Cornucopia?

Aktuellt

Mina e-noveller nu som ljudböcker på Storytel

Mina tre e-noveller Valet, Berget och Oscar finns nu som ljudböcker på Storytel . I väntan på min nästa roman Höstregn, uppföljaren till Hös...

2015-06-08 10:09

Angrepp mot riksdagen?

"Man måste för helvete inte sitta på bron för att försvara den!" - Kn Fredrik Geijer, kompanichef 8:e pansarskytte, PB9 1991
Författarkollegan Johanne Hildebrandt har i en krönika hos Schibsted/SvD liknat skyddet av Riksdagen med Sveriges försvar, så tillvida att det inte existerar. Men jag anmäler härmed en avvikande åsikt.

Hildebrandt tar upp attentatet mot Kanadas parlament för ett år sedan, där en beväpnad attentatsman sköts ihjäl av parlamentets dåvarande sergeant-at-arms, då 57-årige Kevin Vickers. Sergeant-at-arms är både en ceremoniell roll vid parlamentets öppnande mm, såväl som säkerhetsansvarig och Vickers bakgrund var 29 års tjänst vid Kanadas ridande gränspolis. Numera är Kevin Vickers befordrad till Kanadas Irlandsambassadör sedan i januari. Attentatsmannen hade minuter tidigare mördat en hedersvakt vid Kanadas minnesmonument över andra världskriget.

I sammanhanget bör man känna till att Vickers tillsammans med en annan säkerhetsvakt sköt de dödande skotten. Attentatsmannen träffades totalt av 31 kulor från sex stycken vakters och polisers vapen och man kan förmoda att säkerhetspersonalen helt enkelt gjorde en motstöt och gick på (bekräftas av filmen nedan) hela vägen fram till man kunde vara säker på att attentatsmannen var död. Antagligen ingår det i instruktionerna, dvs man nedkämpar attentatsmän till de är döda, för att inte ta några som helst risker eller behöva tunna ut styrkan för att bevaka sårade attentatsmän.

Enligt Hildebrandt finns det inga skjutvapenbeväpnade vakter i Sveriges riksdag, vilket gör att ett motsvarande angrepp på riksdagen skulle kunna sluta med ett blodbad innan polis hinner anlända.
"Om något liknande skulle ske i svenska riksdagen är däremot förutsättningarna för att kunna stoppa en attack minst sagt begränsade. Trots att Sveriges parlamentariska högborg är klassad som skyddsobjekt tillåts vakterna inte vara beväpnade utan bär i bästa fall en batong."
Men det är en förenklad bild.

Först håller jag med Hildebrandt om att naturligtvis ska man se till att skyddsvakterna i riksdagen har tillgång till skjutvapen. De behöver inte bära vapen, det gör antagligen inte de synliga vakterna i Ottawa heller, men kan med fördel ha förstärkningsvapen tillgängliga, exempelvis bakom de skottsäkra kurerna vid inpasseringskontrollerna.

Dock kryllar Helgeandsholmen och de kringliggande riksdags- och regeringskvarteren med beväpnad statlig personal.

Till en början har Rosenbad och övriga departement (bland annat UD, Försvarsdepartementet, Utbildningsdepartementet, Jordbruksdepartementet) i området beväpnad Säpo-personal, livvakterna åt ministrarna. Dessa finns förstås på plats även om ministern inte anmält att vederbörande ska ut och röra på sig, utan står i beredskap om förflyttning sker. Enligt öppna källor finns det hela tiden beväpnad personal på statsministerns residens Sagerska Palatset, baserat på den skyddsvakt som begick självmord med skjutvapen i Sagerska för några år sedan. Statsministern var inte på plats då, dvs det fanns beväpnad personal där ändå.

Därtill har oppositionens partiledare Säpo-vakter, och det är ganska ofta någon av dessa partiledare befinner sig i riksdagen.

Ett angrepp mot riksdagen och hjärtat på Sveriges demokrati är att betrakta som ett terroristbrott, och dessa faller på Säpos ansvarsområde. Säpo har alltså redan personal i området.

Förvisso är dessa satta att skydda specifika personer, men åtminstone på Sagerska finns det ett överskott av Säpopersonal. Antagligen finns det även Säpopersonal i beredskap för att hantera skift etc. Även om Säpos personskydd i första hand kommer evakuera och skydda sina objekt, så kommer de förstås besvara eldgivning om de stöter ihop med attentatsmannen vid evakuering.

Vi som besökt riksdagen några gånger kan också konstatera att det finns fysiskt skydd. Det är inte så enkelt att ta sig förbi inpasseringskontrollerna, och det finns fler platser man behöver passerkort på. Att skjuta sönder lås är inte så enkelt som man kan tro - piketen har särskilda hagelbössor (iofs laddade med brenneke för ändamålet) för detta, då en 9mm pistol är långt ifrån garanterad att lösa uppgiften, tvärt emot vad Hollywood vill påskina. Speciellt på ett fysiskt skyddat skyddsobjekt som Riksdagen. Rimligtvis finns det också rutiner för evakuering och låsning av inpasseringsdörrar vid larm.

Säpo kommer med mycket hög sannolikhet ha personal på plats, och kan i teorin även omgruppera överflödig personal från Rosenbad, Sagerska och departementen. Om sådan planering existerar vet vi inte.

Vad vi däremot vet är att 160 m från Riksdagens huvudentré hittar vi det ständigt beväpnade militära kuppförsvaret i form av Högvakten. Högvakterna är utbildade skyddsvakter och har därmed polismans befogenheter på skyddsobjekt som Riksdagen.

Utbryter skottlossning på Rosenbad eller Riksdagen kan vi utgå från att högvaktens insatsstyrka patrullen är på plats inom två minuter. Övriga högvakter tar antagligen lite längre. Styrkan är ca 35 man (öppen källa Wikipedia), med min gissning fördelat på två vaktlag om ca 15 personer, plus en vaktchef och en patrull och fyra personer. Siffran kan också vara 14x2 vaktlag, 4x patrull, 2x visitationspatrull, 1x vaktchef, eller 1x vaktchef, 1x stf vaktchef, 1x kvartermästare etc. Går antagligen att kolla upp exakta detaljer även om de inte ändrar något i sak.
Riksdagen och Riksgatan.

Vid larm rycker patrullen ut omedelbart. Övriga femton i beredskap, plus vaktchefen kommer ansluta några minuter senare. Därtill kan man kalla in de 15 som vaktar slottet, vilket är helt meningslöst eftersom statschefen kungen oftast inte är där, och om han är där har han ändå Säposkydd.

Man kan förmoda att det finns instruktioner för vad högvakten ska göra vid skottlossning på de objekt de egentligen skyddar, dvs riksdag och regering. Jag vet vad instruktionerna var när jag gick högvakt under invasionsförsvarets tid 1991.

Eftersom riksdagen är ett skyddsobjekt behöver inte heller vaktchefen på Högvakten samverka med polis, utan får på helt eget initiativ omgruppera och skydda riksdagen, där man enligt ovan har polismans befogenheter att göra det som behövs för att gripa personer. Dvs skjuta ner dem om de nu har skjutvapen, i enlighet med nödvärnsrätten.

Högvakten tillhör dessutom oftast Livbataljonen, även om man av och till har gästförband som går högvakt, med samma befogenheter och instruktioner. Om Livbataljonen skriver Försvarsmakten följande:
"Livbataljonen vaktar både Stockholms slott och Drottningholms slott. [...]
Livbataljon är ett insatsförband som även ska kunna förstärka skyddet av rikets centrala och militära ledning i Stockholmsområdet. Därför utbildas och tränas vår bataljon för strid i bebyggelse. Vårt arbete inriktar sig huvudsakligen mot ceremonitjänsten varvat med utbildning för strid i bebyggelse."
Livbataljonen är alltså särskilt utbildad för att just försvara rikets ledning. Man kan förmoda att man åtminstone tar personalen på studiebesök till riksdagen såväl som Rosenbad och departement, där man går igenom och lär sig hitta i byggnaden, förutom att även gå igenom och torröva incidenter i dessa byggnader på ritningar. Man kan i teorin tänka sig att man även övat på plats inne i Riksdagen, t ex under riksdagsmännens lååååånga semester.

Min gissning är att inom två minuter från larm är minst fyra man från högvakten på plats på Riksdagen, beväpnade med automatkarbiner, pistoler och eventuellt kroppsskydd och distraktionsgranater. Efter ytterligare fem minuter är sexton militärer till på plats och därtill kan eventuellt överskott av Säpovakter i beredskap på departement och Sagerska vara på plats. Utöver detta kan man snabbt tillkalla ytterligare femton militära beväpnade skyddsvakter. Poliser i radiobilar centralt bör vara på plats inom 5 - 10 minuter. Frågan är ens om en attentatsman på den tiden kunnat ta sig genom de fysiska skydden vid inpasseringskontrollerna?
Högvakter framför slottet.

Militärerna i högvakten kan åtminstone skydda en evakuering och nedkämpa eventuell attentatsman som angriper evakueringen. Man kan i teorin även börja rensa rum till rum, men antagligen är instruktionen att skydda en evakuering om inte attentatsmannen är uppenbart tillgänglig, t ex försöker ta sig igenom de fysiska inpasseringsskydden. Rensning överlämnas i sinom tid antagligen till piketen och nationella insatsstyrkan.
Slottsbacken är ytterligare en av
alla de platser där det står högvakter.

Jag skulle vilja påstå att riksdagen via Högvakten åtnjuter ett beväpnat skydd som överstiger de flesta platser i Sverige. Man måste inte sitta i riksdagen för att kunna skydda den med vapen. Det räcker att fysiska inpasseringsskydd håller i två minuter, så är beväpnade skyddsvakter på plats.

Sedan är ett förslag att Försvarsmakten och Livbataljonen tar över allt skydd av Riksdagen och även departementen, som helt enkelt får betala Försvarsmakten istället för Securitas eller G4S för skyddsvakter. Därmed förstärks Försvarsmaktens ekonomi, och livbataljonens personal får fler meningsfulla uppgifter, samt är på plats från början. Det skulle dessutom se bättre ut med militära vakter, som kan vara till synes obeväpnade för det öppna samhället skull, i ceremoniell uniform utanför och vid inpasseringskontrollerna, istället för Securitas eller G4S.

Filmupptagning från när säkerhetsvakterna skjuter ihjäl attentatsmannen i Kanadas parlament nedan. Notera att detta handlar om en motstöt eftersom man går på, dvs man anländer efter attentatsmannen. Det är en reaktiv, men offensiv insats, där beväpnad personal alltså rör sig mot attentatsmannen, inte sitter och försvarar redan på plats. Det samma skulle gälla i Sveriges riksdag och skillnaden är alltså låg, men till skillnad mot parlamentet i Ottawa har man fysiska hinder på riksdagen och inte fri tillgång med endast mänskliga spärrar (som Samearn Son, som blev skjuten i foten av attentatsmannen när han försökte brotta ner honom och ta geväret). Därmed är inte sagt att man inte även bör ge skyddsvakterna på riksdagen tillgång till förstärkningsvapen att ta fram vid behov. Eller låta Livbataljonen ta över hela säkerheten även till vardags.

Räkna skotten man nedkämpar attentatsmannen med.

Mer mycket detaljerade videoupptagningar från striden finns hos CBC News. 3:32 ser man de första förstärkningsvapnen, vilket kan motsvaras av när svenska högvakten skulle anlända. Dock var i detta fall striden över, men som sagt är Ottawas parlament öppet utan fysiska spärrar. Ca 4:30 ser man skottskadade Samearn Son knäande utanför parlamentet, sägande "I will survive". Han haltar senare fram till bilen som attentatsmannen använde. 4:46 ser man motsvarande piket eller NI anlända. Dock kan dessa blivit utlarmade redan när hedersvakten sköts, så den tiden är inte att ta som representativ. 5:56 ser man Kevin Vickers komma gående med pistol i handen. 06:22 är insatsstyrkan på platsen för eldstriden och säkrar. 08:21 ser man premiärministerns (förstärkta?) personskydd anlända och sedan försvinna in i det konferensrum alldeles bredvid striden, där premiärministern befann sig vid tillfället.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så lång blogginlägget är publicerat.

54 kommentarer:

 1. Hur är det med kommunikationen då? Hur får högvakten reda på att dom behövs?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du får väl gissa. Hur får t ex polisen reda på att en bank rånas?

   Radera
  2. Iom att vi är i Sverige räknar jag kallt med att deras radio-system inte lirar och att dom saknar rätt telefonnummer.

   "Vi är angripna. ring försvarsmaktens växel för faan!"

   Radera
  3. Du känner att det är så det fungerar vid bankrån?

   Radera
 2. Men om Riksdagshuset blir angripet, är det inte troligt att Högvakten istället tar ställning vid slottet för att lösa SIN huvuduppgift, eller vinns det så att säga överkapacitet där för att kunna rycka ut och säkra fler platser? Samma sak med SÄPO. De som arbetar med personskydd lär ju se till att så fort som möjligt få bort sin skyddsling från området, och inte vara kvar för att leta attentatsmän. Kommer en attentatsman i vägen för personskyddet lär de väl göra sitt bästa för att nedkämpa denne, men de lär knappast lägga en sekund extra på att leta upp dem. De som arbetar med skydd av lokaler kommer ju befästa sina ansvarsområden först och främst.
  Eller?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du tror alltså att vi har 35 beväpnade militärer, Sveriges tyngsta och största stående beväpnade vaktstyrka, för att bevaka Slottet som saknar allt annat än ceremoniell betydelse? Det var länge sedan det var anledningen. De står där för att de ska sättas in för att skydda riksdag, regering och departement. Förr mot främst kupp vid angrepp från Sovjetunionen, idag främst mot terrorism.

   Radera
  2. Jag gjorde aldrig högvakten, så jag vet inte och jag tror inte, så jag frågar. Vi hangarsopare var för viktiga att skickas till fjollträsk. Alterntivt litade de inte på oss tillräckligt för att dela ut skarpladdade vapen.

   Det är ju en fråga om huvuduppgift. Slottet må vara ceremoniellt och symboliskt, men det är ju symboler som terroristerna helst angriper, eftersom det ger mest pang för pengarna.. Om jag har order att skydda slottet, och det krigas intill, så skulle jag inte avdela folk från huvuduppgiften på eget bevåg - inte förrän det står klart att det inte kommer fler angrepp. Men om de nu har uppdraget att skydda även riksdagen så är det ju en no-brainer naturligtvis. Jag är förvissad om att de har planer och övar för en mängd olika scenarier och vet hur lång tid det tar att få fram rätt personal till rätt plats, oavsett vilka det är som ska göra vad. I annat fall så är det någon som sover på sitt jobb.

   Radera
  3. Som sagt, man behöver inte stå på bron för att skydda den.

   Radera
  4. Kommer aldrig ihåg några sådana uppgifter eller instruktioner från tiden jag stod högvakt men tiderna förändras väl - jag börjar bli gammal och minnet bli dåligt...

   Radera
  5. Man behöver inte stå på bron, nej, men man måste få order att skydda bron, och få dem innan fienden hinner säkra den. Fråga Hans von Luck, som misslyckades att hålla Benouville-bron för 71 år och två dagar sedan.. ;-)
   Just den bron har jag för övrigt stått på..

   Radera
  6. MartinW, värnpliktiga fick oftast bara instruktioner för sina vardagsuppgifter vid högvakten. Patrullens instruktioner var mer omfattande och befälens instruktioner ännu mer omfattande. Råkade vara bataljonens stabschef, tillika min utbildare i rollen som kompanistabschef, som var vaktchef när jag gick, så jag fick god insyn i en del saker de flesta inte fick.

   Radera
  7. Vi var för övrigt övertaliga, så jag hamnade som visitationspatrull eftersom det bedömdes att jag hade förmåga att lära mig samtliga vaktposters instruktioner och inte bara en enda plats instruktion.

   Radera
  8. Aha, det förklarar. Jag minns ungefär som MartinW. Men det var 1982 och man glömmer ju som sagt.

   Radera
  9. Det är intressant, har inget minne av detta. Kommer ej ihåg att drottningsholmsdetachementet hade andra uppgifter. Frågan är väl då snarare - om deluppgifter ej är kända av annan än mindre krets, än mindre mentalt förberedda eller ens övade (inklusive samövade) - om det överhuvudtaget finns någon möjlighet till förmåga att lösa ens relativt enkla uppgifter
   Har väldigt svårt att tro att den som planerat för dessa uppgifter räknar med FM. Varför skulle man göra det förövrigt? De polisiära myndigheterna skyr ju till och med de mest kvalificerade resurserna inom FM som pesten (om det möjligtvis inte omfattar en helikopter eller två).

   Radera
 3. Varför är detta ett problem förutom för drabbade?
  Sveriges löpande förvaltning rullar på ändå. Kvittningssystemet jämnar ut mandaten efter avskjutning, annars blir det ett långt ylande...

  Folk blir rädda, men rädsla är ologisk. Dessutom, vad hindrar en Breivik att forcera med en lastbil full med bensintunnor och hemmagjorda sprängmedel?

  Lägg resurserna på andra objektbsom behöver skyddas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast man får kanske se det som ett arbetsmiljökrav. Du och jag kanske inte påverkas nämnvärt av att riksdagspolitiker eller de hundratals andra som arbetar där blir sprängda i småbitar, men om man jobbar på en plats som har ett stående terrorhot mot sig så vill man väl att arbetsgivaren ska se till att det är så säkert som möjligt att arbeta där. Ingen i vårt land ska behöva gå till jobbet och känna att det kvittar för arbetsgivaren fall man lever eller dör på jobbet. Lite längre än så har vi väl ändå kommit.
   Sen är det väl viktigt att Löfven hålls vid liv, för annars blir ju Romson stadsminister - det vill du väl ändå inte?

   Radera
  2. Precis, vem bryr sig? Det enda riksdagsledamöterna gör är att trycka på de knappar som partiledningen säger åt dem att trycka på när det är omröstning. En avskjutning skulle som sagt vara tragisk för de närmsta drabbade, men betydelselös för landet.

   Radera
  3. Har för mig att området mellan husen vid riksdagen är skyddat av samma typ av fordonshinder som man ser vid amerikanska ambassader i utlandet. Typ midjehöga stålpelare som kan sänkas ned i marken för att släppa in transporter.

   Radera
  4. Vem som bryr sig?? Det här är frågan om den mäktigaste institutionen vi har i landet. En som i dagens läge helt legitimt kan anses vara en direkt representant för hela folket. Ett angrepp på riksdagen är ett angrepp på hela landet.

   Radera
  5. @Stor Ek
   En som i dagens läge helt legitimt kan anses vara en direkt representant för hela folket

   Vilken uttrycklig överenskommelse med sina undersåtar gör staten legitim? Kan staten någonsin vara legitimt som använder sig av tvång och våld? Vilken normativ grund ger staten legitimitet? Är inte staten moraliskt legitim endast om de fördelar som staten ger inte kan säkras genom frivilligt samarbete?

   Radera
  6. @ alag

   Så länge mer än 50% av folket går och röstar varje valår så har du din "överenskommelse" och acceptans av systemet där. Till skillnad från typ Nordkorea så blir man faktiskt inte skjuten i Sverige om man uteblir från vallokalen. Men du kan ju trösta dig med att siffrorna för USA väl är nere under 50%.

   Radera
  7. Re Peter Andersson:
   Så om du åker på semester till en ö med nio andra och dessa röstar för att du skall betala kalaset för alla andra så är det OK?

   Du anser alltså att dina mänskliga rättigheter till egendom upphör om en majoritet säger så?
   Hör du inte hur ologiskt ditt resonemang är?

   Är det för att de har kostym eller för att de har en titel med extra rättigheter inbakat?

   Radera
 4. Rätt säker på att ABAB (var inte det ett statligt bolag?) vakterna var beväpnade med en Nagantrevolver (svensk Armé revolver) på 80-talet när dom stod utanför Rosenbad.


  Vill även minnas att jag sett glockbeväpnade, eller liknade vakter i kvarteret betydligt senare, typ 00-tal.

  SvaraRadera
  Svar
  1. ABAB var ett statligt bolag med anställda ”bevakningstjänstemän”, till skillnad från andra bevakningsföretag som hade kollektivanställda väktare. Denna intressanta administrativa skillnad försvann i samband med "DDR-Sveriges" avskaffande, och bevakningstjänstemännen fick under visst knorrande se sig omdefinierade till kollektivanställda väktare som alla andra.

   ABAB bar en rätt militärliknande grön uniform med beige skjorta och sandfärgad basker. Skyddsvakter m fl hade brunt koppel. Skulle vara intressant att se reaktionerna på deras uniformer idag.

   ABAB blev Partena Security, som i sin tur köptes av danska Falck, som i sin tur köpts av G4S. Så dagens svenska G4S härstammar från nämnda ABAB.

   Revolvrarna var tyska Arminusrevolvrar, egentligen en startrevolver i smäckig metallegering och kolvsidor av billig plast, som av någon anledning tillverkats även i en "riktig" pistolkaiber. Nåja, "riktig"... 7,65 Long... Enda gången den lär ha avlossats skarpt var vid ett varningsskott vid någon av ambassaderna.

   Numera har alla bevakningsföretag jag känner till 9 mm Glock, precis som försvaret, tullen och kustbevakningen. Såvitt jag vet har man det åtminstone vid Rosenbad och departementen. Hur det är med Riksdagen minns jag inte.

   Radera
 5. Vill bestämt minnas att riksdagen ingick i skyddsuppgiften då jag gick högvakt 1980.

  SvaraRadera
 6. Kanske inte relevant men kanadensiska parlamentets vakter är i allmänhet veteraner från kanadensiska armen. Borde kunna hantera vapen kan man tycka. Det är en gammal tradition från 1a världskriget att offentliga byggnader vaktas av sk commissionairies som lämnat armen. En sympatisk tradition tycker jag även om vissa andra kanske tycker det luktar protektionism mot konkurrens på den så lukrativa handeln av säkerhetstjänster.

  För övtigt tror jag mig ha läst att Kevin Vickers inte var beväpnad utan fick låsa upp ett säkerhetsskåp för sitt vapen.

  Nulli secundus

  SvaraRadera
  Svar
  1. Stämmer bra det. Att det blev Vickers som sköt ihjäl attenatsmannen var mest en slump - han råkade gömma sig i en alkov alldeles utanför Vickers rum.

   Radera
  2. I övrigt förklarar veterantraditionen ålder och rondör hos många av vakterna.

   Radera
 7. Vaktbolagets skyddsvakter, Försvarsmaktens högvakt, SÄPO:s personskydd samt ordnings- och piketpoliser ska alltså tillsammans se till att säkra vårt Riksdagshus. Kan det finnas en liiiten risk för missförstånd/samarbetssvårigheter/vådabekämpning/etc?

  Om attentatsmännen dessutom skulle vara osportsliga nog att klä sig som en av ovanstående grupper och dessutom falsksignalera med hjälp av stulen statlig radioutrustning torde förvirringen vara total.

  SvaraRadera
  Svar
  1. 1. Samordning. Du kan titta på filmerna från parlamentet i Kanada ovan. Där samverkar skyddsvakter, polis, piket, och personskydd alldeles utmärkt.

   2. Johanne tar upp exemplet med en enskild galning, som i Ottawa. Inte ett koordinerat, genomtänkt angrepp. Ett sådant är alltid svårt att skydda sig mot, då det skalas på lämpligt sätt för motståndet.

   Radera
  2. 1. Vi får verkligen hoppas att denna samverkan övas.

   2. Sant, den ensamme galningen är nog såväl troligare som angripare, som betydligt enklare att stoppa.

   Radera
  3. Jag tror inte den ensamme galningen ens kommer förbi de fysiska inpasseringsspärrarna. Betyder dock inte att vederbörande inte kan orsaka personskador, rent av dödsfall.

   Radera
 8. För den som är intresserad av hur lätt/svårt det är att forcera lås med skjutvapen av olika kalibrar rekommenderas några intressanta youtube-klipp.
  sök på: bosnianbill tough under fire

  SvaraRadera
 9. Vi får väl hoppas att det inte är Scea Livgarde som anförtrotts uppgiften!
  Ja, ni minns säkert dess insats den 20/6 1810...

  SvaraRadera
 10. Det är max två år sedan vakterna från något vakt/säkerhetsbolag vid Rosenbad bar pistol synligt i höfthölster. Vet dock inte hur det ser ut i dagsläget.

  SvaraRadera
 11. Jag tycker att det luktar ledningsmissförstånd i skarpt läge om privata vaktbolag, Säpo och högvakten ska i princip bevaka och försvara samma myndighetsbyggnad. Säpo och högvakten kan förmodligen (hoppas jag) samverka i skarpt läge, men inte privata vaktbolag, med tanke på skottlossningen och dödsolyckan på Sagerska palatset under regeringen Reinfeldt.

  SvaraRadera
 12. Jag stod högvakt i totalt 13 extremt tråkiga och kalla dygn jan/feb 2011. Visst var det så att riksdagen ingick i vår skyddsuppgift. Men jag ställer mig tveksam till hur bra vi hade gjort en insats mot riksdagen. Vi fick en oerhört komprimerad skyddsvakts utbildning och hade ingen sib utbildning.

  Jag stod mestadels nattetid, men inte fick vi sova på dagen för det, utan vi skulle upp mitt på dagen och vara med på högvaktsavlösningen, äta lunch m.m... Om jag minns rätt så skyddade min pluton som längst slottet 5 dagar i sträck, den sista natten var det trötta själar som vaktade kungen. Patrullen hade dock något högre stridsvärde.
  Då en högvakt hade blivit rånad på sin AK5C av en tomte några veckor innan vi gick på högvakten ( SICK!) , så var befälen extra på spänn och genom förde fler visitationer än normalt, vilket såklart gjorde att vi soldater tog det hela något mer seriöst (trots det stod ett flertal med öronsnäckor i och lyssnade på Håkan Hellström i väntan på avlösning) Rutinerna ändrades efter tomte incidenten så att det var två vakter på samtliga poster nattetid, men jag tror i ärlighetens att något liknande hade kunnat hända ändå. Ett flertal fulla och mer och mindre trevliga svenskar kom fram och härjade på, ville ta bilder m.m.... Och alla dessa ryska turister som var närgångna och tog bilder.

  Idag med anställda soldater, mestadels från livbat, får vi verkligen hoppas på att det står bättre till!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Utbildningen var enkel: skrika halt, halt eller jag skjuter, varningsskott och så verkanseld. Tar ca 2 sekunder från halt till första skottet ...

   Radera
  2. Exakt så enkelt är det när den beryktade mannen med yxa kommer springande emot dig. Svårare är det när en tillsynes helt vanlig svensson kommer gående emot dig, när vederbörande sedan endast är på två meters avstånd och kastar sig över dig. Som fallet var när en man utklädd till tomte med stor fram gång överföll en högvaktssoldat.

   http://www.svd.se/tomtar-ranade-hogvakt-stal-ak-5a_5829433

   Exakt så god var (är?) vårt kuppförsvar.

   Radera
 13. Terrorister skulle i Mälaren kunna blanda ihop hundratals ton sprängmedel av gödningsmedel och lasta det på en pråm som detonerar intill Riksdagshuset. Kanske behövs ett mindre påfallande fartyg för att inte väcka uppmärksamhet på väg in till Stockholm, men jag tvivlar på att Riksdagens vakter skulle reagera innan den kommer mycket nära.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Redan gjort i TV-serie.

   Radera
  2. @Cornucopia, Verkligen!? Vilken TV-serie? Där ser man, något av värde missar man trots allt genom att inte titta på TV. Det är ju min våta dröm att se detta hända.

   Radera
  3. Jag skulle låta fartygets mistlur spela upp Hemglassmelodin några gånger för att lura personalen på Rosenbad och omgivande departementskontor att gå till fönsterrutorna lagom till jättebomben detonerar och skär sönder dem med glassplitter. Tit for tat!

   Radera
  4. Den där järnvägstunneln de bygger under vattnet kanske skulle kollapsa.

   Radera
 14. Italienska senaten/parlamentet tillåter ingen beväpnad personal. Inte ens poliser i sina lokaler annat än efter tillstånd av talmannen (de har en obeväpnade interna vaktstyrka---som så klart har vapen o ett skåp nånstans. Kan Italien klara det trots sin historia av terrorism så nog ska riksdagen klara sig utan potentiella beväpnade psykfall.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har aldrig behövt använda min hemförsäkring. Eftersom jag klarat det trots min historia av slarv med levande ljus så borde alltså alla klara sig utan hemförsäkring?

   Radera
  2. Kanske för att italienska parlamentariker brukar slåss med varandra och inte vill bli skjutna i väktares självförsvarsingripande bara därför?
   https://www.youtube.com/watch?v=I2u7Osh0diM

   Radera
  3. Tror snarare att det är ett sätt att minska risken för statskupp.
   @unknowm: du har väl knappast en öppen eld mitt på vardagsrumsgolvet bara för att du är försäkrad, eller hur?

   Radera
 15. Ett av fotona ovan av slottet visar dess enda vackra sida. Stockholms slott är sällsynt fult, fastnat mellan modetrender under dess byggnad. Men fritt tillträde till dess tak för utsikt, och servering där, skulle kunna göra det till en höjdpunkt. Och med nattklubb när mörkret faller på (fast helst utan knugen analfabetets prostituerade på hans lurade skattebetalade maffiakompisars lyxfester).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Slottet är Sveriges största horhus. Det är det som vi ska gå i döden för att försvara!

   Radera
 16. Jag är mer orolig för vad politruken Åsa Romson skall hitta på INNE i riksdagshuset än vad eventuella oorganiserade galningar skall hitta på UTANFÖR...

  SvaraRadera
 17. här kan ni läsa lite hur norska högvakten agerade under terrorangreppet:
  http://no.wikipedia.org/wiki/Hans_Majestet_Kongens_Gardes_historie#Terrorangrepet_22._juli_2011

  SvaraRadera
 18. Intressant läsning !
  Måste dock kommentera följande meningar:

  "Därtill kan man kalla in de 15 som vaktar slottet, vilket är helt meningslöst eftersom statschefen kungen oftast inte är där, och om han är där har han ändå Säposkydd."

  Ett skyddsobjekt, vilket slottet är, förstärks med skydd av en del olika anledningar. Skydd mot grovt rån är en av anledningarna till förstärkt skydd, och detta kan drabba slottet vare sig H.M är närvarande eller ej..

  SvaraRadera