Cornucopia?

2015-09-21 16:01

Två tredjedelar av bloggläsarna tillhör överrepresenterade branscher

Föga överraskande tillhör den här bloggens läsare i stor utsträckning några överrepresenterade branscher, relativt svenska folket i stort. Ganska exakt två tredjedelar eller 66.26% tillhör dessa branscher, som kanske inte är speciellt överraskande med tanke på bloggens innehåll.

Enligt 1 553 svarande bloggläsare så är de överrepresenterade branscherna information och kommunikation (SNI 2007 J) med 16.48% mot Sveriges 3.90%, energiförsörjning och miljöverksamhet (SNI 2007 D+E) med 4.57% mot 1.10%, jord- och skogsbruk (SNI 2007 A) 2.19% mot 0.84%, finans- och försäkringsverksamhet (SNI 2007 K) med 5.41% mot 2.13%, företagstjänster (ekonomi, juridik, IT, vetenskap mm, SNI 2007 M+N) med 23.31% mot 11.10%, offentlig förvaltning (inklusive polis och militär) med 9.98% mot 6.13%, samt slutligen kultur mm (SNI 2007 R+S+T+U) med 4.31% mot 3.75%.

De stora punkterna är antagligen IT (både inom företagstjänster eller information och kommunikation) och teknik eller ekonomi och finans, vilket också stämmer väl överens med de läsare jag träffar på framträdanden. SNI J+K+M+N står för 45.2% av bloggläsarna.

Det finns en kraftig överrepresentation inom energiförsörjning och de areala näringarna, vilket också stämmer väl in med min tidigare uppfattning, men dessa branscher är som bekant små, även om jag alltså når ut till många här.

Tydliga exempel på underrepresentation är skattefinansierad välfärd som utbildning och vård eller omsorg. Därtill är handel (bla butiksbiträden) och hotell- eller restaurang kraftigt underrepresenterat. Dessa yrken kan å andra sidan inte sitta vid en dator hela dagen, och läser åtminstone inte bloggen dagtid.

Graf över utfallet nedan sorterat på SNI. Klustringen av vissa grupper beror på att det är så SCB redovisar svenska befolkningens fördelning över branscherna.
Bloggläsarnas och svenskarnas branschtillhörighet. Mörka staplar är bloggen.

Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

6 kommentarer:

 1. Mao samtliga kommentarer dagtid bör rendera löneavdrag för bloggens läsare :)

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Utöver rasterna har du rätt till kortare avbrott från arbetet det vill säga pauser. Då har du inte automatiskt rätt att lämna arbetsplatsen. Pauser räknas in i arbetstiden. Längden på och omfattningen av pauserna är inte reglerat i lagen mer än skyldigheten för arbetsgivaren att organisera arbetet, så att arbetstagaren kan ta de pauser som behövs utöver rasterna."

   "Medarbetarna har rätt till de pauser som behövs utöver rasterna. Pauserna räknas in i arbetstiden och arbetstagaren är skyldig att vara kvar på arbetstället. Reglerna om pauser är tvingande och Arbetsmiljöverket kan inte medge dispens. Pauser ska vara ett naturligt inslag i arbetet."

   Radera
  2. "En stor del av tjänstemännen jobbar i snitt sex timmars övertid i veckan. Det visar en undersökning som Unionen har gjort."

   "Företagen bromsar. Men tjänstemännen får inte mindre att göra för det. Aldrig tidigare har det obetalda övertidsarbetet varit så högt som nu. Över 1,7 miljoner övertidstimmar under en mätvecka i oktober, rapporterar TT. Det motsvarar 42 500 heltidsjobb. Så mycket extra jobbade 250 000 anställda, i huvudsak tjänstemän, utan extra betalt. "

   "Mest övertid arbetar TCO-anslutna män i privat sektor. Nästan en fjärdedel av dem arbetar över och en tredjedel av dem får ingen ersättning för övertiden."

   Jag tror det är okej :)

   Radera
 2. Att läsa och kommentera bloggen är snarare en del av mina arbetsuppgifter... :D

  SvaraRadera
 3. Så lämpligt, jag tänkte på dina två senaste böcker. En underliggande tema (i den sista mest kanske) är ju just att liksom stå på toppen av sin stack men upptäcka att stegen lutar åt fel håll. Silverbane har ju försakat familjen och tvingas till slut upptäcka att han förlorat kontakten med sin son totalt. Ett öde som nog många män i bloggens överrepresenterade kategorier riskerar att möta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Grattis! Du har lyckats göra korrekta allegoriska kopplingar och analys av min litteratur!

   Maila mig för signerad bok.

   Radera