Cornucopia?

Aktuellt

Nytt teveformat - dokusåpan #skyddsrummet

"I skyddsrummet kan alla höra dig skrika" - Lars B på Twitter I MSB:s skyddsrum ska varje person få 0.75 m2 i yta. Detta är en g...

2015-09-12 13:31

Regeringen vill koncentrera flyktingar till nya läger

Strömmen av flyktingar och asylsökande gör att regeringen med stöd av Folkpartiet vill koncentrera dessa personer till läger runt om i riket, istället för att de likt idag själva ska få välja var de vill bosätta sig. Det kallas att utjämna mottagandet över landet och ska ske genom att man ska låna pengar från Europeiska Investeringsbanken (EIB) för att bygga sk Kaplanslum.

Regeringen har alltså fått med sig Folkpartiet "liberalerna" på att kommuner ska tvingas ta emot flyktingar och asylsökande, även om dessa inte är intresserade av att bosätta sig på dessa orter. Då det råder brist på lämpligt boende på en del håll ska man uppföra sk Kaplanslum, dvs modulärt byggda bostäder, som bryter mot allt vad svensk byggnorm och dräglig levnadsstandard heter. Det pågår redan ett pilotprojekt på denna typ av koncentrerande läger i kommunen Västervik, som ska få bli vägledande för dessa slumområdet i resten av landet.
Flyktingar och asylsökande kommer
garanterat hellre bosätta sig i Göteborg
än i Kalix, Pajala eller Smedjebacken.
Dock är Stockholm en av de rödgröna
kommuner med lägst flyktingmottagande
enligt Aftonbladet, och med tanke på
storleken på orten bör man uppföra
ordentligt med Kaplanslum där. T ex
i Tantolunden på Södermalm.

Flyktingar och asylsökande är naturligtvis inte dumma i huvudet - då hade de inte sökt sig till Sverige - utan vill förstås helst bo i våra storstadsområden. Där hittar man både en fungerande arbetsmarknad, fungerande sjukvård, fungerande mobiltelefoni, skolor, vatten och avlopp. Det finns också en bas att rekrytera personal till sjukvård och skolor från, till skillnad mot i lands- och glesbygdens småkommuner. Och man hittar även sina släktingar och vänner där i storstadsområdena.

Alltså ordnar man sitt eget boende och flyttar till dessa orter. Det kommer man fortsätta med, om nu inte det uppförs taggtråd och elstängsel, samt beväpnade in- och utpasseringskontroller runt de läger där regeringen nu tillsammans med Folkpartiet vill koncentrera flyktingar och asylsökande.

Regeringen, media och vänstern har tidigare hävdat att flyktingar och asylsökande är lönsamma, men Magdalena Andersson måste tydligen ändå nu vända sig till Europeiska Investeringsbanken och hävdar nu att flyktingar och asylsökande är en kostnad som tydligen inte går att finansiera annat än via skuldsättning:
"På kort sikt sätter det här tryck på de offentliga finanserna. Men jag vet att när de här personerna får asyl i Sverige, börjar leva, börjar få lön och får jobb så kommer de också att bidra till de offentliga finanserna och vår tillväxt."
Skuldsättning är ju ett utmärkt sätt att uppnå ekonomisk tillväxt, så länge man inte lånar till något man ändå tänkt betala - då finns risken för att inflation tar ut tillväxten. Men om man däremot tar nya lån för att t ex bygga Kaplanslum, så är det något man inte hade tänkt göra innan och det kan ge ekonomisk tillväxt. Fast skulderna måste som bekant betalas och frågan är om tillväxten överstiger räntan på skulderna?

Johan Westerholm (s) på Ledarsidorna.se summerar hur (s) och även Migrationsverket byter budskap:
"Magdalena Andersson säger för första gången att detta kan öka tillväxten. Inte nödvändigtvis att det, som tidigare hävdats, är en kassaskåpssäker affär. Migrationsverkets Generaldirektör säger dessutom nu det alla vet men som regeringen nekat till. Det svenska samhället är inte konstruerat för det vi upplever samtidigt som det erkännandet kommer väl sent. Utöver dagens situation har vi en fem år gammal skuld att betala av med en dysfunktionell integrationspolitik där det saknas jobb som matchar gentemot de nyanländas utbildning, bostäder samt ett adekvat vårdmottagande."
Sedan kommer hyran för en trea i Kaplanslummen vara 20 000:- i månaden, eftersom dessa
slumområden inte ska vara permanenta och alltså betalas av på 10 - 15 år. Vilket i praktiken innebär att slummen istället kommer permanentas, med en standard som inte är tillåten i Sverige annars. Segregerade permanenta slumområden byggda med teknik som håller i 10 - 15 år är tydligen en jättebra idé. Antagligen har bostadsminister Mehmet Kaplan inspirerats till denna lösning under sina många och långa studiebesök till Turkiet.

Det låter fint och populistiskt att flyktingar och asylsökande ska fördelas jämt över landet. T ex kan 40% av ojämnheterna utjämnas om de tio sämsta rödgrönt styrda kommunerna tar emot sin "kvot", mot 5% om de tio sämsta alliansstyrda kommunerna gör det (Källa: Riksdagsmannen Hanif Bali (m) på Facebook och Facebook), men vem vill bo i de tio sämsta rödgröna kommunerna? Spontant vill antagligen ingen bo där, oavsett om de är flyktingar, asylsökande eller svenskar sedan länge - de råkar bara bo kvar av gammal vana och för att de tursamt nog fortfarande har ett jobb i dessa kommuner.

Undantaget är möjligen Stockholms kommun, som är den 12:e sämsta rödgrönt styrda kommunen på att ta emot nyanlända flyktingar och asylsökande. Här finns också plats att uppföra Kaplanslum, t ex på Söders Vita Bergen och Tantolunden.

Hela pratet om utjämning är omänskligt och förtryckande. Naturligtvis ska flyktingar och asylsökande få bosätta sig precis var de vill och kan, då Sverige inte är ett fängelse och ska följa mänskliga rättigheter med fri rörlighet och fri bosättning inom landet - så länge man själv kan ordna ett boende, rent av en bostad. I själva verket bryter det mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter att frihetsberöva och hindra någons rörlighet om denne inte begår ett brott (eller utgör en fara för sig själv eller annan, t ex smittsamma sjukdomar, eller om man ska utvisas ur landet, dvs handläggningen av asylärendet är färdigt). Att vara flykting eller söka asyl är inte ett brott. Vi får inte tvinga folk att stanna och bosätta sig på en viss ort, då Europakonventionen om mänskliga rättigheter är svensk lag.

Så de koncentrerande lägren av Kaplanslum som man ska låna pengar från EIB för att uppföra kommer snabbt stå tomma. Eller så kommer man behöva slå upp taggtråd och vakttorn runt dessa koncentrerande läger och förbjuda möjligheten till eget boende. Det låter väl liberalt, Folkpartiet?

Men låt oss nu inte kalla dessa boenden för "koncentrerande läger av Kaplanslum". Låt oss kalla dem för "obligatoriska godhetsgruppboenden".
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

68 kommentarer:

 1. Svar
  1. Av 125 kommentarer!

   FP:s utspel är bara vackra ord eftersom ca 80-85% av migranterna utnyttjar EBO och bosätter sig hos släktingar och vänner. Det kallas förtätning på byråkratsvenska.

   Vill man på allvar styra var migranterna bosätter sig så måste man avskaffa eller modifiera EBO.

   Radera
  2. Att avskaffa EBO bryter mot Europakonventionen. Och är inte liberalt, utan desperat.

   Radera
  3. Det är väl fullt rimligt att om man kommer hit och söker asyl och får sitt uppehälle betalt av skattebetalarna så är det skattebetalarna som bestämmer var man ska bo. Skulle det bryta mot någon lag så kan vi ju rådfråga Christer Fuxborg vid Västra Götalandspolisen "man ska inte stirra sig blind på en lag". Just det. Det postmoderna samhället är nu här, så sluta stirra på lagarna. Enligt polisen!

   För övrigt har Magdalena Andersson fel om ekonomin i det hela. Mediantiden att komma i arbete är ca 7 år och då räknar man även lönebidrag några timmar i veckan. Så skillnaden i skattekraft mellan utrikes och inrikes födda är substantiell och leder till välfärdens långsamma urholkning.

   Radera
  4. Nej jag tror inte att man avskaffar EBO i närtid. Och jag utgår ifrån att alla övriga länder inom EU följer konventionen och instiftar EBO-lagar...

   Polisen jag nämnde verkar heta Thomas.

   Radera
  5. Uppehälle betalt av skattebetalarna? Du menar att förtidspensionerade, sjukskrivna, arbetslösa, och anställda i stat, kommun och landsting, inte heller ska få bosätta sig var de vill?

   Radera
  6. Han menar nog helt enkelt att människor som söker sig hit eftersom det ger bidragsbingo, borde vara tacksamma över vår generositet -- om jag får komma med en intelligent gissning

   Radera
  7. Man kan förstås säga att "om du flyttar så drar vi in allt ekonomiskt stöd". Prövades väl på 80-talet, vilket innebar att man var skriven i en kommun på landsbygden, men vistades 100% av tiden i Stockholm ändå.

   Radera
  8. Eftersom asylsökande och flyktingar i Sverige har en rad rättigheter som ställer stora krav på samhällsfunktionerna måste givetvis någon form av fördelningsnyckel till för att fördela arbetsbördan vid dagens volymer. Även vid EBO har de asylsökande rätt till hälsoundersökning, tandvård, sjukvård, mödravård, skolgång för barnen, tolkning vid alla tidigare nämnda instanser mm mm. Detta blir omöjligt att lösa för enskilda kommuner om ett stort antal asylsökande plötsligt strömmar till av egen fri vilja. Som M Friedman påpekade för flera årtionden sedan är fri immigration något positivt för en libertariansk stat men en omöjlighet för en välfärdsstat.

   Radera
  9. Europakonventionen är omodern, flera länder överväger att säga upp den. Det är inte 1945 längre, världen se3r annorlunda ut. Att låta sig bindas till händer och fötter av konventioner, kan vara ett bra sätt att misslyckas med ledarskapets allra viktigaste uppgift: att skydda sin egen befolkning mot förutsägsbara olyckor.

   Radera
  10. Ocke, fri invandring är knappast något positivt för en libertariansk stat, vilket man tydligt kan se genom historien. Fria individer som bildar nationer utan statliga inblandning tillämpar aldrig fri invandring, då människor om de får välja, alltid vill bo med likasinnade. Typiskt tar man bara emot invandring om de som invandrar har en stor yrkesskicklighet inom ett i nationen efterfrågat yrke.
   Bra exempel är de olika självstyrande kantonerna i Schweiz, där råder allt annat än fri invandring.

   Radera
  11. Cornu

   Nej, det jag skriver omfattar enbart asylsökande vilket är rimligt eftersom de ännu ej fått uppehållstillstånd, ej kan styrka sin identitet i 85% av fallen, ej är medborgare och ej betalat en krona i skatt.

   Om man nu är marknadsliberal kanske de borde bekosta sitt uppehälle och sin ansökan på egen hand också?! De är fria att söka asyl men inte på andras bekostnad.

   De grupper som du listar betalar ju skatt och det finns stora poänger med att sjukvård, utbildning och andra vitala samhällsfunktioner organiseras på det sättet och att de som arbetar inom dessa områden inte betraktas som "tärande".

   Radera
  12. I en liten utkant av den kända världen nära världens ände, därifrån de stolta vikingarna reste för att besegra världen, där är man nu bekymrad över invandring.

   Radera
  13. Det vore väl en bra ide att de som lever på bidrag får bo där den sim betalar bestämmer. Idag kan inte högteknologiska företag värva arbetskraft till Sverige eftersom dessa inte kan få någon bostad där de aktuella företagen finns.

   Varför ska vissa som lever på bidrag få bo billigt i de mest exklusiva lägena?

   Radera
  14. "Varför ska vissa som lever på bidrag få bo billigt i de mest exklusiva lägena?"
   Ja, Knugen kan väl bo i Alby som alla andra....

   Radera
  15. Kungen kan utlokaliseras till Kramfors.
   Gott om lokaler och billiga lokalkostander. Mycket billigare än i Alby.
   Dessutom skulle man i Kramfors behöva lite uppmuntran.
   För att inte tala om alla arbetstillfällen man saknar där (Alby framstår som
   ett eldorado av arbete och pengar i jämförelse.)

   Radera
 2. Tror Magdalena A att det faktum att man behöver låna för att ha råd att betala bidrag och boende till invandrare kommer att minska tillströmningen till SD?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hon skulle nog kunna ta SMS-lån till den saken om det bara gick, SD har hon inte hunnit till ännu, i sina tankar..
   Nästa ögonblick så spelar de förvånade av att SD ökat ännu en gång och förhoppningsvis även av att ett Nyval plötsligt seglar upp framför dem.. (Man får lov att fantisera)

   Radera
 3. Riktiga flyktingar söker skydd. Skydd får man lika väl i ett tält i Norrlands inland som i en lägenhet med god standard i Göteborgs förorter. Det finns inget som tvingar Sverige att ge asylsökande samma ekonomiska standard som det egna landets medborgare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja, boendestandard med rinnande vatten och fungerande avlopp är inte samma som ekonomisk standard.

   Radera
  2. Hrm, finns det preciserat någonstans att det måste vara en viss standard på boendet?
   Duger det inte med samma standard som tillhandahålles i flyktinglägren vid hemländerna?

   Radera
  3. Saken är väl den att det underlättar en jäkla massa att bygga kvarter med rinnande vatten, vattenklosetter, golv mm som en del uppenbarligen tycker är hög standard, men som jag har haft förmånen att leva med sedan födseln (med undantag av helger och somrar på sommarställe med utedass och handpumpat vatten).
   Vad som händer om man bygger med "flyktinglägerstandard" är att det, precis som i flyktinglägren, blir en massa epidemier, och pengarna vi sparade på att inte dra in lite vattenledningar går åt till att skicka de sjuka till sjukhus där de upptar vårdplatser istället. Vilket innebär att nästa gång någon av er spikat sig själv i tummen kommer en Syrier uppta den vårdplatsen just NI hade behövt, bara för att NI sparade in på hygienfaciliteter.
   Eftersom vi har ett väl utbyggt elnät kan vi dessutom passa på att dra in el, så att inte hela rasket brinner ner när någons spritkök tar eld..

   Radera
  4. Hade vi tillhandahållit den standarden så hade bara de riktiga flyktingarna ev kommit ända hit, antagligen så hade 99,9% stannat i ett flyktingläger nära sitt hemland istället och resten av lycksökarna hade inte lämnat sina hemländer alls. Och vi hade haft några 100 pers som bodde i tält som flyktingar

   Radera
  5. Standarden behöver ju inte var sämre än lumpen eller valfri camping, har inte hört talas om några epidemier där precis, ett tillfälligt projekt som sedan läggs ner när folk fattat att det inte lönar sig att bege sig ända hit för att få samma sak som de kan få i närområdet.

   Radera
  6. Kalle7, jag vet inte, jag var ju bara en enkel mekaniker, och vi låg ute i fält nån vecka i streck, och dessutom bara 10 pers i varje tält. Lite skillnad mot att bo 1000-tals eller 10.000-tals i tältläger utan tillgång till duschar, toaletter mm. Vet inte heller var du campat, men alla husvagnscampingar jag besökt har haft rinnande vatten och gott om duschar och toaletter tillgängligt för de som campar där. De flesta bor dessutom i husvagn och husbil där det finns rinnande vatten och någon form av toalett. Dessutom brukade det finnas möjlighet att tömma toaletter och avloppsvatten på campingplatserna, så ja, campingplatserna har både vatten och avlopp, i alla fall de jag har varit på.
   Men åter igen, rinnande vatten och avlopp är inte för att de ska känna sig som kungar, utan för att vi ska slippa köra in dem till sjukhus när de blir sjuka pga dålig hygien. Vet du vad en sjukhussäng kostar per natt jämfört med en natt på exvis vandrarhem/logementsboende.
   Ledtråd: Det är INTE den hundring du som patient betalar.

   Radera
 4. Varför inte låta de där flyktingarna göra precis som vissa andra grupper redan ostraffat gör, dra ihop en massa bråte och bygga bostadsliknade kojor i stora läger, gärna på någons privata ödetomt, där sedan städning hamnar i knäet på ägaren till tomten. Ren win-win lösning..

  SvaraRadera
 5. Men ett motargument (mot att Kaplanslummen fort skulle stå tom, idiotin i att bygga från första början är dock svår att argumentera mot) är ju att dagens asylboenden faktiskt är fulla till bristningsgränsen.
  Situationen nu är ju att man egentligen skulle behöva anordna tältläger redan idag för att ge alla som kommer åtminstone lite privat andrum. Reglerna för hur tätt asylsökanden tilltås bo är snart nere på nivån att det är tillåtet att tvinga dem ligga skavfötters och sova.

  Det är egentligen helt ofattbart att man inte har arbetat fram någon vettig plan för det här ännu och det vittnar verkligen om hur dysfunktionellt Sverige har utvecklats på senare tid på grund av alla politiska låsningar och totala övergång mot dogmatisk antiintellektualism i det politiska samtalet (och arbetet?).
  Dagens situation kommer knappast som någon nyhet för någon som är någorlunda insatt (möjligtvis migrationsverkets totalt odugliga prognosmakare), det har stått klart i några år att strömmen av migranter kommer fortsätta öka framöver. Forskare som Hans Rosling har sagt det ännu längre.

  Börjar bli dax för våra ansvariga att agera istället för reagera igen. Det om någon skulle väl vara typiskt svenskt, att inte irra runt som nackade hönor och kasta miljarderna runt sig på desperata idiotprojekt.
  Det verkar faktiskt inte som att någon alls har ställt upp hela problembilden för sig och på ett pragmatiskt sätt försökt komma fram till bästa lösning. Kanske är problemet som Johan Westerholm säger, att alla gamla pragmatiska realpolitiska kvinnor och män rensats ut från politiken till förmån för käcka ideologer som gör sig bra på tv.

  Något är iallafall jävligt fel när ett känt problem ignoreras så länge och till den grad att man sedan tvingas ta till diverse ohållbara paniska nödplaner till ett ofattbart högt pris. Kaplanslummen blir priset för att våra ansvariga sparkat problemen framför sig och låtsats som ingenting. Nästan så exekutionspatrullen är motiverad för några ur härskarklassen för det otroliga mänskliga lidande deras nya slumområden kommer innebära. Finns det någon som egentligen tror allvarligt att det kan bli något annat än nya härdar för extremism, utanförskap och kriminalitet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. De kommer bli hem för fjärilar, regnbågar, kattungar och sockervadd.

   Radera
  2. Definitionen av en diktatur?
   En stat där endast få åsikter tillåts, där alla partier är överens och där massmedia hyllar staten och de få åsikterna.
   Än då länge kastas vi inte i fängelse men att döma av PO, DN och andra totalitärkramares våra drömmar så lär vi snart se lagar mot "vårdslösa yttranden"

   Radera
  3. Oops hamnade i fel tråd

   Radera
  4. Med 3000 asylsökande i veckan finns rätt gott om nya hyresgäster beredda att flytta in även om de föregående gör boendekarriär. Har bloggaren uppgifter som tyder på att volymerna kommer att minska inom en snar framtid?

   Radera
  5. Jag funderar lite på hur man ska välja vilka som får komma hit. Just nu är det "först till kvarn". Tyskland ska tydligen initialt ivf bara ge Tillfälligt uppehållstillstånd(praktiseras mer eller mindre permanent!) medan Statsministern pratat om permanent.

   Hur kommer det att gå till i praktiken? Permanent för folk lämpliga för arbetsmarknad. Tillfälligt för övriga? Vilka ska komma först? Borde man inte hjälpa de som är i mest nöd, dvs från lägren. Varför inte åka ner och organisera? Kvot-reglerna finns och de borde kunna användas. Har man något annat val än att bygga läger här hemma om man ska ta emot 100´? De som senare ges PUT får lämna Kaplanslummen vartefter(om de inte få en plats hemma hos regeringen). Pragmatiskt nu för att senare bli flexiblare.

   Att stänga gränsen(erna) kan nog bli aktuellt när det här eskalerar. Mota olle i grind i god tid a la Danmark? Svåra beslut och särskilt nu när man lovat ALLA att få komma hit.

   Radera
  6. Sverige är väl inte direkt trångbott och världen svämmar över av billiga krediter. Förmodligen ett bra läge att investera i.
   Tillfälliga uppehållstillstånd är en mycket dålig idé, blir en i raden av kortsiktiga lösningar på ett långsiktigt fenomen.

   Radera
  7. Kommer krediterna att alltid förbli billiga. 3:e och även 2:a världens skuldkris i början av 80-talet emanerade ur billiga krediter. Det var negativa realräntor internationellt och närmast tjänstefel att inte låna och många utvecklingsländer gjorde det, samtidigt hade man höga råvarupriser. Men det vände närmast över en natt när Carters Fed chef Volker erbjöd premiumräntor. Bankirerna försvann snabbare än blixten från 3:e världen länderna.

   Radera
 6. Ologiskheterna i politikernas resonemang staplas på hög. Samtidigt som de flesta inser att dagens situation med en stor migrantström inte är tillfällig eller kortsiktig, så vill man ta till extrema undantag och kortsiktiga aktioner som åtgärder.
  Om vi på ett bra sätt ska ta emot flyktingar,jag vet inte hur många gånger jag har kommit tillbaka till den här punkten men det är många, måste det göras ordentligt. Att i ett av världens rikaste länder packa ihop invandrare och ungdomar i undermåliga modulhus är så dumt att förslaget borde innebära diskvalifikation från politisk aktivitet i alla partier.
  Jag har hittills inte träffat på något företag som placerar nyanställda i städskrubben utan dator och skrivbord. Om det hade varit ett framgångskoncept för att maximera avkastningen från de flesta företags största investeringar, de anställda, kanske man hade provat det redan?
  Flyktingmottagning måste ske mestadels i städer. Det måste finnas en fungerande arbetsmarknad i området. Det måste finnas sjukvård, tandvård, psykolog, skolor, dagis, affärer, postkontor, bank och all annan nödvändig service inom nåbar radie för den som inte har bil. Annars är vi tillbaka till städskrubbsalternativet och vad det kan tänkas göra med den enskildes produktivitet och hälsa framöver.
  På något sätt är ju detta självklarheter, i synnerhet för de som har jobbat utanför politiken, MEN då kommer vi till det riktiga problemet, som är politiskt: Politiker med noll arbetserfarenhet och praoelevsattityd till alla svårare frågor ("men om vi placerar 700 i en lada i Skinnskatteberg, blir det inte ännu billigare"?) kan tyvärr inte prestera bättre. De tror att de bidrar med något positivt när de i själva verket sänker skeppet.

  Som en extra lyteskomik hör man sedan samma personer oja sig över klyftorna i Sverige som växer. Jaha? Vad märkligt. Jag som trodde att en gipsgarderob i ödemarken var den ideala inkörsporten till arbetsmarknaden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rättelse: Innan kommentarerna börjar skölja in om att städskrubben visst har en dubbel funktion att fylla, i synnerhet på socialdepartementet, och ännu mer precist under skylten "Bostadsminister", så kan jag ju bara bekräfta, ja, det stämmer.
   Men det torde vara ett undantag.

   Radera
  2. Ja,flyktingfrågan kanske blir vad som till slut får politikerna att driva igenom välbehövliga reformer inom bland annat bostadsbyggande och arbetsmarknad. Än så länge verkar det dock gå åt andra hållet, dvs mer byråkrati, högre skatter och direkta ingripanden för att förhindra jobbskapande som i Ojnareskogen.

   Radera
 7. Det kommer att bli ett bryskt uppvaknande för många flyktingar för att inte säga politikerna: Kommunerna kommer att ställa ultimatum i många fall. Nu när moralpsykosen börjat släppa inser nog många att den uppiskade stämningen från manifestationen hade väl många impuls-inslag.

  Ledarsidorna.se är visserligen en konservativ blogg men jag tycker att Westerholm står med båda fötterna på jorden och det har varit ett nöja att läsa hans kort med kärnfulla inlägg kring (s) och statsministerns(m.fl) uttalanden under manifestationen. Nästan alla media drabbades av någon slags panik då alla kände sig tvungna att ge uttryck åt en det ena och en det andra av ytterligheter som kommer att möta en verklighet vad det lider. Staten gör allt och ingen var intresserad att föreslå inneboende, dvs värdfamiljer, i en situation som jämfördes med WW2!

  Det jag saknade från det plötsliga ledar- och media debaclet var att flyktinglägren inte ägnades en tanke under dagen D och dagen efter. Man har heller inte velat tillkännage att de som flytt mot norr är folk med resurser och förmodligen ett ekonomiskt intresse att komma hit. Inte till Ungern, Turkiet och Serbien t.ex. Många med sämre förutsättningar(ca 4milj. hittills) sitter i läger, överfulla och under sanitärt tveksamma förhållanden där UNHCR meddelat att man saknar medel (13 dollar per person och dag och fallande). Inte ett ord under 2 dagar om att finansiera lägren.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det enkla svaret är att man kan inte visa sin totala godhet genom att vilja hjälpa så många som möjligt. Man är endast god om man vill ha en närmast oreglerad invandring styrd av känslor och lobotomi.

   Radera
  2. Men då skulle man behöva täppa igen europas gränser vilket ju stoppar hela flyktingshowen där folk åker båt, vandrar och tränger sig förbi gränsvakter samt riskerar sina liv. När de sedan anländer kan vi gratulera dem och svenskens känsla av solidaritet och godhet blir naturligtvis högre när man får delta i en stor flyktingshow istället för att skicka ner pengar som gynnar anonyma människor i ett flyktingläger, vilket bara är tråkigt.

   Radera
 8. Och han som drog igång denna nedmontering av Sveriges välfärd får man reda på mycket om i denna dokumentär.
  Troligtvis nytt för det flesta.

  Fredrik Reinfeldts dolda hemligheter avslöjade

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den var riktigt lyssningsvärd.

   Radera
 9. Det där med att vilja bo i Göteborg, Lars, är Hisingen inkluderat där?
  ( förlåt, kunde inte låta bli!)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hisingen är inte en del av Göteborg om de själva för bestämma, när det passar Hisingen.
   ...och vem kan klandra dem..

   Radera
 10. Jag får fan ont i huvudet av denna fullständiga idioti. Hur är det möjligt att Sverige är berett att skuldsätta sig för en sak som i slutändan, enligt alla seriösa forskare, leder till MER SKULDSÄTTNING?! Seriöst? Kan detta vara bland de sämsta besluten i modern svensk historia?. Tack och godatt...

  SvaraRadera
 11. Istället för att bygga moduler på fast mark skulle regeringen kunna bygga ett långt, långt, långt, långt tåg med rullande bostadsmoduler. Detta får sedan rulla runt på räls mellan landets 300 kommuner som i tur och ordning får ta ansvar en dag var för frukost, lunch och kvällsmat. Var 10:e vagn får vara en arbetsförmedlingsvagn. De som själva hittar arbete får kliva av var de vill.

  Knäpp idé?

  Jag har hört värre från riktiga politiker.

  SvaraRadera
 12. Vad blir konsekvensen av att regeringen backar på punkt efter punkt och i stort sett sätter sig I SD´s knä samtidigt som de visar en absurd inkonsekvens och oförmåga att hantera både flyktingar och debatt de senaste dagarna?

  Arne Anka sa, jag bor inte i ett land utan i ett skämt.
  Snarare i en tragedi.

  SvaraRadera
 13. 1/2 -OT:
  Fotot av det drunknade barnet som användes av media som symbol(minst sagt) för flyktingkatastrofen har fått en lite besvärande inramning. Pappan till pojken påstås av vittnen ombord ha varit den olycksdrabbade båtens skeppare/styrman. Reuter skriver att flera vittnen påstått att pappan körde för fort och att hans fru t.ex vädjade till honom. Det påstås även att pappan försökt tysta ner saken, dvs att han var båtens styrman. Ett vittne hävdar att han(Kurdi) var smugglare/organisatör(Daily Telegraph) och att han i samband med tpt-uppgörelsen skulle ringa ett tel.nr tillhörande Kurdi för vidare transport från Grekland med en annan båt. Pappan förnekar genom att fråga varför han isf tagit med sin egen familj på den farofyllda färden. Se länkar via h/t ZeroHedge nedan.

  http://www.zerohedge.com/news/2015-09-12/media-propaganda-full-frontal-father-drowned-syrian-boy-was-people-smuggler

  Även om ovanstående inte på något sätt förändrar den tragik som utspelar sig så känner ivf jag att medias ansvar för visandet av bilden borde ha innefattat en föregående kontakt med familjen innebärande en bättre analys av förutsättningarna. Det var bråttom men är det en ursäkt? Familjen kommer att förföljas av bilden hela sitt liv.


  SvaraRadera
  Svar
  1. Först och främst var det inte fråga om flykting i vanlig bemärkelse. Familjen var redan etablerad i Turkiet. Mannen hade fått sina tänder utdragna av IS, dessa kunde inte lagas i Turkiet då släktingar i Kanade inte kunde skicka tillräckligt med pengar. Lösningen blev att mannen skulle till Sverige för att laga tänderna, effekten blev att hans familj drunknade. Det finns många märkliga vinklingar i den här historien.

   Radera
 14. Istället för att bygga läger i Sverige så kan väl EU bygga väsentligt bättre utrustade samhällen i Nordafrika och samla all migranter där?

  SvaraRadera
 15. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 16. Varje logisk invändning eller eftertanke betraktas som rasistisk av de som just nu har moralmonopolet och mals ner omedelbart oavsett om den faktiskt är vettig.
  Självklart ska man hjälpa folk i nöd men man måste ha en strategi och plan.

  SvaraRadera
 17. Jag tycker många glömmer bort att bygga i ett land som Sverige är dyrt. För det första ska man ha klart för sig att den svenska naturen skulle döda en ensam människa inom något dygn om du inte är överlevnadsexpert. I Sverige måste man samarbeta, man kan inte klara sig själv, ingen kan. Att bygga i Sverige är troligen mycket dyrt, möjligen dyrast i hela världen, dels ställer naturen till det, via vinter och via har tjäle, två väldigt fördyrande effekter. Sen har vi dyr arbetskraftskostnader, väldigt dyr byråkraft och regler som måste efterföljas. Borde det inte vara bättre om lägger pengarna på att bygga flyktingförläggningar i t ex Grekland, Turkiet eller liknande? Skulle inte det ge mer "bang for the buck"?

  SvaraRadera
 18. Vi är kolossalt rökta men medelsvensson kommer ej fatta det förrän hen inte klarar av ränteinbetalningarna. En rimlig räntehöjning + slopande av ränteavdraget skulle kunna dra igång inbördeskriget lite tidigare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. De kommer att bli halshuggna av IS. Men det fattar de aldrig innan den dagen kommer

   Radera
  2. Javisst så är det. Nästa riktigt tunga lågkonjunktur/kris kan leda vart som helst. Det behöver inte börja i Sverige. Tyskland ligger bra till. Etablisemangets retorik är mycket lik den svenska motsvarigheten. Den stora skillnaden är att det finns en mycket större kraft i den vanlige tysken än i medelsvensson. Spricker det i Tyskland så spricker det i Sverige också.

   Radera
 19. Varför inte ge ordentlig ekonomisk ersättning till privatpersoner som kan avvara rum för flyktingar? Som ex. bor mina nyligen pensionerade föräldrar ensamma i en ca 200 m2 villa vid havet nära storstad och goda kommunikationer med hela västkusten. De har stora hjärtan och skulle säkert för 300 kr/natt och person kunna hysa in två flyktingpar i något av alla rum som ändå står tomma. Delar de måltider, trädgårdsarbete och livserfarenheter så skulle kulturutbytet blomstra! Flyktingarna skulle kunna lära sig svenska snabbare, få en bättre ingång till arbetslivet genom mina föräldrars kontakter och samtidigt skapa sig en större förståelse för den svenska kulturen!

  Om man tänker sig att det kommer 100 000 flyktingar/år till sveriges 9 000 000 invånare så räcker det att en på 90 öppnar sina hjärtan och hem för att vi lätt skulle kunna klara denna kris!

  Det känns som idioti att låsa in flyktingarna och sedan bussa dem till ghetton som rosengård och rinkeby där de blir alienerade och utfrysna. Nä låt dem komma oss nära så att de kan bli integrerade på riktigt! Det kommer vi ha nytta av när ryssen kommer! Kanske kan man dessutom lösa Sveriges försvarsproblem genom att erbjuda alla med PUT svensk värnplikt!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja varför inte besätta hela Sveriges försvar med muslimska utlänningar? Tanken är intressant. Då slipper ju vi svenskar att stå i främsta ledet när den lede ryssen anfaller Sverige. Cornu kommer förstås att vara vid fronten med sin kamera och följa de hjältemodiga araberna och asiaterna som gjuter sitt blod för oss svenskar. Kanske ett svenskt jihad mot Ryssland.
   Om staten skickar ut fler antimuslimstyrkor (typ Mali) är det också perfekt att de svenska styrkorna består av muslimska araber så vi inte kan anklagas för nya korståg. Visserligen var korstågen ett försvar mot de anfallande muslimerna men det kvittar väl i dagens kulturmarxistretorik.

   Radera
  2. Nä!
   Lars W nekar att ha med en riktig kamera
   Bärbar telefon har han vredgat meddelat.
   Tycks ju fungera

   Radera
  3. Å andra sidan så skulle kanske våra stridande arabiska vänner möta mer förståelse och mindre motstånd i Mali än våra ljusskäggiga vikingar?

   Jag tror att muslimer som har blivit väl mottagna och inskolade i vårt sätt att se på saken villigt skulle kunna hjälpa väst sak att "skapa fred" i världen!

   Radera
 20. Stefan Löfven ser lite trött ut. Han har nog Sveriges tuffaste jobb.

  Jag betvivlar att han sitter kvar till 2018.

  SvaraRadera
 21. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 22. Riktig liberalism innebär att de som kommer hit får klara sig själv utan att inkräkta på andra människors frihet och rättigheter. Du, jag och andra vanliga svenskar har ingen som helst skyldigheter att ta hand om någon annan än oss själva enligt liberalismen.

  Tror man däremot mer på socialism så ska vi hjälpas åt att tillsammans och dela bördorna på olika sätt. Sjukvård, skola betalas av de som arbetar mest/effektivast och åtnjutas av alla. Tyvärr kräver socialismen även nationalism i den bemärkelsen att gruppen (försäkringskollektivet) har samma värdegrund så inte för många missbrukar systemet.

  Ingen av dessa ism-er stämmer överens med de observationer jag gör.

  Antar att det vi har här är någon form av S&M-ism där vi både sätter andra människors frihet och rättigheter före våra egna samtidigt som vi slösar bort enorma belopp (t.ex. modulhus på fel platser som ingen egentligen vill ha) i någon slags "självförverkligande extas".

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Björn

   Nja.

   Jo liberalism innebär det du påpekar, men vi har inte liberalism här.
   Jo socialism innebär att vi hjälps åt att dela på bördorna, men vi har inte (generell) socialism heller.

   Haken med socialismen här är att man alls inte är villig att dela med sig. Man skall ta från de rikaste och ge till de inte fullt lika rika, men att ta från de rika och ge till de fattiga är inte lika populärt. Det är lätt att vara socilist i sverige sålänge man blundar för de som har det sämmre (för då är det bara en fråga om att man vill att de andra skall vara solidariska).

   Radera
 23. Att bygga koncentrationsläger är det enda realistiska sättet att hantera stora flyktingvolymer på. Det måste skötas i industriell skala och med lägre standard än idag, annars kollapsar flyktinghanteringen pga de stora volymerna. I förlängningen lär konceptet med koncentationsläger minska intresset hos ekonomiska flyktingar att söka sig till Sverige.

  SvaraRadera
 24. "Dom vill koncentrera flyktingarna"

  Ska det byggas koncentrationsläger alltså? Mysigt.

  SvaraRadera
 25. Migrationsverket borde gå in och börja köpa upp bostadsrätter och villor för att snabbt få ut flyktingarna i icke segregerade områden. En stor bostadsrätt på Söder på 100+ kvm borde lätt kunna husera 10 personer, eller två familjer. För att inte tala om en lyxvilla på Djursholm på 300 kvm. Där borde man få in 6-7 familjer. Detta skulle med fördel ske i Sveriges mest invandringsvänliga kommuner och områden som t.ex. söder i Stockholm. Bostadsköpen skulle kommunerna själva finansiera genom kommunalskattehöjningar. Tänk vilken möjlighet för söderborna att få öppna sina hjärtan och bevisa sin oändliga godhet.

  SvaraRadera