Cornucopia?

2015-09-16 16:39

Feltänk om kommunalt tvingande mottagande av flyktingar

Regeringen och Folkpartiet tänker fel om tvingande kommunalt mottagande av flyktingar (=asylsökande som fått uppehållstillstånd). Det är helt enkelt inte möjligt för många kommuner att ta emot flyktingar, då det inte finns bostäder till dessa och några tvingande lagar kommer inte trolla fram dessa bostäder, än mindre arbetsplatser.

Riksdagsmannen Hanif Bali (m) har tittat på siffrorna och menar att man bör justera ett eventuellt mottagande utifrån arbetande kommuninvånare och inte utifrån befolkningen. Vissa kommuner och regioner är helt enkelt mer dynamiska och det är där flyktingar bör få sin kommunplacering - det är där det finns jobb och arbetsmarknad. I själva verket finns det inget blockpolitiskt mönster när man tittar på detta. I en debattartikel hos SVT Opinion skriver Bali:
"Av dessa kommuner är 27 stycken rödgrönt styrda med ett underskott på 5386 nyanlända, 49 stycken alliansstyrda kommuner med ett underskott på 4746 nyanlända och 40 kommuner med blandat styre med ett underskott på 2799 nyanlända.
För den som njuter av att använda nyanlända som slagträ i ett blockpolitiskt spel skulle kunna påstå att det är de rödgröna som är boven i dramat kring det ojämna mottagande, men detta stämmer ej.
Problemet med den ojämna fördelningen av nyanlända har samma grundorsaker som arbetsmarknads- och bostadsproblematiken i övrigt i Sverige.
Där jobben finns, finns inga bostäder – där jobben lagts ner eller flyttat finns väldigt gott om bostäder."
Hanif Bali
Foto: Riksdagen
Ska man bara titta på befolkning så ska kommuner med många arbetslösa flyktingar tvingas ta emot ännu fler flyktingar. Naturligtvis bör man istället titta på hur många i kommunen som har ett arbete och med det drar in skattepengar som kan finansiera flyktingarnas infrastruktur (vårdcentraler, tandläkare, psykologer, vatten, avlopp, vägar, skolor, förskolor, tolkar, SFI-lärare mm).

Men som Bali påtalar ovan så finns det inte bostäder lediga där jobben finns.

Att många "blå" kommuner inte tar emot flyktingar beror helt enkelt på att det finns inga (lediga) hyresrätter i kommunen. Det är oftast särpräglade villakommuner. Notera att asylsökande och flyktingar är två olika saker. Även med Folkpartiets och regeringens tvingande lagstiftning, som om klubbad ska börja gälla vid halvårsskiftet 2016, så kan samtliga asylsökande skickas till någon anläggning i glesbygden, utan infrastruktur eller arbetsmarknad. Dessa orter kommer alltså inte avlastas. Det är kommunplaceringen vid uppehållstillstånd, när den asylsökande förvandlas till en flykting, som ska vara tvingande.

Men hur ska då en villakommun kunna ta emot flyktingar? Det finns helt enkelt inga hyresrätter. De lediga hyresrätterna finns i de glesbygdskommuner och fd bruksorter där det inte finns några jobb och som redan tagit emot relativt många invandrare.

Och med tvingande lagstiftning och Boverkets förslag på obligatoriska bostadsköer där flyktingar ska få gå före de som har 10+ år i bostadskön, så kommer helt enkelt byggherrarna sluta bygga hyresrätter. Flyktingförläggningar i hyresrätter i nya medelklassghetton kommer dra ner bostadsrättspriserna på grannfastigheterna, och om dessa nya hyresrätter ska gå till flyktingar kommer det bara byggas bostadsrätter istället. Och det finns ingen tvingande lagstiftning som gör att byggherrarna måste sälja bostadsrätter till kommunerna. Om dessa alls får köpa - man kan inte diskriminera en organisation som en kommun och en bostadsrättsstyrelse kan alltså säga nej till klubbmedlemskap åt kommuner som vill köpa lägenheter för flyktingbruk.

Men framför allt kommer en klubbad lag inte orimligt helt stoppa kommunernas mottagande av flyktingar under första halvåret 2016. Ska de tvingas ta emot flyktingar från första juli gör kommunerna bäst i att samla på sig hyreskontrakt till dess, istället för att låta någon flytta in före den tvingande lagen.

Så vad är grundproblemet med den svenska migrations- och integrationspolitiken? Den kan enkelt sammanfattas på följande sätt med punkter ur statsbudgeten.
 • 08. Migration: 12.6 GSEK
 • 13. Integration och jämställdhet: 12.2 GSEK
 • 18. Samhällsbyggnad, bostadsförsörjning etc: 1.1 GSEK
Den helt nödvändiga samhällsbyggnaden och bostadsförsörjningen får helt enkelt inga anslag, och då kan det inte heller bli någon integration eller "rättvis fördelning" av flyktingar. Eller för den delen hyresrätter åt flyktingar på de orter där det inte finns hyresrätter idag. Det saknas helt enkelt planering för att ta emot flyktingar. Inga skattepengar i världen kan trolla fram det som inte finns över en natt den 30:e juni - 1:a juli 2016.

Att projektera och bygga hyresrätter på de orter där dessa inte finns, men som nu ska tvingas ta emot flyktingar kommer ta 5 - 10 år. Men tvingande krav ska alltså gälla från 1:a juli 2016. Så går det när det inte får vara någon sans, balans, rationalitet eller planering i migrationspolitiken eftersom SD finns i riksdagen och Reinfeldtdoktrinen gäller (=all form av problematisering av invandringen är att samarbeta med rasister och per doktrinen förbjuden).

Och ja, min egen kommun Mark tar emot 0.94 nyanlända per 100 invånare och är en av de sämsta (eller bästa om man är lagd åt det hållet) i landet. Men så finns det som utpräglad landsbygdskommun med ett tiotal större byar knappt några hyresrätter utanför de två minimala centralorterna. Ingen tvingande lagstiftning kommer trolla fram dessa hyresrätter den 1:a juli 2016. Inte ens om flyktingar får gå före i den kommunala bostadskön.

Avslutningsvis är en av landets sämsta kommuner på att ta emot flyktingar rödgrönrosa-styrda journalistkårens Stockholm. Det är också den enskilda kommun där flyktingmottagandet skiljer som mest mot "rättvis" fördelning och verkligheten och står för en stor del av hela snedfördelningen.
Källa: Aftonbladet, som uppmanar att man delar detta i sociala medier

Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

71 kommentarer:

 1. Eftersom fakta hittills inte påverkat den politiska haschutopin om allt åt alla, så lär ju inte heller avsaknaden av bostäder utgöra ett hinder.
  Mitt blygsamma förslag till regeringen är bygga backstugor. Det går fort och kan tänkas ha en sorts hobbitcharm :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det blir väl kåkstäder i någon form, barack-uthyrarna lär gå bra..

   Radera
  2. Har tänkt den tanken att staten kan massproducera Attefallshus i stora volymer till någorlunda låg kostnad (iafl i jämföresle med vad det kostar att bygga ett regelrätt hyreshus i betong). Hitta en lämplig äng/mark och stycka upp i fyrkantiga "tomter" med gångvägar emellan, dra avlopp, el och kallvatten till varje tomt och släng upp ett Attefallshus innehållande toalett, dusch och kök, mindre varmvattenberedare för köks/toalettkranarna, kompakt direktverkande eluppvärmd dusch som är vanligt i andra länder. Det blir som ett mini-villaområde.

   Radera
  3. @wst: vi ska väl inte på bio i morgon? Är du miljöpartist? (Han som jag ska gå med har EXAKT de tankarna - fast något mindre än Attefallen. Och att man ska bygga i nationalparkerna och naturreservaten. Jag tror faktiskt att han kommer att lyckas genomdriva det.)

   Radera
  4. På följande vägar i stockholms innerstad finns plats att smälla upp Atterfall eller Modulhus. Valhallavägen, Karlavägen, Narvavägen är bara ett par vägar/platser som man utnyttja på ett bättre sätt än idag. Gemensamt för dessa platser är att dessa har en allé och/eller parkeringsplatser. Använd parkeringsplatserna till att placera Attefall/Modulhus som enkelt kan anslutas till befintligt VA-nät. All infrastruktur finns redan och integrationen med det svenska (överklass) samhället kan knappast bli bättre. Två flugor i en smäll! Sen finns det hela gärdet och en massa parker som kan utnyttjas. Nytorget (MP:s hjärta) perfekt för Modulhus på. Urtråkiga Karlaplan kan behöva ett tillskott med flyktingar som livar upp grannskapet. Detta är bara några sätt som Stockholms innerstad kan bidra att lösa flyktingboenden.

   Radera
 2. Man får hoppas att regeringen genomför tvångsplacering av asylsökande i kommunerna. Det kommer att ge SD ytterligare en rejäl skjuts uppåt i opinionen. Jag har tidigare förutspått att SD skulle bli största parti nu i höst och att man har potential att få uppemot 40% i nästa val. Enligt min bedömning är SD nu Sveriges största parti. Kanske får jag anledning att justera upp siffrorna om den kulturmarxistiska eliten fortsätter på dårskapens väg. För att det svenska folket och dess kultur skall överleva måste situationen antagligen först bli mycket mycket sämre innan folket kastar ut kulturmarxisterna ur politik och media. Pendeln är nu nära vågrät position och vändningen är nog inte långt borta. Politiken fungerar på samma sätt som en pendel och vi kan förvänta oss en mycket, mycket kraftig motreaktion. Den kommer inte visas sig bara vid rösträkning utan de som stött denna politik får nog smaka mycket smälek. I bästa fall för dem blir det bara smälek, men historien visar att förräderi (vilket jag anser det är) riskerar att straffas mycket hårt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag fick nyligen ett inlägg på AfV:s webbsida borttaget där jag ifrågasatte om eftervärlden kommer att placera Fredrik Reinfelt i grupp med Armfelt (Anjala-upproret mot Gustav III), Cronstedt (kapitulerade med Sveaborg utan motstånd) och de sentida Wennerström och Bergling. Något annat straff lär han inte få - politiker har alltid vetat att inte bara sko sig med feta, villkorslösa pensioner utan också att arrogant undandra sig ansvar (ta t ex Maud Olofssons vägran att ställa upp inför KU).

   Radera
  2. Det finns förslag från ett visst håll att nyanlända ska rösträtt. Förutom en petitess att det finns grundlag ivägen så kan det bli en Pyrrhusseger för förslagsställaren.

   Radera
 3. Ett möjligt sätt att snabbt få fram en hel del bostäder är att lagstifta så att den som äger en villa eller bostadsrätt får hyra ut denna på säg 2 - 5 år till kommunen:

  * med underhåll skött av kommunen
  * skattefrihet för beloppet kommunen betalar
  * stöd från staten till kommun som hyr

  Några enorma mängder bostäder kommer inte med detta men det borde bli några 10.000 som hyr ut sin bostad och "tillfälligt" flyttar till lantställe eller badstrand utomlands. Det blir de som lätt kan pendla till jobbet eller inte behöver det som blir aktuella. Vad hyran landar på avgör marknaden.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. Helt orealistiskt förslag.

   Säg att jag har en boende kostnad idag på 5 000 kr. Idag kan marknaden erbjuda mig 13 000 kr i månaden i hyra. en BRF vill inte göra om halva trappen till en flyktingmottagning men säg att det fungerade. Jag som innehavare vill ha en riskpremie för att hyra ut till kommunen då jag vet att jag kommer ha mycket svårt att få rätt mot kommunen om lägenheten missköts. Dessutom skulle det kännas mycket bättre att hyra ut till någon annan än en flyktingfamilj.

   Säg att jag vill ha 18 000 kr i månaden, dessutom vet jag att efterfrågan är långt mycket större än utbudet och jag vet även att varje natt på migrationsverkets boenden kostar kring 1 900 kr per person. så kostnaden idag är 120 000 kr i månaden allt under det och det är billigare att hyra privat. Så jag vill ha 30 000 kr i månaden på så sätt kan jag säga upp mig på mitt jobb och flytta utomlands. vem ska då betala skatt för att ge kommunen pengar att hyra min bostad? Mina grannar? De som inte vill att trappen ska bli en flyktingmottagning...

   Radera
  2. Vidare skulle jag aldrig hyra ut på det sättet. Steget till att mitt boende inte fortsätter vara mitt är väldigt kort när jag låter kommunen sätta klorna i boendet. Plötsligt har barnfamiljen ett större behov av mitt boende än jag själv har i kommunens ögon och jag har ju ordnat annat boende så jag klarar mig ju.

   Så några 30 000 kr skulle det inte vara tal om, jag skulle i princip behöva marknadsvärde på bostaden i hyra som jag akn räkna hem mot en eventuell försäljning inom 1-2 år samt ha möjlighet att ha hela den summan i pant från kommunen.

   Det är en väldigt stor skillnad på att ha ett behov av att hyra ut sin bostad till att någon annan har ett behov av att hyra den. Smakar det så kostar det helt enkelt.

   Radera
  3. Varför inte använda hotellrum? Det brukar jag göra när jag besöker andra länder...

   Radera
  4. D.L. du är synsk som vet att efterfrågan är större än utbudet för något som inte prövats. När det gäller föreningens syn på det hela kan kanske en viss skattefri andel till föreningen direkt få några styrelser att acceptera avtal. Jag tycker du kan försöka med 30.000 per månad + vad BRF vill ha i någon sorts riskpremie. Om kostnaden för boende på migrationsverkets hyrda lokaler är 120.000 så blir det lätt ett avtal om inte andra bjuder under. Tar vi 30.000 - 5.000 per månad till dig blir det 300.000 skattefritt per år till dig.

   Skattebördan för oss andra tills flyktingen kommer i jobb blir betydligt lägre med dagens tillflöde av flyktingar. Du har helt rätt i att det kostar en hel del för kommunen och därför föreslog jag ett statligt bidrag.

   Givetvis finns det som du en del som inte gärna hyr ut till flyktingar men extra pengar gör dem färre.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  5. Min vetskap baserar sig på att i en sådan situation så kan man faktiskt ta reda på vad som gäller och om inte efterfrågan är långt mycket större än utbudet kommer man inte att hyra ut. Återigen det är en väldigt stor skillnad på att ha ett behov av att hyra ut sitt boende till att någon annan har ett behov av att hyra din bostad.

   Sen kan vi lugnt säga att så länge diskursen inom politiken och media är som den är kommer man alltid att ta emot fler flyktingar än man egentligen klarar av eftersom man vill vara god. Att ta emot färre än man klarar av går inte för sig och att pricka exakt rätt antal är i princip omöjligt.

   Kommunala och statliga pengar är till syvende och sist samma pengar, det är skattebetalarnas pengar som man tillskansat sig mot mångas vilja.

   Som sagt 30 000 räcker inte långt då jag vet att de idag betalar runt 120 000 kr. Jag kan prisa in mig strax under det med värdet på mitt boende minus en årshyra i pant. Då kanske det börjar bli intressant.

   Jag har inte sagt att jag inte skulle hyra ut, det handlar om hur mycket betalt man får och varför skulle jag ta en fjärdedel av vad det kostar att hysa dem idag? Jag tar 90% + pant, du betalar.

   Radera
 4. Regeringen får väl tvångsinlösa villorna i dom rika kommunerna och dela ut dom till flyktingarna. Det löser ju också problemet med den ökande våldsspiralen i invandrartäta förorter.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tror du på det själv. Boende i villa skulle även vid tvångsinlösen har besittningsrätt och kan inte vräkas. Och tvångsinlösen skulle inte bli aktuellt ändå. Om inte annat för att sådan lagstiftning inte förbereds.

   Radera
  2. Det har inte hindrat en politisk tjänsteman i Halmstad att väcka just den frågan….
   Man kan aldrig utesluta att någon riksdagspolitiker eller bostadsminister snart blir inspirerad att ändra några lagar.
   Ur brevet till kommunstyrelsen Halmstad kommun (ankom 2014-04-04):

   ” Med anledning av behovet av bostäder för mottagandet av flyktingar med anhöriga bör kommunen använda sig av exproprieringsrätten. Hela samhället ska solidariskt ställa upp för att ge mottagna flyktingar bostäder och integration. Det skall inte ensidigt ankomma på boende i hyresrätter vilket i praktiken innebär att det alltid är samma grupp som ställer upp.

   Bostadsförsörjandet måste breddas till att även omfatta bostadsrätt- och småhusmarknaden avseende flyktingar

   Kommunen måste agera och expropriera och inte ensidigt vända sig till den hårt anstrända marknaden för hyresrätter – utan kommunen skall vända sig till hela bostadsmarknaden. Ett stort antal bostäder finns tillgängliga på bostadsrätts- och småhusmarknaden som är långt mindre ansträngd än hyresrättmarknaden och bostäder kan snabbt införskaffas till de som omfattas av kommunens flyktingmottagande….."

   Radera
  3. Man får väl köpa villorna när de är till salu. Sedan trycker man in så många det bara går. Det finns våningssängar

   Radera
  4. Det var naturligtvis ett skämt. Det vore ju politiskt självmord och SD skulle få egen majoritet i riksdan :)

   Radera
  5. @Bitterpitten

   Varför var det ett skämt? Jag har påstått detta i åratal. Självklart kommer någon tvångsinlösa inte behöva ske eller kunna ske för den delen. När kreditkrisen kommer så kommer det finnas laglig grund att vräka människor ur sina högt belånade hemman och besätta dem med nya hyresgäster. Småskaliga försök har redan gjorts i Tyskland med goda resultat.

   Radera
  6. Ja det räcker väl med att räntan går upp 5 % så får väl många packa ihop och sälja husen.

   Radera
  7. Japp tyvärr.

   Man kommer ihåg scenerna ifrån Thailand när folk sprang ner på stranden för att kolla när vattnet hade dragit sig undan. Vi har ungefär samma scenario idag - "billiga krediter" låt oss springa dit och kolla och se vad vi kan få med oss! När väl väl vågen kommer så kommer den slå hårt som en Tsunami, i sammanhanget är nog 5% surfvågor. När alla ska springa ut genom nödutgången och sälja sina investeringar så kommer det bli trångt och bristen på krediter gör det inte bättre. Kvar är de med kontanter. Kanske köper Bert Karlsson ditt hus på exekutiv aktion i bunt med 100-tals andra hus och hyr ut och fakturerar staten?

   Radera
  8. Och vad får dig att tro att staten har råd att.köpa tjänsten av Bert då?

   Radera
  9. Ett uppeldat hus har inget bostadsvärde, som en bekant brukar säga....

   Radera
  10. @Rickard
   Staten är alltid sista utvägens köpare. De kommer trycka pengar och köpa in i det sista för att fylla den socialistiska illusionen med stoppning.

   Radera
 5. Det som ligger först till hands är att man "fryser" samtliga kommunala bostadsköer och ger nyanlända företräde till hyresrätter, samt tvingar privata värdar att lämna lediga lägenheter till dessa köer. Tror det redan nämnts i bloggen tidigare.

  Det finns 500.000 fritidshus i Sverige. Expropriering av åtminstone nyttjanderätten (ej äganderätten) till dessa är en möjlighet, givetvis mot en viss ersättning då. Lagar gällande expropriering i Sverige är väldigt vidgående men används endast i dagsläget vid vägbyggen och liknande. Lagen ger dock väldigt vid vida möjligheter för starten/kommuner att expropriera egendom "när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen" som lagen säger. Invandring är ju rimligtvis ett angeläget allmänt intresse, i alla fall enligt en överväldigande majoritet av svenska politiker.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast som blogginlägget tar upp, ingen eller åtminstone mycket få vill bo permanent på vischan även om det skulle vara fina fritidshus. Alla vill bo i city, svenskar som invandrare

   Radera
  2. Jag vill absolut inte bo i "city"... Så alla utom två med min sambo..

   Radera
 6. Det finns gott om lediga lokaler gå in på objektvision.se till exempel.
  Massor med lediga kontorslokaler som lätt kan återställas, ja återställas, till lägenheter igen.
  Fördelen är just att de lägenheterna finns där jobben finns.
  Centralt och bra kommunikationer samt väldigt hög standard vad väntar vi på?

  SvaraRadera
 7. Det är ju inte så svårt att förstå att i kommuner med utflyttning där bostäder står tomma är det lockande att ta emot flyktingar och få bidrag på 125 000 kr per individ och år. Men vad händer när bidragen tar slut och inga arbeten finns.
  Men det är ju så här som hela integrationspolitiken fungerar. Kortsiktighet och helt utan konsekvensanalys eller planering

  SvaraRadera
 8. Många människor är omottagliga för siffror och proportioner. Ofta går det hand i hand med en begränsad slutledningsförmåga. Istället karakäriseras dessa av ett sekt-tänkande där vissa är goda och vissa är onda - ingen annan analys görs. Tyvärr är styr dom tillfälligtvis landet.

  SvaraRadera
 9. Håller på intet sätt med. Gör regionalpoltiik av det hela istäället , Skicka alla till de allra svagaste länen och samhällena, skicka även med pengar till just den kommunen så att de får hjulen att rulla igen. Lite som Försvaret var en gång i tiden. Sen får vi se vad som händer helt enkelt. Kanske det rent magiskt uppstår produktion, skolor och infrastruktur när kommunen kör lite starta-eget kurser med invandrarna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis som Cornu skriver så tar allt sånt tid. Pengar löser inte problemet tid. Under tiden som den nödvändiga infrastrukturen byggdes upp så skulle det vara ett rent helvete att bo där, typ kåkstäder och slum.

   Radera
 10. Det är ju bra med tvingande förslag som kommer att ge resultat som ingen kommer att kunna undgå relativt omgående
  Resultat i form av att SD snart har egen majoritet
  Om 7-klövern fortsätter med denna typ av åtgärder så kommer det att gå fort
  Kan de inte ha tur någon gång när de tänker?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Politik fungerar så, det enda som skulle få SD att backa är om de tillåts att vara med och regera.

   Radera
  2. Niklas.
   Det du föreslår finns ju redan och har provats förr. Det kallas kommunism och har inte fungerat förr.
   Gör bara människor apatiska och ovilliga.

   Radera
 11. Grodvattnet värms allt snabbare nu, frågan är vad det svenska folket säger när kostnaderna och konsekvenserna blir allt mer kännbara. Det har varit ganska lätt att ta emot många invandrare under en lång tid eftersom vi har haft ett miljonprogram som ofta både legat avskiljt, inte varit särskilt uppskattat och haft stora vakanser. Nu när de flesta lägenheterna i landet är fulla börjar insatsen bli lite högre. Det är varken lätt eller gratis att producera mycket bostäder snabbt och jag tror inte det finns några bra genvägar förutom trailer camps och ökad trångboddhet. Jag är inte alls emot invandring men jag är tveksam till logiken som vi tillämpar idag att så länge du flyr och riskerar livet på Medelhavet så tar vi gärna emot dig, men hjälp på plats det är vi inte generösa med. Finns det någon långsiktig lösning? Göra illegal invandring straffbart (utvisning direkt) och samtidigt skapa legala vägar in i stor skala genom möjlighet att söka asyl på EU-ambassader runt om i världen? Tillsammans med öka globalt ansvar för flyktingar i närområden såklart.
  För övrigt har Guardian en superintressant artikel just nu om Hitler, hans ideologi och förintelsen kopplat till riskerna med klimatförändring och överbefolkning. Syntesen med artikeln är att grunden i Hitlers ideologi starkt kan kopplas till det övergripande målet att öka tyskarnas lebensraum eftersom han misstrodde (jordbruks)teknologins möjlighet att försörja tyskarnas allt större behov. Författaren såg också risker att samma tankegångar kan upprepas globalt, vid tex vid global missväxt eller vattenbrist.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Länken: http://www.theguardian.com/world/2015/sep/16/hitlers-world-may-not-be-so-far-away

   Radera
  2. Både kostnad och byggtid kan ju reduceras kraftigt genom att politikerna genomför välbehövliga reformer. Det är orimligt att sunkiga grönområden i centrala lägen i Stockholm, som exempelvis Årsta skog och Hammarbyskogen (glorifierade slydungar och knappast någon riktigt skog) försvaras och skyddas som naturreservat av en handfull proggare och nimbyister, vilket i sin tur driver högre infrastrukturkostnader när bostäder istället byggs ännu längre ut. Oligopolmarknadens avskaffande är också det av yttersta vikt för att få ner priset på bostadsbyggande, och det görs genom att skära ner på djungeln av lagar och regler som skrämmer bort utländska bolag.

   Radera
  3. Man kan absolut förenkla saker. Däremot är det inte lika lätt att skala upp bostadsbyggnadssektorn utan att det blir låsningar och förseningar på olika ställen. Dessutom ska allt betalas.
   Jag är också tveksam om vi får se allt för stora liberaliseringar kring planregler. Sunkiga grönområden har fler trädkramare än man kan tro och få som redan har ett boende vill se regler som gör att grannen kan bygga vad som helst.
   Du har också helt rätt att bostadsbyggandet är på tok för dyrt, men det är också en av få marknader där vi fortfarande producerar de mesta av varorna i Sverige.

   Radera
  4. Ett första steg vore att frångå dagens detaljplaner där byråkrater ska vara med och bestämma i varje byggnads utformning och istället övergå till gamla tiders stadsplaner med tomtindelning som sedan köps upp och byggs fritt. Det kanske är tveksamt att vi når dit just nu, men sett över tid tror jag att det kommer att bli en av de förbättringar som måste genomföras för att vi ska få ett billigare bostadsbyggande. Trycker kommer nog dessutom att öka när ytterligare en tunnelbanelinje långt ut i villaförorterna eller ännu en Förbifart ska finansieras..

   Generellt i byggbranschen så har ju produktivitetsökningarna varit obefintliga, och dagens oligopolmarknad uppmuntrar ju inte till sådana förbättringar heller.

   Radera
  5. Förvärvandet av mark innebär, relativt sett kostand för planläggning, den stora utgiftsposten för en byggherre. Särskilt gäller detta givetvis där det är attraktivt att bygga, dvs. i storstadsregioner där markpriserna i många fall är groteskt höga. Bostadsbubblan slår åt olika håll.

   Radera
 12. Det kom 5200 flyktingar sista veckan och flera länder stänger gränserna om de inte skickar vidare alla norrut.

  Och SD kan luta sig tillbaka, rösterna strömmar in, de behöver inte göra något alls- Ty alla åtgärder för att göra det hanterbart är en åtgärd åt SD:s håll, bättre att göda dem.
  Jag vill verkligen inte ha SD som regeringsparti och Åkesson som statsminister men tydligen vill de övriga partierna detta. När SD ökar trots en mediakoncentration kring flyktingar som det var länge man skådat om något annat.

  En utbrytning från roboten Batras parti är väl den enda som kan skaka SD.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dagens YouGov ger SD 27,3%, och därmed största parti med bred marginal.

   Invandring och integration är viktigaste frågan, dessutom.

   Hela 11% är nöjda med regeringen, finns det så mycket (s)(v)a(mp)?

   Radera
 13. Fast när SD får makten så kommer de upptäcka att politiker inte kan göra så mycket då det mesta går på autopilot i en snårig röra regleringar och direktiv.

  SvaraRadera
 14. En liten nyliberal plutt talar klarspråk i riksdagstalarstolen om hur vi ska lösa bostadskrisen framöver och dessutom tjäna en skattefri privat hacka på invandringen.

  https://www.youtube.com/watch?v=leRL88fzxTE

  SvaraRadera
 15. Hjälp till närområdet så de som nu kommer i stället kan försörjas där är en självklar lösning.
  De skall inte behöva komma hit för att få vår hjälp.
  Sitta utanför butiker och tigga-nej visst det var ju inte Romer det handlar om.
  Nej det är klart att vi måste ställa upp för flyktingarna-de har ju flytt långt för att komma hit.
  De har krig i sitt hemland, de svälter i grannländernas läger , de betalar för en osäker transport över havet, de behandlas illa i Grekland, värre i Ungern och stoppas vid gränserna mot Österrike men skall välkomnas här eftersom vi är den sista utposten där humanismen skall bevisas.
  Det är först här vi skall behandla dem som de människor de är!
  För de är ju inte Romer!

  SvaraRadera
 16. Yougov visar att alternativet SD gillas trots anledning att ogilla SD är många-27,3% kan tänka!

  SvaraRadera
 17. "Och det finns ingen tvingande lagstiftning som gör att byggherrarna måste sälja bostadsrätter till kommunerna. Om dessa alls får köpa - man kan inte diskriminera en organisation som en kommun och en bostadsrättsstyrelse kan alltså säga nej till klubbmedlemskap åt kommuner som vill köpa lägenheter för flyktingbruk." Alldeles fel, enligt bostadrättslagen får inte kommun eller landsting inträde i föreningen när de förvärvat en bostadrätt till en bostadslägenhet. Det pågår nybyggnation på många orter där resp kommun kan köpa hur många bostadrätter som helst. Politik är att vilja...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Får inte kommun eller landsting NEKAS inträde ska det vara

   Radera
 18. Hans Lind (fastighetsprofessorn från KTH som gillar att uttala sig i media) hade en krönika i fastighetsnytt idag.

  http://fastighetsnytt.se/2015/09/dags-for-en-fair-share-housing-act/

  TLDR statligt krav på att kommuner bygger bostäder för låginkomsttagare eller andra ekonomiskt svaga. Till en början uppbackat av statliga subventioner och hot om minskade bidrag till infrastruktur.

  SvaraRadera
 19. Utmärkt och klargörande skrivet! Skulle regeringen och Fp göra allvar av planerna på att tvinga kommuner ta emot nyanlända kommer som några skriver här SD att växa ytterligare, men framför allt ett fullständigt kaos uppstå i de kommuner som saknar bostäder. . Att enligt Boverkets förslag tvinga på alla hyresvärdar en hyresförmedling där nyanlända får förtur framför dem som väntat - ibland i flera år - är politiskt fullständigt omöjligt (hoppas jag iaf).

  Modulhus lär inte vara lösningen, månadskostnaden för en bostad i ett modulhus sägs vara mycket högre än i normala hus. (fast jag skulle gärna vilja ha detta mer belyst, anledningen till att de skulle vara dyrare sägs vara kortare avskrivningstid, men varför kan inte modulhusen användas lika länge - eller längre - än de normala?)

  Jag gissar att extremt enkla modulhus, gränsande till flyktingläger, ändå blir lösningen. Kanske oavsett om man tvingar kommuner eller ej.

  SvaraRadera
  Svar
  1. De allra flesta väljer eget boende enligt EBO, så förändrad lagstiftning skulle bara omfatta ca 15%.

   När vågar de etablerade partierna minska volymerna? När SD har 40%?

   Radera
 20. Borde man inte kunna sätta nyanlända i arbete med att bygga förläggningar? Då borde det ju räcka med mark och sanitetsfunktioner och lite snabbframtagen lagstiftning för att stödja det hela samt förmän som övervakar det hela och ser till att bygget går till på rätt sätt. Det behöver ju inte vara toppstandard på asylboenden utan det räcker väl alldeles utmärkt med enklare vandarhemsstandard.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tänkte precis samma faktiskt. Ge dom en bit mark och några skattefria år som vi gjorde med skogsfinnarna på 1600-talet. Fast nu på 2000-talet kan vi lägga till nån slags friggebod i byggsats och lite ett rejält presentkort på IKEA.

   Radera
  2. Det är en väsentlig skillnad på att acceptera att folk kommer hit och ge de skattelättnader för att göra så när vi vill expandera Sveriges odlingsbara areal. En subvention är inte ett bidrag.

   Idag reser det folk över gränserna som vi inte har ett behov av som vi förväntas försörja.

   Radera
  3. Kan passa för de som saknar utbildning men de som har yrkeserfarenhet som behövs här och de som höll på med universitetsstudier eller gick på gymnasiet innan flykten måste särbehandlas.

   * Steg 1. Massiv undervisning i svenska prioriterat för de mest mottagliga pga lärarbrist.
   * Steg 2. Validering av yrkeskunskap + undervisning om de svenska reglerna för yrket.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  4. Bra tänkt - massiv språkutbildning. Sen verifiering av yrkeskunskap och komplettering hos en "upphandlad" firma som kollar att personen är duglig - examen av en panel om 3 yrkeskunniga "mästare". Sen ut och jobba....

   Radera
  5. Vi har stor brist på tex sjukvårdspersonal och lärare i matte och givetvis SFI. Glöm inte heller bort de som behöver fortsätta sina universitets eller gymnasiestudier. Den destruktiva tillvaron på stora förläggningar i glesbygden med kanske någon timmes SFI per dag under en långsam utredning av om de ska få stanna och sedan väntan på en mer normal bostad måste reformeras. Enbart skatteinkomsten av en kirurg med färsk krigserfarenhet bekostar mycket för att inte tala om nyttan för patienterna. Nya ideer kommer med automatik in i de företag som anställer personer med olika erfarenhet.

   På lite sikt kommer sedan de växande affärerna med länderna flyktingarna kommer ifrån när kriget där upphört.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  6. Nano

   Återigen en mängd märkligheter. Utan språkkunskaper, hur ska man kunna undervisa i Matematik eller vårda personer i Sverige? Om språkkunskaper finns måste man validera folks utbildnignar och kunskaper. Hur många de facto utbildade läkare och lärare invandrar till Sverige som möter upp till de krav som ställs på inhemsk svensk personal? Dvs inte artiklar som 700 läkare kör taxi i stockholm, fr dessa stämmer inte, ingen av dessa är validerade och man vet helt enkelt inte om de ens är läkare i sitt eget hemland.

   Har du någon riktig statistik över detta?

   Ska vi ha 100 invandrare där sysselsättningen består i att 50 av dem lär de andra 50 att tala påsitt modersmål?

   Vi måste skapa produktivitet och inte skattefinansierade låtsasjobb. Där har vi misslyckats med i princip all invandring sen 1990. varför tror någon att det ska bli bättre med mer av samma åtgärder som man redan praktiserat i över 20 år utan framgång?

   Angående växande affärer, har du någon seriös rapport om att så skett med tex den grekiska eller jugoslaviska gruppen? återigen så finns det bara en massa lösa påståenden i debatten om att så har skett, sker just nu eller kommer att ske i framtiden. Men någon fakta har jag hittills inte sett, utan endast idéer och uppskattningar. Vilka lika gärna kan vara fria fantasier.

   Hela inlägget är en massa floskler som lika gärna kan vara plockade från valfri tidnings kultursidor.

   Radera
 21. 27% nu senast.... i yougov. Vet inte när denna undersökning genomfördes heller, innan eller efter alla skattehöjningar? Om det är innan så kan vi få se 30% nästa gång. Och S under 20.

  SvaraRadera
 22. Frågan är viktig, ty det kommunala vetot är i fara. Från EU-håll vill man avskaffa det kommunala vetot i Sverige av diverse obskyra skäl. Styrs konungariket Sverige av en antisvensk, globalistisk, EU-vurmande regim, så är det kommunala vetot sista hindret för att EU genom Euratomfördraget sätter igång med uranbrytning enligt dagbrottskaraktär, som riskerar förstöra stora delar av det svenska kulturlandskapet.

  Tvinga inte kommunerna att ta emot flyktingar, det skulle urholka det kommunala vetot. Det skulle också uppmuntra DÖ-skallarna att ta in ännu mer sunnimuslimer till Sverige och öka rekryteringsbasen för muslimsk jihadism på svensk botten.

  Ska det fixas inkvartering åt flyktingar och andra som uppger flyktingskäl, ska det inte göras i Sverige utan i deras närområde. T.ex. i form av baracker och tält i Turkiet med svenskt stöd. Turkiet har stora ytor som kan inhysa många människor. Erdogan stöder ju ISIS, så då får han och Turkiet ta ansvar för den draksådd han har sått.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det låter märkligt att EU skulle vara ute efter att avskaffa det kommunala självstyret, för det är väl det du avser med "kommunalt veto". Förutom att den är grundlagsstadgad så finns det en europakonvention.

   Radera
 23. Vore det inte enklare att byta politik?

  Om man har 100 äpplen och 100 barn så ger regeringen ett barn 99 äpplen och övriga 99 barnen får dela på ett äpple. SD vill ge alla barnen var sitt äpple. Astrid Lindgren politik för svenskar.

  SvaraRadera
 24. Gå ut på hemmet och kolla hur många 20 MSEK villor som är till salu i t.ex Danderyd. Spoiler, det är många. Staten får väl gå in och köpa upp ett tjugotal sådana villor och sedan stoppa in 5-6 flyktingfamiljer i varje hus. Man slår flera fugor i en smäll genom att göra detta. Man tvångsintegrerar Danderydsborna med flyktingar. Man pumpar upp bostadsdubblan till nya oanade höjder, vilket veta vara politikernas mål med bostadspolitiken. Och tänk vilket roligt socialt expriment det hade varit att betrakta från sidlinjen. :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om man tycker 10st villor är många villor, så ja. Annars så nej. :)

   Radera
 25. Jag ser hur det här kommer att utveckla sig nu - det hänger ihop med de där miljarderna som regeringen tänker dra in från SJ.

  1. Regeringen beslutar att SJ skall bidraga med 2 miljarder till statskassan.

  2. SJ säljer halva sin vagnspark för att få fram pengarna.

  3. Köpare blir Bert Karlsson, som lovar att bara hyra ut till staten eller sälja tillbaka vagnarna till staten vid senare tillfälle.

  4. Regeringen ger de 2 miljarderna till Migrationsverket.

  5. Migrationsverket köper vagnarna av Bert Karlsson.

  6. Migrationsverket fyller de vagnar de behöver med flyktingar och fördelar dessa till alla landets kommuner; "håll liv i folk över vintern, bygg stickspår att ställa vagnarna på om ni måste".

  SvaraRadera
 26. Tar vi bort det kommunala planmonopolet/självbestämmandet i asylmottagenadet kan kommunalpolitikerna skylla allt på staten, och inte riskera att förlora makten därför att de för en ansvarsfull politik! Kort sagt: De vinner på att ha mindre makt.

  SvaraRadera
 27. Kan vi inte kalla dom för vad dom är, illigala invandrare / bidragsturister ?

  SvaraRadera
 28. Mängden migranter som redan kommit till Europa (och enormt många fler på väg) har blivit så stort att uppgiften att ge dem bostad och försörjning ter sig övermäktig inte bara i "rasistländerna". Jag tror att även folk i länder som utmärkt sig genom "öppet hjärta" snart tvingas att inse att okontrollerad invandring leder till oöverstigliga problem.

  SvaraRadera