Cornucopia?

2015-06-05 10:46

Gästinlägg: Politik, ekonomi, etik och logik

Nedanstående är ett gästinlägg från "Anonym".

I samma ögonblick som en politisk fråga går från att bli ett ekonomiskt problem till ett etiskt blir den immun mot all form av logik.

Politik är ekonomisk styrning av ett land och dess resurser. I den praktiska styrningen av landet uppstår en stor mängd frågor som måste lösas så gott det går, helst med invånarna i landets bästa för ögonen. Antalet perfekta lösningar inom politik är lika ovanliga som enhörningar på Skansen. Normalt sätt fattas beslut så rationellt och logiskt det är möjligt, med rigorösa effekt- och kostnadsberäkningar av professionella byråkrater som utrustade med rätt verktyg (information och räknemodeller) och ett visst mått av känslokyla gör det bästa av politiska beslut enligt välartikulerade mål och inom ramen för sina uppdrag. Det handlar i praktiken om ett hushållande av pengar och andra icke-oändliga resurser (tid, råvaror, arbetskraft etc.).

Ett exempel på detta kan vara planerandet av vägunderhåll, där specialutbildade byråkrater vet hur man effektivast får bäst väg för minst pengar. Att annat exempel är lokala vårdcentraler som lotsar folk vidare till de bästa våralternativen för att bli frisk på ett sätt som belastar systemet så lite som möjligt. Alltid sker det samma rationella kostnadsanalys: att få begränsade resurser att räcka så länge som möjligt. På engelska, bang for your bucks.

Genom århundraden har mer eller mindre klåfingriga politiker lärt sig respektera det faktum att svenskar är ytterst lämpligt material för byråkrater. Få folk i världen har en sådan naturlig talang för att skapa effektiva administrationer och sedan följa dem på sådant sätt att bäst minimera slitage, kostnader och annat svinn (att Sverige länge låg på topplistorna över länder med låg korruption är ett bevis på detta).

Men nu är det inte så gott att alla politiska frågor är ekonomiska. Många (om inte alla) löper risken att förvandlas till etiska frågor, och om detta händer kan man snabbt kyssa all logik och rationell ekonomi adjö. När en fråga går från ekonomi till att handla om värderingar frikopplas den från den kyliga men effektiva byråkratin och blir till en het och fullkomligt irrationell potatis, omöjlig att diskuteras kallt och rationellt.

Ett exempel på detta är en nyligen timad Gallup-undersökning där amerikaner fick frågan om dom tyckte att djur förtjänade samma rättigheter som människor. Frågan besvarades ”ja” av hela 32% av amerikanerna, och jämfört med tidigare års undersökningar så visar resultaten att amerikaner går i en lika snabb som ofrånkomlig utveckling mot att i en snar framtid ge mänskliga rättigheter till såväl koalor som kor. Ty djurs rättigheter är en etisk fråga, och etiska frågor kan omöjligen behandlas rationellt eller logiskt.

Politiska frågor som fått en etisk dimension kan inte behandlas rationellt av politiker, men framförallt, vanliga medborgares åsikt kan inte rimligtvis antas vara den bästa. Detta har påpekats ideligen av vår värd här på Cornucopia?: de som uppfattar sig som goda människor är mer benägna att engagera sig politikt, från opinionsundersökningar till att stå i valbodar. På samma sätt kommer dessa goda människor alltid att rösta på det för tillfället mest etiska alternativet, oavsett hur orimligt eller oekonomiskt det än är. Man skulle lika gärna kunna fråga ”Hur god är du?” i alla opinionsundersökningar gällande etiska frågor och få påfallande liknande resultat. Detta leder till en form av populiststyre där demokratins sämsta sidor kommer i dagen. Man kan likna det vid en popularitetstävling i en högstadieklass eller genom att skapa politik enligt vad som står på morgontidningarnas ledarsida, eller för den delen: Twitterokrati (landets styre och ekonomi dikteras efter vad de populäraste hashtaggarna säger för tillfället).

I Sverige är den absolut mest brännande etiska frågan på tapeten just nu invandringen. I länder där invandring inte har tillstymmelse till en etisk dimension är den faktiskt förda politiken fullkomligt väsenskild mot den svenska, och oftast långt mer hållbar och ekonomiskt rationell. Ofta har man av rent praktiska skäl tvingats till att anta realistiska mål och sedan utveckla metoder och modeller som bäst tillåter tjänstemän att uppnå dessa mål. Till skillnad mot Sverige där alltså invandringsfrågan styrs helt och hållet av känslor.

Det finns naturligtvis metoder för att motverka att enskilda politiska frågor blir till etiska frågor, men ju starkare känslostyrningen är (i fallet Sverige: media) desto svårare blir det.
Logikens eller etikens högborg?
En metod som använts med relativt gott utfall i Sverige är att sprida de verkliga effekterna av godheten till så många som möjligt av medborgarna, på så kännbara sätt som möjligt. Exempel på dessa är den allmänna värnplikten (och dess föregångare Indelningsverket och utskrivningar av manskap under 1600-talet) och Systembolaget (som en kompromiss mellan totalt förbud á la narkotika eller total frihet á la hälsofarliga men populära läskedrycker och utan sönderslitande etiska diskussioner som riskerar att leda landet ut på en omöjlig väg). Det finns även gott om exempel på mycket mindre politiska frågor som rationaliserats, exempelvis återvinning av hushållssopor med pantburken som det mest radikala exemplet. Alternativet hade naturligtvis även här varit total reglering (totaltvång eller totalförbud) eller total frihet (ingen återvinning alls).

Ett demokratiskt Sverige som ens liknar det land vi växte upp i kan bara överleva om landet styrs så rationellt som möjligt. Det är min förhoppning att de kallsinniga vinner nästa val (oavsett partifärg): de som kan fatta de mest logiska, välgrundade och rationella besluten utan att låta sig påverkas av den heta massan som ropar högt för förändringar de inte har förmåga eller förstånd att sätta sig in i.

//Anonym
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

69 kommentarer:

 1. Värderingar går att hantera logiskt, det kallas då "ideologi". Libertarianismen är en alltigenom logisk idé som baseras på den enda värderingen att du och alla andra har rätt att slippa utsättas för andras tvång och våld. Håller du med om den värderingen, då är du libertarian, det följer obevekligen logiskt. Och denna logiska idé ger entydigt svar på varje fråga som är av relevans för denna värdering.

  Att göra värderingar är f.ö. nödvändigt för att kunna resonera om ekonomin. En värdering är subjektiv och en ekonomi består av subjektiva individers handlingar utifrån sina värderingar och upplevda handlingsalternativ.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det där skulle du aldrig sagt om du läst filosofi. Din kommentar visar bara hur extremt obildad du är. Libertarianism är liksom liberalism en filosofi för stollar.

   Radera
  2. @Kuckileku, Om du hade haft en egen hjärna så hade du kunnat tänka: "Tänk om det är Kaptialist som är min härskare som tar det mesta av mina pengar och dikterar i detalj hur jag måste och inte får leva mitt eget privatliv?"

   Men nu är du född slav. Det enda du som är slav kan göra, är att peka mot din diffuse härskare och säga: "Whatever he says". Just nu råkar du papegoja den vulgära lögnen att om jag mördar dig så är du ändå fri. Utan libertarianism, alltså utan frihet från andras våld, så spelar det ingen roll vad du har för värderingar. Du är ju bara ett förslavat köttstycke som dina älskade härskare sparkar omkring och tömmer fickorna på.

   Om du hade begripit någonting om filosofi, så hade du förklarat sakligt varför jag har rätt att använda våld mot dig. Du vill ju att jag ska överfalla dig, jag undrar varför du vill det. Du har inget svar. Förklaringen är att du är livslångt indoktrinerad till slav.

   Du hoppas att läsare här är ännu mer dumma i huvet än vad du själv är, så att de går på din lögnpropaganda om att "auktoriteterna 'forskarna' filosoferna har bevisat att slaveri är frihet! Mer våldsmakt och penningkoncentration till pampadeln är det enda rätta. Det har bevisats, av forskare!"

   Radera
  3. Du säljer verkligen in libertarianismen genom att, så fort du får mothugg, döma ut folk som "född slav" o dyl istället för att faktiskt komma med logiska motargument från din alltigenom logiska ideologi.

   Radera
  4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  5. Berätta sanningen har väl inget att göra med att "döma ut folk"? De mest obildade slavarna inser inte ens att de är slavar.

   Radera
  6. Patetiskt med folk som tror att de skapat sina egna pengar. Om det inte vore för staten skulle du ruttnat bort i graven för fyrtio år sedan, om någon hade brytt sig om att gräva ner dig.

   Radera
  7. Staten är en organisation i samhället som försöker att upprätthålla ett monopol genom användning av våld inom ett visst geografiskt område; i synnerhet. Det är den enda organisationen i samhället som får sina intäkter i avsaknad av frivilliga bidrag eller ersättning för utförda tjänster utan igenom tvång byggt på våld. Medan andra personer eller institutioner får sina inkomster från produktion av varor och tjänster och genom en fredlig och frivillig försäljning av dessa varor och tjänster till andra, får staten sina inkomster genom användning av tvång; det vill säga genom att använda och hota om att använda bajonetten mot dess meningsmotståndare. Efter att ha använt tvång och våld för att få sina inkomster, fortsätter staten i allmänhet att reglera och diktera andra åtgärder för dess enskilda offer.... Staten ger en juridisk och ordnad, systematisk kanal för rovdrift av privat egendom; det gör den genom ett relativt "fredligt" tillvägagångssätt som är en förutsättning för detta parasitiska kast i samhället. Eftersom produktionen alltid måste föregå rovdrift, är den fria marknaden värddjur till staten. Staten har aldrig skapats av ett "samhällskontrakt"; Den har alltid varit född i erövringen och exploatering.

   Radera
  8. Tjena, jag tycker det är fel att betala skatt, däremot är det moraliskt riktigt att köpa och sälja barn.

   Radera
  9. Har du hört talas om symbiotiska förhållanden? Staten och kapitalet är beroende av varandra, men de "libertarianer" som i själva verket vill ha neo-feodalism försöker fördölja detta.

   Radera
  10. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  11. Man får också svälta barn till döds eller t ex underlåta att medicinera dem så att de dör, eller hur?

   Radera
  12. Förresten,

   Stöld av egendom i form av skatt är fel och borde avskaffas eftersom det inte bygger på våld

   Jag spar ditt citat där ifall du skulle få för dig att ändra inlägget senare.

   Radera
  13. @Ben Dover
   Stöld av egendom i form av skatt är fel och borde avskaffas eftersom det bygger på våld och inte samtycke genom ömsesidigt utbyte av varor och tjänster.
   Det är inget fel i att köpa och sälja barn det ligger snarare en dygd i att försöka optimera utgången för sin avkomma om man själv inte har förutsättning för det.

   Radera
  14. Flytta till ett ställe där centralmakten är obefintlig eller för svag för att driva in skatt. I ditt fall skulle jag föreslå Mogadishu. Förvisso kommer du att behöva betala de lokala gängen för "beskydd" men det är sådana smällar man får ta när även rättssystemet är en produkt av privata initiativ (dvs gangstergäng).

   Radera
  15. Man får också svälta barn till döds eller t ex underlåta att medicinera dem så att de dör, eller hur?
   Det finns inga positiva plikter i ett libertarianskt samhälle ej heller är det förenligt med lagar som kräver att barn tas om hand. Det betyder att dina gener kommer vara beroende av dina dygder för att framtida du inte ska bli utraderade. Ungefär som det har fungerat under en överväldigande majoritet av vår evolution. Tror du att du kan klara det?

   Nu till vad Rothbard skriver:

   Let us examine the implications of the doctrine that parents should have a legally enforceable obligation to keep their children alive. The argument for this obligation contains two components: that the parents created the child by a freely-chosen, purposive act; and that the child is temporarily helpless and not a self-owner. If we consider first the argument from helplessness, then first, we may make the general point that it is a philosophical fallacy to maintain that A’s needs properly impose coercive obligations on B to satisfy these needs. For one thing, B’s rights are then violated. Secondly, if a helpless child may be said to impose legal obligations on someone’ else, why specifically on its parents, and not on other people? What do the parents have to do with it? The answer, of course, is that they are the creators of the child, but this brings us to the second argument, the argument from creation.

   Considering, then, the creation argument, this immediately rules out any obligation of a mother to keep a child alive who was the result of an act of rape, since this was not a freely-undertaken act. It also rules out any such obligation by a step-parent, foster parent, or guardian, who didn’t participate at all in creating the child. Furthermore, if creation engenders an obligation to maintain the child, why should it stop when the child becomes an adult?

   Radera
  16. "Ungefär som det har fungerat under en överväldigande majoritet av vår evolution. Tror du att du kan klara det?"
   Men så fort vi gick från att leva i väldigt små grupper som levde som samlare, till att bli bofasta odlare och därifrån till att skapa samhällen, byar och städer, för en så där 12.000 år sedan uppstod behov av lagar, bokföring, centralorganisation, försvarsanslag etc. Jag kan inte se att mänskligheten vinner på att backa bandet 12.000 år. Det kanske var fritt, men det var också dåligt med saker som centralvärme, antibiotika, internetanslutning, kylskåp, möbler, charterflyg och andra av livets små nödtorft.

   Radera
  17. Vi har också slagit ihjäl varann hej vilt förr om åren.

   Radera
  18. Inväntar nu bara alags svar till ErikG som kommer att lyda ungefär "men för 12000 år sedan kunde man ha betalat något företag för att skapa Internet inklusive anslutningar om det inte vore just för att uppkomsten av byar, lagar etc krävde skatter som hindrade Internet från att bli skapat".

   Som sagt, jag föreslår Mogadishu som flyttdestination. Alternativet vore att hacka tiden och åka tillbaka till laserdinosauriernas tid.

   Radera
  19. Det är sant att ARPANET sponsrades av staten. Det är inte sant att Internet inte hade uppkommit spontant på en fri marknad från kollektivistiska och okoordinerade
   val av personer som använde sin egen tid och pengar för att stödja val mest användbara för dem. Det skulle säkerligen utvecklats av framsynta visionärer som inte missgynnas av att behöva konkurrera med statligt finansierade enheter som utvecklade en produkt som saknade marknadsperspektiv.

   Sen är Internet är bara ett protokoll för kommunikation mellan datorer och koppla ihop datorer hade folk förr eller senare gjorts i vilket fall. Liknande protokoll för kommunikation uppstod jämsides med TCP/IP; och är det något datavetenskapen har lärt oss är att nätverkseffekten är svår att konkurrera med. Men att tacka staten för Internet delvis missriktad tacksamhet. Tacka snarare den fria marknaden som levererade mikroprocessorn som gjorde persondatorer billiga nog för vanliga brukare eller den heroiska insatsen på Xerox och Apple som utvecklade ett användbart grafiskt användargränssnitt, en lätt och tålig mus, och Ethernet-protokollet, eller varför inte tacka MS-DOS eller utvecklaren av QWERTY. Så det är nästan uteslutande den privata sektorn som fått Internet att blomstra till vad det är idag och inte visioner från Internets statliga skapare.

   Radera
  20. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  21. Intressant att du skriver "det är inte sant att Internet ... osv" när ingen har påstått att det skulle vara så. Dagens tips är att läsa inläggen man svarar på.

   Radera
  22. Jag har inte påstått att du påstått det. Det är mitt svar i ljuset av det svaret du la i min mun. Du verkar tro att jag representerar ett laglöst samhälle, vilket inte är fallet. Så är inte fallet, det jag representerar är en privaträttslig marknadsdemokrati.

   Radera
  23. Fast grundforskningen som legat till grund för all teknik som Arpanet, Ethernet, mikroprocessorer, halvledare etc, den är oftast finansierad med statliga medel, därför att det är en alldeles för stor risk och alldeles för liten utdelning att pyssla med sådant. Skulle vi ta bort statliga medel till forskning idag skulle vi bli av med all konkurrenskraft i morgon. Ska grundforskningen finansieras på frivillig basis skulle vi bli än mer frånåkta av andra som inser betydelsen av långsiktighet.
   Det är en sak att investera pengar i nästa iphone eller nästa generations elbil, en helt annan sak att avlöna folk som forskar kring kvantfysik. Men utan den forskningen så skulle inte de tryckkänsliga skärmarna fungera på våra telefoner.

   Radera
  24. @Ben Dover, Jag är helt saklig när jag talar om slavar. När du säger att du saknar mänskliga rättigheter, när du säger att vem som helst får använda våld mot dig och ta dina pengar (så länge förövaren bär en namnbricka med ordet "staten") då är du en slav, då har du avsvurit dig dina mänskliga egenskaper och reducerat dig själv till ett dött paket i härskarnas händer.

   Radera
  25. @ErikG, Du har fel, matematiskt, historiskt och logiskt. Härskarnqa bryter sig in i ditt hem och hugger av dig ena armen. Du säger: "-Tack, utan er hade jag inte haft npågon arm kvar, tack!" Sen hugger härskarna av din andra arm också.

   Kan du förklara logiskt hur det hänger ihop att obildade idioter som Reinfeldt och Löfvén stjäl det mesta av allas pengar, leder till "grundforskning"? Staten stjäål det mesta som alla forskningsintensiva företag skapar, och det mest av alla forskares löner. Tror du inte att forskningen skulle öka ifall staten helt enkelt slutade bete sig på det sättet? Sånt som fysiken och relativitetsteorin skapades av enskilda individer. Staten satsar mest bara på feministisk forskning. Det måste nödvändigtvis vara så, för statlighet betyder ju att en psykopat har tagit all makt, och din dröm om att psykopaten vill dig väl är extremt farlig för dig, och för andra. Även om du tycker det är okej för dig att leva ett liv som andras slav, så borde du åtminstone respektera oss som inte vill vara slavar och stödja vår rätt till frihet. Vi kräver ingenting, alltså att staten gör ingenting.

   Radera
  26. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  27. @Erik

   Det onda i byråkratisk administration är att det förlamar vetenskaplig strävan, detta är ett problem som bara växer sig större och större ju mer del av vetenskapen som är under kontroll och riktning från statliga centralplanerare. Allt regeringen gör är kanalisera resurser och därmed påverka vilka problem som kommer att undersökas och vilka problem som kommer förbli outforskade. Frågan är om regeringen har någon moralisk rätt att göra detta; med samma tänk borde regeringen besluta om vilka filmer som ska visas på bio - ingen vill ha ett sådant scenario.

   Det finns ingen anledning för skattebetalarna att stödja resor till månen, partikelfysik, eller någon annan forskning. Medel för grundforskning kan tilldelas av marknaden. Sen är mycket forskning redan marknadsstyrd. Farmaceutiska företag finansierar av effektivitetsskäl sin egen grundforskning, och i processen levererar de ett överflöd av nya läkemedel.

   Men den absolut värsta biprodukten av att skattepengar går till vetenskaplig forskning, misstänker jag är, dess korrumperande verkan. Eftersom forskare fiskar pengar och snedvrider och överdriver sin forskning i hopp om att göra sin forskning till en fråga av "nationellt intresse" för att maximera statligt anslag. Även universiteten i stort lider av detta behov och belönas efter sin förmåga att attrahera politiskt styrda skattepengar.

   @Kapitalist
   Det finns en grundläggande oärlighet i den typ av politiskt styrd forskning som du nämnde i exemplet med feministisk forskning, och ärlighet, skulle man kunna tro, borde vara det första grundpelaren för forskaren. Den typen av forskning handlar mer om hur bra du är på att suga en golfboll genom en trädgårdsslang än vetenskap.

   Radera
  28. @kapitalist
   Maktpsykopater kommer ju finnas oavsett om de som styr tillhör Moderaterna, Socialdemokraterna eller "United Business Inc". Vi vanliga snubbar kommer vara "slavar" hur vi än gör. Starka maktmänniskor har alltid styrt över de svagare. Den typ av utopisk individualistisk frihet du och Alag pratar om kommer aldrig överleva en första kontakt med verkligheten.

   "Det finns ingen anledning för skattebetalarna att stödja resor till månen, partikelfysik, eller någon annan forskning. Medel för grundforskning kan tilldelas av marknaden. Sen är mycket forskning redan marknadsstyrd. Farmaceutiska företag finansierar av effektivitetsskäl sin egen grundforskning, och i processen levererar de ett överflöd av nya läkemedel."

   Skrev han på en dator vars mikroprocessor är en direkt följd av behovet av miniatyrisering för månfärderna. Ironiskt. Vilka pengar ska tilldelas av "marknaden"? Marknaden består av företag som alla ser efter sina egna, dvs ägarnas intressen, och om valen "tryck A för att tjäna pengar NU, tryck B för att tjäna ännu mer pengar om 60 år" dyker upp så kommer nog de allra flesta trycka A.

   Dessutom finns det andra problem med privat finansierad grundforskning, som licensiering, patenttvister mm som vi redan idag ser en del av. Förutsatt att det finns lagar som efterlevs som säkerställer att företag kan monetisera sin forskning. Forkningsresultaten kommer därtill hållas hemliga, istället för att idag vara öppna, så att företaget som investerat i grundforskningen kan bli ensamt att ta del av kommersialiseringen. Detta leder till en mängd problem, t.ex att forskningsresultat som inte kan användas till att förbättra företag A´s produkter, eller som rent av visar att företag A´s produkter helt kan ersättas med något annat, riskerar att gömmas undan, istället för att kunna generera nya företag och teknologier.

   "Eftersom forskare fiskar pengar och snedvrider och överdriver sin forskning i hopp om att göra sin forskning till en fråga av "nationellt intresse" för att maximera statligt anslag."

   Du tror inte risken är mist lika stor om forskaren måste tigga pengar av privata företag? Alla har en vara att sälja, jag har mina yrkesfärdigheter, en forskare har sin forskning. Självklart vill vi alla marknadsföra våra produkter på ett så aptitligt sätt som möjligt. Jämför en Mig Mac på bilden på menyskärmarna på McDonalds med vad du får i handen så har du samma sak där.
   Jag förstår inte hur DU av alla människor kan se ett problem i att man måste sälja sina varor och tjänster på en konkurrensutsatt marknad. Jag trodde att just DU av alla människor ville se mer av sådant.

   Radera
  29. Jag förstår inte hur DU av alla människor kan se ett problem i att man måste sälja sina varor och tjänster på en konkurrensutsatt marknad. Jag trodde att just DU av alla människor ville se mer av sådant.

   Det är inga problem så länge det är jag som slösar bort mina egna pengar. Men när staten börjar slösa bort mina pengar åt mig, det är det jag börjar se problemen, speciellt när det sker utan mitt samtycke. Det finns ingen rymdfärd hur häftig den än må vara som rättfärdigar våldshandlingen som gjorde den möjlig.

   Du tror inte risken är mist lika stor om forskaren måste tigga pengar av privata företag?
   Det handlar inte om tiggeri utan om utbyte av varor och tjänster och det görs mest rättvist på en fri marknad.

   Ang hela fjärde stycket.
   Få tekniska under har förändrat vårt sätt att leva så mycket som Internet. Nästan ingen av de innovationer i branschen ägde rum med skyddet av immateriella monopol. Att immateriella monopol är en nödvändighet för innovation är en en myt - snarare är de väldigt kontraproduktiva. Det tankemissfostret hör till Socialism och inte till libertarianism.

   Skrev han på en dator vars mikroprocessor är en direkt följd av behovet av miniatyrisering för månfärderna.
   Som jag sagt tidigare, det är en utveckling som marknaden kunde skött.

   Radera
  30. "Det handlar inte om tiggeri utan om utbyte av varor och tjänster och det görs mest rättvist på en fri marknad. "

   Precis, så varför klagar du?

   Kan du inte beskriva i detalj hur verkligheten ser ut för den vanliga människan i din värld. Hur får jag som vanlig människa trygghet, sjukvård, säkerhet? Vad har jag för inkomster och utgifter? Hur fungerar infrastrukturen? Juridiken? Vem får använda våld och vem får det inte? Vem styr lokalt, regionalt och globalt? Efter som staten är borta finns det inga nationer längre antar jag, men hur funkar det i en värld som idag är uppbyggd av nationalstater?
   Allt jag ser är att om staten försvinner kommer något annat ta dess plats och det är business as usual. Skillnaden är att Socialdemokraterna ersatts av "GreedyCorp Inc" eller "Arkans Tigrar".

   Radera
  31. Kan du inte beskriva i detalj hur verkligheten ser ut för den vanliga människan i din värld.
   Det är ett samhälle som bygger på Laissez faire alltså ett samhälle där total näringsfrihet och skattefrihet råder och där fredlig samexistens nås genom fredligt utbyte av varor och tjänster. Eftersom det är ett ekonomiskt system som inte är skattefinansierat så kan inte en regering existera vilket gör att transaktioner mellan privata parter är fria från statlig inblandning såsom föreskrifter, privilegier, tullar och subventioner. Vilket inte är samma sak som att föreskrifter, privilegier, tullar och subventioner inte kommer existera, skillnaden är att de kommer existera på sina egna ekonomiska meriter och vara underordnade lag.

   Hur får jag som vanlig människa trygghet, sjukvård, säkerhet?
   Som det fungerar idag, genom att betala för det. Men istället för att spendera 70-80% av din arbetade tid (skatter all inclusive) för att betala så kommer priserna självstabilisera till mer rimliga nivåer och allt det där du betalar för idag som du inte vet om eller inte vill betala för kommer vara tillskrivet den mörka tiden i människans historia som "slavsamhället".

   Vad har jag för inkomster och utgifter?
   Dina inkomster ligger väl i vad dina händer kan skapa och utgifterna i hur du värderar andras varor och tjänster.

   Hur fungerar infrastrukturen?
   Som idag fast bättre eftersom allmänningens dilemma minimeras.

   Juridiken?
   Dagens juridik bygger på positiv lag medans Laissez faire samhället bygger på naturlig lag.

   Vem får använda våld och vem får det inte?
   Icke-aggressionsprincipen ger dig rätt att använda våld men inte att initiera våld.

   Vem styr lokalt, regionalt och globalt?
   Du styr över vad du äger. Allt annat är transaktioner.

   Efter som staten är borta finns det inga nationer längre antar jag.[...]
   Jag tror att det är ett felaktigt antagande. Så länge folk vill känna samhörighet med något så kommer nationer existera, och troligen bli starkare enligt nätverksprincipen. Jag tror snarare det är så att dagens system som dränerar samhället på energi som bäddar för nationens undergång.

   Skillnaden är att Socialdemokraterna ersatts av "GreedyCorp Inc" eller "Arkans Tigrar".
   Socialdemokraterna är lagen så på det sättet är de mer Arkans Tigrar. Självklart ska allt vara underordnat lag i ett fritt samhälle. Och de som inte vill underordna sig lag kommer inte skyddas av den.

   Jag uppskattar jag att du frågar på ett ärligt sätt. Vill du veta mer eller om du är trött på mitt svammel så är www.mises.se en bra resurs.

   Radera
 2. Byråkraternas kostnadskalkyler må vara rationella, men de är knappast professionella. Om de var professionella så skulle inte budgeten spräckas för många större (eller små för den delen) offentliga projekt eller upphandlingar. Och våra större myndigheter skulle inte vara såna pengaslukare som de är nu.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror du förväxlar "professionell" med "kompetent". :-)

   Radera
 3. Mycket bra gästinlägg som sätter fingret på en våt punkt i springan!

  SvaraRadera
 4. Du kritiserar egentligen inte etik som sådan. Du kritiserar den vulgära propaganda som härskarpamparna ljuger med inför sitt förslavade undersåteboskap, i hopp om att tillräckligt många är tillräckligt korkade eller apatiska för dem att låta polisen hantera med batonger. De mest envisa tillåts fuska sig fria från statens förtryck, det är mest "pragmatiskt" så. Politiker använder aldrig någon etik, de bara ljuger. För att förstå vad politiker säger måste du förstå att de uteslutande eftersträvar sin egen personliga rikedom och aldrig någonsin tänker en tanke på "samhället". Staten är en mångtusenmiljarderscirkus som delas mellan ett fåtal händer. Demokrati är den mest totalitära koncentrationen av pengar och makt till en liten elit (av obildade inavlade psykopater) som historien någonsin har upplevt.

  SvaraRadera
 5. Som jag har sagt tidigare bör bara de med viss förmögenhet och inkomst ha rösträtt, som det förövrigt var på 1800-talet. Besluten skulle bli långt mer rationella. Det är viktigt att förbereda för kollapsen med lokala odemokratiska klaner. Med mupparna i Fjollträsk kommer istället de kriminella att ta över med total laglöshet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  2. Kanske skulle vi ha rösträtt efter hur många skattekronor vi betalat in genom livet... ?

   En tanke bara.

   Radera
 6. Jag tycker inte förmögenhet ska tillämpas med rösträtt utan snarare bör man ha tagit sig igenom gymnasium och högskola med godkända betyg samt ha ett fast arbete. Förmögenhet kan vilken tomte som helst ramla över.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tvärtom. Min erfarenhet är att personer med hög utbildning i högre grad tror på auktoriteter i stället för sunt förnuft. De har sällan förståelse för det politiska spelet bakom "sanningar" om invandring, klimatförändringar, energi m.m.. De blir lätt nyttiga idioter för dagens politiskt korrekta agenda.

   Radera
  2. Något som talar emot formell kompetens är att det det blir många svåra gränsdragningar med röstlängden och att fackidioterna gynnas och blir än fler. Förmögenhetens registrering är i och för sig avskaffad. Inkomsten vore lättast att använda. Varje påbörjad 100 000 kr över 300 000 kr skulle kunna ge en röst.

   Radera
  3. Vilket effektivt skulle sortera bort skatteplanerande nolltaxerare. Bra eller dåligt?

   Radera
  4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  5. @ Uffe:

   Och du tror att ett samhälle styrt av analfabeter och lågutbildade skulle funka bättre? Har du inte hört talas om Kambodja och de Röda Khmererna?

   Radera
  6. Historiskt var det bara markägare som hade rösträtt, t.ex. i hellenistiska Grekland och i Sverige in på 1800:talet. Men detta hade en mycket logisk och tydlig förklaring. Tinget var nämligen en främst en fastighetsdomstol där angränsande markägare förhandlade med varandra om gränsdragningar och användande av allmänningen. Gustav Vasa uppmanade dessa lokala markdomstolar att utse var sin representant till vad som kom att bli Riksdagen.

   Men idag är allting politik. Att ge Riksdagen makt över allting är precis som att ge Vattendomstolen makt över allting och t.ex. bestämma vem som ska få vilken sjukvård när. Detta har som sagt redan hänt.

   Radera
  7. @Peter Andersson

   He he, så det finns bara högutbildade och analfabeter och inget där emellan. Antar att du är akademiker då det speglar världsbilden jag mött hos många överutbildade. Är själv högutbildad men ser inget mönster att visdom och utbildning korrelerar.

   Radera
  8. Något som talar emot formell kompetens är att det det blir många svåra gränsdragningar med röstlängden och att fackidioterna gynnas och blir än fler. Förmögenhetens registrering är i och för sig avskaffad. Inkomsten vore lättast att använda. Varje påbörjad 100 000 kr över 300 000 kr skulle kunna ge en röst.

   Radera
 7. Intressant inlägg. Hur gick det egentligen till när synen på vård, omsorg och skola övergick från att vara etiska frågor till ekonomiska?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du menar tvärtom? När vård, skola och omsorg övergick från ekonomiska till etiska frågor? Det är väl framförallt efter 1945 som man, med krematorieröken som bakgrund, beslutar sig för att det finns mänskliga rättigheter som står över ekonomisk hänsyn?
   Den viktigaste förklaringen till att judarna inte kunde fly från Tyskland är ju att ingen annan ville ta emot dem - pga begränsade resurser. (Exvis Vredens druvor som en förklaring till USAs strikta immigrationslagar. Och i UK hade man fortfarande kvar workhouse - och ville naturligtvis inte ha in en massa immigranter som skulle driva engelsmän dit pga ekonomisk lag om utbud och efterfrågan.)

   Radera
 8. Bra inlägg!

  Sverige är idag genomsyrat av politiska frågor med en "etisk dimension" tex invandring, hållbarhet och genus. Folk är besatta av idén om rättvisa även om det är på ett hycklande vis då alla förväntar sig att den fantastiska staten ska ordna allt.

  Tex har jag förslagit att herr och fru svensson ska öppna sina tomma rum eller semesterhus för alla de invandrare som måste trängas så förfärligt i flyktingförläggningar. Det kommer naturligtvis inte ske. Istället överlåter man till staten, även känt som den moraliska stormakten, att höja sina medborgares karma. Om man nu inte svävar bland principernas och ideologins moln fattar man naturligtvis att staten inte kommer fixa detta på ett lyckat vis och att välståndet i sverige kommer att minska rejält. Samma etiskt högstående människor kommer då skylla allt på borgarna eller vänstern beroende på preferens.

  Hållbarhet är också det en fantasi vi gillar i sverige. Svensken källsorterar plast och papp och åker sedan till Thailand. Källsortering av plast och papp är mest till för samvetets skull och har väl ingen eller negativ miljöpåverkan.

  På det hela taget har vi väl vant oss av med att tänka och i den materiella bortskämdhetens rus är den enda återstående kicken vi kan åtnjuta den vi får genom att med symbolhandlingar höja föreställningen om vår egen upphöjdhet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Svensken källsorterar plast och papp och åker sedan till Thailand."

   Jepp! Man blir alltid lika varm inombords när man på lördagsförmiddagarna ser de trafikstockande kolumnerna av moraliskt högstående Volvos på väg till återvinningscentralen.

   Radera
 9. Intressant inlägg. Jag tror dock att vissa sådana här frågor är svåra att avpolitisera. Det som krävs är ett bättre etiskt tänkande än de vi har, som är extremt lågintelligenta. Skälet till att alla intellektuella tiger är att de snabbt inser att de rådande politiska teorierna är dynga bortom all räddning. Men patetiska, obildade idioter som Gustav Fridolin och hans fränder inbillar sig förstås att de skådat ljuset, trots att de har ett omåttligt tunnelseende.

  SvaraRadera
 10. Bra inlägg, det intressanta är att att frågor består av två delar. Det går att särskilja på de etiska delen av ett problem och de rationella valen, vilket framförallt media är oerhört dåliga på att göra. Det är en etisk fråga hur mycket man ska dela med sig av till allmän sjukvård. När vi väl svarat på den frågan så kommer den rationella frågan: Hur får vi mest effektiv sjukvärd för det givna pengarna.

  I dagens debattklimat blandas detta ihop hela tiden. Åsikter om effektiviteten slås ner med argument från "dela med sig"-debatten trots att frågeställningarna är separata.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sjukvårdens etiska problem är extremt svåra att hantera. Speciellt om man har en begränsad budget. Ska man t.ex. ge en svårt sjuk människa en medicin som kostar flera miljoner per år och håller denne vid liv ett tag till, eller skall man neka den behandlingen och satsa på att behandla några hundra andra på ett bättre sätt så att de snabbare kommer i arbete igen - liv och lidande vs kostnad och effektivitet.

   Radera
  2. @Neo Cortex
   Nej, det är alltid väldigt enkelt. Antingen är ett handlingsalternativ klart bättre än övriga och valet är enkelt. Eller så är de två bästa handlingsalternativen ungefär lika bra, och då är valet också enkelt eftersom det inte spelar så stor roll vilket av dem man väljer. Båda är lika bra. Detta förutsätter givetvis att den enda handlande enheten på Jorden gör valet, alltså en människa. Människan är begåvad med värderingar.

   Men om man som du hittar på någon icke-existerande teologisk konstruktion med ett föreställt kollektiv och en andlig allvetande nyttomaximerande statsgud utanför universum som styr allas våra liv, ja då är det inte konstigt om du direkt går vilse och tycker att allting är svårt, för hela din teori är nämligen ogiltigt nonsens.

   Radera
  3. @Kapitalist: Nej, ditt resonemang stämmer ju bara om gruppen som slåss om de begränsade resurserna är jämlik. Exvis: 1 person har groteska smärtor pga av någon skum magcancer (som jag tror gör jätteont) och 100 personer som lider av nageltrång. Det finns en kirurg. För att kirurgen hellre ska ta personen med magcancer så måste den personen kunna betala 100 ggr mer än vad en nageltrångsoperation kostar.
   Och om du har TVÅ personer med magcancer - vem ska då få vård? En 85-åring som säljer sin villa som han köpte 1965 eller en 25-åring med studielån? Eller ska vi värdera att 85-åringen ändå har levt sitt liv och att vi bör rädda 25-åringen (som ju kommer att kunna bidra till en bättre värld)? Man skulle ju kunna hävda tvärtom: 85-åringen har jobbat hela sitt liv och FÖRTJÄNAR därför att casha in.
   Hela resonemanget förutsätter : 1) det är bättre att vara frisk än sjuk. 2) det är bättre att leva än att vara död (här kan ju exvis kristendomen ha en annan åsikt) 3) det är bättre att vara rik än fattig.

   Radera
  4. @Lotta Trouble
   Det är i ett fritt samhälle upp till de inblandade individerna att avgöra. Om dina kompisar tycker om dig så offrar de lite av sina pengar för att försöka hålla dig vid liv. De blir inte gaturånare som förstör andras liv. Vilka skulle annars avgöra detta svåra val? Kanske de som inte är inblandade? De som inte betalar? De som inte är sjuka? Föreslår du kanske att den giriga obildade pampadelns självplundrade politiska miljonärer ska diktera vem som ska leva och vem som ska dö? Är det det du agiterar för, mer av samma som har misslyckats, mer makt och pengar till den härskande pampadeln?

   Varför vill du att jag ska "rösta" om huruvida du ska få leva eller dö? Jag fattar inte hur en människa kan reducera sig själv till detta underordnade slavtillstånd, och dessutom kritisera alla som föreslår att mer frihet och pengar till den som är döende sjuk kanske vore bättre istället.

   Idag lever vi under kollektivistiskt statligt förtryck där arbetare plundras för att finansiera allierade korrupta tyranners cancervård, vilken alla vet är motiverad uteslutande för att skjuta rättegången och deras välförtjänta dödsdom på framtiden. Jag förstår inte varför du vill använda våld mot svenska arbetare för att finansiera tyranners cancervård, men eftersom du, Lotta, ändå är här nu, så kanske du kan passa på att förklara det för oss!

   Radera
  5. Kapitalst, i ditt laglösa samhälle råder den starkes rätt, där alla får göra som de vill och bara den starke överlever. Men även den starke blir svag och sjuk ibland, och då handlar det om reciprocitet om den svage starke får någon hjälp eller inte. Inga strukturer kan heller byggas upp eftersom ingen planering är möjlig. Och därmed är det heller inte möjligt att ha fler människor än som kan försörjas av ett samlar/jägarsamhälle. Du förespråkar alltså en återgång till prebibliska tider, kanske så långt tillbaka som 8000 år eller så. Men oroa dig inte du kan fortfarande rista in dina haranger åt eftervärlden på en sten. Bara att det tar lite längre tid och du har mer tid att tänka efter vad du skriver.

   Radera
  6. Kapitalist:
   Ja, du är en obehaglig sanningssägare. Du är exakt den typen av intellektuell person som politiker hatar. Det är patetiskt att läsa på denna blogg om vissa bloggares fullständiga naivitet och tro på att vi har ett slags demokratiskt jämligt system, och att betydelser som otur, tillfälligheter och "demokratiska beslut", för de i medelklassen som av en eller annan anledning tvingas i kontakt med den offentliga sektorn, skulle utgöra en avgörande betydelse när det i själva verket är ett under 80 års tid lömskt utvecklat system som rymmer mer obehagligheter än hjärnan hos en superpsykopat,
   och som nu dessutom stöds av en absolut majoritet av den svenska riksdagen. För att inte tala om alla dessa floskler som ibland spottas ut på denna tråd i en takt som borde göra "specialisterna" = de ledande politikerna, gröna av avund. Och OT; jag hävdar fortfarande, att om jag vill baka en princesstårta för 20 personer så är det liksom upp till mig och inte regeringen att avgöra hur tårtbitarna ska fördelas. Låt se om jag blir cencurerad igen för min princesstårta.

   Radera
  7. Däremot kan det bli svårt för dig att få din medicin.

   Radera
  8. Lenin mördade 32 miljoner av sitt eget folk. Mao mördade ännu fler av sitt eget folk under den sk kulturrevolutionen. Alva Myrdal nöjde sig med att att alla 1-åringar skulle omhändertas och formas under den socialistiska fanan. Mona Sahlin ville 1982 totalförbjuda alla parabolantenner för privatpersoner i Sverige. Många personer i Sverige gillar vare sig privat ägande eller tänkande. Medlen att förbjuda den fria tanken varierar, men målet är alltid detsamma.

   Radera
 11. Politik handlar alltid om att vinna. Det spelar ingen roll vilken klass argumenten som används hör till, etiska, ekonomiska, ideologiska, rationella eller annat. Att vinna är det centrala. Men när man vill vinna till vilket pris som helst oavsett konsekvenserna, det är då det kan bli riktigt galet.

  SvaraRadera
 12. Intressant inlägg! Lästips är http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/dagspress/article3912620.ece, som behandlar en relaterad frågeställning kring skribenters roll som experter kontra som opinionsbildare. Var går gränsen mellan åsikter och rationellt grundade fakta? Aftonbladet och Expressen dänger varandra i huvudet om denna fråga.

  SvaraRadera
 13. "Ett demokratiskt Sverige som ens liknar det land vi växte upp i kan bara överleva om landet styrs så rationellt som möjligt."

  Byt ut "rationellt" mot "empatiskt" och eller "etiskt", så hamnar bollen på rätt planhalva.
  Rationellt handlar i huvuddelen av fallen om ekonomi och siffror än andra och mer människonära värdegrunder.

  SvaraRadera
 14. Bra skrivet inlägg!

  Jag tror också att dagens politiker känner att de har en beslutstvångströja på sig.

  Pro primo: Så mycket som ca 80 % av besluten är redan fattade av EU. Politikernas och riksdagsledamöternas roll degraderas då till att verkställa redan fattade beslut. Verkställandet består i att implementera besluten i vår nationella lagstiftning.

  Pro secundo. Sedan ska det råda budgetdisciplin, är det ju sagt. Det resulterar i att man inte har så stort manöverutrymme för t.ex. kostsamma reformer, om man nu inte kan skära i andra budgetposter.

  Pro tertio. I takt med den ökande fördumningen och infantiliseringen hos politiker och riksdagsmän (gammal är inte äldst i Sverige) låter man besluten styras av vad som känns rätt, inte vad som är rationellt. Vad som är rätt och vad som är fel, värks oftast fram i en gruppdynamisk process under sammankomster för de närmaste sörjande, under ledning av en elit, Bilderberg, EU etc.

  Med något som får liknas vid godhetskomplex, litar politikerna blint på och uppvisar kadaverdisciplin inför barnkonventionen samt felöversättningen av FN:s mänskliga rättigheter "•All human beings are born free and equal in dignity and rights.", som på svenska har blivit "Alla människors lika värde".

  SvaraRadera
 15. Det här var bra, även om det haltar lite. Som en delförklaring till sakers tillstånd tillför den definitivt en dimension. Men jag ser den som en narrative av de problem samtiden upplever.

  Problematiken är mer komplex och går djupare. Anonym behandlar mer symptomen (etik) än orsakerna. Men jag gillar ändå texten och riktningen! Utveckla!

  Nej, byråkrater (experter) är inte INTJ som optimerar komplexa frågeställningar rationellt och logiskt. Statlig styrning har genom historien liksom tenderat att suboptimera... Något annat måste ha hänt eller ändrat karaktär och form!

  Patrik Engellau har en mycket intressant förklaringsmodell. Det välfärdsindustriella komplexet En kul liten variant av Adam Smiths lilla teori...

  Sedan anser jag att vår stora utmaning är att bemöta postmodernismen och Kantismen. Kanske är vår förmåga till detta för liten och vi är fast i denna sörja där den vita kapitalistiska mannens värld ska brytas ner och utopia byggas! Vi får helt enkelt vänta på att fältet inom maskininlärning mognar och utvecklas och att superintelligens (AI++) skapas så vi får lite ordning och reda!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns de som har farhågor om AI++, där kontrollproblemet är den stora stötestenen. Exempelvis Nick Bostrom har skrivit en hel bok, Superintelligence (delvis läsvärd), om det och Stephen Hawkins tror att det blir människans undergång. För hur kontrollerar man något som är mycket smartare än en själv? I det här fallet hjälper det nog inte att lägga sig på golvet och skrika tills man får den där glassen man vill ha av mamma.

   Personligen tror jag dock att farhågorna är överdrivna. En AI som skall operera i verkligheten måste förmodligen förses med liknande uppsättning egenskaper sm en människa, känslor, självbevarelsedrift och en enastående förmåga till självbedrägeri. Annars blir det nog svårt att få den att inte agera på den enda logiskt möjliga slutsatsen.

   Radera