Cornucopia?

2015-09-11 12:18

Tillträdande ÖB: Försvarsmakten bara en del av svenskt försvar

Flygvapenchefen Micael Bydén blir Sveriges näste ÖB. I ett kort anförande på den nyss avslutade och klent bevistade presskonferensen underströk han att Försvarsmakten bara är en del av svenskt försvar, vilket påtalar den nya inriktning som håller på att sakta tryckas ut till svenska myndigheter - vi behöver återigen ett totalförsvar.

Bydén betonade också att han inte bara ser fram emot att samarbeta med Försvarsmaktens personal, utan även med frivilliga, dvs frivilligorganisationernas personal, vilket betonar fokuset på nationellt försvar, folkförankring och att vi måste förbereda Sverige för kris och krigsrisk igen.

Tillträdande ÖB Micael Bydén,
passande nog med brandlarmet bakom sig.
Från olika håll kommer också signaler att krigsplanering åter blivit aktuellt för svenska myndigheter, och det inkluderar även hybridkrigföring, där även framför allt infrastrukturföretag varit med och övat scenarion det senaste året.

Det kommer ta tid att återupprätta en tillräcklig svensk försvarsförmåga, och antagligen kommer det behöva tillskjutas ytterligare medel. Men man har börjat ta de första stegen även om tillämpning och entusiasm hos olika myndigheter att lägga resurser för krigsplanering än så länge varierar. Generellt betonas utökade uppgifter, men det tillförs generellt inte medel, vilket innebär att dessa behöver tas inom ram. Myndigheter ska ha krisfunktioner, men det är inte samma sak som att man har krigsplanering.

Men man vänder inte skutan över en natt.

Bydéns utspel bör tolkas som en bekräftelse på att linjen med återupprättat totalförsvar i någon mening fortsätter, och han betonade även samarbete med andra och att Ryssland är hotet, samtidigt som vi måste kunna hantera hybridkrigföring, vilket kan ta sig icke uppenbara former.

Micael Bydén är med sina 51 år kanske (har inte bekräftat) den yngste ÖB Sverige haft och han betonade att han har privata och sociala möjligheter att ta denna ansvarsfulla och tidskrävande tjänst. Den formella frågan om han ville bli ÖB ska ha ställts igår, men man får förmoda att det bara var en formalitet och att diskussioner har förts sedan ett tag tillbaka.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

10 kommentarer:

 1. Det som kan vara till fördel med en som är "yngre" är väl en bättre förståelse för just sociala medier och dess innebörd. Hur informationen flyter omkring idag.

  Kanske.

  SvaraRadera
 2. Jag tackar gud, och för en gångs skull även statsministern och hela praktikantregeringen, för att vår ÖB väljs enligt andra kriterier än att han förstår sociala medier. Inom dagens hybridkrigföring så är de ryska trollfabrikerna bara en liten del, även om den självklart har betydelse. Annars skulle vi inte ha dessa förbannade troll i våra kommentarsfält med sin bakvända rysk-svenska.

  Värst att förstå inom försvarsmakten förefaller vara ekonomistyrningen, eftersom få eller inga av hans företrädare verkar ha rått på de svårbegripliga budget- och planeringsprocesser som härskar inom försvaret.

  SvaraRadera
 3. Risken är överhängande att det bara är ännu en clown som varken har kompetens eller intelligens att bestrida en sådan befattning.
  Det är kaos i Fm, officeren är lat och självgod, specialistofficeren är oduglig och handlingsförlamad och soldaterna blir såklart därefter.
  Hoppas vår nya ÖB vågar ta det exekutiva beslut myndigheten har väntat på under många år, omgallonering.
  En modern officer är en person med minst kandidatexamen från Försvarshögskolan, detta för att officeren ska leda verksamheten genom planering och uppföljning.
  Specialistofficeren står för utförandet tillsammans med de soldater som arbetsleds av specialistofficeren.
  De allra flesta från gamla enbefälssystemet är inget annat specialistofficerare och behöver en hand i bröstet och en tydlig order, omgallonering.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Litet känsloutbrott? Jag kan upplysa dig om att vi i princip redan har det system du efterlyser. För att tillträda de nivåer vid vilka man leder verksamheten genom planering och uppföljning genomgår man skolsteg på kandidat- och magisternivå vid försvarshögskolan, stabs- och chefsprogrammet. Detta system har gällt i ungefär 10år. De officerare som inte anses som lämpliga för att "leda verksamhet genom planering och uppföljning" stannar idag på nivån kapten. Så ditt lilla utbrott hade ev kunnat anses relevant för ca 15 år sedan.

   Radera
  2. Visst inser du att de flesta inblanade i NBO 1983 är ca 55 år gamla och skall ut ut försvarsmakten pga av hög ålder och begränsad användbarhet. Och alla unga kaptener som springer omkring har aldrig lett ett kompani i en brigadsituation......alla majorer har simulerat sina bataljonsövningar inom ramen för brigadens strid. Det kommer ta minst 15 år innan vi är på banan igen med Brigader som fungerar tillsammans i en fördelning.

   Radera
 4. @Ocke Mig veterligen blev Förvarshögskolan till 2008, det är sju år sedan. Att bära graden kapten men vara en lämplig 1.Sergeant är en skymf mot bägge personalkategorierna. Tydligt hur de flesta, vars utbildning och kompetens motsvarar SOU idag, vägrar omgallonering då frivilligheten från innevarande ÖB likställs med degradering. Att ha blivit målbogserad av kvalificerade civila handledare på Försvarshögskolan pga lång och trogen tjänst innebär inte att individen är kompetent eller lämplig som major eller högre. Tvärtom, de flesta från enbefälssystemet är inget annat än Specialistofficerare oavsett vilken grad de springer runt med på kragspegeln.
  Övergången till tvåbefälssystemet måste vara ett av de större fiaskon Fm ställt till med i modern tid. Fiaskot beror uteslutande på att medarbetarna vägrar uppmaningen från organisationen.
  Tids nog kommer det vara tillräckligt många riktiga officerare, dvs de med en modern utbildning bakom sig, OP, och förhoppningsvis kan det bli lite mindre clownverksamhet då den stora massan Specialistofficerare inte längre tillåts utföra arbetsuppgifter de aldrig varit kvalificerade för. Läs de från gamla enbefälssystemet.
  Och det är väl inget fel på att visa känslor för något som engagerar?!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dina känslor har dock tagit överhand så till den milda grad att du bortser från fakta. Att Försvarshögskolan, FHS, lyder under högskolelagen sedan 2008 är korrekt, i samband med detta fördes också officersprogrammet över till FHS. Dock hade FHS innan dess samarbete med flera civila högskolor och officerare som gick högre utbildningar skrev kandidat och masteruppsatser även före 2008. Att de som idag går FHS högre utbildningar skulle målbogseras har jag varken sett eller hört några uppgifter om och håller det som osant intill motsatsen bevisats. En kandidatuppsats är heller inget underverk som bara några få utvalda klarar av att prestera. Gör ett besök på diva-portal.org och läs några valfria kandidatuppsatser presterade av civila människor om du hyser tvivel.

   Att omgalonera en officer till specialistofficer ÄR en degradering och det är högst rimligt att inte göra detta frivilligt då fortsatt karriär och löneutveckling vid en sådan åtgärd stannar upp och valmöjligheterna vida begränsas. Den olyckliga reformen var Ny Befäls Ordning (NBO) som efter riksdagsbeslut infördes 1983 och skapade enbefälssystemet vilket dagens officerare ur det systemet knappast kan lastas för. Att vi gått tillbaka till ett tvåbefälssystem tror även jag är rätt men det kommer att ta ett tag innan det verkat ut vilket är rimligt. Att det sedan skulle bli mindre clownverksamhet med de nya officerarna har jag svårt att se, möjligen annorlunda clownverksamhet. I det civila där jag har mitt dagliga förvärv nu för tiden har mycket clowneri sin grund i att någon högutbildad får för sig något efter att ha läst ett par studier eller gått en kurs och därefter får för sig att implementera de nya lärdomarna, oftast utan att ta de lokala förutsättningarna i beaktande varför projektet misslyckas. Detta kommer säkerligen bli vanligare även inom FM med mer teoretiskt utbildad personal som inte har någon kontakt med den dagliga verksamheten. Underskatta aldrig en individs oförmåga att omsätta teoretisk utbildning i ändamålsenlig praktisk handling.

   Radera
  2. Det är lite sorgligt att titta tillbaks på det tanklösa slöseriet med frivillgresurser som gjordes efter försvarsbeslut 2004. Reservpersonal. fast anställd personal, frivilliga ledare etc. En hel generation fd försvarsengagerade (anställda och frivilliga) känner sig överkörda, utkastade och ignorerade. Det blir oerhört svår pedagogik att övertyga dem att engagera sig igen. Ta bara hemvärnets brist på pansarfordon, samband, kroppsskydd och mörkerutrustning. Blir det natt är hemvärnet generellt ett lätt byte, men ingen gör något åt det- tystar ned det - och det kostar bara några 100 miljoner att förse förbanden med hyfsad utrustning om man använder fantasi som Finland vid upphandling.

   Radera
 5. En fördelningschef hade mer militär styrka än denne man.

  SvaraRadera
  Svar
  1. +1 Jag satt som löjtnant VB för en Norrlandsbrigad en gång för länge, långe sedan - ansvarade för en stund för mer militär kapacitet än hela moderna Svenska Armen - för att inte tala om brigadartilleriet.....

   Radera