Cornucopia?

2015-06-07 11:29

Försvarsmakten kan fortfarande stoppa journalister från att fotografera

Högsta domstolens utslag att det är fritt för journalister att fotografera skyddsobjekt har bara testat en lag, men det finns fler lagar som inte åberopats av vare sig HD eller åklagare. Slutsatsen måste vara att Försvarsmakten fortfarande kan stoppa journalister och andra från att dokumentera, men de behöver hänvisa till andra lagar.

Det som testats är Skyddslagen, men Försvarsmakten och dess vakter kan istället hänvisa till Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

Vi börjar med Tryckfrihetsförordningen, som inte åberopades:
"Med beaktande av det i 1 kap. angivna syftet med en allmän tryckfrihet ska såsom tryckfrihetsbrott anses följande gärningar, om de begås genom tryckt skrift och är straffbara enligt lag:
[...]
3. spioneri, varigenom någon för att gå främmande makt till
handa obehörigen befordrar, lämnar eller röjer uppgift om
försvarsverk
, vapen, förråd, import, export,
tillverkningssätt, underhandlingar, beslut, eller något
förhållande i övrigt, vars uppenbarande för främmande makt
kan medföra men för Sveriges säkerhet, vare sig uppgiften är
riktig eller inte;

försök, förberedelse eller stämpling till sådant spioneri;

4. obehörig befattning med hemlig uppgift, varigenom någon utan syfte att gå främmande makt till handa begår gärning som avses under 3 och uppgiften rör något förhållande av hemlig natur;
försök eller förberedelse till sådan obehörig befattning medhemlig uppgift;
stämpling till sådant brott, om detta är att anse som grovt,vid vilken bedömning det särskilt ska beaktas om gärningen innefattade tillhandagående av främmande makt eller var av synnerligen farlig beskaffenhet med hänsyn till pågående krig eller rörde förhållande av stor betydelse eller om den brottslige röjde vad som på grund av allmän eller enskildt jänst betrotts honom eller henne;
5. vårdslöshet med hemlig uppgift, varigenom någon av grov oaktsamhet begår gärning som avses under 4;"
Berghangarerna på Säve
är inte längre skyddsobjekt.
Väldigt tydligt. Om man obehörigen befordrar uppgifter om försvarsverk, även utan syfte att gå främmande makt till handa, eller försöker göra detta, så bryter man mot tryckfrihetsförordningen.

Går man över på Yttrandefrihetsgrundlagen finnar man en del.

När det gäller radio kan förbud mot bilder med betydelse för rikets försvar lagstiftas om, dvs grundlagen ger stöd för sådana förbud.
"7 § I lag får meddelas föreskrifter med syfte att förebygga spridning genom radioprogram av kartor, ritningar eller bilder som återger Sverige helt eller delvis och innehåller upplysningar av betydelse för rikets försvar."
Det står även följande:
"I lag får meddelas föreskrifter med syfte att förebygga spridning genom teknisk upptagning av kartor, ritningar eller bilder som återger Sverige helt eller delvis och innehåller upplysningar av betydelse för rikets försvar. Lag (2010:1349)."
Här står det uttryckligen i grundlagen att andra lagar, som t ex Skyddslagen eller Tryckfrihetsförordningen får förebygga spridning av bilder av betydelse för rikets försvar.

Frågan landar i om HD och/eller åklagare och/eller skyddsvakterna gjort bort sig? Det återstår att pröva nästa gång en journalist fotograferar ett skyddsobjekt olovligen. Då ska man gripa journalisterna för brott mot Tryckfrihetsförordningen och inte för brott mot Skyddslagen och ta i beslag den utrustning som använts för att begå brottet (dvs kameran eller minneskortet). Så får man testa det hela vägen upp till HD en gång till.

Möjligen behöver skyddsvakterna envarsgripa journalisten och kvarhålla denne till polisen får ta över, och det blir polisen som beslagtar den tekniska utrustningen.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

12 kommentarer:

 1. Ehh...själva fotograferingen av ett skyddsobjekt kan knappast vara "begås via tryckt skrift". YGL reglerar VAD som får begränsas via lagstiftning.

  Det är skyddslagen som gäller. Inget annat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "begås via tryckt skrift" kanske kan ha en digital tolkning?

   Radera
 2. Nu när alla vet att USA-staten installerar sina spionmjukvaror och spionchip i alla telefoner och kameror vars tillverkning de kommer åt att påverka i världen, så är det ju uppenbarligen att medvetet gå främmande makts ärenden att fotografera ett skyddsobjekt. NSA har fotot samtidigt som journalisten trycker på knappen.

  Bara det att de har tvingat OS-utvecklare att avsiktligen skapa svåra säkerhetsluckor så att NSAs virus kan komma åt allas data utan att behöva bry sig om några krypton eller lösenord (vilket är förklaringen till varför det existerar malware överhuvudtaget, USA-staten tvingade fram svagheter som utnyttjas av alla andras militära underrättelsetjänster och kriminella) gör självklart att Försvarsmakten och rättsväsendet under inga omständigheter kan tillåtas använda t.ex. Microsoft eller någon datorhårdvara som har tillverkats i USA.

  Lagstiftningen är såklart från 1800:talet och ett helt dysfunktionellt rabblande av nonsens som inte längre ens existerar. Jag vet förresten exakt hur staten kommer att hantera detta, och jag kan avslöja denna framtid för er alla här och nu: Ingen åtgärd alls!

  SvaraRadera
 3. Utan att ha läst domen eller relevanta lagar och förarbeten så ska jag ändå säga att det inte är troligt att HD gjort bort sig. Om åklagaren inte driver en linje tar HD generellt inte ställning till den

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men om det finns en giltig linje som åklagaren inte driver, har inte ens HD ansvar för att ändå själv ta initiativ till att göra en sådan tolkning? Annars är ju prejudikatet värdelöst eftersom det lätt kan ändras om nästa åklagare i liknande fall driver en annan linje.

   Jag vet inte vad som är juridiskt rätt i detta fall, men om HD:s domar är beroende av vad åklagare råkar utelämna så är det bara för sorgligt. Då kanske åklagarnas resurser och granskningen av dem bör förstärkas avsevärt.

   Radera
  2. Nej, HD tar upp den frågeställning som väckts. Åklagaren får anpassa sig.

   Jmf det sk Lindomemordet, där mördarna frikändes genom att skylla på varandra. Åklagaren gjorde misstaget att inte ha alternativ brottsrubricering som medhjälp etc, och de gick därmed fria. Åklagare gör generellt inte det misstaget i mordfall längre, utan har alternativ brottsrubricering.

   Pss kommer (kompetenta) åklagare framöver att åtala för både brott mot Skyddslagen och mot Tryckfrihetsförordningen.

   Radera
  3. Suck, jag trodde att ändå HD hade ett mer övergripande ansvar för lagstiftningen. Nåväl, goda nyheter för Försvaret eftersom HD-domen därmed inte betyder så mycket. Nästa identiska fall kan lika gärna går Försvarets väg, i tredje instans, beroende på den individuelle åklagarens humör för dagen. Synd att man inte kan välja åklagare som man kan välja advokat, nu förekommer ju ingen form av kvalitetskontroll av åklagarna.

   Radera
  4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  5. Blev lite felstavning...försöker igen.
   Det är bara Justitiekanslern som kan väcka åtal i tryckfrihetsmål.

   Radera
  6. Hoppas ingen missat Peter Anderssons viktiga poäng; en skyddsvakt kan INTE börja omhänderta journalister med hänvisning till Tryckfrihetsförordningen.

   Radera
 4. Utan att ha läst domen eller relevanta lagar och förarbeten så ska jag ändå säga att det inte är troligt att HD gjort bort sig. Om åklagaren inte driver en linje tar HD generellt inte ställning till den

  SvaraRadera
 5. Kan inte bara journalisterna prata med försvarsmakten som på den gamla goda tiden? Eller är de alla infiltrerade av ryssen?

  SvaraRadera