Cornucopia?

2015-10-10 10:34

Samtliga allianspartier vill nu gå med i NATO

Gårdgens riksting för Kristdemokraterna fattade beslut om att Sverige ska gå med i NATO. Därmed är samtliga fyra borgerliga allianspartier för ett NATO-medlemskap och det kvarstår bara den pedagogiska uppgiften att banka in i socialdemokratin att Sverige aldrig varit alliansfria eller neutral under kalla kriget, annat än på pappret, att Sverige betraktas som en del av NATO av Ryssland och kommer behandlas därefter utan rätt till NATO-stöd, och att Sverige inte är neutrala sedan Lissabonfördraget.

Socialdemokratins problem är att de följer kartan, även när verkligheten är annorlunda. 

Låt oss citera Lissabonfördragets formulering på den här punkten.
"Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel i enlighet med artikel 51 i Förenta nationernas stadga."
Och på engelska:
"If a Member State is the victim of armed aggression on its territory, the other Member States shall have towards it an obligation of aid and assistance by all the means in their power, in accordance with Article 51 of the United Nations Charter."
Ett angripet EU-land ska alltså få fullständigt stöd från samtliga övriga EU-länder, med till alla buds stående medel. EU-landet ska inte ens behöva begära en sådan här hjälp, utan det ska komma ändå.

NATO:s formulering i NATO:s artikel 5 är betydligt mildare:
"The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence recognised by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area."
Ett NATO-land ska alltså stödja ett i Europa eller Nordamerika angripet NATO-land, på det sätt som man bedömer nödvändigt.
Svenskt medskyttekompani övar.

Om t ex Estland angrips så Sverige enligt Lissabonfördraget skicka allt vi har. Enligt NATO-fördraget, som enligt Lissabonfördraget är överordnat Lissabonfördraget, så räcker det att vi skickar det Sverige bedömer nödvändigt.

Den som är emot att Sverige försvarar västerländska demokratier från väpnat angrepp borde alltså förespråka ett NATO-medlemskap, då det gör att Sverige kan bidra med mindre än vi måste enligt Lissabonfördraget.

NATO-medlemskap är baserat på frivillighet. Sverige behöver på inget sätt öppna upp för några baser eller vapensystem från andra västerländska demokratier i NATO, bara för att vi blir medlemmar. Det är ren desinformation från den gissningsvis Kremlfinansierade vänstern.

NATO-medlemskap innebär dock att man upptar gemensam planering och övning, och inte som enligt Lissabonfördraget ska improvisera utan förberedelser.

Ett svenskt NATO-medlemskap ger ökad flexibilitet och handlingskraft för Sverige, samt att vi kan öva och planera fullt ut med våra allierade. Det är på alla sätt en bättre situation än idag.

Vad som nu saknas är att socialdemokratin hoppar på NATO-tåget. Vad (mp), (v) och (sd) tycker spelar faktiskt ingen roll, utan nyckeln till NATO-medlemskapet ligger ni i Socialdemokraternas händer. Till en början får väl någon köpa in Mikael Holmströms Den dolda alliansen och dess uppgörelse med hela den socialdemokratiska lögnen om det neutrala och alliansfria Sverige. Och kanske är det just där skon klämmer - ändrar sig Socialdemokraterna så kan de behöva medge att de ljugit för svenska folket om alliansfrihet och neutralitet under hela kalla kriget.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

70 kommentarer:

 1. Försvarsminister Peter Hultqvist är tydlig. Det blir inget Nato-medlemskap.
  På mig verkar motivet främst vara oron för vilka konsekvenser det får för Finland.
  Han räds kanske ett nytt Ukraina .

  SvaraRadera
 2. NATO-medlemskap är naturligtvis inget som varken en tillfällig regering eller enskilda partier skall bestämma om. Det måste till en folkomröstning anser jag.

  Och på det temat tycker jag att vi borde ha fler folkomröstningar i fler frågor, och oftare. Med internets intåg finns möjligheter att kortsluta den imbecilla partipolitiken i viktiga frågor och få inslag av direktdemokrati men samtidigt tillsvidare behålla den antika politikerapparaten, med ambitionen att över tid fasa ut eller omforma den till en mer adekvat och modernt fungerande apparat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vettigt inlägg! Samtidigt tack för dagens asgarv. Jag kom att tänka på att Schweiz som har (någorlunda) direktdemokrati och googlade både landet och termen direktdemokrati.

   Wikipedia om nackdelarna med direktdemokrati: "Kritiker mot direktdemokrati brukar hävda att storleken på dagens samhällen samt mängden och komplexiteten av det politiska frågorna omöjliggör direktdemokrati i någon vettig form. En annan invändning är att det krävs politiker för att folket ska ha någon att utkräva ansvar av och att endast heltidspolitiker har tid och resurser att skaffa sig den helhetsbild av politiken som krävs för att fatta löpande beslut. Som förut nämnts tillbakavisar direktdemokratins förespråkare dessa invändningar med förslag om hur de kan hanteras och påminner om att frånvaron av egenintresset av att bli återvald torde medföra beslut fattas med högre grad av saklighet."

   Andra meningen där, "En annan invändning är att det krävs politiker för att folket ska ha någon att utkräva ansvar av..."
   När fan var någon politiker senast ansvarig för nånting!? Vilket skämt...

   Radera
  2. Nej nej, det kommer inte att hända, vi skulle nog rösta fel.
   Förstå vilken energi de måste lägga på att först övertyga oss om att det rätta är att gå med i NATO.
   Ändå skulle de inte kunna vara helt säkra, så en folkomröstning skulle bara vara "vägledande" inte bestämmande och tvingande.

   Och om vi fick folkomrösta i andra viktiga frågor, så skulle vi grusa deras fina planer för sina pensioner, alltså kan vi bara FETglömma det.

   Radera
  3. Folkomröstningar har sällan gett några tydliga utslag. Har alltid använts som ett sätt för (s) att undvika intern splittring. vi har valt en riksdag för att fatta beslut - ibland svåra. Detta är ingen Idol-tävling.

   Jag undrar också varför en del kommentatorer är så upphängda på politikernas pensioner. Är det den bermda svenska avundsjukan som sticker upp sitt fula tryne.

   Radera
  4. Jag ser ingen motsättning i att en fråga folkomröstas och att partierna samtidigt drar igång hela sin propagandaapparat. Poängen är att folkets svar blir mer oavhängigt enskilda partiers övriga frågor som annars kan influera. En vanlig psykologisk effekt, för att inte hamna i mental dissonans, är om man håller med en person eller parti om en hjärtefråga att man då blir mer positivt inställd till andra åsikter som det partiet saluför.

   Radera
  5. @smartnisse 12:12
   Senaste folkomröstningen om EMU gav ett tydligt resultat som gick i stick i stäv mot ca 80 % av riksdagsledamöternas åsikt. Det för Sverige så goda resultatet föregicks av en engagerande och jämförelsvis objektiv debatt.

   Gärna en folkomröstning om ett svenskt Natomedlemskap, om omröstningen kan ges samma förutsättningar som inför EMU-omröstningen, eftersom de svenska riksdagsledamöterna tenderar generellt sett, tack vare urvalsprocesserna, att få en allt lägre analytisk begåvning.

   Radera
  6. Tyvärr så är inte folkomröstningar lämpliga för komplexa frågor (därför förekommer det väldigt sällan i väst)
   En folkomröstning grundas på populism, lättköpta poäng, ens grundläggande politiska värderingar snarare än sakfrågor. D.v.s. har någon i grunden vänsteråsikter så röstar den emot borgliga förslag även om förslaget i sig är bra landet eller en själv och samma resonemang för någon med borgliga åsikter.
   Jag skulle påstå att 99 % av befolkningen inte har en aning om NATO-frågans betydelse och kommer inte heller skaffa sig någon vidare information. Det är därför vi har en representativ demokrati.


   Radera
  7. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  8. Vissa frågor bör folkomröstas då de inte har med det traditionella vänster-höger-retoriken att göra. Exempel på sådana frågor är avvecklande av försvaret som smögs igenom av sluga politiker och NATO-medlemskap.

   Att en fråga är komplex betyder att media måste ta sitt ansvar och låta frågan debatteras ordentligt så att alla får alla vinklingar innan de röstar. Varje liten skitfråga skall förstås inte folkomröstas. Jag tror att om media och politikerna hade viljan skulle vi utan problem kunna ha en folkomröstning i kvartalet. Det skulle dessutom få som positiv bieffekt att fårket engagerade sig i sin framtid. Vet man att hur man röstar kommer att kosta och hur mycket det kommer att kosta ur ens plånbok så blir man engagerad.

   Idag tror fårket att allt är gratis och att någon annan skall utföra jobbet.

   Radera
  9. Media är en del av partiapparaterna och ett sätt att påverka/styra. Det är väldigt ovanligt med granskade journalistik dessutom tenderar folks mediakonsumtion bestå allt mer av att läsa olika "telegramnyheter" på olika nyhetstjänster. Att läsa och sätta sig in i debattartiklar hör till gårdagens gammelmedia. En allt större del av befolkning nås överhuvudtaget inte längre av "media", typ 100 % Netflix eller inte förstår språket/kulturen.

   Det ligger också i makthavarnas intresse, ju mindre de kan bli granskade desto bättre tillvaro får de..

   Radera
 3. Cornucopia har tydligen gått och blivit islamist. Att gå i allians med is-allierade Turkiet är bara snäppet lindrigare än att klä sig i pyjamas och hoppas att Muhammed återföds genom det egna anuset.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den politiska våndan har nog de flesta inom NATO nu....

   Radera
  2. "President Recep Tayyip Erdoğan opened the parliamentary session by saying that Turkey would fight against so called Islamic State and other "terrorist" groups in the region but it would stick to its aim of seeing Bashar al-Assad removed from power." - wikipedia

   Radera
  3. Turkiet har därmed ingen omedelbar anledning att kriga ner IS då deras mål för stunden sammanfaller.

   Radera
 4. Att det egna landet svarar för sitt försvar är en självklar sak. Det tillhör statens absolut viktigaste uppgifter och bör inte anförtros åt andra. Sossarna har rätt i den här frågan.

  Dessutom är det nyttigt för svenskarna att utbildas till soldater.

  Ett obligatorium att ingå i hemvärnet efter militärutbildning bör utredas. Under kalla kriget hade ryssen respekt för de styrkor som planerades övergå till det så kallade fria kriget. Hemvärnet borde inriktas mot gerillakrigföring på hemorten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gerillakrigföring är jättesämst och närmast att jämställa med frivilligt folkmord.

   Radera
  2. Men bättre än rysk analsex, Ben. Jag vet inte om jag håller med martin om sättet att försvara Sverige men även du sa för bara några dagar sedan att det viktigaste är ej NATO utan att Sverige rustar snabbt

   Radera
  3. Ben Dover,
   Risken för att den ockuperade övergår i fria kriget kan vara det som avhåller en angripare från att ta steget.
   Jag har själv underkastats plutonchefsutbildning i konsten.

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Stay-behind

   Radera
  4. Martin - den svenska armén hade som främsta uppgift att säkerställa att alla fick ut och kravla i gyttjan - dvs lika för alla. Om vi hamnat i krig på 60-70-talet hade flygvapen och flotta klarat sin uppgift. Armén hade blivit kanonmat.

   Radera
  5. Smartnisse,

   med all respekt. Det hade sannolikt blivit förluster i början, men efter hand hade vi taktikanpassat oss.
   På 60-talet var svenska armen stark med sina över 30 brigader.
   En hel del av trupputbildarna var erfarna efter ha varit med om beredskapsåren. Några hade krigserfarenhet från Finland och visste att ställa krav.
   Det är omöjligt att spekulera med säkerhet om utgången dock.

   Radera
  6. Är gerillakrig dåligt? Så typ Vietnam, Sovjet-Afghanistan och USA-Afghanistan var lyckade militära operationer för invasionsstyrkorna menar du?

   Radera
  7. Infrastrukturerna blir totalförstörda och folket kommer utsättas för stora svårigheter. Det är inte en dans på rosor precis

   Radera
  8. Martin, du har verkligen otur när du argumenterar. Hemvärnet som det ser ut idag är tämligen ofarligt. Om någon anfaller dem på natten är de chanslösa, de har ingen mörkerutrustning. On top of that - de har inga bra skyddsvästar, inga pansrade fordon, för lite prickskyttegevär.... Gerillakrig på hemorten leder till att hemvärnsmännens familjer och grannar tas som gisslan. Sen kan du väl räkna ut vad som händer. Nej - utrusta hemvärnet ordentligt - även med artilleri och pansar. Sätt sedan upp 6 professionella Mek/Pansar brigader, genast.

   Radera
  9. Gerillakrig innebär att man gör situationen så outhärdlig för ockupationsmakten att dom hellre åker hem än stannar. Det tar oftast årtionen och under tiden lever civilbefolkningen under fruktansvärda förhållanden - om det är illa för en välutrustad ockupationsmakt tänk själv hur dom civila har det. Efteråt är landet i ruiner där inte ens de mest grundläggande sakerna fungerar ordentligt. Och hundratusentals, kanske miljoner, är döda.

   Gerillakrig är något man bara tar till i absolut nödfall.

   Radera
  10. Precis. Gerillakrig är för de som inte har råd med ett försvar. Vi är inte fattiga, så vi ska inte behöva inrikta oss på att använda den i särklass mest destruktiva taktiken för att försvara vårt land.

   Radera
  11. Den som ens kallar Vietnamkriget för ett gerillakrig kan inte tas på allvar. Fullständigt inkompetent och okunnig person.

   Vietnamkriget var ett mellanstatligt krig mellan Nordvietnam och Sydvietnam, där Sydvietnam hade mindre inslag av allierad trupp, som bl a USA, Sydkorea, Australien etc. Det fanns inslag av jägarstrid från den minoritet av Nordvietnams styrkor som var det sk Viet Cong, men majoriteten av striderna handlade om strider mellan två stater, inklusive allt vad det innebär med pansar, flyg, luftvärn, logistik, fabriker etc.

   Oavsett så är de massiva nordvietnamesiska förlusterna avskräckande, och om man argumenterar för att Sverige ska slänga upp en köttvägg med miljontalet dödade så kan man ju ta upp Vietnamkriget som ett "gott exempel".

   Motsvarande sak med Sovjets Afghanistankrig. Massiva förluster för gerillan. Argumenterar man för miljontals döda svenskar så kan man föreslå gerillakrig.

   Den som vill bilda sig kan läsa http://cornucopia.cornubot.se/2012/09/fredagsmys-vietnamvillfarelsen.html, men de som för fram denna argumentation är ju knappast bildbara.

   Radera
  12. "Kriget var ett krig mellan länderna Nordvietnam och Sydvietnam, där det fanns inslag gerillakrig i Sydvietnam. Nordvietnam hade i själva verket det som de svenskar som vill se ett gerillaförsvar inte vill att vi ska ha - modernt flyg, modernt luftvärn, artilleri, stridsvagnar och helikoptrar. Som ett exempel hade man Mig-21, ett flygplan som introducerades 1955. Kan jämföras med USA:s F-4 Phantom som var ett av USA:s plan i kriget. Det introducerades 1958. Det kan jämföras med JAS 39 Gripen som introducerades 1997 och ryska Su-35 som introducerades 2008. Ett svenskt "gerillakrig" motsvarande Vietnam skulle alltså kräva modernare flyg än vi har idag. Svenskt luftvärn härstammar från 70-talet eller tidigare. Nordvietnam hade luftvärn som t ex SA-7 från 1968 och SA-3 från 1963, dvs luftvärn som var modernare då än vad t ex Aster 30 (2001) eller NASAMS (1998) är idag (som vi inte har - vi har robot 77 och robot 70, siffrorna är ledtrådar om årtalen, där rb 77 dessutom är en uppgradering av ett system som introducerades under det tidigare Vietnamkriget, nämligen 1960...). Ska vi inspireras av Vietnamkriget behöver vi alltså modernare flyg och modernare luftvärn. Sverige är idag tekniskt sämre rustat relativt stormakterna än vad Nordvietnam var."

   Radera
  13. "Vietnamvillfarelsen är att det skulle vara "billigt" att satsa på ett gerillaförsvar. Det visar på gerillaförsvarsförespråkarnas förakt för liv - döda medborgare ses alltså som billiga. Verkligheten talar istället om 3x till 140x så många döda för gerillasidan och de civila som för "ockupanterna". Man kan förmoda att det inte är gerillaförsvarsförespråkarna som skulle vara de som förväntas dö i drivor, utan det skulle förstås vara andra än dem själva.

   Här har jag inte heller gått in på de ekonomiska konsekvenserna av ett av gerillakrig totalförstört land.

   Tvärt om kan man dra slutsatsen att de som förespråkar ett gerillaförsvar helt enkelt inte vet vad de talar om. Eller gärna vill se sina grannar dödade i drivor."

   Radera
  14. Ska man dra slutsatsen att Sverigedemokraten Martin hatar Sverige och svenskarna och vill se dem dö i miljontals och se landet ödelagt, eftersom han förespråkar gerillaförsvar?

   Radera
  15. Guerilla-krig handlar väl om att aldrig ge upp. Sverige ska försvaras med alla till buds stående medel och till dess vår frihet är återupprättad. I första hand med våra reguljära förband men i sista hand av irreguljära förband i det fria kriget. Om man redan i fredstid börjar argumentera för att det skulle "kosta för mycket" bör man först fråga sig vems ärenden man egentligen går. Att diskutera det ur ett ekonomiskt perspektiv är också absurt då det är vår nations överlevnad som står på spel och således även existensen som ekonomisk aktör. Om inte Svrrige överlever finns inte någon kostnad för Försvaret eftersom ingen kan stå för denna kostnad

   Radera
  16. Krig företas i olika faser. Slutfasen som är den sista mentalt dissonantiska accepterade utvägen i ett totalt kaos är sekteristisk gerillakrigföring, vilken ytterligare för landet ner i förfallet och håller det där. Det finns ett otal exempel på det. Snarare så är det bättre att ge upp och hoppas på att den lokala kulturen övervinner de invaderandes kultur. Kultur tar flera generationer att nedkämpa. Människans själ, om man vill, låter sig inte underkastas.

   Radera
  17. Inge Njören -. Sovjetunionen löste kulturnedkämpande genom att skicka miljontals människor med tåg till Sibirien och "långtbortistan", Dvs folkomflyttning. Kultur och grundläggande värderingar tar 100-tals. Det funkar än idag om man vill ta till den metoden. :-P

   Radera
 5. Kom ihåg att EU, även med Lissabonfördraget i laga kraft, inte har ambitionen att vara en militär organisation. EU ska vara en ”soft power” - mjuk makt, dvs. en politiskt och ekonomiskt integrerad organisation. Det militära inom EU ska skötas av Nato är det tänkt, vilket implicit framgår om hela avsnitt 7 i Artikel 42 i EU-fördraget tas med:

  ” 7. Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel i enlighet med artikel 51 i Förenta nationernas stadga. Detta ska inte påverka den särskilda karaktären hos vissa medlemsstaters säkerhets- och försvarspolitik.
  Åtagandena och samarbetet på detta område ska vara förenliga med åtagandena inom Nordatlantiska fördragsorganisationen, som för de stater som är medlemmar i denna också i fortsättningen ska utgöra grunden för deras kollektiva försvar och den instans som genomför det."

  I artikel 222 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, förklaras hur ovanstående retoriskt yvigt formulerade citat ska tolkas, som också benämns Solidaritetsförklaringen:

  ” Artikel 222
  1. Unionen och dess medlemsstater ska handla gemensamt i en anda av solidaritet om en medlemsstat utsätts för en terroristattack eller drabbas av en naturkatastrof eller en katastrof som orsakas av människor. Unionen ska mobilisera alla instrument som står till dess förfogande, även de militära resurser som medlemsstaterna tillhandahåller, för att
  a) - förhindra terroristhot på medlemsstaternas territorier,
  - skydda de demokratiska institutionerna och civilbefolkningen från en eventuell terroristattack,
  - bistå en medlemsstat på dess territorium på begäran av dess politiska myndigheter vid en terroristattack,
  b) bistå en medlemsstat på dess territorium på begäran av dess politiska myndigheter vid en naturkatastrof eller en katastrof som orsakas av människor.”

  Konungariket Sverige, som ett av Lissabonfördragets signatärer, kan således fortsätta med sin särskilda karaktär rörande säkerhets- och försvarspolitiken, och vara militärt alliansfritt, till de svenska Natotrollens stora förtret, och trots USA:s/Natos russofobiska propaganda i samband med den sannolikt USA-orkestrerade statskuppen i Ukraina februari 2014, vilket det avlyssnade telefonsamtalet mellan Nuland och Pyatt indikerar.

  När väl hela EU är med i Nato, och där EU och Nato är koordinerade och kompletterande, så har vi något som liknar en superstat och som fungerar som kondensationskärnan för The New World Order (NWO), där nationalstaterna är upplösta. Huvva! Detta får inte ske, så Konungariket Sverige ska hålla sig borta från Nato, och istället bygga ett eget starkt försvar.

  http://www.lissabonfordraget.se/fordraget/unionens-yttre-atgarder.php#avdelning7
  http://www.lissabonfordraget.se/fordraget/eu-fordraget.php

  SvaraRadera
  Svar
  1. Helt otroligt fel slutsatser och sen tittar du på fel saker. Det handlar väl om handel och pengar och inte FN-byråkrati som ändå blockeras i säkerhetsrådet ? Sverige är med i EU sedan 20 år - våra viktigaste handelspartner är Norge, följt av Tyskland, England, Finland och Danmark..sen USA. Dessa 5 står för 50% av vår utrikeshandel. Klart som korvspad att vi skall vara med i samma allians som dem och tillsammans med dem försvara samma ekonomiska intressen och värderingar. Ifall dessa länder brinner kan vi väl inte stå och titta på och vänta på vår tur att brinna ? Du lyckas alltid med konststycket att prata om fel saker och helt förvirra debatten - nästan som om du fick betalt för att göra det.

   Radera
  2. @Niklas 13:31

   "Klart som korvspad att vi skall vara med i samma allians som dem och tillsammans med dem försvara samma ekonomiska intressen och värderingar."

   Hen har måhända kommit ut från krogen, kraftigt full till följd av överkonsumtion på alkoholhaltiga drycker, och på inrådan av sin mages kullrande styrt sina steg till närmaste korvmoj, och där under sin sluddriga koktkorvbeställning förlorat balansen och landat med sitt huvud i det heta korvspat, och skållad som ett troll, blixtsnabbt kommit till insikten, enligt någon obskyr Lithellslogik, att det i likhet med Sverige militärt alliansfria Schweiz, som gränsar till Natoländerna Italien, Frankrike och Tyskland samt till de militärt alliansfria staterna Liechtenstein och Österrike, måste gå med i Nato.

   Berätta mer om hens insikt!

   Vad är det i min kommentar som inte behagar hen, och varför? Ange citat!

   Radera
  3. Ok, då provar jag igen. Debatten handlar om Svenskt medlemskap i medmänsklighetsföreningen NATO. Och du skriver, fel visar rejäla utdrag ur, artikel 42 och 222, och landar sen i slutsatsen att NWO tar över och "Huvva! Detta får inte ske, så Konungariket Sverige ska hålla sig borta från Nato, och istället bygga ett eget starkt försvar." Om Sverige börjar bygga ett starkt försvar idag, så tar det ca 15 år innan vi har 6 starka Brigader med mästerlig ledningsstruktur. Det tar ca 10 år att skapa en bra kompanichef och ca 15 år ätt träna en bra bataljonschef (så var det i invasionsförsvaret - kan gå fortare idag med simulatorer, but you need to get out there). Så 6 Brigader ger ca 35 bataljoner och ca 175 kompanier. Dvs skall ca 25 Överstar tränas fram, ca 500 personer tränad stabspersonal samt 500 kompanichefer. De skall träna, övas och sen tränas lite till. Till detta tillkommer skyddsvästar - bästa vore Dragonskin från USA, men de har problems med det militärindustrilla komplexet som vill köpa en annan väst, den andra västen är sämre än Dragonskin, men det tycker inte Navy Seals, som liksom SAS kan anses som en väldigt, väldigt duktiga soldater. Kanske vi skall hyra in pensioneade seals som soldater. Jag tror det !

   Radera
 6. USA behövde bara planera, finansiera och genomföra en blodig och olaglig statskupp av en demokratiskt vald regering, skylla allt på Ryssland och västs propaganda media gjorde jobbet att hjärntvätta folket. USA lyckas igen splittra Europa, politiskt och ekonomisk. Ett enat Europa med Ryssland och Tysklan i huvudrollen blir en förr stark geopolitisk konkurrent till USA. Som en USA general sa; The purpose of NATO is to kepp USA in Europe and Russia out and Germany down.

  Sverige borde bara gå med i NATO om Finland och Rysslan gör det. Bäst att vara neutral i krig och alliansfri i fred. Ett självständigt land med egna kärnvapen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. dopad:
   Läste det tidigare, undrade hur i hela friden Putin lyckats sätta EU på plats. Han är inte dum han, den saken är säker.

   Radera
  2. USA har helt klart sina fel men jag förstår inte hur smarta, rationella människor kan hata USA så starkt att dom gör ett aktivt val att stödja och hylla det fascistiska Ryssland istället. En auktoritär kleptokrati som regelbundet hotar sina grannar med kärnvapen och som hållit tio gånger fler militärövningar än NATO bara under 2015 - många av dom otroligt provocerande t ex anflyga Estland med en brigad fallskärmstrupper och släppa dom några få kilometer från gränsen.

   Radera
  3. @Kristian

   Man kan ogilla två sidor och det är viktigt att det finns balans mellan dessa onda krafter. Makthavare blir man inte om man är snäll och empatisk

   På 2000 talet har USA helt flippat över och därför har stödet för Putin ökat, ett stöd som egentligen handlar om ökad rädsla för vad USA (de som styr i USA, ej folket) hittar på

   Radera
  4. Balans finns inte alltid och att försöka skapa balans där ingen finns gör att man faller i fällorna Falsk balans och Argument to moderation.

   Jag säger inte att man ska blunda för USAs dåliga sidor och dåliga beslut. Dom har många dåliga sidor och har fattat många dåliga beslut. Men Ryssland är enormt mycket sämre. Enormt.

   Radera
  5. @Kristian

   Fler och fler har upptäckt internets möjligheter att vaska fram trovärdig information, det vi lärt oss i skolan är sällan hela sanningen.

   De som hittat denna möjlighet har lärt sig att verkligheten inte varit så svartvit. Det kan till och med vara så att den som är värst hittas bland oss själva

   Radera
  6. Självklart är verkligheten inte svartvit. De flesta "alternativa" nyhetssajter är enbart till för konspirationsteoretiker och foliehattar. Men det finns guldkorn av hög kvalité.

   Radera
  7. Inge kan "hålla ned" Tyskland - det fungerar bara inte. Tyskland är en naturkraft. Sen så måste man väl säga att "kuppen" i Ukraina var riktad mot Ryssland för att de mer eller mindre styrt Ukraina som en lydstat i 20 år (minus några år efter oranga revolutionen). Vi måste nu komma överrens om att Ukraina måste inte vara lydstat till Ryssland, Ukraina vill jobba med EU och framförallt deras ungdomar vill studera i London och Paris - inte Moskva eller St Petersburg. .

   Radera
 7. "Sverige aldrig varit alliansfria eller neutral under kalla kriget, annat än på pappret, att Sverige betraktas som en del av NATO av Ryssland och kommer behandlas därefter utan rätt till NATO-stöd"

  Så du menar att det inte spelar någon roll för Rysslands syn på oss om vi är medlemmar eller inte i NATO?! Detta är självklart helt fel just av den anledningen du själv anger ovan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi är, och har alltid varit, en del av de västerländska demokratierna. Sovjet, och Ryssland, vet detta och planerar därefter. Sovjets kärnvapenallokering för Västeuropa var runt 5000 strategiska laddningar, och 2-300 för Sverige. Vår s.k. neutralitet gav oss inget skydd från Sovjet och Ryssland kommer aldrig se oss som neutrala även om vi går ur EU och strävar efter att bli europas Nordkorea.

   Därför bör vi gå med i NATO och komma in under kärnvapenparaplyt och bli garanterade hjälp om något går fel.

   Radera
  2. Finns inte mycket hjälp att få efter 300 samtidigt detonerade kärnvapen.
   Och just därför så finns det inte mycket mening med att gå med i NATO.
   Eller att själv ha kärnvapen, de kommer att anfalla först och därefter så är vi körda.

   För övrigt så finns det inte mycket kvar av Sverige längre som är värt att försvara, ett misslyckat land där åtskilliga viktiga funktioner strax upphör att fungera.

   Radera
  3. Tröskeleffekten av att vara med i NATO är krigsavhållande. Just nu ökar vi risken för krig i vår närhet eftersom vi är så svaga trots att vi befinner oss i en friktionszon.

   Antalet kärnvapen har för övrigt rustats ner sedan de gamla Sovjetiska planerna gjordes. Men en eller ett par mindre laddningar mot svenska mål för att få oss att ge upp är inte otänkbart. Om vi inte är med i NATO.

   Radera
 8. Sweet, när Turkiet går med i EU så får vi hjälpa dem att bekämpa PKK?

  /sarkasm

  SvaraRadera
  Svar
  1. Artikel 42 gäller enbart vid anfall från stater.

   Radera
 9. USA säger att de modigt krigar för demokrati, frihet och välstånd men levererar bara död, förstörelse, fattigdom och socialkatastrof i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Ukraina, Yemen, etc. USA beväpnar terrorister i Syrien som skall bekämpa den demokratiskt valde Assad som fick 88.7% av rösterna. Det är alltså inga demokratiska rebeller som skall störta en tyrranisk diktator som propaganda media i väst vill påskina. Det är dags att svälja det röda pillret och vakna upp hjärntvättsmatrixen och se vad som händer. Varför är inte USA politikerna jublande glada över att Rysslan nu bekämpar ISIS, Alqueda, Alnusra och övriga terrorister i Syrien?

  SvaraRadera
 10. Eftersom Ryssland inte bekämpar IS.

  Så, där förklarade jag det för dig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Kristina

   Ryssar bekämpar IS och alla andra som är emot Assad. Givetvis plockar man ner det motstånd man uppfattar som värst inför att marktrupperna skall sättas in.

   Moderata rebeller är förövrigt ett påhitt som blivit aktuellt senaste månaden. Innan det var det IS, ISIS och IS och ISIS igen. När Ryssarna gått in har visserligen informationen blivit mer trovärdig eftersom USA sett behov att ta ner skrämselpropagandan för deras "verktyg" IS. Det går till och med att hitta bra information om de grupper som krigar där, vem som krigar mot vem och vilka som jobbar ihop

   Radera
  2. Tillägg: Läste något om att de försöker strypa försörjningen av bensin mm för att "trötta ut" motståndet och få legosoldater att ge upp själva

   När USA och kompani bombat har de ju undvikit att bomba sönder möjligheterna för IS att sälja sin olja och bedriva handel

   Radera
  3. Att USA undvikit att bomba IS oljeinfrastruktor är direkt felaktigt. Rena påhitt. IS hade en mängd små raffinaderier som oftast bara bestod av skjul och några lastbilar. Dessa anläggningar var bland de första som bombades och det var med i nyhetsrapporteringen.

   Ryssland är i Syrien fär att hjälpa Assad. Det är enda skälet. Och IS har ingen front att tala om mot Assad. Att Ryssland sedan säger i media att dom bombar IS är en självklar taktik.

   Radera
 11. Räkna med att det dyker upp anti-NATO kampanjer i Sverige av olika slag framöver. Olika negativa fakta och skräckscenarier kommer lyftas fram som sedan diverse nyttiga idioter kommer elda på brasan ännu mer med, samma personer som vi sett uttala sig i andra aktuella frågor i närtid och nu väldigt snabbt tystnat när det börjar brännas hemmavid.

  SvaraRadera
 12. Kan ens Sverige gå med om vi skulle vilja; krävs det inte ett ordentligt försvar för att vara med?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo, egentligen, men jag tror att Nato väldigt gärna vill ha oss som medlemmar, då det skulle underlätta försvaret av Baltikum om vi var med. De skulle nog låta oss gå med om bara våra politiker lovar att de ska ha som "målsättning" att rusta upp försvaret. När vi sedan väl är med kommer vi knappast bli utkastade när politikerna fortsätter att satsa obegränsade resurser på massinvandringen istället.

   Mitt förslag är att vi går med i Nato, och sedan frågar om USA inte kan tänka sig att placera en brigad från Marinkåren, Patriot-luftvärn och allt annat som behövs för ett effektivt försvar på Gotland. De skulle säkert vara villiga att betala för det, med tanke på hur kraftigt det skulle förbättra Natos strategiska situation i Östersjön.

   Radera
  2. Nato är sugna på Gotland helt enkelt.

   Radera
  3. Alla är sugna på Gotland, eftersom det är nyckeln till Östersjön. Den som kontrollerar Gotland och kan placera luftvärn, sjömålsrobotar och flygstridskrafter där kan helt dominera Östersjön. Så då är frågan, vem vill vi ska dominera Östersjön? Ryssland eller Nato?

   Radera
  4. Ryssland har vapen och utrustning som passar utmärkt att placera på Gotland för att blockera hela Östersjön. Något som inte Sverige förfogar över....

   Radera
 13. Och om the Donald vinner USA? Han vill ju avskaffa NATO. Och han är inte ensam om att vilja dra tillbaka de amerikanska trupperna från Europa. Ukraina skiter han högaktningsfullt i. (Och jag tror inte att Clinton är bättre.)

  SvaraRadera
  Svar
  1. För att inte tala om vad som händer om det överraskande Ryssland-USA samarbetet mot ISIS slutar med att Ryssland går med i NATO!

   Rysk NATO-trupp på Gotland, hmmm....

   Radera
 14. "Mannen som räddade världen"
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/mannen-som-kan-ha-raddat-varlden/
  http://www.svt.se/dox/mannen-som-raddade-varlden

  Se dokumentären sen inser ni hur farligt det är att hota ett grannland.

  Nato är meningslöst inte en enda kula skapas med medlemskapet, vår försvarsförmåga ökar inte.
  Köper vi in helikoptrar som kan jaga ubåtar så hotar vi inte Putin och Putin kan inte gå in på våra vatten.
  Jas utan lufttankning kan bara användas för att skydda oss inte anfalla Ryssland.
  Varför ska vi skaffa oss vapen som vi kan anfalla Ryssland med?

  Det är farligt att öka anfallsförmågan, vi får bara skaffa oss vapen som vi kan försvara oss med.
  Cornu och en lika dan bloggare i Ryssland då blir det världskrig.

  SvaraRadera
 15. Tiden efter andra världskriget fram till Sovjets fall låtsades vi vara neutrala samtidigt som Sverige delade information med västsidan. Ett stort problem var att Sovjet kände till att vi spelade under täcket vilket fick till följd att de inte kunde lita på företrädare för svenska staten, vilket i sin tur förvärrade Sveriges läge. Vi sågs av sovjet som åtminstone delvis fientligt sinnade gentemot Sovjet. Cornu verkar tro att Svenska staten för evigt måste vara rädd för kommunistimperialismen och Sovjet, trots att kommunismen är krossad och Sovjet är död. Ryssland är dock inte dött och vi skall förstås ha respekt för vår store granne och se till att den inte ser Sverige som sin fiende. Ryssland bör se Sverige som en stat med kraft att försvara sitt territorium. Ryssland bör också se Sverige som en stat där stater fientliga mot Ryssland inte får tillträde, då det gör Sverige till ett fientligt sinnat land som då måste behandlas som ett fientligt sinnat land i rysk kris och krigsplanering. Det är min bestämda uppfattning att de senaste 100 åren av USA:s utrikespolitik är extremt imperialistisk, hänsynslös och egoistisk (möjligtvis med undantag av förhållandet till Storbritannien). Skälen att avstå Nato till förmån för neutralitet med ett stark försvar helst i gemenskap med Finland överväger.

  SvaraRadera
 16. @Cornu
  ” Därmed är samtliga fyra borgerliga allianspartier för ett NATO-medlemskap och det kvarstår bara den pedagogiska uppgiften att banka in i socialdemokratin att Sverige aldrig varit alliansfria eller neutral under kalla kriget, annat än på pappret, …”

  Nä!
  Den pedagogiska uppgiften består i att banka bort de vanföreställningar och den psy-ops-propaganda som dagens svenska Natotroll sprider om svensk säkerhetspolitik under kalla krigets dagar.

  Konungariket Sverige var under kalla kriget uttalat militärt alliansfritt. Således hade Sverige inom FN en mycket framskjuten och allmänt respekterad position bland gruppen alliansfria stater. Tvärtemot dagens säkerhetspolitiskt ansvariga, som ligger bakom Långtbortistandoktrinen och Sveriges obefintliga territorialförsvar, så var dåtidens säkerhetspolitiskt ansvariga, extremt dugliga enligt mitt förmenande. Sverige hade då ett kostnadseffektivt, väl rustat totalförsvar inklusive krisberedskap.

  En mycket viktig del inom säkerhetspolitiken under kalla kriget, var att förbereda och dimensionera det svenska försvaret utifrån sannolika hotbilder. Man ansåg på den tiden att det mest sannolika krigsscenariot för Sveriges del var ett krig mellan Nato och Warszawapakten. Enligt terrorbalansen ville varken Nato eller Warszawapakten att det skulle utbryta ett världskrig. Det låg då i allas intresse, inklusive Finlands, Sveriges, Natos och Warszawapaktens, att hotnivån i norra Europa blev så låg som möjligt. Både Finlands och Sveriges militära alliansfrihet hade därvidlag en viktig, hotbildsdämpande verkan.

  Den värsta hotbilden för Sverige uppstod om Sovjetunionen, som enligt sin krigsplanläggning under i stort sett hela kalla kriget, snabbt ville nå Atlanten, bland annat via norra Finland, norra Sverige och Nordnorge. Denna framryckning skulle i så fall ske i inledningen av ett tredje världskrig. Därför var det av yttersta vikt för Sverige att ha så bra underrättelser som möjligt inför ett kommande världskrig. Både Storbritannien och USA hade god teknisk spaningskompetens och var i likhet med Sverige intresserade av Sovjetunionens göranden och låtanden, varför underrättelser från dessa länder blev eftertraktade i Sverige. Dessa underrättelser ledde också till ett informationsutbyte mellan USA/UK och det militärt alliansfria Sverige.

  I svensk säkerhetspolitik under kalla kriget hade man också något som kallades ”livlinan”. Det var att Sverige, baserat på hotbildsanalyser där Sovjetunionen sannolikt var fienden, skulle ty sig till västmakterna, om ett tredje världskrig bröt ut. Det är denna livlina som bl.a. den verbalt men föga analytiskt begåvade Carl Bildt och allsköns svensk Natotroll, tar som intäkt för att Sverige inte var militärt alliansfritt under kalla kriget.

  Observera dock att Sverige rustade sitt försvar för att vara krigsavskräckande från olika håll. Sverige förberedde sig även för att stå på egna ben, utan hjälp eller inblandning från UK eller USA, i händelse av ett krig i vårt närområde. Till skillnad från dagens säkerhetspolitik uppbackad med ett rudimentärt försvar, så hade det relativt starkt försvarade Sverige under kalla kriget en högre grad av handlingsfrihet, tack vare sin allmänt erkända militära alliansfrihet. Så nedanstående citat är ren tjurspillning:

  ”Ett svenskt NATO-medlemskap ger ökad flexibilitet och handlingskraft för Sverige, samt att vi kan öva och planera fullt ut med våra allierade.”

  Lek med tanken att Sverige ingick i Nato. Då skulle Sverige vara tvungen att försvara Natoländerna Albanien och Turkiet i händelse av att dessa länder blev angripna av fienden. Om Sverige å andra sidan icke är Natomedlem, då har Sverige inget åtagande att försvara Albanien och Turkiet militärt.

  SvaraRadera
 17. På min nya favorit-site Sputniknews.se nappar man direkt på nyheten när Jan Björklund föreslår att Sverige kan köpa in några (4st?) av de 24 archer artilleri pjäser som Norge dragit sig ur att köpa och ställa dessa på Gotland. Detta får mig att reflektera:
  Ryssland med sina ca 150miljoner invånare förfogar över runt 10000 artilleripjäser.
  Sverge kommer efter pågående leverans att förfoga över totalt 24 pjäser på knappt 10miljoner invånare. Ryssland förfogar över runt 2600% fler artilleripjäser per capita.
  Nyheten om Björklunds extra kanoner på Gotland borde m.a.o totalt sakna nyhetsvärde sett ur ett Ryskt perspektiv. Ändå väljer man att på denna Ryska statskontrollerade site skriva om saken.
  Luktar liksom fuffens lång väg.
  Min slutsats: dags att rusta upp + gå med i Nato.


  SvaraRadera
 18. Så vitt jag förstått, är det relativt välutrett att vårt försvar skulle bli ungefär dubbelt så kostsamt för samma försvarsförmåga vid ett medlemsskap (vi diskuterar naturligtvis en kontroversiell och lobby-intensiv fråga här så..). Alliansens (Nato:s) styrdokument och praxis ger vid handen ett långtgående egenansvar och bindande förpliktelser, som i sig kan vara bra, men frågan är om Sverige är ett land som har behov av detta i nuläget.
  Många föreställer sig att hela den amerikanska flottan kommer att flyga hit till östersjön bara vi knäpper med fingrarna om vi är med i Nato, andra föreställer sig precis samma sak även om vi inte skulle vara med i Nato.
  Reela vinster med alliansbyggande är synnerligen komplexa frågor (speciellt i det här fallet) och ger inga garantier för bättre utdelning, de teoretiska vinsterna (och alliansens undsättning i skarpt läge) är i bästa fall förhöjda, i sämsta fall försvagade. Jämför tex med vårt EU-medlemskap

  Även om vi i praktiken är så Nato-anpassade att man kan tycka att vi lika gärna kan gå med, så finns det en högst signifikant risk att vi då gör vårt närområde en stor otjänst. Om vi uttryckligen överger vår uttalade alliansfrihet uppstår ett nytt läge även på pappret. Det säkerhetspolitiska läget kommer definitivt inte att bli mindre spänt om en anslutning blir verklighet. Det kommer, utan att vara överdrivet dramatisk, att rita om kartan.

  Om det skulle blir till det bättre eller till det sämre kan ingen svara på i förväg. Klart är att en stor del av det ekonomiska säkerhetsarbetet och svenska insatser kring säkerhet rörande kärnbränslehantering och reaktorer i öst skulle upphöra eller försvåras ganska omedelbart. Sannolikheten för ett mot sverige välplacerat taktiskt vapen är långt mycket mindre än sannolikheten för ett oplanerat och oplacerat neukleärt hot i form av en kärnkraftsolycka eller militära missöden kring dessa i det nuvarande ekonomiskt läget i många av länderna på andra sidan östersjön.

  Det gäller ALLTID att ha perspektiv på vad man investerar i, varför och vad man förväntar sig att få ut av det. Både vinsterna i form av minskade kostnader och minskad total arbetsinsats och insatserna i form av ökade investeringar och ökad arbetsinsats.

  SvaraRadera