Cornucopia?

Aktuellt

Regeringen föreslår skatt på hämtkaffe och snabbmat (som pizza) - fem respektive sju kronor

Regeringen föreslår i ett nytt betänkande att man ska införa skatt på engångsförpackningar av dryck och mat, t ex hämtkaffe på mackar och ca...

2015-06-15 08:27

Urbaniseringsmyten krossas av docent hos DN

Docenten i kulturgeografi Jan Amcoff krossar den svenska urbaniseringsmyten i en debattartikel hos DN.  Likt jag har visat förekommer det inte någon urbanisering i vetenskaplig benämning, dvs flytt från landsbygd till stad i Sverige. Hela grodan om urbaniseringen, som ursäkt för bostadsbubblans skyhöga priser, beror på en feltolkning av Eurostats data år 2012.

Eurostat definierar hela Stockholms län som urbant, och den enda urbana regionen i Sverige. En flytt från exempelvis Singö i Roslagen till Göteborg klassas i Eurostats statistik som ruralisering, och en flytt från Göteborg till Stockholm kallas urbanisering.

I själva verket växte befolkningen i de icke urbana delarna enligt Eurostats feldefinition relativt snabbare än de urbana delarna (Stockholms län).
"I vardagsspråket brukar ju termen referera till en omfördelning av befolkning från landsbygd till stad och föra tankarna till människors flyttrörelser. I klartext visar sig påståendet om Sveriges snabba urbanisering emellertid referera till att folkmängden i Stockholms län, under år 2010, växte tre gånger snabbare än genomsnittet i drygt 300 andra europeiska regioner, som också har kategoriserats som urbana. Måhända är det remarkabelt, men har ju inte nödvändigtvis någonting alls att göra med befolkningsomfördelningen från Sveriges landsbygder till landets urbana områden. Vidgar man vyerna och ser längre än till Stockholms län visar samma data att befolkningen i de icke-urbana delarna av Sverige växte fem gånger snabbare än genomsnittet i motsvarande europeiska regioner."
Enligt definitionen att utvecklingen i Sverige är snabbare än i resten av EU, pågår alltså en ruralisering i Sverige. Men definitionen är förstås nonsens.
Nej, landsbygden har inte övergivits.

Amcoff konstaterar att "urbaniseringen" bara handlar om snabb befolkningstillväxt i Sverige. Han skriver det inte, men denna befolkningstillväxt handlar om invandring, och invandrarna söker sig till städerna. Någon flykt inom landet till Stockholm föreligger inte, om man nu inte räknar några tusen personer netto inom landet om året som flykt. Stockholmsregionens befolkning ökar på grund av invandring, inte på grund av avruralisering.

En docent är (förenklat) för övrigt en universitetsforskare som publicerat ett större antal vetenskapliga artiklar, inklusive artiklar som huvudförfattare, samt har undervisningsmeriter och tjänst hos ett universitet, samt genomfört en docentföreläsning. Kort sagt är Jan Amcoff en mycket meriterad person som vet vad han talar om.

Som alla bloggläsare redan sett har jag redovisat att enligt SCB:s definition av landsbygd så har inte landsbygden avruraliserats, utan tvärt om ligger den i princip oförändrad sedan 1980.

Amcoff påtalar att Sverige redan tidigare var urbaniserat, till skillnad mot exempelvis det tidigare så fattiga socialistiskt ockuperade Östeuropa.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

29 kommentarer:

 1. Briljant!
  Det är olika färger av socialister och deras centralisering man skall angripa. Genom att skatterna, varje kommuns största kassaflöde, dras till respektive skattkista i kommun, landsting och stat och därifrån fördelas till de bäst tiggande sker en centralisering av service eftersom varje byråkrat gynnar de denne närmast och mest jämställda.

  Det borde bara finnas kommunalskatt och att sedan kommunerna delade med sig till landsting och stat. Dessutom borde skatter vara på samma nivå för företag, föreningar och privatpersoner. Att företag gynnas är barockt!

  Dessutom borde skatten ner på en nivå som landet hade för hundra år sedan, då det var ett spirande land i snart alla dess hörn.

  Det finns en anledning till att de mest eftertraktade husen byggdes då. (De som historierevisionisterna låtit vara kvar.)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och dessutom vill jag ha en ponny! Och fler fredagar!

   Radera
  2. Jag förstår det, när du blir större vill du nog ha en större häst, men ponnyn kan du ha kvar, de brukar bli långlivade.

   Radera
  3. Det borde bara vara skatt på vinst, om ens detta är motiverat. Arbete är inte vinst, utan ersättning för nedlagt arbete.

   Saker och ting borde finansieras med frivillighet och inte tvång, och detta skulle bli realiserat när folk får pengar över i ett skattebefriat scenario. Kom inte med argumentet om vägar. Det räcker med att se hur vägarna ser ut idag för att förstå att inte all vägskatt går till vägars farbarhet.

   Radera
 2. Förutom järnridån och yada yada så har stora delar av EU lägre fertilitetstal än vi vilket gör en EU-jämförelse vansklig.

  SvaraRadera
 3. De ledande i samhället består av mytomaner och har ett behov av en ständig utveckling för sin syn på världen. Fortfarande finns det många som tror att människan kommer att exploatera rymden. En urbanisering visar för dessa tokar liksom människans tekniska framsteg att allt är på rätt väg och det tacksamt att gagga om.

  Deras mentala föreställningar om tro, hopp och kärlek är inpyrt i deras huvuden som röklukten i en gammal bil från en kedjerökare. Att systemet kommer att kollapsa och Stockholm blir en spökstad är svårt för dom att tro. Trots enorma subventioner av Stockholm inom skatter, avdrag, boende, rättsväsende, kommunikationer, mat, nöjen med mera så är det mest invandrare som flyttar dit. Detta sker genom att de lättare får jobb där (mer arbetslösa) och föredrar det anonyma storstadslivet.

  Så jag tar förklaringarna ett steg längre än den politiskt korrekte kulturgeografen. Fysik och kulturgeografi är en intressant kombination. Urbaniseringsmyten är inte mycket att krossa men en bra start..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kärnvapenbomba Stockholm! Ufo:n. Moralister. Stålpriset!

   Radera
  2. Ett bra försök. Men den röda tråden saknas.

   Radera
  3. Röda trådar är för moralister och förvirrade politiker, i framtidens kollaps kommer ingen att ha råd med tråd av någon färg. Kolkraft! Skrotupplag!

   Radera
  4. Kulturgeografi är ett brett och intressant område. De borde vara bättre där på orsak och verkan. Nu ska jag bort och kommer inte in förrän i kväll.

   Radera
 4. Skall man då anta att utflyttningen från Stockholms kommun av "skattebetalare" är ännu större då ett antal migranter, helt naturligt, söker sig dit och ingår i statistiken?

  SvaraRadera
 5. Så att i stort sett alla mindre kommuner i glesbygd har en minskande befolkning är inte sant?
  Att allt fler mindre affärer och bensinmackar i glesbygd läggs ner beror inte på vikande kundunderlag.
  Man ser ofta det man vill se, hävdar inte att Cornu eller Amcoff har fel, beror kanske på hur man definierar frågan.
  Min känsla är att vi har en flytt från land till stad, och att den trenden fanns även innan asyltrycket ökade.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi kanske har haft en flytt vad gäller var vi spenderar våra pengar. Detta gäller ju även städer där centrum dött ut till förmån för köpcentrum. Men folk bor ju kvar i samma bostad även om ICA eller klädbutiken rör på sig.

   Radera
  2. Befolkningen har inte minskat på landsbygden, men kundunderlaget. Bilen gynnar nog inte landsbygden.

   Radera
  3. Den ekonomiska biten(utbudet) handlar oftast om avkastningskrav hos större och större företagsenheter. Mindre lönsamma(även knappt lönsamma) läggs då ner. De är ofta offer för en allmän företagspolitik som beror på konkurrens(-intern) via t.ex stormarknader för att ta ett exempel. Jag vet byar där lokala företag skulle klara sig bra om inte folk, tack vare bilen, lockats till utbudet/priserna hos de "färre/större"). Att unga flyttar till jobben innebär inte nödvändigtvis att de flyttar till storstäderna utan istället till den regionala centralorten. De som högskoleutbildas kan jag däremot tänka mig flyttar till de stora städerna. Definition är viktigt och vad är då "urbanisering"? Ja inte är det bara flytt till de största städerna utan det handlar om avfolkning från jordbruk till industri(fortfarande).

   Nej, jag tycker verkligheten att Cornu lyckats "avmytisera" urbaniseringens kärna, dvs att inflyttningen till städerna till huvuddel beror på invandringen. Myndigheter, riksdag&regering etc vill dock inte ta i sin mun att de största problemen kring skola, vård och omsorg och bostäder t.ex är en naturlig följd av "nya svenskar". Den politiskt korrekta "icke-rasismen" gäller. Man är så rädda att spä på främlingsfientlighet så att man döljer fakta.

   Radera
  4. När hela län klassas som antingen "landsbyggd" eller "stad" får man ingen bild överhuvudtaget om huruvida det pågår någon urbanisering. Alla inomläns flyttar från landsbygd till stad ignorerar man. Flyttar man från Klimpfjäll till Umeå räknas man alltså fortfarande som landsbygdsbo. Och man är fortfarande stadsbo även om man flyttar från Södermalm till Singö...

   Hela resonemanget är ju helt meningslöst, eftersom man inte har någon data på det man försöker visa (vilket blir extra lustigt, eftersom det är just det som Amcoff kritiserar, innan han gör exakt samma fel själv).

   Radera
 6. Nu går vi till källan och kollar detaljerna - citat:

  "Denna skärskådan av påståendet om Sveriges snabba urbaniseringstakt resulterar snarast i slutsatsen att Sverige visserligen ännu urbaniseras, men i en takt som ligger nära Europas genomsnitt"

  Så var det med den saken. Den myt som möjligen krossades var myten om den extremt snabba urbaniseringen. I själva verket verkar urbaniseringen alltså pågå i normaltakt. Hmmm...

  Ungefär det som de ingenväxande beteshagarna, presseningarna på taken och de stängda mackarna och affärerna säger vid en utflykt på landsbygden.

  SvaraRadera
 7. En svensk kulturgeograf ger sig på ordens betydelse och kommer då in på DN debatt. Budskapet förstärks på diverse bloggar. I exempelvis USA vore något så korkat helt möjligt. Subventioner som under lång tid har gett den svenska urbaniseringen är där förbjudna. Pseudodebatter är mindre vanliga. Pengarna och det egna intresset sätts främst. Till den dumme svensken säljer något moraliserande att spinna på.  SvaraRadera
 8. Ohållbara saker håller aldrig hur længe som helst :) Stæderna har ingen framtid som de ær utformade idag. Kommer dø ihop med nuvarande monetæra system.

  SvaraRadera
  Svar
  1. dvs inte inom de närmaste 100-200 åren då.

   Radera
 9. Jag bor i en avfolkningskommun men gissa vad? Ja, de är ständig brist på bostäder inom kommunen trots att det byggs kontinuerligt och trots att befolkningen minskar med 1% om året. Hur går det till? Jo, det är de små byarna som avfolkas i takt med att gamlingarna dör bort och ungdomarna flyttar in till centralorten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här typen av kommuner finns i Norrland och en som jag direkt tänker på är Sollefteå. Ett skäl till detta är frihandeln med livsmedel. På marginella marker i skogsbygder märks ekonomins försämring betydligt. Omsättningen i jordbruket i vissa kommuner har på 20 år sedan EU kom in minskat till en bråkdel. I sig gör det nog inte så mycket. Större problem uppstår när svenskarna svälter av att tillförseln utifrån upphör och det inte finns bränsle. Norrland drabbas kanske lika hårt som Fjollträsk.

   Radera
 10. Den "kreativa klassen" - ett begrepp skapat av dem amerikanske "sociologen" Richard Florida där människor i denna klass "väljer" om de skall bo i NYC, Seattle, Bombay eller t.o.m Göteborg och att det på platsen MÅSTE finna en massa kultur, waterfronts och lattecafeer för att de skall vara kreativa , skapande och bygga våra framtida näringar och inkomster kanske passar i USA men INTE i det mer "hembygdsvänliga" nordeuropa.

  Uppenbarligen har Florida icke förstått ord som hembygd, eller det mer internationellt kända tyska "heimat" där människor kanske efter några år i den "häftiga och urbana" metropolerna flyttar tillbaka till hembygden där kontakten med historien finns!

  SvaraRadera
 11. Cornucopia-din vördnad för Docenttiteln är rörande!
  Han skriver en artikel under DN debatt-dvs det tål att stötas lite mer än en forskningsartikel.
  Frågan är om en snabb urbanisering till Stockholms län måste tömma landsorten i Sverige kan med NEJ besvaras.
  Människorna kan ju komma från Mars. Sett ur Stockholms perspektiv spelar det liten roll varifrån de kommer.
  Bo och äta måste de ändå.
  Landsorten får oxå ny befolkning i en extremt hög takt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Antalet människor hit eller dit är bara möbler på Titanic.

   Haken är att det är den reala ekonomin som krymper, och den finansiella ekonomin som är en ballong. Och att begreppet skuldmättnad är ett symptom som nu visar sig i full frihet.
   Läs bloggen Palanthir av Carl Norberg.

   Radera
  2. Läste nånstans att idag kammar den finansiella sektorn in 40% av alla vinster i USA, jämfört med 10% för en tid sedan.

   Lite som en Alien-blodsugare i fejset på den reala ekonomin.

   Radera
 12. Globalt sett är naturligtvis så gott som alla kommuner i Sverige glesbygd - De stora huvudstäderna i Europa (för att inte tala om resten av världen) har ju oftast fler innevånare än HELA Sveriges totala befolkning...

  SvaraRadera
 13. Landsbygden avfolkas inte, de bara tar inte emot så många invandrare, delvis för att de flesta invandrare kommer från storstäder och det svenska naturlandskapet är främmande och oanvändbart för dem. Den genomsnittlige världsmedborgaren är livrädd för att bo ensam (med sin make efter att barnen flyttat ut) i en röd stuga på landet. Det landsbygden har problem med är väl bristen på ungdomar. Men det kompenseras kanske av att de slipper den monokulturella massinvandringen?

  SvaraRadera
 14. Vad hände med "en tidning"?

  SvaraRadera