Cornucopia?

2015-07-26 08:55

NOAA: Varmaste första halvåret någonsin

Amerikanska NOAA rapporterar att första halvåret 2015 var det varmaste någonsin, både globalt och på norra halvklotet. Klimatförnekare bör komma ihåg att deras eget upplevda lokala mikroklimat är en anekdot och speglar inte nödvändigtvis klimatförändringarna.

En bild säger mer än tusen ord, vilka ni hittar i NOAA:s rapport till och med juni 2015.
Land- och havsmedeltemperaturernas avvikelse från medel.
Som man ser är det både globalt rekord och rekord på norra halvklotet.
Källa: NOAA
Trots ovanstående kommer ni se förnekelser av detta i kommentarer nedan.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel och pseudonym sparas av Googles Blogger-system.

92 kommentarer:

 1. Öhm, du ger just själv ett exempel på lokalt mikroklimat! Menar du att IPCC ljuger när de redovisar att temperaturen inte stigit ett dugg sedan 1998? Att NASA förfalskat sina satellitfoton som visar att istäcket nu är 5% större än medelvärdet under de 40 år som de mätt polernas istäcken? Vad har du för konspirationsteori för att förklara detta?

  Det är bara politikerna och journalisterna som pratar om global uppvärmning,. Forskarna gör det inte. Det som är inne numera är att forska kring de många andra klimatpåverkande faktorer som var och en är mycket viktigare än mänskliga CO2-utsläpp. CO2-halten har en direkt uppvärmande effekt på omärkbara några tiondelar av en grad, givet fortsatt exponentiella utsläpp hela detta sekel. Klimatpaniken bygger på extremt vilt spekulativa antaganden om "positiv feedback", att en liten höjning utlöser andra drivkrafter som leder till stor höjning (som läckande metan från Sibirien och minskade ljusreflekterande isytor). Dessa spekulationer har nu eftertryckligen motbevisats. På 1990:talet var farhågan befogad, men nu har vi facit i hand och vet bättre. De enorma investeringarna i klimatforskning har gett resultat och nått en slutsats. Det är basa politikerna och journalisterna som ignorerar den (och vissa bloggare som de lyckats lura).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har du läst IPCCs rapport? Jämför gärna rapporterna 20 år tillbaka i tiden, de blir alltmer alarmerande

   Radera
  2. @Kapitalist "Det är bara politikerna och journalisterna som pratar om global uppvärmning,. Forskarna gör det inte."
   Helt rätt. De allra flesta forskare som forskar på kombinationen Mentos + Cola, pratar inte om global uppvärmning. De som forskar inom området gör dock, det råder till och med consensus.

   "som visar att istäcket nu är 5% större än medelvärdet under de 40 år som de mätt polernas istäcken"
   Exakt samma naiva och icke pålästa argument som Mitt Romney... Mycket riktigt så är istäcket "större" (d.v.s. täcker större areal) än tidigare, problemet är att det bara är ett tunt lager is ovanpå vattnet. På sommaren så smälter landisen och glaciärerna (den största samligen is) och detta byggs inte upp igen på vintern.

   Radera
  3. " Forskarna gör det inte. " är ju lätt att kontrollera:

   Följande vetenskapliga organisationer stöder konsensus-positionen att "större delen av den globala uppvärmningen under de senaste decennierna kan tillskrivas mänsklig aktivitet.":

   American Association for the Advancement of Science
   American Astronomical Society
   American Chemical Society
   American Geophysical Union
   American Institute of Physics
   American Meteorological Society
   American Physical Society
   Australian Coral Reef Society
   Australian Meteorological and Oceanographic Society
   Australian Bureau of Meteorology and the CSIRO
   British Antarctic Survey
   Canadian Foundation for Climate and Atmospheric Sciences
   Canadian Meteorological and Oceanographic Society
   Environmental Protection Agency
   European Federation of Geologists
   European Geosciences Union
   European Physical Society
   Federation of American Scientists
   Federation of Australian Scientific and Technological Societies
   Geological Society of America
   Geological Society of Australia
   International Union for Quaternary Research (INQUA)
   International Union of Geodesy and Geophysics
   National Center for Atmospheric Research
   National Oceanic and Atmospheric Administration
   Royal Meteorological Society
   Royal Society of the UK
   Vetenskapsakademierna från 19 olika länder stöder alla konsensusen. 11 länder har skrivit under en gemensam utlåtande om att stödja konsensus-positionen.

   Academia Brasiliera de Ciencias (Brasilien)
   Royal Society of Canada
   Chinese Academy of Sciences
   Academie des Sciences (Frankrike)
   Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina (Tyskland)
   Indian National Science Academy
   Accademia dei Lincei (Italien)
   Science Council of Japan
   Russian Academy of Sciences
   Royal Society (Storbritannien)
   National Academy of Sciences (USA) (12 Mar 2009 news release)
   Ett brev från 18 vetenskapliga organisationer till USAs kongress säger:

   "Observationer från hela världen visar tydligt att klimatförändringarna pågår, och rigorös forskning visar att växthusgaserna som släppts ut från människan är den största drivande faktorn. Dessa slutsatser baseras på multipel, oberoende bevisföring ch motsatta slutsatser är icke-konsistent med en objektiv sammanställning av den större delen av referensgranskad forskning".

   Radera
  4. Oundviklingen kommer det alltid finnas forskare som är skeptiska till att den globala uppvärmningen är orsakad av människan. En studie bland 3146 Jorden-forskare ställde frågan: "Tror du att mänsklig aktivitet är en signifikant bidragande faktor i förändrandet av globala medeltemperaturer?" (Doran 2009). Mer än 90% av de svarande hade en Ph.D och 7% en master-examen. Totalt svarade 82% av forskarna "ja". Emellertid, det som är mest intressant är hur svaren varierade beroende på vilken nivå av expertis som respondenten hade inom klimatvetenskap. Av forskarna som var "icke-klimatologer" och inte publicerade forskning, 77% svarade "ja". I motsats, svarade 97,5% av klimatologerna som aktivt publicerade forskning "ja". I takt med att nivån av publicerad forskning ökar, ökar även tilltron till att människan på ett signifikant sett påverkar den globala temperaturen.

   Mest slående är skillnaden mellan klimatforskare (97,4%) och allmänheten (58%). Artikeln sammanfattar:

   "Det verkar som om debatten om tillförlitligheten av den globala uppvärmningen och rollen som människan har på denna är, i det närmaste, icke-existerande bland de som förstår nyanserna och den vetenskapliga grunden för långsiktiga klimatprocesser. Utmaningen är snarare hur man, på ett effektivt sett, kan kommunicera detta till politiker och allmänheten, som upplever att dessa frågor fortfarande debatteras ibland forskare."

   Denna överväldigade konsensus bland klimatexperter bekräftas av en oberoende studie som kartlagt alla klimatforskare som deklarerat att de antingen stödjer eller motsätter sig konsensusen. De fann att mellan 97% och 98% av alla klimatexperter stöder konsensusen (Anderegg 2010). Vidare undersökte de antalet publikationer för varje forskare som ett mått på expertis inom klimatområdet. De fann att medelantalet av publikationer av icke-övertygade forskare (s.k. "skeptiker") är ca hälften av antalet publicerade artiklar från forskare som tror på bevisen. Inte bara är det en stor skillnad i antalet övertygade forskare gentemot icke-övertygade forskare, det är också ett ansenligt gap i expertis mellan de två grupperna.

   Radera
  5. @Mattias J & Phatcuru. Schysst inlägg.

   Radera
  6. @Phatguru 11:45
   Jag kollade EPA:s hemsida där det står:

   "What are the main greenhouse gases?
   Learn about the four most important greenhouse gases-carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and fluorinated gases-and options for reducing emissions."

   De verkar inte ha fattat det viktigaste. Det är vattenånga som svarar för den största övertemperaturen (ca 26 grader Celsius av den totala övertemperaturen på ca 30 grader Celsius) på jorden. Dvs vattenånga är den viktigaste växthusgasen.

   Radera
  7. Phatcuru

   Du slår nog mest in öppna dörrar...

   Det är ju en viss skillnad i åtgärder mot utsläpp beroende på hur klimatkänsligheten ser ut, det hoppas jag att du förstår.

   Vad säger forskarna då om klimatkänsligheten? Råder det konsensus där också? 1,5-6 grader är ju ett extremt brett spann som inte tyder på någon större konsensus. Dessutom pekar uppmätta data på att man överskattat känsligheten, därför var IPCC tvungna att sänka den undre gränsen.

   Radera
  8. Phatcuru; 11:45

   Hur mycket tror du dessa organisationer/=forskarna tjänar på att ha samma åsikt om orsaken till den globala uppvärmningen?. Majoriteten har alltid fel är min naturliga uppfattning och det brukar stämma rätt väl. Detta är en sådan fråga. Men det innebär inte att vi inte bidrar!

   När väl etablissemanget övertygats av det väl avlönade forskarsamhället har man nått en slags kritisk massa som inte går att stoppa. T.ex gör sig kritiker sig inte besvär(ungefär). De blir nonchalerade oavsett argument.

   Radera
  9. rttck; Phatcuru

   Att påstå att CO2 är en växthusgas och att utsläpp leder till varmare klimat är ett otroligt urvattnat påstående. Självklart råder det konsensus kring en självklarhet. Men frågan är HUR mycket påverkar det klimatet?

   Radera
  10. @Somebody,

   Javisst och sakta men säkert kommer det fram fakta som inte längre underbygger deras orsakssammanhang. Men under synnerligen små rubriker i mainstreammedia. Men även i forskarsamhället. Betänk vad som skulle ske om/när det blir dags att konfrontera en ny sanning tvärt emot deras huvudtes? Vilken skam för alla! Men en blomstrande karriär har det varit för många.

   Radera
  11. Vilken forskare skriver inte under på att de senaste två decenniernas globala uppvärmning har varit 0.0 grader? Men du kanske har lurats att trooo att din lista representerar någonting annat än bara det meningslösa?

   Menar du att all klimatforskning sedan 1990:talet har varit reultatlös? Att ingenting nytt och oväntat alls har upptäckts?

   Radera
  12. Phatcuru,
   Du önskar att vi ska förslava oss själva under härskarnas påståenden, blint lydande alla deras order och påståenden. Men om kejsaren går naken på gatan, så ser ju alla att han går naken på gatan. Oavsett hur mycket du försöker krysta fram lögner om att det ändå inte är så, att temperaturen stiger utan att stiga o.s.v.

   Radera
  13. @kapitalist och @rttck Ja det är många förnekare av vetenskap som pekar på konspirationsteorier. Man kan också kontrollera om det är förföljesemani genom att kontakta en psykolog.
   Det finns också ett gäng som kallar sig stockholmsiniativet som ägnar sig åt pseudovetenskap och blev utsedda till årets förvillare 2010 där kan man kanske "passa".

   Se också: Diethelm & McKee's Taxonomy of Science-Denial Fallacies (2009)


   @gruelse
   http://www.skepticalscience.com/water-vapor-greenhouse-gas.htm

   @Somebody is wrong on the internet
   Ja det finns flera som tycker att IPCC inte tar i nog hårt
   http://skepticalscience.com/climate-scientists-esld.html

   @Kapitalist
   Globala uppvärmningen är per definition just global. Hela planeten ackumulerar värme pga en energiobalans. Atmosfären värms upp och haven ackumulerar energi. Land absorberar energi och isen absorberar värme och smälter. För att erhålla hela bilden av den globala uppvärmningen måste man se till hela Jordens värmeinnehåll.
   http://skepticalscience.com/translation.php?a=33&l=7


   Radera
  14. Menar du allvar? Det går att hitta extremister överallt. Däremot finns det forskning där man känner sig "utfrysta" från mainstream-sammanhang och därför finns det en hel del känslo-reaktioner med i bilden. Men de är i minoritet.

   Månlandnings-teorin är verkligen att leta längst ut och under jorden. Halmstrå för att se bortom argument i seriös alternativ forskning. Det där med psykolog, ja vad ska man säga?

   Det är få s.k förnekare som förnekar att uppvärmningen isig är global men den kan likväl vara cyklisk och utan mänskligt ansvar!

   Radera
  15. När ska IPCC t.ex börja ta med solaktivitet och jordaxel-förändring som cykliska faktorer? När det finns data t.ex om solstrålning tusentals år bakåt. Men panelen ägnar sig hellre åt modeller som extrapolerar kortsiktig data.

   Radera
  16. @Phatcuru 18:44
   Vad du säger via din rekommenderade länk som svar till mig, är att jordens H2O-beroende atmosfärstemperatur kan karakteriseras som ett positivt återkopplat reglersystem, där varje liten temperaturförändring kring en tänkt jämviktstemperatur kommer leda till ett kaosartat temperaturförlopp i atmosfären? Rätta mig om jag har fel!

   I så fall talar länken och du om att en förändrad koldioxidhalt i atmosfären initierar temperaturförändringen från det tänkta jämviktsläget.

   Men varför kan då inte andra processer som en liten förändring i emissiviteten eller solkonstanten orsakar den initiala temperaturförändringen och starta det kaosartade temperaturförloppet i atmosfären? Betänk då att solkonstanten inte alltid har varit konstant under årens lopp.

   (Emissivitet, som främst härrör från molnen, och solkonstanten samt antagandet att både solen och jorden är svartkroppsstrålare, är viktiga parametrar för att förstå temperaturen på jorden.)

   Radera
  17. @gruelse

   Under de senaste åren av global uppvärmning har solen visat en liten avkylningstrend. Solen och klimatet har gått i olika riktning.

   Som källan till nästan all energi i Jordens klimat är solens påverkan på klimatet stor. En jämförande studie över de senaste 1150 åren visade att temperaturen historiskt sett korrelerat med solaktiviteten. (Usoskin 2005). Emellertid har, sedan 1975, temperaturen stigit kraftigt medan soldrivningen visat på små eller inga långvariga trender. Detta har lett studien till slutsatsen, "...under de senaste 30 åren har solens totala instrålning, solens UV-strålning samt den kosmiska strålningen inte visat på några signifikant varaktiga trender, vilket visar att åtminstone större delen av den senaste perioden av uppvärmning måste ha andra ursprung."

   Ett antal fristående mätningar av solaktivitet indikerar att solen har visat på en mindre avkylningstrend sedan 1960, under vilken period som de globala temperaturerna har ökat. Under de senaste 35 åren av global uppvärmning har solen och klimatet rört sig i motsatta riktningar. En analys av solens trender ledde till slutsatsen att solen faktiskt har bidragit med en lättare avkylningseffekt under de senaste decennierna. (Lockwood 2008).

   för andra studier om solen påverkan på klimatet
   http://www.skepticalscience.com/translation.php?a=18&l=7

   För avfärdande av andra myter se
   http://www.skepticalscience.com/argument.php

   Radera
  18. När den ena (@Phatcuru) refererar till information som andra läsare har en möjlighet att läsa och bilda sig en egen uppfattning om, medan de andra (lite fragmentariskt, kan jag tycka) vädrar åsikter, ger det ju ett intryck till den första sidans fördel. I sådana här diskussioner skulle jag önska att man i överlag kunde komma med fler källor och färre påståenden. Om det nu inte för de inblandade mest handlar om att tävla i bäst argumentationsförmåga.

   Radera
 2. Förnekelse?
  Skeptiker är mer relevant ord!
  Jag är skeptisk till alla modeller som förutspår betydligt varmare klimat när CO2 ökar.
  Den sk klimatkänsligheten för en dubblad CO2 halt känner vi inte till ännu-eller som IPCC uttrycker det 1-4,5 graders ökning.
  Frågan är om de troende tror på 1 eller 4,5 graders ökning?
  Därtill är NOAA aktiva och stödjer Obama med att gnugga termometrarna!
  Justeringar görs av äldre och nyare temperaturer för att få det till en annan utveckling.
  Cornucopia är kanske lättlurad och utan sunt kritiskt tänkande men det går att läsa in sig bättre!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, "förnekelse" är helt rätt ord. Det handlar ju om en religiös övertygelse, klimatpaniken har ingenting med vetenskap att göra. Man vet att man "trooor rätt" om man tror samma sak som journalisterna på Södermalm.

   Radera
  2. Ja, det är klart att tusentals forskare står och gnuggar på termometrar världen över. De har dessutom förvanskat mängder av data för att lura folket att jorden är rund.

   Radera
  3. @Frihetsförnimmelse. Nej, klimatforskarna konstaterar faktum, att temperaturen inte alls stiger och att CO2 är en irrelevant kllimatpåverkande faktor. Det är bara alla politiker och alla journalister som ljuger om motsatsen. I Sverige i alla fall, i omvärlden överger även politikerna den där gamla klimatpanikmyten från 1990:talet.

   Radera
  4. https://stevengoddard.wordpress.com/2015/07/25/biggest-fraud-in-science-history-the-nasanoaa-surface-temperature-record/

   Radera
  5. Klimatforskningen har exploderat sedan 1990:talet. Är du inte alls intresserad av vilka resultat de har kommit fram till? Forskning betyder att man upptäcker det okända och når oväntade resultat. Det är politiskt extremt otympligt, så politikerna helt enkelt bara ignorerar forskningsresultaten.

   Radera
  6. Här ovan ser man justeringar som görs.
   Konstigt nog sker alla justeringar så trenden ökar.
   Varför?
   Det kan man kanske fråga sig! Är det för att förstärka en otydlig bild?

   Radera
  7. Masspsykoser har sin egen logik.

   Radera
  8. Bortsett från frågan om medeltempen kommer att öka en eller fyra grader på ett sekel så är ju den sjuka masspsykosen i Sverige att hela etablissemanget tror att detta åtgärdas genom att ersätta kärnkraft med fossilkraft och att flytta ut CO2-emitterande industri utanför Sveriges gränser.

   Radera
  9. Klimatforskning = AMS-projekt för arbetslösa "forskare" utan skrupler.

   Radera
 3. Den stora uppvärmningen ägde alltså rum mellan 1900 och 1940 (oj vad med CO2 människor släppte ut då!). Sen låg temperaturen stilla ett halvsekel. Sedan steg den ett par decennier, sedan låg den stilla ett par decennier. Det är inte första gången Cornu publicerar en graf som direkt motbevisar hans egna påståenden. Han är grafblind utan att veta om det. Pinsamt!

  SvaraRadera
 4. Nånsin? Klimat ska man inte diskutera i perspektivet 100 år. Klimat diskuteras i perspektivet 100.000-tals år. Klimatalarmisterna diskuterar bara i ett mycket kort erspektiv, vilket inte säger nånting. Både under äldre dryas och under vikingatid var varmare än nu.

  SvaraRadera
 5. Det är enormt stort och närapå epokgörande att få vara med i dessa tider när klimatet har ändrats med nästan en hel grad på 100 år eller så. Funderar allvarligt, om detta fortsätter, på att sätta en stock pinot noir om 2-300 år.

  SvaraRadera
 6. Varför tänker jag uttrycket att kasta pärlor för svinen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Herr Muffins pärlorna behövs för de som bara läser och de är inga svin. Läsarna är förnuftiga till större delen medan många av kommentarerna är präglade av skribenternas djupa tro på konspirationsteorier.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  2. Ja, artikeln har lästs av nästan 2000 personer än så länge. En handfull konspirationsnötter har kommenterat.

   Radera
  3. Mängd före kvalitet alltså!

   Radera
 7. Mer argument och statistik om den nya religionen som visar en helt annan bild : https://www.youtube.com/watch?v=Dk60CUkf3Kw

  SvaraRadera
  Svar
  1. En gammal man vågar ifrågasätta och sätta saker i rätt perspektiv.
   El till Norska oljefält tex!

   Radera
 8. Hur var det med IPCC:s klimatmodeller och temperaturökningen? Stämmer de överens? Nästa fråga, varför presenteras temperaturdata bara från en av de institutioner som presenterar jordens medeltemperatur? Hur se de andra institutionernas temperaturdata ut? Har även de rekord? Nästa fråga, har inte årets temperaturökning en hel del med naturliga fluktuationer som har med havsströmmar att göra? Så många frågor, så få svar!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej 96% av alla klimatmodeller överskattar den observerade uppvärmningen, detta vill inte klimatförnekarna kännas vid. De tror på modeller inte på uppmätta data.

   Radera
  2. Har man följt Cornus blogg ett tag så är man väl förtrogen med hans argumentationsteknik, dvs han väljer ut de data som passar hans tes.

   Om han ville föra en seriös debatt så hade han även visat följande satellitdata som inte visar på någon rekordvärme:

   http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/

   Dessa data passar inte tesen så därför utelämnas de. Snyggt va? Så arbetar en klimatförnekare med en agenda.

   Radera
  3. Om han inte är en klimatförnekare så kanske det är så att han inte vet vad han talar om, utan han slänger upp en graf på sin blogg utan att ha kompetensen att sätta den i ett större sammanhang.

   Radera
  4. Roy Spencer är inte någon som jag skulle känna mig så bekväm med att referera till: https://www.skepticalscience.com/skeptic_Roy_Spencer.htm

   Radera
 9. Det kan faktiskt bli rekord i år. Prognosen för el Nino är att den fortsätter över vintern. I så fall bör man se över snöslungan och vässa snöskyffeln.

  SvaraRadera
 10. Vi är minst en miljon köldkänsliga reumatiker enbart i det här landet som VÄLKOMNAR att antalet dagar per år med temperatur över nollsträcket stadigt ökar. Att genomsnittstemperaturen under min förväntade livstid kan komma att öka med upp till fem grader tycker jag låter helt UNDERBART! :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att en global uppvärmning hade varit bra, ifall den hade ägt rum, är nästa steg i resonemanget. Hittills har den ökade CO2-halten tack vare mänskliga utsläpp, som alltså inte har påverkat temperaturen, bara haft goda konsekvenser. Skördarna har ökat så att den växande befolkningen kan försörjas av allt mindre odlat areal. Och den vilda naturen breder ut sig. CO2 är livets gas. Vi består själva av organiserad koldioxid. De som har "minskat sitt klimatavtryck" har aktivt skövlat och dödat den vilda naturen. Är man lurad av bedragare så gör man fel och misslyckas. Goda föresatser hjälper inte när man har fel i sak.

   Angående "sjunkande städer" så är väl Venedig, St. Petersburg och halva Holland bra exempel på hur det kan hanteras utan att vi avskaffar all industri, transport och jordbruk. Även om det skulle hända av naturliga skäl. Som tur är så ökar som sagt tvärtom havens ismassor.

   Radera
  2. Hoppas inte för mycket. De svenska temperaturerna verkar väldigt stabila.

   Radera
 11. Redan förra sommaren förutspådde Sveriges Radio att 2015 skulle bli rekordvarmt, tack vare el nino.

  SvaraRadera
 12. Jag förnekar inte temperaturökningarna, och jag ser ingen fara heller. Jordens klimat har förändrats många gånger under drygt 4 miljarder år. 99.8 procent av alla arter som någonsin levt på jorden har dött ut, men nya har tillkommit. Livet anpassar sig. Evolution, kort och gott.

  SvaraRadera
 13. Bloggaren hoppas nog att hans fastighetsinvestering skall förvandlas från ett kallhål uppe i skogen till en privat tropisk ö.

  SvaraRadera
 14. Mest troligt förefaller det mig att temperaturerna kommer stabilisera sig strax över de temperaturer vi har nu. Någon borde försöka åstadkomma en graf som visar havsnivåhöjning som en funktion av stabiliseringstemperatur. Även om det inte skulle bli varmare än det är nu så kan havet kanske höja sig en meter eller två innan glaciärer och hav anpassat sig till de rådande atmosfäriska förhållandena.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Temperaturen HAR stabiliserat sig PÅ den nivå vi har nu och har haft de senaste par decennierna. Detta är vad som faktiskt har hänt, utan teorier, modeller och spekulationer.

   Radera
  2. Tittar du på norra hemisfären kan du se att temperaturerna inte har stabiliserat sig. Och så kan man alldeles självklart räkna med betydande fördröjningseffekter innan glaciärer och hav anpassat sig till en viss atmosfärisk temperatur, så fortsatta havsnivåhöjningar är redan garanterade om det inte snabbt blir kallare i atmosfären.

   Ni klimatskeptiker förefaller inte så klipska, men detsamma verkar vara sant också beträffande klimatalarmister och forskare. Om jag googlar "stabiliseringstemperatur" så får jag bara två träffar som handlar om klimatet och den översta träffen är kommentaren som jag skrev här hos Cornu för en timme sedan! Ibland får jag en känsla av att det är väldigt få på den här planeten eller åtminstone i det här landet som klarar av att tänka. Måste jag goggla på engelska för att få relevanta träffar? "stabilization temperature" + climate ger 41.400 träffar. Jag har dock knappast tid att kolla dem!

   Radera
  3. Vaah!? Det ser du väl själv i grafen ovan att temperaturen för norra hemisfären har legat still sedan slutet av 1990:talet. Klimatpanikerna publicerar data som motsäger deras egna prat. Det är ett rätt så patetiskt beteende, och trivialt att avslöja som lögn.

   Radera
  4. Du måste ha något allvarligt fel på ögonen, eller skallen. Kolla en gång till! Ser du den kraftiga uppgången sista året? Om du inte gör det behöver du en optiker eller en psykolog.

   Radera
  5. 1 år av 130 år? Även det ligger under två standardavvikelser under lägsta prognosen som IPCC gjorde när klimatpanikmyten satte in på 1990:talet. Varför kan du inte glädjas åt den goda nyheten att det inte förekommer någon global uppvärmning?

   Radera
  6. Kuckeliku forskare skriver nästan alltid på engelska.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  7. Det är helt förväntat att det blir varmare i år pga El Nino, precis som 1997-98 då det var super El Nino. 98 var enligt satellitmätningar det varmaste året, varmare än nu. Däremot behöver det inte bli varmare här, men medeltempen påverkas om det blir varmare på andra sidan jorden på det här halvklotet.

   Radera
  8. Det finns en tydlig trend som varje människa som inte hatar sanningen kan se. Dock gör du dig sannolikt dum bara för att du inte vill diskutera min huvudpunkt. Den var att havsnivåhöjningarna fortsätter långt efter temperaturerna stabiliserats. Pröva att stoppa in en stor isbit i ugnen och sätt temperaturen på 50 grader så kan du vara säker på att isen fortsätter smälta långt efter temperaturen har stabiliserats på 50 grader.

   På samma sätt tar det lång tid innan oceanerna värmts överallt och ända ner till botten. Det fortsätter ett bra tag efter temperaturerna stabiliserats i atmosfären. Och när vattnet sakta värms ända ner till oceanbottnarna ökas dess volym = havsnivåhöjning.

   Ta och sätt på din bastu på 150 grader och kliv in i den och kolla om det inte blir ett dugg jobbigare efter temperaturen nått 150 grader. Då tror korkade människor som du att det jobbiga är över. Det skulle vara för att du förlorar medvetandet och dör av värmeslag i så fall... Enda sättet att undvika det är att kliva ut ur bastun. Det är inte mycket till tröst eller hjälp att temperaturen i bastun inte längre stiger.

   Klarar du inte av att fatta de här sakerna själv är du en idiot och jag gillar inte att diskutera med idioter. Inte heller med anti-intellektuella sanningsfientliga sanningshatare.

   Radera
 15. Verkar stämma ganska bra med en klimatkänslighet på 1-1,5 grader, dvs långt i från alarmistprognoserna om 3-6 grader.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Somebody...11:33
   När man räknar på en idealiserad växthuseffekt, enligt länken, så får man en temperaturökning med 1,2 K vid en fördubbling av koldioxidhalten i atmosfären.

   Klimatmodellerna GCM får å andra sidan en temperaturökning på 3 K. Men då antar dessa modeller att atmosfären fungerar som ett positivt återkopplat reglersystem. Dvs. vid en CO2-beroende temperaturhöjning så kan mer vattenånga, som är en kraftfull växthusgas, lagras i atmosfären. Som i sin tur generar en ytterligare temperaturhöjning i atmosfären. Och så fortsätter det. Det blir kaos och hockeyklubbediagram.

   "Thus this model predicts a global warming of ΔTs = 1.2 K for a doubling of carbon dioxide. A typical prediction from a GCM is 3 K surface warming, primarily because the GCM allows for positive feedback, notably from increased water vapor."
   https://en.wikipedia.org/wiki/Idealized_greenhouse_model

   Radera
  2. Och eftersom vi redan har en 70% fördubbling av CO2-ekv så borde tempökning nu vara ca 2K, men den är bara 0,8K.

   Men klimatförnekarna väljer att lita till modellen.

   Radera
 16. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 17. Att växthusgaser (koldioxid, metan, vattenånga mm) fångar upp värme är ett fysikaliskt faktum, och kan med lätthet visas experimentellt i ett gymnasielabb. Av detta följer, allt annat lika, att mer växthusgaser ger varmare planet vilket märks i historiska data för jorden och för andra planeter i solsystemet. Detta faktum kan väl ingen rimligen förneka?

  Sedan finns det andra effekter som påverkar temperaturen: solaktivitet, molnbildning, atmosfärens klarhet, haven, planetens albedo mm. Därför är klimatmodeller knepiga men framförallt meningslösa eftersom vi redan vet det viktigaste, att mer koldioxid ger varmare klimat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo men vad hela debatten handlar om, enligt mig, är om mänskliga CO2-utsläpp påverkar klimatet lite grand eller väldigt mycket?

   Klimatkänsligheten är pudelns kärna. Är den 1 grad eller 3-6 grader? Om den är 1 grad, vilket uppmätta data mycket starkt pekar mot, så finns det ingen större anledning till oro. Vi måste ändå hitta nya energikällor inom 20-50 år och ytterligare CO2-utsläpp under denna period ger mycket små tempökningar.

   Radera
  2. Jovisst, det är grundläggande fysik, ingen förnekar det. Men effekten av mänskliga CO2-utsläpp är ju rent teoretisk så jätteliten att det bara skulle påverka temperaturen med någon decimal av en grad. Och faktum är att temperaturen inte alls stiger trots exponentiellt ökande CO2-utsläpp, så klimatet verkar vara lite mer komplicerat än vad alla klimatmodeller har antagit. Om klimatet verkligen vore hysteriskt instabilt vid dagens nivå, borde då inte klimatet ha skenat för många miljarder år sedan redan? Då när allt som idag är fossila mineraler begravda i underjorden faktiskt redan fanns i vår atmosfär?

   Klimatpaniken baseras på extremt spekulativa, och numera eftertryckligen motbevisade, felaktiga antaganden om positiva återkopplingar som skulle förstärka den i sig obetydliga uppvärmning som CO2 i sig orsakar. Nu vet vi att det inte hände. Teorin var felaktig faran är avblåst.

   Sen är nästa frågas huruvida det verkligen vore smart att avskaffa all energiproduktion ,all industri, all transport och allt jordbruk som en reaktion på en eventuell klimatförändring, som ju alla politiker föreslår och alla journalister helt utan någon form av kritik eller eftertanke propagerar för. Hur ska människor kunna leva utan några tillverkade föremål?

   Radera
  3. En fördubbling av CO2-halten ger ca 1 grads uppvärmning, utan hänsyn till ev feedback från vattenånga.

   Vi har nu nått 70% av en fördubblad CO2-halt sen 1880, resultatet är uppvärmning på 0,8 grader, vilket innebär att de flesta modellerna är gravt felaktiga.

   Radera
 18. OT
  Di försöker sig på lite jordbruksanalys, med sedvanligt resultat.
  De har funnit ett problem i en kommande köttbrist, som ska bero på att vi inte vill ha mjölk men mer och mer kött.
  Källan verkar vara LRF. LRF:aren som intervjuas säger att svenskarna kanske skulle kunna betala mer för svensk mjölk, men att det är komplicerat, då stora mängder överskottsmjölk måste dumpas utomlands.
  Utan att uttala en ren lögn lyckas han ändå ge en totalt lögnaktig bild av verkligheten, nämligen den att Sverige producerar mer mjölk än vad som konsumeras i landet. Ordet import förekommer givetvis inte i artikeln någonstans.
  Grattis, Di.

  SvaraRadera
 19. Det jag frågar mig i den länkade artikeln är hur man har mätt upp Ocean Temperature på 1800-talet, och vilken mätnoggrannhet man har. Eller är det ofint att fråga om sådant?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja du har nog missförstått syftet med blogginlägget om du tror att tanken är att ge en rättvisande helhetsbild av nuläget.

   Satellitdata finns sedan 1979 och visar ingen rekordvärme 2015. Vänta bara tills Paris-mötet så ska du få smaka på värme...

   http://nsstc.uah.edu/climate/2015/may2015/2015-graph.jpg

   Innan 1979 får man lita till data från termometrar helt enkelt. Och där har det mixtrats och trixats kan jag säga. Du kan ju kolla vad Wibjörn Karlén har att säga i ämnet.

   Radera
 20. Det var väldigt många förenklingar här i kommentarerna.
  Bara för att ta upp några saker.
  Klimatuppvärmning/klimatförändring innebär inte nödvändigtvis att Sverige blir som Kalifornien idag.

  Blir det varmt på Sveriges breddgrader innebär det även att det finns en risk att det blir lite varmare än söderut. Och det i sin tur kan ha följden att folk och även djurliv blir tvunga att flytta därifrån längre norrut och söderut, oftast norrut då det finns mer land norrut.
  Varmare klimat innebär inte nödvändigtvis mindre rått klimat och därmed skönare för reumatiker. Holland ligger tex längre söderut, men det är diskutabelt om det är skönare i Holland när det är vinter och havsvinden ligger på.
  Varmare genomsnittstemperatur innebär inte avsaknad av kalla vintrar.
  Stora förändringar i dessa perspektiv innebär en befogad risk att många arter dör ut. De kanske inte hinner anpassa sig. Spelar ingen roll hur mycket CO2 du har om inte du har resten, inklusive pollinerare, god jord, mineraler, osv osv.
  Sen är det mycket man inte vet, så är det, men det här arbetet med klimatforskning har ju pågått ett tag. Och som påpekat bland kommentarerna är inte perspektivet 100 år utan längre.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Arter som inte kan anpassa sig till nån grad varmare i medeltemp?
   Min och max varierar med 50 grader typ.
   En sak vet vi med säkerhet. Fossil energi har givit delar av världen välstånd och lyft folk från fattigdom.

   Radera
  2. @oppti, eftersom vi pratar medeltemperatur så ja. Medeltemperaturerna är ju här över ett år i taget. Om det också hänger ihop med ändrade nederbördsmönster, säsongsvariationer, soltimmar osv kan det innebära rätt annorlunda livsbetingelser för en art som är van vid en mer stabil nisch.

   Radera
 21. En del av uppvärningen har gått till att värma haven. Då på större djup än man ser med satelliter: http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=86184

  Jag önskar starkt att de som betvivlar klimatförändringarna har rätt då det annars riskerar utvecklas till något riktigt otäckt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller med dig.

   Radera
  2. Jaha, så uppvärmningen pågår trots allt, den bara råkar vara hemlig och omätbar??
   Nej du, det är politikernas förslag att avskaffa all industri, lägga ned all energiproduktion, stoppa alla transporter och förbjuda allt jordbruk som är "riktigt otäckt".

   Radera
  3. svealandning, har du funderat på hur många mer grader C som djuphavet skulle ha ökat med om värmen hade hamnat där? Har du funderat på det är ens är mätbart? Om nu värmen skulle ha hamnat i djuphavet, hur många år kan det tänkas ta innan den påverkar atmosfären och när den gör det, hur många graders skillnad i C skulle det då bli?

   Radera
 22. Den arktiska isens utbredning/tjocklek ökade med 33% 2013 och bedöms även ha ökat 2014. Forskarna som refererats anser dock att uppvärmningen fortsätter och att nämnda isutbredning är tillfällig. Men en del talar istället för att cykeln vänt mot kallare klimat. Men än så länge i en initial-fas som inte uppfattas som global av det homogena subventionerade forskar-samhället. En mini-istid t.ex.pga solfläckarnas aktivitet väntar.

  http://www.bbc.com/news/science-environment-33594654 (h/t Armstrong Economics)

  SvaraRadera
 23. OT; FED bedömer att inflationen inte når målet och att tillväxten faller kommande 5 år. Men räntorna går upp genom en försiktig normalisering.

  http://www.marketwatch.com/story/here-are-the-staff-forecasts-that-the-fed-accidentally-leaked-2015-07-24?dist=afterbell

  SvaraRadera
 24. Fantastiskt lyckat clickbait !! En söndag mitt under djupaste semestermörker! Tacka nu alla "förnekare", "haverister" och "nyttiga idioter" för den fina besöksstatistiken!

  SvaraRadera
 25. Satellitmätningar visar att denna "nyhet" är en lögn, en journalistisk och politisk lögn.

  SvaraRadera
 26. Varför inte bejaka klimatet 🌈 🌋 🌊 🗻 🌜 🌞!!!

  SvaraRadera
 27. vill bara klargöra att klimatförnekare är de som tror på AGW och att det är människan som orsakar klimatförändringar.
  Klimatrealister vet att människan inte har med saken att göra - det är en politisk konstruktion.
  Arktis isläge är just nu 41% större än för några år sedan och trenden är ökande, isbjörnsstammen är fler än någonsin.
  Antarktis isläge slår rekord 3 år i rad alltsedan satellitmätningarna började.
  Forskarna har konstaterat att vi är på väg mot kallare klimat de närmaste 30 åren pga cykliska kosmiska faktorer.
  AGW-lobbyn börjar bli alltmer desperat i takt med att verkligheten och den allmänna opinionen inte stämmer överens med teorierna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Paris-mötet är deras sista chans, får de inte till några avtal kommer frågan att så sakta att ebba ut.

   Indien och Kina kommer aldrig att riskera tillväxt för att minska utsläppen, och de har mer reella miljöproblem att ta tag i. Obama kommer att snacka som vanligt men kommer inte att få igenom strunt i kongressen som är fylld av klimatrealister. Så utsläppen och den långsamma temp-ökningen kommer att fortsätta och snart dyker andra frågor upp för civilisationskritikerna.

   Radera
 28. Tillägg: vad skoj att Sverige nu äntligen har fått uppleva rekordvärme, fortsätter det så här kommer alltfler svenskar att emigrera (hihi)...

  SvaraRadera
 29. För den som orkar läsa ngt annat än Expressen eller titta på Rapport - http://www.telegraph.co.uk/comment/11763272/How-Arctic-ice-has-made-fools-of-all-those-poor-warmists.html

  SvaraRadera
  Svar
  1. Han verkar ju inte vara någon särskilt trovärdig källa till information.

   "Instead he more or less cut and pasted his claims from the Watts Up With That blog, without checking them first. He does this again and again."

   http://www.theguardian.com/environment/georgemonbiot/2009/may/15/climate-change-scepticism-arctic-ice

   https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Booker#Views_on_science

   Radera
 30. orkar inte länka längre i detta ämne..jag tror att Cornu slänger upp såna här grafer mest för att provocera och skapa debattfora. AGW-tänket ligger i linje med gröna vågen och anti industrialism.
  Förr eller senare kommer nuvarande civilisation att gå under och ersättas av något annat men det är antagligen en effekt av något som vi nu inte kan förutse.

  SvaraRadera
 31. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 32. Några fakta om temperaturmätning:

  1. Termometern uppfanns på 1700-talet. Temperaturuppgifter avseende tidigare förhållanden är blott gissningar mellan tummen och pekfingret.

  2. En termometer mäter endast sin egen temperatur. På grund av elektrisk egenuppvärmning visar moderna elektroniska termometrar något högre temperaturer än antika vätsketermometrar.

  3. Varsågod och skölj ned era villfarelser med en kall pilsner!

  SvaraRadera