Cornucopia?

2015-06-04 11:47

Rekordnivåer för skuldbalansen på NYSE

Doug Short på Advisor Perspectives uppmärksammar en intressant potentiell ledande börskraschindikator. Det handlar om skuldbalansen för NYSE-börsen.

För indikatorn tittar man på balansen och dess omslag, som indikerade sälj i mars år 2000, dvs i princip perfekt med IT-bubblans topp. Nästa topp inträffade i juli 2007, tre månader före marknaden vände ner inför kraschen 2008. Indikatorn slog även om för den mindre kraschen 2011, även om man då inte fick någon förvarning.

Dessvärre rapporterar NYSE datat först efter ett antal veckor, men man kan ändå aldrig förvänta sig att pricka toppen exakt. Några veckor är tillräckligt bra för att fånga in en börstopp och det viktigaste av allt - inte följa med ner. Följa med upp är som bekant inget svårt, det svåra är att kliva av i tid.

Takten på ökningarna i marginalskulden är nu till och med högre än under IT-bubblan.

Skuldbalans NYSE. Säljsignal
när indikatorn går plus.
Indikatorn har mycket hög potential att fånga in en topp på dagens entydigt kreditdrivna börs. Datat hos NYSE tillbaka till 2003 hittar ni här. Uträkningen man ska tillämpa är:
"Lance Roberts of STA Wealth Management analyzes margin debt in the larger context that includes free cash accounts and credit balances in margin accounts. Essentially, he calculates the Credit Balance as the sum of Free Credit Cash Accounts and Credit Balances in Margin Accounts minus Margin Debt."
Dessvärre finns bara gratisdata tillbaka till 2003. Man kan också roa sig med att lägga in börsutvecklingen i bifogad graf, men den vet ni alla hur den såg ut. Kompletta grafer finns hos Advisor Perspectives.

Åtminstone undertecknad kommer hålla koll på denna indikator en gång i månaden.

Eftersom vi numera helt investerar och handlar på en massivt kreditdriven marknad är det förstås inget som säger att indikatorn kommer fungera lika bra som år 2000 och år 2007. Kanske är indikatorn inte längre ledande, utan reaktiv likt för kraschen 2011? 
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

5 kommentarer:

 1. För mig är det mer intressant att S&P 500 realt ligger på samma nivå som år 2000. Befolkningen i USA har ökat 14 procent. Den sänkta räntan har sig drivit upp börsen. Så rensat från detta har kanske börsvärdet halverats. Börsens värde är i världens ledande land är en bra indikator på det globala tillståndet och den kommande kollapsen. Investerarna kommer att kräva allt snabbare pengar. Vi kollapsen upphör börsen i sig att existera.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det gäller att veta vad som är orsak och verkan. Börsens värde beror på naturresursernas utvinning. Produktiviteten i utvinningen mätt i energi, material och arbete per ton inom ändligt allt var som högst år 2000. Oljan gick då för 10-15 USD per fat och svensk järnskrot var inte värt att samla in. Om oljan hade minskat i pris och nu sålt för 5 USD per fat och järnet hade haft ett negativt värde så hade det inte funnits någon så kallad finanskris och börsvärdet hade kanske varit det dubbla.

   Radera
  2. Och hur är det med cirkulära beroenden?

   De torde väl inte vara helt frånavarande i ekonomin. Och då kanske orsak och verkan inte är helt lätt att reda ut.

   Radera
  3. Hade människan inte haft oljan så hade färre funnits och med ett lägre välstånd, speciellt under de sista 65 åren. Utan kolet hade människorna varit än färre och än fattigare, under de sista 250 åren. Utan järnet hade det varit mycket fattigare under de sista 1000 åren och oljan och kolet hade haft mindre betydelse.

   Nu sinar dessa saker snabbt med en årlig real fördyring cirka 5 procent och det är stort sett samma inom allt ändligt. Kostnaderna dubblas då vart 14:e år och när det har skett några gånger så blir nettot för välstånd för litet och samhället kollapsar. Naturresurserna är inbördes utbytbara. När vissa upptäcker att det är smart att behålla vad de har inom sånt som kan stoppas i munnen och i bränsletankar så klappar Sverige ihop inom ett år och detta kan förväntas 2050.

   Om det stora flertalet i alla länder avlivades systematiskt så skulle kostnaderna inte öka lika snabbt, om kvarvarande inte ökar sitt välstånd förstås. Att på något sätt spara sig ur problemet och försöka få en hållbar utveckling är trams. Avlivningen strider förstå mot alla politiskt korrekta teorier. De som är under 50 år och inte vill dö i förtid på ett mindre trevligt sätt bör flytta till ett land med mer naturresurser per capita.

   Förbrukning inom oljan och allt annat kommer att minska mycket snabbare än den historiska uppgången. Det blir ingen utdragen förbrukningsminskning enligt ”peak oil”. Däremot kommer nog börsen att mer falla allt snabbare och få någon slag peak. När budskapet från de finansiella analytikerna är att kollapsen kommer och det är självklart för alla kommer så tänker ju ingen på investeringar av det här slaget.

   Radera
 2. http://www.pragcap.com/how-scary-is-the-current-margin-debt-situation

  SvaraRadera