Cornucopia?

2015-10-02 11:22

Värnplikt fyller ingen funktion med dagens försvar

Den tidigare riksdagskvinnan Annika Nordgren Christensen (mp) har av regeringen utsetts till att utreda någon form av återinförd värnplikt, för att lösa Försvarsmaktens rekryteringsproblem. Men med dagens smala försvar fyller inte värnplikt något behov och blir dessutom djupt orättvist.

Det svenska försvaret ska omfatta ca 22 000 GSS - gruppchefer, soldater och sjömän - som idag kan vara kontinuerligt anställda GSS/K, tidvis anställda GSS/T eller pliktplacerade GSS/P. Det senare kan ses som en återinförd värnplikt, där GSS/K eller GSS/T som sagt upp sig ändå kan krigsplaceras som GSS/P. Med den nya utbildningen GU-NY ska man utbildas (med lön) i 10-12 månader och därefter nå full kompetens i sin befattning, och om man väljer att inte ta anställning kan man alltså placeras som GSS/P. Detta kan kallas för en frivillig värnplikt.

Grovt räknat kan man säga att en årskull ungdomar är 100 000 personer, varav 50% av vardera könet. När vi förr kallade in 40 000 värnpliktiga till utbildning varje år, i princip uteslutande män, så gjorde alltså 80% av alla män värnplikten och de som inte gjorde detta brast ofta i lämplighet. Det kan sägas varit ett rättvist system. När i princip alla, utan fysiska eller psykologiska funktionshinder alternativ annan olämplighet som kriminalitet, gjorde värnplikten, så kunde man inte klaga på att detta skulle vara orättvist.

Naturligtvis var det orättvist mot män, där t ex 70-talister som jag tappade ett helt års pensionsintjäning och löneutveckling kontra kvinnor i samma ålder, som snabbare kom ut på arbetsmarknaden. När pensionsreformen genomfördes hamnade åtminstone jag i ett glapp där jag inte fick pensionsersättning för värnpliktsutbilningens tid.

Försvarsminister Hultqvist (s) pratar nu om exempelvis tio års krigsplacering efter framtida värnpliktsutbildning. Det betyder att man vid 100% värnplikt idag skulle behöva utbilda 2 200 värnpliktiga GSS om året. 

Sverige 2015+ är ett jämlikt land, där vi inte kan utesluta halva befolkningen från värnplikttjänstgöring på grund av deras könsorgans utformning. Kort sagt har vi 100 000 unga vuxna, varav 2.2% ska tvingas göra värnplikten. Det är ett djupt orättvist system.

Att mönstra 100 000 personer varje år, för att plocka russinen ur kakan, kostar också stora summor. Kostnaderna för mönstring var acceptabla när man mönstrade 50 000 om året och tog ut 40 000 till tjänstgöring. Att mönstra 100 000 för att ta ut 2 200 är extremt dyrt per tjänst, allt annat lika 36x så dyrt per tjänst.

Med dagens smala Försvarsmakt fyller inte värnplikt något behov, innebär kostsam mönstring och är djupt orättvist.

Istället behöver Försvarsmakten göra sig attraktiv som arbetsgivare. Höj soldatlönerna kraftigt, ta bort kravet på utlandstjänstgöring (som man kan ducka genom att inte ta anställning som GSS/K eller GSS/T) annat än för specifika förband man kan välja att söka till, och ge andra incitament, som civila behörigheter från GU-NY (körkort, tungt körkort, skyddsvaktsutbildning mm mm) och t ex gräddfiler till högre utbildning. 

Genom en gräddfil till högre utbildning kommer man också attrahera just begåvade och ambitiösa personer. Dedikera 2 200 högre utbildningsplatser varje år till personer som gjort GU-NY. Låt rekryten välja vilken högre utbildning vederbörande vill läsa efter färdig militär utbildning, om det så är läkarlinjen trots medelmåttiga betyg - allt man uppfyller behörighet för (godkända betyg i rätt ämnen) ska vara sökbart med gräddfil. Är man inte duktig och ambitiös nog klarar man ändå inte utbildningen, gräddfil till trots. Men man har chansen.

Andra möjliga incitament kan vara skattelättnader för krigsplacerade. Dels ett kraftigt höjt grundavdrag under krigsplaceringstiden, och dels en lägre arbetsgivaravgift som gör krigsplacerade mer attraktiva att anställa. Exempelvis kan man sänka skatten med 10% (inte tio procentenheter) för den krigsplacerade, vilket kompenserar inkomstbortfallet som värnpliktutbildningsåret innebär.

Värnplikt förutsätter att en stor del av Sveriges unga vuxna årligen tas ut till värnplikt. Annars blir det ett grovt orättvist och orättfärdigt system. Inte ens om Sverige dubblar sitt försvar de kommande tio åren kan man motivera tvångsplacering av några procent av en årskull (4.4% vid dubblering av försvaret).

Att lagstifta fram ett (dyrt) tvång för att man inte lyckas vara en attraktiv arbetsgivare är inte rätt väg att gå. Lägg pengar som skulle gå till mönstring och reklamkampanjer på en ordentlig soldatlön under och efter utbildningen istället. Och acceptera att många kommer välja GSS/P-placering.

Den som drömmer om värnpliktens tid där alla pojkar fick bli män och lära sig lite hyfs är folkhemsromantiker eller rent av folkhemsfundamentalist, och saknar förståelse för den verklighet vi lever i idag. Men visst, om vi tjugofaldigar svenskt försvar kan värnplikt åter bli aktuellt. Men det finns ingen som talar om det, inte ens folkhemsfundamentalisterna.

En annan fråga är att värnpliktsanläggningarna lagts ner och det skulle kosta 100-tals miljoner kronor att återskapa eller nyuppföra kaserner för värnpliktiga. Lägg de pengarna på soldatlöner istället.

Det finns ett argument för värnplikt och det är att dessa inte är anställda och alltså kan tvingas göra fältdygn, övningsdygn, jobba 24h per dygn etc under utbildningen, utan att man bryter mot några arbetsmiljölagar. Men är det rätt?

Twitterpseudonymen Cylinderhatt påtalar att avhoppen från utbildningarna försvårar rekryteringen till förband. Att belägga utbildningstiden med plikt skulle göra att man inte bara kan släppa och ge upp.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

72 kommentarer:

 1. Hur gör Norge? Dom har väl ett hybridsystem med både plikt och anställda?

  Jag kan se stora fördelar med att ha värnpliktiga som kan mobiliseras för bevakningsuppdrag och fördröjningsstrid, ungefär som de gamla lokalförsvarsbataljonerna. Dessutom vore det på plats att ha civilförsvarsförband som kan mobiliseras även i fredstid med tränad personal som kan sköta grävmaskiner, köra lastbil och använda motorsåg.

  Men hur rekryteringen till dessa förband ska skötas är inte en helt lätt nöt att knäcka. Plikt blir nog nödvändigt även om det vore mer rättvist att betala en lön istället för bara fickpengar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det du pratar om kallas "frivilligorganisationerna" och finns redan idag. Hemvärnet och 22+ övriga frivilliga försvarsorganisationer.

   Radera
  2. Men det som frivilligorganisationerna gör räcker inte. Det behövs betydligt mer folk som kan sättas in i både kris och krig.

   Radera
  3. Nja, du pratar om en upprustning av svenskt försvar. Frivilligorganisationerna lyckas rekrytera nästan helt i dagens organisation.

   Radera
  4. Vid den stora skogsbranden gick både räddningstjänst och hemvärn på knäna. Hade det inte varit bra med förstärkning från ett par civilförsvarskompanier där? Vad händer om det kommer en ny stor storm likt Gudrun eller Per? Frivilligorganisationerna gör ett jättebra jobb men dom är för små och har för dålig utrustning.

   För arméns del tror jag inte det är realistiskt att sätta upp nya "anfallsbrigader" av gammal stil med de investeringar som det innebär. Dock är det solklart att det behövs en större numerär som kan göras gripbar vid behov.

   Radera
  5. Nej. Skogsbranden stoppades. Att bekämpa skogsbrand är inte ett 9-17-jobb med fikapauser. Militären tillförde de resurser som behövdes och efterfrågades, och branden stoppades också. Så nej, organisationen fungerar.

   Frivilligorganisationerna har militärens eller myndigheternas utrustning. Du menar att hemvärnet, Svenska kraftnät mfl har dålig utrustning?

   Radera
  6. Däremot finns det brister i svensk krishantering, som förtydligades av skogsbranden. Personalförsörjningen var inte en av de bristerna.

   Radera
  7. @Kristian Varför ska soldater bekämpa skogsbränder? Det ska väl brandförsvaret göra som är experter och utrustade för det, så kan soldaterna få fokusera på sitt yrke istället. Eller ska sjuksköterskorna sopa gatorna och vaktmästarna undervisa i grundskolan?

   Radera
  8. Hemvärnet har inte splitterskyddade fordon eller (annat än på försök) granatkastare. Bästa pv-vapnet är granatgevär. Luftvärn? Kom inte och påstå att dom har samma grejer som armén. Och att säga att skogsbranden stoppades är ett bevis på framgång tycker jag är klent. Den sög i princip upp alla gripbara resurser i hela Sverige, och delar av Europa, och tog ändå mycket lång tid att få kontroll över. Med mer resurser hade den såklart blivit släckt mycket fortare.

   Vad händer om det brinner på två ställen nästa gång?

   Radera
  9. @Kapitalist, det är där civilförsvaret kommer in. Ett civilförsvar som kan förstärkas med ändamålenligt utbildad och utrustad personal ("värnpliktiga") som kallas upp vid behov. Inte det militära försvaret i första hand.

   Radera
  10. Du är ute helt i det blå. Personalförsörjningen är ett stort problem i svensk krishantering. Inte armar och ben, det finns det. Men folk som kan något är en extrem bristvara. Finns gott om teoretiker med goda kunskaper i excel, power-point och word. Dessa har en oherrans massa synpunkter intill dess det skall ledas i praktiken.

   Organisationen fungerade INTE under skogsbranden. Militären har inte mycket resurser att tillföra Inte ens bandvagnarna som var till stor hjälp kom från militären. Inte ens sambandssystemen som fungerade kom från militären. Ledningen av de gröna var långsam och rigid.

   Dagens försvar kommer aldrig att ens nå planerad organisation. Om den nåddes är organisationen ändå 3-10 gånger för liten, beroende på vilken stridskraft du tittar på, för att försvara landet. Du kanske inte funderat på att mönstring och värnplikt är gamla vedertagna begrepp som dock kan fyllas med ett nytt innehåll, ja tom formuleras på annat sätt. Talas det om värnplikt så är nog frågan om försvarets lilla volym lyft.

   Vill bara beklaga att du tappade ett år för pensionsintjäning och att du inte hade möjlighet att som Kajsa och Stina sätta dig i ICA kassa och tjäna pengar direkt, för att du var "tvungen" att göra lumpen.

   Du har inte varit med tillräckligt länge och hade väl inte en värnpliktsplacering som gav dig tillräcklig överblick för att begripa vad värnplikten en gång innebar för Sveriges ledarförsörjning.
   Det var dock synd att vi inte utnyttjade kvinnor i samma utsträckning som män.

   Radera
  11. Men morgondagens då? Jag tror ett blandsystem faktiskt skulle kunna lösa en del av rekryteringproblemen. Många skulle nog få smak på det efter att man kommit över det värsta delen i början (Som Jonathan H sägerlängre ned i tråden). Frågan är om man kunde betala soldatlön, men pensionsförmåner borde man kunna få utan tvekan.

   Radera
  12. Om man tvingar in ett (förhållandevis) litet antal personer med hjälp av pliktlag så blir det djupt orättvist och impopulärt om dom bara får fickpengar. Någon lyx-lön kan det inte bli frågan om men ett minimum borde vara att det är mer generöst än socialbidrag.

   Radera
  13. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  14. Jag menar förstås SGI, pss som t.ex. föräldrapenning eller dagpenning i hemvärnet (ca 80% av inkomsten men minst 225KR/dag (Lägsta nivå i föräldrapenning)) + fri kost och logi.

   Radera
 2. Med hjälp av en hemsida så skulle en hel del kunnat "mönstras" och gallrat fram de mest lämpade för vidare test.
  Bara logga in med BankID och sanningsenligt svara på diverse frågor och göra en del tester.
  Kan inte kosta något i jämförelse med att ta in någon till mönstring rent fysiskt.

  Men tvinga någon att göra värnplikt är ju helt värdelöst om det finns de som frivilligt gör det

  Jag ville inte, ljög på mönstringen för att hamna när hemmet och blev placerad på nåt jag inte var lämpad till.
  Resten av tiden tillbringade jag med att försöka ta mig därifrån eller komma undan, på ett eller annat sätt.
  Visst måste man kunna använda skattepengarna bättre?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hemsida används redan av Rekryteringsmyndigheten för att "gallra".

   Radera
 3. Men förmånerna du menar att man ska locka anställda med, som gräddfiler etc, kan väl lika gärna erbjudas muckade värnpliktssoldater som morot och kompensation för deras tjänst?

  Att ens jämföra de ekonomiska scenarierna mellan anställda och värnpliktiga är ju befängt, det är ju redan idag så att man knappt haft råd att öva pga merkostnaderna det innebär i form av lönetillägg och kompensationer.

  Och det är just det jag hoppas återinförd värnplikt skulle bidra med till försvaret, att möjliggöra en kraftig ökning av antalet stora kvalificerade övningar.

  Folkförankringen av försvarsmakten tror jag dessvärre är hopplöst förlorad, det skulle krävas en avsevärt högre andel värnpliktiga för att åter befästa denna. (Jmf med tex HV som tyvärr möter mycket skepsis inför våra övningar av lokalortsbefolkning, trots att det sker på "hemmaplan" med "lokala förmågor")

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så vad du säger är att 2.2% av en årskull med tvång ska tvingas till arbetsförhållanden som annars är olagliga, medan 97.8% slipper?

   Radera
  2. Och ett tillägg, som du själv dessutom skriver här ovan, mönstring måste ju inte göras genom ett fysiskt besök på pliktverkets anläggningar längre. Går säkert att kapa kostnaderna mycket jmf med tidigare system.

   Radera
  3. Vad är då vitsen? Bara att ljuga lämpligt i enkäten så slipper man tas ut.

   Radera
  4. Det finns ju mellanting? När jag gjorde lumpen var det i princip bara de som ville som blev antagna.

   Det åtråvärda med värnplikten är i mina ögon inte möjligheten att kunna tvångsrekrytera, utan att dels behålla soldaten kvar på sin utbildningsplats under hela utbildningstiden, för att därefter kunna krigsplaceras. (Fanns många som ville hoppa av under GSU, inkl jag själv, vilket givetvis var omöjligt när man väl ryckt in, de allra flesta (återigen, jag själv inkluderad) kom över denna fas och trivdes när man kommit in i livet i uniform). Och slutligen för att kunna antalet kvalificerade övningar.

   Radera
  5. Det åtråvärda är naturligtvis att man kvalificerar sig för Bilderbergska straffexpeditioner i utlandet där man får korsfästa fyraåringar, stjäla transplanterbara organ och skicka till Israel och sånt där.

   Radera
  6. Ett system med värnplikt blir inte billigare för samhället, det är bara det att kostnaderna för försvaret inte blir fullt synliga på samma vis som hos ett system med anställda soldater.

   Sedan ser jag inget problem med att hålla soldaterna kvar under hela utbildningstiden och efterföljande krigsplacering om man skulle önska en sådan lösning. Det frivilliga valet består i att välja om man vill bli soldat eller ej, inte att fritt välja när man ska sluta.

   Radera
 4. Varför inte lägga den begränsade budgeten på ett kraftigt utökat hemvärn och bättre materiel till dessa istället för att lägga pengarna på relativt få yrkessoldater. Hemvärnssoldater har oftast också bättre lokalkännedom än yrkessoldater som ska transporteras runt till diverse hotspots runt om i riket.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hemvärnsbataljonerna ska idag transporteras runt till diverse hotspots runt om i riket. Inte bara lokalt.

   Radera
 5. Vänlig förklara för mig att begåvade och ambitiösa personer skulle behöva så kallad gräddfil....

  SvaraRadera
 6. Varför inte kalla in alla de flyktingar som nu kommer till vårt land. Inför samma system som i främligslegionen eller varför inte gamla Rom. 10 års tjänstgöring i legionen och sedan ett medborgarskap.

  SvaraRadera
 7. Miljöpartiet vill att de miljoner anonyma vapenföra män som deserterat från krigszoner och bosätter sig här ska få lättare tillgång till vapen inför den islamistiska revolutionen.

  Företräde till högre utbildning blir tokigt eftersom de mest lämpade bör rekryteras till högre utbildning, precis som till soldatyrket.

  SvaraRadera
 8. Den som drömmer om värnpliktens tid där alla pojkar fick bli män och lära sig lite hyfs är folkhemsromantiker eller rent av folkhemsfundamentalist, och saknar förståelse för den verklighet vi lever i idag.
  Finland saknar förstås förståelse för den verklighet vi lever idag?

  Men det är förstås vanskligt att utbilda mängder med muslimer som riskerar att bli en femte kolonn i Sverige, alternativt färdigutbildad åka på våldssafari i Mellanöstern.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Finland har 250000 man (eller ngt) i försvaret. Sverige 22000.

   Och du är inte rasist men... drar i invandring i ett ämne om försvar?

   Radera
  2. Trodde att ett försvar skulle hindra " invandring"...
   Lite svårt att veta vilka av de inkommande som vill oss väl.
   Själv har jag bara infört en person under mycket ordnade former.
   Dessutom anser jag att Finland och Sverige är ett
   Skiter i Tilsit, liksom!

   Radera
  3. Ja du Skepparn, när försvaret omvandlades från invasions-försvar till insats-försvar gjordes det med motiveringen att vi skulle kunna möta nya typer av hot. Främst konflikter som skulle genererade stora flyktingströmmar mot vårt hemland. Men det var visst bara ljug och båg.

   Radera
  4. Jag försöker så gott jag kan uttrycka de sammanhang jag får ihop efter att tagit in information från många håll. Jag lyssnar också på Cornu trots att han utvecklas allt längre bort från min position. Jag patriot som anser att det etniskt svenska har rätt att finnas och att Sverige är platsen där rätten får utövas. Har tydligt konstaterat att cornu rör sig i en allt mer kulturmarxistisk riktning. Som kulurmarxist är han tråkiga retorik närmast fulländad. Aldrig något mål eller bevekelsegrund. Eftersom kulturmarxisten har svårt att försvara sina mål angriper man istället de med annan uppfattning genom personangrepp, "guilt by association" m.m. Aldrig en seriös saklig debatt.

   Radera
 9. Givetvis ska vi ha ett professionellt försvar, och det kräver professionella, konkurrenskraftiga löner. Annars får man rekryter därefter.

  SvaraRadera
 10. Försvaret kanske kan rekrytera utländska män med stridserfarenhet och egna vapen?
  https://www.gp.se/nyheter/vastsverige/1.2851509-tog-med-sig-automatkarbin-till-skjutbana

  SvaraRadera
 11. Jag gillar idén med bättre incitament för att få fler att söka, kanske kombinera detta med att utöka hemvärnet.

  Jag tänker mig ett scenario som jag själv sitter i. Jag kan tänka mig finnas tillhands mot skälig kompensation. Dels vid övning/utbildning och kris (t.ex. skogsbranden).

  Med dagens låga kompensation kan jag inte motivera att ta tjänstledighet och få ut betydligt mindre lön för att vara med i hemvärnet t.ex. Jag ska kompenseras så att jag får ut mer än om jag bara arbetade som vanligt för att jag ska vara intresserad.

  SvaraRadera
 12. Skriver från tele så ursäkta stavfel från början. Som jag ser det så om militär utbildning skall vara pliktig under ca 1 år och vi enbart behöver 2 % av årskullen så måste det snarare till något sorts pliktår.

  Alla av båda kön genomför. Kan vara klottersanering, hemtjänst, äldrevård, grå arbetskraft till vakttjänst, tull, flygplatsbrandmän etc.

  Men tror det är lika stor chans att det inträffar som att jag vinner drömvinsten på lotto.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varifrån ska pengarna till 100 000 ungdomar på "pliktår" tas tänker du dig?

   Radera
  2. Man kan slopa sista året på gymnasiet. Och eftersom kriget ändå bara blir strid i bebyggelse mot oskyddat infanteri som det kommande kriget kommer att handla om, så räcker det med billig utrustning som automatvapen, granatgevär, granatkastare med kort räckvidd och minor.

   Radera
 13. Jag tycker nog en äkta värnplikt a 80 talet verkligen är det som behövs. Oavsett om vi lägger 80 eller 120 miljarder per år på en dådan lösning tror jag vi har igen det på sikt. Jag pratar om samhällsnyttan och demokratiaspekten.
  Integrationsmässigt skulle detta göra underverk! Likaså demokratimässigt. I FM spelar det ingen roll om du heter Hassan eller Sven. Gilla läget. Ta order. Inte heller spelar din eller dina föräldrars årsinkomst någon roll. Gilla läget.ta order.

  SvaraRadera
 14. Som alla av mp:s förslag är detta helt befängt . Att slösa tid på att försöka lära omotiverade rekryter att använda dagens avancerade prylar i komplicerade sammanhang så att risken för förluster i verkligheten mnimeras är en oseriös inproduktiv lek med risk för helt onödigt lidande. Börja med att ge de som är motiverade i Försvarsmakten och HV både OK betalt och tillräckligt med medel till prylar och övningar. Och politikernas bästa möjliga insats i övrigt är naturligtvis att stå upp för Försvarsmakten och visa sin aktning och uppskattning i olika sammanhang.

  SvaraRadera
 15. Ser inget behov av gräddfiler för "begåvade" då som det påpekas om ovan.
  Varför kan inte försvaret konkurrera marknadsmässigt helt enkelt om soldater och officerare?
  Sätt en rimlig ingångslön jmf andra tjänster som en 20-åring kan tänkas få så löser det sig.
  Ha en tydlig lönestege med lönespridning för olika kategorier och nivåer t.ex.. officerare?
  50000 st soldater med 25.000/mån ca 32500 för arbetsgivaren ger en kostnad på 1.6 miljarder/år. Givetvis tillkommer kostnad för ökad verksamhet men man ser att på andra områden är det inga problem att trolla fram summor som är 100 ggr detta utan budget.

  SvaraRadera
 16. "Med dagens smala Försvarsmakt fyller inte värnplikt något behov"

  Helt sant, men sant är också att dagens smala Försvarsmakt inte heller fyller några behov, avskräckande är den inte. Det är hela syftet!

  Igelkotts försvar!

  Försvar är inte till för att användas, kommer det till användning har det redan misslyckats med sitt primära mål, att verka avskräckande.

  Om vi kan "vinna" är ointressant, vi måste ha en förmåga som är så pass avskräckande att anfall på Sverige ter sig för dyrt/svårt. Att tröskeln för ett anfall är så hög att man måste ha med sig en stege!

  Ta tex en Igelkott, det är ett djur som en stor hund kan döda, men finner ofta att det inte är värt besväret, eller skulle göra det om den satte sig ner och analyserade innan den anföll, vilket kanske en hund inte gör :)

  Så kan en Igelkott vinna i en strid mot en stor hund, nej. Kan igelkotten hindra en hund att döda den om hunden verkligen vill, nej.
  Är en igelkotts försvar bra nog för att en hund skall inse att det inte är värt besväret. Ja.

  Svenskt försvar måste vara som en igelkott.
  Sen allt detta debatterande om hot, det är inte intressant vad vi tror om någon främmande makts agenda, vi måste kolla på deras förmågor.

  Finns det några hundar med stora tänder i våran närhet? I sådant fall är det bäst vi behåller våra taggar.
  Att bara för vi inte blivit påhoppad av någon hund på länge gör det inte till en bra ide att släppa våra taggar. För vad är en tagg lös igelkott, en långsam mums bit.

  SvaraRadera
 17. Apropå "gräddfiler" till prestigeutbildningar, just läkarlinjen har man på bl.a. KI i Stockholm ändrat antagningen så att det inte enbart är betyg som är avgörande utan en kvot är reserverad för personliga intervjuer:

  http://ki.se/utbildning/alternativt-urval


  Undantar man juristprogrammet (det är svårt att läsa svensk rätt utomlands) går det att läsa sådana utbildningar utomlands. Ifall man är villig att betala så går det i många öst/centraleuropeiska länder att läsa på engelska som i Bulgarien (varmare klimat och goda rödviner på fritiden):
  http://www.medicalstudyguide.com/study-medicine-in-bulgaria.html


  En dotter till en bekant (hedenhössvensk ifall någon nu undrar, inga språkkunskaper i lettiska) läste till läkare på engelska i Riga.

  Så det går att komma in eller komma runt även om betygen är medelmåttiga redan nu, givetvis lättare ifall man betalar 8000 € per år i ett annat EU-land men alltså även i Sverige finns det en chans.

  SvaraRadera
 18. Cornucopias? huvudresonemang kring en återinförd värnpliktsutbildning är helt korrekt och går inte att invända emot. Med dagens soldatvolymer kan man inte på något rimligt sätt motivera att en mycket liten del ska tvingas genomföra värnpliktsutbildning medan den absoluta majoriteten slipper. Att regeringen ens överväger att utreda detta är barockt. Återinförd värnpliktsutbildning kan endast motiveras inom ramen för återinfört totalförsvar med en kraftigt utbyggd försvarsmakt, civilförsvar, driftvärn mm.

  Problemen som finns i dagens svenska yrkesförsvar vad gäller rekrytering och avhopp var för den insatte lätt att förutse då alla andra liknande länder som övergått till yrkesförsvar drabbats av motsvarande problem. Men man kanske ansåg att det var annorlunda i Sverige just denna gång? Det som krävs är separat lagstiftning i kombination med morötter som gör att folk frivilligt söker sig till FM. Vilka morötterna ska vara kan givetvis diskuteras. Vad gäller lagstiftning krävs att man som soldat/officer inte bara en dag kan få för sig att avsluta sin anställning med kort uppsägningstid utan att man är kontraktsbunden under en viss tidsperiod med hot om att få avtjäna kontraktstiden + ränta på anstalt om man vägrar tjänstgöring efter att kontraktet skrivits under. För att genomföra ovanstående krävs att "jobbiga beslut" gällande särlagstiftning för FM fattas av våra politiker men borde egentligen inte vara kontroversiellt då det i princip är det samma som gällde under värnpliktstiden men nu ingås avtalet istället på frivilligbasis. Eller så fortsätter vi som idag där den absoluta huvuddelen av FM har tre månaders uppsägningstid och FM kan upphöra att existera på ungefär 90 dagar vilket enligt mig inte direkt kan betraktas som seriöst..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast tänk om regeringen överväger att kunna skaffa ett mycket större totalförsvar men för att inte slösa bort för mycket väljer att öka försvarsförmågan år för år efter den långa avvecklingen. Om det gäller kan det finnas skäl att utreda många olika möjligheter tex återinförd värnplikt.

   På kort sikt verkar många av Cornucopia?s ideer lämpliga för att snabbt öka den försvarsförmåga vi har.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  2. Anser själv att ett kraftigt förbättrat psykologiskt försvar bör få hög prioritet. I dag verkar det inte vara så mycket bevänt med den sidan så förbättringar borde märkas snabbt.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  3. @Nanotec
   Så skulle teoretiskt kunna vara fallet även om den arbetsgången är något märklig. Dock är det inte det utredaren är satt att utreda. Hon ska nämligen ta reda på om problemen som den nuvarande försvarsmakten dras med kan lösas med värnpliktsutbildning.

   Radera
  4. Jag tvivlar på att FM kommer lyckats öka rekryteringen markant under överskådlig tid. Även om man förbättrar villkoren, vilket man dock bör göra ändå.

   Alltså måste varje soldat få större verkan (effektivisering). Mer mekanisering, större eldkraft per fordon, mindre skyttegrupper, mer sensorer, mer vapen med lång (30-300km) räckvidd som bekämpar målen sensorerna hittar. Behöver en bataljon ha 800 man? Kan vi bygga en effektiv bataljon med 300 man?

   Vi kan alltid tillföra mer pengar för materiel, om vi vill, men det är mycket svårare att snabbt förbättra rekryteringen.

   Radera
  5. @Ocke

   En utredning kostar inte mycket. Och även om mandatet är inriktat på nuvarande försvarsmakt kommer fakta fram. Jag tror att försvarsviljan har ökat hos svenskar i allmänhet. Fler talar om värnplikten - alltså en utredning skadar inte.

   Samtidigt måste givetvis nuvarande försvarsmakt snabbt få personal.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  6. @Nanotec

   Att se till så att "nuvarande försvarsmakt snabbt få personal" kräver drastiska åtgärder men värnpliktsutbildning är inte ett realistiskt alternativ. Skulle du själv acceptera att staten pekade på dig och några få andra att utföra ett arbete under ett år helt utan rättigheter och undantagen från all arbetsskyddslagstiftning med arbetskläder, kost, logi i sovsal och fickpengar som ersättning?

   Jag kan också avslöja den största orsaken till att Försvarsmakten idag har svårare att rekrytera än för 3-4 år sedan, samt att soldater slutat i hög omfattning. Den i princip nedlagda Afghanistanmissionen. De flesta soldater var och är tvärt emot vad en del verkar tro inte talanglösa individer utan alternativ. Många sökte sig till FM för spänningen och äventyret att åka på mission utomlands och när den möjligheten nu minskat rejält väljer de att göra andra saker istället för en repetitiv rutin på garnisonsorten. En löneförhöjning på 2-3000 kr kommer inte att ändra på den dynamiken. Soldater förstår att de har bättre möjligheter till karriär och lön utanför FM och när äventyret nu försvunnit är det lätt att ta det steget. Helt logiskt ur dagens soldatperspektiv. Det som behövs är lagstiftning som förhindrar individer att okontrollerat avsluta sin tjänst i kombination men attraktiva förmåner. Alternativet är att sänka intagningskraven rejält så att man får in de individer som inte är anställningsbara på den civila marknaden.

   Radera
  7. @ Ocke

   Staten pekade på mig och några andra. Vi gjorde värnplikten. Men jag förstår att dagens ungdomar är svårare att locka med dagens system och lön. Höjs lönen stannar givetvis några fler kvar och det blir lättare att rekrytera fler. Höjda löner och attraktiva förmåner är säkert snabbare och lättare att genomföra än ändrad lagstiftning. Sänkta intagningskrav ser jag ingen anledning till.

   Vi fick en viss ekonomisk kompensation för specialutbildning med några månader ytterligare. En enkel kompensation kan vara en klart höja lönen för varje halvår. Ja det kostar.

   Fortsätter vi bygga ut försvaret kan allmän värnplikt med placering i också civilförsvar vara en framtida lösning. Om alla svenskar fick lära sig hjärtlungräddning enklare brandsläckning och annan första hjälp vinner vi mycket även utanför det direkta militära försvaret. Början kan vara yngre men sedan bör det spridas uppåt i åldrarna.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  8. Nej Nanotec! Staten pekade inte på dig och några andra utan på dig och alla andra funktionsdugliga män. Det är stor skillnad. Under 70-, 80- och in på 90-talet hölls storleken på värnpliktsutbildningskullarna uppe med det uttalade syftet att behålla systemets legitimitet. Värnpliktsutbildning ansågs som ohållbart ur ett rättviseperspektiv om inte den absoluta huvuddelen av alla män utan medicinska förhinder kallades in. Det är märkligt att man kunde ha en så verklighetsanknuten uppfattning i så många frågor på den tiden medans allt kan relativiseras och utredas några varv idag.

   Sedan tyckte jag att jag ovan förklarade att nej, höjd lön i det spann som kan anses rimligt, hjälper inte speciellt mycket om inte försvarsmakten sänker sina antagningskrav. Så du borde se minst en anledning.

   Att införa ett eventuellt "pliktår" där man antingen genomför värnpliktsutbildning eller civilförsvarsutbildning där man lär sig en massa nyttiga saker och samtidigt är samhället behjälpligt är en annan fråga. Jag tror tyvärr inte den heller går att genomföra i den verklighet vi just nu lever i.

   Radera
  9. @Ocke

   Jag upprepade bara din mening med "några andra". Givetvis var vi många. Vad som är rimligt kan vi ha olika syn på och ändå sträva mot samma mål, kanske hittar vi andra vägar. Höjd lön är givetvis bara en parameter, men snabb att genomföra.

   Den verklighet vi lever i just nu är inte statisk. Min inställning är att just nu förändrar vi framtiden mer radikalt. Men problemet är att de flesta blickar för mycket bakåt också jag ibland. Min vidgning med ett civilförsvar för alla behöver inte ett helt "pliktår". Jag tror att den förändring av synen "oj en olycka vad ska DE göra" ändras till "oj en olycka vad ska JAG göra" även leder något fler till att överväga en åtminstone kortare militärtjänst. Dvs som du tog upp behovet av äventyr även en vidgad egen ansvarssyn för också andra och inte den idag väldigt utbredda "skit i andra".

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
 19. Oj, oj. Nu skall de som inte förstår och inte har lärt sig något av historien försöka fixa situationen med gårdagens verktyg. Värnplikten är föråldrad - hörde en annan tid till - då soldater var förbrukningsvara och vapnen föga bättre än de i början av1900-talet. Irak-krigen visade att nu är det en ny tid. Som incitament för att få in folk så kan man erbjuda följande. Alla som gör 5 års heltid tjänstgöring och går med på 10 års reservtjänstgöring kommer få sina studielån strukna skattefritt när de fullgjort sitt kontrakt. Kvinnor och män är välkomna. Befäl som vill bli reservare senare får ännu bättre villkor. Allt i syfte att ta fram de mest lämpade personerna som skall göra det mest krävande aktiviteterna vi kan begära av en medborgare.

  I övrigt - lägg nu för guds skull inte tid, kraft fokus och pengar på värnplikt. Lägg istället pengarna på att utbilda, utrusta och öva 3-4 brigader, genast. Använd de perosnalresurser som finns för att påbörja träningen. Ta gärna in "gamla" reservare och yrkes (med 5st KFÖ i ryggsäcken) på korta kontrakt för vissa grundläggande moment så de unga kan utbilda på ny material. Köp gärna begagnade pansarfordon och artilleripjäser inledningsvis - så att vi har något. Skicka ut 2/3 av flygvapnet till Brittiska och Franska flygfält så att vi inte kan förlora allt i ett enda anfall. Nu !

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men med detta sagt så krävs nog en civilförsvarsutbildning på 4-6 månader av alla unga medborgare - i syfte att skapa ett robustare samhälle där alla är beredda att hugga i och bidra. Här kan man lära sig köra lastbil mm.

   Radera
  2. När uppkommer studielånen?
   Först en civil utbildning under en fem till tio år.
   När man har sin examen hoppar man tydligen på en militär under fem år
   Man hinner glömma en del på dessa fem år
   Ingen träning i sitt civila yrke eftersom den militära tjänstgöringen ju är på heltid
   Hur stora studielån skall man tillåtas taga eftersom alla inser att lånen kommer att maximeras då de ju är tänkta att helt avskrivas.
   Tror inte helt på din ide'
   Ursäkta!

   Radera
  3. Ett rabattsysten om du fullgjort ex 2 års tjänstgöring och blir krigsplacerad som GSS/T i 8 år efter det får du helt räntefria studielån och någon form av skattereduktion för din arbetsgivare. Det vore något..

   Radera
  4. Skepparn - först gör man militärtjänst i 5 år, sen studerar man. Sen gör man 10-20 dagar per år under sina 5 studieår och sina första 5 arbetsår. Det omvända funkar inte för då kastar man utbildningen i sjön, eller hur ? Självklart kan man maximera sina studielån - vi vill komma är de mest drivna och motiverade svenska kvinnorna och männen. De som ofta når till chefspositioner, drivna specialister och samhällets stöttepelare. Det är alltid jobbigt när "någon" medvetet missförstår för att sen avfärda förslaget på svagheterna i "missförståndet" - kan nog kallas maktteknik.. ;-) Låt mig gissa - du är lokalpolitiker :-)

   Radera
  5. Trötter -.din variant kan också vara bra. Men det vore roligt om man på Regeringskansliet började utreda och räkna på om detta skulle funka för att motivera individen (och individens föräldrar - som är finansiärer av studier i många fall.)

   Radera
 20. Värnpliktsdiskussionen är lika full av missförstånd och idiotlåsningar som NATO-debatten.
  - Sverige saknar den lågt betalade underklass som är rekryteringsbasen för soldater i länder med fungerande yrkesförsvar. Jag är egentligen för ökade inkomstklyftor, men tror inte på det som metod att säkerställa bemanning av försvaret.
  - vårt nuvarande försvar är så litet eftersom vi inte anser oss ha råd med ett större yrkesförsvar än så här. Annan personalförsörjningsmodell kan leda till ett större försvar
  - Många syftar egentligen på ett "mobiliserbart reservistbemannat försvar" när de säger "värnpliktsförsvar". personligen hoppas jag att det är vad denna utredning och debatt leder fram till just någon form av reservistbemanningsmodell för försvaret, plikt eller ej är inte det centrala.
  - essensen i värnplikt handlar just om plikten att värna, dvs krigsplaceringen. Att göra lumpen är inte essentiellt för värnplikt. Vi har liksom USA, principiellt värnplikt i Sverige idag.
  - Ständigt pågående värnpliktsutbildning ger en god basnivå för försvar av någon landsända, t ex Gotland.
  - lottning är en form av rättvis fördelning, men det är först när folk dör, antingen som hjältar eller som fega uslingar som det är relevant att diskutera rättvisa

  SvaraRadera
 21. Men fatta! Löfven är ju inte dum, han tillämpar ju samma försvarside som Ryssland har haft de senaste 300 åren. Den brända jordens taktik. Om vi tillsammans sabbar landet och skuldsätter oss till den milda grad att en ockupationsmakt blir insolvent ifall ägaransvar på landet övergår i ny ägare. Tänk Ryssland med 2 miljoner bidragstagare till, statsbankrutt direkt! Ved har ju Putler så det räcker ändå.

  SvaraRadera
 22. Situationen är akut. Danmark och Norge lär ha något hybridsystem, som man tidigare annonserat intresse för. Kan kanske vara något. Nuvarande system klarar inte av behovet och utan försvar så är vi inte välkomna in i NATO; de lär kräva ett fungerande försvar av högre lödighet än vi kan visa upp nu och 30-40 miljarder kronor mer i anslag. Natofrågan diskuterades i onsdags på Kulturhuset och för dem som missade den finns länken http://www.svenskafreds.se/play?gclid=CjwKEAjw1riwBRD61db6xtWTvTESJACoQ04Qmxh5FvQWXHrLHzQ7fwLqlEtHk114PeImKPkuLcZZDhoCooLw_wcB
  Lyssna till våpet Linda i första avsnittet och spana in höjdpunkten med Gudrun Schyman där hon får Bomb Birgitta Olsson att se ut som om hade svalt en fotboll.

  SvaraRadera
 23. "Värnplikt fyller ingen funktion med dagens försvar "
  Helt rätt! Men då måste man vara ärlig och orda något om vilken försvarsdoktrin och vilket syfte "dagens försvar" har.

  Tidigare totalförsvarsdoktrin, som inbegrep hela samhället, både civilsamhället och Försvarsmakten (FM), syftade till att försvara hela Sverige i kristider och vid väpnade angrepp. FM ställde även upp med militär i fredsbevarande operationer runt om i världen under FN-flagg. I doktrinen ingick kristänkande, beredskapslager, allmän försvarsvilja, folkförankring, värnplikt, egen försvarsindustri, och militär alliansfrihet.

  Några högt upp i Sveriges säkerhetspolitiska beslutsfattarkameraderi, som inte nödvändigtvis behöver vara svenska medborgare, har i samband med Sovjetunionsupplösningen uppenbarligen kommit fram till att den eviga freden eller "Pax Americana" har infallit, varför ett svenskt totalförsvar är onödigt och måste skrotas.

  Istället ska ”dagens försvar” organiseras enligt Insatsorganisation 2014 (IO-14) - en globalt verkande, Natoanpassad expeditionskår. ”Dagens försvar” styrs av den verklighetsfrämmande Långtbortistandoktrinen - ett resultat av föga analytiskt begåvade hjärnors tankeverksamhet - och som syftar till att försvara konungariket Sverige genom att svensk militär uppträder som krigförande part under USA/Natobefäl på endera sidan i muslimska klanfejder och inbördeskrig runt om i världen.

  Det vore då en smula omoraliskt och oetiskt för svenska beslutssaftskalla… f’låt beslutsfattare att be svenska värnpliktiga riskera sitt liv för någon sida i en muslimsk klanfejd på andra sidan jordklotet. Men om man har frivilliga svenska soldater med utlandsobligatorium så har svenska, USA-koordinerade beslutsfattare lättare, moraliskt sett, att kommendera ut dessa soldater att kriga på den sidan i en global konflikthärd, som faller USA mest i smaken.

  Under Folk och försvars rikskonferens i Sälen 12 januari valåret 2014 ansåg Fredrik Reinfeldt litet föraktfullt i frågestunden efter sitt anförande att Värnplikten inte var mycket mer än något romantiskt. Finlands president Sauli Niinistö, som också var på konferensen, anmärkte då med anledning av Reinfeldts romantikanspelning, att Finland, till skillnad från Sverige, hade behållit värnplikten, och det var inte av romantiska skäl. Niinistö ansåg att Värnplikten var nödvändig för att försvara hela Finlands territorium och viktig för den sociala sammanhållningen bland de unga.

  SvaraRadera
 24. "Den som drömmer om värnpliktens tid där alla pojkar fick bli män och lära sig lite hyfs är folkhemsromantiker eller rent av folkhemsfundamentalist, och saknar förståelse för den verklighet vi lever i idag."

  Jag är inte folkhemsfundamentalist. Men jag är gentleman. En gentleman skickar inte ut kvinnor i stridande befattningar.

  "Att mönstra 100 000 personer varje år, för att plocka russinen ur kakan, kostar också stora summor."

  Man behöver inte mönstra alla 100 000 personer för att plocka russin ur kakan.

  SvaraRadera
 25. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 26. Tycker att du motsäger dig själv om man utgår från Midvintermörker och Midsommargryning, men visst dina böcker är ju bara fiction. Håller med tidigare skrivare om att ett hybridförsvar behövs av den enkla anledningen att vi inte kan försvara hela landet i nu nuläget.

  Lägger in en "parentes" när det gäller ungdomsfrågor och synen på samhället. Har blivit en regel snarare att man har en allt mer egocentrisk världsbild, näst intill narcissistisk(pågår forskning om detta, får återkomma med källa). Man sätter sig själv i centrum och ser inte sin roll att bidra till samhället. När man ifrågasätter en sak som (värn)plikt och att du kan förlora ett år i ditt yrkesverksamma/studieliv kan man ju inte låta bli att undra. Varför ska viss generationers tid vara mer värt än andras? Kan bara utgå ifrån mig själv om min bekantskapskrets där jag vet att de som har gjort värnplikt inte gnäller utan anser att det gjort något bra för både sin egen del och sitt land. Återinför värnplikt med civilförsvar, återinför ett beredskapslager och se till att man får känna att man tillhör/tillför något ur ett makro och mikroperspektiv.

  SvaraRadera
 27. Hemvärnet utgör i dagens försvar ca 50 % av försvarsmaktens personal. Kvar av det gamla hemvärnet är ca 22000 välmotiverade och välutbildade soldater. Snittåldern i insatsförbanden och underrättelseförbanden är under 30 år. Utrustningen är ungefär i paritet med infanteriets utrustning runt år 2000. Nästa steg är att bataljoner utrustas med 12 cm granatkastare. Hur ser rekryteringen ut om 10 år utan värnplikt ??? En stilla undran ...idag sker den mesta rekryteringen från tidigare värnplikt, GMU samt värnplikt/heltidsanställd med utlandsrjänsgöring .

  SvaraRadera