Cornucopia?

2015-10-05 09:24

Danske Bank: Skogspriserna fortsätter uppåt

I Danske Banks nyhetsbrev Skog & Ekonomi konstateras det att skogspriserna fortsätter uppåt i Sverige. Mest stiger de i skogsbrandsområde runt förra årets sk Salabrand på grund av likvider från försäkringsutbetalningar och mark såld till det nya naturreservatet. Danske Bank diskuterar även att det finns tre olika skogsfastighetsmarknader i Sverige - den privata, den för juridiska personer och den för de stora institutionerna.

Skogsfastighetspriser per m3sk 2013 - 2015
Skogspriserna i hela Sverige har stigit 3.2% under det första halvåret, även om de fallit 2% i norra Sverige under 2015. För södra Sverige, där priserna på skogfastigheter i snitt nu är 549:- SEK per skogskubikmeter (m3sk), steg priserna 2.1% medan de steg med otroliga 8% på ett halvår i mellersta Sverige till 409:- SEK per m3sk.  Drivande här är området närmast den sk kallande Salabranden, där LRF Konsult säger till Danske Banks nyhetsbrev att priserna stigit med 15%.

Skogsbrandsområdet utanför Sala. Läsarfoto
från det som ska bli naturreservat. Notera
hur även markens översta lager av barr, mossa, blåbärsris
etc helt konsumerats av elden och den blockiga marken
har blottlagts. "Jord" är till stor del organiskt
material och när väl vätskan avdunstat av värmen
kan även jord brinna.
Anledningen är försäkringsutbetalningar från skogsbranden, samt att fastigheter sålts till det nybildade naturreservatet, vilket gör att de drabbade skogsägarna sitter på likvider, som av skatteskäl lämpligen investeras i skog. Via en sk ersättningsfond kan man undgå beskattning om man köper skog för pengarna, annars riskerar man i värsta fall att tappa större delen av ersättningarna till egenavgifter om 30%, plus den statliga marginalskatten och kommunalskatten när ersättningarna läggs som inkomst av näringsverksamhet ovanpå ordinarie inkomster. Alternativet att betala upp till ca 80% av ersättningarna i skatt (beroende på personlig skattesituation - en del kan periodiseras och en del kan sannolikt tas ut som räntefördelning) gör förstås att det är mycket attraktivt att köpa skog istället.

Danske Bank konstaterar kallt:
"För markägare med oskadad skog i området, som har haft tankar på att sälja, så är det naturligtvis ett gyllene tillfälle just nu."
Danske Bank påminner om att Sverige har tre olika fastighetsmarknader för skog, med helt olika priser. Svensk lag gör det mycket svårt för juridiska personer att köpa skog ägd av privatpersoner, detta för att bibehålla det privata ägandet av skog i Sverige, så landet inte dammsugs av utländska företag.

Medan skogsfastighetspriserna ligger på i snitt 371:- SEK per m3sk i Sverige 2014, så låg de på 340:- SEK per m3sk för privatpersoner, 380:- SEK för juridiska personer och 140:- SEK för de stora egendomarna med institutionella köpare, där man hittar Holmen, SCA, Bergvik, Tornat Oyj etc. Dessa institutionella köpare handlar alltså skog till priser som kan motiveras företagsekonomiskt, till skillnad mot övriga, vars skogsaffärer bara kan motiveras med spekulation om fortsatt stigande priser, dvs en spekulationsbubbla. För avverkar man får man ut mindre än man betalat för skogen.

Angående skogsbranden finns det nu en bilsäkrad väg genom den sk Hälleskogsbrännan, där inga av de brända träden kan falla över vägen. Man bör dock undvika att lämna vägen, eftersom det kan vara risk för livet att röra sig i naturreservatet när brända träd faller omkull.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

1 kommentar:

  1. En stor skillnad mellan privatägare och institutionellt ägda skogar är väl "läget".

    Institutionerna skiter i vart skogen ligger medan mindre privat ägda skogar ligger mer centralt (om man nu kan säga att en skog ligger centralt. :) )

    En privat ägd skog är ofta mindre och ligger i närheten av en gård eller liknande.

    SvaraRadera