Cornucopia?

2015-11-05 08:55

SBAB höjer räntorna på bolån

SBAB höjer listräntorna på samtliga sina löptider för bolån, inklusive rörlig 3-månadersränta. Höjningarna är generellt +0.10 procentenheter utom för 3- och 4-åriga lån som höjs 0.05 procentenheter.

SBAB:s VD Danielsson säger att upplåningskostnaderna ökat vilket föranleder höjningen.
"Det kan vara så att vi har sett botten för bolåneräntorna. Stigande upplåningskostnader och ökande framtida kapitalkrav sätter press uppåt på bolåneräntorna."
Samtidigt är det nog snarare kapitalkraven som ligger bakom här. Varken 2- eller 5-åriga bolåneobligationer har ökat i ränta den senaste månaden, snarare tvärt om. Däremot kan kortsiktig inlåning vara dyr med negativ ränta för det man deponerar över natten hos Riksbanken och ökad inlåning kan därmed höja SBAB:s kostnader, vilket man tar ut i räntan.
Räntor på bolåneobligationer senaste månaden. Finns inga ökade upplåningskostnader som motiverar en höjning på 0.05 - 0.10 procentenheter av de längre bolåneräntorna.
Men kapitalkraven är nog den bästa förklaringen. Bankerna måste som bekant hålla eget kapital (=skulder till aktieägarna) som säkerhet för att få låna ut något. Marknadsräntorna förklarar åtminstone inte åtgärden, men är förstås en bra ursäkt att slänga sig med.

I ett annat pressmeddelande meddelar SBAB att 86% av svenskarna inte känner någon oro över sin egen boendesituation. Oron är störst bland 20 - 29-åringar, där 28% är oroliga, medan endast 3% i den äldsta gruppen oroar sig. Däremot oroar man sig över andras boendesituation. Alltid någon annan som har problem alltså.

0.10 procentenheters höjning av räntan kan låta lite, men har man SBAB:s listränta ökade räntekostnaden nu med 6.28%, från 1.59% till 1.69%. Riksgäldens chef Lindblad förtydligar i ett uttalande hos Bonnier/DI att det är hushållens eget ansvar att se till att klara betydligt högre räntor.
”En fördubbling av räntan – från till exempel 2 till 4 procent – skulle klippa ungefär 5 procent av disponibelinkomsten. [...] [D]et är hushållens ansvar att informera sig om detta, att göra känslighetskalkyler när man behöver fatta sådana här stora investeringsbeslut."
Så var det med den saken.


Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

8 kommentarer:

 1. Det här med räntor är intressant, och som rätt okunnig stör det mig när folk (som inte "tror" på att vi har en bostadsbubbla) ilsket slår ifrån sig att "det finns inte en chans att man höjer räntorna". Och syftar då på reporäntan, som väl sätts av Riksbanken? Men är det inte lite av en illusion att tro att nivåerna för bolåneräntor kan kontrolleras av RB eller nån annan...?

  SvaraRadera
  Svar
  1. http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/PPR/2012/120216/rap_ppr_120216_ruta3_sve.pdf

   Ingen direkt kontroll - skillnaden mellan bolåneräntan och reporäntan kan förändras. Likaså kan andra faktorer spela in så som kapitaltäckningskrav osv.

   Dock så är reporäntan den absolut största påverkaren av bostadslåneräntorna.

   Radera
 2. "ökande framtida kapitalkrav" - den var bra, framförhållning är knappast något som ligger denna branch nära. Anledningen är förstås att det finns en möjlighet att tillfälligt öka marginalen pga. bolånetagarnas tröghet. Det är ganska omständig process att hela tiden byta bank och ligga på den för stunden billigaste långivaren.

  SvaraRadera
 3. Och Handelsbanken sänkte helt oväntat 0.05% på mitt tremånaderslån den 1/11.

  SvaraRadera
 4. Ett skäl kan vara att man tror på ökad lönsamhet om man höjer marginalen. På kort sikt är säkerligen lönsamt men på längre sikt får framtiden utvisa resultatet. Kanske chefen vill sluta och gå med bra siffror i bagaget?

  SvaraRadera
 5. Jag tror att räntorna vänt, däremot tror jag inte räntorna kommer röra sig särskilt fort uppåt i närtid.

  Kanske 2017 eller så kan vi se mer bestämda steg uppåt.

  Tror jag

  SvaraRadera
 6. Jag tror att SBAB fått förfrågan om att finansiera flyktingmottagning från staten och därför höjer räntorna.

  SvaraRadera
 7. Instämmer med ovanstående, SBAB har nog fått ökande avkastningskrav från husse. Likt SJ och övriga statliga bolag.

  SvaraRadera