Cornucopia?

Aktuellt

Mina e-noveller nu som ljudböcker på Storytel

Mina tre e-noveller Valet, Berget och Oscar finns nu som ljudböcker på Storytel . I väntan på min nästa roman Höstregn, uppföljaren till Hös...

2016-01-10 12:19

Förvarsminister Hultqvist säger ifrån om desinformation kring NATO-värdlandsavtalet #fofrk

Under våren kommer riksdagen ta beslut om värdlandsavtalet med NATO. Det pågår en aktiv desinformationskampanj mot avtalet, baserat på direkta lögner och felaktigheter, och försvarsminister Peter Hultqvist har sagt ifrån om dessa lögner i en intervju med Bonnier/DN:s Mikael Holmström.

Försvarsministern pekar inte ut vilka krafter det är som ligger bakom desinformationen, men ställer sig frågan cui bono - vem gynnas av att det sprids direkta lögner om värdlandsavtalet.
Mikael Holmström på Folk & Försvars
rikskonferens i Sälen 2016.

Lögnerna är att Sverige skulle tvingas husera NATO-baser, NATO-trupp eller kärnvapen och att NATO-trupp skulle vara straffrättsligt skyddade i Sverige. Inget sådant finns dock i avtalet.

Tvärt om utgår avtalet från Sveriges vilja. NATO kan bara öva eller bistå Sverige i en kris om de blir inbjudna av den svenska regeringen och det hela sker alltså på Sveriges villkor. Sverige kan inte tvingas till något och det finns inte heller något straffrättsligt skydd för NATO-trupp.

Avtalet reglerar istället hur ett sådant här samarbete ska fungera.

Mats Laggar på DT.se skrev om detta i en intervju med försvarsminister Hultqvist redan den första december. Hultqvist sade i princip samma sak redan då.
"Det handlar bland annat om värdlandsavtalet med Nato. Avtalet handlar inte om att vi ska tvingas husera några Nato-baser eller kärnvapen i Sverige. Allt kommer bottna i egna svenska beslut. Det vi vill med avtalet är att underlätta övningsverksamheten med Nato - som i sin tur stärker vårt eget försvar och säkerhet."
I intervjun med Hultqvist påtalar försvarsministern också att de här lögnerna om värdlands avtalet bland annat sprids av personer som försvarar Rysslands invasion av Ukraina, men också av andra debattörer.

Debatt kring avtalet välkomnas av Hultqvist, då vi lever i en demokrati, men det är viktigt att då faktiskt debattera avtalet och inte en massa halmgubbeargumentation kring saker som inte finns i avtalet och som inte stöds av avtalet.

Som bloggrannen Jägarchefen påtalade i fredagens blogginlägg så utsätts Sverige nu för aktiva påverkansoperationer, och desinfomrationskampanjen kring värdlandsavtalet kan bara ha sitt ursprung i Ryssland.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så lång blogginlägget är publicerat.

39 kommentarer:

 1. Finns det några stora exempel på just någon desinformation mot värdlandsavtalet?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om det är desinformation eller inte måste man nog vara väldigt insatt för att avgöra.
   http://www.dn.se/debatt/gar-sverige-med-i-nato-kan-karnvapen-placeras-hos-oss/

   Radera
  2. Försvarsministern far med desinformation själv. Vägrar kommentera hans vapenvägran och det är osäkert om hans lojalitet till Sverige.

   Radera
 2. Jag hoppas att du skrev detta sittandes i Sälen och inte i bilen/fordon på vägen upp :) (Är skämtsam). Men allvar, det känns ganska tryggt att försvarsministern tar tag i frågor och uppmärksammar folk och media om den psykologiska krigföringen, oavsett om den utförs av proffs eller nyttiga idioter.

  SvaraRadera
 3. Intressant.
  En fd partiledare tillhör dem som sprider dessa uppgifter, vore intressant att veta var ursprunget är.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, det verkar som att det är avtalstexten som är ursprunget.

   Hultqvist får förmodas känna till den väl och medger att NATO-soldater inte ska dömas i svenska domstolar, och säger inte emot att avtalet kan användas för att placera kärnvapen i Sverige. Visserligen inte utan våra ledares tillåtelse, men jag kan tänka mig många sätt för NATO att skaffa sig tillåtelse att placera kärnvapen här när det är skarpt läge.

   Vad ryska ledningen säger att de tycker om detta borde inte påverka svenska regeringen.

   Radera
  2. Det kanske är avtalstexten som är ursprunget, men det stöds ju i så fall inte av vad du skriver. Att bli dömd i ett annat land än där brottet skedde är inte definitionen av straffrihet. Vidare har anförts att Nato och inte Sverige skulle avgöra vilka vapensystem som skulle placeras på svensk mark. Fullständigt fel, om vi ska tro försvarsministern.
   Avtalet kan användas för att placera kärnvapen i Sverige. Men inte utan våra ledares tillåtelse. En av meningarna är uppenbart osann. Den första enligt försvarsministern.
   Inget av det du skriver motsäger försvarsministern, men allt motsäger det som exempelvis den f d partiledaren hävdar, så avtalstexten kanske inte är ursprunget, trots allt?

   Radera
  3. Varför är du så ospecifik om vem du menar med fd partiledare? Tycker du inte att det är tillräckligt med desinformation och vaga formuleringar i den här debatten redan?


   "Avtalet kan användas för att placera kärnvapen i Sverige. Men inte utan våra ledares tillåtelse. En av meningarna är uppenbart osann."

   Nej, dessa meningar utgör inte någon motsägelse. Har du vana av att läsa avtalstexter så inser du det. Försvarsministern dementerar det heller inte utan refererar istället till andra staters förmodade intentioner, vilket inte är värt något i avtalssammanhang.

   Radera
  4. Det är väl inga vaga formuleringar när man tydligt säger "kan användas" "inte utan våra ledares tillåtelse"
   Man kan ju ta Norge,Danmark som exempel, där finns inga kärnvapen.

   Radera
  5. Det är väl ingen hemlis att det är Schlaug som åsyftas? Han har även fört fram andra felaktigheter kring svenska försvaret och även rena lögner om Ukraina. Han jobbar således konsekvent för Ryssland inte bara avseende svenskt försvar.

   Radera
  6. Förutom att väl Norden någon gång blev deklarerad som kärnvapenfri zon, så skulle ju vilken regering som helst komma överens med Natoledningen om att placera kärnvapen i Sverige. Enligt desinfomatörerna, om vi får tro försvarsministern, skulle detta i och med värdlandsavtalet ändras så att Nato skulle avgöra vilka vapen som skulle sättas på svensk mark. Det betyder utan svensk tillåtelse. Hela argumentationen från desinformatörerna bygger på detta; när avtalet är påskrivet har vi frånsagt oss belutanderätten. Det är alltså enligt försvarsministern totakt fel, avtalstexten innehåller inget sådant.

   Jag tycker det skulle vara intressant att veta ursprunget till desinformationen. Det handlar inte om vem som helst som bladdrar, utan om någon med mycket lång politisk erfarenhet, litterär över genomsnittet och med vana att sätta sig in i komplexa texter. Att en sådan person skulle plocka upp något nonsens från en site på internet och sprida det som information torde vara uteslutet. Förmodligen har någon annan som personen har starkt förtroende för, uppmärksammat denne på värdlandsavtalet, och verifikationen av det verkliga innehållet blev inte gjord. Denne någon är förmodligen inte agent kanske, men roten till kampanjen kan mycket väl ha utländska intressen, därför är det intressant.

   Radera
  7. @Los Puddas
   Min irritation om vaga formuleringar har att göra med oförmågan att berätta vem man tycker far med osanning. Istället försöker man klumpa ihop kritik mot NATO-avtalet med erkänt opålitlig rysk propaganda. Så kallad guilt by association

   @Kingedward24
   Vem påstår att avtalet innehåller text om att NATO kan avgöra när kärnvapen ska placeras på svensk mark? Det verkar vara försvarsministern i så fall. Det som faktiskt verkar stå i avtalet är väl om något illa nog i försämringen av Sveriges alliansfrihet. Och om du vill beskylla en fd partiledare tycker jag det är ärligare att göra det än att insinuera. Risken är att du blir bemött då, dock.

   Radera
 4. Ett sätt att ta död på ryktesspridningen är att få se avtalet.

  Kan man få se avtalet? Vi lever ju i en demokrati.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bara att beställa från FD

   Radera
 5. Varje gång jag hör en socialdemokratisk minister uttala sig så tänker jag "signalpolitik" - inte "fakta", för så har deras modus operandi varit de senaste två generationerna ungefär.

  Vill regeringen börja föra ut "fakta" istället så måste förändringen komma från högsta nivå - det vill säga den försvunne statsminister.

  SvaraRadera
 6. Cornu är 100% propagandist för USA, varför hans trovärdighet i dessa sammanhang är mycket låg. Vad är det då för skillnad mot idag om allt är frivilligt från Sveriges sida?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är ett samarbetsavtal. Det finns inget förbud mot att samarbeta utan avtal, så skillnaden är kanske juridiskt sett mindre än vad som anförts.
   Kulturmaxister, du vet.

   Radera
  2. Vad cournu tycker i sammanhanget är irrelevant då han endast sprider infon från försvarsministern vidare. Men du kanske tycker att sossen Hultqvist propagerar för USA.

   Radera
  3. Då det inte är i favör för Ryssland så är det givetvis USA-propaganda.

   Radera
 7. Värdlandsavtalet innebär bl.a att värdlandet, vid inbjudan, ska upplåta NATO-trupp på svensk territorium. Viktigt att att värdlandet ska bidra med direkt stöd till NATO-trupp. Vidare ska svenska styrkor inte bara serva utan även direkt medverka vid s.k kriser. T.ex innebär det att svenskt flyg skall samverka med NATO-flyg i operationer mot främmande makt. Såvitt jag minns från min läsning av avtalet är detta en grundpelare i avtalet. Vill man generalisera torde en inbjudan i princip motsvaras av den hjälp man teoretiskt skulle kunna få utifrån ett direkt medlemskap i NATO. En skillnad är att här kan NATO välja att INTE komma till hjälp(dvs närvara vid en kris där Sverige bedömt att vi t.ex behöver assistens). Man kan även tänka sig att NATO agerar på ett sätt som värdlandet inte finner önskvärt. Såvitt jag minns är detta en känslig punkt som inte behandlas i avtalet. Vad som sägs om förhandling verkar vara en gummi-paragraf.

  En avgörande skillnad mot ett direkt medlemskap i NATO är att värdlandet slipper kravet på en minimum-nivå av de årliga försvars-anslagen. Vidare att man som sagt inte automatiskt kan påräkna hjälp efter inbjudan.

  Att kritisera avtalet är inte detsamma som att i vissa fall vara för hjälp från NATO men jag bedömer avtalet vara väldigt förmånligt för NATO och fordrande för värdlandet.
  En inbjudan kan även tänkas trots att det inte föreligger en direkt krissituation.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Försvarsdepartementet eller regeringen(som givit FD bemyndigande att förhandla fram Värdlandsavtalet) kunde istället ha valt att tidigt informera om avtalets innehåll. Då hade kanske inte några "myter" spridits. För övrigt står det inget explicit förbud om kärnvapen i avtalet(jag har läst det undertecknade avtalet). Det viktiga är att få klargjort hur stort förhandlingsutrymmet är gentemot NATO när t.ex en kris utlöser en "inbjudan" från regeringen.

   Radera
  2. Fast problemet när man pratar om kärnvapen istället för det samarbetsavtal saken gäller är väl att sakfrågan försvinner? Det handlar ju inte om amerikanska baser i Sverige för att attackera Ryssland, utan om övningar i gemensam regi och regler runt den nödvändiga logistiken.

   Radera
  3. Ovanstående är ju dock inte så kul att larma om, så då blir det istället straffrihet för avrättningar på svensk mark och utplacering av kärnvapen. Mer haveristvärde.

   Dock innebär ju avtalet att nato och svensk militär närmar sig varandra genom att regularisera sina gemensamma övningar. Det blir med andra ord mindre svåra projekt att planera framtida övningar och i satser. Är man emot det borde ju snarare det vara utgångspunkten för kritiken.

   Radera
  4. Övningar handlar givetvis om samträning men till sist om NATO´s etablerande av baser vid en kris. Baser som brukar bli permanenta även efter att en kris blir en icke-kris. Av ngn anledning brukar det vara svårt att avveckla helt.

   Ja det handlar trots allt om frågan om framtida medlemskap där avtalet utan tvekan är ett steg i den riktningen. Givetvis ifrågasätts det ändå av den som bara ser till paragraferna!

   Radera
  5. Man torde förvänta sig att ett Värdlandsavtal kommer att sänka trösklarna för ett framtida NATO-medlemsskap. Vad som händer är att våra värderingar förändras genom att t.ex motståndet minskar.

   Radera
 8. Det klart vi ska med i NATO. Vi har redan vidtagit åtgärder för det. Den borgerliga regeringen byggde ut Ärna i Uppsala med mera uppställningsplats för stora flygplan vi inte har. I Ärna berget finns insprängda hangarer perfekta för vapenlagring och drönare. Efter tsunamin i Thailand fungerade Ärnas gamla hangarer som mottagningsplats för de omkomna. Med svenska soldater i krig i mellanöstern har vi möjlighet att på ett värdigt sätt ta emot de stupade på Ärna och låta de anhöriga hämta hem sina förlorade söner och döttrar för vidare hemfärd och begravning. Vi kan betänka att för varje stupad svensk kommer många nya i samma ålder hit som flyktingar eller kanske trupp.

  SvaraRadera
 9. Haha jaja klart vi ska gå med i en organisation som försvarar att man terroriserar halva planeten konstant. Varför hålla sig utanför hela bedrägerimaskineriet just som det börjar knaka i fogarna?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu var det väl inte Ryssland vi skulle gå med i?

   Radera
  2. Nej Ben, men något som är etter värre vad gäller att våldta länder och skapa kaos. Men sånt gillar ju du.

   Radera
  3. MEN USA DÅ!!!!! $63^271

   Radera
  4. Kram kram USA va bra.

   Radera
 10. Till saken hör ju att dessa argumenten är självmål av episka mått då en av de främsta anledningarna till att Sverige aldrig skaffade kärnvapen själva var att det var för dyrt både i anskaffning och underhåll.
  Men nu ska vi tydligen få tillgång till vapnen mer eller mindre gratis det enda kravet är att vi upprätthåller baser för människor vi samarbetar med ändå.
  Skriv på fort som attan i såfall, när gavs kärnvapen bort senast.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast nu är det inte baser avtalet handlar om.

   Radera
  2. Ok, felskrivet av mig, att vi som värdland skulle få tillgång till kärnvapen.

   Radera
 11. Värt att betänka är dock att medlemmar i S själva bedriver aktiv desinformation när det kommer till vad ett faktiskt NATO-medlemsskap innebär. Exempelvis har det pekats på att Sverige skulle behövt delta i Irakkriget, vilket är direkt felaktigt. Man har också hävdat att Sverige skulle vara tvungna att inneha (amerikanska) kärnvapen, vilket inte heller är sant.

  SvaraRadera
 12. Värt att betänka är dock att medlemmar i S själva bedriver aktiv desinformation när det kommer till vad ett faktiskt NATO-medlemsskap innebär. Exempelvis har det pekats på att Sverige skulle behövt delta i Irakkriget, vilket är direkt felaktigt. Man har också hävdat att Sverige skulle vara tvungna att inneha (amerikanska) kärnvapen, vilket inte heller är sant.

  SvaraRadera
 13. Vem är du dui inbjuden från? (möjligt att detta är angivet tidigare, men har inte orkat läsa allt...)

  SvaraRadera
 14. Verkar vara ett dåligt säkerhetspolitiskt försvarsavtal. Finns ingen bindande klausul att vi blir hjälpta av Nato vid ett eventuellt angrepp, som jag ser det.

  Så då är hög tid att vi ställer oss frågan är Nato ett de facto försvars- eller ett de facto anfallsförbund? MOU:t kommer i olika dager beroende på vilket svar man får på frågan.

  I kapitel 3.6 sägs att dokumentet är ett paraplydokument och att det kan förekomma bilaterala avtal. Det ryktas om ett bilateralt säkerhetsavtal med USA. Om ryktet är sant, vore det intressant att ta del av det avtalet också.

  Personligen tycker jag att Sverige ska koncentrera sig på att bygga upp ett eget starkt territorialförsvar, än att söka löst bindande säkerhetspolitiska försvarsavtal. Territorialförsvaret är uppenbarligen gravt eftersatt. Har Finland ett liknande värdlandsavtal med Nato?

  SvaraRadera