Cornucopia?

2015-11-02 13:52

Miljöpartiet vill använda AP-fonderna politiskt

Miljöpartiet vill lägga sig i förvaltningen av pensionsbufferten i form av AP-fonderna. De ska bland annat inte få investera i fossil energi och vara ledande i sk klimatomställning.

I grunden menar finansmarknadsminister Bolund att de fossila bränsletillgångarna i t ex olje-, gas- och kolbolagen kommer bli värdelösa när klimatomställningen ska göra att man slutar använda dessa energiformer. Därför ska AP-fonderna förbjudas ha dessa tillgångar. Det är vid första anblick givetvis en fråga om den etiska stormakten, men är förstås fel på så många plan. Som vanligt är Miljöpartiet helt fel ute och brister i analytisk förmåga.
Global energikonsumtion 2014. 88% fossil energi tror Miljöpartiet att man kan ersätta i en handvändning, och detta även utan att använda kärnkraft.
Till en början är det totalt orealistiskt att inom relevant tidshorisont ersätta de ca 88% av mänsklighetens konsumtion av primärenergi, som idag är fossil, med andra energikällor. Den enda energikälla, som alls kan byggas ut i tillräcklig volym och tillräckligt snabbt är kärnkraft.

De moderna förnyelsebara energikällorna (ej vattenkraften) vindkraft och solenergi, som visserligen byggts ut från promille till enstaka procent av energiförbrukningen de senaste femton åren kan inte byggas ut hur mycket som helst. Ett vindkraftverk har t ex 20-25 års livslängd. Runt 2020 och framåt kommer allt mer av produktionskapaciteten därmed att gå åt till att ersätta befintliga kraftverk, och tillväxten kommer avta. 

Till skillnad mot vattenkraft (som Miljöpartiet också vill skrota minst 10% av Sveriges kapacitet av) måste man hela tiden ersätta vind- och solkraft med nya anläggningar när de befintliga blir för gamla.

För det andra så ignorerar Miljöpartiet peak-problematiken och saknar även kunskap kring t ex oljebolagens reserver. Dels kommer utvinningen av fossila bränslen börja falla framöver av ofrivilliga geologiska orsaker. Då kommer priserna skjuta iväg och fossil energi kommer vara en mycket god investering för AP-fonderna. Dels är bolagens värderingar baserade på reserver, t ex närmaste tio årens planerade utvinning. Det handlar inte om värderingar baserade på fynd man ännu inte gjort. Mänskligheten kommer inte sluta med fossil energi de närmaste 10-15 åren och hur en börscyklisk placeringshorisont finns det ingen anledning att sluta med dessa investeringar.
Global energikonsumtion 1965 - 2014. De fossila bränslena slog nytt rekord 2014 och förväntas slå nytt rekord även i år 2015. Trenden är alltså ökande förbrukning och beroende av fossila bränslen och inget annat. I verkligheten kräver en allt större global befolkning mer och mer energiförbrukning så länge vi inte likt 2009 har en global recession och de fossila bränslena ökar nominellt mer än de förnyelsebara. Ovanstående är verkligheten och inte ideologi.
Men framför allt ska inte politiker lägga sig i förvaltningen av pensionsfonderna. Politiker är som bekant ideologiskt drivna och ideologier är för idioter och har inget med verkligheten att göra. Förvaltning av pensionfonderna måste baseras på verkligheten och inte politik, då det är i verkligheten man förlorar pensionspengarna.

Slutligen kan man inte basera fossila investeringars långsiktiga utveckling på det senaste årets utfall, då oljepriset tillfälligt har kraschat. Att komma och säga att andra investeringar gått bättre det senaste och tro att det ska gälla för evigt visar bara på okunskap och linjärekonomi, dvs att allt alltid kommer utvecklas i samma riktning som just nu.

Men visst, konsumtionen av fossila bränslen kommer minska i takt med peak oil (ca 2020), peak gas (ca 2035) och peak coal (ca 2025). Det kommer ske via oönskad demand destruction, sannolikt global recession, driven av kraftigt ökande pris, och inte genom några politiska beslut. Att sedan politikerna kommer slå sig för bröstet över att det handlar om deras klimatarbete och klimatomställning, när de talar till de arbetslösa massorna i recessionens spår, är en annan sak. Nämligen ideologi och inte verklighet.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

27 kommentarer:

 1. Visar diagrammen bränsle använd för elektricitetsproduktion, och inte inkluderar bränsle för transporter av fordon? 7% vattenkraft låter för högt annars, sånt är ju bara tillgängligt på enskilda platser ofta långt från befolkningscentra.

  Om fossilbränsleutvinningen skulle börja sina (vilket jag som bekant inte tror på) eller Ryssland+Iran tar över hälften av dagens oljeproduktion i världen med sitt effektiva krig i Irak, Kuwait och Saudi efter Syrien nu när har USA flytt, så skulle ju värdet på investeringar i sådana anläggningar och tillgångar öka väsentligt, och en sån fördel vill ju inte MP att pensionärerna ska få åtnjuta.

  Det finns bra argument för kärnkraft mot s.k. förnyelsebart. Länken nedan är INTE ett av dem: Att älvarna fryser och solpanelerna skyms i en nukleär vinter om en asteroid träffar Jorden. Tre 20+ meter stora asteroider har träffat Jorden senaste 100 åren, ingen avled. 65 miljoner år sedan en Big One Hit, och då vore problemet snarare att vi inte kan odla någon mat, än att elen ransoneras halvtid. Dessutom har NASA m.fl. faktiskt koll på det där inom få årtionden. Virrigt av en fysiker i mogen ålder. Man kan inte lita på någon "auktoritet" utan att tänka efter själv.
  http://www.svd.se/enbart-fornybar-energi-gor-sverige-sarbart

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Helvetiskt rymdskrot väntas krocka med Jorden" hade DI som rubrik i förrgår och gjorde mig oroligare än vanligt innan jag läst artikeln. Det var kanske en miljöpartist som satte den rubriken. Miljöpartister är gravt oförmögna till adekvata riskbedömningar.

   Radera
  2. I riksdagen finns tre extremistpartier, nämligen SD, V och MP.
   SD är ute i kylan. V är tack och lov ganska små och delvis också ute i kylan.
   MP är f.n dom som ställer till allra mest skada för landet.
   Bland MPs sympatisörer vimlar det av gamla kommunister, hashrökare och curlade 90-talister som tar allting för givet och aldrig själv dragit ett enda strå till stacken.
   Därutöver massa dåligt insatta personer som luras av partiets fina namn.
   Frågor på det ?

   Radera
 2. Vad gäller kärnkraft så är det tveksamt om man med dagens ineffektiva reaktorteknik kan ersätta den gigantiska energimängd som tillhandahålls av fossila bränslen. Förmodligen måste man köra på nästa generations (4 gen) breeder-reaktorer för att bränslet skall räcka till. Och bred kommersiell tillgänglighet för de nya reaktorerna verkar fortfarande ligga något decennium eller så i framtiden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bridreaktorer har lägre bränsleförbrukning på lång sikt men inte på kort, snarare kräver dessa mer bränsle på kort sikt jämfört med konventionella lätt- och tungvattenreaktorer.

   Det är inte heller några problem att få en bridreaktor idag om man så vill, det är snarast ekonomin i det hela, det omfattande regelverket samt en konservativ bransch som sätter stopp. De bridreaktorer som startas idag gör det i regel med hjälp av statens inblandning.

   Radera
 3. MP bedriver symbolpolitik i vissa frågor.
  I andra är de alltför verkliga.
  Vi skall gå före tycks vara ett mantra för dem som styr.
  Lite trist att gå före när allt vänder-som i etanolsatsningen!

  SvaraRadera
 4. På nästan alla vindkraftverk jag sett i Sverige står det "Vestas" på.

  Kollade om det varit en bra investering:

  https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/52332/vestas-wind-systems

  Ganska hyfsad investering.

  Olje/kol samt kärnkraften verkar ganska mättad. Det finns inte så mycket mer i de branscherna.

  Sol, vind och vatten har stora möjligheter att växa.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med tanke på att 3000MW nerlagd kärnkraftseffekt kommer kräva ca 12000MW installerad vindkraft, eller 6000 av vestas storsäljare är jag böjd att hålla med.

   Alternativt kan man nöja sig med en lägre investering, färre vindturbiner och köra lite roterande frånkoppling. Det ger också eftertryck åt MSBs kampanj 72 timmar.

   Företrädesvis då vintertid. Man bör vara försiktig med att släcka socialt belastade områden pga det är både diskriminerande och ökar brottsligheten. Helst skall det vara områden bebodda av vita medelålders män.

   Radera
  2. Kanske för att den är subventionerad?

   Radera
 5. Alla energisystem har sina nackdelar. Det är ideologi vad man väger in dessa i.

  SvaraRadera
 6. Existerande ideologier är för idioter, ja. Inte blir det bättre när de svagsinta idioterna i miljöpartiet och Centerpartiet börjar kalla sig för "gröna liberaler". Det är ett recept för en total global katastrof. Och för Sveriges och Europas undergång, förstås.

  SvaraRadera
 7. Vet inte vad man skall tycka om miljöpartiet ?! Vad jag förstår så har inte heller MP en bra & genomtänkt & långsiktig plan för miljön och framtida energi-försörjning. Dom verkar mest vara anti-nästan-allt, en massa korkade kortsiktiga debatt-inlägg, utan konstruktiva långsiktiga planer.
  Trist, vi behöver ett smart MP istället -- !

  Kärnkraft + vätgas/el-bilar, laddnings-stationer överallt, + lokal produktion av det mesta verkar bra, men så länge som Kina och USA ignorerar utsläpp och klimatavtal så spelar det ingen roll alls för havsnivån vad Sverige gör --> Why bother ?

  Själv gillar jag att cykla !

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man får en bättre ideologi om man kallar sig ekosocialliberaldemokrat, eftersom frågan om något slags välde eller styre (krati) är alldeles politiskt fundamental. Men jag är ganska skeptisk till att ett bättre tänkande kan rädda den här världen. Det går nog åt helvete i alla fall, förefaller det.

   Radera
  2. "Men jag är ganska skeptisk till att ett bättre tänkande kan rädda den här världen. Det går nog åt helvete i alla fall, förefaller det."


   Ja tyvärr, det tror jag också. Det finns just nu inga tecken alls på att våra politiker har fattat allvaret, inga politiska åsikter/beslut som kan få mig att tro på framtiden. Alla deras åsikter har en horisont på högst någon månad.


   Sverige - (som so far har haft ett bra läge) - håller också på att sjunka nu, pga våra idiotiska politiker, dom tar inte hand om landet på ett bra sätt -- !

   Radera
 8. kärnkraft måste också bytas ut, men med 50års cykler.

  SvaraRadera
 9. Eftersom skolan av idag premierar babblande fånar så får man också flinande babblande fånar vid makten...

  SvaraRadera
 10. Vindkraften kan inte byggas ut hur mycket som helst det finns en begränsning.
  Solceller på tak kan byggas ut, alla tak med södersol kan ha solceller.
  verkningsgraden ökar och priserna sjunker.
  Det är snart en ren vinst att investera i solceller.
  Elbilar är lönsamma.
  Sahara har sol så det kan försörja världens behov av energi, det är bara en enorm mängd solceller som måste byggas och det tar tid och resurser.

  En del pengar AP fonderna har kunde tas hem och pengarna kunde gå till att bygga hyresbostäder, hyran är sen avkastningen på pengarna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. elbilar är bara lönsamma så länge de är skattebefriade. När nog många har elbil kommer de förstås att beskattas så att staten får in samma summa som andra bilar.

   Andra argument för elbilar att de skulle minska CO2 jättemycket är också fel. Med en energimix på typiska 500g CO2/kWh finns beräkningar på att livcykelutsläpp för en diesel ligger på 24 ton och 19 ton för en elbil. För elbilarna står tillverkningen av batterierna för ca 45%, vilket lätt inses då de är så dyra (kostnad kan ofta översättas till energiförbrukning). Och även i Sverige kan man resonera så att om jag använder elen här i stället för att exportera den kommer någon att använda motsvarande mer kolkraft i något intilliggande land, eller i alla fall 500g/kWh vilket är genomsnittet i EU.

   Solceller har typ 20 års återbetalningstid. Och om man fyller alla tak kommer priset förstås som i Tyskland att bli negativt vissa perioder. Endast subventioner kan då skapa fortsatta investeringar.

   Sahararegionen är ett notoriskt osäkert och laglöst område där alla möjliga terrorister håller till. Vill man ha säker produktion får man investera i kostsamt militärskydd för utrustning och ledningar.

   Radera
  2. "Sahararegionen är ett notoriskt osäkert och laglöst område"
   Bra då kan Putin ha nytta av sin arme, det är bättre att han är där än i Ukraina.
   Du försöker hitta ursäkter för att vi ska behålla oljan.
   Jag hoppas att du har sjötomt så du får straffet av att vi använde olja.
   Vet alla att havet stiger så sjunker priserna innan havet har stigit .

   Elbilar är lönsamma varför ska vi beskatta elbilar vägskatten räcker.
   Bensinbilar ska beskattas för dom drivs av olja.
   Solel till elbilar ökar inte co2, vi kan även driva kärnkraften vidare.

   Teknikutvecklingen går snabbt och priserna sjunker hela tiden.

   Radera
  3. Lugn ekvationsteorin Inge förstår inte att elbilar är i ett tidigt skede. Speciellt batterierna blir snabbt allt effektivare och faller i pris. Inge har nog inte insett att solfångandet inte bara ökat snabbt utan också blivit allt billigare varje år under lång tid nu. Inge har också glömt att det sker utbyggnad av elnäten samt att den nya långväga överföringen förlorar allt mindre i överföringsförluster.

   Kunskapen om vad vår allt hetare värld innebär lär sig allt fler.

   Vindkraften knäcker nu de sämsta reaktorerna ekonomiskt. Kostnaden att uppföra nya vindkraftverk faller och de kan köras många fler timmar per år inom allt större vindspann. Nya reaktorer kan inte klara jämförelsen så därför byggs knappast några fler fissionsreaktorer. Förhoppningar finns att fusion kommer tidigare än om femtio år som gällt mer officiellt sedan femtio år.

   Fast omställningen från fossilt till flödande tar tid och kräver stora investeringar. Just nu står vindkraft i Sverige för 12,5% av all producerad el men betydligt mer exporteras. Backar vi några få år gällde under 1%. Elbilar är idag under 1% men nu går det snabbt och el till dem är inget problem. Med de helt autonoma bilarna behövs ännu mindre el och de samhällsförändringar som kommer med dem färre parkeringsplatser och betydligt fler bilar ryms på vägarna.

   Inge bör ta till sig din sista mening.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  4. Nanotec snällt sagt.
   Det du måste ta till dig är att pengar bara är ett betalningsmedel och det kan ökas efter ekonomins behov av pengar.
   8% arbetslöshet är dumt vi behöver bara tillverka lite mer pengar och då får vi ett par hundra tusen arbetare som kan tillverka energilösningar på löpande band.
   2-4% arbetslösa är rimligt, det går inta att byta jobb utan några dagars arbetslöshet, vi ska hitta rätt jobb till rätt person .


   Det enda som krävs är fackföreningar som går med på reallöneökningar i stället för löneökningar.
   http://nationalekonomi.blogspot.com/2013/05/kvoten-pm-kan-skapa-jobb.html
   Vår enda begränsning är antalet personer som kan jobba, det som kan produceras kan konsumeras.   Ekonomi fungerar som ohms lag det är beskrivet på bloggen.
   En dag får någon ett ekonomipris för modellen.
   Alt är matte därför är modellen sann.
   Riksbanken delar ut ekonomipriset till den som försvarar bankmodellen som inte bygger på matematik den bygger på vidskepelse, den osynliga handen.

   Radera
  5. @ekvationsteorin

   Nej, saker blir inte sant bara för att man skriver en ekvation. Isht när du inte ens bemödat dig att få dimensionerna att stämma.

   Skall någon få ett pris för den teorin så måste nog någon instifta ett parodi-pris av något slag. Något seriöst pris lär ingen få för en så illa underbyggd teori.

   Radera
  6. Enheterna stämmer du ljuger helt avsiktligt.
   Du är sjuk du har sagt att man kan öka statsministerns lön med 4% och mängden pengar med 2%
   Alla skrattar åt dig, ett barn kan förstå att statsministerns lön blir större än alla pengar som finns i framtiden.
   I grundskolan får man lära sig exponentiell ökning.
   Talet som har störst procentuell ökning blir störst till slut.

   Vi kommer givetvis inte att öka statsministerns lön med 4% och penningmängden med så lite som 2%
   poängen är att du inte kan förstå att det är omöjligt att göra så.

   När du pratar om att vi inte ska öka mängden pengar mer än 2% utan att samtidigt förbjuda löneökningar över 2% så har du skapat en ekonomi som garanterat går under.


   Radera
 11. Nuvarande pris på vindkraft är UTAN överskottskraft, dvs kompensation för att 1 kW installerad effekt bara ger 0,5 kW i snitt OCH viktigare 0,2 kW i garanterad effekt ( sett över hela nationella beståbdet, det kan vara 0 kW över stora regioner).

  Det är detta som är så svårt att förstå för vissa. När ni har anammat detta kan ni komma tillbaka med riktiga kalkyler på vad vindkraften kostar OM den skall ersätta kärnkraften.

  Vindkraft ger energitillskott men garanterar inte effekten.

  Du behöver alltså lika stor reservkraft (eller nästan) som din installerade vindkraft när den är viktig nog.
  Gas, olja whatever, stora kraftverk som står redo att med ett dygns föevarning eldas upp.. Kanske 10 Stenungsundsverk.
  Tom vattenkraft, men bara till viss del.

  SvaraRadera
 12. Nuvarande pris på vindkraft är UTAN överskottskraft, dvs kompensation för att 1 kW installerad effekt bara ger 0,5 kW i snitt OCH viktigare 0,2 kW i garanterad effekt ( sett över hela nationella beståbdet, det kan vara 0 kW över stora regioner).

  Det är detta som är så svårt att förstå för vissa. När ni har anammat detta kan ni komma tillbaka med riktiga kalkyler på vad vindkraften kostar OM den skall ersätta kärnkraften.

  Vindkraft ger energitillskott men garanterar inte effekten.

  Du behöver alltså lika stor reservkraft (eller nästan) som din installerade vindkraft när den är viktig nog.
  Gas, olja whatever, stora kraftverk som står redo att med ett dygns föevarning eldas upp.. Kanske 10 Stenungsundsverk.
  Tom vattenkraft, men bara till viss del.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men Rickard du lever i en gammal tid med ålderstigen fakta. Vi verkar klarar oss bra när plötsligt kärnkraftsreaktorer snabbstoppar, men inte när vinden minskar med god förvarning. Du missar att det är vattenkraft som är vår stora energikälla idag. Kärnkraftverk byggs nästan inte alls längre i världen för de är inte lönsamma. De sämsta läggs ner i Sverige för att elpriset fallit så kraftigt och vi nästan exporterar allt ledningarna tål österut samt söderut. (Ja vi importerar oftast från Norge också)

   Dagens vindkraftverk ger mer energi under större del av året än den från säg 2010 och de vindkraftverken ger i sin tur osv.

   Ett problem är att vi har svårt att föra över nog med el till SE4 dvs Malmöregionen. Utbyggnad av ledningsnätet pågår. Självklart bör vi bygga ut kraftledningarna till grannländerna än mer och vindkraften är och kommer knappast att bli vår enda kraftkälla men den kan utan större problem öka från de 11,5 TWh den gav 2014 till 30 TWh.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera