Cornucopia?

2015-06-07 16:20

Ökat bostadsbyggande är inte ett kommunalt intresse

"Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det." - Kommunallagen 2 kapitlet 3 §
Sveriges kommuner behöver inte bygga mer bostäder, eller ordna mer bostadsbyggande än idag, då det helt enkelt inte finns något behov av detta för kommuninvånarna. Byggandet fyller inte ens någon nationell funktion då de ökande behoven handlar om migration och inte om redan boende i Sveriges behov. Kommuner som motverkar byggande följer helt enkelt bara kommunallagen, då kommunen inte får agera till nackdel för de redan boende i kommunen.

Kommunerna har helt enkelt ingen skyldighet att ordna bostäder åt personer som inte redan bor i kommunen, och inga kommunala pengar ska satsas på detta. Det kan rent av ligga i kommuninvånarnas bästa intresse att man inte bygger något nytt alls och man behöver på inget sätt bereda tillgång till kommunal mark för att fler ska kunna flytta till kommunen.

Inte ens i Stor-Stockholm handlar efterfrågan på bostäder om ens ett nationellt behov, utan det är ett behov för migranter - asylsökande, flyktingar, arbetskraftsinvandring och anhöriginvandring. Den nationella inflyttningen till Stor-Stockholm är bara hälften av antalet nybyggda bostäder.

Eftersom politiken på migrationsområdet är statlig, så är det också upp till staten att lösa det problemet.

2014 färdigställdes 9 050 nya bostäder i Stor-Stockholm. Inrikes inflyttningsnetto till Stor-Stockholm var bara 4 067 personer, och det nationella behovet kan alltså få två bostäder per person.

I sammanhanget blir det alltså helt logiskt att bostadsminister Kaplan tittar på hur man löser bostadsfrågan i länder som Turkiet och Indien, inklusive förslagen om sk Kaplanslum, då det helt enkelt inte är svenskar som flyttar till Stockholm.

Nybyggda bostäder i Stor-Stockholm
och inrikes flyttningsnetto 1975 - 2014
Undantaget spikar orsakade av väldigt låg nettoinflyttning till Stor-Stockholm ligger byggandet i regionen helt i linje av topparna i historiska nivåer i förhållande. Dock är inte byggandet så stort som 1975 - 1980, 1988 - 1991 och 2002 - 2004, då Stor-Stockholm hade en inhemsk nettoutflyttning och ett inhemskt bostadsöverskott. Det är bara åren 1994 - 2000, då byggandet också var väldigt lågt under 90-talskrisen, som inrikes flyttningsöverskott till regionen faktiskt överstigit byggandet.

I själva verket skulle Stockholms bostadsmarknad antagligen krascha omgående om migrationen upphörde, och bostadsägare och bolånetorskar i Stor-Stockholm skulle förlora mångmiljonvärderingar de aldrig haft i realiteten.

Kort sagt är varenda bostadsbubblespekulant helt beroende av fortsatt hög invandring, annars torskar de dit rejält.

Återvänder man till kommunallagen, så får inte kommunerna fatta beslut som är till nackdel för invånarna. Ett byggande, så stort att bostadspriserna skulle krascha, är ett sådant beslut, där miljonvärderingar står på spel för de enskilda invånarna. Samtidigt har kommunerna inte heller någon skyldighet att uppmuntra andra att flytta till kommunen, speciellt inte de som inte har några jobb eller användbar utbildning. Det är också därför staten avser att införa tvång för kommunerna att ta emot flyktingar, trots att detta bryter mot kommunallagen - kommunerna har inga som helst skyldigheter att gynna någon eller bereda plats åt någon som inte redan bor i kommunen. Att göra det kan i själva verket vara ett brott mot kommunallagen.

Det får väl sägas vara positivt att de svenskar som ropar efter ökat bostadsbyggande därmed alltså också är invandringspositiva, eftersom utan migrationen skulle det inte finnas något behov av fler bostäder. Det är också ett utmärkt argument att ta fram när Sverigedemokraterna stiger i opinionen - "genomför deras migrationspolitik och era bostäder kommer totalkrascha i värdering och ni kommer torska dit för livet". Varenda bolånetorsk sitter fast i fällan och kan inte säga nej till bibehållna eller ökade migrationsnivåer.

Frågan är bara vem som ska finansiera bostadsbyggandet? Ett förslag från socialisterna är att pengarna ska tas från svenskarnas pensioner, vilket är lite märkligt, då svenskar alltså inte har något behov av ett ökat bostadsbyggande. Det enda rimliga svaret är att finansieringen måste vara privat, varken kommunal eller statlig, då det inte är en angelägenhet för svenska skattebetalare.

Som skrivet tidigare låg den nu utdöda Pippi Långstrumpekonomins genialitet i att få svenskarna att skuldsätta sig för att tävla vem som kan bjuda högst för en bostad, istället för att staten skulle ta på sig skuldsättningen under finanskrisen och dess efterdyningar som i resten av Europa. Ur det perspektivet var alltså alliansens migrationspolitik ett genidrag. Nu när vi istället gått över i Karlsson på taket-ekonomin är frågan hur man går vidare.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

26 kommentarer:

 1. Rika immigranter som kommer hit och lånar upp vår bostadsbubbla? Det tvivlar jag på. Eftersom relativt nyanlända immigranter generellt inte är kreditvärdiga nog för bolån (ofta inget jobb, ingen redovisad förmögenhet, oklara uppehållsmöjligheter) så tror jag att de är så gott som irrelevanta för bostadsbubblan.

  Det är hur lätt som helst att botanisera i olika lagtexter och bilda sig en uppfattning. Men det som inte syns är att det finns andra lagar som säger raka motsatsen, och en praxis som tolkar saker på ett helt annat sätt. De flesta kommunpolitiker vägrar bygga bostäder därför att det leder till inflyttning av, ja ni vet vilka. Alla drar sitt strå till stacken i statens logik av intern maktkamp utan hänsyn till konsekvenserna för samhället.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och jag behöver inte nämna statsministerns z-ord här. De använder ju inte bostäder.

   Radera
  2. Möjligen kan det få ett antal svennar att gå till banken och låna upp sig för att slippa vissa områden. I så fall stämmer teorin att invandrare blåser upp bubblan.

   Radera
  3. Så är det, självklart. Om det finns mycket hög efterfrågan på "billiga" bostäder så kommer det att spilla över på nästa steg, och på nästa, och nästa... vilket slutar med att efterfrågan ökar även på dyrare bostadsrättslägenheter.

   Radera
  4. Håller med. Priserna stiger väl för att det enda sättet att öht tjäna pengar i dag nu när det är nollränta (negativ!?!) Folk tjänar mer pengar på att bo än att arbeta. (Precis så var det i Californien också innan 2008. April-maj 2006 låg huspriserna i Ca på 538,000. sen föll de till 310,000 2012, för att därefter ha stigit igen till 441,000.)

   Radera
  5. @Kapitalist; Bostadspyramiden innebär att deras bostadsbehov delvis tillgodoses i takt med att svennarna i hyresrätt sedan flera år köpt borätter. Borde finnas sådan statistik. På 70-talet var t.ex Skärholmen i princip bara bebott av inrikesfödda av inrikesfödda. Under 80-talet flyttade dessa bort därifrån varvid i stort sett hela Skärholmen beboddes av nyinvandrare. Det gick väldigt fort. Vart flyttade de?

   Radera
 2. Stämmer detta lagmässigt(en satans jurist kan säkert vränga till det dock) så borde vi se till att få upp problematiken på den nationella agendan. Är media intresserade? Tveksamt eftersom man kan bli kallad rasist för mindre.

  (s), och f.ö övriga politiker har en förmåga stå för dålig tajming. För sent eller för tidigt med konsekvenser för ekonomi och budget. Man kommer alltid för lättvindigt undan med svepande formuleringar t.ex om ökad BNP-tillväxt utan efterkalkyler. Man gör helt enkelt aldrig efterkalkyler om utfallet ser tveksamt ut.

  Det skulle se ut det om (s) tvingade t.ex AP-fonderna finansiera nya bostäder! Just nu har vi haft en debatt om just AP.fondernas frihet att placera själva utan större inskränkningar. Men med (s) vet vi att den aningslösa allmänheten gärna bidrar bara någon annan betalar.....tror man!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns en dold agenda som gör att politikerna vill ha invandring, detta borde diskuteras.

   Radera
  2. Den är inte längre dold. Vi vet numera att det handlar om att invandrarna/flyktingarna på sikt ska bidra till fortsatt välfärd och pensioner(de ska se till att våra nuvarande och kommande pensionärer helt enkelt får sin pension, dvs inte minst de som fram till nyligen suttit vid makten både här och där(Orvar t.ex)).

   Alltså handlar det om ett tillskott till det pågående demografiska underskottet.

   Radera
  3. rttck

   Men varför är det då bara Sverige som insett detta? Nativiteten är relativt hög i Sverige.

   Och varför går det då så dåligt för kommuner som Södertälje och Malmö som tar emot så många invandrare?

   Radera
  4. Jag skrev om syftet med en förbättring av de demografiska förutsättningarna för framtiden. Inte om utfallet i t.ex Malmö och Södertälje. Huruvida invandrarna bidrar negativt till nämnda kommuners ekonomi vet jag ej. Vet du? Förnuftet säger att det borde vara tvärtom! Pensionerna betalas in via arbetsgivaravgifterna f.ö. På det kommunala planet är det dock värre då kommunerna under mycket långt tid bara skuldsatt sina egna pensioner, dvs det finns inget annat än framtida skatteinkomster för att betala stora delar av dem.

   När det gäller behovet av arbetskraftsinvandring gäller det hela västvärlden där nativiteten stadigt sjunker. Snarare är Sverige sent ute men kanske det beror på att den naturliga invandringen varit större i länder med kolonialt förflutet.

   Att nativiteten i Sverige gått upp sedan 1990-talet(konjunkturcykel) påverkar inte ännu den långsiktiga utvecklingen. Vi föder sent och färre barn samtidigt som alltfler improduktiva lever längre.

   Radera
  5. Södertälje är Sveriges i särklass mest skuldsatta kommun (per capita), trots att både Scania och AZ ligger i staden med många välbetalda jobb.

   Detta pga att det tar ca 7 år för en invandrad att komma i någon form av sysselsättning, dessa jobb genererar i snitt 40% lägre skatteintäkter än jobb som infödda innehar. Stan tog emot fler irakier än vad USA och Kanada gjorde tillsammans.

   Detta leder inte bara till att en åldrande befolkning måste tas om hand, vi måste även ta om hand om alla de med låg utbildning som ej kan få jobb.

   Södertälje går runt enbart tack vare utjämningsbidrag från andra kommuner vilket täcker 20% av budgeten.

   Radera
 3. Intressant, har inte haft en aning om det, "att kommun skall agera för kommuninnevånarnas bästa", man kan väl kalla det egoism, eller?

  SvaraRadera
 4. Men det kan också mycket väl vara i invånarns intresse, beroende på kommun. Min egen kommun gynnas definitivt av ökat byggande. Bättre underlag för affärer, skolor, mm. Ökade skatteintäkter. Ej indragna busslinjer osv.
  Dessutom är det knappast en rimlig tolkning att kommunen ska gynna en viss del av befolkningens privatekonomi (blt) på bekostnad av de andra. För min del får det exempelvis gärna bli en krasch, så att mina tre vuxna barn kan köpa bostäder billigare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. ´Vad som är "bra" beror ju på vem som tittar, jag tex tycker det är skönt att bo i en liten lugn, sömnig håla och vill verkligen inte att den också förvandlas till den mångkulturella, överbefolkade soptipp jag flyttade ifrån..

   Men det finns de som inte vet bättre och tror att allt blir så mycket bättre bara vi blir fler...och fler..

   Bra att det faktiskt finns platser dit man kan flytta för att få bo så som man för tillfället vill, och att inte precis alla ställen måste vara stora, hektiska, överbefolkade jävla getton.

   Radera
  2. Och förresten, jag hoppas också det kraschar ordentligt så jag kan köpa mig ett eget billigt hus precis där jag vill bo. Men det kommer inte att hända så länge "trycket" hålls uppe.

   Radera
 5. Så med andra ord kommer bostadsbubblan inte brista före vi uppnått peak invandring, d.v.s. när/om Sverige av olika anledningar blivit så dåligt att fler flyttar härifrån än hit?

  SvaraRadera
 6. "med tillbakaverkande kraft" = retroaktivt. Det har alltså inget med det du skriver att göra överhuvudtaget, det handlar om att en kommun eller ett landsting inte får fatta beslut som är giltiga bakåt i tiden, om de inte är gynnande för medlemmarna.

  Medlem i en kommun är för övrigt alla som är folkbokförda i den (och några kategorier till, se 1 kap. 4 §), vilket man för asylsökande blir från TUT eller PUT, för arbetskraftsinvandrare från dag 1 och EU-invandrare senast från dag 90. Men det är off topic i sammanhanget, poängen är att paragrafen gäller retroaktivitet, inte beslut som rör framtiden.

  SvaraRadera
 7. Ok 9.050 bostäder färdigställdes under 2014 i Stockholms län och 4.067 var det inrikes netto bidraget av omflyttning.

  Möjligen revs också några bostäder under året. Men det föddes 7011 barn bara under Q1/15 ett enkelt antagande är att då ca 28.000 barn föds här per år. Från de födda kan man dra bort de döda och får då att födelseöverskottet blir nära 12.000 per år. Efter ca 20 år behövs då bostäder till dessa 12.000 också.

  De 9.050 nya bostäderna ska alltså räcka för att klara nettot av inrikes migration rivna bostäder och de 12.000 i födelseöverskott förutom invandrare.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
 8. Den konspiratoriske skulle säga att Stockholmspolitikerna tänker på sin egna plånbok när dom vill ha en stor invandring för då blir det bostadsbrist och värdet på deras egna bostäder ökar.

  För en tid sen så rev man mängder av bostäder i många kommuner för att få bort bostadsöverskottet.

  Ska vi bygga nya bostäder så kan vi göra det på två sätt.
  Banken trycker upp pengarna och lånar ut dom till staten som gör ett nytt miljonprogram eller så kan riksbanken trycka upp samma pengar och bara ge dom till staten.

  Hur kan folket gå på dagens nationalekonomiska modell som bara är skapad för att bankerna ska bli rika.
  När privatbanker får tillverka pengar så blir dom rika på ränteintäkten dom får på pengarna dom tillverkar och sen lånar ut.

  Man kan tillverka pengar på flera sätt.
  1.Banken trycker pengar och lånar ut dom, kreditpengar.
  2. Riksbanken kan trycka pengar och ge dom till staten.
  3.Staten kan själv tillverka pengarna.
  punkt 1 är lönsamt för banker och detta har dom tvingat oss att leva med beslutet är fattat på ett odemokratiskt sätt.

  När riksbanken trycker pengar och ger pengarna till staten så ökar inga skulder, så kan man göra när vi har noll inflation.  SvaraRadera
 9. Tror inte det är särskilt vanligt att SD:are sitter på dyra lägenheter, det finns inte så mycket att förlora. Att har fortsatt hög migration och gärna fler no-go zoner ligger plötsligt i ens intresse när man köpt dyrt i rätt område skulle jag säga och då svalnar nog intresset att rösta på SD snabbt.

  SvaraRadera
 10. Mm, dra hit en gigantisk slav-klass och maximera bestraffningen mot produktion av värde för att kunna lätta lite på bestraffningen av gammalt kapital - på så vis kan slavandet pågå i generationer, då vi enligt jantelagens ABC motverkar byte av klasstillhörighet.

  Det finns i princip tre karaktärer som inte lider inombords:
  1) Idioter
  2) Hycklare
  3) Elaka Människor

  SvaraRadera
  Svar
  1. Såhär på efterhand inser jag att Hycklare är Elaka Människor. Den missen gör mig då möjligen till en Idiot, men i sådanna fall en annan typ av idiot.

   Radera
 11. Det enda rimliga är att bygga bostäder som de som ska bo i bostäderna har råd med.
  Den lägsta tillåtna bostadsstandarden måste därför sänkas radikalt

  SvaraRadera
 12. Bygga bort flyktingars behov gör man bäst i de länder de flytt från-när krigen lagt sig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ett litet problem med att bygga i t ex Somalia är att landet kontrolleras av en kriminell gäng. För att kunna ge somalier möjlighet att bo i Somalia behöver man upprätta en fungerade regimen i Somalia. Det skulle vi så klart kunna göra.
   Vi utrustar en främlingslegion bestående av i första hand somalier. Erövrar en del av Somalia och förklarar det som en svensk koloni. Där kan vi sedan bygga bostäder åt somalier.

   Problemen med detta projekt är:
   - Vi är hämmade av den kritik som 1800-talets kolonialism fått utså
   - Vi är motvilliga att döda människor i stor skala för att de motsätter sig svensk överhöghet.
   - Projektet har en osäker finansiering. Det var samma problem på 1800-talet. Alla koloniala projekt hade problem med ekonomin.

   Radera