Cornucopia?

Aktuellt

Safaris integritetsskydd hindrar kommentarer på bloggen - bugg när du försöker stänga av

Det är nu utrett varför det inte går att kommentera på bloggen för en del användare av Apples Safari-webläsare. Apples (förvisso Open Source...

2015-07-04 16:17

Financial Times: Grekiska banker förbereder att ta kundernas pengar

Enligt Financial Times håller de grekiska bankerna på att förbereda en sk bail in, dvs att man tar en procentandel av kundernas pengar för att rädda sig själva. Alltså det samma som skedde på Cypern, men i fallet Grekland mycket mer extremt.

På Cypern 2013 handlade det om 10% av belopp över 100 000 euro, men i fallet Grekland ska den otroliga siffran minst 30% på allt över 8000 EUR förberedas. FT skriver:
"Greek banks are preparing contingency plans for a possible “bail-in” of depositors amid fears the country is heading for financial collapse, bankers and businesspeople with knowledge of the measures said on Friday.The plans, which call for a “haircut” of at least 30 per cent on deposits above €8,000, sketch out an increasingly likely scenario for at least one bank, the sources said."
Nu handlar den grekiska skuldkrisen inte om bankerna, men man gör sig redo för att krisen på ett eller annat sätt kan spilla över på bankerna. En möjlighet är att hela banksektorn omstruktureras som en del i ytterligare räddningspaket. Man kan rent av tänka sig lagar där man helt enkelt beslagtar 30% av spararnas pengar för att rädda grekiska staten, vilket kallas förmögenhetsskatt eller värnskatt.

Skattealternativet gör ju också att man kommer runt bankgarantins 100 000 EUR. Att ta pengarna som skatt är ju inte en bankkrasch. Och med kommunister vid makten ser man rimligtvis inget som helst problem med att "ta de rikas pengar".

Artikeln hos FT hittar ni här.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

37 kommentarer:

 1. Alla sharia-fiatpenga-älskare tycker att detta den enda möjliga konsekvensen av dras bedrägeri, bara är bra. Det är ju statens Gudomliga allvetande välvilliga politiker som dikterar detta, så därmed är det ju det enda ideologiskt goda, enligt alla lurade etatist-slavar. Det planlösa statliga kaoset ödelägger människornas välplanerade sociala civilsamhället.

  Statens "insättningsgaranti" på €50,000 är inget som de lurade slavarna fäster något vid. De lurade slavarna låter sin avgudade stat stjäla även så gott som allt även av det sista som de lurats tro att de ägde. Heil staten! Riksgenier som Stefan Löfvén kommer när som helst att komma med en finurlig fint, trooor alla lurade statsdyrkare och röstar förvirrat vidare på mer av samma i hopp om att motsatsen till vad de vill och har gjort inträffar.

  Vi måste skilja mellan de lurade, och de som förstår.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ständigt lika förvirrad och okunnig. Insättningsgarantin är 100 000 euro.

   Radera
  2. Varför envisas du med att alltid ha fel och försöka förnedra alla som försöker lära dig något? Statens "insättningsgaranti" är €60 om dagen, eller vad staten från stund till stund hittar på.

   Radera
  3. "Jag tror att statens insättningsgaranti är tusen triljoner, jag är dum i huvet och lättlurad!"

   Radera
  4. @Kapitalist 17:46
   Jag tror på en stat i en nationalstat. Den behövs för att nationalstaten ska fungera.

   Det fundamentala i en nationalstat går tillbaka på att människan är ett flockdjur och Georges Dumezils tripartitesamhälle. Detta var ett samhälle med tre ständer, nämligen det närande ståndet, det värnande ståndet och det lärande ståndet. Varje stånd hade dessutom varsitt gudakollektiv.

   I förlängningen motsvaras staten av idag av det lärande ståndet, som inte hade/har någon direkt uppgift i vare sig livsmedelsproduktionen eller i samhällsförsvaret, men som hade/har till uppgift att sörja för samhällets fortbestånd över tid.

   En fungerande nationalstat kräver dock att dess ämbetsmän verkar i ett samhälle vars bärande drivkrafter, inte är "Reinfeldtsdoktrinens" egosim, gruppegosim, kortsiktighet, korruptionsbefrämjande bonuskultur, antipatriotism och globalism, utan vilar på fosterlandskärlek, bildning, hederlighet, ärlighet och pliktkänsla.

   Tyvärr går Sverige åt fel väg, eftersom Reinfeldtsdoktrinen gäller fortfarande hos 87 % av Riksdagsmandaten.

   Vad vi ser i Grekland nu är en stat, som under lång tid, har i mångt och mycket anammat "Reinfeldtsdoktrinen". Styret i Grekland är således långt ifrån hur en stat ska vara i en fungerande nationalstat. Så blir det när styret av egoistiska skäl sviker sitt land!

   Då Eurozonen är dysfunktionell borde Grekland införa en annan valuta än €, och tillsätta ett altruistiskt styre. Detta är den enda räddningen.

   Radera
  5. @gruelse Du postulerar en hel rad förutsättningar för att din idealversion av verkligheten ska kunna förverkligas. Det är ju uppenbart för alla att ett antal av dina postulat helt enkelt inte är sanna, de existerar inte i verkligheten. Bryr du dig om att du har fel?

   gruelse, varför hetsar du för att obildade livstidsarbetslösa parasiter som Sahlin. Reinfeldt, Lööf borde använda våld mot de produktiva delarna av samhället för att plundra och förstöra det välstånd de offren skapar där? Och hur vore det värre om ryssen gjorde samma sak som din avgudadyrkade politikeradel gör? Vad är det som ska försvaras? Förstår du att du inte förstår, och att du saknar förmåga att förklara för andra vad det är som de borde gå i döden för? stridsmoralen är noll, av god anledning. Det finns inget att försvara. Den handfulla individer som är de politiska miljonärerna får väl gå ut och möta ryssen med sina egna bössor, men jag tror att dina älskade politiker hur lätt som helst anpassar sig till även en rysk ockupationsmakt. Lurade boskapsslavar som du kommer att rösta vidare på samma parti helt utan någon effekt. Vad spelar det för roll för dig att statshärskarna stjäl det mesta av dina pengar? Du bryr dig ju inte idag, så varför skulle du bry dig om din älsklingsstat genomför ytterligare en patetisk flaggreform?

   (Livsmedelsproduktion vid kris och försvar, hur lättlurad är du egentligen? Slår du nytt rekord på den skalan, idiot och fiendens statsslav som du är?)

   Radera
  6. @Kapitalist 19:01
   V.v. svara på följande:

   1. Vilka postulat är inte sanna?

   2. Hur ser ditt idealsamhälle ut?

   3. Vilket land ligger närmast ditt idealsamhälle?

   4. Den civilisation vi har idag är ju en produkt av tidigare civilisationer. Det bygger på att erfarenheter förmedlas och förädlas av kommande generationer, så att civilisationsnivån höjs eller åtminstone inte går tillbaka. Hur förklarar du då att tidigare civilisationers lärande stånd har kunnat få parasitera under hela civilisationshistorien på det närande och det värnande ståndet? Något gott måste väl det lärande ståndet ha kommit med, eller...?

   5. Jag försvarar inte Sahlin, Reinfeldt och Lööf, ty de anammar "Reinfeldtdoktrinen". De är inte den sortens ämbetsmän jag applåderar. Utan att anlägga några partipolitiska aspekter, är de ämbetsmän som verkade i Sverige under nationalismens era, de jag i högre utsträckning hyllar. Hur kan det ha undgått dig?

   Radera
  7. Du är en idiot som låtit dig luras till slav av dina överhärskande statspampar. Du frågar "varför", så jag ska försöka stava ut de många uppenbara bevisen för hur du har avsagt dig din mänsklighet och avsvurit dig all din eventuella intelligens, för att istället reducerat dig till en slavisk myra under härskarpamparnas ensidiga våld mot dig.
   1) Ditt postulat att Åsa Romson vet allting och vill dig väl, därför att hon är vice statsminister, är felaktigt.
   2) Mitt idealsamhälle är det som redan idag existerar och fungerar alldeles utmärkt. Mitt samhälle är det ömsesidigt frivilliga samhället. Det samhälle där familjen och föreningarna och företagen finns. Allting som din älskling Löfvén med våld förintar med sitt statsvåld.
   3) "Land". Massmordiska psykopater som du ljuger att varje bit land som någon människa kan stå på, med våld ockuperas av din älskling Åsa Romson. Ditt antagande är fel, vänligen omformulera din fråga.
   4) Vetenskapen och industrin och välståndet har uppstått och byggts vidare helt utan statens inblandning. Din sjuka teori om att allting blir bra om bara Åsa Romson (din Gud Staten) med våld tar alla andras pengar och slösar bort dem, funkar liksom inte. All världshistoria bevisar att du har fel.
   5) Jo, Du försvarar staten och staten är Reinfeldt, Löfvén, Sahlin. Eller vad ljög du för dig själv att staten var för någon person?

   (Du ljuger för dig själv att staten är ett ämbetsverk av blinda myror som bara lyder dina diktat, grattis för dig för den psykiska sjukdom du har utvecklat för att förneka verkligheten!) Om staten faktiskt vore den mentalsjuka inbillning som du beskriver här, så skulle jag kanske tycka att den vore en bra idé. Men nu ser ju jag att staten är ett litet gäng psykopater som med våld suger ut lättlurade slavjävlar som du. Jag är förvånad att statsoffer som du inte klarar av att förstå varför ni förlorar gentemot era fiender. Men det är väl det som är själva definitionen av dumhet?

   Radera
  8. @Kapitalist 20:47
   Och bilen går bra?

   Radera
  9. Bilen funkar bra, den är ju skapad anarkistiskt av frivilligt ömsesidigt samarbetande människor (i familjer, fabriker, trafiken). Och trots Och trots dina älskade obildade livstidsarbetslösa maktfullkomliga statspampars våldsamma försök att förstöra min bil, så tuffar den ändå vidare.

   Har du fler frågor?

   Radera
  10. Lite kul men mest onödigt tjafs mellan två som är på samma sida i mycket. Kapitalist verkar sakna förståelse för etnicitetens och patriotismens betydelse för en fd lyckad stat som den svenska, Gruelse kanske statens obevekliga garottering av sina undersåtar.

   Radera
  11. Som att se två trebenta grisar slåss om en näve fiskrens.

   Radera
  12. @Kapitalist 20:47

   Min kommentar kanske inte hade med Grekland så mycket att göra, utan var mer en replik på din inställning att det inte finns några goda stater. Jag är dock böjd att hålla med dig när det gäller våra svenska regeringar på senare tid och i synnerhet på de grekiska.

   Jag ville dock lyfta upp frågan sakligt på ett mer teoretiskt filosofiskt plan med dig. Men det gick inte bra. Våra bildningsnivåer ligger uppenbarligen på helt olika plan. Så jag trunkerar denna debatt. Men innan jag gör det, så måste jag säga att den enda regering som jag känner riktig stolthet inför, var samlingsregeringen som verkade under VK2 under mycket svåra tider. Den regeringen regerade patriotiskt och hade som sin främsta uppgift att hålla Sverige utanför kriget, vilket lyckades

   @Ben Dover 17:15
   Som vanligt har du inget vettigt att säga. Gå och lek med lego och glöm inte att tvätta händerna!

   Radera
 2. 3 världskriget startar med ett inbördeskrig i Grekland som sen sprider sig över Europa.
  Att ta pengar och ge dom till den grekiska staten är möjligen lagligt men olämpligt.
  Att ta pengar från folket och ge till bankerna är olagligt.

  Tar dom spararnas pengar så kommer vi att se bankruns i Italien Portugal, Spanien.
  Glöm Putin detta är farligare.

  Riksbankerna skapades som en lender of last resort det är riksbankernas skyldighet att rädda banker som ska räddas.

  Scenario
  En grek bränner ner en bank, bankerna svarar med polisbeskydd detta retar upp fler och en till bank bränns ner.
  Nu begär bankerna hjälp av Merkel och privatarméer, kriget startar, folket mot bankerna.
  Sen kommer Europas trupper att sättas in mot grekerna och då är kriget i Europa ett faktum.
  Det blir ett nytt krig mellan länder i Europa.

  Grekerna och tyskarna förklarar krig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fel. Det här kommer att sega på helt utan någon dramatik under resten av våra liv, liksom det redan gjort sedan snart ett decennium. Detta tillstånd är den politiska adelns ideal. De har uppnått det och de kommer att fortsätta det.

   Det blir aldrig någon kollaps eller något krig. Bara lägre löner och högre priser på sånt som mat och boende. Ditt skyddsrum och din nödproviant hjälper dig inte alls som försvar mot din fiende statspolitikernas utplundring av dig. De kokar sin korkade slavgroda sakta i kastrullen.

   Radera
  2. "Mitt i Greklands ekonomiska kris har ett svårtolkat uttalande kommit från landets försvarsminister Panos Kammenos. De väpnade styrkorna ska inte bara försvara de yttre gränser utan även Greklands inre säkerhet, konstaterade Kammenos.

   Mitt i Greklands ekonomiska kris har ett svårtolkat uttalande kommit från landets försvarsminister Panos Kammenos. De väpnade styrkorna ska inte bara försvara de yttre gränser utan även Greklands inre säkerhet, konstaterade Kammenos.

   I närvaro av Greklands premiärminister Alexis Tsipras undslapp sig landets försvarsminister Panos Kammenos att "landets väpnade styrkor ska garantera stabilitet internt, försvaret av den nationella suveräniteten och landets territoriella integritet och stabilitet i förhållande till landets allianser", rapporterar The Guardian.

   Greklands försvarsminister Panos Kammenos leder det nationalistiska parti på högerkanten, Anel."

   Högern tar till våld mot vänstern = inbördeskrig.
   http://www.dn.se/ekonomi/forsvarsministerns-uttalande-vacker-fragor/

   Man kan se samma hat i dina kommentarer tar dom mina pengar så likviderar jag politikerna skriker du.
   Om du bodde i Grekland och dom tog 30% av dina pengar vad gör du då?

   En grek kan skjuta en i trojkan vad händer då?
   Första världskriget startades av ett skott.
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Skotten_i_Sarajevo
   Skottet på trojkan är starten på det 3 kriget.

   Förhoppningsvis så är bankerna så kloka att dom inte tar folkets pengar.

   Radera
 3. "Nu handlar den grekiska skuldkrisen inte om bankerna" Haha.. va? :-) Det är ju precis det, det handlar om... bankerna tänker inte ta kreditförlusterna.. för det klarar de inte av... utan man tänker sno insättarnas pengar i första hand.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är inte de grekiska bankerna som sitter på den grekiska statsskulden...

   Radera
  2. Ok. Jag trodde du syftade på bankerna generellt.

   Radera
 4. Lars: Hur skyddar man sig på bästa sätt från en sk bail in ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är det inte väldigt enkelt? Ha inga pengar på banken.

   Radera
  2. Håll koll på om ditt land är utsatt för en kris eller inte är väl det bästa tipset. Det kommer inte att vara några uttagsbegränsningar i Sverige på måndag, eller nästa vecka, eller förmodligen inte kommande år. Grekerna har haft flera år på sig att förbereda sig.

   Radera
  3. Skapa ingenting som har något värde för någon medmänniska. Staten är det våldsamma hårda bötesstraffet mot brottet att begå skapandet av välstånd för någon annan.

   Stat är att böta alla skapande individer, och låta alla kriminella förstörande individer löpa fritt hur de vill. Jag begriper inte varför alla idioter, som Cornu här, tycker att detta ideal är det bästa av alla möjliga världar. Jag skulle t.ex. föreställa mig att det vore bättre om brott bestraffades och människor tilläts leva i frihet och ömsesidig frivilligt umgänge. Men nästan alla människor tycker alltså att det vore fel. De är inte libertarianer, de är lurade slavar som anser att mesta möjliga rikedom och makt till sin regent Åsa Romson är det bästa möjliga av allt. De är etatister.

   Radera
  4. En blandning av guld, USD, EUR, SEK och CHF som förvaras på ett säkert och lättåtkomligt ställe.

   Radera
  5. @Somebody is wrong on the internet
   Det vore fortfarande exakt lika riskfyllt som att använda ingenting som pengar. Den politiska mellanhandens ansvarslösa "löfte" om att dina pengar faktiskt är pengar, är alltid en lögn. Spelar ingen roll ifall bedragaren använder ordet "guld" eller inte. Om du inte har fysisk besittning till värdefulla föremål, så är det ett fiatpengasystem, alltså ett bedrägeri vars mellanhänder orsakar konjunkturcykler.

   Radera
  6. Jag tror att både Santander och Bank Norwegian har sparkonton som enkelt kan öppnas av svenskar och omfattas av norska statens insättningsgaranti. Pengarna borde då vara bortom EU:s kontroll och garanteras av ett av världens rikaste länder.

   Radera
  7. Du skyddar dig bäst genom att ha fysiskt guld på en icke bank fysisk plats.. dvs hemma eller någon annan stans där bara du vet var de finns. Att ha digitala pengar någonstanns gör att de kan tas utan din tillåtelse.

   Radera
 5. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 6. Visst, så kan man göra :)

  SvaraRadera
 7. Förmodar att 60 euro om dagen gäller uttag av kontanter och inter-bank överföringar.

  Köp investeringsguld med kreditkortet och betala summan med giro direkt via internetbanken så kommer man runt 60 euro begränsningen?

  Annars har ju grekerna haft flera år på sig att tömma sina bankonton, alla med någon sorts självbevarelsedrift har enbart minimalt belopp i balans på bankkonton. Annat för företag dock som kontinuerligt får in pengar på sina konton i den löpande affärsverksamheten.

  SvaraRadera
 8. Hörde någonstans att 20 grekiska familjer äger mer än 90% av landets tillgångar. Kan tyvärr inte hitta källa, så det kanske är överdrivet. (Rätta mig gärna eller hitta en källa.) I vilket fall som helst lär dessa pengar inte sitta i grekiska banker?

  För övrigt är det lite osmakligt hur diverse experter låtsas att Tsipras skapade den här krisen. Bloggade om detta igår: http://asiktskompassen.blogspot.de/2015/07/pa-vilket-satt-ar-vanstern-ansvarig-for.html

  http://asiktskompassen.blogspot.de/2015/07/pa-vilket-satt-ar-vanstern-ansvarig-for.html

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är överdrivet. Om man tar topp 20 enl wikipedia så har dessa en nettoförmögenhet på ~$75 miljarder USD.

   Total nettoförmögenhet i landet verkar vara ~$1015 miljarder USD, också enl wikipedia.

   Dessa siffror verkar stämma hyggligt, för snittförmögenheten i Grekland är ~$100k/vuxen, medianförmögenheten ~$50k.

   Radera
 9. Jag är inte så säker att en värnskatt gör att man får ihop det som behövs. I ett annat land kanske. Jag är säker på att grekerna gör revolution vid en skatt som drabbar vanligt folk. Men om det går så illa att de odemokratiska extremisterna inom EU(de av folket ovalda) lyckats sätta dit en teknokrat-regering för att tvinga det grekiska folket på knä kommer det skapas en extrem vänster- och högerrörelse som sannolikt leder till stora våldsamheter och ev. inbördeskrig. Grekerna är världens mest individuella människor. På Cypern tog man 10% av tillgodohavanden över 100.000 euro om jag inte minns fel. Folk kommer att protester vilt om villkoren här blir annorlunda även om de själv inte drabbas. En förmögenhetsskatt vore dock att föredra och denna typ av lösning diskuterades redan 2009 för hela EMU.

  Det trista i sammanhanget är att de flesta greker inte förstår att de inte har en chans inom EMU på sikt även utan större skulder. Inte så länge det inte skapas en reell skatte-union. De har inte vad som behövs helt enkelt.

  Grekland är nyckeln till eurons fortsatta existens. EU har bluffat hela vägen och det är därför som Grekland borde ha ställt in betalningarna direkt. De var naiva MEN å andra sidan hade de inte sina väljares mandat att göra det. De försökte förhandla men insåg inte vad de hade att vänta. Vi får hoppas att USA ställer krav på att skulden efterskänks, helt eller i stor omfattning. Själv skulle jag gå ur mht till framtidens fortsatta stora, mycket stora problem för Grekland inom ett sönderfallande EU.

  SvaraRadera
  Svar
  1. värnskatt gör att den inhemska konsumtionen rasar och då ökar arbetslösheten.
   Sparpolitiken fungerar inte ekonomin dör garanterat.

   Låt grekiska staten trycka lite nya drachmer sen kan dom betala ut 10% av dom statsanstäldas löner med pengarna, då får dom euro över som dom kan betala sin lån med.

   Lägg om alla lån till Europas inflation, 5 år amorteringsfritt sen amorterar dom av på 30 -50 år.
   vad anser du om det?
   sen kan det det rätta vara som du säger skuldavskrivning det kan jag vara för men det är ECB som ska lösa ut skulden inte skattebetalarna.
   Tillverkar ECB pengar och köper upp skulderna så förs mer pengar ut i EU och det stimulerar ekonomin.

   Radera
 10. Ska dom göra en haircut på kontobalansen eller även räkna in tillgångar såsom aktier?

  SvaraRadera
 11. En sanning med modifikation.. bankerna tar inte kundernas pengar, dom erkänner bara att dom saknas (åtminstone i likvid form).

  SvaraRadera
 12. Norsk bankgaranti känns rätt ok. Dessutom får man 1% i ränta just nu hos Santander . SEB erbjuder 0,12% :(

  SvaraRadera