Cornucopia?

2015-10-27 10:11

Touchdown Aberdeen - ny högintressant finanspodcast

Detta inlägg är reklam.

En av världens största förvaltare, Aberdeen Asset Managment (LSE:ADN) lanserar nu en ny nordisk finanspod med internationella experter inom fond- och kapitalförvaltning, Touchdown Aberdeen.

Podcasten kommer intervjua välrenommerade experter i samband med att dessa gör besök i de nordiska huvudstäderna och ska lyfta fram internationell kunskap inom fond- och kapitalförvaltning för en målgrupp av svenska och nordiska lyssnare.

Varje podcast kommer vara runt en halvtimme, där Aberdeen Asset Managments nordiska affärsutvecklingschef Kristina Najjar-Wahlgren intervjuar gästande experter från företagets olika kontor runt om i världen. Hon kommenterar den nystartade podden:
"Vi besöks regelbundet av experter från Aberdeens olika kontor som kommer hit för att träffa våra kunder och de ligger i framkant när det gäller kunskap om olika tillgångsklasser. Som experter kan de ge mig aktuella perspektiv och synpunkter på allt ifrån de senaste makrotrenderna till specifika tillgångsklasser, som även kan vara intressanta för en bredare målgrupp. Därför gör vi nu en podcast där vi samlar deras kunskap och expertis."
Kristina Najjar-Wahlgren, Affärsutvecklingschef Aberdeen Asset Management Norden
I de första två avsnitten intervjuas Aberdeens investeringschef och styrelseledamot Anne Richards. Hon arbetar mycket med att få fler kvinnor till styrelser och högre chefsposter och de imageproblem som finansindustrin kan lida av, som stöter bort kvinnlig kompetens och gör att många talanger kan gå förlorade. Det finns risker med groupthink när ledningsgrupper blir för homogena. Richards säger i en intervju i Dagens Industri:
"I dag finns det för många homogena grupper i företagen, det är inte bra för beslutsfattandet eftersom man bara får problemen belysta från ett håll. Homogena grupper är också mindre benägna att söka utmaningar och förändring."
Podcasten Touchdown Aberdeen hittas via Soundcloud på denna länk. Podden finns även att ladda ner via iTunes.

Aberdeen Asset Management förvaltar tillgångar om närmare 4 000 miljarder SEK åt institutioner och privatpersoner. Man har cirka 2 700 anställda på kontor i 25 länder.

Detta inlägg publiceras i samarbete med Aberdeen Asset Management.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar