Cornucopia?

Aktuellt

Lysa lanserar hållbart sparande - erbjudande om rabatt på förvaltningsavgift

Detta inlägg är publicerat i samarbete med Lysa och ska betraktas som reklam. Robotrådgivaren Lysa lanserar nu ett etiskt hållbart spara...

2015-04-17 13:12

Nödvändig upprustning av svensk försvarsförmåga - men finansiering saknas

Regeringspartierna och (m), (c) och (kd) (nedan kallade allianspartierna även om (fp) saknas) är överens om ökade anslag till försvarsbudgeten med initialt 1.3 miljarder år 2016 stigande till 2.5 miljarder år 2020, tillsammans med ett antal utökade svenska förmågor. Överenskommelsen är bra i sin ambition på pappret, men saknar tillräckliga anslag och kommer inte gå att genomföra med bibehållet yrkesförsvar.

ÖB hade som bekant begärt 18 miljarder SEK under mandatperioden, för att ens kunna uppfylla den gamla ålagda organisationen IO2014. Nu blir anslaget 10.2 miljarder, samtidigt som ett antal saknade materiella förmågor ska införskaffas och arméns manöverbataljoner ska utökas med en och en halv bataljon eller 21%.
Stridsfordon 90 med autentisk patina.

Regeringen och allianspartierna är ärliga med att av dessa 10.2 miljarder kommer 1.7 miljarder dräneras genom skattehöjningar för ungdomar under 26 år, och för att Fortifikationsverket ska höja sina hyror på Försvarsmaktens anläggningar. 

Faktisk budgetförstärkning är alltså 10.2-1.7=8.5 miljarder istället för ÖB:s krävda 18 miljarder.

På listan över vad som sak införskaffas och genomföras hittar man följande.

Nya förband

En motoriserad skyttebataljon (1:a eller 12:e bataljonen?), som baseras i Kungsängen och kommer tillföras tilläggsoptionen av patgb 360. Därmed bibehåller 72:a bataljonen i Revinge de tyngre stridsfordon 90. En motoriserad skyttebataljon är snabbare att omgruppera långa sträckor med bibehållet stridsvärde än en mekaniserad bataljon och kan alltså snabbt upprätta köttvägg vid motståndarens brohuvud.

7:e lätta bataljonen omorganiseras till att vara luftburen, likt i min roman Midsommargryning, vilket den också var före 2009. Tidigare har Livgardet i Kungsängen och Livregementets husarer i Karlsborg satt upp denna bataljon tillsammans, det framgår inte om den nu enbart ska sättas upp i Karlsborg, vilket dock är rimligt om Kungsängen ska sätta upp 1:a/12:e bataljonen. Luftburen handlar om att hela bataljonen ska kunna omgrupperas med helikopter och transportflyg, rent av enbart med helikopter, och blir alltså ett snabbinsatsförband som kan grupperas var som helst i riket på kort tid.

Stridsgrupp Gotland organiseras genom att ett mekaniserat kompani (inte motoriserad, dvs det kommer ha stridsfordon 90 och inte patgb 360), och ett stridsvagnskompani organiseras på Gotland. Detta motsvarar Stridsgrupp Gotland (samma namn) från min roman Midvintermörker. Gotlands utbildningsgrupp förstärks också för utökad övnings- och utbildningsverksamhet. Förbanden ska vara kontraktsförband, dvs anställda ej värnpliktiga (se nedan). Stridsgrupp Gotland är utöver arméns planerade åtta bataljoner, och totalt kan man se det som 8.5 bataljoner.

Flygstridskrafternas basbataljoner förstärks och förmågan till spridning av flygstridskrafterna ökar. Detta sker genom att alla fyra flottiljerna ska vara krigsförband, även utbildningsflottiljerna (F 16 Ärna utanför Uppsala eller Helikopterflottiljen på Malmen i Linköping?, förutom F 7 Såtenäs)

Underrättelseförmågan utökas, naturligtvis ospecificerat.

Ny utrustning

Stridsfordonsburet granatkastarsystem tillförs de fem mekaniserade bataljonerna. Sannolikt handlar det om icke inköpta AMOS. Tornen och vagnarna finns stående i förråd hos leverantörerna, där monteringen av tornen avbröts av den sk genomförandegruppen under Moderaternas ledning. En anskaffning bör alltså kunna ske omgående. Detta är en massiv förstärkning och förmågeökning för de mekaniserade bataljonerna, som får radikalt höjd slagkraft och rörlighet, speciellt med den målsökande pansarvärnsgranaten STRIX i AMOS-vagnarna. I min roman Midsommargryning har AMOS införts, så detta är i linje med fiktionen.

Brobandvagnar tillförs. Denna förmåga saknas idag, och de mekaniserade förbanden kan idag inte korsa ens ett brett dike.

Ytterligare pansarvärnsförmåga tillförs de två motoriserade bataljonerna, dvs befintliga 71:a bataljonen och den nya (1:a?) bataljonen vid Livgardet. Det handlar alltså om pansarvärnsrobotar. Dock har Bill-2 skrotats, så antagligen pratar vi om TOW.

Hemvärnet tillförs bataljonledningsförmåga och granatkastare. Detta är en kraftigt höjd förmåga, som ger hemvärnet understödsvapen och möjlighet till indirekt eld. Om det är 120 mm granatkastare kan man via den målsökande pansarvärnsgranaten STRIX också få förmåga att nedkämpa alla sorters stridsfordon, inklusive stridsvagnar, något man saknat en realistisk förmåga att göra tidigare.

Personlig utrustning och ammunition införskaffas. Detta inkluderar standardfordon, radioutrustning, mörkerutrustning, ammunition till stridsvagnar och granatkastare, nya pansarvärnsvapen mm.

Två korvetter av Gävleklass (antar man menar Göteborgsklassen, där HMS Gävle och HMS Sundsvall fortfarande finns i bruk) modifieras för främst moderniserad ubåtsjaktförmåga och livstidsförlängs till 2020-talet. 

Två bevakningsbåtar modifieras och fyra bevakningsbåtar skrotas inte, utan bibehålls som bojbåtarAntiubåtsgranatkastare återinförs till bevakningsbåtarna.

Nya (fasta) undervattensensorer införskaffas.

Samtliga stridsvagnar 122, dvs 120 förbandssätts i de fem mekaniserade bataljonerna och Stridsgrupp Gotland, och vi går alltså från tre stridsvagnskompanier och 42 stridsvagnar till åtta kompanier.

Nytt luftvärn med medellång räckvidd införskaffas till en av de två luftvärnsbataljonerna.Den andra bataljonen ska få systemen först år 2020 och Robot 67/77/97 HAWK kommer alltså finnas kvar ett tag till. Medellång räckvidd utesluter dessvärre anti-ballistiskt kvalificerade system som fransk-italienska Aster 30 (se min roman Midsommargryning), som har lång räckvidd.

Genomföranden

Alla förband ska krigsförbandövas fram till år 2020, vilket inkluderar fortfarande värnpliktiga krigsplacerade.

Planering av civilt försvar återupptas. Främst handlar det om att planera stöd till Försvarsmakten vid höjd beredskap, men även värna civilbefolkningen och de viktigaste samhällsfunktionerna. Detta är att betrakta som en avsevärd förstärkning av Försvarsmakten, som alltså ska kunna få planerad civil hjälp med t ex logistik och sjukvård. Dock gör detta de bistående organisationerna till krigförande och som sådana legitima militära mål.

Övning av speciellt luftvärnsförband på Gotland ska ske.

Utredning av samarbeten med nordiska grannländer, NATO och EU ska ske, men alliansfriheten ska inte ifrågasättas.

Återinförande av värnplikt

Partiell värnplikt återinförs. En ny personalkategori införs, nämligen ej anställda gruppbefäl, soldater och sjömän som värnpliktsplaceras, och benämns GSS/P.

GMU, grundläggande militär utbildning, ska förlängas från tre månader till 9 - 12 månader, så man får färdiga soldater, dock bara 4 - 7 månader om man utbildas enbart för Hemvärnet.

Enda svaret på finansieringen är detta sista, återinförandet av värnplikten. Man kan helt enkelt sluta anställa personal, och istället utbilda GSS/P under 9 - 12 månader (med antagligen full lön), som därefter likt förr är fullt dugliga för att sättas in i försvaret av landet. Dock har hela värnpliktsorgansiationen, inklusive logement etc avskaffats och det finns knappast tillräckligt med personal för genomförandet.

Tillägg: Förbandssättningen av samtliga stridsvagnar minskar personalåtgången för de mekaniserande bataljonerna när personalkrävande mekskyttekompanier istället ska ersättas med mycket mindre personalkrävande stridsvagnskompanier.

Detta är ändå den största försvarspositiva överenskommelsen i modern tid, och saknar egentligen motstycke efter över 20 år av avrustning. Men jag gissar att ÖB kommer tvingas äska mer pengar för att uppfylla detta. Och fort ska det gå - allt ska vara på plats till år 2020, inklusive medelräckviddigt luftvärn till bägge luftvärnsbataljonerna, som mig veterligt inte ens är ute på upphandling än.

Ni hittar hela överenskommelsen här (PDF).
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

32 kommentarer:

 1. Tragiskt, det finns ingen balans mellan befogenheter och ansvar för politiker i Sverige.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det gör det visst det!

   - Du har befogenhet att rösta som du vill.
   - De du röstar på har befogenhet att regera hur de vill.

   Är du anti-demokrat som ogillar dagens svenska demokrati? Är du inte beredd att försvara den med ditt liv?

   Radera
 2. Lyssna på Reinfeldts sommartal 2014 och öppna era hjärtan. utrymmet är begränsat.

  SvaraRadera
 3. Bra åtgärder, och man är som de senaste 50åren överens om att underfinansiera verksamheten så att det man får egentligen bara är en kuliss, något som ser fint ut utifrån men är helt tomt innuti.Lär bara lura skattebetalarna, potentiella angripare lär inte bli lika imponerade.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Underfinansiering kallas väl för "tradition av blocköverskridande försvarssamarbete".

   Radera
 4. Ett mycket viktigt steg för ökad stabilitet och i längden möjlig avspänning. Att den ryska krigsmakten är upptagen med Ukraina samt att Frankrike håller kvar Mistral fartygen ger ett visst andrum att besätta Gotland. När förbanden är på plats bedömer jag Rysslands förmåga att överraskande besätta ön som små, det leder förhoppningsvis till viss avspänning. Mest för att Rysslands förmågor används bättre på andra platser och för att de svenska ubåtarna utgör ett stort avskräckande riskmoment. Även hemvärnets förmåga (mobilisering, kompetens, moral etc) kommer att stiga markant som en synergieffekt av de stationära förbanden.

  Stor eloge till Cornu som varit en vattenbärare i att sprida en kvalitativ diskussion. Som han sa en gång i Radio, han är ingen makthavare, men han har inflytande. Den gemensamma arbetsgruppen kring försvarsuppgörelsen bäddar för ytterligare återtagning om Ryssland fortsätter med upprustning och konfrontation, då kommer det krävas brigader och då är vi tillbaka vid värnpliktssystemet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man ska faktiskt krigsförbandsöva de två brigaderna enligt denna överenskommelse.

   Radera
  2. I övrigt tack för de snälla orden.

   Radera
  3. Brigadövningar är bra, man kan faktiskt i brigadövningar låta varje rikspjäs simulera en artilleribataljon tills dess att de övriga 20 archer pjäserna är på plats. Känns mer akut att öva operativ lednings förmåga av brigader än samordnat eldöppnande av artilleriet. De nya archer pjäserna uppträder ändå i sprid formering och löser samordningen av elden decentraliserat, nätverksförsvaret är inte felaktigt, det kan t.ex. kraftigt minska bekämpningshotet så länge det är korrekt utformat.

   Radera
 5. Grattis Lars till framgångsrik och vältajmad opinionsbildning med blogg och böcker! Du kan nog ta åt dig en del av äran att ha vänt trenden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vet inte det, men jag är artig och säger tack ändå!

   Radera
  2. Är det verkligen en vänd trend?

   Man skjuter till ungefär häften av vad som behövs för att bemanna upp nuvarande organisation till vad den på pappret skall innehålla och samtidigt så lägger man till en massa nya förmågor som skall byggas upp. För vilka pengar?

   Radera
 6. Någon ovan skrev att utrymmet är begränsat? Nej då, lyssna bara på vår finansminister, 18 miljarder är belopp som de fixar fram på Finansen varje vecka. Men det är klart, det verkar bero på vad pengarna skall användas till.......
  /Ulf

  SvaraRadera
 7. Tja 10.2 miljarder på fem år räcker inte till så mycket. Hade man haft intresset från de socialistiskt-liberala partierna, som nu samarbetar med kommunistregimen hade man yrkat på minst 25-30 miljarder per år. Nu tror jag dock inte detta kommer ske och de 10 miljarderna kommer nog snarare gå åt till att upprusta de delar som finns. Jag har tidigare nämns att för att återfå ett fungerande försvar behöver man göra en satsning på mellan 250-300 miljarder SEK. Då nu intresset verkar vara svalt för att göra något sådant, återstår att se om FM eller "telefonsvararen", kommer kunna försvara Sverige emot Ryssland. Sannolikheten för något sådant verkar dock vara ytterst liten. Däremot tror jag att inom 10 år så kommer man nog ha privatiserat Försvarsmaktens funktioner, kostnaderna kommer bli allt för höga och då regeringen inser att man inte kan täcka de funktioner som krävs kommer privatiseringen vara oundvikligt. Fast den andra utvecklingen är ju också att Ryssland då innehar Västkusten och Gotland som baser för att man skall kunna nå ut till Atlanten och främst inom Arktis där vi förmodligen kommer få en större kris i samband med det ökade behovet på olja.

  SvaraRadera
 8. Om man avskaffar "Långtbortistandoktrinen" (tanken att konungariket Sverige skyddas bäst genom att delta i muslimska länders klanstrider) så kommer man få mer än 2 miljarder SEK per år till territorialförsvaret. Dessutom bör man kunna få litet extra pengar att röra sig med om man skippar smyganpassningen till Nato.

  SvaraRadera
 9. Nu när moderna stridsfordon börjat utrustats med aktiva skyddssystem kan vi lika gärna skrota alla föråldrade pansarvärnssystem som TOW och Bill. Det vi skulle behöva göra är att köpa in Javelin-robotar från USA, som de aktiva skyddssystemen inte kan stoppa då roboten dyker ner på målet rakt uppifrån.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Långt ifrån alla fordon har utrustats med aktiva skyddssystem, särskilt inte stridsfordon som ju speciellt är tacksamma mål för PV-robotar. Dessvärre är ju BILL-systemet avvecklat och sålt till Saudiarabien... tydligen var räckvidden för kort (2 km).
   Ersättaren till BILL är ju Rb 58 NLAW, men den har ju en ännu kortare räckvidd på 600m.
   Vet inte hur mycket vi har kvar i form av Rb 55 TOW heller. Pvhkp som hade Rb 55 som vapensystem är ju avvecklat sedan länge.

   Radera
  2. Två kommentarer till det:

   1) Aktiva försvarssystem är fortfarande väldigt sällsynta.
   2) Det finns aktiva försvarssystem som även fungerar mot vapen som kommer rakt uppifrån.

   Lösningen på det problemet är projektilbildande RSV från granater som detonerar utanför det aktiva systemets räckvidd.

   Radera
  3. En del rätt men ganska många fel i ovanstående... ...varav ett får tillskrivas bloggägaren...

   Radera
 10. Allt detta skall vara genomfört till 2020 om jag förstod Cornu. jo pyttsan.
  Vi får vara glada om hälften ens är påbörjat då. Ny "finansieringskris" inom två år!

  SvaraRadera
 11. Ska man vara lite positiv och se budgeten som halfvull istället för halvtom kanske detta är ett första beslut av flera som går ut på att steg för steg återta försvarsförmågan. Genom att definiera åtgärderna som skall klaras av kanske det kan bli lättare att säga att "jo, det behövs 4 mdr till för att gotlandssatsningen ska gå i hamn" etc.

  Men jag tror dessvärre att glaset är halvtomt och att detta bara var ett sätt att hitta ett sätt att komma undan inrikespolitiskt. Det skulle inte förvåna mig om det hittas på sätt att få tillbaka de utökade pengarna till statskassan igen.

  SvaraRadera
 12. En kommentar om luftvärnets räckvidd. Det finns ingen fastslagen standard för vad som är kort, medel och lång räckvidd i ett internationellt. I takt med att robotarnas räckvidder ökat så har gränserna blivit mer flytande och äldre system har ofta sett sig bli nergraderade i klassificeringen t ex Rbs-70 var förut i klassen "kort" (SHORAD) men är nu "väldigt kort" räckvidd (VSHORAD).

  Och Aster-30 brukar faktiskt i internationella samanhang klassas som "medel", även om den är upp mot den övre gränsen. Enbart Patriot PAC-2, S-3/400 och liknande system brukar klassas som lång räckvidd.

  Det är alltså inte omöjligt att Hawk ersätts med Aster-30 även om det är mer troligt, eftersom våra politiker är dum-snåla, att det blir något i stil med brittiska FLAADS med endast 25km räckvidd.

  SvaraRadera
 13. Tror det kan få positiva effekter eftersom det stärker försvarsministerns position, den första (och kanske ende?) ministern som fått ihop en ök. Blir svårt att internt köra över honom senare, och internt är det enda som betyder något i politiken. I partiet blir han "han som fixade förvarsök". En ny GP kanske?

  SvaraRadera
 14. Tack återigen för bra underlag, fakta mm, tycker det var BRA!
  En liten korrektion som jag uppfattar det hela, om ny GMU kommer, vilket det gör, kallas för GU NY inom FM, så kommer den att vara med värnpliktsförmåner (GMU) under hela GU NY tiden, 9-12 månader beroende på förband och befattning, exkl Hv inriktningen som är kortare men med samma förmåner. Anställning kommer först efter GU NY.

  PS väntar med spänning på uppföljaren till stjärnklart DS

  SvaraRadera
 15. Finansiering finns sätt et tak på ränteavdraget det skulle finansiera alt det försvaret vill ha.
  http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/rika-far-mest-av-statens-30-miljarder-i-ranteavdrag

  Med noll inflation så kan riksbanken trycka upp pengar och ge pengarna till staten, riksbanken trycker pengar tills inflationen blir 2%
  Ni behöver inte betala ett öre staten får ingen skuld, den enda som förlorar är bankerna som inte får ränteintäkter på dom nya pengarna.


  SvaraRadera
 16. Det är ett litet litet steg, men det går för första gången sedan 2000 framåt en smula.

  SvaraRadera
 17. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 18. Jag ville bara med min kommentar säga att jag var glad att försvarsministern äntligen förstått att alla våra stridsvagnar måste förbandsättas eftersom det är det starkaste vapnet enligt min mening. Det har alla de tre skydden såsom: skydd mot vapenverkan, stor rörlighet och är lätt att maskera. Stridsvagnskompanierna kan lätt förflyttas till de olika stridsområdena. det verkar ju alla de nu ingående förbanden besitta. Jag vill poängtera att jag är ingen expert på detta och är endast vanlig värnpliktig basse. Däremot har jag arbetat inom försvaret och är nu en glad pensionär. Därför mitt intresse att vara med i debatten. Jag förstod inte redaktörn under detta forum som påpekade att nu hade jag varit inne på denna sida flera gånger. Det må så vara att jag hattar runt lite för att läsa olika inlägg. Får jag inte det så är det bara att radera vad jag skrivit. Nu gjorde jag det själv i stället.
  Det finns en massa bestämmelser runt ammunitionshanteringen och bränslehanteringen. Dessutom när det gäller bränslehanteringen så är det inte bara miljöbestämmelser utan också mycket stor brandrisk vid hanteringen. När det gäller skydd och förvaring av våra stridflygplan så är det en hel del aspekter som måste penetreras. Det finns säkert personer inom försvaret som kan och har kunskapen bättre än jag och tänker därför inte särskilt analysera detta. Brandrisken ser jag som den största faran vid förvaring av dessa objekt i slutna rum. Om brand uppstår i dessa skyddsrum för flygplan ekalerar brandförloppet så snabbt att ingen hinner lämna och komma ut. De fasta kabatterierna har samtliga nedmonterats eftersom dessa lätt kunde slås ut med vapenverkan. Jag undrar som lekman i ämnet hur då våra flygplan och andra typer av stridsenheter då kan skyddas mot yttre vapenverkan. Utspridning på samtligs militärbaser och maskering samt massor med skenanläggningar ka kanske vara ett recept. Då kommer nästa fråga finns det tillräckligt med personal att serva och skydda dessa objekt och flygfält mm. Det finns också andra skyddsobjekt som anses som mycket viktiga. Skall alla dessa objekt skyddas så finns antagligen inga soldater kvar till striden. Hur kan Rysslands rörlig förband bekämpas som lätt kan släppas ned med fallskärm från flygplan med soldater och i skyddade vagnar och som snabbt kan förflyttas vidare.
  Ursäkta mitt inlägg och mina tankar. Redaktörn får gärna revidera detta hårt eller att ta bort det helt.

  SvaraRadera
 19. Det blev den 12. Motoriserade Bataljonen i Kungsängen, det har lagts ut tjänster för det förbandet på arbetsförmedlingen

  SvaraRadera
 20. Jag läste just att BAE Systems fordon i Storbritannien har fått ett £ 50M femårigt kontrakt med försvarsministeriet (MOD) för att ge tekniskt stöd för renovering av den brittiska arméns bepansrade fordonspark.
  Det vore väl också något för Sveriges regering att omgående också ge uppdrag till t ex Hägglunds och andra för renovering och öka skyddsförmågan av samtliga i Svenska försvaret ingående bepansrade fordon såsom stridsvagnar, bandvagnar, stridsfordon mm.. Detta ger soldaten bästa möjligheten för överlevnad.
  Svenska försvarsmaktens befintliga förmåga till artillerlokalisering ska förlängas intill år 2030. Det nuvarande systemet, artill-erilokaliseringsradarbandvagn 2091 A/B, har kommit nära sin tekniska livslängd. Samtidigt som systemet renoveras kommer också Försvarsmakten att öka skyddsförmågan. Nuvarande fordonsplattform tillåter inte någon ökning av vikten varför en ny bärare för Arthur ska införas i organisationen från och med år 2017.
  Jag läste också att pansarterrängbil 6 med sina olika vapensystem kan ta sig fram i en hastighet av 110 km/h i jämförelse med Arthur artilleri som kan ta sig fram med max 65 km/h. Om det är så viktigt att hjälp också kan fås av artilleriet borde det väl också vara så att Arthur med ingående fordon och delar också kan vara framme samtidigt. Alltså att också Arthur kan köras med en hastighet av 110 km/timme.
  Kan någon svara på detta.
  Gotland.
  Slutligen som jag ser det är det viktigt att det också finns skyddsrum för både soldater, ingående fordon och flygplan som annars kan bli ett lätt mål för fientliga missiler och flygplan på den lilla ön.
  Tack för ordet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Terrängbil 16 är ett väldigt lätt fordon som knappast används för strid annat än i nödsituationer. Finns ingen anledning att tex Arthur ska vara lika snabb !
   Det viktiga för Arthur är terrängframkomlighet så den kan hitta det bästa grupperingsläget !
   Arthur ska hamna i den betydligt tyngre Bv410 efter en modernisering.

   Radera
 21. Det blev även F16 som återfick status som Flygflottilj, dock utan divisioner !

  SvaraRadera