte så mycket vätskan som elektrolytbalansen. Så ja det kan ha funnits andra underliggande orsaker eller bara Druckit sprit kvällen innan, saltbrist av ngn anledning osv

   Men inte myt: "Caffeine (in coffee, tea, and soft drinks) and theophylline in tea stimulate increased renal glomerular filtration and inhibit reabsorption of sodium (Na+) within nephrons, thereby stimulating an increased Na+ and water excretion."

   Radera
  7. Besserwisser: ja men glöm inte att den effekten som sagt avtar med ökad vana. En ovan kaffedrickares saltbalans skulle säkerligen rubbas efter tre baljor kaffe. Jämför med saltutsöndringen vid svettning: ju mer van (vältränad) man är, desto mindre elektrolyter utsöndras och framför allt minskas utsöndringen vid långvarig ansträngning. Det innebär att man inte kan extrapolera en idrottsmans elektrolytförluster efter de första tio minuternas svettning och inte heller kaffedrickarens vätskeförlust efter den första koppen.

   Radera
  8. Pågår tentamen i Fysiologi?

   Radera
  9. Senast avhandlat på t.ex. http://tranastyrka.se/ar-kaffe-och-koffein-verkligen-vatskedrivande/

   Gudiols blogg är f.ö. läsvärd.

   Radera
 2. Så länge du inte behöver vara absolut skärpt och inte lider brist på vätska så är alkohol mkt energirikt och kan hålla kolhydratreserverna på topp :D

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är förstås alltid lika energirikt.. Talspråk..

   Radera
 3. Det behöver inte bli krig eller solstorm för att elen ska försvinna i åtskilliga veckor. Min närmaste granne under Gudrun, var av med elen under 6 veckor. Vissa hushåll saknade el längre än så. Själv var jag bara utan el i 8 dygn, då mitt hus låg på annan ledning än grannens. Folk borde få klart för sig hur lätt en sådan situation kan uppstå, det behöver inte handla om en krigssituation.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan du ge exempel på ett scenario om man bor i en större stad, säg Linköping? Vad jag förstått är alla viktiga kablar nedgrävda. Transformatorstationer kan såklart gå sönder men jag antar att man inte har träd intill dem heller. De enda riskerna jag ser är de jag inte känner till.

   Radera
  2. Sabotage eller totalhaveri på större transformatorstation.

   Radera
  3. Behöver inte ens vara sabotage med avsikt att förstöra - kan även vara stöld av olja från transformatorstation.

   Radera
 4. Det går väl att använda vattenreningstabletter också för att göra vattnet drickbart.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo, men när tabletterna är slut så är det renade vattnet slut, 100 tabletter är 100 liter. De flesta bättre vattenfilter klarar tusentals liter som dessutom inte smakar simbassäng.

   Radera
 5. Kartlägg kallkällor i närheten av din bostad (vi som bor på vischan).

  SvaraRadera
 6. Beställde ett filter Sawyer mini från Amazon UK i morse, ca 400kr inklusive frakt. Ser att preppad.nu tar 950kr för samma, och ebay USA tar ca 200kr inklusive frakt. Men då ska man väl betala moms på det också. Tullen brukar ibland skicka med ett inbetalningskort för detta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för tipset. Har velat skaffa ett bra filter eftersom jag är för lat för att lagra vatten (och ont om plats) men jag har dragit mig från att skaffa ett p g a priset.

   Radera
  2. Hur funkar Sawyer med saltvatten? Sätter det igen filtret?

   Radera
  3. Filtret tar bara bort "stora" saker som bakterier och smuts, så salt vatten borde komma ut som just salt vatten minus bakterier och smuts.

   Radera
  4. Det ska även klara virus, som är tämligen små, och saltmolekyler är rätt stora.

   Radera
  5. Kristian salt är NaCl molekyler. I vatten blir det till positiva och negativa joner dvs Na och Cl som är mycket mycket mindre än det minsta virus.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  6. Verkar stämma: deras internationella FAQ https://sawyer.com/international/faqs/ säger att salt inte tas bort. Så där är det svart på vitt.

   Radera
  7. Saltmolekyl är att betrakta som ett tveksamt begrepp. När salt är i lösning så är det i form av separata joner och jonerna består ofta som sagt av enskilda atomer och det blir inte mycket mindre än så. Och även om det rör sig om sulfat- eller nitrat- eller amonium-salter så är det bara joner som består av några få atomer och inget speciellt stort (knappt större än en vattenmolekyl).

   I fast form däremot så uppträder salt normalt i kristaller och där blir det alltså tveksamt ifall man kan tala om enskilda molekyler. En enskild kristall kan ha betydande storlek (klart synlig storlek) där atomerna sitter ihop med samma typ av bindning i hela kristallen.

   Radera
 7. Ursäkta, men 950kr för ett sawyer mini!!
  Jag gav 350kr med frakt för 2st från USA via ebay 😂😂

  SvaraRadera
 8. Vi i villor har i de flesta fall lätt att sätta upp någon bekväm bräda att sitta på vid behov utomhus, någorlunda skyddad mot andras åsyn. Finns något förberett för höghus vid längre avbrott för vatten till toan?

  Minns när jag för länge sedan vaknade en söndag morgon (Nja fortfarande förmiddag) och var mycket törstig. Inget vatten i kran. Drog på mig kläder och gick ut i trappan. Såg ner de sju våningarna och där ute fanns en lång rad personer som köade till ett rör vid en brandpost. Två kranar men bara en användes. När jag kom ner frågad jag varför bara den märkt med blått användes och tog mitt vatten från den märkt med rött. De två kranarna utgick från ett och samma rör. Förmodligen var alla 08-or på Gärdet inte så kunniga om hur rör fungerar på den tiden. Skönt att det inte var strömavbrott så hissen fungerade.


  När vi insåg att det skulle bli trångt, med en växande mage, att bo tre i ettan köpte vi vårt i år 101-åriga hus. En vecka senare infördes begränsningar i krediterna. Nu bor vi kvar här med en gammal katt och barnen har egna hushåll.

  Kattmat finns för någon månad och försvinner strömmen måste han nog hjälpa oss äta ur frysarna innan vi ger oss på konserver och torrfoder. Dricksvatten finns, några balar toapapper och babyservetter i mängd för hygien om jag inte orkar öppna gamla brunnen och hinkar upp vatten.

  Metoden med en hink fäst i ett rep som vindades upp runt en stång fanns långt in på 1900-talet på landet. Även om de flesta bytte till pump när elen kom till huset.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack vare de nya EU-migranterna har vi lärt oss att det går att uträtta sina behov varsom helst så det ska nog inte vara några problem alls.

   Radera
 9. Mycket beror på var man bor. Efter två timmar utan ström i en känd förort till Stockholm blev det upplopp och inbrott. De få poliser som vågade sig dit hade fullt upp med buset. Inne i city hände inget att rapportera om. Så något lämpligt att skydda sig med är À/B om bostaden ligger i ett område med brottsbenägna medborgare. Iofs svårt att veta det men man får gå på känsla.

  SvaraRadera
 10. När det kommer till strömavbrott på lång sikt bör man inte heller dricka ur vattendrag nära tätorter efter regn. Det finns gott om kombinerade system kvar och när allt dagvatten rinner ner i dessa så kommer de sköljas ur och bredda i diverse vattendrag tillsammans med alla patogener som lever nere i avloppsystemen. Det är den osynliga smutsen som är den farligaste.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5933415

  SvaraRadera
 11. Vatten är i teorin väldigt lätt att rena från organismer med en rad tillgängliga metoder. Filter, kokning, kemiskt för att nämna de lättaste. Det svåra är att ha så rigorösa rutiner att man aldrig kontaminerar med det förorenade vattnet. Bara en sån sak som att sluta röra vid sitt ansikte eller att tvätta händerna innan man rör något som kan röra något som kan hamna i munnen. Jag kommer på mig hela tiden med göra såna saker även när jag försöker att låta bli. Det blir nog inte lättare om man samtidigt är orolig och stressad pga en oviss krissituation. Träna in rutinerna redan innan och inse att det är svårt är kanske ett av de första preppen man kan göra efter vattendunken i garderoben. Gör man det kan man redan idag kan slippa någon förkylning och snabb mage. En annan dag kan det rädda livet på en.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tror inte på dina teorier. Kroppen har ett immunförsvar som tål en hel del. Man måste "överdosera" med smittämne för att bli sjuk, sen finns det säkert skillnad i hur potenta olika ämnen är.

   Radera
 12. En risk som man måste känna till med filter typ Sawyer är att de fördärvas av frost och det märks inte. Är du utomhus eller i utkylt utrymme förvara dem närmast kroppen. Fryser de filtrerar de inte och du märker inget.

  SvaraRadera
  Svar
  1. https://sawyer.com/international/faqs/

   "While we have no proof that freezing will harm the filter, we do not have enough proof to say it will not harm the filter, therefore we must say that if you suspect the filter has been frozen, to replace it — this is especially true with a hard freeze."

   Radera
 13. För min del känns det svårast att värdera riskerna med osynliga föroreningar som inte kan dödas eller filtreras. Övergödning, algblomning, gifter från industrier, vägar och hus tex. Allt är dåligt i varierande grad. Jag har hyfsad koll på mina alternativa vattenkällor, men det finns alltid omständigheter där det enda alternativet blir sjövatten med omkringliggande hus, vägar och jordbruk. Obra helt enkelt.

  SvaraRadera
 14. En fråga om alkohol. Är det alkoholen i sig som kroppen behöver vätska för att ta om hand? Eller är det tex vettigt att använda öl i matlagning eller koka bort alkoholen i vodkan om man verkligen behöver vätskan?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej alkoholen är vätskedrivande. Minskar utsöndringen av antidiuretiskt hormon (ADH). Det gör att urinmängderna ökar. Att koka bort alkoholen ur vodka tar en bra stund, så det skulle jag inte rekommendera. Man kokar ju bort det mesta vattnet också. :-)

   Radera
  2. Förr drack man öl och vatten blandat med vin för att döda mikroorganismer i det orena brunnsvattnet man hade tillgång till. I så fall kanske det är bättre att tillsätta vodkan i vatten för att göra det drickbart, och jag antar att det bara behövs några få procent alkohol för önskad effekt.

   I London klarade sig alla bryggeriarbetarna från en koleraepedimi därför att de enbart drack öl,se http://www.popularhistoria.se/artiklar/doden-i-brunnen/

   Men som Lars Wilderäng skriver så är ju alkohol vätskedrivande, så det bör finnas en punkt där alkoholen gör som mest nytta i vattnet, bakteriedödande utan att vara vätskedrivande. Kanske någon annan av läsarna känner till den optimala procentsatsen för etanol/vatten.

   Radera
  3. Av samma anledning hade man alla humlegårdar här i Sverige, för att de svenska armeerna bara drack öl för att undvika dåligt vatten. Tillräcklig alkoholhalt för att hålla bakterierna borta initialt.

   Radera
  4. Alltså... Förvirrat var bara förordet! Om ni nu ska vara preppers, borde man inte börja med grundläggande kunskap i mikrobiologi? Det var för att vattnet var UPPHETTAT under bryggning som ölen var säkrare (inte helt säker!) att dricka än brunnsvattnet.

   Radera
  5. Bakterier växer sämre i alkoholhaltiga drycker, och humle ger ett visst skydd, men de växer! Har ni fått en "giftig" öl så glömmer man det inte. Bakterier växer även utmärkt bra i vin. Det krävs alkoholhalter på över 60% för att döda e-colibakterier tex. Har man inte torkat händerna ordentligt efter vattentvätt och sedan använder handsprit så kan den ha noll effekt.

   Radera
  6. Då blev jag av med ytterligare en illusion.

   Radera
 15. En undran:

  Blir ju svårt att ha med sig ett sånt där litet filter och så blir det förstört av ett en droppen vatten hamnar fel, om det nu är typ sawyerfilter du menar.

  SvaraRadera
 16. Funderade på att skaffa ett sånt där filter, just för att som någon annan skrev, det är svårt att få plats med mycket dunkar i en lägenhet. Planen var att hämta vattnet från den närbelägna ån. Men med tanke på att halva stan lär kissa och bajsa i den ån om armagheddon slår till kanske det inte är en bra idé? Halva stan kissar väl i den redan nu på fredags- och lördagskvällar, men det sker nog mestadels nedströms från där jag bor.

  Hur är det med smaken på vattnet från sådana filter? Inte för att det kanske betyder så mkt i en överlevnadssituation..

  SvaraRadera
 17. Någon i läsekretsen som kan jämföra Sawyer-filter med vattenrenaren Travel Berkey (kostar uppåt 3 000:-)?

  SvaraRadera
 18. Jag läser att Sawyerfilter är känslig för frost, ja, den rent fördärvas av kyla. Hur gör man vintertid?

  Katatstrofscenarion där man måste fly bryr sig som bekant inte om årstider även om man själv önskar att det skulle ske sommartid.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ha filtret på kroppen, en av dina innerfickor.

   Radera

  2. Vad lustigt, jag skrev en följdfråga som drog iväg rätt ut i cyberymden..hmm...

   Då får jag göra det igen:

   Jag syftade nog närmast på hur det funkar att använda den i sträng kyla, låt säga 20 minusgrader?

   När kommer nästa del i din "preppingskola"?

   För övrigt, du skriver enormt bra. Mycket värdefull blogg, tack!

   Radera
  3. Filter fungerar nog generellt uselt i minusgrader, eftersom vattnet rinner långsamt genom filter, och riskerar frysa.

   Radera
  4. Men om det är någon tröst så fryser ju ändå vattnet vid minusgrader så...

   Radera
  5. Inte i fjällvärden, vi hämtar vatten i fjällsjöar. Visserligen ska det vara rent och drickfärdigt men ändå...

   Radera