Cornucopia?

2015-08-03 08:32

Platina - råvarucykeln över?

Medan prisfallet på olja och nu senast även guld fått stor uppmärksamhet i media, så faller fler råvaror. Ett exempel är industriädelmetallen platina, vilket indikerar att Rogers 15 - 20 år långa råvarucykel kan vara att betrakta som över.

Råvarugurun Jim Rogers har sedan länge identifierat en råvarucykel som varar i 15 - 20 år, där underinvesteringar i råvarutvinning på grund av lågt pris leder till brist, exploderande priser och sedan massiva investeringar i utvinning. Efter stark råvarumarknad i 15 - 20 år, har ett överutbud etablerats, och överskottet leder till ett ras för råvarupriserna. Efter ytterligare 15 - 20 år är man tillbaka i en marknad där brist råder och cykeln upprepas.

Platina är intressantare än exempelvis guld, som främst är en försäkring mot finansiell och samhällelig kris. Till skillnad mot guld är platinas främsta bruk industriellt, där den tillsammans med palladium används inom t ex katalysatorer för bilar.
Månadschart platina

1400 USD har varit en magisk stödnivå för platina, som oavsett ekonomiskt läge inte har velat gå under detta, inte ens under den ekonomiska smällen 2011. Men sedan slutet av 2014 har platina varit i en stabilt fallande trend trots den förmodade återhämtningen i världsekonomin, som borde dra upp priset. Men istället kan man förmoda att det råder ett överutbud på just platina, vilket kan ses som en bekräftelse på att råvarucykeln är över för denna gång. Naturligtvis måste man även titta på en stärkt amerikansk dollar som förklaringsmodell, men vi antar här att det handlar om råvarucykeln - dollarn är världens mest använda valuta och en lång rad råvaruintensiva länder har sin egen valuta knuten till dollarn.

Vad är då konsekvenserna för investeraren? Inte speciellt stora om man inte ligger i råvaruaktier eller råvarupapper. Extra illa kan råvaruservicebolagen drabbas. Dessa ska man generellt undvika de kommande femton åren. Specifika motexempel kan finnas, och man ska förstås köpa när det finns blod i vattnet, även om det lämpligen blir mot slutet av den nya negativa råvarucykeln, dvs kanske runt 2025. Investeringar i fysisk ädelmetall som guld är fortfarande relevanta, som hedge och försäkring mot finansiell och samhällelig kris. De ekonomiska kriserna är inte nödvändigtvis kopplade till råvarucykeln, även om priset och bristen på råolja hade en stor del i finanskrisen 2007 - 2009. Men exempelvis skedde den svenska 90-talskrisen under den negativa råvarucykeln. Och det blir nog så igen för svensk del, där guld kommer fortsätta agera som guld alltid gjort, dvs som hedge och försäkring.

För den medvetna investeraren är inte slutet på råvarucykeln en överraskning, och den positiva cykeln kan anses börjat runt millennieskiftet, så 2015 ligger helt i linje med Rogers teorier.

Som vanligt gäller alla investeringsupplägg till de inte gäller längre, och det finns inget som håller för evigt. På samma sätt finns det inget i den negativa råvarucykeln som motsäger tillfälliga eller kortare uppgångar i råvarupriserna, som man t ex såg när den negativa råvarucykeln och det låga oljepriset fick Saddam Hussein att invadera oljekonkurrenten Kuwait.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

3 kommentarer:

 1. Helt sjukt att ädla metaller som kan användas till så många nyttiga saker pryder feta damers halsar, eller ligger i valv eller för den delen handlas med fastän det ligger i marken ännu.
  Men sådan är kapitalismen...

  SvaraRadera
 2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 3. Helt klart intressant! Aldrig hört talas om Rogers cykel tidigare, tack för infon cornucopia.

  SvaraRadera