Cornucopia?

2015-08-31 07:47

Falskt dödskors i OMXS30 i fredags

Om en dryg timme öppnar Stockholmsbörsen. Storbolagsindexet OMXS30 utlöste ett sk falskt dödskors i fredags, dvs den svagare av de två säljindikatorerna där glidande 50-dagars medelvärde går ner genom glidande 200-dagars medelvärde.
Dagschart OMXS30

Följer man MA50/MA200-modellen går man alltså helt ur börsen nu och går inte in igen förrän MA50 går upp genom MA200 igen.

Om signalen visar sig vara felaktig kommer ett uppbrott ske inom någon månad, och man förlorar några procents upprekyl på börsen. På samma byter felaktiga köpsignaler snabbt om till nya dödskors om de var felaktiga. Dessa små missar är försäkringskostnader i sammanhanget.

När signalen är korrekt, som t ex under IT-bubblan eller finanskrisen, så fångar den en långsiktig nedåtgående trend och man undviker stora förluster på något års sikt.

Att signalen löser ut betyder inte att vi har en omedelbart förestående börskrasch. Både på den korrekta säljsignalen på IT-kraschen och vid den fortfarande inte akuta finanskrisen 2007 följdes dödskorset av några veckors börsuppgång innan raset fortsatte långsiktigt. Säljsignalen 2011 prickade med någon veckas varsel dock inte den sommarens börskrasch perfekt.

Historiskt utfall säger förstås inget om framtida utfall och vi lever i en föränderlig värld, där det nya svarta är centralbanksstimulanser av uppblåsta marknader via sk kvantitativa lättnader. Dödskors behöver alltså inte fungera längre.

Viktigt att notera är att man i modellen ska gå likvid vid dödskors, inte ta negativa positioner.
Veckochart OMXS30 1999 - 2008. MA50/MA200 approximerad med MA10 och MA40 på veckocharten.
De korrekta sälj- och köpsignalerna markerade. Övriga är försäkringskostnader, och slår som synes
om på några veckor när de visar sig vara felaktiga. Fortsatta upprekyler både år 2000 och 2007 syns tydligt i charten.

Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

12 kommentarer:

 1. Kan du förklara logiken i att inte ta en negativ position?

  Om modellen söker EMV (snarare än typ robusthet) låter det något godtyckligt att bestämma sig för att exponering är negativ EMV men att en negativ position är försumbar EMV (dvs om det är meningsfullt att kliva ur borde det vara meningsfullt med negativ exponering).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Var menar du med EMv?

   För det första är det inte säker att en negativ postion förväntas ge bättre avkastning bara för att likvid ger högre avkastning än en positiv position. Det beror ju på att ligga likvid ger viss avkasning och att det är förenat med en kostnad att ligga negativ.

   För det andra är inte förväntad avkastning allt. Man bör även ta hänsyn till risken.

   Radera
  2. Sure, men alternativkostnaden mot att ligga likvid är ju närmare 0. Och angående risk är ju den då beroende av hur mycket av kapitalet du använder, d.v.s. förhållandet mellan EMV och risk är att du bör maximera EMV utan att göra dig sårbar tex via asymmetri för utfallen (exempelvis om du tappar för mycket vid olyckliga utfall och därför förlorar förmågan att fortsätta exponeras mot samma fördelning). Så oavsett om vi ligger kort eller lång avgör ju bara förväntad volatilitet hur mycket av kapitalet vi bör investera, inte huruvida vi alls bör investera.

   EMV = expected monetary value, vet inte vilka förkortningar som brukar användas i aktiesammanhang.

   Radera
  3. Sure, men alternativkostnaden mot att ligga likvid är ju närmare 0. Och angående risk är ju den då beroende av hur mycket av kapitalet du använder, d.v.s. förhållandet mellan EMV och risk är att du bör maximera EMV utan att göra dig sårbar tex via asymmetri för utfallen (exempelvis om du tappar för mycket vid olyckliga utfall och därför förlorar förmågan att fortsätta exponeras mot samma fördelning). Så oavsett om vi ligger kort eller lång avgör ju bara förväntad volatilitet hur mycket av kapitalet vi bör investera, inte huruvida vi alls bör investera.

   EMV = expected monetary value, vet inte vilka förkortningar som brukar användas i aktiesammanhang.

   Radera
  4. @Linus; Denna enkla modell bygger i bästa fall på ett noll-resultat, dvs att minimera förlusterna. Varför då gå kort?

   Radera
  5. @Linus Joensson

   Visst, om förväntade resultatet av att ligga kort överstiger förväntade resultatet av att ligga likvid så bör man förvisso ligga kort till viss mån.

   Men problemet kvarstår, ligger du likvid får du avkastning på pengar och ligger du kort så finns det kostnader knutna till detta. En förväntad börsnedgång innebär alltså inte per automatik att man bör ligga kort, än mindre när förväntade avkastningen av att ligga likvid är större än den förväntade avkastningen på aktier (vilket kan innefatta scenarier där man faktiskt har förväntad vinst även att ligga lång på aktier).

   Radera
  6. rttick, att minimera förlusterna (=total förlust) är ju i det här problemet bara dualen till att maximera vinsterna (=total vinst). Som jag ser det åtminstone, dvs det finns inget egenvärde i att någonsin söka just breakeven givet att vi har möjlighet att exponeras positivt mot negativa utfall (vända tecken). Att någonsin söka sig till just 0 låter då väldigt godtyckligt.

   Men att jag är frågvis är för att jag inte är aktiv inom området, dvs det ska inte tolkas som att jag tror att jag vet bättre. Det kan vara så att det är transaktionskostnader och liknande trappsteg jag inte begriper.

   Radera
  7. Jag förstår nog vad du menar men som jag sa; MA-modellen som Cornu redovisar handlar bara om att gå in/ur vid korset, dvs en defensiv strategi. En strategi för långsiktiga och enkla beslut. Självklart finns det förutsättningar att gå kort men då bör man enligt min mening utveckla modellen. Alltså är modellen lämplig för t.ex sparare som inte kan eller är intresserade av djupare teknisk analys etc.

   Att minimera förlusterna handlar här om ett beslut vid en specifik händelse, korset. Om det visar sig vara ett s.k "falskt" kors, dvs det kommer ett nytt kors för köp inom kort köper man tillbaka portföljen med en mindre kostnad(någon/några % eller så). Resultatet blir således nära break-even men det är givetvis inget som söks. Fortsätter istället börsen att falla har man ju tagit rätt beslut, dvs det sökta, och kan köpa tillbaka på en mycket lägre nivå(din dual).

   Jag noterar att jag skrev fel ovan(21:01). Istället för i "bästa fall" ska det förstås stå "i sämsta fall" eftersom ett negativt utfall, dvs börsen vänder upp strax efter man sålt, är tänkt att ge ungefär ett noll-resultat(före skatt och transaktionskostnader) då båda korsen inte sällan ligger i samma höjd.

   Syftet med en försäljning är alltså att minimera förlusterna eller värdeminskningen genom att ta säljbeslut vid nämnda tillfälle. Du har som sagt rätt i att det inte finns ett egenvärde att söka break-even men modellen inbegriper ett sådant signal-utfall statistiskt sett(vid s.k "falska" kors).

   Radera
  8. Tittade som hastigast på OMX30-uppgången från okt 2014. Köpte man när man såg att det handlade om ett "falskt" kors(nivån 1374) blev avkastningen knappt 9% om man säljer idag då SMA korset(50/200) penetrerats. Hela uppgångsvågen var 39%, dvs metoden gav i detta fall under 1/4-del av den potentiella vinsten vid perfekt timing. Modellen kan vara väldigt svag under volatila kursrörelser men generellt kan man säga att korset skapas sent i nedgångsfasen. Ännu värre är det att vi riskerar att få ett "falskt" köp kors inom några veckor varefter kursen igen faller med ett säljkors. Då riskerar vi förluster. Därför kan det vara lämpligt att titta på "charts" med längre tidsvärden, t.ex veckor. Här kan vi se att 50WMA ligger kring 1.550 och har bara penetrerats en gång vilket i detta chart mycket väl kan innebära att det ska testas underifrån(action-reaction-regeln) innan kursen faller igen. Under nämnda ev. test kan det tänkas att ett nytt falskt köpkors etableras under ett mycket kort tid. Slutsatsen kan dras av bl.a vågstrukturens utseende. I det här fallet ser det ut som att vi isf köper på en högre nivå än vi sålde på(+4%). Fortsätter börsen upp långsiktigt så har vi vid beräknat köptillfälle en vinst på samma 9% mot marknadens ca 25%.

   Radera
 2. Utsikterna att det är ett falskt dödskors är ganska goda om man även beaktar konjunkturbarometern, som inte är i position att bekräfta att det är dags att kliva av.

  Signalerna är spretiga...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller med och modellen ger transaktionskostnader och "onödiga förluster". Annars handlar det om ganska mycket pengar om försäljning och köp kan ske tidigare(skatteeffekter obeaktade). Men som Cornu menar ger modellen bra förutsättningar för sparande som är långsiktigt och som ger god nattsömn.....förutom vid korsen då. De flesta har svårt att koppla bort känslorna.

   Radera
 3. Modellen:"Följer man MA50/MA200-modellen går man alltså helt ur börsen nu och går inte in igen förrän MA50 går upp genom MA200 igen." är en svag investeringsmetod på lite kortare sikt utan andra kompletterande signaler. Inte sällan ger modellen onödiga förluster eftersom en diversifierad portfölj kräver en ansenlig mängd transaktioner och inte sällan väldigt stora rörelser för enskilda papper när index-kors uppstår där man riskerar att sälja nära (första)botten(mycket hög marknadsvolatilitet). Typiskt vid s.k flats av A-B-C-typ som ofta syns vid bottnar eller toppar, dvs man har flera(2 vanligast) på varandra dödskors. Istället kan man t.ex beakta lutningen på MA´n och komplettera SMA med t.ex EMA. En lutande MA(vid kors) ger oftast ett nytt kors och först när ett liggande kors penetreras kommer en signifikant volatilitet som i de flesta fall efterföljs av en impulsvåg i form av a-b-c(d-e) innan en väsentlig rekyl. Att ta en negativ position kan vara lämpligt när MA200 penetreras nedåt för 2:a gången av priset inom kort tid(inte MA50) vilket oftast inträffar före korset(i ett sådant case utan ett första kors). I sådana fall blir rörelsen som sagt hyfsat stor.

  Topp-och bottenformationens utseende inkl. (ev divergenser) är mycket viktig vid bedömning av MA-modellen. Kan man tolka vågorna rätt kan man även hitta de typiska bifurkations-zonerna(men som i regel kommer efter korset) som utgörs av det viktigaste stödet/motståndet vilket innebär att förlusterna blir större om de ger vika men å andra sidan behöver man inte köpa tillbaka). Håller det finns förutsättningarna att vända mot ett nytt kors och en fortsättning i samma riktning som tidigare(före föregående kors). Användandet av trendkanaler(log-priser) brukar indikera var botten är. Här startar en ny våg av samma dignitet om inte 5 vågor är färdiga. Isf kommer trendkanalen att penetreras och i vissa fall hitta en ny trendkanal av högre dignitet. Nästa impulsvåg startar normalt efter 1-2 "touch" av MA(1:MA50, 2:MA-kors*1-2(s.k "falsk")innan det "äkta" korset.

  MEN fortfarande handlar det om indikativa riktningar. Andra signaler krävs för att få evidens och för att undvika s.k "traps"(falska signaler).

  I chartet ovan kan man t.ex med säkerhet avläsa en prisdivergens mot oscillatorer vid toppen april-maj 2004 varvid man säljer vid penetration av MA10(ovan) vilket inte ger förluster. Vid korsen är volatiliteten mycket hög. Man ser även att våg 1(dubbelbotten) var klar i mars 2003. Dra en trendkanal från våg 1´s start mot närmaste första våg(I) i våg 2. Du kan då (successivt)lägga ut botten i trendkanalen och därmed vänta ut toppen och MA10 och sälja vid penetrationen. Köp sker här först EFTER det "äkta" korset(i detta chart)! Varför? Vad som inte är tydligt på chartet är att våg II(i 2) har fått ett säljkors men då kursen vänt upp(trap) syns bara köpkorset(eller rättare sagt ingen signal alls). Nedgången (c) före var rena raset(en tydlig a-b-c-rekyl från våg I-toppen mao). De flesta hade här sålt en bra bit ner i raset, dvs nära botten.

  MA-metoden är ok men är den enklaste metoden och den ger en himla massa transaktioner eftersom de flesta (större)papper följer varandra rätt bra. Bäst annars är att lätta på portföljen tidigare samt även följa branschindex mot totalindex för snabbare signaler. Tyvärr gör skatteeffekten att portföljvärdet sjunker en del. Jag skulle hellre hedga om jag tyckte att jag hade bra våg/trendkanal-koll.

  SvaraRadera