Cornucopia?

2015-07-20 16:04

I fablernas land: Jonas Sjöstedt griper in

Återpublicerad med tillstånd. Copyright: I fablernas land
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

20 kommentarer:

 1. Det ska väl ändå vara "tyska och franska" banker?

  SvaraRadera
  Svar
  1. har de lånat svenska skattepengar som de vägrar betala tillbaka??? Eller nej, nu minns jag dig, Lotsas, du lever ju också i fablernas land!

   Radera
  2. https://www.youtube.com/watch?v=Xbp6umQT58A

   Radera
 2. Ökar min dos av antidepressiva och drar en våt filt över mig. Galenskaperna kommer allt tätare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns en logiskt förklaring. Politikerna är inte korkade. De är ondskefulla. Testa den insikten, och du ska se att allting klarnar kring händelseutvecklingen.

   Radera
 3. Skuldnedskrivningar för Grekland ska inte innebära att de grekiska bankernas aktieägare räddas. Bankerna ska nationaliseras tills de kan återprivatiseras med vinst för staten oavsett statsskuldnedskrivningar. Att det skulle kunna bli en vänster-regering som gör detta har ingen betydelse i sammanhanget. Detsamma bör göras inom EU inför kommande fortsatta skuldkriser gällande Spanien, Italien, etc.

  Jag tror inte Sjöstedt har sagt/menar det som "fablerna" ovan antyder! Att/om han vill att svenska skattepengar ska hjälpa grekerna via t.ex IMF så bör de grekiska bankerna ändå nationaliseras? Humanitär hjälp är annars något helt annat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rätt.
   Dom enda som vill att skattebetalarna ska rädda bankernas aktieägare är dom som själva drabbas.
   Sen ska ALDRIG skattebetalare rädda banker det ska bara riksbanker göra.

   Att en riksbank ska trycka upp pengar och låna ut till en bank som sen lånar ut till staten som sen räddar en bank är ren dårskap men lönsamt för den banken som lånar ut till staten.

   Too big to fail är skitsnack alla banker kan samtidigt sättas i konkurs, inget problem om en riksbank köper bankerna för en krona st och rekapitaliserar bankerna.
   Senare så säljs dom ut.

   Har vi en riksbank som är en riktig riksbank så kan riksbanken hålla uppe bankerna så aktieägarna förhoppningsvis inte förlorar något.
   lender of last resort behövs och när en kris går för långt så måste en riksbank bara trycka pengar.   Radera
  2. Krediterna förlorades till 100% i samma ögponblick som statliga planekonomiska centralbanken skapade dem ur tomma intet. Då togs de bort från samhället genom att sänka köpkraften i din och alla andras lön och sparande. Nu kivas psykopaterna i det politiska nollsummespelet om hur att bäst girigt profitera på den kris de avsiktlgien har skapat. Somliga, som du, tycks mena att det bästa vore att belöna gärningsmännen politikerna genom att avskaffa grundläggande mänskliga rättigheter och med våld ta ännu mer från vanligt folk för att stoppa ned i de politiska miljonärernas privata fickor, bara de använder ordet "staten" om sig själva.

   Radera
  3. Kapitalist
   Var är inflationen i USA?
   QE och sedelpressning gav ingen inflation hur kan du då prata om att dina pengar förstörs av QE?

   I depressioner stiger inte lönerna för arbetslösheten är hög, därför får vi ingen inflation av QE eller sedelpressning i en kris, inga pengar förstörs.

   Moçambique tryckte pengar och dom ökade lönerna samtidigt det ger inflation och det kan gå så långt att det blir hyperinflation.

   Utan löneökningar så kan du ALDRIG få hyperinflation.
   Företagen kan inte öka priserna för då blir det lönsamt att starta nya företag och konkurrensen stoppar prisökningarna.

   Sagoberättare som jobbar i banker lurar i folk falska teorier som säger att det blir hyperinflation av att trycka pengar bara för att staten inte ska trycka pengar.
   Bankerna trycker sen pengar i smyg så folket inte fattar det, kapitalist staten har inte tryckt en krona, det är privatbanker som trycker pengar med hjälp av riksbanken.

   Politiker ska inte ha tillgång till en sedelpress men det gäller även privatbanker.
   Det kan vara så att privatbanker är mer vårdslösa med sedelpressen än vad politiker är.
   En riktig riksbank ska bestämma hur mycket pengar som ska skapas inte privatbanker.
   Finanskrisen skapades av privatbanker som tryckte pengar och lånade ut till bolån.


   Att trycka pengar och samtidigt öka lönerna är som du säger meningslöst och det ger bara inflation.
   Att trycka pengar utan natt samtidigt öka lönerna ger ingen inflation.
   Där är felet i din ekonomiska teori.
   Påstår du att jag har fel så är alt som står i läroböcker om företagsekonomi fel.

   Radera
  4. Jo men doktrinen är fortfarande att staten via finansdepartementet, inte centralbanken, ska göra dessa transaktioner. Men vad är skillnaden? En nationalisering via finansdepartementet sker på skattebetalarnas risk med pengar som bygger på upplånade eller egna skattepengar. Man förutsätter att man kommer att göra en vinst i slutändan, dvs man säljer först när målet uppnåtts. Problemet kan dock vara att den övertagna banken(bankerna) har så extremt dåliga tillgångar att rekapitaliseringen kräver för stora insatser. Eller att det blir svårt att välja vilken/vilka banker som ska övertas(i dessa fall är tiden knapp och en bedömning måste göras över vilka banker som själva (först)kan tänkas emittera tillräckligt med nytt eget kapital). Då kan de välja att centralbanken(USA) köper dåliga tillgångar(byter/ swapar) till överkurs mot t.ex statspapper så att bankerna blir hela. FED behöver inte värdera till marknadskurs(!). Inte heller bankerna(för vissa tillgångar som ingen vill ha :)) sedan krisen 2008. Genom "swapen" och vidare åtgärder "garanterar" centralbanken underliggande dåliga tillgångar vilket så småningom höjer värdet tillbaka mot pari etc. Ett sådant förfarande fungerar med marknadsnoterade värdepapper men inte för vanlig utlåning. I sådana fall handlar det om att inflatera upp utlåningens underliggande säkerheter, t.ex bostäder via penning- och finanspolitik. Det är ex på politikernas svagheter i form av återkommande varianter av "moral hazard".

   Skulle centralbanker själva köpa fallerade banker med nytryckta pengar innebär det en betydligt större konkurrensfördel för statens bank. Den är visserligen stor även då ägandet sker över statens vanliga budget men en centralbank har som sagt inte de begränsningar som politikerna trots allt har.
   En stor och viktig fråga var vilka banker som ska stöttas eller inte. I krissammanhang brukar alla banker drabbas om en bank fallerar. Historien visar dock att det brukar räcka med att förstatliga en bank för att återskapa ett marknadsförtroende till att börja med.

   Krisen i USA visade att Glass-Steagall måste återinföras så att investmentbanker kan gå under utan att banksystemet riskeras. Mycket enkelt sker detta genom att inlåning hos dessa inte garanteras samt att traditionella kommersiella banker förhindras handla i egen räkning(trading) vilket därmed omöjliggör att utlåningen kan "hedgas" genom t.ex derivatprodukter(inkl värdepapperisering). Sist men inte minst får det inte finnas korsägande etc. Politiker och bankerna själva har lurats att tro att sådan "hedging" gjort verksamheten mindre riskfylld. Det motsatta skedde och kommer så att fortsätta till nästa katastrof om inget görs.


   ps! staten tar över före en formell konkurs.

   Radera
  5. Vad hade hänt om FED hade gått in tidigare och med nytryckta pengar?
   Krisen 2008 skapade panik ingen litade på att den andra banken skulle klara sig, det kunde FED löst med mer riskvilligt kapital.
   FED tar upp skulder som sprids mellan kursade banker.
   Det blir ingen inflation av det i en kris.

   rttck banker trycker pengar utan att vi får hyperinflation, när finanskrisen kom så slutade dom att trycka pengar, jag säger att en riksbank då ska trycka dom pengarna som bankerna tryckte upp före krisen.
   Ökningstakten på pengarna måste hållas uppe men inte fortsätta gå till bolån.


   Att minska ökningstakten på pengarna skapar en fördjupning av en kris.
   En riksbank kan i en kris trycka pengar så vi undviker en nedgång i penningmängden.

   En riksbank kan inte gå i konkurs dom kan trycka pengar så dom kan betala sina skulder, det finns ingen begränsning nu när guldmyntfoten är borta.
   Köper dom upp värdelösa papper så rekapitaliseras banker och riksbanken skapar samtidigt pengar som sprids ut i ekonomin.
   (RB ska få aktier)

   Riksbankens balansräkning kan avskaffas med ett penndrag, den följs ändå inte när man bokför värden som inte finns.

   the great deppression läs om den krisen så ser du att vi nu upprepar alla misstag som då begicks.

   Glass-Steagall kommer dom giriga bankerna att likvidera den som får makt att genomföra en sån reform?
   Det finns psykopater i finansvärlden.

   Radera
  6. Det var Bill Clinton, demokrat, som avskaffade Glass-Steagall. Hur stor är sannolikheten att hans fru återinför den? Skulle republikanerna återinföra den? I dagsläget föreslår John McCain (republikan - och noggrant hånad i svensk press som amerikansk tok-höger när han förlorade mot Obomba 2008) som även lyckats få med Elizabeth Warren (demokrat) att Glass-Steagall ska återskapas. Även Rand Paul (republikan, åt Tea Party-hållet) har vissa sympatier för förslaget.

   Radera
  7. @Lotta; Chansen att lagen i dess egentliga och primära form återinförs är noll. Sådana är politiker. Vi måste först få en riktig krasch för att skapa det riktiga trycket för sann reformvilja. En riktig krasch inbegriper en förändring av det amerikanska politiska systemet, t.ex slut på valfinansiering och lobbyismen samt ett tredje parti. Europa är för svaga för att själva ta sig an uppgiften. Dodd-Frank blev i praktiken otillräcklig, utspädd som den är av bank-lobbyn.

   @Ekva; FED skapade mer pengar och t.o.m på för generösa villkor än vad som behövdes. Tyvärr nationaliserades inga WS-banker i USA och självklart var det ett misstag att låta Lehman kursa på det sätt som skedde. Europa målar in sig i ett hörn men tyskarna lever kvar med Weimar i minnet.

   Ja FED missbedömde situationen ordentligt. 800 dyrt betalade makro-ekonomer insåg aldrig vad man byggde upp. Helt makalöst men ett fett lönekuvert till alla externa ekonom-konsulter bidrar till en likriktning.

   Jag säger inte att det inte skulle kunna gå att göra som du säger när det gäller centralbankens roll. Men att ändra metod fungerar inte mitt i en kris(kreativt tänkande?).

   Radera
  8. @rttck: sweetheart, jag vet. Jag bara hoppas. America save us! (men det troliga är att Clinton vinner valet och att kriget intensifieras.)

   Radera
  9. @Lotta;" Obomba" var bra :)(eller skrev du fel?). Obama , som alla andra presidenter har "råd" att bedriva riktig politik först under de sista 2 åren(under 2:a och sista presidentskapet). Men Obama snackar mest ändå. Kuba t.ex är nog en eftergift som baseras på att hindra ryssarna att etablera närvaro igen. Men det kan man förstås inte säga. Obama är och förblir en snackpåse i ledbank och fortfarande konstigt nog en medelmåtta på golfbanan.

   Radera
  10. Nä, Obomba är det officiella namnet. Symboliserar Black Power rörelsens utveckling från Martin Luther King "I have a dream (that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character)" till dagens USA med en svart president som närmast kan sägas ha som motto "I have a drone". Och att vi ska tycka synd om att knarkare som anfaller poliser blir skjutna (Michael Brown) - dvs raka motsatsen till Kings dröm om att svarta ska bedömas utifrån "the content of their character", utan snarare att hudfärg sätts över karaktärsdragen.

   Radera
  11. Apropå fängelser har Obomba fortsatt bana väg för ett bättre eftermäle än han förtjänar. Han har som förste president besökt ett federalt fängelse för reformering av Clinton´s katastrof-reform. Dryga 1% av USA´s befolkning och 25% av världens fängelseinterner sitter i USA´s fängelser.

   http://www.armstrongeconomics.com/archives/35146

   Radera
  12. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
 4. Grekland svar på Greace

  https://www.youtube.com/watch?v=2jMviz4cymw

  h/t Armstrong Economics

  SvaraRadera
 5. Fråga: Får de grekiska medborgarna flytta pengar mellan olika grekiska banker?

  Jag menar, i dag är ju pengar elektroniska - att de inte får ta ut alla sina cash i handen ur automater eller över disk är ju en sak - det handlar om att förhindra att cash flyttas utomlands. Men får de flytta dem elektroniskt mellan olika banker som har samma uttagsspärr?

  SvaraRadera