Cornucopia?

2015-10-26 16:29

Kammarrättten i Jönköping sågar återigen amorteringskraven

Kammarrätten i Jönköping sågar återigen regeringens förslag till amorteringskrav på bolånen. Man menar att regeringens nya lösning inte ger någon ökad legitimitet jämfört med förra försöket, som leddes av enbart Finansinspektionen.

Finansmarknadsminister Bolund.
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Rättens pressmeddelande och hela remissyttrande hittar man på deras hemsida.

I grunden vill man att det kraven ska lagstiftas och inte hanteras av Finansinspektionen och menar det saknas stöd i grundlagen för det här förfarandet. Istället vill man se att det hela utreds, dvs skjuts upp på framtiden med ett antal år. Kammarrättspresidenten Stefan Holgersson säger:
"Amorteringskrav som riktar sig till enskilda hushåll bör regleras i lag. Frågan har en direkt och påtaglig inverkan på enskildas ekonomi och bör inte kunna vara föremål för regelförändringar på myndighetsnivå. [...] När regeringen nu överväger en lagändring får det inte råda några tveksamheter om att förslaget stämmer överens med grundlagen. Detta är en komplicerad fråga som kräver en grundligare utredning än vad som nu har presenterats. [...] Det är en udda konstruktion som inte på något sätt ger ökad legitimitet till förslaget. Den rimliga slutsatsen är att amorteringskraven påverkar både enskilda och samhället så mycket att regleringen bör ske genom lag."
Tar regeringen och finansmarknadsminister Bolund hänsyn till dessa synpunkter, igen, så slipper man alltså undan amorteringskraven och bostadsbubblan kan fortsätta pumpas upp i allt mer hysterisk takt. Och kammarrättens anställda slipper amortera på sina lån.

En grundlig utredning tar minst ett år, sedan ska man köra hela remissvändan till, lagstifta och vänta till ett halvårsskifte på att lagen ska börja gälla. Då är vi framme vid 2018. Eventuellt kan man fortsätta vilja baxa det hela via Finansinspektionen, vilket i så skulle kunna kräva en grundlagsändring, och då har vi inte amorteringskrav förrän 2019. Den svenska statsapparaten har en styrka i att det kan ta hela mandatperioder att få till lagändringar. Eller en svaghet, när det handlar om att få något gjort akut.

Fast detta öppnar istället möjligheten att slopa ränteavdraget rakt av. Vilket faktiskt ger staten en välbehövlig klump pengar. Man kan både fortsätta pumpa upp skuldbubblan, som trots allt bär upp hela Sveriges ekonomi, och sedan öka skatteintäkterna. Win-win. Å andra sidan måste ju även ränteavdraget utredas, ut på remiss etc etc etc.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel och pseudonym sparas av Googles Blogger-system.

71 kommentarer:

 1. Lika bra det – då kan dom fokusera på att fasa ut/sänka ränteavdraget istället. Amorteringskravet skulle ändå bara bli ett slag i luften som inte skulle påverka uppbyggnaden av skuldberget ett dugg. Alltså en onödig tvångsåtgärd från staten mot medborgarna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ränteavdraget måste begränsas, sätt ett tak.
   30000kr 30% därefter sänks ränteavdraget.
   40000kr 20% avdrag
   50000kr 10% avdrag
   60000kr noll avdrag.

   Det drabbar bara folk som har pengar och som kan betala sina skulder själva.

   Nu kan folk få en miljon i ränteavdrag det är sjukt.
   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6282224

   Vid årsskiftet kan vi införa dom reglerna.

   Amortering kan inte fungera för då försvinner pengarna ur ekonomin det är döden för ekonomin.
   Amortering innebär att banken dödar pengarna och pengarna upphör att existera.
   http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Webb-tv/Vad-ar-pengar
   Amortering fungerar inte när alla pengar tillverkas som en skuld till banken om pengarna var insatta av sparare så skulle amortering fungera för pengarna försvinner inte då.

   Radera
  2. Mitt recept är att först sänka taket från 100k till 50. Möjligtvis 75k - det kan man förhandla om. Huvudsaken är att det sker så snabbt som möjligt vilket förmodligen innebär halvårsskiftet 2016. Det skickar en tydlig signal till låntagare att festen är över och det isolerar staten från en katastrofal utgiftsökning om räntorna mot förmodan springer iväg.

   Därefter kan man starta med en utfasning i lagom takt; två procentenheter om året borde vara en bra kompromiss mellan mjuklandning och hastighet.

   Radera
  3. Kristian, Idag får man tillbaka 21% av beloppet över 100 kkr. Det bör nog också ses över.

   Radera
 2. Sovjet och Sverige har många direkta likheter. Inte minst det att bostadspriserna kraschade genom botten när Sovjet kollapsade 1990, samtidigt som bostadsbristen försvårades extremt. Utan även politrukernas tomma prat om Lenin och Marx i talarstolarna, helt utan förmåga att vidta någon form av åtgärd överhuvudtaget, inte ens när deras egen makt stod på spel. Även frånvaron av fungerande försvar är en intressant parallell.

  den politiska adeln har för avsikt att låta amorteringskravspropagandan leda till noll och intet. De vill inte pekas ut att hålla i avtryckaren som ruinerar alla svenska hushåll och konkar alla banker. Det förstår ju vem som helst att ett amorteringskrav (eller avskaffat ränteavdrag) skulle göra. Allt annat än fortsatta räntesänkningar skulle utlösa bubbelkraschen. Därför ser alla politiker till att göra ingenting alls och skylla på byråkraterna.

  Nu när det svenska samhället totalförstörs och inom tre år de flestas svenskar dödas, så kommer vi i diasporan att åtnjuta en kraftig höjning av svensk intelligens och överlevnadsförmåga. de lättlurade idioterna, som fått växa till sig under många generationer nu, rensas plötsligt boret en masse. Bara de som vill och kan leva kommer att finnas kvar när röken och pesten har lagt sig om tre år.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför tar du inte i ordentligt Kapitalist? Vad är det där för mesig kommentar. :)

   Radera
  2. @barajag Jag vill inte skrämma upp de svenskar som saknar överlevnadsförmåga i onödan. De kan få mysa med drömmar om amorteringskrav, "avdrag" o.dyl. som är helt meningslöst eftersom deras bank och inbillade tillgångar plötsligt kommer att försvinna helt och hållet. Där det inte finns någon polis råder ingen lag. Högst tusen dagar kvar att leva. Sverige är anti-amerikansk, anti-ryskt, anti-europeiskt, anti-semitiskt och föraktat av alla. Ingen kommer till undsättning när vi totaltförstört vårt samhälle. Evolutionen har sin gång, svenskens medelitnelligens kommer att vara mångdubbelt högre i diasporan när 80% låtit sig själva dödas.

   Radera
  3. Kapitalist. Jag är inne på din linje. Har nu också färska exempel på vänner som förbereder exit Sverige.
   USA stå högt på listan. Det går nog åt helvete i Sverige först, men Västeuropa kommer snart efter. Det känns kanske inte så lockande med Östeuropa men tror dessa länder är underskattade. Vi är bara ovana.

   Radera
 3. Eftersom vi i Sverige saknar författningsdomstol kan den svenska regeringen i teorin lagstifta om vad som helst helt utan hänsyn till grundlagarna. Så länge som de lyckas baxa lagförslaget genom riksdagen införs lagen. Sen är det upp till varje enskild individ att driva sitt fall i domstol och via lagprövning ev få just sitt fall undantaget. Lämpligen ändrar regeringen under tiden grundlagen att harmonisera med tidigare införd lag och saken är biff.

  Kan tilläggas att även tyskarna länge var av uppfattningen att man kunde klara sig alldeles utmärkt utan författningsdomstol men av någon märklig anledning ändrade man unisont uppfattning i frågan någonstans i mitten på 40-talet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, en författningsdomstol är nog något Sverige skulle ha nytta av. Har fått uppfattningen att det anses inte som riktigt förenligt med en svensk modell. Samtidigt är väl KU rätt tandlöst?

   Radera
  2. @Ocke Nja, vi har ju fortfarande legalitetsprincipen som domstolen kan tillämpa. Dvs att beslutet att lagen inte gäller då den var stiftad i strid mot grundlagen vid tidpunkten då den stiftades och om lagen stiftas om efter grundlagsändringen så har den inte verkan innan den stiftats (då detta bara är formaliteter kan domstolen alternativt tolka det som att lagen inte träder i kraft förrän grundlagsändringen trätt i kraft.

   Sen finns det mycket att önska angående statsskicket i sverige och jag tycker nog inte en författningsdomstol hamnar högst på önskelistan (hur en författningsdomstol skall skilja sig från lagrådet behöver man inte ens gå in på).

   Radera
  3. @ Anonym, du får gärna förklara om du orkar vad som skiljer lagrådet från en författningsdomstol. Kan vara nyttigt.

   Radera
  4. @Anonym
   Som jag beskrev ovan har vi möjlighet till konkret lagprövning i Sverige (där domstolarna snabbt blir en flaskhals vid t ex amorteringslagstiftning) men saknar möjligheten till abstrakt lagprövning då vi inte har något som motsvarar en författningsdomstol. Lagrådet är precis som namnet antyder rådgivare till regeringen vad gäller lagstiftning. Som alla andra kan regeringen dock välja att bortse från goda råd när de så önskar och det finns inte ett sk-t Lagrådet kan göra åt det. För att fortsätta på det tyska spåret. Tysklands författningsdomstol kan bl a förbjuda enskilda politiska partier om de inte följer grundlagen. Det är ord och inga visor, i övrigt instämmer jag i ditt sista stycke.

   Radera
  5. Vad skillnaden mellan lagrådet och en författningsdomstol är blir rätt mycket beroende på hur författningsdomstolen är utformad. Det jag med att bortse från det var att jag menar att författningsdomstol inte hamnar högst på önskelistan oavsett.

   För att titta vidare på exemplet tyskland som exempel så hade man ju en författningsdomstol även i Weimarrepubliken, men det hindrade ju inte att man helt enkelt kunde montera ner demokratin. Det som gjorde att det inte hindrades var att konstitutionen i sig var behäftad med endel brister och dessa brister kan inte en författningsdomstol råda bot på.

   Detsamma gäller sveriges författning (som kanske inte är lika illa konstruerade som Weimarrepublikens), utan att rätta till dessa så känns det inte fullt så angeläget att ha en författningsdomstol. T.ex. har vi ju en ordning som inte skyddar grundlagen speciellt väl mot ändring, detta kan man se genom att notera att grundlagen endast lämnats orörd under en mandatperiod sedan 1974 (det finns gott om lagar som inte ändrats så flitigt som våra grundlagar). Dessutom så är viktiga aspekter av styret reglerat i vanlig lag (läs: vallagen), vilket ganska rejält åsidosätter det lilla skydd för ändringar som finns.

   Sen är det som du skriver Teheimar att det inte är riktigt förenligt med svensk modell: rättsväsendet är också reglerat på liknande sätt - delvis genom vanliga lagar. En författningsdomstol i en sådan modell skulle bli rätt meningslös.

   Radera
  6. Mycket riktigt, Sverige är en totalitär demokrati helt utan spår av maktdelning. Stegvis har statschefens makt eliminerats, liksom andra kammaren och kommunernas självständighet. 25% av Malmös budget består av statsbidrag och statliga myndigheter dikterar allting som kommuner måste och inte får göra. Tvångsdeporteringen av migranter är ännu ett steg till att avskaffa lokaldemokratin och göra kommunvanmäktige till meningslösa åskådare. Sånt som folkomröstningar och folkinitiativ finns inte. 4%:spärren ser till att garantera de etablerade partierna ensamt inflytande. Sverige dikteras av en handfull partiledare som ärvt sin makt av sina pappor. Riksdagen är ett viljelöst knapptryckarkompani som bara lyder order.

   @Anonym Legalitetsprincipen, som alltså ska bedömas av domstolarna vart nämndemän tillsats av de makthavande politiska partierna? All makt och pengar i Sverige är koncentrerat till en handfull infödda partiledare.

   Radera
  7. I högre instanser är det färre nämndemän, juristeomare kan ju tänkas ha en annan syn på legalitetsprincipen än lekmän...

   Radera
 4. http://www.di.se/artiklar/2015/10/26/zlatan-koper-hus-av-mamma/

  "Nu har BLT Projektering AB stått för ombyggnationen."

  Så det kan bli :D

  SvaraRadera
 5. Jag kan helt hålla med att Sverige, eller snarare det byråkratiska systemet vi har är bra på att planera långsamt. Men det har väl gjort att man inte varit tillräckligt förberedd för diverse svarta svanar/oväntade händelser ("Vår beredskap är god"), vilket gjort att man varit tvungen att föra en något mycket flexibel realpolitik. Problemet här är att för många tycks det bästa att sitta i båten....och givet att det i modern tid saknas historiskt motstycke till hushållens sammanlagda skulder så kanske det ser ut som rätt val. Men likväl...många kommentarer handlar om olika lösningar eller lösningsförslag för att ta sig ur hålet skuldbubblan kan förvandlas till...men en del av det är också att erkänna att en del av dessa skulder är nog realla och kan inte nödvändigtvis avdunsta genom mer finansiellt trixande ä, oavsett teorier, räntesatser, ekonomisk politik osv. Något fundament får det vara.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, det är lustigt med alla "måste" och "borde" och "får inte" som folk häver ur sig, inte minst på dagstidningarnas debattsidor. Det är önsketänkande, självbedrägeri. Folk vill inte fatta att ingenting kommer att lösas, att det går rakt åt h-te. Därför saknar de de facto probleminsikt angående precis de problem som de beskriver så utförligt! De hoppas nämligen blint på att de magiskt ska försvinna i och med att de har tänkt ut en lösning, som inte kommer att genomföras. De kommer att bli totalt överraskade av det problem de inbillar sig att de har löst i sina drömmar.

   Radera
 6. Sagt ang. PUT så detta får väl betecknas som måttstock för det snabbaste förloppet inom svensk byråkrati

  " En utredning tar cirka sex månader, det är svårt att pressa ytterligare. Sedan följer ett par månader av remisstid och sedan ska ärendet genom riksdagen. Pressar vi tiderna kan lagarna vara på plats nästa höst."

  Fast jag vet något som går fortare, nästan i ljuset hastighet och det är skattehöjningar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är bara att inse att vi är helt utelämnade åt Balkanländerna och Turkiet att rädda oss. Själva har vi fullständigt självmordsbenägna och handlingsförlamade politiker. Ett havererat Schengen där Östeuropas länder snabbt stänger sina gränser är vårt enda hopp.

   Någon som har ett aktietips på företag som säljer taggtråd?

   Radera
 7. Gällande kommande krasch på bostadsmarknaden osv, vad är det för mekanismer som gör att räntan stiger? Om ekonomin krymper, arbetslösheten skjuter i höjden mm, då borde väl riksbanken hålla kvar eller tom ytterligare sänka den redan låga styrräntan vilket gör att bolåneräntorna hålls nere?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis, stimulansåtgärderna är redan förbrukade, återstår att trycka pengar och sälja allmänna tillgångar såvida inte någon ny exportsuccé dyker upp.

   Radera
  2. Varför fattar inte svenskar något?
   Riksbanken kan trycka pengar och dela ut, det blir ingen hyperinflation.
   http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/ge-4-000-kronor-till-alla-och-f%C3%A5-fart-p%C3%A5-ekonomin-3205307

   Privatbanker trycker nu upp miljarder till bostadslån och vi har nästa deflation.
   Hur kan folk bli så dumma att dom inbillar sig att det blir hyperinflation om riksbanken trycker lite pengar?

   Svenska folket är mer hjärntvättade än folket i Nordkorea.
   Banker sprider ut att det blir hyperinflation av att trycka pengar bara för att gynna sig själva, dom ska få ränteintäkter på alla pengar som skapas.
   Bankerna och riksbanken vet att krisen kan lösas men dom vill inte för då kan folket förstå hur pengar tillverkas.

   USA där tryckte dom pengar och ekonomin går upp Grekland där är krisen nu värre än på 30 talet.

   Folket är korkade alla vill låna pengar av bankens sedelpress, att få 4000kr gratis det går inte hjärntvätten är total.


   Radera
  3. Problemet är ju att det finns utbildade ekonomer som på fullt allvar tror att det går att skapa rikedom (köpkraft) genom att trycka upp mer pengar. Det är klart det inte går. En av pengars egenskaper är att det är relativt svårt att få tag på dem. De motsvarar antingen realekonomiska värden eller en arbetsinsats. Att trycka upp nya hittepå-pengar utan att tillföra riktiga värden eller produktion i mixen kommer bara medföra att hittepå-pengarna minskar i köpkraft.

   Det här förstår en genomsnittlig nioåring. Det krävs uppenbarligen fem år på handels för att förlora den insikten.

   Radera
  4. Oskar pengar är bara ett betalningsmedel.
   Vi kan trycka pengar i en kris det blir inte inflation det är bara påhittat av banker för att staten inte ska trycka pengar.
   Varför går du på bankernas propaganda?

   Milton Friedman fick ekonomipriset för inflation is always a monetary problems.
   Då måste det nu vara en brist på pengar.

   Radera
  5. Det är sant att USA tryckt rejält med pengar utan att det skapat inflation. Men det finns ett mycket enkelt skäl till det; pengarna har inte kommit ut i ekonomin. För att prata tekniskt: M3 har ökat kraftigt men inte M2.

   Radera
  6. Ekvationsteorin: frågan kvarstår: vad ska du då kunna köpa med de pengarna som du tryckt upp? Skapas det nya varor och tjänster samtidigt med de nyss skapade pengarna? Naturligtvis inte. Det enda som kommer att hända är att köpkraften i pengarna kommer att minska. Läs gärna lite ekonomisk historia detta har hänt förut minst sagt.

   Radera
  7. Bankerna har tryckt upp miljarder till bolån och under en tid var det deflation.

   Du har läst propaganda från banker och även guldbaggar, det blir inte inflation när arbetslösheten är över NAIRU.

   Det är löneökningar som orsakar vår inflation, nu är lönerna rimliga och då bli inflationen låg.
   Jag har läst ekonomis historia, depressionen på 30 talet löstes med stimulanser.

   Kristian
   Är det bättre med grekernas åtstramning, USA kunde tryckt pengar och delat ut till folket då skulle dom redan haft en högkonjunktur.

   Jorden är platt säger banker och guldbaggar och folket som är lika intelligenta som dom i Nordkorea går på alt.

   Radera
  8. Ok. Men det du fortfarande argumenterar för är att det går att tillverka välstånd via en tryckpress. Det är det hela ditt resonemang går ut på.

   Var det så enkelt skulle världen aldrig haft några ekonomiska problem alls.

   Radera
  9. Risk = ränta för bankfolket. Går risken upp på svenska bostadsobligationer så stiger priset. Det kan gå Snabbt om förtroendet viker

   Radera
  10. Bankerna är beroende av utländsk upplåning. Nu tar vi emot en miljon migranter i årstakt (vilket regering och borgare lovar kommer att fortsätta flerdubblas, +30% senaste månaden, sexfaldigat sedan i våras). Staten betalar 180 000 kr per migrant till kommunerna, så det blir 180 miljarder på ett år i dagens låga invandringstakt, vilket är 20% av statsbudgeten. Internationella placerare gillar inte valutor som ges ut av stater med skyhöga och växande underskott utan slut i sikte.

   När bankerna inte får låna så får de inte skapa krediter som s.k. bo"lån". När bolånarens löptid går ut (jag har för mig det är 80% som har tre månaders löptid) så kan de inte förnya sitt lån, eller ta nytt lån för att köpa någon bostad. Vid det laget har alla banker plötsligt gått i konkurs igen eftersom deras tillgångar raderats med bostadspriserna och därför förstatligats. Så det är i praktiken staten som tar bostaden från den boende som inte kan förnya sitt lån. Och staten kommer ju att skänka bort bostaden till en av alla miljoner migrantfamiljer. Den utblottade bolånetorsken med mångmiljonskuld kvar kommer att knivhuggas till döds där han hungrande frysande sover på gatan. Fattar ingenting, saknar överlevnadsförmåga. Förnekar verkligheten, hoppas på att något magiskt ska hända.

   Radera
  11. "Ok. Men det du fortfarande argumenterar för är att det går att tillverka välstånd via en tryckpress."
   Pengar är bara siffror på ett papper.
   Mängden pengar måste anpassas till ekonomins behov av betalningsmedel.
   Bankerna skiter i det dom tänker bara på sig själva, pengar tillverkas bara om dom gör pengar på nya pengar.

   För mycket pengar är meningslöst, vi kan inte köpa mer än det som tillverkas.

   Nu har vi en liten brist på pengar därför är det hög arbetslöshet och överskott på varor.

   Att bara trycka pengar fungerar i kriser men inte i högkonjunkturer med dagens fria lönebildning.

   Den fria lönebildningen skapar inflation därför har vi aldrig kunnat ha tillräckligt med pengar i ekonomin, så är det i alla ekonomier.

   Banker skapar pengar ur luft och det är mycket pengar
   "Totalt uppgick utlåningen till hushåll i september till 3 237 miljarder kronor, en ökning med 217 miljarder sedan september 2014."
   http://www.svd.se/tillvaxttakt-for-hushallslan-okar/om/bopriserna

   Den som sålde fick pengarna och pengarna cirkulerar nu i ekonomin.
   Riksbanken kunde tillverkat pengarna och bara gett staten pengarna, ingen bostadsbubbla och statsfinanser i balans.


   Radera
  12. @ekvationsteorin Du envisas med att hävda att problemen är beroende på penningbrist trots att det finns osedvanligt mycket pengar just nu. Dina teorier verkar vara ganska beroende på att du bortser från verkligheten (kanske därför du är så obenägen att ta dig till verkligheten och välje att fantisera istället).

   Radera
  13. @ekvationsteorin
   Ekv. Teorin förstår inte vad pengar är tror jag. Det delar hen med många andra.

   Radera
  14. Det finns bara bankpengar i överflöd men dom kan inte användas för att konsumera varor med.
   Pengar vi äger är det en brist på.
   Du kan inte skilja på ett lån och på pengar vi äger.
   QE gick bara till banker och inte till folket,
   http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/ge-4-000-kronor-till-alla-och-f%C3%A5-fart-p%C3%A5-ekonomin-3205307
   Om riksbanken hade tillverkat lite pengar och gett pengarna till folket så skulle krisen inte funnits men det skulle inneburit att bankerna inte hade fått ränteintäkter på pengarna därför får inte riksbanken lösa krisen.

   Du kunde fått minst 4000kr men du tackade nej, du är verkligen intelligent.

   "Totalt uppgick utlåningen till hushåll i september till 3 237 miljarder kronor, en ökning med 217 miljarder sedan september 2014."
   http://www.svd.se/tillvaxttakt-for-hushallslan-okar/om/bopriserna

   riksbanken kunde delat ut 217 miljarder till folket 24000kr till varje person.
   Mängden pengar skulle varit samma som nu.
   Nu är pengarna bara placerade i bostadsbubblan.

   Radera
  15. Oskar pengar är bara ett betalningsmedel, den som påstår något annat är en haverist eller konspiratör.
   Jag säger att det måste finnas lagom med betalningsmedel i en ekonomi.
   http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Webb-tv/Vad-ar-pengar
   Se det riksbanken säger det jag säger men riksbanken tar inte upp om mängden pengar är lagom.

   Radera
  16. Klassiska definitionen av pengar säger att pengar förutom att vara ett betalningsmedel även skall kunna användas som enhet vid räkenskaper ("unit of account") samt vara värdebevarande. Det du kallar pengar, dvs fiatvaluta, stöper på det sista kriteriet. Det är ju till och med riksbankens uttalade MÅL att penningvärdet ska urholkas. En halvering på 35 år (2% inflation) anses vara optimalt.

   Så nej, svenska kronor är inte pengar. Det är ett betalningsmedel men inte pengar. Pengar är det marknaden väljer som pengar! Pengar är ett spontant marknadsfenomen.

   Radera
  17. Inflationen är bankernas påhitt våra pengar ska förstöras så vi måste låna nytillverkade pengar av banken.
   Vi kunde ha ett inflationsmål på noll men jag vill göra om inflationsmålet till en inkomst för staten, riksbanken trycker upp lika mycket pengar som inflationen förstörde och ger staten pengarna.

   Betalningsmedel är en värdebevarare.

   Jag har gått igenom hur en ekonomi måste vara konstruerad frö att fungera, lösningen finns.

   Radera
  18. Man skulle lätt kunna avfärda det här som rent trams... Alltså du förstår inte. Det går inte att "tillverka" godtyckligt mycket pengar! Då är det per definition inte pengar! Då är det hittepåpengar, låssisar, monopolpengar! Du menar krediter för höge farao...!

   Radera
  19. Riksbanken kan tillverka sedlar och digitala pengar.
   Några pengar som backas upp av guld behövs inte.

   Vi måste tillverka lagom med pengar nu är det uppenbart att det saknas pengar vi äger.
   Jag säger att exakt rätt mängd pengar måste finnas i ekonomin.
   Dagens modell där banker bestämmer mängden pengar fungerar inte.
   I lågkonjunkturer så skapas för lite och i högkonjunkturer för mycket.
   Pengar som vi äger skapar inte bankerna als.

   Du tror att du har rätt men du har inte als tänkt igenom penningteori.

   Radera
  20. Att pengar ska motsvara värden eller backas av guld är fantasier som sprids, ren dårskap.
   mängden pengar ska regleras efter ekonomins behov av pengar.
   Pengar är bara ett betalningsmedel.

   Radera
  21. @ekvationsteorin Vad yrar du om? Kan man inte köpa saker för pengarna på bankkontot? Märkligt, mina inköp görs till närmare 100% för dessa pengar (som man enligt dig inte kan handla för).

   Helt enkelt din teori bygger på att bortse från verkligheten.

   Radera
  22. Oskar Niklasson: Din klassiska definition är meningslös. För det första stämmer den inte med det normala språkbruket. För det andra finns det inget som uppfyller definitionen. För det tredje är bevarande av värdet ett krav som i sig är meningslöst då värde är något subjektivt och ingen individ är för evigt och dessutom ändras individernas värderingar över tid.

   Radera
  23. Ingen kan köpa saker med pengar dom inte äger, du är helt galen.
   Det är brist på pengar vi äger och överflöd på pengar vi kan låna.
   Vi kan låna till hus men vi kan inte låna till köp av mat och kläder med mera.
   Gav riksbanken folk pengar så skulle konsumtionen öka och då anställer företagen folk.
   Mängden pengar måste motsvara varorna som har producerats, finns det för lite pengar så kan inte varorna konsumeras.

   Radera
  24. @ekvationsteorin

   Jag äger mitt banktillgodohavande, med detta kan jag betala räkningar (inklusive kreditkortsräkningen), jag kan betala grannen med swish (om jag var ansluten till det) och jag kan betala när jag går och handlar (om jag betalar med betalkort).

   Frågan om vem som är galen är väl uppenbart - du som hävdar att jag inte kan göra något som jag faktiskt gjort (och troligen kommer göra igen).

   Och som inte det vore nog så är dessutom banktillgodohavanden mer gångbart som betalningsmedel idag än vad det varit historiskt sätt. Att hävda att det då råder brist på pengar när M1 är osedvanligt stort och pengarna som ingår i M1 är dessutom mer gångbara är ju bara ett förnekande av verkligheten från din sida. Ett förnekande som verkar vara nödvändigt för att få dina teorier till att gå ihop.

   Frågan är vad då dina teorier har för nytta ifall man måste bortse från verkligheten? De kan ju inte vara teorier som beskriver verkligheten på ett vettigt sätt helt enkelt.

   Radera
  25. Vi kan inte konsumera varor med bankpengar krediter.
   Vi kan bara konsumera varor med pengar vi äger och där har vi en brist på pengar.
   När det finns en överkapacitet i industrin så har vi en brist på pengar som vi kan köpa saker med.


   "Totalt uppgick utlåningen till hushåll i september till 3 237 miljarder kronor, en ökning med 217 miljarder sedan september 2014."
   http://www.svd.se/tillvaxttakt-for-hushallslan-okar/om/bopriserna

   Bankerna har tryckt upp miljarder till bolån om riksbanken hade tryckt upp 60miljarder i stället för banker och delat ut till folket så kunde konsumtionen stiga och närma sig vår produktionskapacitet.

   När banker tillverkar alla våra pengar så kan vi inte köpa varor med kreditpengarna.
   Om en del pengar tillverkades av riksbanken och fördes över till staten och folket så skulle vi kunna köpa mer mat och kläder med mera.

   Det finns ett överflöd av banklån för bankerna tillverkar lika mycket pengar som vi lånar ur lyften.
   Pengar vi äger är det en brist på.

   Sista året tryckte bankerna upp 217 miljarder till bolån ur luft, om riksbanken hade tillverkat pengarna och gett staten 100miljarder och folket 117miljarder så skulle bopriserna inte stigit och ekonomin skulle tagit fart.

   När arbetslösheten är stor då saknas det pengar vi äger och kan använda för konsumtion.

   Radera
  26. Pengar kan tillverkas på två sätt.
   1 bankerna skapar pengarna när vi tar ett lån, så är det nu.
   2 riksbanken kan skapa pengar och ge staten pengarna.

   Samma mängd pengar kan tillverkas det blir ingen skillnad i inflationen.

   1 gynnar bankerna.
   2 gynnar staten.

   Dagens modell är bara påhittad av banker och skuldkriser modellen skapar bryr sig inte bankerna om.
   Folket i Sverige är lika hjärntvättade som i Nordkorea.

   Radera
  27. @ekvationsteorin

   Du verkar mest bladdra på för att dölja ditt uppenbara felaktiga påstående bakom rök och speglar, samtidigt som du verkar försöka hålla fast vid ditt påstående. Det hade varit smidigare för dig att helt enkelt erkänna att du hade otur när du tänkte, men du väljer att försöka måla in dig i ett hörn och hoppas att det löser sig...

   Att man inte skulle kunna handla för pengarna man har på bankkontot är ju bara så uppenbart felaktigt att till och med du borde kunna inse det. Du kanske inte tror på mig när jag påstår att nästan alla mina köp görs med dessa pengar? Pengar som man enligt dig inte kan handla för.

   Ett annat sätt att inse det fullkomligt absurda i ditt påstående är att de 217mdr till bolån inte skulle kunna handlas för. Vem f*n skulle ta ett bolån ifall man inte kunde köpa sitt boende för pengarna? Det låter ju mer än lovligt korkat att ta ett lån isf öht.

   Radera
  28. Köp då bilar mat kläder för 217 miljarder, om några år finns bara skulden kvar det går inte att handa med lånade pengar.
   Låna till husköp går för bostaden är kvar om några år.

   Om bankerna inte hade tillverkat 217 miljarder till bolån så kunde
   riksbanken tillverkat 217 miljarder och gett pengarna till folket då kan man handa varor med pengarna.

   Ca 25000kr skulle varje medborgare fått och inflationen skulle varit som nu.

   Radera
  29. Är du korkad på riktigt eller bara låtsas du?

   Låt mig ta ett exempel så kanske till och med du fattar. Om går till banken och lånar 100tkr till en bil så kommer du få 100tkr på kontot och sen köper du bilen genom att föra över 100tkr till bilhandlarens konto och du får bilen. Det gick då trots ditt påstående att faktiskt handla för dessa 100tkr. Bilhandlaren i sin tur kan t.ex. betala ut lön med dessa genom att helt enkelt föra över dessa till de anställdas lönekonto (tja du har ju inte sagt något om det och du verkar ändå inte erkänna att köp av arbetskraft är ett köp ändå). De anställda i sin tur kan gå till affären och handla mat, betalar gör de kanske med kontokort vilket innebär att pengar överförs från deras konto till affärens konto.

   Jag tycker detta exemplet är fullt rimligt och notera att det handlats tre gånger för dessa pengar som enligt dig omöjligt går att handla för. Tycker du mitt exempel är orimligt och verkar vara hopfantiserat utan någon möjlig koppling till verkligheten?

   Kort och gott trots dina fantasier så kan man faktiskt handla för de pengar man har på bankkontot. Om du har ett bankkonto och är anförtrodd att ha ett betalkort kan du faktiskt testa själv - du kommer säkerligen bli förvånad att det faktiskt går. Har du dessutom internetbank kan du även betala räkningar direkt från ditt bankkonto.

   Radera
  30. Man kan köpa hus med lånade pengar och även i viss mån bilar.
   Jag sa att vi kan inte köpa mat kläder prylar för vi får bara skulder och då måste vår konsumtion minska senare och totalt på lång sikt så kan vi inte öka konsumtionen.

   Vi kan bara konsumera med våra pengar vi äger, lånade pengar måste betalas tillbaka och då upphör konsumtionen.

   Vi har för lite pengar vi äger därför är det kris gav riksbanken oss lite pengar så skulle arbetslösheten minska.

   Riksbanken kan trycka lite pengar och ge staten och folket pengarna.
   Kan du vara tyst du har påstått att man kan öka statsministerns lön med 4% och penningmängden med 5% bsra en sjuk person kan tro att det går att göra så i längden.

   Radera
  31. Vadå "i viss mån". I vilken mån kan man inte köpa mer eller mindre vad man vill för de lånade pengarna? Jag påpekade i exemplet (som är ganska realistiskt) att bilhandlaren sedan kan betala löner för dessa pengar, och de anställda i sin tur kan köpa mat för dessa pengar.

   Det rör sig alltså om fullt gångbara pengar i de flesta avseenden. Nej du kan nog inte betala med kort när du köper knark och sånt, i vissa avseenden är cash king, men i andra fall så ratas cash helt (och i vissa fall får du betala extra för att få betala kontant).

   Att vifta bort den stora penningmängden på grund av att det råkar vara banktillgodohavanden är alltså helt omotiverat. Du verkar dock behöva gripa efter varenda halmstrå för att bortförklara hur verkligheten motsäger dina teorier.

   Radera
  32. Du påstår nu att vi kan ta banklån och gå till affären och köpa varor, det fungerar bara en kort tid när vi betalar av skulden minskar konsumtionen.
   Vi kan inte köpa varor med lånade pengar vi kan bara köpa varor med pengar vi äger.
   Krediter finns det i överflöd men pengar vi äger är det brist på.
   Om riksbanken tillverkade lite pengar och gav folket pengarna så kunde konsumtionen öka och då försvinner arbetslösheten.


   Radera
  33. Ja, jag påstår att man kan ta ett banklån och handla saker för. Jag påstår också att man kan köpa saker för de pengar som hamnar på bankkontot när man får lön.

   Du däremot verkar förneka denna möjlighet. För att om du erkänner att man kan handla för pengarna som man har på bankkontot så måste du ju räkna med dessa när du räknar penningmängden och räknar man med dessa så faller din teori ihop som det korthus det är.

   Radera
  34. Pengar på lönekontot kan man handla för men de går inte att låna till ökad konsumtion.
   Haveristers tankar fungerar inte i verkligheten.

   Radera
  35. Jag har märkt att dina tankar inte funkar iverkligheten ja...

   Skall du också inte då erkänna att pengarna på bankkonto a bör räknas med i penningmängden. Det kanske är lika bra att du också erkänner att man faktiskt kan handla för pengarna man lånat (varför skulle man annars låna dom?).

   Radera
  36. Vi kan inte öka vår konsumtion med lånade pengar, en dag måste lånet betalas tillbaka och vi betalar tillbaka mer än vi lånade, pga räntan.


   Långsiktigt kan vi bara konsumera varor med pengar vi äger.
   Riksbanken måste ge folket pengar så vi kan öka vår konsumtion.

   Radera
 8. Ska bli gött att se Bolund få en avhyvling igen och gå med svansen mellan benen.. Regeringen är ett stort skämt!

  Hur går för Putin förresten? Man hör inte mycket om det numera mer än att flyktingar invaderar Europa som aldrig förr..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Putin verkar ha fått redigt med street cred i valda delar av den muslimska världen genom sin insats i Syrien. Ur WSJ "Afghanistan, battered by worsening security, is reaching out to an old ally and patron—Russia." Samma verkar gäller Pakistan som nu vill köpa lite Mi-35 attackhelikoptrar för att återta relationen med Ryssland. För det vet vi ju alla att ingenting lättar upp stämningen som ett köp av en handfull attackhelikoptrar.. :)

   Radera
  2. http://www.wsj.com/articles/afghanistan-looks-to-russia-for-military-hardware-1445814276

   Radera
  3. Och underrättelsesamarbete med Jordanien. Nu när Ryssland tillsammans med Iran tar över Syrien och Irak så tror jag att de kvickt fortsätter in i Saudi och tar över oljefälten vid Persiska Viken, som ju domineras av shiitisk befolkning. Saudi, som hade högre militärutgifter än Ryssland förra året (ungefär lika höga) har i Jemen bevisat sin totala oförmåga att bedriva verkningsfull strid. Deras flyganfall har dödat tusentals civila och hundratals av sina allierade soldater. Otroligt nog har deras flygvapenchef stupat i en scud-attack! Då kommer Ryssland+Iran att kontrollera bra precis hälften av dagens oljeproduktion i världen. Det flyende USA har förra veckan evakuerat sitt hangarfartyg från regionen till Stilla Havet och har som bekant insett vartåt det barkar och gjort en kärnkraftsdeal med Iran, regionens nya stormakt.

   Radera
 9. Nu börjar kostnaderna skönjas av den svenska konsensus-jantelags-moralistiska-antiintellektuella-självgodhets-kulturen..

  SvaraRadera
 10. Nu pustar Bolund ut, räddad av Svensk handlingsförlamning. Problemet kan begravas i utredningar till nästa mandatperiod. Han kan lugnt återgå till fikabordet och sitta och pilla navelludd. Glöm för guds skull inte bort att ersätta flinet med en bekymrad min innan mötet med journalisterna.

  SvaraRadera
 11. Det torde alltså finnas något i grundlagen som befriar människan från amortering då man lånat pengar i bank! Eftersom utgångsläget tycks vara att man inte behöver, och inte i dagsläget kan tvinga någon att betala tillbaks! För att göra det måste man altså lagstifta därför att ett sådant krav har sådan stark påverkan på individens privata ekonomi. Vilket tyder på att rätten att slippa amortera varit skyddad och garanterad av lagstiftaren! Om inte, så kan det knappast vara statens skyldighet att skydda individens ekonomi mot något han/hon själv , (med öppna ögon) gjort och samtidigt drar nytta av en statlig subvention genom skatten! Vore intressant att veta hur den lagstiftningen ser ut!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kammarrättens utlåtande ser för övrigt ut som ett klantigt beställningsjobb!

   Radera
  2. Banken har alltjämt rätt att kräva amortering enligt gällande avtal. Poängen med invändningen är att detta är en så pass påtaglig inskränkning av folks frihet att den måste regleras i lag (förslaget var att man kunde överlåta det till finansinspektionen att reglera).

   Radera
  3. Din första mening vet vi redan men förklarar inte Kammarrättens utlåtande och din andra mening har jag redan tagit upp. Vad tillför du?

   Radera
 12. Sverige som land och system är uppenbarligen handlingsförlamat långt över gränsen på vad som är hanterbart. På ett sätt tror jag Sverige behöver och förtjänar ett rejält stålbad, samtidigt kommer krisen inte bli vacker. Ökat arbetslöshet, höga skulder, kraftigt försämrad välfärd och etniska motsättningar kommer nog prägla det framtida Sverige. Med rätt beslut kan dock krisen på 20 års sikt leda till något riktigt bra. Till ett Sverige som står långsiktigt starkt framåt istället för ett Sverige fast i lån, hopplösa rutinen och alltför omhändertagande välfärdssamhälle.

  SvaraRadera