Cornucopia?

2015-08-11 14:25

Gratis kollektivtrafik för 65+ i Marks kommun

Medan det på olika håll pratas om att den redan till 50% skattefinanserade kolelktivtrafiken borde vara gratis, så går man på en del håll före. Min hemkommun Marks kommun erbjuder sedan i somras gratis årskort på kollektivtrafik dygnet inom kommunen åt det man kallar seniorer, eller de som fyllt 65+ och gav i sommar bort gratis kollektivtrafik till 15- till 19-åringar.

Marks kommun är en utpräglad landsbygdskommun, med två relativt små centralorter och ett antal större byar utspridda i de kommundelar som slagits samman till en normalstor svensk kommun. Samtidigt finns det många äldre, som riskerar att bli isolerade i sina kommundelar om de inte har bil eller om låga pensioner begränsar deras rörlighet.
Buss i Marks kommun.

I sig kan isolering eller bilberoende bli ett dubbelt folkhälsoproblem, vilket kan ge kommunen ytterligare kostnader i form av hemtjänst. Om man istället aktiverar och motiverar kommunens äldre att resa gratis inom kommunen kan man motverka detta, samtidigt som man stimulerar kommunens näringsliv och aktiviteter.

Dessutom omfattas inte färdtjänst, och rimligtvis kan kommunen därmed spara en del pengar på färdtjänst, när man istället erbjuder gratis kollektivtrafik och närtrafik. Jag gissar att det hela kan vara lönsamt för kommunen på fler sätt än ett, även om det kan vara svårt att räkna på. Tänker man på Blue Zone-teorierna så bidrar kollektivtrafik absolut till folkhälsan, åtminstone i kontrast till bilen eller att bli stillasittande hemma och servad av hemtjänsten.

Mer information om möjligheten för kommunens seniorer att begära ut sitt årskort på kollektivtrafik och sk närtrafik, dvs beställningstrafik till och från platser där det inte finns ordinarie kollektivtrafiklinjer, finns att läsa om här.

Marks kommun har också delat ut gratis kort för sommarlovet till kommunens 15- till 19-åringar, och då inom hela Västtrafiks område, samt till närliggande Kungsbacka.

Enligt uppgift känner inte alla 65+ i kommunen till erbjudandet, och det samma gällde många 15- till 19-åringar. 

Kommunen är förstås inte den enda kommunen som gör så här. T ex har Tjörns kommun ett likartat erbjudande till sina 65+ seniorer, liksom Göteborgs kommun, Partille kommun och Trollhättans kommun. Västtrafik må få sämst omdöme bland läsarna, men gratis är förstås godare.

Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

3 kommentarer:

  1. En alternativ modell för att finansiera kollektivtrafiken vore att ta ut kostnaden som en slags fastighetsskatt. Tittar man på hur kollektivtrafiken till stor del nyttjas så är det för att åka fram och tillbaka till antingen arbetsplatsen eller till köpcentret, bägge två har dels intresse av att kollektivtrafiken transporterar folk dit, och bägge ligger normalt sett i speciellt avsedda områden. Man kan alltså lätt särskilja vilka fastigheter som skulle beröras av en sådan finansiering och till och med kunna fördela skatteuttaget beroende på vilka destinationer som är populära.

    På så sätt skulle det vara skenbart gratis att åka kollektivt. Invändningen att de skulle vältra över kostnaderna på kunderna och de anställda är inte så alvarlig då det i stor utsträckning blir att man vältrar över kostnaden på de som faktiskt åker.

    SvaraRadera
  2. Är alla rabatter för äldre en förtäckt skatt för yngre?

    SvaraRadera