Cornucopia?

2015-07-29 11:12

Gästinlägg: Den annalkande kollapsen

Nedanstående är ett gästinlägg signerat signaturen Kuckeliku, och handlar om den enligt honom annalkande kollapsen.

Den annalkande kollapsen

Alla intelligenta människor över femton års ålder vet att kollapsen är i ankommande. Kanske någon smart politiker, ekonom, forskare eller ingenjör kan hejda den, men utsikterna förefaller ganska nära noll.

Grundproblemet är det gamla malthusianska dilemmat att stora delar av mänskligheten alltid gör så många barn de kan föda och lite till. Det går att komma åt det problemet en del genom att flytta in folk till stora städer, där de kan konstatera att det inte finns någon brist på människor och där de får drömmar om ökad levnadsstandard snarare än om ytterligare barn.

De materiella drömmarna slår dock så småningom i andra begränsningar än begränsningarna i fråga om hur mycket mat man kan producera (och det på ett hållbart sätt). Den billiga energin har en tendens att sina. De billiga naturresurserna har en tendens att sina. De stora städerna cirkulerar inte näringsämnen på ett hållbart sätt. Miljön tar stryk av de omfattande ekonomiska aktiviteterna. Arbetstillfällena ökar inte, utan minskar snarare i takt med den tilltagande automatiseringen. Lönerna minskar också pga att produktionen flyttar dit där lönekostnaderna blir minst. Pengar cirkulerar inte i ekonomin så att de kan komma det stora flertalet till del, utan tenderar att samlas i händerna på allt färre kapitalister. Som fåfängt försöker hantera situationen genom att låna ut pengar till ditten och datten, inklusive bostadsspekulation och annan improduktiv konsumtion. Demokratin blir en chimär när det i praktiken är storkapitalet som bestämmer allt. Folk blir allt mer frustrerade över att vara evigt lågavlönade och livegna slavar åt ett antal feodalherrar.

Särskilt jobbigt blir det i länder där vanligt folk haft det ganska bra men får det allt sämre. Som i Sverige. Det är inte bara underklassen eller arbetarklassen som kommer få det sämre, utan också medelklassen kommer få det mycket sämre när den minskande mängden välavlönade arbeten får bostadsbubblan att spricka. Den samhälleliga oron ökar i takt med att världen på sin höjd verkar vara till för ett litet etablissemang som flyter ovanpå det mesta. De får det dock vanligen inte heller så roligt, pga den tilltagande oron. Man bör i stort sett vara miljardär på Bermuda, typ, för att ha en smärre chans att klara sig undan. Men våldet tenderar att nå överallt där några har lyckats skapa sig en liten oas av välstånd. Inte minst drivet av en religion som bejakar våld.

Att rida en sådan här värld utan kollapser torde i stort sett vara omöjligt. Man kan snarare vänta sig att det mesta kommer kollapsa.

Frågan måste ändå vara vad man eventuellt kan företa sig för att undvika kollapsen. Tex stoppa befolkningsökningen. Utveckla energikällor som både är billiga och hållbara. Införa intelligenta medborgarlöner som gör att folk kan ha något mått av livskvalitet även om de inte lyckas hitta sig något välbetalt arbete. Införa skattesystem som gör att de globala feodalherrarna inte kan fly undan all beskattning.

Föga av detta verkar dock genomföras och därför måste folk börja förbereda sig för hårda tider. Blir det inte värre än depressionen och andra världskriget får man skatta sig lycklig. Före och under andra världskriget hade svenska politiker en ambition att försöka hålla Sverige utanför jävelskapet, men dagens politiker är istället ytterligt angelägna om att Sverige skall vara extremt sammanlänkat med omvärlden när den brakar samman.

Att föreslå ett positivt syftande politiskt parti är högst obelönande när politiker, media och "ekonomiska experter" har bestämt sig för att vara massivt verklighetsförnekande. Istället kan man överväga att starta en svensk (och kanske också en internationell) Kollapskommitte. Som ägnar sig åt att diskutera situationen och föreslå åtgärder av många tänkbara slag. Inte bara nätkommunikation utan också fysiska möten torde vara lämpliga.

Avslutningsvis skall sägas att ovanstående möjligen är lite väl pessimistiskt. Den tekniska utvecklingen fortgår i ganska skaplig takt och tekniken kan tänkas frälsa oss från de värsta vedermödorna. Folk tenderar också att ta mer skit än man förväntar sig. Kanske de rentutav börjar ta itu med situationen? Kollapsen är alltid i annalkande, kan man hävda. Om vi undviker kollapsen så är det för att vi företar oss något. Ofta något vi aldrig gjort förut.

Frågorna vi bör ställa oss är "Hur stoppar vi den globala kollapsen?" eller "Hur överlever vi den globala kollapsen?"

//Kuckeliku

Tidigare gästinlägg av Kuckeliku:
Det goda livet flödar fram
En politik för det goda livsflödet
Det goda livsflödets etik
Ett rikt och hållbart liv i ett rikt och hållbart Sverige i en rik och hållbar värld?
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel och pseudonym sparas av Googles Blogger-system.

154 kommentarer:

 1. Tycker att du kan lyssna på Hans Rosling en stund och fundera om du verkligen har rätt i din analys.

  http://urplay.se/Produkter/180445-Hans-Rosling-Framtidens-statistik

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rosling kan förefalla lite väl optimistisk. Han lovade oss att världsbefolkningen skulle stanna på nio miljarder människor, men nu har han justerat det till elva miljarder. Det är bara att hoppas att den siffran inte också behöver justeras uppåt. Jag tror som Rosling att saker kan fixa sig nästan av sig själv om folk får positiva ekonomiska framtidsutsikter, men utsikterna ter sig inte självklart bra.

   Radera
  2. Ja, det där med att folk avlar sig som kaniner stämmer inte särskilt bra.

   Radera
  3. @Ben
   Nej det stämmer inte på Svenskarna i Sverige, men det stämmer på väldigt många andra länders invånare. Särskilt på de som inte har någon TV eller P-piller.

   Men jag håller med om att det kommer att gå åt skogen, att befolkningsökningen/mängden är bland det största problemet världen har och att våra politiker har kopplat ihop oss med problemen..

   Radera
  4. Den globala medelklassen ökar medans de absolut fattigaste minskar något som är i grunden positivt. Naturresurserna kommer inte minska däremot kommer naturkatastroferna öka i takt med att tredje världen försöker leva som vi i väst med skövlade regnskogar och och enorma kemikalie utsläpp som följd.

   Den rika världens medelklass kommer leva ett betydligt sämre liv än sina föräldrar. Skulderna är för höga och lönenivån gör det omöjligt att producera tillräckliga omfattningar av nytt arbete när vi ersätts av robotar och arbetskraft i andra länder. I Sverige och USA är det särskilt illa där 40 talisterna plundrat allt som tidigare generation byggt upp i och sedan belånat senare generationer för att fortsätta sitt "parasiterande". Trots detta är jag relativt optimistisk mot framtiden och tror att världen balanseras till en mer dräglig livsnivå för alla med kortare arbetsdagar och okej materiell standard.

   Radera
  5. @Gabriel Eriksson Din dystra profetia stämmer som tur inte. Mer industrialiserade länder grönskar av mer vildliv än mindre industrialiserade länder. Tydligast är kanske skillnaden mellan Haiti och Dominikanska Republiken. Fossila bränslen är döda mineral. Att elda upp dem ökar livet och produktionen på Jorden. Temperaturen påverkas uppenbarligen inte mätbart.
   https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S-nsU_DaIZE

   Radera
  6. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  7. @Kapitalist Så du menar att industrialiseringen av Asien inte ger som följd mer naturkatastrofer och miljöutsläpp i Kina och Indien? Om du inte tror mig får du gärna ta en semester till valfri storstad i Asien. Västvärlden såg lika jävlig ut den för 30-40 år sedan. Sedan har västvärlden outsourcat mycket av den riktigt skitiga produktionen till tredje världen med följd att naturen är grönare. Jag kan konstatera att världens temperatur år för år slår nya rekord. Om detta beror på mänsklig inblandning eller inte tvistar de lärde.

   Radera
  8. Har varit i många storstäder i Asien. Inget som skrämmer.
   Luften är smutsigare på grund av sämre avgasrening i bilar och hus, det kommer snabbt att ändras. Har egentligen inget med någon produktion att göra, och i många asiatiska storstäder är desutom produktionen av varor redan av underordnad betydelse, precis som i Europa.

   Radera
  9. Problemet ær att vi brænnt slut på alla billiga resurser. Det ær olja med upp till 1:100 i energiutbyte, som sprutade upp mer eller mindre av sig sjælvt, som byggt upp grunderna till det vi kænner idag. Finns inte en chans i helvette att detta kommer gå att upprætthålla med olja på 1:3 eller lægre.. Inte samhællet i sin nuvarande form. Spelar ingen roll hur mkt teknikutveckling vi har, det skapar inte mer energi æn vad som finns. Vi kommer inte åt fysikens lagar. Alla samhællen hittills har kollapsat pga før høg komplexitet. Tillslut ræcker inte resurserna før att upprætthålla allt krångel. Samma mønster om och om igen och vi håller på att se det ænnu en gång. Værlsekonomin går inte runt. Problemen kommer komma till land efter land. Grekland ær bara børjan på processen. Det kommer bli bråk om resurserna det ær ett som ær sækert.

   Radera
  10. Human population reduction is not a quick fix for environmental problems

   "The inexorable demographic momentum of the global human population is rapidly eroding Earth’s life-support system. There are consequently more frequent calls to address environmental problems by advocating further reductions in human fertility. To examine how quickly this could lead to a smaller human population, we used scenario-based matrix modeling to project the global population to the year 2100. Assuming a continuation of current trends in mortality reduction, even a rapid transition to a worldwide one-child policy leads to a population similar to today’s by 2100. Even a catastrophic mass mortality event of 2 billion deaths over a hypothetical 5-y window in the mid-21st century would still yield around 8.5 billion people by 2100. In the absence of catastrophe or large fertility reductions (to fewer than two children per female worldwide), the greatest threats to ecosystems—as measured by regional projections within the 35 global Biodiversity Hotspots—indicate that Africa and South Asia will experience the greatest human pressures on future ecosystems. Humanity’s large demographic momentum means that there are no easy policy levers to change the size of the human population substantially over coming decades, short of extreme and rapid reductions in female fertility; it will take centuries, and the long-term target remains unclear. However, some reduction could be achieved by midcentury and lead to hundreds of millions fewer people to feed. More immediate results for sustainability would emerge from policies and technologies that reverse rising consumption of natural resources."

   Radera
  11. Jag har sett beräkningar på total EROIE för världens energiförbrukning fram till 2020 på mellan 1:12 och 1:5. Vi har gått från 1:40 på 90-talet till runt 1:20 år 2010. Hamnar vi på 1:12 år 2020 blir det stora ekonomiska problem.. men det kommer gå att upprätthålla samhället fortfarande. Hamnar vi på 1:5 däremot så är samhället som vi känner det idag totalkört. Fullständigt. Då kommer vi troligen inte ens längre att ha energi för att driva runt samhället ens för att tillverka saker som kan leda till framtida effektiviseringar och utveckling. Då är det tillbaka till stenåldern igen.. Så det börjar bli dags att ta tag i det här.. Tyvärr lever befolkningen i totalförnekelse fortfarande och intalar sig alla möjliga fantasier och rena drömmerier från politiker och ekonomer som ger fullständigt fan i allt som har med fysikens och alla andra lagar att göra.

   Radera
  12. @Martin vikten av EROEI är ifrågasatt och ingen vettig motivering varför man skall behöva minst 5 (eller vad nu dagens bud är) för att kunna dra runt samhället. Skulle det vara så att EROEI är kritisk kan man ju stoppa in en enhet och få ut fem och sedan ta dessa fem och stoppa in och få ut 25 och vips så har vi gått från EROEI på 5 till 25, problem solved (om det nu var EROEI som var problemet).

   Radera
  13. Anonym
   Ju högre komplexitet i samhället desto högre EROEI måste till för att dra runt allt som vi är vana vid. Tänk försvar, polis, sjukvård, skola, etc som också skall dela på energin från källan. Västvärlden måste ha 10:1 eller mer för att vårt sätt att leva skall kunna fortgå.

   Radera
  14. Anonym: Finns massor av olika utrækningar på det dær. Vet inte exakt om vad som krævs før dagens samhælle, de åsikterna varierar. Men ett samhælle som ær byggt med 1:100 finns inte en chans att driva runt med 1:5. Man utnyttjar ju ofta det som finns.. och man får ett visst resultat av det i form av komplexitet. ALLT kostar energi.. och får du inte ut lika mkt som du stoppar in, før att ta ett extremexempel, så ær det fysiskt omøjligt att fortsætta.. du kommer inte ens att ha energi till att få upp energin till slut. Och då ær det definitivt kørt :) Så det ær væl fullstændigt uppenbart att det spelar roll.. Førmodligen ær det helt avgørande. Det ær mængden øverskottsenergi som vi har øver till øvriga samhællsfunktioner, precis som Pogus skriver. Komplexitet kostar energi. Det har alla tidigare civilisation fått førhålla sig till och det får æven denna.

   Radera
  15. @Gabriel Eriksson Städer under snabb industrialisering har alltid kompromissat med miljön under en övergångsperiod. Det är viktigast för asiaterna att deras barn inte dör av enkla sjukdomar. De är överlyckliga över att få leva i en stad med smogg, istället för i en by med svält. Smoggen tar deras barn hand om, för de kommer att vara lite petigare tack vare den höga levnadsstandard perioden med smogg har gett dem.

   Radera
  16. @Pogus, Men livet är ju den mest komplexa industri vi känner till, och den tillämpar ofta konstruktion och transport nästan helt utan energiförluster. Klorofyll verkar använda kvantmekaniska fenomen för att överföra sin solfångade energi så gott som helt utan energiförluster. Det kommer vi också att kunna göra snart. Mer komplexitet innebär fler möjligheter, varav den mest effektiva är mer effektiv än i ett mindre (och mindre komplext) urval av ingenjörsmöjligheter.

   Radera
  17. @Martin Jag har sett dylika uträkningar och de brukar bottna i ett slags cirkelresonemang - man utgår helt enkelt från att man bhöver tio sedan döljer man detta med en vägg av beräkningar och kommer inte helt oväntat fram till just tio.

   Att det krävs ett ERoEI av minst et är inte det jag ifrågasätter, men det var inte det som var tesen heller.

   Radera
  18. Anonym: Exakt vad som krævs kan man ju diskutera. Inte nødvændigtvis en fast siffra.. beror på samhællet. Det man vet ær att det kommer kræva nån form av førændring... som ær større desto "sæmre" siffror det blir.. Problemet ær att inte mkt gørs.. utan man førsøker fortfarande hålla igång detta så mkt man kan. Konsumtion osv. Tillvæxt. Du ser redan nu problem i værldsekonomin som inte går runt som den ska på egen hand utan stimulanser och trixande.. Ær helt øvertygad om att det ær ett rersursproblem i grunden. Har man oændligt med resurser brukar det mesta gå runt i en marknadsekonomi. Nu har det blivit ren planekonomi før att man førsøker motverka de fundamentala problemen med pengatryckande.

   Radera
  19. Kapitalist
   Enligt Wikipedia är verkningsgraden på fotosyntesen i snitt 0,1%, inte vad jag skulle kalla "nästan helt utan energiförluster"....

   Radera
  20. Med tanke på att man kan kvadrera siffran (eller upphöja till valfri potens ) så är EROEI tämligen meningslöst mått. Det visar bara att man måste bruka lite mer energi än vad man behöver netto. Därför blir varje gräns skilld från ett meningslös.

   Radera
 2. "Alla intelligenta människor över 15 år vet att kollapsen är i antågande".

  Ett gammalt klassiskt visdomsord är att om man anser sig omgiven av idioter, så är det man själv som är idioten. Och de flesta människor verkar inte vara särskilt övertygade om att kollapsen snart kommer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man kan av olika skäl pendla ganska mycket mellan ängslan och hopp. Jag går ut ganska hårt i inlägget, men som du ser lägger jag in en del rejäla brasklappar på slutet.

   Radera
  2. pelpet, om du inte ser kollapsen komma hör du tyvärr till idioternas skara. Så tydligt som kollapsen nu syns vid horisonten så är man nog en medlem av den blinda skaran. Det ekonomiska systemet med oundvikliga skuldbubblor som följd är den faktor som driver fram kollapsen.

   Radera
  3. Passagen är också ett typiskt trick för att undvika ifrågasättande - a la kejsarens nya kläder. För ingen vill ju ställa sig till skaran som påstås vara idioter.

   Jag skall inte hävda att man är idiot för att falla för ett så t retoriskt tjyvknep, men jag tycker det framstår som att man är osäker i sitt argument när man känner sig tvungen att använda sig av dessa.

   Radera
  4. Anmäler mig härmed som idiot, jag ser inte alls de problem som Kuckeliku beskriver som ohanterliga.

   Skuldkrisen handlar om hur det monetära systemet, som styr fördelningen av fysiska resurser, fungerar. Jag tror att ett monetärt haveri tvingar fram en system-reset som efter en kort stund återställer funktionen hos resursfördelningen.

   Energin blir billigare. Det ser vi bland annat på att elpriset fallit så pass mycket att kärnkraften börjar bli olönsam. Främst är det förnyelsebart som blir billigare, och särskilt solceller. Solceller kommer att vara nästan gratis om ett decennium med nuvarande exponentiellt utvecklingstakt. Och det har inte blivit dyrare att flyga eller köra bil, trots 20 års prat om peak oil.

   Att mycket värde kontrolleras av superrika ser jag delvis som en form av maktdelning. Deras tillgångar består oftast av aktier, vilket ger kontroll över företagsgrupper. De simmar inte runt i pengar som Joakim von Anka. De kan de hålla dig med en del lyx-attribut som privatjets, yachter och liknande precis som höga politiker, kungar och liknande men i övrigt tror jag inte att de lever så oerhört mycket bättre än vanligt folk vad gäller tillgång till bostad, mat, kläder, etc. Skillnaden handlar mycket om status, men när det gäller funktion är det minimal skillnad mellan kläder från sawile row och myrorna.

   Klimatförändringar är jag inte särskilt oroad för heller. Höjt vattenstånd kan vi bygga skydd för som i Nederländerna och förändrade jordbruksförutsättningar borde vara hanterbara. Kanske får vi äta mer spannmål och mindre kött om jordbruksproduktionen faller? Ingen större katastrof egentligen.

   Största risken jag ser just nu är att någon form av grov felbedömning mellan Ryssland-Nato skulle kunna leda till ett större antal kärnvapendetonationer. Det kan bli väldigt dåligt.

   Radera
  5. pelpet: Grundproblemet är att vi gjort slut på alla lättillgängliga resurser. EROIE är på kraftig utförslöpa.. och det går jäkligt fort. Där kommer ett av de fundamentala problemen med det ekonomiska systemet in.. som kräver tillväxt. Något som inte går ihop med den fysiska vekligheten längre. Mkt av den energin som ligger i marken nu kommer inte ens vara lönsam att få upp pga att det i många fall går åt mer energi att få upp den än vad man får ut. De där sagorna du hör i mainstreammedia om nya oljefynd, USA:s energioberoende och allt vad det är kallas för verklighetsförnekelse, inget annat. Ska vi ha upp den energin och vara beroende av den så kommer ekonomin som vi känner den idag att totalhaverera. Den håller på att redan haverera igen pga de höga oljepriserna vi fick tidigare. Och det kommer bli värre för varje gång.

   Radera
  6. Fast det har ju pratats om det här i 20 år och jag har inte sett någonting av det i min verklighet. Prylar blir billigare och bättre hela tiden, och det har inte blivit dyrare att flyga eller åka bil. Och man kan ju tycka att om det varit sådan substans i domedagsprofetiorna så borde ju åtminstånde något ha blivit sämre, utan att teknikutvecklingen lyckats kompensera för det.

   Radera
  7. Tja.. det ær framførallt prylar vi egentligen inte behøver så mkt som blivit billigare o bættre. Ofta så håller de dock itne speciellt længe. Men det ær bara att se hur mkt vi får jobba idag.. bara før att betala av ett hus. Sen har teknikutvecklingen kompenserat før mkt hittills. Jag har inte hørt mkt snack om dessa grejer førræn sista 5 åren kanske.. dær man førsøkt hitta førklaringar till varfør ekonomin inte kommer igång mkt mer æn på pappret på många stællen. Men det har kommit rapporter långt tidager æn så visst.. men de har också hænvisat till en bra bit framåt i tiden. USA:s medelklass håller ju på att førsvinna. Rekormånga som går på bidrag osv. Mkt manipulerad/felvisande statistik. Fler lænder med skuldproblem. Det finns en orsak till att saker inte går att expandera som førr... eftersom det uppenbarligen inte sker.. utan att man får "fuska" med penningtryckande osv.. Hade vi haft oændligt med resurser så hade vi ju bara kunnat expandera allting.. skulder och produktion och det hade inte varit några problem før alla hade tjænat mkt mer næsta år osv.

   Radera
 3. Fy bubblan om det visar sig vara sant!

  SvaraRadera
 4. Citat:
  "Den billiga energin har en tendens att sina"
  Lite längre ner:
  "Frågan måste ändå vara vad man eventuellt kan företa sig för att undvika kollapsen. Tex stoppa befolkningsökningen. Utveckla energikällor som både är billiga och hållbara"

  No shit Sherlock!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag är i det här inlägget förmodligen främst ute efter att åstadkomma en problembeskrivning. Anger man problemen antyder man troligen också de möjliga lösningarna. Men det är inte lösningarna som utgör fokus i det här inlägget. De kan man uppehålla sig vid länge.

   Radera
  2. Hade du koncentrerat dig på lösningarna och försökte göra något åt dessa kanske problemen försvinner?
   Men du kanske tycker det bli lite jobbigt så?
   Eller du kanske vill att "någon annan" skall fixa det?

   Radera
  3. Jag har totat ihop en kort text med rubriken "Politisk intelligens enligt Kuckeliku" som jag snart torde skicka till Cornu. Den handlar mer om lösningarna än om problemen. Jag har dock en annan text som jag vill få publicerad först.

   Radera
 5. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 6. Har börjat sluta tro på alla domedagsprofeter. Det blir ingen kollaps.

  Forskning och ny teknik kommer tillgodose alla materiella önskemål med allt färre resurser och mindre arbete. Det går väldigt fort framåt nu på många fronter. Automation, återvinning, nya material, energi, m.m.

  Behovet av manuellt arbete är på väg bort -- där kommer det bli en rejäl omställning för samhället.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns skäl både till oro och hopp. Man behöver ha koll både på hoten och möjligheterna. Har man det så ökar utsikterna till ett positivt utfall. Jag har inga bestämda åsikter huruvida vi kommer klara av att hantera problemen eller ej.

   Radera
 7. Människor skapar mer än de förbrukar. Större befolkning leder därför till mer resurser, och det passar ju väl med vad som hänt i verkligheten ända sedan stenåldern. Visst används de billigast tillgängliga resurserna först (i urtid måste det faktiskt ha legat klumpar av rent guld på marken, sedan länge upplockade). Men utvinning av mer svårtillgängliga resurser blir hela tiden billigare tack vare teknologi, arbetsdelning, stordriftsfördelar. I en stor framtid kommer grundämnena HONC att vara de mest efterfrågade, med bara spår av metaller, eftersom de mest avancerade maskiner vi känner till består av dem (livet). Livet har inte drabbats av någon resursbrist trots att det har utvunnit dem i cirka 3500000000 år. Det är bara politiska system som kollapsar, därför att en stat i grunden inte är nånting annat än ett pyramidspel.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Det är bara politiska system som kollapsar, därför att en stat i grunden inte är nånting annat än ett pyramidspel."
   Ehh nej? I princip allt kollapsar. Till och med Solen kommer en dag att kollapsa när den bränt bort tillräckligt mycket av sina resurser, hela vårt solsystem kommer då följa med.

   Fast universum är kanske egentligen bara ett stort pyramidspel skapat av politikern Gud för att parasitera på oss produktiva nordeuropeiska slavar (vi vet ju vad du tycker om folk från Sydeuropa och Mellanöstern) och sko sig själv?

   Radera
  2. Peakojlorna brukar skjuta upp sin domedag med fem år åt gången, inte med en miljon gånger historisk tid.

   Radera
 8. Billig energi är roten till mycket av jordens förstörelse. Dyr energi och färre människor är nog bättre.
  Tror dock inte att det blir bra generellt och varje folk, bör se till sin och sin närmaste omgivnings bästa. Se till att befolkningen minskar (eller i vart fall inte ökar) och att naturen inte förstörs.
  I Sverige är det tyvärr så att staten blivit folkets fiende eftersom de som driver staten idag gör det för egen vinnings skull. Officiellt har man också förklarat att det folk man parasiterar på inte finns. Allt för att detta folk inte skall ges möjlighet att utveckla den enighet och kraft som ofelbart skulle kasta dagen makthavare från sin tron. Istället försöker staten ge den enskilde tron att lyckan består i att vara konsument i ett konsumtionssamhälle. De räds SD eftersom de ser en risk att svenskarna skall börja tro på sig själva som en enhet/folk igen och då ofelbart kasta hela etablissemanget i rännstenen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. All makt åt SD, våra befriare!

   Radera
  2. Men för fan elda upp en tusenlapp varje gång du tankar bilen eller betalar elräkningen. Si så får du den dyra energi som du vill ha. (Helt j-la ... i pallet, den där snubben glömde ta på sig tofflorna. )

   Radera
 9. Kuckeliku pekar ut viktiga "pressure-points" i den förändring som ståt för dörren. Jag delar hans analys att stora nyckelkomponenter av problemet; bla. miljöförstöring, överbefolkning, automatisering, naturresursbrist, avindustrialisering och rovkapitalism (i diametral motsats till den konstruktiva kapitalism som visonerades från första början av bla. Mill & Co) inte går att angripa politiskt. Det kommer med andra ord att smälla. Ganska snart.

  Vad jag dock inte riktigt håller med om, är att den kommande kollapsen kommer att vara apokalyptisk. Jag vet att jag nu kommer att nagelfaras av de flesta här på bloggen men jag hävdar envist att förvisso kommer den kommande kollapsen att vara allvarlig och till delar våldsam, med omfattande social och ekonomisk skada som följd. Men att samhället fullständigt fallerar till oigenkännlighet tror jag inte kommer att ske. Däremot kommer vi att ha en situation liknande en kombination av "the Winter of discontent" i GB på sjuttiotalet och nittiotalskrisen. De ekonomiska realiteterna kommer då att tvinga fram en ny ekonomi. Kanske mer lokal och energisnål i motsats till global och energiintensiv?

  Jag tror själv på en kombination; stora delar av ekonomin kommer att skalas ner till mindre och mer lokala nivåer, och en betydligt mindre del internationell ekonomisk aktivitet kommer att vara kvar. Jordbruk, den del av industrin som blir kvar och handel kommer att bli mer årstidsberoende. Lastbilstransporter blir kanske ersatta av pråmar på kanaler och kustskeppandet kanske kommer tillbaka? Flyget kommer med all sannorlikhet koncentreras till militären, och kanske ett eller två flygbolag, förbehållana dignitärer, rika och en och annan filmstjärna.

  På det personliga planet tror jag att de eskalerande bränslepriserna leder till att mer manuellt arbete kommer att bli vanligare. Att sköta en storstads behov utan billig bensin och diesel kommer att vara extremt arbetsintensivt. Handeln (de 10-20 % som kommer att finnas kvar s.a.s) kommer att flytta ut från gallerier och köpstäder till gator och torg. Framtiden bär med andra ord knappast med sig Mad Max, men mer hårt manuellt arbete, mindre storstäder, långsammare resor, fler storgårdar, mer små och medelstor industri med lokal basis, mer reparation och underhåll än slit och släng, och en del byteshandel. Allt ackompanjerat av en tjock doft av träkolsmilor, hästskit, stekt kråka och gengas.

  SvaraRadera
 10. Många intelligenta människor över 15 är nog inte alls övertygade om ditt resonemang. Hindrar i inte att det är rätt iofs.

  Tycker att resonemang av det här slaget blir lite svepande utan siffror.

  Tex kan man studera befolkningsökning sedan 1960, vilket det finns data för. Enkelt att googla fram. Som referenser kan vi ta kina och Indien. Kina har dubblat sin befolkning. Indien har trefaldigat befolkningen sedan dess. Då brukar ändå Indien tas som skräckexempel i denna tävling. Tyvärr har vissa länder lyckats fyrfaldiga sin befolkning eller mer. Dessa länder återfinns till stor del i mellanöstern och Afrika. Naturligtvis är det ingen tillfällighet att migrationsströmmarna kommer från dessa länder. Trycket måste ned. Frågan är om Europa kan ta ansvaret för denna tryckutjämning?

  Även intressant att ta Sverige som referens vad gäller demografi. De senaste 100 åren har vår befolkning fördubblats. Hälften av ökningen beror på invandring till skillnad från ökningen i u-länder.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är ju troligt att Kina eller Indien kommer att råka illa ut först. Speciellt Kina ligger ju illa till då de håller på att fuska med siffror och även är aggresiva politiskt

   Det finns också forskning på området som motsäger det du säger utan referenser, tex:
   Human population reduction is not a quick fix for environmental problems

   "The inexorable demographic momentum of the global human population is rapidly eroding Earth’s life-support system. There are consequently more frequent calls to address environmental problems by advocating further reductions in human fertility. To examine how quickly this could lead to a smaller human population, we used scenario-based matrix modeling to project the global population to the year 2100. Assuming a continuation of current trends in mortality reduction, even a rapid transition to a worldwide one-child policy leads to a population similar to today’s by 2100. Even a catastrophic mass mortality event of 2 billion deaths over a hypothetical 5-y window in the mid-21st century would still yield around 8.5 billion people by 2100. In the absence of catastrophe or large fertility reductions (to fewer than two children per female worldwide), the greatest threats to ecosystems—as measured by regional projections within the 35 global Biodiversity Hotspots—indicate that Africa and South Asia will experience the greatest human pressures on future ecosystems. Humanity’s large demographic momentum means that there are no easy policy levers to change the size of the human population substantially over coming decades, short of extreme and rapid reductions in female fertility; it will take centuries, and the long-term target remains unclear. However, some reduction could be achieved by midcentury and lead to hundreds of millions fewer people to feed. More immediate results for sustainability would emerge from policies and technologies that reverse rising consumption of natural resources."

   Radera
  2. Det kan säkert stämma att befolkningsökningen har ett starkt rörelsemängdsmoment. Men om du tror att det motsäger något i mitt påstående så har du missförstått. Vad befolkningsökningen varit sedan 1960 i olika länder är ju fakta. Sedan påpekade jag att det föreligger En stark korrelation mellan mycket hög befolkningsökning och de länder som på sistone kreverat eller är tillräckligt dysfunktionella för att massmigrera ifrån.

   Din lilla länk hävdar att vi inte kan göra så mycket åt befolkningsexplosionen. Dvs problem.

   Radera
 11. Vi bygger upp våra egna system som sen kan kollapsa. Skuldbubblan med bostadsbubblan drivs på av politiker, banker och riksbank och fårket hänger på. Vad händer när det briserar?

  Man stänger ren och utsläppsfri kärnkraft och eldar mer med fossila bränslen. Vad händer med väder och ekosystem då?

  Kapitalismen och fördelningen av pengar är som den är för att människorna är som de är. Fördela alla världens tillgångar och pengar jämnt fördela på alla människor på klotet. Några år senare ser fördelningen liknande ut som i dag.
  Det finns spara eller slösa personer. Vissa bränner på konsumtion och lyxlir och pengarna går åt. Andra sparar eller tjänar pengar på pengar och klyftor bildas därför. Visst det finns alltid en skara som av olika anledningar inte kan.
  Om den här sk. rättvisan ska uppehållas så måste pengar konfiskeras och omfördelas ofta. Men då minskar nog all lust till utveckling och hela samhället stagnerar och likgiltigheten flödar. Ett annat ord på detta är kommunism.

  SvaraRadera
 12. Ja en kollaps är alltid annalkande. Men den "stora" kollapsen ligger alltid längre bort än i våra föreställningar. Å andra sidan kan kollapser komma plötsligt och utan förvarning. Inte sällan utlöses de ur andra orsakssammanhang än dem vi föreställt oss men med kedjeeffekter. Men visst, vår sårbarhet ökar med att vi blir fler och fler och cykliskt sett kommer vi alltid att få större nedgångar inom skilda områden. När flera sådana områden cykliskt konvergerar är riskerna särskilt stora. Just nu; Ökad krigsrisk; MÖ, Ryssland och Kina-Japan-USA. Global skuldkris och ökande klyftor leder till förtroendekris mot det styrande etablissemanget. Tilltagande väderinstabilitet påverkar infrastruktur och jordbruk.

  Vi står onekligen inför en skuldkris. Frågan är bara om och när och isf hur den briserar? Det är bl.a centralbankernas uppgift att se till att inflationen löser ut oss från en riktigt allvarlig kris. Kommer de att lyckas? Ingen som vet.

  Kedjereaktioner är signifikativa vid kollapser. USA´s Stora Depression på 30-talet berodde på bl.a 4 faktorer:

  1. Ny teknik skapar hög produktivitet och investeringsvilja(strukturomvandling jordbruk/tillverkning)
  2. Bankerna tillåter spekulativ utlåning men deltar även själva
  3. Konsumtionslån en ny företeelse, t.ex billån till H Ford´s masstillverkade T-Ford
  4. Finansiell kollaps även hos handelspartners förstärker problemen hemma

  Vi tänker alltid på börskraschen 1929-31 som den Stora Depressionen i USA. Men det var spekulationen i t.ex ny odlingsteknik som i sin tur möjliggjorde The Dustbowl och som drev bönderna i misär(kollapsande fastighetspriser och odlingsbar mark). Arbetslösheten på 25%(1-2 år) bestod till stor del av bönder som senare kunde omallokeras till den växande tillverkningsindustrin. Depressionen förlängdes av framförallt två skäl. Påverkan från Europa och fortsatt torka under 30-talet. Det rådde deflation och skuldkris. Krig brukar starta pga av ekonomiska skäl.

  SvaraRadera
  Svar
  1. rttck
   Ekonomin kan inte kollapsa om man gör rätt saker.
   Det är bara när alla pengar tillverkas som krediter som ekonomin kan kollapsa.
   Pengar tillverkas når vi lånar pengar, då ökar hela tiden skulderna och då kommer det en dag då skulderna inte kan betalas.
   Alla pengar som tillverkas blir en skuld till banken.

   Riksbanken kan tillverka pengar och ge dom till staten då kollapsar inte ekonomin skulderna ökar inte.
   riksbanken kan ge staten pengar tills vi når 2% inflation eller när arbetslösheten är borta.

   Pengar är bara siffror på papperslappar eller siffror i datorer, pengar kan tillverkas eller tas bort.
   Så gör banker när dom ger krediter och drar in krediter, riksbanken kan även tillverka pengar om ekonomin behöver mer pengar.

   Det är den neoklassiska skolan som skapar kriser när dom förbjuder riksbankerna att tillverka pengar.

   Radera
  2. Oväntat att ekvationsteorins lösning på problemen är "tryck lite mer pengar" (oavsett vad problemet är skall det tydligen alltid gå att lösa med att trycka mer pengar)...

   Radera
  3. Anonym, förstår du inte vad ekvationsteori skriver? Det är de privata bankerna som tillverkar pengarna genom krediter och dessa "pengar" tas ur tomma luften, det är inte pengar som banken har i något valv. Dessa krediter skall bankerna sedan ha ränta på trots att de är tagna ur tomma luften. När krediterna skapas men inte räntan så blir det över tid kapitalbrist i systemet om inte kreditmassan hela tiden byggs på. När skuldmättnad infaller stannar maskineriet och bubblan brister. En sådan situation varnar många insiktsfulla för att kommer att inträffa under den andra halvan av 2015.

   Radera
  4. @wikstrom Jo, men har du studerat ekvationsteorin så vet du ju att lösningen på alla problem är att trycka mer pengar - tydligen aldeles oavsett vilket problemet är. Tesen är lite att varje storlek på penningmängden är för liten.

   Radera
  5. anonym, det är klart att penningmängden blir för liten då räntan inte skapas och lånen är amorteringspliktiga ( utom i Sverige på ) . När lånen amorteras dödas pengarna, de tas alltså ur systemet. Då är det klart som korvspad att nya krediter måste ut på marknaden i en allt stridare ström. Av den anledningen är nu räntorna löjligt låga för att attrahera till allt mera lånande. Det hemska i denna soppa är att stater inom EU är tvungna att låna från ECB som skapar den digitala skiten ur ingenting. Där har vi roten till det onda som vi nu ser verkningarna av. Inte finns det någon lösning på detta problem som är bra för medborgarna inom EU. Man har haft 7 år på sig sedan senast kollapsen att få ordning på skiten men krisen bara eskalerar.

   Radera
  6. @wikstrom Hade du läst ekvationsteorins alster hade du ju sett att penningmängden är för liten aldeles oavsett. Penningmängden är större än den varit för det mesta på de flesta sätt att mäta och likväl tycker ekvationsteorin att det måste till mer pengar. Även när rubeln föll som en sten var lösningen enligt ekvationsteorin att man skulle trycka mer rubel. Och skulle folk drubkna i pengar, ja då skulle man säkert lösa det med att trycka mer pengar.

   Radera
  7. wikstrom
   Bra du har förstått hur pengar skapas.

   Anonym läs på, Jag säger inte att vi alltid måste trycka pengar.
   Jag säger att vi måste trycka pengar när vi har ett inflationsmål på 2% och löneökningar.
   Inflation och löneökningar förstör värdet i pengarna då måste man öka mängden pengar för att kompensera det.

   Noll inflation och noll löneökningar då måste vi inte trycka pengar.


   Tänk om folk var så intelligenta att dom förstod varför vi har ett inflationsmål på 2%.
   Det har bankerna hittat på för att våra pengar ska förstöras, sen måste vi gå och låna nya pengar av bankerna, då får dom ränteintäkter på det vi lånar.
   Inflationsmål på noll då behöver vi inte låna lika mycket och våra pengar förstörs inte, bankerna gör inte lika mycket pengar då.

   Radera
  8. Så bra att du tycks ha kommit il lite insikt, men du har fortfarande en bit kvar.

   Du du ifrågasätter inflationsmålet och verkar förorda nollinflation, men med tanke på att vi har just det och att du likväl förespråkar att trycka mer pengar så kan man ju verkligen fråga sig hur du tänker. Oavsett vilket verkar du ju vilja trycka mer pengar.

   Radera
  9. Inflationsmålet är bara skapat för att våra pengar ska förstöras så vi måste låna nya pengar av bankerna.
   Så länge vi har inflationsmålet så måste vi hela tiden trycka nya pengar.

   Vi kan även låta riksbanken trycka upp 2% av pengarna och sen ger riksbanken pengarna till staten, då får staten en inkomst så vi kan sänka skatterna
   2% av penningmängden är mycket pengar ca 50 miljarder

   Antingen trycker bankerna upp 2% av penningmängden och lånar ut dom till BLT eller så trycker riksbanken upp pengarna och ger dom till staten.
   exakt lika mycket pengar hamnar i ekonomin.

   Bankerna har över huvudet på politikerna och folket bestämt att dom ska tillverka pengarna och låna ut dom till folket för då får dom ränteintäkter på dom 50 miljarderna.
   bankerna har hittat på en modell som gynnar dom att modellen inte fungerar skiter dom totalt i, modellen är så dålig att banker även går i konkurs, dom gräver sin egna grav.

   Jobbar du i en bank?
   Du vill inte ens erkänna att privata banker trycker upp våra pengar nu.
   Du vill bara förstöra alt du vill utplåna alt liv på jorden.
   Med din ekonomiska modell så blir det en kollaps.

   Här står det hur din modell förstör ekonomin.
   http://nationalekonomi.blogspot.com/2012/04/en-matematisk-omojlighet.html

   Radera
  10. @ekvationsteorin

   Med tanke på att du verkar ifrågasätta inflationsmålet så vore det kanske på sin plats att du är klar med vad du tycker är rimligt inflationsmål. Om du tycker noll är ett rimligt inflationsmål så föreligger ju faktiskt inget behov av att vidta någon särskild åtgärd för att komma tillrätta med inflationstakten.

   För övrigt så har vi förklarat vad det är för fel i ditt resonemang i ditt blogginlägg. Du kanske har lyckats tänka till lite de senaste tre åren - eller står du fortfarande kvar och stampar på samma punkt?

   Radera
  11. Du har aldrig förklarat något du påstår att man kan öka lönerna med exempelvis 4% och sen öka pengarna med 2% år efter år.
   Du klarar inte ens av grundskolans matte.
   Den som påstår att det går måste läsa om grundskolans skolans matte.
   http://nationalekonomi.blogspot.com/2012/04/en-matematisk-omojlighet.html
   Du förstör avsiktligt vår ekonomi för att gynna dig själv. så korkad att du tror på det du säger kan du inte vara.

   Ingen ekonom påstår att det går alla vet att det inte går att öka lönerna mer än penningmängden räknat i %.
   Bara konspiratörer och haverister påstår att vi kan öka lönerna med 4% och penningmängden med 2% år efter år.

   Radera
  12. Sluta tjata, ekvationsteorin. Du har fel. Du blandar ihop enheter. Löner är pengar/tidsenhet och pengamängd är pengar, inte per tidsenhet. Det är som att jämföra fart med sträcka.

   Du har fel, fel, fel, fel, fel och fel. Och "ingen ekonom"? Du är ju inte ekonom, utan helt obildad. Övriga kan läsa om det här:

   http://cornucopia.cornubot.se/2012/09/enheter-och-ekonomi.html

   Radera
  13. Cornu du kan få fängelse för förtal.
   Du ljuger rakt av bara för att göra dina annonsörer glada, det var nära att det blev en polisanmälan.
   Pengar är pengar, löner betalas ut med pengar och penningmängden består av pengar samma enhet.
   Att folk gick på det du skrev är ofattbart.

   Du tänkte först publicera min ekvation men sen insåg du att dina annonsörer inte gillade det.
   Det finns mejl som bevisar det.

   Varför måste du förstöra vår ekonomi, varför skriva dumheter.
   Du är duktig på att skriva böcker, bloggen kunde få fler läsare om du slutade skriva dumheter.   Radera
  14. @ekvationsteorin Ditt exempel är verklighetsfrämmande - det som för närvarande snarare händer är att lönerna ökar med 2% och pengarna med 4% (det är inte just de siffrorna, men penningmängden ökar snabbare än lönerna). Skall du räkna på något så räkna på konsekvenserna av det istället.

   Vidare för att man skall kunna dömas till fängelse för förtal så skall det vara grovt. Cornus påstående är ju helt baserat på dina så kallade resonemang - de visar ju klara tecken på bristande bildning.

   Radera
  15. Vi har inte ökar lönerna mer än pengarna, bara i kriser, men du göra det nu.
   Den österrikiska skolan vill minska ökningstakten på pengarna, många pratar om att minska på pengarna i ekonomin och inte ett ord om att vi då måste sluta öka lönerna.

   Börjar vi amortera som cornu vill så minskar pengarna, pengar skapas när en kredit ges och tas bort när man amorterar tillbaka.

   Det jag säger är relevant många vill att vi slutar öka pengarna eller inför en guldmyntfot.
   Guldmyntfot är ca 2% ökning av pengarna, det räcker då att statsministerns lön ökar med 3% för att hans lön ska bli större än alla pengar som finns (det tar över tusen år)

   Slutar vi att låna till bostäder så upphör bankernas sedelpressning och då går vi direkt in i den matematiska omöjligheten.

   Med ett inflationsmål på 2% och löneökningar på ca 3% så måste pengarna öka med 5%.
   Pengar skapas bara när vi tar en kredit, vi måste låna eller så går ekonomin sakta under.
   politiker vill att vi ska börja amortera och minska vår skuldsättning bra tanke men då slutar pengarna att öka.
   Dagens modell fungerar inte och alternativa teorier som pratar om att bara öka pengarna med 2% fungerar inte.


   Jag har rätt för matematiken är riktig.

   Dom som vill minska på pengarnas ökningstakt förstör ekonomin garanterat.

   Radera
  16. @ekvationsteorin

   Du får gärna ange källa när du påstår att lönerna inte ökar mer än pengarna. De källor jag hittar pekar på att just lönerna har ökat mer än pengarna sedan 90-talet.

   Eller skall du bara bladdra strunt istället för att kolla upp hur verkligheten ser ut?

   Radera
 13. Tyvärr ett outvecklat och ganska innehållslöst inlägg.
  "alla över femton vet att kollapsen är i ankommande" - vad baseras detta argument på? Magkänslan?

  "grundproblemet är det malhusianska dilemmat att stora delar av befolkningen alltid gör av många barn de kan och några till." - vilka är dessa delar av befolkningen som "alltid" gör så många barn de kan? I fattiga länder utan skyddsnät och pensioner där detta förekommer är orsaken helt enkelt att det behövs då livslängden är kort och barnen behövs för att säkra förälderns liv samt brist på preventivmedel. Likadant var det i Sverige, men med ökande livsstandard sjunker barnafödandet.
  Vidare är antalet människor ganska irrelevant till planetens hållbarhet - det som avgör är hur pass slösaktiga människorna är. Ska alla ha varsin bil, villa, årlig flygresa runt jorden, slänga 50% av maten samt ha en personlig dubbla uppsättning av teknik-polarna, så kommer jorden inte att hålla. Nu behöver det dock inte förbli på det förhållningsättet.

  "den billiga energin har en tendens att sina" - åter igen handlar det inte så mycket om mängden energi vi har tillgänglig, utan hur vi använder den. Idag har människor världen långt mer energi än vad vi egentligen behöver. Detta gör sig uppenbart i hur billigt det är att tex flyga, köra bil, använda energikrävande prylar och liknande. Visst blir ekonomin lidande av dyrare el, men jag uppfattar det som att det främst beror på att ekonomin är anpassad till ökade elpriser, snarare än att det inte går att föra en ekonomi utan ett överflöd av energi.
  Vi lär med andra ord inte hamna i någon kollapsad medeltid bara för att vi tvingar anpassa oss efter den mängd energi vi kan få från tex solpaneler.

  "arbetstillfällena ökar inte, utan minskar i takt med automatiseringen"
  Att framställa detta som ett problem är absurt. Att människor behöver göra allt mindre för att få en likvärdig, eller ökad välfärd är inget dåligt. Problemet är istället de, liksom författaren, verkar tro att vi måste ha ett "riktigt jobb" (dvs enligt det som klassades som jobb utefter 1900-talets definition) för att kunna leva ett värdigt liv.
  Dock finns det en poäng i att de som äger den allt mer automatiserade produktionen kan komma att få enorma intäkter jämfört med de som blir ersatta av automatiseringen. Detta förutsätter dock att inga som helst reformer införs för att fördela intäkterna.

  "man behöver i stort sätt vara miljardär på Bermudas för att klara sig undan, typ"
  För att klara sig undan från vad då? Låt säga att samhället föll så otroligt långt tillbaka att den hamnade på den levnadsstandard som rådde 1915, eller rent av 1815 - jämfört med dagens svenska medelklassliv var livet då förvisso rejält hårt, men det var knappast att hela mänskligheten låg och vred sig i plågor.

  På det stora hela saknar jag en definition av vad "kollapsen" innebär. Utan att definiera innebörden av en "kollaps" går det inte att föra en vettig diskussion. Innebär "kollapsen" att börsen faller till 60-talets nivåer, eller innebär den inbördeskrig i Sverige mellan proletärer och adeln?
  För såvida vi inte talar om kärnvapenkrig eller en global uppvärmning som plötsligt vänder polerna uppochner så ser jag ingen anledning till det domedagsscenario som författaren verkar förespråka.
  Som sagt, även om 1800-talet sög jämförelse med idag, så kunde folk leva hyfsat okej liv ändå.

  Ett lästips är "undergångens mysiga mörker" som handlar om hur vi alltid har talat om olika typer av undergången, men hur vi människor faktiskt är förvånansvärt bra på att ta oss i kragen och hindra katastrofer när det väl kommer till kritan.

  Med lite analys framstår tyvärr inlägget främst som pessimistiskt raljerande.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Problemet är ju att som samhället är utformat idag så är de flesta beroende av ett jobb för inkomst. Förr i tiden hade man "för mycket" jobb, man kunde slita hela dagen på åkern, gården etc. Nu med urbaniseringen har många inget vettigt att göra om de inte anställs.
   Och när tillverkningen blir billigare så gynnar det främst de få som äger produktionen, därav tar den berömda 1 procenten hela tiden större andel av kakan.
   Denna utveckling är olycklig och kan leda till oroligheter.

   Ett annat problem är de blinda fläckar som människan har. Om vi funderade skulle vi nog inse att konsumtionssamhället efter en viss gräns inte alls gör oss lyckligare, men det belastar planeten allt mer.

   Men till skillnad från mycket annat så utbildas vi inte i hur vi själva fungerar så vi spelar med och kör på i samma hjulspår.

   Radera
  2. @Reymar;

   Är det inte så att det är inflationen och behovet att konsumera som förändrat samhället? Samhälls-ekonomin har blivit beroende av mer och mer konsumtion för att ständigt växa. Ju högre kostnader för att leva desto större risk vid ekonomiska problem. Nu har ekonomin blivit beroende av krediter för att kontinuerligt höja konsumtionen(BNP). Jag ser det som att vi mer och mer närmar oss slutet av en cykel som är ohållbar, dvs exponentiell och där bank&finans fått för stort utrymme. Vi kommer att tvingas ompröva välfärdssamhället som bygger på en stadigt växande skattebörda och ständig tillväxt. Dagens kreditekonomi har sanktionerats av våra politiker för att de ska kunna fortsätta att spendera mer än vad vi har råd med.

   En ekonomi som oftare tillåts gå i recession kommer cykliskt sett röra sig i kortare och mindre volativa faser(jmf den falska "The Great Moderation"). Tillväxten blir genomsnittligt lägre men glöm inte att tillväxt i sig främst springer ur nya teknologiska vinningar. Oavsett inflation och allmän konsumtions- och kredittillväxt. Inflationstakten skulle bli lägre.

   Dagens deflations-ekonomi(disinflation) beror på överskuldsättning och att vi är nära toppen av nämnda exponentiella uppgång. En slags tillväxt-stagnation som avspeglas i reallöne-utvecklingen i väst. Tyvärr är många blinda för utvecklingen. T.ex de som framgångsrikt tillhör en allt mindre skara i storstäderna och som arbetar inom nya teknik-områden.

   Vi lever ständigt med strukturomvandlingar men ibland tar de påfrestande jättekliv.

   Radera
  3. "Samhälls-ekonomin har blivit beroende av mer och mer konsumtion för att ständigt växa."

   Precis! _Samhället_ har blivit beroende av en konsumtion som konsumenterna själva inte behöver. Vi har tänkt fel någonstans.
   Vi borde fundera över hur vi gör rätt härifrån.

   F.ö. när samhället spenderar pengar så omsätts de, dvs de flyttas runt, och i ett idealt system återcirkulerar de till slut.
   Men när pengar koncentreras hos få individer så flyttas de inte runt på samma sätt, eftersom att det är omöjligt att spendera de rikedomar som världens rika idag besitter.

   Det är mina tankar iaf..

   Radera
  4. Det ligger mycket i det du säger om de pengar som rika kan tillgodo se sig med(de under betalar givetvis via konsumtion, boende, riskkapital etc) och som inte omsätts och investeras på ett produktivt sätt. De rika har alltid ett stort sparande(ej produktivt). Kapital de inte behöver och som mest placeras som tillgångs-förräntning. Nu är jag inte motståndare mot de rika isig men det finns ett problem när stora förmögenheter kan skapas samtidigt som investeringar i produktivt realkapital stagnerar. Utan investeringar inga jobb och dålig löneutveckling. En negativ spiral. Sverige ligger lite bättre till internationellt.

   ps! Jag menade egentligen inte recession utan lågkonjunktur 15:12.

   Räntan är idag ett stort problem. Det visar att kapitalet desperat letar tillfälliga tillgångar att placera i, t.ex fastigheter vilket även avspeglas hos creti&pleti(dvs vi). Vi härmar och understödjer de rikas agerande. Avkastningskraven under dagens ränta är låg(inte hos banker dock) vilket gör att en hel del kapital kommer att felinvesteras. Det visar sig när cykeln vänder! Eufemismen "när det blir ebb visar det sig vilka som badar nakna" är klassisk. Kapital kommer återigen att bli en trång resurs. För trång tyvärr.

   Radera
  5. Investering i befintliga fastigheter torde vara negativt för samhällets utveckling. Det ger ju absolut ingen förbättring alls.
   Investering borde ske i produkter och tjänster som kommer samhället tillgodo. Mer effektiva flygplan, kraftframställning, läkemedel etc.

   Tycker det är sorgligt att läsa om när t.ex. Kinnevik "investerar" i ett företag som Zalando som är något så generiskt som en webplats som säljer saker.


   Hursom, jag skulle vilja höra några tankar eller idéer på hur resurser kan fördelas bättre utan skatt och moms. Går det överhuvudtaget? Eller måste samhället vara beroende av konsumtion som egentligen är kontraproduktiv?

   Lägre skatt på investeringar som bidrar till samhällsnytta kanske?

   Radera
  6. Ditt resonemang är felaktigt eftersom de inte upprätthöll samma folkmängd vid de tidpunkterna du anger. Populationen kommer att minska till den mängd som den tillgängliga teknologin tillåter.

   Radera
 14. Det krävs nog ett viss sorts kynne för att tolka in kollapser i problemen man ser framför sig. Domedagsprofetism kommer i vågor och har gjort så minst så länge man kunnat skriva. Ändå tycks mänskligheten stappla vidare. Man kan ju fråga sig om just kollaps är den enda eller ens den rimligaste följden? Det finns en hel skala av olika grader av motgångar att ta till. Detta kan lika gärna visa sig som dyra bananer och fortsätta som det gjort i de senaste årtiondena.

  SvaraRadera
 15. Kuckeliku,

  Kolla in

  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_and_dependent_territories_by_fertility_rate

  Jättemånga länder har födslotal under magiska 2.1 (som bibehåller befolkningsmängden). Så fort folk får det bättre slutar dom föda så många barn. Alla länder med födslotal under 2.1 kommer behöva invandring, eller göra pensionärerna besvikna...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror att framtiden heter automatisering snarare än fler händer.

   Radera
  2. Kollaps betyder ju förenkling

   Det är nog mest ett tecken på vilka länder som kan kollapsa först. Alltså Kina eller Indien.

   Radera
 16. Det du kallar globala feodalherrar är jättebra om man är rädd för kometen eller någon annan kollaps. Globala distribuerade tjänster som undviker skatt, tex taxi-liknande tjänster via mobilapp, airbnb.com, etc löser problem på ett mycket effektivare vis än klassiska företag som måste dras med skattejurister, dyra revisorer, fackförbund osv.

  Om du vill ha färre människor, måste du göra dom rikare. Rikare blir dom om människor som jobbar skapar värde, istället för att (liksom politiker, byråkrater, osv) paratisera på andra som skapar värde. Mer värde ur människors slit får du om du välkomnar "globala feodalherrar". Dom har nämligen effektivare flöden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Problemet är att pengar inte cirkulerar tillräckligt bra. Om de globala feodalherrarna bara vill investera i högautomatiserade företag så kommer väldigt få ha råd att köpa deras produkter. Produkterna måste bli lortbilliga om folk skall ha råd. Men finns det något våra politiker och ekonomer är rädda för så är det väl deflation.

   Radera
 17. Btw minns med en tår i ögat när bloggen handlade mer om sådant här och mindre om ryssofobi.

  SvaraRadera
 18. Angående medelklassens död verkar ryktet överdrivet.

  "Arbetstillfällena ökar inte, utan minskar snarare i takt med den tilltagande automatiseringen. Lönerna minskar också pga att produktionen flyttar dit där lönekostnaderna blir minst."
  Detta verkar käpprätt. I Sverige har vi sett reallönehöjningar på 50% under de senaste 20 åren, då produktion har flyttat från Sverige i stor skala. Samma fenomen gäller i stort sett övriga Västeuropa.
  Då återstår bostadskraschscenariot. Men enbart det räcker inte för att skapa en kollaps. Fallhöjden är dessutom starkt begränsad vad gäller fastigheter, i stora delar av lander är det dyrare att bygga ett hus än att köpa ett existerande. Där är knappast en krasch i fastighetspriser något viktigt framtidsscenario.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Historien ger ofta ingen god vägledning om framtiden. På lång sikt tar nog automatiseringen flertalet arbeten. Frågan är bara när. Det förefaller mig också som att svensk ekonomi hålls uppe av att folk skuldsätter sig för livet snarare än av att vi är så förbannat duktiga.

   Radera
  2. Really, googla om usa:s medelklass..

   Radera
  3. Att folk skuldsätter sig påverkar konsumtionen givetvis.
   Men det återstår ändå det lilla faktumet att svenska reallöner kraftigt har stigit de senaste 20 åren.

   Radera
  4. Och som sagt; fastigheternas prissättning räcker inte för att skapa en kollaps. Det kan låsa in en del människor i sina bostäder en period, det kan få effekter på konsumtion, aktiehandel och andra tillgångsslag etc, men det kan inte få landet att kollapsa.

   Radera
 19. Så länge folk får mat på bordet kommer de att stå ut med i princip vad som helst och vänta på att någon annan skall göra något - den globala arbetslösheten är väl redan över en miljard har jag hört och det enda detta har lett till är lite religiös extremism ("lite" i förhållande till antalet globalt arbetslösa då alltså). Det var inte brödköerna som fällde kommunismen i öst - det var längtan efter att se om det verkligen var grönare på andra sidan gärsgården. I dagens internetinformade globala samhälle vet vi att det inte finns något sådant alternativ att hoppas på.

  SvaraRadera
 20. Jepp vår civilisation kommer att kollapsa när energin tar slut som behövs för att:
  1) utvinna fosfater
  2) utvinna energi
  3) sköta storskaligt jordbruk
  4) transportera energi
  5) transportera livsmedel
  6) värma bostäder
  7) transportera vatten till brukare

  Då kommer vi äntligen att inträda det miljöpartistiska Nirvana med oceaner av närodlade giftfria livsmedel, oexploaterade älvar och ingen kärnkraft. SD kommer också att bli jättenöjda eftersom immigrationen kommer att nästan tvärstanna helt när alla transporter sker med segelfartyg, med häst eller till fots.

  Alla nöjda alla glada :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kommer inte ske. När oljan blir för dyr kommer man börja använda el för att framställa metanol istället.

   Samt så kommer mycket elektrifieras. Elproduktion har nämligen fortf enorm potential.

   Men långa (flyg)resor och importgods kommer bli dyrare.

   Radera
  2. Precis, _om_ vi går in i "lågenergiläge" så finns det ett par ganska enkla reserver (som vi inte använder nu när energi är så billigt):

   * Minskade eller slopade flygresor för nöjes skull
   * Minskade eller slopade bilresor, alternativt kraftigt ökad samåkning, kombinerat med elektrifiering
   * Minskat köttätande
   * Mindre uppvärmning av bostäder och lokaler (inklusive förbättrad isolering)

   ... och detta handlar alltså om saker som de flesta kan göra utan att det är en katastrofal uppoffring.

   Radera
  3. Samt att bränsleförbrukning är knappast en faktor i folks bilval idag. Förr i tiden hade en Volvo 740 115hk och det räckte bra, nu snittar väl de V70 som säljs på 200hk.

   Och SUV-trenden är större än någonsin.

   Radera
  4. Japp, allt är tecken på att energipriserna är låga idag. El, bränsle och drivmedel motsvarar ungefär 8-9% av hushållens utgifter idag. Även om dessa priser (som ju till stor del består av punktskatter) skulle fördubblas, så vore det inte en jättesvår uppgift att anpassa konsumtionen därefter.

   En tredubbling blir jobbigt, men då måste underliggande råvarupris och elpris öka med en faktor 4-5 eller så. Vid en så pass kraftig ökning blir det plötsligt mängder med alternativ som blir lönsamma, samtidigt som konsumenterna såklart kommer att anpassa sig (det blir otroligt lönsamt med isoleringsarbete eller att låta bilen stå, till exempel).

   Radera
  5. Ni glömmer en detalj: att så länge som det är billigare att utvinna energi än att förbruka eller transportera den så har vi få problem. Dvs det finns ett överskott på energi! Kruxet är dock vad man ska göra när man måste börja rationalisera. Steg ett är givetvis att energin börjar konsumeras lokalt av den som har kontroll över resurserna. El kan inte transporteras hej vilt och och i en situation av energibrist blir el en strategisk ekonomisk och militär tillgång som inte kommer att vara fritt tillgänglig. Sverige har här en stor fördel även om våra (korkade) politiker gör sitt bästa för att slumpa och slarva bort alla fördelar detta skulle kunna ge Sverige.
   Så när oljan tryter kommer energiresurserna (C, U och el) att vara väldigt ojämnt fördelade. Export kommer endast att ske i de fall de som har kontrollen kan skita i lokalbefolkningen. Ja förvisso lär det kanske dröja hundra år till dess, men vi är rätt körda om ingen ny billig och lättransporterad energikälla dyker upp (LENR skulle kunna vara en sån).

   Radera
  6. Många länder har potential för solkraft, och det pågår forskning på thorium-reaktorer, det ämnet finns nästan överallt och skulle lösa mycket.
   Har svårt att se var elkraft skulle bli en brist i framtiden. Det är ju däremot en brist idag i många afrikanska länder samt kanske indien.

   Radera
 21. En viktig iakttagelse är att när företagen växer ur sina nationella gränser, dvs när de nått sådan storlek att de måste hitta nya marknader utanför sina hemländer, så händer det saker. Dels kan de hålla politikerna som gisslan genom att hålla ner sina nationella investeringar och därmed lönerna. Kan inte landet ifråga skapa nya företag i nya branscher som kan växa sig tillräckligt stora kommer jobb och löneutvecklingen garanterat att stagnera.

  Zerohedge visade t.ex idag ett ex. på hur antalet låglönejobb i USA ökat lika mycket som jobb inom tillverkningsindustrin minskat. Exemplet visade tillväxten i antal bar-och servispersonal. Det illustrerar vart vi är på väg. Vi går mot större och större löneskillnader men vad värre är att antalet bättre betalda jobb minskar stadigt.
  Sverige ligger dock fortfarande bättre till men per capita ser det sämre ut. Inte minst genom den stadiga invandringen(men bättre enkla jobb än inga alls). Vi får hoppas att våra entreprenörer väljer att inte casha hem så fort framöver. Vi söker industrialister hellre än riskkapitalister. Flytta kompetensen från finanskapitalet till realekonomin där de gör bättre nytta. Jag tror att vi måste krascha innan man klarar av att politiskt hantera det uppenbara.

  SvaraRadera
 22. Kanske inte ditt bästa gästinlägg hittills, Kuckeliku, men blev iaf intressanta diskussioner i kommentarerna!

  Skriver du någon förresten annanstans också, rttck?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Magnus,

   Jag valde att ej skaffa egen blogg etc. efter noga överväganden. F.ö skriver jag under olika pseudonymer!

   Radera
 23. Att börja med "Alla intelligenta människor " är nog inte så smart. Det känns som en härskarteknik, kom ihåg att det finns flera orsaker till att människor ej tar till sig information även om de har hög mätbar intelligens tex: Förnekelse/Kübler-Ross-modellen, personlighetstyp och Grupptänkande.

  Sen så känner man ju igen sig i Dunning–Kruger-effekten och The illustrated guide to a Ph.D.

  John Stuart Mill :
  "Jag inser inte varför det skulle var något att glädjas över att personer. som redan är rikare än någon har behov av att vara, skulle kunna fördubbla sin konsumtion av sådant som ger liten eller ingen tillfredsställelse annat än som symboler för rikedom. Det är bara i mindre utvecklade länder som ökad produktion fortfarande utgör ett viktigt mål: i de mest utvecklade länderna behövs istället jämnare fördelning.

  Om jorden förlorar sin ljuvlighet genom obegränsad tillväxt av rikedom och befolkning, bara för att kunna hysa en större men inte lyckligare befolkning, så hoppas jag innerligt för eftervärldens skull att människorna kommer att nöja sig med ett stationärt tillstånd, långt innan de av nödvändighet kommer att tvingas till det.

  Det behöver knappast påpekas att ett stationärt tillstånd av kapital och befolkning inte innebär ett stationärt tillstånd för mänskliga framsteg. Det kommer att finnas lika mycket utrymme som någonsin för kultur och sociala framsteg; lika mycket utrymme att förfina konsten att leva, och mycket större sannolikhet för att så sker när kampen för överlevnad inte längre upptar all energi. Också det tekniska vetandet kommer att kunna utvecklas lika framgångsrikt, med den skillnaden att istället för att enbart tjäna syftet att få förmögenheter att växa, så kommer de industriella framstegen att minska behovet av arbete."

  SvaraRadera
 24. FED FOMC-statement nyss:

  Jag tolkade det som ett mer duvaktigt ställningstagande, dvs en höjning av FED Funds i september har minskat något. Marknaden är rådvill än så länge, en kvart efter rapporten. Mest rörelse i dollarn men utan riktning.

  Det måste komma riktigt starka siffror för juli/aug för en höjning. Blir börsen besviken eller tuffar vi sakta på?
  Gör vi inte ner under kvällen eller i vart fall håller oss över 2115(SP500) till veckans slut pekar det mot en fortsatt uppgång trots att börsen är trött. Å andra sidan är väldigt många pessimistiska nu vilket talar för uppgång. Kanske blir det en ny knapp ATH och igen en rejäl nedgång till motstånden kring 2050-2060! Zig-Zag, Zig-Zag.

  Dollarns styrka fortsätter och därmed kan en korrektion dröja. 2155 nästa vecka? Ja faktiskt! Där ligger nästa motstånd. DJIA har samtidigt sin 5´e träff(kursmönstret normalt färdigt) i en megafon(expanderande triangel) vid 18.430 ca(ATH).


  SvaraRadera
 25. Inte ofta man vill kommentera inläggen men detta var fan nog det mest korkade man läst på länge. Finns några gubbar här som verkar vara vettiga men annars är det många dystra människor som tror på undergång.

  Kollaps kanske kommer, men va fan, det har hänt förr, kommer hända igen, och det enda man kan vara säker på är att det blir ännu bättre efter. Aldrig någonsin har fler människor haft det bättre på världen, de rika blir rikare, medelklassen blir större, och de fattiga blir färre. Nästa år kommer det vara ännu färre fattiga och ännu större medelklass.

  Men förbered du dig för sämre tider. Alltid gött å veta att det finns någon att snylta på när skiten träffar fläkten...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tja du har iaf rätt i att de rika blir rikare. Alltid nåt.

   Radera
 26. Jag förstår inte var man får att energi skulle bli dyr/ta slut. Allt pekar väl i den andra riktningen. Vi står inför en revolution vad gäller energiutveckling. Vi kommer kunna köra svensk el på det vi idag kallar avfall från gammal kärnkraft under många hundra år. Eftersom avfallet är ett problem idag så borde ju de som kan använda den som bränsle få betalt för att "upparbeta" avfallet. Det tyder ju på att elpriset kommer bli mycket lågt. Vissa bedömer att den rörliga priset kommer gå mot 0. Kostnaden kommer vara ansluta sig till el-nätet, på samma sätt som vi har det bredband.

  Men det som kan sätta käppar i hjulen för denna utveckling är miljörörelsen. De kan tyvärr stjälpa hela teknikutveckling, göra Sverige till fattig-Sverige igen. Dock så kommer andra länder att gladeligen tuffa på. Se bara på Sydkoreas, Kinas, Rysslands och Indiens kärnkraftssatsningar. Där kommer ingen miljörörelse kunna lägga krokben för den teknik som är på antågande. Om jag förstår det rätt så lyckas man redan nu producera konventionell kärnkraft i Sydkorea till lägre pris än kolkraft. Jag tror på styrkan formeln E=mc2. Tyvärr så verkar västvärlden just nu helt akterseglad, de kan kanske återta kommandot (orka trycka ner miljörörelsen till det särintresse de är).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om man använder erkända källor och inte foliehattar så säger de att vi precis som du säger kan ersätta våra fossila energikälller (goda nyheter), de dåliga nyheterna är att vi inte hinner eftersom vi har börjat för sent.

   Hirschrapporten är en rapport från USA:s energidepartement utgiven i februari 2005. Den handlar om energiförbrukningen i USA. Hirschrapporten säger att vi måste börja 10 år innan oljeextraktionsmaxima för att hinna klart utan några större problem och 20 år om det skall bli omärkbart. Enligt exportlandsmodellen (olja tillgänglig på exportmarknaden) så skedde maxima år 2005. Rapporten ger ett antal uppskattningar från kända myndighter:
   http://www.netl.doe.gov/publications/others/pdf/oil_peaking_netl.pdf


   Rapporten "En amerikansk kubikmil olja" försöker sig på att förklara ovanstående genom att visa hur vi skall ersätta de 3 Cubic mile of oil (CMO) som vi idag totalt förbrukar

   Om vi har femtio år att utveckla den nödvändiga kapaciteten, så skulle det krävas följande för att ordna 1 CMO energi per år skulle kunna produceras av någon av denna utveckling:

   4 Three Gorges Dams, utvecklat varje år i 50 år, eller
   52 kärnkraftverk, utvecklat varje år i 50 år, eller
   104 koleldade kraftverk, utvecklat varje år i 50 år, eller
   32.850 vindkraftverk, utvecklat varje år i 50 år, eller
   91.250.000 sol solcellspaneler [19] utvecklade varje år i 50 år

   https://en.wikipedia.org/wiki/Cubic_mile_of_oil
   http://global.oup.com/us/companion.websites/9780195325546/


   Det finns också några intressanta rapporter från pentagon
   http://cornucopia.cornubot.se/2010/04/pentagon-borjar-prata-om-oljekris-2012.html

   Radera
  2. Japp, det är tunga investeringar som kommer behöva göras -- men inte alls omöjliga. Det är en utmaning, men inte alls otänkbart, att kraftigt öka kärnkraftsutbyggnaden.

   Radera
  3. Tuvärr är det billigare Uraniumet på väg att ta slut. Presentation från Dr. Michael Dittmar,CERN

   Extraktion av uran från havsvatten är en intressant ide. Men de bästa nuvarande processerna ger endast en EROI på 16 (10 gånger dyrare än gruvdrift ) (US DOE sid 16 Characterization and Deployment Studies and Cost Analysis of Seawater Uranium Recovered by a Polymeric Adsorbent System

   Thorium har man också funderar på men är väldigt dåligt pga:
   The high cost of fuel fabrication due partly to the high radioactivity of U233 chemically sepa rated from the irradiated thorium fuel.
   Separated U233 is always contaminated with traces of U232 (69 year half-life but whose daugh ter products such as thallium-208 are strong gamma emitters with very short half-lives). Although this confers proliferation resistance to the fuel cycle, it results in increased costs.
   The similar problems in recycling thorium itself due to highly radioactive Th-228 (an alpha emitter with two-year half life) present.
   Some concern over weapons proliferation risk of U233 (if it could be separated on its own), although many designs such as the Radkowsky Thorium Reactor address this concern. The tech nical problems in reprocessing solid fuels are not yet satisfactorily solved. However with some designs, in particular the molten salt reactor (MSR), these problems are likely to largely disap pear.
   Much development work is still required, before the thorium fuel cycle can be commercialized, and the effort required seems unlikely while (or where) abundant uranium is available. In this respect, recent international moves to bring India into the ambit of international trade might result in the country ceasing to persist with the thorium cycle, as it now has ready access to traded uranium and conventional reactor designs.

   Radera
  4. Absolut mycket dyrare, men då ska man komma ihåg att råvarukostnaden är en oerhört liten del i driften av ett kärnkraftverk. Som ditt citat säger också, "... unlikely while (or where) abundant uranium is available.".

   En tiodubbling av uranpriset skulle inte ge mer än en marginell (fåtal procent) ökning av elpriset.

   Radera
  5. Det är en 10x minskning av return of invetment. EROI är idag negativ (med externaliteter) för de verk som finns, vilket görs att de läggs ned och då anger de som byggt dem att EROI är 70. Vilket väl tyder på att EROI 70 är lite optimistiskt. Mer troligt är 5-10. Varför skulle annas verk läggas ned?

   Ringhals är dyrast med 33 öre per kWh efter alla skatter. Det är ungefär 20 öre per kWh innan skatter.

   Du har alltså 7800 kärnkraftverk att bygga fram till 2030 om vi skall endast använda kärnkraft, och sen skall du bygga anrikningsanläggningar till dem? Blir konkurrensen om materialet högre? Var skall du få oljan till maskinerna som gräver upp uranet eller skyfflar enorma mängder vatten för extraktion?

   Svaret är kärnkraft : "Meh"

   Ingen räddning alltså, men helt klart värt att arbeta vidare med, speciellt Gen IV och mindre verk som kanske kan massproduceras istället för dagens förvirrade leverantörer (och köpare)   Radera
  6. Av kostnaden på 20 öre/kWh så är det mesta inte bränsle idag, utan kanske 2-3 öre är bränslekostnaden. Tiodubbla det, och operatören får betala 20-30 öre extra per kWh. Det är fullt realistiskt om övriga elpriser stiger (vilket de ju gör i vårt hypotetiska katastrofscenario).

   7800 kärnkraftverk till 2030, var fick du det ifrån? Varför skulle vi bara använda kärnkraft, vi snackar väl i första hand om att ersätta fossila bränslen?

   Radera
  7. Phatcuru, Sverige/Frankrike lyckades göra sig av med sitt olje/kol-beroende på 10-20 år för elproduktion på 10-20 år. Kunde vi så kan givetvis andra. Att kärnkraft har blivit dyrt beror på miljörörelsen, får vi bort miljörörelsen ur ekvationen så kommer världen givetvis kunna bygga lika billig kärnkraft som vi en gång gjorde. Men nu så står vi faktiskt dessutom inför en revolution vad gäller kärnkraft vilket verkar lova billig och säker kärnkraft som dessutom kan köras på det vi idag kallar avfall. Dvs vi behöver inte ens gräva upp mer uran (i alla fall inte för svenskt vidkommande).

   Det man kan vara något orolig för eventuellt att oljan skulle börja bli för dyr (slut tar den givetvis inte). Men just nu verkar detta vara tämligen hypotetiskt, oljepriset går ner och man ser för närvarande i större problem med oljeutbudet. Ett grundläggande problem vad gäller prognoser för oljeproduktion är man utgår från "erkända källor". När priset går upp så kommer givetvis "ej erkända källor" börja utnyttjas.

   En bra beskrivning av peak oil:
   http://wattsupwiththat.com/2015/04/18/peak-oil-re-visited/

   Radera
  8. @Phatcuru Tur att du har exportlandsmodellen och EROEI att basera dina resonemang på. Synd bara att vi kan ifrågasätta relevansen av dessa...

   Sen missade du kanske påpekandet om möjligheten att använda vårt kärnavfall att utvinna energi ur, det gör brytningskostnadrna för bränslet mindre relevant.

   Radera
  9. Om elen blev 300% dyrare skulle det inte påverka mina levnads- eller konsumtionsmönster över huvud taget.
   Försvinnande liten kostnad jämfört med t.ex. hyra. Hellre än att ransonera datoranvädning och tv-tittande skulle jag flytta till ett billigare boende.
   (vilket implicerar att betalningsviljan för boende skulle gå ner och pengar gå från hyresvärdar till elproducenter, ser inget problem med det)

   Radera
 27. "Frågorna vi bör ställa oss är "Hur stoppar vi den globala kollapsen?" "
  Vilken kollaps?
  Här är ett sakfel.
  "Arbetstillfällena ökar inte, utan minskar snarare i takt med den tilltagande automatiseringen."
  Om det var sant så skulle vi nu ha över 90 % arbetslöshet, arbetslösheten är ganska så konstant dom senaste 100 åren.

  Det är bara med totalt felaktiga ekonomiska modeller som vi kan förstöra ekonomin.
  Om du tror på guldmyntfot så dödar du garanterat ekonomin, guldmyntfot kan inte fungera med degens löneökningar.

  http://nationalekonomi.blogspot.com/2012/04/en-matematisk-omojlighet.html


  SvaraRadera
  Svar
  1. Eller så slutar du tro på löneökningar som ett heligt koncept. Varför ska min lön ökas exponentiellt, logaritmiskt eller linjärt? Varför är inte min lön en funktion av det strå jag bärgar till stacken? -Ops jag sålde bara tio korvar idag i mitt korvstånd - lönen kan då inte bli efter förtjänsten av 11 korvar. Världen är deflationistisk under kapitalism! Varför ska inte löner representera det? All avancering som sker i samhället är en ökning i kunskap. Det tar inte tiotusen år att tända en en eld som det tog för neandertalarna att få samma kunskap. Varför ska vi betala mer och mer för att tända en eld(löneökning)? Vore det inte bättre att det var oändligt mycket billigare att tända en eld idag så att kapitalet som krävs för att tända en eld går mot noll? Varför skulle inte samma monetära tänk gälla andra varor och tjänster?

   Ditt resonemang utgår ifrån att pengamängden inte är optimal. Hur motiverar du det? Går det inte att granulera ett öre till oändlighet?

   Radera
  2. Jag håller med alag, det förefaller mig naturligt i en värd av ständiga effektiviseringar att saker blir billigare.
   Sedan kan såklart även priser öka pga utbud o efterfrågan men t.ex. ett hus borde väl hela tiden bli billigare att bygga.

   Radera
  3. Går det aldrig att tänka själv?
   "Eller så slutar du tro på löneökningar som ett heligt koncept"
   Jag har inte sagt att vi måste öka lönerna, jag säger att när lönerna ökar så måste vi trycka mer pengar för löneökningarna förstör värdet i pengarna.

   "Ditt resonemang utgår ifrån att pengamängden inte är optimal. Hur motiverar du det?"
   Inflation och löneökningar förstör våra pengar, riksbanken fyller på pengar med reporäntan ( bankerna trycker då pengar)

   Men riksbanken fyller bara på så mycket att arbetslösheten hamnar på 5-6% se NAIRU.
   Det råder en konstant brist på pengar vi äger, lånade pengar kan vi inte köpa varor med.

   Fri lönebildning kan aldrig fungera för lönerna stiger när arbetslösheten är låg och då får vi inflation som riksbanken sen motarbetar med högre ränta vilket innebär att mindre pengar trycks.
   Det blir en konstant brist på pengar.

   Radera
  4. "Det blir en konstant brist på pengar."

   Prisnivåerna är optimala och någon brist i något som är oändligt delbart kan det aldrig bli frågan om. Så låt oss diskutera om krafterna som resulterar i dessa prisnivåer var optimal, i stället. Även prisinflationen och prisdeflationen är optimal i en specifik mening. Om vi märker att priserna bildas genom val av marknadsaktörerna, ser vi att ändringar av prisnivåerna genomförs i syfte att "rätta" marknaderna. Alltid. Förändringar i prisnivåer är tecken på att marknadsaktörerna är redo att anpassa sina åtgärder till förändringar i ekonomiska variabler för att hushålla med sin egendom. Det finns inget ineffektivt i det, eftersom det är hur marknadssystemet fungerar. Justering i prisnivå kan vara smärtsamt, men det är optimalt med hänsyn till omständigheterna, precis som det är optimalt för priserna på vete att gå upp när det finns en torka.

   På samma sätt, när vissa ekonomer av monetaristiska tradition fokuserar på prisdeflation, kan de ha i åtanke kritik av banksektorn, som kollapsar och leder till krympande penningmängd, vilket gör att många företag att gå i konkurs. När prisdeflation händer, eftersom bankerna faller samman, är de justerade priserna inte problemet. De är en lösning på problemet. Problemet är en kollapsande banksektor (eller faktiskt en del av den tidigare uppblåsta sektor av ekonomin). Om bankerna faller, tillsammans med penningmängden så hade det varit mycket bättre att låtit priserna anpassa sig av sig själva.

   Ta fallet med mycket hög prisinflation. Under vissa omständigheter kan vi se att priser plötsligt stiger snabbt. Vad detta innebär är att privatpersoner, att sälja sin egendom, har märkt en fördel i omvärdering varor som de äger. Även om det händer på ett mycket kaotisk sätt, försöker de hushålla med sina resurser på bästa möjliga sätt. Riggande av priser genom inflation i pengamängden, å andra sidan, skulle inte vara en lösning på problemet, eftersom det skulle leda till brister.

   Vi upptäcker en liknande situation med prisdeflation. Föreställ dig att massor av säljare måste drastiskt sänka priserna på varor och tjänster som de erbjuder på marknaden. Uppenbarligen är det deras sätt att locka kunder och se till att någon gör ett inköp. Inte heller här är det optimalt att rigga inflation i pengamängden, skulle inte lösa problemet, eftersom det skulle leda till överskott.

   Löner skiljer sig självklart inte från några andra priser och måste obehindrat utsättas för prisinflation och prisdeflation.

   Radera
  5. Varför ska man förstöra ekonomin?
   "banksektorn, som kollapsar och leder till krympande penningmängd, vilket gör att många företag att gå i konkurs. "
   I stort rätt, du villa att det ska hända och resultatet är nuvarande kris i EU och 30 tals depressionen.

   Jag vill att en riskbank ska trycka pengar för att undvika krisen.
   Banker trycker pengar hela tiden men i kriser slutar dom att trycka pengar, då ska en riksbank rycka dom pengarna som bankerna vanligtvis trycker.

   Vi måste få stopp på bankernas sedelpress i högkonjunkturer för då kan dom trycka för mycket pengar.

   Pengar skapas bara genom kreditgivningen och kreditgivningen är enorm i högkonjunkturer och upphör i kriser eller så drar dom även in krediter och då minskar pengarna i samhället.

   Dagens ekonomimodell kan aldrig fungera modellen är bara påhittad för att maximera bankernas ränteintäkter på pengarna bankerna tillverkar.   Radera
  6. Den som tror att riksbanker tillverkar våra pengar är lika indoktrinerad som nordkoreanerna.
   Kan man lura dom så kan man lura svenskarna.

   Vår riksbank ljuger inte men dom håller alt hemligt för folket.
   Det finns ingen officiell förklaring om hur pengar tillverkas.

   Radera
  7. Det är märkligt att du talar om brist på pengar när vi har osedvanligt mycket pengar. Och nej det hjälper inte ifall du drar till med "i förhållande till lönerna" eftersom vi har osedvanligt mycket pengar även i förhållande till dem, eller vilket annat vettigt sätt att mäta.

   Men vad vet jag, kanske är lösningen på osedvanligt mycket pengar att trycka ännu mer?

   Radera
  8. Vi saknar pengar vi äger vi har bara lånade pengar.
   Vi kan inte konsumera med pengar som vi lånar i banken.
   Vi kan bara konsumera med pengar vi äger.

   Riksbanken med bankerna har bestämt att 2% av pengarna vi äger ska förstöras varje år, då måste vi låna nya pengar av bankerna men vi kan inte konsumera med dom pengarna, det är bara bostäder som vi kan köpa med dom lånade pengarna.

   Varför kan inte folk tänka.
   Med 2% inflation så förstörs 2% av pengarna varje år, om det tillverkas nya pengar 5% ökning av pengarna så har bara pengarna ökat med 3%, pengarnas värde har bara ökat med 3%.

   Det går inte att bara titta på statistiken och titta på pengarnas ökningstakt man måste även titta på hu mycket pengar som har förstörts.

   Exempel 2% inflation och 2% ökning av pengarna ger i praktiken noll ökning av pengarna i ekonomin.

   Exempel om inflationen är 5% och man bara tillverkar 2% nya pengar så minskar mängden pengar i ekonomin med 3%.

   När Sverige var en stormakt så kunde en miljon räcka till att föra ett krig nu räcker det inte ens till lönen ÖB ska ha.

   Pengarnas ökningstakt är pengarna som har tryckts upp minus inflationen.
   Att bara titta på M3 visar att människan är den dummaste varelsen på planeten.

   Radera
  9. "Varför ska man förstöra ekonomin?"

   Det som förstör ekonomin är den anti-kapitialistiska andan som förruttnar samhället från huvudet och neråt. Entreprenörer och investerare är inte intresserade av att producera- och ta risker i ett land där staten hotar dem med skyhöga skattesatser, oräknelig inflation, osäkra räntesatser, kontraproduktiva självmotsägande föreskrifter, och där man grälar med dem för vara själviska, otacksamma, underprissättande. Vår regering tycker inte det är särskilt viktigt med ekonomisk tillväxt, entreprenörer och investerare svarar genom att producera mindre, tar färre risker och genom att söka friare marknader.

   Det har alltså väldigt lite med just en siffra inflation hit eller dit för att expandera den monetära basen. Det är en karneval av problem som staten skapat som förstör ekonomin.

   Sen kan jag rekommendera Bitcoin, med en inflationstakt på 13%, om du gillar inflation. Det växer så det knakar(mer riskkapital flödar till än när Internet var barn vid samma ålder), men jag tror att man lurar sig själv om man tror att tillväxten beror på den hög inflation och inte på den glödbädd för kapitalism, nya innovationer och förmåga tilltala investerare och entreprenörer.

   Radera
  10. "Men vad vet jag, kanske är lösningen på osedvanligt mycket pengar att trycka ännu mer?"

   Efter en viss punkt dricker en alkoholist väldigt mycket mindre om man ger honom tillräckligt med sprit.

   Radera
  11. Vi har prövat både socialism, vänster till sossar och kapitalism inget fungerar det är fakta.
   Alla modellerna har samma fel i banksystemet därför fungerar ALDRIG din kapitalism.
   kriserna 30 talet och 2008 är skapade av banker.
   När en börskrasch kommer så slutar bankerna att låna ut pengar och dom kan även dra in krediter då skapar bankerna en ännu värre nedgång i ekonomin när dom minskar mängden pengar i ekonomin.

   En kris kan inte lösas med att ta bort pengar ur ekonomin det fördjupar bara krisen, se EU.

   Alla ekonomier har ett till fel gemensamt och det är fri lönebildning, lönerna stiger tills arbetslösheten stoppar ytterligare löneökningar.

   DET ENDA VI ALDRIG HAR PRÖVAT ÄR ATT REGLERA PENNINGMÄNGDEN OCH BEGRÄNSA DEN FRIA LÖNEBILDNINGEN.

   Två särintressen förstör alt banker och fackföreningar.

   Att trycka pengar och samtidigt öka lönerna ger bara inflation, det har vi prövar många gånger.
   Vi har aldrig prövat att öka pengarna utan att samtidigt öka lönerna, där är lösningen.
   http://nationalekonomi.blogspot.com/2013/05/kvoten-pm-kan-skapa-jobb.html

   Alliansens arbetslinje är en lösning som kan begränsa lönebildningen, sen får vi skapa en riktig riksbank som trycker pengar när ekonomin behöver pengar.

   Varför ska det vara så svårt att få folk att tänka själva, vi har aldrig prövat att öka pengarna och stoppa orealistiska löneökningar.


   Radera
  12. alag
   "Men vad vet jag, kanske är lösningen på osedvanligt mycket pengar att trycka ännu mer?"

   "Efter en viss punkt dricker en alkoholist väldigt mycket mindre om man ger honom tillräckligt med sprit. "

   Använd matten du fick lära dig i skolan M3 penningmängden ökar ja det är sant men du glömmer att inflationen förstör pengar.
   Ökningen av M3 minus inflationen är den verkliga ökningen av pengarna.

   Se hyperinflationen i Tyskland där ökade man penningmängden och lönerna enormt mycket, att öka pengarna med exempelvis 5000% och lönerna med 5000% då ökar inte pengarnas värde.
   Att titta på M3 utan att titta på inflationen går inte det blir totalt missvisande.

   se även 2015-07-31 20:06

   Radera
  13. Det blir ingen hyperinflation av att trycka pengar och samtidigt begränsa lönerna .
   USA har använt sedelpressen och lönerna har hållits nere av arbetslösheten.
   USA går bättre och EU där man inte vill trycka pengar går sämre och sämre.

   Fakta visar att jag har rätt.

   Radera
  14. "Vi saknar pengar vi äger vi har bara lånade pengar.
   Vi kan inte konsumera med pengar som vi lånar i banken.
   Vi kan bara konsumera med pengar vi äger."

   Det märkliga är då frågan hur alla konsumenter lyckas konsumera. Det märkliga är hur man lyckas konsumera med lånade pengar när man enligt dig inte kan detta.

   "Varför kan inte folk tänka."

   Jodå det kan vi andra - du kanske skulle kunna redogöra vad du lyckats tänka ut de senaste tre åren. Det verkar som du står och stampar på samma punkt tankemässigt som för tre år sedan. Ditt räkneexempel är i princip oförändrat (ja du talar penningmängd och inflation istf lön, men i grunden samma) och än idag lika verklighetsfrämmande som då.

   Radera
  15. Anonym varför ljuger han?
   Han ljuger och påstår att vi kan öka lönerna med exempelvis 4% och penningmängden med bara 2% år efter år.
   Han tänker förstöra vår ekonomi.
   http://nationalekonomi.blogspot.com/2012/04/en-matematisk-omojlighet.html
   EU vill inte öka pengarna men öka lönerna, se hur det går.

   Motsatsen kan skapa jobb.
   http://nationalekonomi.blogspot.com/2013/05/kvoten-pm-kan-skapa-jobb.htm
   USA trycker pengar och ekonomin blir bättre och bättre.

   Anonym var väl med och skrek att det skulle bli hyperinflation i USA av QE.

   Radera
  16. USA trycker pengar och ekonomin blir bättre och bättre.
   Det har skapats den del lågavlönade deltidsjobb i USA, det måste ju betyda att de kvantitativa lättnaderna är en framgångssaga eller?

   Den tredje omgången av kvantitativa lättnader ("QE3") i USA misslyckades med att höja inflationsförväntningarna. Det är inte så underligt då; nästan ett decennium efter att Japans centralbank först började experimenterandet med kvantitativa lättnader, så förblir landet fast i deflation, en allmän nedgång i löner och prisnivåer som har förlamat ekonomin.

   Det finns ingen enskild faktor så påtagande på deflationstrycket på den globala ekonomin som QE programmen. Global deflation är en allvarlig risk, och medvetenheten stiger bland marknadens aktörer. Det innebär att centralbankspolitik neutraliseras och förlorar sin effekt, något som man kan se i fallet USA och Japan.

   Under de senaste sex åren, har i stort hela världens centralbanker kollektivt kompenserat misslyckandet med sina regeringars anti-kapitalistiska finanspolitik. De har gjort vad som är möjligt när det gäller att få nästan alla kreditvärdiga företag och institutionella låntagare att framgångsrikt genomföra refinansieringar till mycket låga räntor. De har gjort det som är möjligt när det gäller att få kreditvärdiga individer och hushåll att refinansiera hushållens skulder i syfte att omstrukturera sina skuldtjänstbetalningar. Kort sagt - centralbankerna är nere för räkning vid nästa finansiella smäll. Medlen för att bekämpa en högst trolig framtida svår recession är redan förbrukade.

   Läget är mycket allvarligt.

   Radera
  17. @ekvationsteorin

   Hur var nu ditt resonemang om förtal? Är det mindre förtal ifall man som du ljuger och hittar på? Var har jag t.ex. påstått att man kan öka lönerna med exempelvis 4% och penningmängden med bara 2% år efter år? Vad har du för belägg för att jag vill förstöra vår ekonomi? Var har jag skrikit om hyperinflation i USA?

   "Vi har prövat både socialism, vänster till sossar och kapitalism inget fungerar det är fakta."

   Nope, vi har prövat med olika former av socialism, och när inget av detta har verkat funka vill du testa med ytterligare en variant av planekonomiskt styre? Hur många gånger skall man göra samma sak och misslyckas innan man passerar gränsen för idiot?

   Radera
  18. tillägg: du behöver dock inte vara orolig för att jag skall polisanmäla dig;)

   Radera
  19. Alag
   Tänk lite, jämför USA och EU, USA går upp EU går ner.
   Jobb har skapats att en del är lågt betalda jobb är bättre än arbetslöshet, sen har tyskarna även dåligt betalda jobb.
   FED kunde även gett pengar till staten då skulle ekonomin nu varit i balans.

   QE Stimulerar ekonomin att inflationen inte stiger beror på arbetslösheten är över NAIRU.
   Japan där är löneökningarna så små att inflationen har upphört

   Utan tillräckligt med pengar i ekonomin så kan du aldrig skapa jobb, du kan införa viken kapitalism som helst, om vi saknar pengar så kan vi inte köpa företagens varor.
   Pengar är ett betalningsmedel och betalningsmedlet måste vara lagom stort i förhållande till ekonomin.

   Bankerna öser ut krediter i högkonjunkturer och slutar ge krediter i kriser och i värsta fall så drar dom in krediter.
   Banker skapar konjunktursvängningar med att trycka för mycket pengar i högkonjunkturer och för lite i lågkonjunkturer.
   Dagens sätt att skapa pengar på kan aldrig fungera, kapitalismen kan aldrig fungera med dagens banksystem.

   Radera
  20. Anonym 14:33
   Du menar att Reinfeldt och Borg var socialister?
   Vad är då kapitalism?
   Ge exempel på någon kapitalistisk stat som har lyckats.

   Kapitalismen kan aldrig lyckas med dagens baksystem.

   "Var har jag t.ex. påstått att man kan öka lönerna med exempelvis 4% och penningmängden med bara 2% år efter år
   Då erkänner du att jag har rätt bara haverister konspiratörer påstår att man kan öka lönerna mer än pengarna.
   http://nationalekonomi.blogspot.com/2012/04/en-matematisk-omojlighet.html
   Anonym säger nu att jag har rätt.

   Vad du har sagt orkar jag inte leta efter men du har sagt att jag har fel förut.

   Radera
  21. Vad är då kapitalism?

   Kapitalism och dess produktion karakteriserar träffande en viss sorts samhällsstruktur med ett ekonomiskt system som inte styrs av en diktator, en statsminister, en riksbankschef, en produktions tsar eller någon annan titel på en planekonom som tilldelar uppgifter och tvingar andra att lyda dennes kommandon. Den kapitalistiska människan är fri; inte ett föremål för en despot. Som självmant integrerar sig i den i det kooperativa systemet. Marknaden styr honom och mäter på vilket sätt han bäst kan främja sin egen välfärd samt i relation till andra människor. Marknaden är suverän. Marknaden är det som ensam sätter hela samhällssystemet i ordning och uppfyller det med förnuft och mening.

   Kapitalismen är ett system för vinster och förluster. Vinster intjänas av affärsmän när de möter konsumenternas behov i fråga om kvalitet och pris. Ekonomiska förluster drabbar dem som inte använder resurserna på ett sätt som tillfredsställer efterfrågan på marknaden vilket i slutändan är konsumentens perspektiv på kvalitet, pris och värde. "Trial and error" på den delen av företagande ämnar mot den mest produktiv användning av alla begränsade resurser.

   För att sammanfatta är den verkliga ledaren konsumenten i en kapitalism. Motsatsen är Socialism där konsumenten har en planekonomisk ledare som styr hans behov.

   Kapitalismen kan aldrig lyckas med dagens baksystem.
   Nej det stämmer. Berlinmuren revs och det samma kan ske med det korrupta banksystemet. Det kan ersättas med fri bankkonkurrens och fri valutakonkurrens.

   Ge exempel på någon kapitalistisk stat som har lyckats.
   Sverige, tidig industrirevolution. Länder är oftast bara mer eller mindre kapitalistiska. Vilket visar sig tydligt i ditt exempel mellan det svårt anti-kapitalistiska EU och det lite mindre anti-kapitalistiska USA.

   Radera
  22. @ekvationsteorin

   "Du menar att Reinfeldt och Borg var socialister?
   Vad är då kapitalism?"

   Se alags svar.

   "Då erkänner du att jag har rätt bara haverister konspiratörer påstår att man kan öka lönerna mer än pengarna.
   http://nationalekonomi.blogspot.com/2012/04/en-matematisk-omojlighet.html
   Anonym säger nu att jag har rätt.

   Då kan vi ta och upprepa frågan du inte lyckades svara på: Var har jag t.ex. påstått att man kan öka lönerna med exempelvis 4% och penningmängden med bara 2% år efter år? Vad har du för belägg för att jag vill förstöra vår ekonomi? Var har jag skrikit om hyperinflation i USA?

   Och nu kom en till: Var har jag hävdat att du har rätt?

   Att du inte orkar leta upp belägg för det du påstår är väl symtomatiskt för dig - du antar saker hit och dit och när man frågar efter belägg så bladdrar du bara iväg om något ovidkommande. Kan det möjligen vara så att du häver ur dig saker som du faktiskt inte har belägg för?

   Radera
  23. "Då kan vi ta och upprepa frågan du inte lyckades svara på: Var har jag t.ex. påstått att man kan öka lönerna med exempelvis 4% och penningmängden med bara 2% år efter år? "

   Tack för att du nu har samma åsikt som jag, det är omöjligt att öka lönerna mer än penningmängden räknat i procent.
   .Vad du har sagt kvittar det viktiga är att få bort flumteorier som säger att vi nu ska stoppa tillverkningen av nya pengar.
   Vi måste öka penningmängden men vi måste inte göra det med bankkrediter en del pengar kan riksbanken tillverka och bara ge till staten.

   http://nationalekonomi.blogspot.com/2012/04/en-matematisk-omojlighet.html


   Kapitalism är en sak men hur pengar tillverkas är inte med i den teoribildningen därför fungerar inte kapitalismen.
   Pengar tillverkas nu av privata banker, pengar tillverkas bara om banken kan göra vinst på att tillverka nya pengar, vår får aldrig lagom med pengar i ekonomin.
   Pengar kan även tillverkas av en riksbank och då kan riksbanken se till att vi har rätt mängd pengar i ekonomin.

   Radera
  24. @ekvationsteorin

   Om du inte noterade så var där ett antal frågor:

   "Då kan vi ta och upprepa frågan du inte lyckades svara på: Var har jag t.ex. påstått att man kan öka lönerna med exempelvis 4% och penningmängden med bara 2% år efter år? Vad har du för belägg för att jag vill förstöra vår ekonomi? Var har jag skrikit om hyperinflation i USA?

   Och nu kom en till: Var har jag hävdat att du har rätt?"

   Och slutliga frågan angående varför du väljer att bladdra iväg istf att svara: Kan det möjligen vara så att du häver ur dig saker som du faktiskt inte har belägg för?

   Radera
  25. "Och nu kom en till: Var har jag hävdat att du har rätt?"
   Du säger nu själv att det inte går att öka lönerna med 4% och penningmängden med 2%

   Den som påstår att man kan öka lönerna med 4% och penningmängden med 2% år efter år
   kan åtalas för högförräderi förutsatt att personen förstå matematik och vet att det inte går men ändå säger att vi ska göra så.
   Att medvetet förstöra vår ekonomi är högförräderi.
   Anonym går det att öka lönerna med 4% och penningmängden med 2% år efter år, ja eller nej, ja då kan du åtalas för högförräderi.


   http://nationalekonomi.blogspot.com/2012/04/en-matematisk-omojlighet.html

   Radera
  26. Problemet med ditt resonemang är att du inte på tre år inte lyckats ta hänsyn till de invändningar som har riktats mot det. Det hela bygger ju på ett antagande att pengarnas omsättningshastighet är konstant (vilket alls inte behöver vara sant) - för du jämför ju äpplen och päron när du jämför lönen som är pengar per tidsenhet (enhet kr/mån) och penningmängden som är just pengar (enhet kr) utan hänsyn till denna skillnad.

   Med tanke på detta kan man ju fråga sig ifall du alls tar till dig det folk skriver, isf sker det i väldigt långsam takt. Det märks bland annat på att du får för dig att tillskriva folk olika uttalanden och påståenden utan att sen kunna peka på var de påstått eller skrivit det. Det får det ju att framstå som att du sitter och gissar vad vi skriver istället för att faktiskt läsa det vi skriver.

   Man kan ju konstatera att du fortfarande glider runt frågeställningen vilka belägg du har för saker du häver ur dig. Vi kan t.ex. ta den om ditt påstående om löneökningar och penningmängden:

   Vad har du för belägg för påståendet att lönerna ökar mer än penningmängden?

   Radera
  27. Anonym vill du få fängelse för högförräderi?
   Du tänker förstöra vår ekonomin bara för att gynna dina privata intressen vad dom nu är.

   Du har givetvis rätt i att omsättningshastigheten påverkar, men det hjälper inte om tusen år då lönen är större än alla pengar som finns.


   http://nationalekonomi.blogspot.com/2012/04/en-matematisk-omojlighet.html
   Det finns bara en invändning och det är att riskbanken inte tänker låta lönerna öka mer än penningmängden.

   Dom som påstår att man kan öka lönerna med 4% och penningmängden med 2% år efter år är
   ekonomiska terrorister som medvetet vill förstöra vår ekonomi.

   Det kan vara en lösning att åtala dig så folket fattar att vissa ekonomiska teorier bara är påhittade för att lura folk.

   Du får sälja diamanter, guld, mynthandel, syssla med ekonomisk rådgivning, men du har inte rätt att förstöra vår ekonomi, det är högförräderi.

   Radera
  28. Men varför envisas du med att extrapolera fantasisiffror? Skulle du extrapolera riktiga så skulle det ju snarare bli så att penningmängden skulle bli så abnormt stor. Medelsvenson skulle ha så att han aldrig mer skulle behöva jobba.

   Vill du själv åka i fängelse eller?

   Sen var det inte helt oväntat att du skulle bladdra iväg istf att bemöta frågan...

   Radera
  29. Anonym varför vill du förstöra vår ekonomi?
   Du ljuger och det kan klassas som högförräderi, du vet att jag har rätt men du ljuger bara .
   Du förstör vår ekonomi medvetet.
   Det går inte att öka lönerna med 4% och penningmängden med 2% år efter år.
   Den som påstår att det går är en idiot eller någon som ljuger medvetet .

   Ingen ekonom påstår att det går, riksbanken skulle gapskratta åt dig.
   Matematiker garvar åt dig.

   Radera
  30. Du har fortfarande inte (på hur många år?) lyckas med att komma med ett belägg för att lönerna skulle öka snabbare än penningmängden. Den enkla anledningen är att den helt enkelt inte är sann - det är därför du måste envisas med att bladdra ut på sidospår hela tiden när frågan kommer upp.

   Utan belägg för själva premissen så blir ju själva beräkningen väldigt meningslös (inte för att den blir speciellt meningsfull annars heller).

   Om det är något man borde skratta åt (eller kanske gråta åt) är ditt envisa upprepande av din beräkning trots att den saknar koppling till verkligheten och därmed saknar all relevans

   Radera
  31. "Utan belägg för själva premissen så blir ju själva beräkningen väldigt meningslös (inte för att den blir speciellt meningsfull annars heller)."
   Du vill ha guldmyntfot utan några begränsningar av lönerna då går värden under.
   Sen sa du själv nyss att lönerna ökar mer än penningmängden.


   Se ovan
   Anonym2015-08-03 18:32

   "@ekvationsteorin
   Du får gärna ange källa när du påstår att lönerna inte ökar mer än pengarna. De källor jag hittar pekar på att just lönerna har ökat mer än pengarna sedan 90-talet.

   Eller skall du bara bladdra strunt istället för att kolla upp hur verkligheten ser ut?"


   Den som påstår att man kan öka lönen med 4% och pengarna med 2% år efter år är en idiot eller en ekonomisk terrorist.
   Jag gör en lista på dom som säpo ska ha koll på.
   http://nationalekonomi.blogspot.com/2012/04/en-matematisk-omojlighet.html

   Radera
 28. Många bra inlägg här! Jag finner det dock lite frustrerande att så många inte skiljer på den närliggande ekonomiska kollapsen som mest(?) kommer av det pyramidspel kapitalismen utvecklats till och den allvarligare energibrist som förhoppningsvis inte drabbar oss helt förrän om några decennier.

  Det långsiktigt stora hotet kommer från energibrist. Kol och olja som är 80% av världens energikonsumtion är ju konserverat solljus. När den sista konservburken öppnats är det tillbaka till den dagliga solinstrålningen som gäller. Några % kärnkraft kanske om vi kan hålla den igång. Några nämner effektiviseringar som en lösning, men det motsägs av Jevons paradox. Solceller och vindsnurror blir aldrig mer än några % globalt sett. Vi kommer aldrig att hinna bygga tillräckligt av det medan billig kol och olja finns kvar, den energin går i stället till kortsiktig konsumtion. Romklubbens datakörningar från 1970-talet håller ännu.

  Ekonomiska krascher kommer att finnas även när det börjar gå utför på allvar. Risken nu är att en krasch triggar ett värre scenario där finansieringen av ny oljeborrning, vindsnurror etc går förlorad. Då kan vi få ett snabbare förlopp.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är inte omöjligt att öka investeringarna kraftfullt. Det "enda" som krävs är en rejäl brist på konventionell energi och därmed ökade energipriser, så ska du få se på investeringar. Vid tredubblat elpris kommer antalet vindsnurror, solenergiparker och kärnkraftverk att öka snabbt.

   När kärnkraften byggdes ut som snabbast ökade installerad effekt med 30GW per år -> 262 800 000 000 kWh adderad energi per år -> med lite avrundning, nog med energi för att värma upp och ge el åt 10 miljoner villor per år.

   Radera
  2. Energibrist är ett socialistisk groteskt dödfött tankemissfoster. Det är en tanke som smyger sig in som en trojansk häst för att stjäla din tid = pengar. Det finns ingen brist på energi i universum. Universum är en skapelse av ren energi. I vakuum finner man energi i storleksordningen 10127 joule per kubikcentimeter. För att få ut den energin, så är mitt tips; ge inte pengar till dem som inte bidrar positivt till samhället.

   Radera
  3. Den här studien från 2011 på en av Europas största PV anläggningar ger intressanta siffror från verkligheten när man räknat in all energiåtgång för tillverkning och installation. Själva solcellspanelerna är 1/3 medan allt runt står för merkostnaden. Så även när priset på paneler går ner kommer den totala installationskostnaden inte förändras markant. De räknar fram en EROEI av 2:1 över 25 år. Storskaliga PV anläggningar för nätet ser inte så lysande ut. Räknar man sen in de backup kraftverk som måste stå redo för molniga dagar så blir det ännu värre.

   Radera
  4. Jo, fast det där är en något pessimistisk kalkyl och visar problemet med att räkna en "djup" EROEI -- i detta fallet tar man ju med energin som krävs för att hålla arbetarna vid liv!

   Och likväl får man ut 2 enheter energi för 1 enhet instoppad energi, vilket ju är alldeles utmärkt och vid rätt elpris en fullt realistisk satsning.

   Radera
  5. Och varför skall man inte räkna in energin de arbetare förbrukar för att bygga dessa solcellsparker? De äter ju, kör bil till jobbet, använder alla de tjänster samhället erbjuder (skola, sjukvård, bostad, etc) som alla behöver energi att fungera. Utan dessa arbetares energiförbrukning går det ju inte att bygga nya solcellsparker. Självklart måste de då med i beräkningen för att få ett rättvisande resultat.

   Det här är det stora problemet med ekonomiska uträkningar runt alternativa energikällor, att inte alla kostnader räknas och det blir glädjekalkyler. Det kommer inte att finnas bidrag från skattepengar så länge till och då faller många av stolligheterna.

   Om det är realistiskt med en EROEI på 2:1, varifrån tar du då energin till att hålla samhället i gång?

   Radera
  6. Det intressanta är om ny tillförd energiresurs har en EROEI > 1. Om man _ökar_ möjligt energiuttag så måste detta gälla, självklart. Det är förstås en annan sak om man ska _ersätta_ existerande energiuttag, har man då en lägre EROEI på det nya energislaget så blir det problem (eller snarare en omfördelning -- man får betala mer för den nya energin och det kommer leda till lägre konsumption av annat). Likväl är det bra i en livscykelanalys med en EROEI större än 1, då har man energi "över" att försörja resten av samhället förutom energiarbetarna och det som energiarbetarna konsumerar.

   Nu tror jag ju då inte att solenergi kan täcka i närheten av så mycket som krävs för denna typ av ersättande, däremot fungerar säkert kärnkraft bra som basresurs.

   Radera
 29. @Kuckeliku

  Alla intelligenta människor över femton års ålder vet att kollapsen är i ankommande.
  Konsensusvetenskapen har återuppstått ur sin grav?

  Samhällen kollapsar inte utan strukturell integritet om man inte inte förstör det uppbärande verket. Vad i vårt samhälle är strukturell integritet? Jag skulle argumentera för att det är uppdelning av arbetsbördan. Uppdelning av arbetsbördan möjliggörs av pengar (uppbärande verket). När staten (bankerna) förstör pengar så förstör de också det som bär upp samhället. Från utsidan ser det ut som det som kollapsar är unisont fast det enda man behövde göra är att kollapsa Fiatpengar. Genialt och planerat!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, ur graven som zombies som äter upp din hjärna såvida du inte frivilligt sällar dig till zombieskaran...

   Radera
  2. Konsensuszombies mot en minoritet rationella män, Låter som ett uppslag till en ny apokalypsbok.

   Radera
 30. Den främsta orsaken till kommande kollaps är att vi i den utvecklade delen av världen har skapat ett samhälle som inte kommer att kunna hantera brist. Politiken har under lång tid endast handlat om hur ett överskott skall fördelas. Medborgarna är i förskräckande utsträckning helt okunniga i hur livets nödtorft produceras. En pappersvändare som kliver upp på morgonen, åker tunnelbana till sin arbetsplats och där vänder papper i ett arbete som är fullständigt meningslöst egentligen, eller åtminstone där all uppenbar nytta saknas - är idag inte onormalt, snarare normalt.
  Vi bygger t.ex. hus idag genom en otroligt krånglig process, där lagar, regler och myndigheter är inblandade i alla delar. Tekniken som används är inte utprövad och varje del av huset byggs med mycket specialiserade metoder, ständigt stadda i förändring. På varje hammarslag går tusen musklick i byggprocessen. Samtidigt efterfrågar vi timrade 1800-talshus. En gång producerade off grid, i bästa fall utifrån pappersritningar och utan bensindrivna verktyg. Mången sådant hus står upp ännu idag. Hur länge kommer de autoCADade putskasernerna som skjuter upp ur jorden idag att stå?

  Ett sådant samhälle blir oerhört känsligt för störningar. Livsmedelsbrist, drivmedelsbrist, sjukvårdsbrist, ..., vad bristen än är så blir resultatet hysteriskt. Huruvida den skapas av krig, epidemi, oljesinande, meteoritnedslag eller ett gigantiskt vulkanutbrott är liksom mindre intressant. Historien är full av katastrofer. Varje

  SvaraRadera
 31. Jag är i grunden en fruktansvärd pessimist som länge sett domedagen men det senaste året har jag sugit i mig allt som Elon Musk uttalat och jag tror att han kan rädda oss. Han behöver bara få alla multimiljardärers arv, Larry Page har sagt att han kanske ska skänka hela sin förmögenhet till Elon. Jag är försiktigt positiv tack vare att Elon visat alla skeptiker och haters att det går att göra jorden till en bättre plats. Elon Musk är kanske den viktigaste människan på jorden.

  SvaraRadera