Aktuellt

Vad är det första du kommer göra när pesten är över och alla restriktioner och rekommendationer är borta?

En dag kommer Wuhan-pesten vara officiellt över och inte längre vara en pandemi. Restriktioner kommer vara lyfta, olika stöd försvunna och r...

2015-05-22 11:49

När kriget kommer

När kriget kommer

Detta är en kort skrift avsedd som information till allmänheten om vad som gäller när kriget kommer. Den bör läsas före krigshandlingar utbryter och bör skrivas ut på papper (PDF-version kommer). När kriget kommer kan du inte räkna med att du kan använda Internet. Detta är ett levande dokument. Ordning på rubriker kan ändras och illustrationer kan tillkomma. Så länge Internet fungerar, återkom för att ladda ner och skriva ut en uppdaterad version. Texten kan vara hård för de som har naiva uppfattningar om vad krig innebär. Satirvarning utfärdas.


När kriget kommer kan du inte räkna med att Internet fungerar

När kriget kommer blir strömavbrott och telekommunikationer osäkra. All information du behöver måste du ha på papper.

När kriget kommer behöver du en batteridriven FM-radio för att kunna ta emot viktig information. 

När du inte använder radion ska antennen vara infälld eller helst bortmonterad. Radion ska inte vara inpluggad i ett vägguttag. Helst ska den förvaras i en jordad metalllåda, utan kontakt med metallen. Dessa åtgärder är för att radion ska överleva elektromagnetisk puls när kärnvapenkriget inleds.

Vid kärnvapenbrisader på låg höjd kommer atmosfären att joniseras och radio kommer inte fungera även om den skyddats mot EMP. Att radio inte fungerar efter kärnvapeninsats är normalt. Stäng av radion och prova igen senare.

När kriget kommer gäller det samma övrig elektrisk och elektronisk utrustning du är beroende av.


När kriget kommer lita inte på sociala medier

Svensk M90-uniform. Andra uniformer
i andra färgmönster och även
enfärgade finns.
Fienden kommer sprida desinformation via sociala medier och falska nyhetskällor när du faktiskt kan använda Internet, som är ett vapen i fiendens händer.

Fienden kommer läsa allt du skriver på Internet, även om sociala medier kan vara användbart för att hålla kontakt med anhöriga och vänner.

När kriget kommer ska du aldrig skriva något om de egna militära truppernas göromål, aldrig lägga ut filmer eller bilder på den egna sidans trupper eller fordon. Dessa kommer användas av fienden för att döda dem du skriver om eller visar på bild eller film.
Svenskt stridsfordon 90B visar
hur svenskt fordonkamouflage kan se ut.

Svensk trupp känns igen på uniformen och svenska fordon på deras kamouflage. Ju längre kriget pågår desto sannolikare är det att även andra fordon och uniformer kan vara den egna sidan - både svensk trupp i utländska uniformer och utländska fordon, men också våra allierade.

När kriget kommer ska du inte filma, fotografera och posta strider på Twitter, Instagram eller Facebook. Ser du strid ska du söka skydd, inte dokumentera och posta på sociala medier.

Rapportera fiendens verksamhet med foton till svenska myndigheter, men bara om du är säker på att det är fienden och bara om du är säker att du inte kan upptäckas. Fienden kommer behandla alla med kamera som spioner, och gripa, föra bort, tortera, våldta och kanske döda dig om du fotograferar eller filmar dem. De kan också göra det samma med din familj som straff.


När kriget kommer bryter fienden mot krigets lagar

All historisk erfarenhet visar att fienden kommer bryta mot krigets alla lagar - folkrätten och Genevékonventionen. Civila kommer inte skyddas, och kommer alltid vara de som drabbas hårdast av kriget.

Fienden kommer beskjuta och bomba civila mål inklusive din bostad. Fienden kommer gruppera sina trupper och utrustning i civila områden. Fienden kommer använda civila som sköldar.

När fienden kommer plundrar de, vräker dig från din bostad eller bränner ner den, misshandlar, för bort, torterar och mördar män, våldtar, för bort, torterar och mördar kvinnor och barn. 

Även den egna sidan kommer av misstag beskjuta civila mål. Så kallade överskottsförluster kommer inträffa, men den egna sidan gör det inte med flit.

När kriget kommer gör civila bäst i att fly alla strider. Hör du strider måste du som civil fly.

När du flyr, undvik hårt trafikerade vägar, och lämna plats för utryckningsfordon och militära fordon.

Ha genomtänkta flyktvägar på utskrivna papperskartor. När kriget kommer kan du inte förlita dig på IT-tjänster. Kan du absolut inte överge din hemtrakt på grund av handikappade anhöriga eller annat ansvar, som djurhållning eller deltagande i civilförsvar och sjukvård, förbered dig att fly rakt ut i skogen dit fienden inte har någon anledning att ta sig. Du kan med rätt utrustning och kunskaper överleva i veckor i skogen, särskilt om du förberett detta.


När kriget kommer behöver du ta emot internflyktingar

När kriget kommer behöver du ta emot familj, släktingar och vänner, som flyr striderna och fiendens ockupation. Du kan också beordras av myndigheterna att ta emot för dig okända internflyktingar, då myndigheter saknar möjligheter och förberedelser för att ta emot internflyktingar.

Se till att ha rena lakan, filtar, kuddar och täcken till alla extra sovplatser i ditt hem. När kriget kommer kommer de alla att användas.

När kriget kommer måste du ha förnödenheter även till de flyktingar du tar emot i ditt hem.


När kriget kommer du själv bli flykting

När kriget kommer behöver du fly. All erfarenhet visar att de civila som flyr klarar sig bäst.

Ha evakueringsväskor färdigpackade och flera planerade flyktvägar redo. 

När kriget kommer kan du ha tur och erbjudas en sovplats hos ett annat hushåll eller i särskilda flyktingläger. Men räkna inte med det. När kriget kommer kan du som flykting tvingas klara dig själv, men det kommer alltid vara bättre än att stanna kvar i en stridszon eller på ockuperade områden.

När kriget kommer dras även våra grannländer in i kriget. Att fly till ett grannland kommer inte hjälpa dig. Har du mycket kontanter kan du få hjälp av flyktingsmugglare att fly långt bort till en tryggare region, men då är du bara en handelsvara. Flyktingsmugglaren är inte din vän, utan du är en produkt och handelsvara för vederbörande.


När kriget kommer är fienden från öst

Det finns bara en fiende när kriget kommer, och det är Ryssland. EU och EU:s NATO-länder och därmed NATO är våra allierade i krig. 

Sverige är som medlem i EU inte neutralt när kriget kommer.

Fienden har hjälp av svenska och utländska överlöpare. Du hittar dem på Internet och även i verkliga livet. Konfrontera inte överlöparna - de är farliga, ofta, men inte alltid, psykopater, haverister, vänster- eller högerextremister eller psykiskt sjuka. Kontakta polisen eller säkerhetspolisen om du möter eller läser en överlöpare.

Att uppmana militärer och deltagare i det civila försvaret att fly eller upphöra försvara Sverige är kriminellt och förräderi. Du har rätt att envarsgripa individer som uppmanar om detta och frihetsberöva dem till myndigheterna (polis, säkerhetspolis eller militärpolis) kan hämta dem.

När kriget kommer och du hamnar på ockuperad mark kommer du förlora all din frihet, inklusive men inte begränsad till rörelsefrihet, ekonomisk frihet, yttrandefrihet, valfrihet och sexuell frihet.


När kriget kommer gäller samma som i fredstid

I Sverige gäller ansvarsprincipen och likhetsprincipen. 

Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för något i fred har det även när kriget kommer. Kommunen har exempelvis bara ansvar för skolan, äldreomsorg och viss infrastruktur som kommunalt vatten och avlopp.

När kriget kommer hjälper inga myndigheter dig. Du har ansvar för samma saker som i fred.

Likhetsprincipen innebär att exakt samma lagar gäller i Sverige i fred som i krig. Något undantagstillstånd eller några krigslagar finns inte. Du får alltså inte organisera motståndsrörelser eller milis. Du får som civil inte bära laddade vapen där du inte har jakträtt eller utanför skjutbanor. Att som civil döda fiender är mord.

När kriget kommer är det därför olagligt att privat organisera motståndsrörelser eller miliser. Vill du delta i militärt försvar av Sverige, kontakta istället hemvärnet eller närmaste militära garnison. De kommer snabbutbilda dig om du inte redan har en militär utbildning och finna användning av dig.


När kriget kommer blir det tomt i butikerna

Idag bygger all handel på avancerade IT-drivna logistikkedjor där allt levereras just-in-time.

När kriget kommer blir det därför snabbt tomt i butikerna. Allt du behöver kommer ta slut inom någon eller några dagar. Du måste därför vara förberedd innan kriget kommer.

När kriget kommer kollapsar logistikkedjorna snabbt och kommer inte återställas. Butikerna kommer inte fyllas på igen.

När kriget kommer exploderar priserna på allt. När kriget kommer slutar betalkort att fungera. När kriget kommer måste du därför ha kontanter, utländsk hårdvaluta eller guld och silver för att kunna handla.När kriget kommer är rent dricksvatten det viktigaste

Har man bara rent dricksvatten kan man klara sig länge utan mat. Du behöver minst två liter rent dricksvatten per dygn och person i hushållet, helst mer för att även klara hygien.

När kriget kommer måste du redan ha vattenfilter, vattenreningmedel eller lagrat vatten. Vattendunkar och filter kommer ta slut i butikerna.


När kriget kommer är bränsle och energi det näst viktigaste

Har du bränsle kan du laga mat. Du kan värma din tillflyktsort. Du kan koka vatten rent. Du kan tanka ditt fordon och fly striderna.

När kriget kommer måste du redan ha den utrustning som behövs till bränslet.


När kriget kommer är en tillflyktsplats det tredje viktigaste

Du behöver tak över huvudet och väggar runt dig när kriget kommer. Det kan vara din bostad, ditt fordon eller en tillfyktsplats. Den behöver kunna värmas, eller så behöver du kläder och filtar för att kunna hålla värmen.

När kriget kommer måste du redan veta var ditt närmaste skyddsrum är. Det är då för sent att använda Internet för att hitta det.När kriget kommer är mat och livsmedel det fjärde viktigaste

När kriget kommer kan du inte handla mat till priser du har råd med.

Efter några dagars svält är människokroppen omställd till svältläge, ett naturligt tillstånd för den genetiska stenåldersmänniska du är, som är anpassad för att periodvis svälta. 

Man kan vid svält drabbas av personlighetsförändringar, men ändå fungera. Så länge du har rent dricksvatten kan kroppen bränna lagrat fett och även dina muskler för att överleva, men utan rent dricksvatten dör du på några dygn. Mat kan du klara dig utan i veckor, kanske månader.

Man kan svälta ihjäl även om man har mat. Speciellt barn kan börja matvägra om kosten är enformig. När kriget kommer är det därför viktigt att du har smakförstärkare som kryddor, salt, socker, sylt, ketchup, senap, sojasås, olivolja, balsamvinäger mm. Med dessa kan man även äta en annars ensidig lagringsbar kost, som exempelvis ris eller gröt, länge.

När kriget kommer behöver du redan ha alla hygienprodukter och mediciner du behöver. Särskilt gäller detta livsviktiga mediciner som insulin och hjärtmediciner för de som måste ha dessa.

Kan du inte hålla din hygien spelar det ingen roll om du har mat, bränsle och bostad. Du kommer bli sjuk och dö om du inte sköter all hygien, inklusive städning. Håll alltid fast vid höga hygienkrav för hela ditt hushåll.


När kriget kommer är det för sent att förbereda sig

Den som inte är förberedd kommer inte kunna agera, utan bara reagera. Den förberedde har större möjligheter till ett drägligt liv och att överleva, men livet är inte rättvist.Innan kriget kommer drabbas alla av förnekelsereaktioner

Man kommer förneka att krigsrisk föreligger. Man kommer bli arg och angripa makthavare, oskyldiga folkgrupper och budbäraren, inklusive författarna av denna text. Man kommer hitta på olika bortförklaringar och ursäkter för att inte behöva förbereda sig. Man kommer bli nedstämd. Först därefter kommer man acceptera verkligheten och faktiska risker. Förnekelsereaktioner är mänskligt.

När kriget kommer är förnekelsereaktioner också vanligt och återkommande.

102 kommentarer:

 1. När kriget kommer

  så ligger även denna blogg nere...vilket absolut inte är den största förlusten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. När kriget kommer så bombar NATO trollkontoret i St Petersburg, och du och en rad andra femtekolonnare, nyttiga idioter och psyops stryker med. Världen blir därmed en bättre plats.

   Radera
  2. Haller med ovanstaende.

   Radera
 2. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så uppfriskande med en kommentar som försöker flytta fokus till islam/invandring och måla upp SD som lösningen, som omväxling alltså...

   SD må vilja rusta upp försvaret men genom sitt vurmande för nationalism har de lierat sig med Putin. Det märks tydligt i kommentarsfältet på den här bloggen där de nyttiga idioterna som backar upp Putin och hetsar mot NATO/USA etc tenderar att vara sverigedemokrater. Vad är vitsen med ett försvar om man helt missuppfattat vem som är fienden?

   Radera
  2. Tagit bort kommentaren då den bryter mot kommentarsreglerna och inte håller sig till ämnet. Sverigedemokraterna och religion hör inte till ämnet.

   Radera
  3. Nej för Ryssland är den lede FI

   Tänk om det blir tvärt om-inbördeskrig där fi är ute efter att ta över och Ryssarna blir vår räddning!
   En palatsrevolution som får DÖ att blekna.

   När jag var liten hade vi kartor på evakueringsvägar i telefonkatalogen med bestämda orter att fly till. De flesta yrkesverksamma var krigsplacerade.

   Radera
  4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  5. Finns mycket som kan bunkras upp. Möjliga handelsvaror är oändliga. Kaffe kommer bli hårdvaluta, liksom tobak - beroenden som är svåra att häva.

   Toalettpapper är annars en klassiker. Tänk dig ett liv utan.

   Radera
  6. Värst vad vad du var snabb på att svara. Han inte flytta till egen kommentarer (se nedan). Skriv som kommentar till Christer av misstag. Kaffe och tobak tänkte jag inte på och toapapper har jag hört talas om. Men jag tror vitaminer är svårare att bunkra då det ofta är färskvara. Visserligen finns de i tablett/brusform men ändå. Jag kommer att sakna apelsiner...

   Radera
  7. Alle odds ligger jo på et inbørdeskrig og ikke en fiende fra øst.

   Radera
 3. Jag har läst liknande texter innan (född -77) och inte tagit det så hårt innan - mest tänkt "Jo ,det kommer väl bli svårt men man får härda ut och hoppas att det blir bra".

  Nu när man har fru och ett litet barn så tar allt mycket hårdare.

  När man har ett litet barn så är man orolig över det mesta hela tiden (har barnet mardrömmar, är det hungrigt, är blöjan torr osv osv). Om det samtidigt skulle bli krig skulle vara mycket svårt.

  Jag tror allvarligt talat att mina överlevnadschanser är mycket lägre nu vid en eventuellt krig för att jag kommer ta större risker för att skydda mitt barn.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Min plan är väl något i stil med:

   Bor i utkanten av ett litet samhälle (ca 5000 innevånare). Närhet till drickbart vatten och skog. Fjärrvärme men också 2 kaminer som går att laga mat vid. Inga strategiska objekt i närheten.

   Stanna hemma och ta det lugnt. Hålla sig borta från stora vägen (Europaväg).

   Om det blir akut - fly till skogs.

   Om det drar ut på tiden eller tar väldigt lång tid (maten börjar ta slut) - ta mig till föräldrarna som bor på landet med stora odlings-möjligheter. (1 timmes bilresa eller några timmars båtresa). Mycket större möjlighet till självhushållning där plus att jag tror att det är lättare om man är flera.

   Radera
 4. Rådet angående mat är vilseledande. Hjärnan behöver kolhydrater för sin funktion och redan efter ett fåtal dygn så sjunker den kognitiva förmågan avsevärt. Fett och proteiner däremot finns det hyfsade depåer av i kroppen. Se därför till att du har tillgång till kolhydrater som helst inte behöver kokas för att bli ätliga så att du undviker att fatta fatala felaktiga beslut bara för att du är hungrig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för förtydligandet. Kanske bör specificera vad "personlighetsförändringar" innebär. Läggs till förbättringslistan.

   Godis är kolhydrater som inte behöver tillagas, är uppskattat och håller oftast mycket länge. Nedsidan är att socker gör att hungern bibehålls, även om intellektuell skärpa upprätthålls.

   Radera
  2. Ja, hjärnan behöver kolhydrater i form av glukos. Glukosen skapas i levern genom att bryta ner fett. Man behöver alltså inte stoppa i sig några kolhydrater.

   Radera
  3. Det var också min uppfattning tidigare, därav behöver man vatten och inte kolhydrater.

   Dock, när fettreserverna är slut, då kommer hjärnan fort drabbas.

   Radera
  4. Kroppen klarar sig bra utan kolhydrater men det kan vara en omställningsperiod som är jobbig. Så kanske ska man undvika kolhydrater och ställa om kroppen direkt. Åandrasidan så känns det dumt att exkludera matvaror när tillgången redan är begränsad.

   Radera
  5. Kolhydrater behöver inte ätas. Kroppen klarar av att tillverka den lilla mängd blodsocker som behövs främst från proteiner (ca 30-60 % kan omvandlas till glukos) men även i mindre mängd från fett. Bara röda blodkroppar och mindre delar av hjärnan är helt beroende av glukos. Resten kan ställas om till ketondrift (från fett). Minnesmästaren Mattias Ribbing som bl a klarar att memorera ordningsföljden i 10 kortlekar körde strikt LCHF utan kolhydrater inför sina tävlingar... så Stridspitts teorier om sjunkande kognitiv förmåga är inte så mycket värda i praktiken (även om förvisso omställningen till ketondrift temporärt kan vara fysiskt och psykiskt ansträngande.)

   Däremot skulle även jag som LCHF:are hamstra socker innan kriget kommer. Vi har mycket bär på vår BOL i Dalarna och socker är ett bra konserveringsmedel även om fett också funkar. Skulle av samma anledning satsa på att bunkra upp ättika, salt och rapsolja.

   Radera
  6. Rätt, kolhydrater behövs inte på många veckor. Omställning till ketosis är som en baksmälla men drabbar inte de som fastar regelbundet (vilket sparar pengar och renar/läker kroppen)

   Radera
  7. Å typsikt att jag tittade in här försent enligt Ann Fernholm är fett irreversibelt och kan alltså inte bli glukos. Däremot kan det givetvis förbrännas, det omvandlas till Acetyl-CoA som går in i citronsyracykeln och elektrontransportkejdan. Konsensus kring att protein kan omvandlas till kolhydrater , alltså kolhydrater behövs ej inmundigas. Men Per om du vill utveckla hur fett i mindre mängd kan bli kolhydrater gör gärna det.

   Radera
  8. Fett behöver en mindre mängd glukos för att kunna förbrännas, och det kan man få genom att bryta ner protein. Den begränsande faktorn är istället nästan alltid vissa näringsämnen som behövs för att driva citronsyracykeln. Allra viktigast är vitamin B1, och det räcker att du har med dig några grova knäckemackor med fullkorn för att du ska kunna överleva under lång tid. Rent vatten och knäckebröd, så klarar du svälten. Är det höst kan du hitta B1 i bär. Nötter är ett annat alternativ. Hasselnötter innehåller många kalorier och viktiga näringsämnen, och de håller sig bra länge.

   Radera
 5. Jag klarar nog de flesta punkterna här. Dock är drivmedel till mina fordon fortfarande ett olöst problem. Vet inte ens om gengas skulle hjälpa. Tror inte att dagens moderna bilar klarar att köra rakt av på det,

  SvaraRadera
 6. Jag sitter och funderar på om antibiotika och kondom kan vara bra att bunkra upp på? Om inte annat så som valuta/handelsvara vad tror du om det cornu? Sen kanske frukkonserver. Förr eller senare behöver man också vitaminer och mineraler.
  (Jag kommenterade detta som svar till en annan ovan av misstag. Skriver en egen kommentarer ist.)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Finns mycket som kan bunkras upp. Möjliga handelsvaror är oändliga. Kaffe kommer bli hårdvaluta, liksom tobak - beroenden som är svåra att häva.

   Toalettpapper är annars en klassiker. Tänk dig ett liv utan.

   Radera
  2. toalettpapper är överskatt. har man rinnande vatten från slang med visst tryck i går det lika bra att använda och vissa länder/kulturer (läs även moderna länder i Asien) anser det renare sätt att tvätt rumpan på än hålla på med toalettpapper till man inte ser något brunt alls på pappret. Naturligtvis bra att behöva torka den torr efteråt med något. Har självt prövat på och det funkar bra men man slösar nog med mer vatten jämfört med att bara köra på toalettpapper. Nu är frågan vad som skulle bli mest brist toalettpapper eller rinnande vatten.

   Radera
  3. Tror det ffa är avloppssystemet som inte gillar papper i tredje världen. Underdimensionerade system och befolkningstillväxt tillåter inte att man spolar ner en massa onödigt papper utöver det nödvändiga som ska tas om hand.

   Radera
  4. Det är olika traditioner, halva mänskligheten är "tvättare" som tycker att det är äckligt att smeta runt bajset utan att bli ren och andra halvan är "torkare" som tycker att det är äckligt att röra vid bajset.

   Radera
  5. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
 7. Innan kriget kommer.
  Glöm inte att konvertera mycket av era pengar till bitcoins. Om ni behöver fly så är de lätta att ta med över en gräns.https://www.youtube.com/watch?v=vefoJLmk88g

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, just det. Att placera sina pengar på en tveksam Internettjänst, som du inte kommer åt och där dina egna "nycklar" kan gå förlorade när din dator förstörs, är ju jätte-jättebra i en krigssituation.

   Lycka till med det där.

   Radera
  2. En ypperligt bra idé att ha Bitcoins när internet/gsm-nät och all annan kommunikation ligger nere under striden. Speciellt när ingen i handeln tar emot det. Jag tror nog mer på utländsk valuta utspridd på 3-4 valutor i kontanter.

   Radera
  3. Guld i form av 5 och 10g tackor tror jag är ett klart bättre alternativ.

   Radera
  4. Eller så kan du kolla på länken. Om datorn i fråga dör så dör du, eftersom du kan förvara dem i hjärnan.

   Självklart handlade det om att bevara en viss del av sin rikedom tills man når ett land där internetuppkoppling finns.

   Du kan tekniskt sett köra Bitcoin på alla former av nätverk för kommunikation. Det är bara ett protokoll.

   Radera
  5. @Kenneth
   Det går inte! Ben Dover kommer jobba som gränsvakt, har du tur får du behålla tandguldet!

   Radera
  6. Mediciner, kondomer och toapapper kommer vara guld värda men lättare i vikt (om än större i volym, trade-off). Dessutom kan man inte bota infektioner, torka a**let eller ha (hyfsat) säkert samlag med bitcoin/guld.

   Radera
  7. Jag tänker att inte alla är fattiga. Många skulle inte orka bära sin förmögenhet i kondomer eller ha famn nog för allt toapapper. Men visst finns det bytessaker som är mycket bättre än både guld och bitcoins. Blir du påkommen med mycket guld så tror jag att du snarare lever farligt, då du inte vet vem du stöter på i flykten.

   Radera
  8. Jag är lite inne på samma spår, få kommer att försöka råna/skada/mörda en för att man har kondomer, men stöter man på någon rik (relativt) kan man nog få sig en ryggsäck full med potatis för ett dussin kondomer ^^. Medicin behöver alla även fattiga (speciellt fattiga?) p-piller kan nog också vara popis när jag tänker efter. Det bästa är nog ändå om man har egen gård med grödor, boskap, skog och brunn. Då har man större chans att ha råd med ovan nämnda produkter. Om man inte blir dödad är kringdragande plundrare eller banditer som hittar en gård med grödor...

   Radera
  9. Vi är nog på samma spår. Sprit ska också vara ett bra bytesmedel. När det gäller gård så kan det nog vara bra för den som har hjärna att sköta den och muskler att försvara den. Denna tube är mycket bra när det gäller bondgårdsspåret: https://www.youtube.com/watch?v=afZc1K6VMRk

   Radera
  10. Precis det är nog bäst att gå samman med liksinnade långt bort från storstäder och leva där till det lugnar sig.

   Radera
  11. Just precis, jag kommer att jobba som gränsvakt. Du kommer naturligtvis inte över gränsen med bitcoins i behåll heller. Du kommer att be om att få betala mig när jag är klar med dig.

   Radera
  12. ...och dina barn, din fru, dina husdjur, etc osv.

   Radera
  13. För min del är det nog inga problem... jag stod ju ut 9-årig grundskola vad kan vara värre? Behöver du hjälp med min fru får du gärna säga till!

   Radera
  14. Hmm gränsvakt kanske inte är så dåligt... Vad behöver man för utbildning för det?

   Radera
  15. Jag kan nog överträffa dina mobbare i plugget ska du se.

   Radera
  16. Jag menade den moraliska terrorn från mentala dvärgar som höll mig inlåst i dåligt ventilerade lokaler istället för att låta mig sy fotbollar och tjäna pengar.

   Radera
 8. De krig där bägge sidorna är lika starka och ingen ger sig blir förstås förödande. Om det blir krig mot Sverige blir det nog snabbt klart. Gissningsvis vaknar vi upp till en vanlig dag där regeringen under natten ersatts av en utländsk junta.

  Däremot om Sverige skulle bli ofrivilligt slagfält för USA-Ryssland blir nog förödelsen omfattande. Men samtidigt har nog inte ryssarna muskler nog att utmana USA, så risken för en sådan utväxling är nog försumbar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skulle det bli till världskrig spelar det helt säkert ingen roll vad vi gör idag. Vi kommer kunna hålla oss utanför lika bra som Polen under andra världskriget. Baltikum är ett uppenbart krigsmål för den ryska regimen. Vi står mittemellan rysslands offensiva mål och Natos möjligheter att försvara sig. Vi är närmast dömda till att bli krigszon vid en sån händelse.

   Angående styrkeförhållanden så har nog ryssarna förhoppningar om att inte stå själva om det skulle brinna till på riktigt. Iran, Kina, Nordkorea är några exempel på troliga allierade. Dessutom arbetar de ju för fullt med att splittra EU och NATO. EU skakar redan idag i grunden. För vår del är det väldigt allvarligt för utan EU står vi faktiskt ensamma.

   Radera
  2. Riktiga smärtstillande tror jag på som bytesvara. Morfin, heroin och råopium är nog det enda jag kommer fundera på att köpa när jag är svårt skadad och döende. Mitt vapen kan gå för nåt gram då.

   Radera
 9. Om man vill fly norrut, vilket är bästa väg? Tänkte först genom Uppsala men där har vi Uppsala/Ärna, för att inte nämna Arlanda och Bromma. Sen tänkte jag via Enköping, men då måste man åka via Bålsta. Slutligen var jag inne på västerut men där ligger ju Eskilstuna och Södertälje, där (om jag minns rätt) det tillverkas en del försvarsmaterial. Det blir tufft att planera flyktväg...

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Om "man" vill fly norrut..." Och sedan verkar du utgå ifrån att "man" bor i Stockholm. Du får väl helt enkelt åka tunnelbana.

   Radera
  2. Ja jag bor i Stockholm. Varför skulle jag vilja ha en vägbeskrivning från en annan stad än där man bor? Med Tunnelbana kommer jag inte så långt kanske Danderyd, dessutom lär den nog inte gå. För att inte nämna att broarna över Mälaren lär vara kaputt. Med pendeltåg kan däremot ta mig till Uppsala förutsatt att tidigare nämnda broar är hela och att de går, men där ligger som sagt Ärna och staden lär vara i ruiner efter kärnvapen. Har du några andra förslag?

   Radera
  3. Okej då förstår jag. Nästa gång kanske du ska skriva nånting i stil med "Jag som bor i Stockholm funderar på hur jag...". Så att det framgår tydligt alltså. Annars får man uppfattningen att du tycker man ska utgå ifrån det.

   Radera
  4. Jag tror att det blir mycket svårt att lämna Stockholm. Tänk dig rusningen på fredag gånger 1000. Dessutom lär det vara omfattande strömavbrott vilket gör att både pendeln och t-bana står stilla. Bunkra upp hemma och vänta tills det värsta lagt sig eller stick i förväg (vilket nästan är omöjligt att veta när det är)

   Radera
  5. Det är okej, ibland blir vardagsspråk i text lätt missförstånd. Jag brukar ofta tala på det sättet även om jag refererar till mig själv. Säger ibland tex "man skulle vilja ta sig en kopp kaffe". Om du vill kan vi diskutera flyktvägar från din stad/ort också. Vart bor du? (inga specifika adresser självfallet.)

   Radera
  6. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  7. @Min tanke i en tanke: Det är jag övertygad om, lär nog lämna till fots med packning för ett par veckor och hoppas på att man inte blir plundrad av någon oförberedd drummel som är starkare/snabbare än jag. Därav viktigare att inte kliva in i något radioaktivt område... i värsta fall kan man "låna" en skuta eller köpa en egen (i förväg) och ta sig längs Mälaren österut innan man sedan vandrar norrut därifrån, man bör nog ha med sig mycket vatten då Mälaren kommer att vara radioaktiv efter stridsspetsen på Lovön... Blir det inget krig i sommar kanske jag till och med övar den delen...

   Radera
  8. Antingen bor du inte i Stockholm eller så har du inget begrepp om sjökortet. Med tanke på det sistnämnda så föreslår jag cykel och en karta.

   Radera
 10. En anekdot i sammanhanget. När jag gick min observatörsutbildning på den finska FN-skolan i Ninosalo, hade vi en svensk kapten som lärare. Han var nyss hemkommen från det då pågående kriget i Angola. Han berättade att han vid ett tillfälle hade velat köpa en kyckling av en lokal bonde. Denna vägrade dock att sälja, trots erbjudande om ett pris som motsvarande flera månadslöner för honom. Kaptenen undrade ju givetvis varför. Det enkla svaret var självfallet, kycklingen kan jag äta och överleva ett tag till på. På dina pengar kan jag inte överleva, då det inte finns något att köpa för dem. En tanke att ta med sig.

  SvaraRadera
 11. Cornu, tänkte du på mig när du skrev sista stycket?

  Det jag tidigare menade med moralsänkande effekt är t ex att du skriver "När kriget kommer" istället för "Om kriget kommer". Jag vet att du gör det för att emfasera men du förstår förhoppningsvis min poäng också.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Enda tills den dag då Gud lyfter upp de rättrogna till himmeln och kastar ner de icke, så kommer det att vara en fråga om NÄR och inte OM, Anders. Tyvärr. Vi har inte utvecklats ett dugg sen Moses förkunnade de heliga budorden.

   Jag tror inte ett skit på Bibeln alltså, jag slängde bara in Gud och Moses för dramatisk effekt!

   Radera
 12. "När kriget kommer är det därför olagligt att privat organisera motståndsrörelser eller miliser".

  Undrar var du hittar stöd för detta Lars? Detta lär inte gälla på ockuperat territorium iaf

  SvaraRadera
  Svar
  1. Se tidigare inlägg.

   http://cornucopia.cornubot.se/2014/12/milis-och-motstandsrorelser-ar-olagliga.html

   På ockuperat område kommer du få tjetjensk behandling. Du kommer klassas som terrorist, gripas, torteras och mördas. Ditt hem kommer brännas ner, din hustru och dina barn våldtas.

   Så det kan du väl trösta dig med.

   Radera
  2. Och ändå kommer motståndsrörelser att organiseras. Märk plural.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  3. Att det skulle vara förenat med fara och svårigheter att deltaga i en motståndsrörelse är jag ganska införstådd i. Dock tror jag att svenskt rättsväsende skulle få ganska stora problem med att ens försöka delge mig misstanke om brott på ockuperat territorium. Rättsväsendet klarar ju inte ens det idag i fullaste fred med alla brottslingar. Dessutom kan lagar förändras med ett enkelt beslut i Riksdagen. Och i krig räcker det nog med en krigsdelegation för att förändra en lag.

   Radera
  4. Och de bästa motståndsrörelserna kommer väl att bli återkomna svenska IS-jihadister med vapenträning och stridserfarenhet - pest eller kolera - efter några veckor har vi antingen en rysk regering eller är en del av Kalifatets Nordliga Provins.

   Radera
 13. En helt annan fundering. När började psyops dyka upp i bloggen? Det tycks mig ha varit rekord i antalet när du skrev förra inlägget om generalen.

  Kan inte skjuta upp grävandet länge till för potatis och skötsel av växthuset. Fast intressant att följa med här då och då. Ska nog också kompletteringshandla lite till bara som reserv om ...

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
 14. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 15. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Obra är du berättade det, gissar att många kommer ta sig dit och göra dig till Ben D Ower.

   Radera
 16. Det gäller väl att bunkra upp med lite behövliga varor så man kan leka Gulashbaron.
  Gissar att det är energi som gäller.
  Fö har vi kvar tvål och annat från WWII kvar i källaren.

  SvaraRadera
 17. Hur länge kan man lagra vatten utan risk för listeria och annat?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Angående listeria så vet jag inte men tumregeln för vatten är ett halvår.

   Radera
  2. Har du kokat vatten i rena behållare så kan inte listeria uppstå från "ingenting". Det måste finnas något där från början.

   Radera
 18. De som våldtar och för bort bart finns redan här. Jag förstår inte varför någon vill försvara denna pågående praktik. Jag ser inte alls hur en rysk ockupation skulle vara sämre än dagens ockupation. stat som stat. En stat definieras ju som den som använder våld mot dig för att ta det mesta av dina pengar och med hot diktera hur du måste göra allting i ditt liv.

  Dessutom tror jag att du har rent sakligt tekniskt fel angående EMP, det krävs kärnvapendetonationer på cirka 400 km höjd, där rymdstationen finns, för att utlösa en EMP. Det har att göra med egenskaperna i jonosfären på just den höjden. Kärnvapendetonationer på lägre eller högre höjd saknar EMP-effekt.

  Att inte ha något försvar idag framstår för mig som den bästa politiken, givet dagens svenska politik. Ryssen behöver inte använda några kärnvapen mot Sverige. De behöver bara bombhota Försvarshögkvarteret via ett anonymt telefonsamtal, si så kapitulerar hela din älskade fega svenska stat villkorslöst. Ingen skulle göra något motstånd, inget blod skulle flyta. Åtminstone mindre än i en vanlig svensk valrörelse som också leder till regimskifte där ingen kan märka skillnaden mellan före och efter. Borgarna, sossarna, sverigedemokraterna, ryssarna de för ju alla samma politik. De är alla samma sak: politiker.

  SvaraRadera
  Svar
  1. En brisad i atmosfären skapar en EMP men med mindre utbredning än en ovam atmosfärenbrisad. Du kan inte värma upp och jonisera atomer utan att en del av energin frigörs som radioenergi när joniseringen upphör. En hel del har ju redan frigjorts som kortvågigare strålning.

   Radera
  2. Jonisering och EMP är två olika saker. Även en mark eller luftbrisad joniserar och stör ut radio. EMP får man bara på mkt höga höjder.

   Radera
  3. Det är sant att varje kärnvapenbrisad tillfälligt ger ett brus som stör ut radiokommunikation och kanske även finare elektronik, så att man måste boota om sitt operativsystem. Men EMP som bränner sönder de mikroskopiska kopparledningarna i ens processorer, de behöver vara riktiga EMP-bomer som detoneras på rätt höjd.

   Oroande nog kanske Nordkorea snart har förmågan att göra så snart, och det skulle bränna sönder all mikroelektronik i Tokyo, Seoul och Peking. Det går inte att välja sitt mål för en EMP, dess effekt är dikterad av brutal fysik och är inte formbart. En raket skickad upp rakt över Pyongyang för att detonera på cirka 400 km höjd. Det är de snart kapabla att göra. Så jag tippar att Nordkorea strax reformeras på ett eller annat sätt, grannstormakterna kommer inte att tillåta dem ha denna förmåga.

   Kärnvapen över Sverige, näe, inte mycket troligt. Men liksom i Korea kan det hela förändras på ett årtionde.

   Radera
  4. Det bästa och antagligen även billigaste försvaret vore nog att knoppa av Gotland som självständig nation som sedan helt fristående från Sverige söker och får eget medlemskap i NATO.

   Det skulle bli lite grann som i den där gamla vitsen om stockholmaren som gick vilse i Värmland och råkade komma över gränsen till Norge - den genomsnittliga intelligensen steg i båda länderna.

   Om gotlänningarna utropar Republiken Gotland och går med i NATO så ökar den genomsnittliga militära säkerheten i bägge länderna!

   Radera
  5. @eter Andersson
   Briljant idé!
   Förklara Gotland som självständig stat! Och de lär direkt skaffa sig det militära försvar som svenska statens ockupation idag förnekar dem. Jag tror Gotland skulle bli NATO-medlem över en natt och se till att de har en ryssavskräckande förmåga. Det tror jag de skulle ha även under rysk ockupation. Det är bara under dagens svenska ockupation som Gotland är helt försvarslöst.

   Varför vill någon försvara dagens svenska ockupationsregim? Är det för att Stefan Lövfén är så vacker och säger så smarta och sanna saker? Jag förstår inte, kan någon förklara vad det är som ska försvaras?

   Radera
  6. Tänka sig att Valdemar Attedag hade rätt redan 1361. Och nu är den egensinte Tsar Putin ute efter Öjn, typ 650 år senare. Det är nog dags att rusta upp ringmuren asap innan historien upprepar sig ...

   Radera
 19. Det enda Putin vill förändra i det svenska samhället är ett kontonummer som Skatteverket använder. Kommunisterna som vill mörda dig för att girigt profitera på att sälja dina guldtänder till utländska kapitalistiska köpare, det är de som regerar Sverige idag! 87% av Riksdagsledamöterna har enats om att all regeringsmakt ska ligga i VPK:s händer. Alla borgerliga partier har kontrakterat att de stödjer alla regeringens förslag, med villkoret att VPK också stödjer detsamma. Kommunisterna ockuperar oss idag. Det enda som verkar kunna befria oss vore en invasion från en främmande och mindre odemokratisk stormakt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är det inte bara 85 plusare och wannabe gangsters som har guldtänder / fyllningar idag?

   Radera
 20. När kriget kommer ska jag personligen transportera Gustav Fridolin, Åsa Romsson och Anna Ek till fronten. Sen kan jag strida, fly, eller dö med ett leende på läpparna :)

  SvaraRadera
 21. Önskvärt är att kriget i så fall bryter ut efter 4 aug så man hinner köpa ett ex av stjärnfall

  SvaraRadera
 22. Utöver motordrivet fordon torde ju cykel kanske inte vara helt fel att ha i en krigssituation. Du kan "lätt" (nåja) cykla tio mil på en dag, medan det är mer rimligt att sikta på 3-4 mil om dagen om man går.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Cykeln var dessutom den uppfinning som gjorde störst landvinningar mot inavel. Förr hade varje by minst ett eget efterblivet hjon som släpades till skolan på kälke. Post cykel ligger hjon-nivån på samma nivå eller lägre än i veritabla storstäder som Stockholms Södermalm.

   Radera
  2. Du har uppenbarligen ingen aning om hur många hjon-boenden det finns runt om i Sverige! Nu för tiden tas de om hand i gruppboenden av kommunerna. Förr togs de om hand av hemmafruar. Om något så har cykel och buss och färdtjänst gjort det lättare för halvhjonen från olika byar att komma i kontakt med varandra och producera helhjonsavkommor.

   Betänk också följande: Förr var rikedom/bostadskvalitet ett indirekt bevis på att tillräckligt många av förfäderna varit fysiskt starka nog att överleva hårda tider och sjukdomar och navigera sociala uppror mot kung och fosterland. Förr fick de rikaste tio barn per familj och åtta överlevde till vuxen ålder. De fattigaste fick femton barn och två överlevde till vuxen ålder. Nu är det tvärtom. De rikaste skaffar två eller kanske tre barn. De fattigaste med sämst genetisk historia genom århundradena skaffar tio barn och tack vare välfärdsstaten så överlever åtminstone nio till vuxen ålder, hjon såväl som normala, och fortplantar sig i sin tur. Hjonfaktorn ökar exponentiellt för varje generation.

   Radera
 23. Man får väl ladda upp med ammo och Heinz vita bönor och sen blir det att gömma sig i stugan.

  SvaraRadera
 24. En sak man borde kolla upp är alla Ryska Ortodoxa Sketen, som poppar upp överallt i Sverige.. De som torde ha koll är nog Sveriges Kristna Råd.

  SvaraRadera
 25. Det där med att män inte våldtas ska man nog inte lita på, fienden (vem vederbörande än är) gör nog sitt värsta. Civila drabbas hårdast, å vanliga medborgare kan nog inte räkna med allt för mycket stöd.

  Gör ett avtal med din utländske vän - om Sverige drabbas får jag fly till dig och om ditt land drabbas får du komma hit. Välj sedan inte att göra sagda avtal med någon i mellanöstern, utan välj typ Kanada, Irland eller Indonesien. (Svenskar kommer försöka fly primärt till Norge och UK. Länder i Mellanöstern kommer du inte vilja fly till och de har för hög krigsrisk från början.)

  SvaraRadera
 26. Det enda krigsscenariot med viss sannolikhet för det här överbefolkade landet är nog att Stockholm slås ut med ryska kärnvapen. Och det blir nog välförtjänt. Det blir också bra när många svenskar försvinner snabbt och inte svälter ihjäl.

  Ett tips som Cornu har missat är att bilda någon slags beväpnad klan, som med en viss kritisk massa och utan frågor kan mörda alla och även svenska snutar, byråkrater och militärer som kommer allt för nära. Centralmakten kommer ganska snabbt att klappa ihop.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vid det sista stora kriget hölls Sverige utanför främst av att ingen främmande makt hade något att ta. Tyskland kunde köpa vad de ville ha av de fattiga svenskarna med bland annat kol och handelsgödsel. Spannmål och olja från andra neutrala länder höll också liv i fattiglapparna.

   Nu har fattiglapparna kommit upp sig. Men det hänger på en tunn tråd. Sverige och andra länder kommer att stå på näsan så snabbt att en territoriell ockupation är fantasier. Det finns inget att ta för någon. Ingen vill ha ett land som svälter ihjäl. En sådan ockupant gör bara en välgärning och jag har inga illusioner om sådant. Cornu är i fantasibranschen och säljer till alla puckon. När kriget kommer läggs fantasierna ner och svensken får lära sig vad överbefolkning och överskott på fackidioter är.

   Radera
 27. Eh, EMP är inte.bara en detonation av kärnvapen ovan atmosfären. Finns flera mekanismer bakom en EMP , det är en. Och jo, det är jonisering inblandat.

  Annara skulle inte en meteorit orsaka en EMP.

  SvaraRadera
 28. Jag brukade läsa något liknande i telefonkatalogen på -70 talet, OM KRIGET KOMMER. Sen var det en massa text om psyops och utrymningsvägar i staden. "Alla meddelanden om att försvaret skall uppges är falska" Min far hade en tung AK-4 i garderogen som hemvärnsoldat och jag var med och sköt på sommrarna mauser och K-pist på jaktklubbens skjutbana i den frivilliga skytterörelsen. Som tonåring var det en ynnest att få hänga med en kommunvaktmästare (också skjutledare) in i kommunens ledningscentral i ett berg. När man var 18 så var man redan mentalt tränad i att landet skulle försvaras och kunde grundläggande vapenhantering. Skit också - 80 talet har ringt och sagt att det vill komma tillbaka. Och jag som inte gillade platådojor och utsvängda jeans....

  SvaraRadera
 29. Om man bor i Stockholm och har en båt, skulle den hypotetiskt kunna vara till hjälp i händelse av krig?

  SvaraRadera
 30. Broar över älvar, är de att betrakta som osäkra i händelse av krig?
  Vill jag förhindra att fienden rycker fram är det klassiskt att spränga broarna över diverse älvar.
  Således bör inte ens planer innefatta transport över älv.

  SvaraRadera
 31. Jag är inte svenskt Ni svenskar tänker på att fly nej gör inte sökt er till militära som jag ska göra och vi måste försvar Sverige till döden men inte fly vi måste bekämpa fiende till döden

  SvaraRadera
 32. När kommer den utlovade pdf-versionen?

  SvaraRadera