Cornucopia?

2015-05-26 16:55

Utredning: Återinför fastighetsskatten (?)

I en ny statlig utredning sägs det nästan inget konkret alls, även om det i media förs fram som att fastighetsskatten bör återinföras, reavinstskatten bör sänkas och ränteavdraget bör fasas ur. Vad som trummas ut i media ur denna mycket luddiga textvägg är i sig intressant och säger mycket om riktningen som politikerna vill ta.

Rapportens 175+ sidor hittar man som PDF här. Några starka rekommendationer finns inte, utan bara möjliga reformer för t ex ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Dessa är t ex
"- Ytterligare liberalisering av reglerna för privat uthyrning av bostäder med äganderätt och bostadsrätt. 
- Förändringar i fastighetsbeskattningen så att mer av beskattningen läggs på beståndet och mindre på transaktionerna. 
En annan typ av åtgärd som är möjlig på kort sikt, men som inte avser beståndet, är experiment med en friare hyresmarknad för nyproducerade bostäder, enligt t.ex. tysk eller norsk modell."
Med fastighetsbeskattning avser man fastighetsskatt, reavinstskatt och ränteavdrag.

Det stora problemet är förstås den heliga tillväxten och konsumismen. För om vi (=hushållen) slutar konsumera ändliga resurser upphör tillväxten och krisen kommer. Och för att de inte ska sluta konsumera får inte bostadspriserna falla. Och minskar konsumtionen minskar den tillväxt som ska finansiera politikernas väljargruppfjäsk och politikerna riskerar därmed att inte bli omvalda.
"Flera internationella studier pekar på samband mellan bostadspriser och konsumtion; internationella valutafonden (IMF) och andra visar att prisnedgångar har stor påverkan på konsumtionen, särskilt i länder med hög skuldsättning. I hushåll med hög skuldsättning minskar konsumtionen rejält när bostadspriserna börjar sjunka. Vad gäller Sverige kan det just vara via effekten på konsumtion som de makroekonomiska riskerna gör sig gällande."
Man konstaterara åtminstone att vi har en rad inlåsningseffekter, som reavinstskatten, vilket leder till en ineffektiv bostadmarknad.
"Dagens beskattning inom bostadsområdet ger inlåsningseffekter och påverkar rörligheten negativt. Reformer inom skatteområdet kan därför behövas."
Effektivisering av bostadsmarknaden pågår.
Här kommer fastighetsskatten in. Den är förstås ett utmärkt medel att få äldre, tidigare ansvarsfullt amorterande och nu skuldfria pensionärer att tvingas flytta från sitt alldeles för stora boende. Samtidigt ska man minska eller ta bort reavinstskatten på boendet, så pensionärerna får över 100 000 i sparkapital och därmed inget bostadstillägg för den nya bostadens hyra. När det sedan är dags för slutförvaret kan kommunen också taxera det frigjorda tidigare boendekapitalet i slutförvarsavgifter. Win-win-win för stat och kommun alltså, och kommunen kan bygga en ny arena för slutförvarspensionärernas tidigare boendekapital.

Även friare hyresmarknad är också ett effektivt sätt att förbättra rörligheten. Hyresvärdar kan effektivisera resurserna genom att höja hyrorna till hyresgästerna effektiviserar sitt boende.

Fast en ökad rörlighet på boendemarknaden kräver ännu fler bostäder, eftersom många har två bostäder om lott vid flytt.

För er som ännu inte har huvudvärk avslutar jag med ett längre citat, en sk WoT - Wall of Text - plockat på slump ur rapporten.
"En rationell aktör som investerar i fastigheter gör i stället en långsiktig bedömning av efterfrågan och anpassar sina satsningar så att det finns god avsättning för investeringarna också när ungdomarna blivit äldre. En väl fungerande bostadsmarknad förutsätter därför att det finns ett antal anpassningsmekanismer som gör att tillfälliga demografiska svängningar kan hanteras på annat sätt. När en stor ungdomskull söker sig ut på marknaden kommer efterfrågan och relativpriserna på mindre bostäder att öka. Detta bör i sin tur leda till nya anpassningsprocesser. Vissa ungdomar väljer att bo kvar längre hemma. Andra väljer istället att dela på större lägenheter, även om de helst skulle vilja ha egna. Det kan noteras att i många storstäder är det relativt vanligt att ungdomar delar på större bostäder och det finns en stor marknad för uthyrning av delar av boenden. När bostadspriserna stiger kommer också andra hushåll att se nya lösningar. Ju högre pris den egna bostaden betingar relativt de egna behoven, desto mer intressant blir det att realisera vinsten och kanske flytta till ett mer perifert eller mindre boende. Det kan handla om pensionärshushåll men också om personer som lätt kan pendla till studier/arbete. När priserna stiger blir det också mer lönsamt att avveckla övernattningslägenheter och andra extrabostäder. Allt detta ökar utbudet och begränsar priseffekterna av en ökad efterfrågan. Motsvarande mekanismer finns om det är en fri uthyrning av de ägda bostäderna. Skillnaden blir bara att vissa väljer att hyra ut i stället för att sälja."
 Nu när ni vet vad ni har att vänta kan ni alltså läsa rapporten här.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

55 kommentarer:

 1. Det ständiga tramset om bostadsbeskattningen och rörligheten dyker upp vid varje prisboom. Hur många gånger har man försökt utan att lösa någonting? Vad är det med reavinstbeskattningen som minskar rörligheten(förluster gör det)? Alla som säljer får normalt(på orter med viss minimiefterfrågan) en vinst där det blir kapital över. Räcker inte det? Vad är det som är fel?

  Hur kunde man vara så dum i huvudet att man införde uppskov med skatten. Det om något ökade orörligheten när det gäller t.ex 40-talister som betalt av t.ex sin kåk. Det sitter alltså en stor generation boomers som inte rör på sig. De bor för stort men med relativt låga kostnader tack vare bl.a enormt generösa skatteregler från tidigt 70-tal. Uppskov driver på priserna. Självklart. Skulle man sänka eller ta bort reavinstskatten och införa en hanterbar driftsskatt skulle priserna också drivas på. En fastighetsskatt på kommunal basis är bra och tas ut för att finansiera endast fastighets-relaterade kostnader i kommunen. Man kan tänka sig en fri beskattning, dvs med skillnader mellan kommuner. Staten ska inte ha en spänn mer än reavinster(som anpassas). När det gäller beskattning(reavinster) bör det finnas symmetri. Fastigheter har alltid(i utlandet finns de överallt) beskattats pga dess karaktär som utkomstgrundande. Att bo eller äga för uthyrning jämställs som en källa. Att kommunen har stora kostnader förenade med fastigheter står klart. Bättre då att fastigheterna betalar de direkta kostnaderna än att fördela på alla invånare. I viss mån har flera kommuner redan börjat ta betalt pga deras försämrade ekonomi där t.ex vägframdragning och V&A och el är mycket dyrt(bygginflationens härjningar som delvis beror på skattesubventioner).

  Äntligen har man sneglat på Tyskland där det fungerar mycket bra. Varför ska man äga sin bostad? 60% belåning i landet. Därefter sparande för att låna mer. Man gynnar fastighetsbyggande för uthyrning i småhus men hyrorna är reglerade. Alla är nöjda och jag har själv lyssnat på plats. Tyskland har inte haft bobubblor. Bobubblor drivs annars på när staten ska gynna eget ägande(från höger mest). I USA startade Clinton den amerikanska bobubblan på 90-talet som avslutades med värdepapperisering och ARM´s till fattiga människor. Och nu med låg ränta drivs folk&fä in i ägandet på alltför höga nivåer. I USA stiger bopriserna pga kontanbetalningar av hedgefonder och andra spekulanter(pga negativa realräntor). Ser man till nyutlåning för vanliga människor är ökningen marginell sedan 2010.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Allt det där om konsumtion och boende-samband vet vi redan. Sunt förnuft. Men politiker tänker inte utan köper röster och driver gruppintressen. Det är alltid de 1-5% som tjänar mest på prisuppgångar. Fungerar som lön där 10% lönehöjning för statsministern hamnar på sparkontot/lyxkonsumtion eftersom lönen redan är för hög. Tjänar man 20 KSEK, ja ni vet. När det gäller fastigheter är skillnaderna givetvis oändligt mycket större.

   Politiker skapar gärna regler som gynnar dem själva. Särskilt nu förtiden. I USA finns det inte en kongress-politiker som avgår utan att vara multimiljonär(de har dessutom inte några insiderregler(i Sverige bryr vi oss inte heller faktiskt).

   Radera
 2. Det samhällsekonomiskt mest intressanta är att människor bor på ett samhällsekonomiskt sätt och då bör boendet löpande beskattas och transaktionskostnaderna vara låga, alltså en relativt hög fastighetsskatt och låg reavinstbeskattning. Detta leder till att folk efterfrågar ett "lämpligt" boende till yta och kostnad.

  En fastighetsskatt är väldigt effektiv då den betalas av precis alla, direkt eller indirekt (om man är hyresgäst) och den är också beständig som skattekälla över tid då den inte flyttar ur landet. Likaså är en låg reavinstskatt lämplig då den inte får folk att bo kvar för att den skall undvikas till varje pris.

  Vill man absolut bedriva en politik som ger äldre möjlighet att "bo kvar" så kan man tänka sig en variant där fastighetsskatten kan kumuleras och löpande sänka anskaffningsvärdet för fastigheten och på så vis erläggas vid en senare försäljning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. >fastighetsskatt


   Om jag skall tvingas betala hyra på ett hus som jag påstås äga förväntar jag mig att staten klipper gräsmattan och beskär buskarna.

   Radera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  3. Tänkte lägga in denna läsvärda länk nedan, men gör blir lika bra:
   http://www.mrr.se/nrs/aganderattens_urholkning.htm

   Genomläsning rekommenderas!

   Radera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. *beep*

   Kommentarsregler: Håll er till ämnet.

   Invandring förekommer inte i blogginlägget.

   Radera
  2. Du kan genomföra en enkel övning. Försök tänka på två olika saker samtidigt, t ex hallongrottor och fluffiga kuddar, så kanske du lär dig att separera olika frågor från varandra.

   Radera
  3. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  4. Som sagt, håll dig till ämnet. Annars kan man få för sig att sverigedemokratiska väljare har svårt med inlärning, enkla instruktioner, eller helt enkelt brister i intelligens.

   Radera
  5. Jag förstår och respekterar att du känner dig som ett offer, och att det är synd om dig, och att alla missförstår dig och är elaka mot dig. Det finns andra forum där du kan få klappar på axeln och skriva vad du vill.

   Radera
  6. När det blir din tur att kappvända om c:a 1-2 år så kommer allmänheten minnas dig och dina åskikter eftersom du är en semi-publik person + att all information om tidigare ståndpunkter finns dokumenterat på internet. Lycka till med försäljningen av dina böcker i framtiden.

   Radera
  7. Tack så mycket!

   Lycka till du med!

   Radera
 4. Ok, åsiktskorridoren är snäv här märker jag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Starta din egen blogg eller försvinn till Avpixlat, där du är välkommen.

   Radera
  2. Kommentarsreglerna är länkade överst på sidan. Du hittar dem här

   http://cornucopia.cornubot.se/p/kommentarsrege.html

   Där står "håll er till ämnet".

   Radera
  3. Du är ju värre än Henrik Anstad!

   Radera
  4. Som vanligt gäller att om man vill ha bort något, beskatta det. I Sverige vill man sedan länge att folk skall bo jämställt dåligt, alltså beskattar man bostäder. Över huvud taget är det fantastiskt skrämmande att det inte oftare diskuteras att ta bort fastighetsskatterna för ett av världens mest beskattade folk. Politikerna har redan nu för mycket pengar att slarva med.
   9-9-9

   Radera
  5. Ja, lösningen på allt med nuvarande regering är höj skatterna.Lustigt att det alls finns problem i Sverige med tanke på hur höga skatter vi har...

   http://cornucopia.cornubot.se/2015/05/fet-minister-foreslar-fettskatt-men.html

   Radera
  6. Sveriges näringsliv går i sirap p.g.a det höga skattetrycket och regeringens lösning på arbetslösheten är höjda arbetsgivaravgifter för unga och halverat rot-avdrag. När ska folk vakna upp och sluta rösta på ett parti som bara spelar på gamla tider och vaneröstare. Ingen normalt funtad person röstar S eller MP.

   Radera
  7. Ja, fastighetsskatten gäller även industrilokaler och hyresrätter.

   Radera
  8. Vi får väl se när regeringen faller ihop. Nyss skrev Fridolins politiska sekreterare väldigt surt på sin FB om att Magdalena Andersson skyller (s) utveckling i opinionssiffrorna på (mp). #dåligstämning i regeringen verkar det som.

   Radera
  9. Dock blir det inte nödvändigtvis nyval bara för att regeringen klappar samman. Så "sluta rösta på" blir antagligen först 2018.

   Radera
 5. Visst bör fastighetsskatt införas istället för den löjligt låga avgiften idag och reavinst för bostäder avskaffas. Pensionärer och fattiga fiskare kan kompenseras något om det anses alldeles nödvändigt. Det var ju en fattig fiskare och alla pensionärer som främst användes i argumentationen när skatten avskaffades. Slott och herresäten slapp ju skatt förut med hänvisning till det dyra underhållet av kulturvärden som givetvis inte behövde visas invändigt för alla - populasen kunde stå på behörigt avstånd och beundra byggnaderna.

  Nu kommer ingen fastighetsskatt förrän i en riktig kris när "alla " partier är överens om behovet.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
 6. Jag anser att en fastighetsskatt i huvudsak ska tas ut mot kommunens verkliga/budgeterade/planerade kostnader för fastigheterna. En sådan skatt kan tas ut på flera sätt. T.ex när en ny byggnad uppförs på en obebyggd tomt tas en "startavgift" för området ifråga. Den kan lämpligtvis bygga på finansieringsprincip där en avskrivningen betalas årligen(eller hela summan)enligt en plan. Därmed minskar avgiften enligt lämplig plan för att efter ett antal år vara betald. Ny fastighetsägare(vid överlåtelse) tar över "planen". Värdet av erlagda betalningar minskar reavinsten. För löpande kommunala kostnader fördelas kostnaderna som en vanlig skatt utan avdragsrätt.

  Äldre med äldre fastigheter betalar således bara kommunens löpande kostnader, dvs inte nyprojektering förutsatt att inga större fastighetsplaner ska genomföras inom området etc.
  Inom kommunen tillkommer tyvärr en hel del administration men det viktiga är här att fastighetsägaren bara betalar för "verkliga kostnader"(som det var innan idiot-reformerna gjordes på 80-talet för att generera skatteintäkter till staten) till kommunen(som det var på 70-talet). Ingen större statlig skatt som följer med taxeringsvärdet utöver en mindre kommunal s.k utkomstskatt(kanske som den vi har idag). En skatt som äldre med lätthet bör kunna betala om man inte bor för stort i centralorter.

  Reavinstskatten skall vara symmetrisk, dvs följa övriga skatteregler(skatteteorin) inom t.ex kapitalbeskattningen. Jag förstår inte varför den inte kan ligga på samma nivå som vanliga kapitalinkomster? Det blir "alltid" pengar över! Det stora problemet är att man satsat för hårt på att "alla" ska ha råd att äga sin bostad. Mao så gnälls det så mycket hela tiden varför fega politiker känner sig manade att röstfiska i vanlig ordning.

  Orörligheten inom bostadssektorn har alltid funnits. Inom hyresägandet(svartvärdet och svårigheten att få hyra i bra områden till bra hyra) och för det egna ägandet pga lägesvärdet(sparande).

  Ditt förslag om att kunna "spara" fastighetsskatten är inte bra tycker jag(som jag skrev i mitt förra inlägg ovan). Särskilda regler för äldre är inte heller praktiska. Kommunen ska isf kunna debitera ut ränta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eller också kan staten dra åt helvete och sänka skattetrycket till 10% som det var 1910 och låta folk sköta sina liv och ekonomier själva..
   80% skatt inkl allt är INTE ok.

   Radera
 7. Den som förstår lite politik så krävs det inte så mycket utredning för att sedan gå till snabba beslut bara ideologin finns på plats. Fastighetsskatt, sen arvsskatt sen alla andra skatter.....det är en annan regering nu och de vill regera sedan decembersveket. Det kommer inte att räcka med att lägga ned kärnkraften och privata skolor - kampen mot det onda liberala samhället där medborgare kan välja tar aldrig slut.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Riktig fastighetsskatt finns i andra länder och skulle ge en större omsättning av bostäder speciellt om reavinstskatten för bostäder samtidigt avskaffas. Arvsskatt och förmögenhetsskatt är improduktiva.

   Kärnkraft lägger ner sig själv och inga politiska beslut mer än avskaffande av subventionerna behövs. Ny kärnkraft kräver garantier på 95 öre per kWh i England.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  2. Du vet att man betalar fastighetsskatt även om man bor i hyresrätt va? Värden lägger det på hyran bara.

   Radera
  3. Varför inte bara säga NEJ till all onödig beskattning och börja ta ansvar för ditt eget liv och inkomst istället?

   Radera
  4. Självklart tar företag ut sina kostnader på kunderna. Fastighetsägare är också företagare. Hyrorna anses för låga för att locka till byggande av hyresfastigheter, istället byggs nya bostadsklubbar med fejkade kostnadsuppskattningar för framtiden och byggarna kan direkt få en rejäl vinst.

   Jag bor sedan länge i egen villa och ibland på lantstället så visst borde jag vara motståndare till fastighetsskatt men jag ser framåt för samhället.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  5. Fredde jag tar ansvar för mitt eget liv. Lever ett gott liv i mitt tycke med nog stora inkomster som varierar med hur aktieaffärerna går år för år.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  6. Fastighetsskatt är omoralisk och konfiskatorisk, ett rent maktmedel. Det är sjukt att tvinga folk betala mera pengar för en ägodel som man redan har betalt med skattade medel, om man inte har pengar tycker förespråkarna att man skall ta lån !!!, om man inte får lån kan man betala med tegelstenar från fasaden då? eller skall man sälja huset ? Kommunal fastighetsavgift som täcker kommunens kostnader för service till området där fastigheten ligger är en helt annan sak och självklart att man skall betala.

   Radera
  7. Det samhällsekonomiskt mest intressanta är att människor bor på ett samhällsekonomiskt sätt och då bör boendet löpande beskattas och transaktionskostnaderna vara låga, alltså en relativt hög fastighetsskatt och låg reavinstbeskattning. Detta leder till att folk efterfrågar ett "lämpligt" boende till yta och kostnad.

   En fastighetsskatt är väldigt effektiv då den betalas av precis alla, direkt eller indirekt (om man är hyresgäst) och den är också beständig som skattekälla över tid då den inte flyttar ur landet. Likaså är en låg reavinstskatt lämplig då den inte får folk att bo kvar för att den skall undvikas till varje pris.

   Vill man absolut bedriva en politik som ger äldre möjlighet att "bo kvar" så kan man tänka sig en variant där fastighetsskatten kan kumuleras och löpande sänka anskaffningsvärdet för fastigheten och på så vis erläggas vid en senare försäljning.

   Radera
  8. Just det Nanotec, du lever ett, enligt ditt tycke, gott liv. Jag skulle kunna hitta på ett dussin "riktiga" fastighetsskatter så att du och rttck bidrager mer efter er förmåga. Det är ur flera perspektiv djupt omoraliskt att ni bor och lever som ni gör!

   Skatterna blir naturligt såpass "riktiga" att ni räddas från era omoraliska liv och äntligen befrias från era tillgångar. Först då har ni bidragit efter förmåga och till "större omsättning". Det är jag som vet vad samhället behöver, inte ni i era bubblor!

   Dessutom är det frivilligt att ni redan nu betalar vad ni borde, det kanske kan anses som förmildrande sedan, även om historien inte visar att det generellt är det, när "folket" fått makten.

   Eller som Obamas lärares lärare sade, är ni bereda att ta konsekvenserna av era goda intentioner?

   Radera
  9. Oj kgb35 vad du reagerade på mitt goda liv. Gissar att du inte lever ett gott liv. Kan du ge några perspektiv på mitt djupt omoraliska boende och levande. Tycker det är intressant hur olika personer ser på vad som är omoraliskt.

   Själv tycker jag att jag bidragit en hel del till vad samhället behöver. Förstår att du tycker aktier är omoraliskt och accepterar din syn men håller inte med dig. Har ändå gjort en del även du bör se som samhällsnyttigt.

   Ja jag är beredd att ta konsekvenser av mina goda intentioner. Kan återkomma om det.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  10. Oj, mitt svar försvann, här kommer ett kort istället.

   Läs igen och du ser att det var ingen själbiografi utan ett drama med det viktiga i slutmeningen. (Förtydligat, du vet och tar inte hänsyn till allt, när du kommer med dina goda intentioner och vet följaktligen inte vad de leder till.)

   Det finns för gott om exempel i historien där folk agerat som så jag hypotiserade. Då kvittar det vad du har gjort för fint. Har du varit i en mobb vet du.

   Men det som bör diskuteras är varför skall vissa anse sig ha rätt att uppmuntra, tvinga eller hindra flytt. Låt folk avgöra det själva. Vi lever i ett fritt land, eller?

   Att ta ut fastighetsskatter för att de inte kan försvinna utomlands är på gränsen till livegenhet.
   Att ta ut fastighetsskatt trots att det är vilande pengar är ett sätt att hindra folk att lägga på hög, något som verkligen saknas i det nya fattigsverige. Alla skall vara lika fattiga.

   Och som sagt du kan betala mer om du tycker det är så bra med fastighetsskatt, lämpligen så mycket att du bidrar till rörligheten. Annat är hyckleri.

   Se dig längre omkring, folk dukar under här i landet och höjda skatter är ungefär det sista de behöver!

   Radera
 8. Varför skall ett boende beskattas över huvud taget? Är inte detta ett grundläggande mänskligt behov? Vad är det som i så fall hindrar att vi inför en luftförbrukningsskatt, där vi beskattar antalet andetag vi tar?

  Varför är standarlösningen på alla problem i Sverige skatter?

  SvaraRadera
 9. Lindberg på något sätt behöver staten få in skatt. Hur mycket och till vad den ska användas är en annan fråga. Ett mycket enkelt sätt är genom fastighetsskatt. Detta tillämpas i de flesta utvecklade länder.

  Jag tycker skatt på arbete bör sänkas och reavinstskatt på fastigheter avskaffas. Många företag klarar sig utan skatt på annat än moms och de anställdas löner genom ägande från andra länder. Fastighetsskatt tar in en del från dessa nolltaxerare. Har man inte råd med skatten är nog bästa alternativet att sälja fastigheten och köpa något billigare med lägre fastighetsskatt. Arvs- och förmögenhetsskatter är improduktiva.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om det är ok att konfiskera det ena är det således ok att konfiskera det andra?
   Ärvda guldsmycken?, Konstföremål? Om jag köper guld eller konst nu för mina skattade pengar nu slipper jag ju att skatta? men en fastighet köpt för skattade medel skall rendera kontant betalning till staten varje år?

   Är det ok att konfiskera om föremålet ej går att flytta?

   Att fastighetskatt är en "bra skatt" för att det ej går att gömma undan förmögenheten ?

   Bara för att ngt tillämpas i utvecklade länder gör det inte moraliskt ok, om inte moralen godkänner dubbelbeskattning och konfiskation.

   Radera
  2. Nej Lindberg du har fel. Konfiskera betyder ta i beslag, dra in till ... En skatt om den inte är lika med värdet av fastigheten kan inte ses som konfiskering. Jag har skrivit några gånger att jag inte är för arvs eller förmögenhetsskatt och guldsmycken och dyr konst borde räknas dit. Realisationsskatt vill jag också få bort. Sänkt inkomstskatt borde vi också sträva mot. Att hålla rätt på folks guld och konst skulle kräva mängder av fogdar och ändå inte helt fungera.

   Svenskägda företag betalar skatt på vinsten medan utlandsägda ofta får en fördel genom att klara sig från detta. En bra skatt för att öka jämställdheten mellan företagen är därmed en ökad skatt på fastigheter också för företag givetvis samtidigt med en sänkt vinstskatt.

   Moral är de etiska normerna i den omgivning man befinner sig och ändras ständigt med tiden. För några årtionden sedan borde en vuxen kvinna ha huckle på huvudet för att ses som moralisk och för några århundraden sedan ansågs adeln så viktig att de hade skattefrihet.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  3. Så om man kunnat kontrollera folks guld och konst som dom betalat för skattade pengar så hade det varit ok att kräva årlig avgift på detta?

   Varför nöja sig med en årlig betalning på redan skattade fastigheter om det är så bra kan ni ju ta betalt då och då när det behövs pengar till statskassan ?

   När man tagit lån på hela fastigheten för att betala skatten då ? om man inte får mera lån? skall man sälja med förlust och fortsätta betala räntan till banken ?

   Radera
  4. Enda anledningen till att vi inte går in och kontrollerar och beskattar konst är att, konstsamlaren, Sträng för en gång skull ville värna privatlivets helgd. Var inte naiv och tro inte att det handlar om någon slags samhällsnytta eller att det är krångligt med övervakning.

   Radera
  5. Lindberg jag tycker vi behöver skatt till staten och att fastighetsskatt är en bra skatt - faktiskt bättre än inkomstskatt baserat på lön. Nu räcker inte fastighetsskatt ensam till för statens uppgifter. Och jag tycker att mycket i statens agerande kunde förbättras.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  6. Jag tycker att den är dålig för att men redan betalat pengar en gång för sin inkomst och sedan köpt ett hus för dom som man sen skall betala pengar för igen ! och för att man skall betala pengar fastän man kanske inte har några pengar!

   Radera
 10. Fastighetsskatten bör höjas...

  - för att göra det möjligt att minska skatt på arbete

  - för att göra det möjligt att återinföra uppskov på reavinstskatt och därmed öka rörligheten i bomarknaden. Det vore också önskvärt att ta bort stämpelskatt och skatt på pantbrev för att minska transaktionskostnader relativt bostadsrätter.

  - för att rätten att disponera mark under en period genom ägande görs med övriga samhällets godkännande trots att allt markägande baseras på stöld/konfiskering. Inget konstigt med det, men det är den moraliska grunden för fastighetsskatten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bostadsrätten borde helt avskaffas och enbart finnas ägarlägenheter för att på så vis ta bort skillnaden mellan villa och annan ägandeforme

   Radera
 11. Fastighetsskatt är den överlägset bästa skatten som finns nationalekonomiskt. Den skatt som har minst marginaleffekter överhuvudtaget.

  SvaraRadera
 12. Fördelen med dagens fastighetsskatt är att du inte betalar straffskatt för att grannen gjort en lyckad fastighetsaffär. Det gamla systemet var orimligt i sitt marknadsvärdesbaserade godtycke !

  SvaraRadera
 13. Ett rimligare system är att göra som i Italien där andrabostaden är högre beskattad. Dvs äger du tex en villa som används till permanentboende och en sommarstuga så är t. Ex skatten för stugan multiplicerad med säg en faktor 1,5.
  Själv tycker hag att det rimligaste vore en skatt baserad på byggyta boyta och tomtarea och som är helt frikopplad från marknadsvärde och inredning. Om jag väljer att slösa mitt surt förvärvade kapital på guldkrsnar är det mitt problem och inte en källa till inkomst för en girig och slösaktig stat !

  SvaraRadera
 14. Jag skrattar snart ihjäl mig!
  "När det sedan är dags för slutförvaret kan kommunen också taxera det frigjorda tidigare boendekapitalet i slutförvarsavgifter."

  SvaraRadera
  Svar
  1. Läs detta Cornu. Detta skulle kunna bli hyrertiskt roligt att läsa ett inlägg om. Slutförvar och platt-TV-vitaminer.

   http://www.svd.se/lat-aldre-slippa-reavinstskatten_3788958

   Radera
  2. Det var baske mig ett av de mest korkade förslagen jag läst på länge i den artikeln.

   Varför inte bara förenkla systemen med syfte att sänka skatterna lika för alla och hela tiden uppmuntra att man inte ska skatteplanera sig fram i livet. Detta kräver dock förenklingar av skattesystemet. Inlagan var totalt förvirrad och ledde ofelbart till att man snärjde in sig i sin egna krångligheter således skulle en sådan verklighet klappa ihop på cirka 5 minuter om det infördes.

   Radera
 15. I stället för att diskutera teknikaliteter om vad och hur mycket som skall beskattas så kan vi väl vända perspektivet.Har staten för lite inkomster? (Dvs. behövs höjda skatter). Det beror ju på vad vi tycker staten skall ansvara för. Om man som jag tycker att statens ansvar skall minimeras så ser man ju lätt att det är på utgiftssidan som de stora vinsterna går att göra. Fundera vidare också på hur ni skall besvara frågan hur Sverige blir mer konkurrenskraftig genom högre skatter? Om ni gillar att sponsra press (mediastöd), politiker (partibidrag) och folkomflyttning (nya syrien (läs södertälje)) så är det väl allin på höjda skatter. Om ni gillar frihet, oberoende och tillväxt så är det väl det motsatta, halvera skatterna till att börja med....

  SvaraRadera