Cornucopia?

Aktuellt

Skattereformen: Även full fastighetsskatt på bostadsrätter - 40 000:- om året för en tvåa på Södermalm

Finanspolitiska rådets skattereform föreslår även fastighetsskatt på bostadsrätter, vilket missades i förra blogginlägget. För en tvåa på S...

2015-04-27 16:27

Nedskärningar och PRIO hotar flygvapnets flygsäkerhet

I mars förra året var två JAS-plan mycket nära att kollidera med varandra under en lufstridsövning. Haverikommissionen konstaterar att orsaken var otillräcklig utbildning och flygtid, eftersom flygelever inte fått tillräckligt med flygtimmar och kontinuitet i utbildningen på grund av otillräckliga ekonomiska anslag från Högkvarteret, samt brist på flygplan på grund av reservdelsbrist, delvis orsakad av IT-systemet PRIO. Tillägg: Flygtimmar, flygsäkerhet och operativ effekt, dvs försvarsförmåga, går hand i hand. Utan tillräckligt med flygtimmar kan man förstås inte klara sig i strid.

Försvarsmaktsintern
reklam för PRIO anno 2012.
Under en luftstridsövning den 20:e mars 2014 korsade en stridspilot under utbildning endast ett tiotal meter framför målflygplanet. Det handlade om millisekunder från en kollision mellan de två bemannade flygplanen, vilket ledde till en anmälan till Haverikommissionen. 

Haverikommissionen sammanfattar orsakerna till incidenten på följande vis:
"Händelsen orsakades av att eleven inte erhållit en sådan flygutbildning att denne uppnått de förväntade kunskaps- och förmågekraven som var nödvändiga för att genomföra övningen med bibehållen säkerhet. Bakomliggande orsak till händelsen var att de inblandade flygförbanden inte hade tillförts tillräckliga resurser av Försvarsmaktens högkvarter för att kunna genomföra stridsflygutbildningen inom givna tidsramar och med tillräcklig kontinuitet."
Flygtidsproduktion JAS 39 Gripen
åren 2012 - 2014. Planerad respektive
faktiska flygtimmar
Försvarsmakten nådde inte åren 2012 och 2013 i närheten av planerad flygtid, även om 2014 ser bättre ut, men det beror på en kraftig minskning av antalet planerade flygtimmar. En av orsakerna är IT-systemet PRIO. Haverikommissionen igen:
"Enligt Försvarsmakten har svårigheterna att uppnå den planerade flygtidsproduktionen under åren 2010 och 2011 berott på bristande tillgång till tekniker samt deltagande vid internationella insatser med JAS 39 Gripen. Åren 2012 - 2014 var orsaken i allt väsentligt brist på utbytesenheter och reservdelar efter införande av ett nytt stödsystem, PRIO, samt att JAS 39 Gripen A/B inte längre används inom Försvarsmakten."
Mycket av flygutbildningen har rent av blivit teoretisk, eller i simulator, i den mån man alls fått tillräcklig utbildning innan eleverna kommer ut på förband. Haverikommissionen skriver:
"Vid elevernas ankomst till flygflottiljen F 21/Kallax hade den föregående elevkullen ännu inte genomfört hela sin flygutbildning. De nya eleverna fick därför ytterligare ett utbildningsuppehåll under de åtta veckor det tog innan föregående elevkull var klar. Kontinuiteten i flygningen var därför inledningsvis låg för den nya elevkullen jämfört med den flygverksamhet som ursprungligen var planerad för dem. Den vid tillbudet inblandade eleven flög bara tre flygövningar under sina första åtta veckor vid divisionen."
Även om JAS 39 är lättfluget, så är
det en enorm skillnad mellan simulator
och att träna faktisk luftstrid med riktiga
flygplan. G-krafter och tunnelseendet
farterna ger upphov till kan inte simuleras.
Här flyger jag JAS-simulator på F 7 Såtenäs.
Tre flygningar på åtta veckor, i något som måste kräva mängdövningar.

Åtstramningarna inom försvaret och katastrofsystemet PRIO äventyrar alltså enligt Haverikommissionen flygsäkerheten, och med det även personalens liv och hälsa. Den inblandade eleven fick avbryta efterföljande manövreringsövningar på grund av en förmodad stressreaktion från incidenten, när det gick upp för vederbörande hur nära man kommit ett totalhaveri utan möjlighet att skjuta ut sig.

Ingen skugga ska alltså falla på flygeleven här, utan finger ska pekas uppåt och hela vägen till den dåvarande alliansregeringen, försvarsministern och agerande försvarsminister Anders Borg.

Haverikommissionens rapport hittar ni här som PDF.

Man kan och bör också fråga sig huruvida PRIO klarar av krigets krav, eller om svenskt stridsflyg och andra vapensystem eller fordon blir stående på grund av katastrofsystemets oförmåga att leverera reservdelar. PRIO är en konstruktion från den eviga fredens strategiska blackout, när nationellt försvar inte längre var något man skulle syssla med i Sverige.

Det går också att konstatera att man inte ska fokusera för mycket på antalet flygplan, när dessa har flygförbud i väntan på reservdelar, eller otillräckligt utbildade piloter med för få flygtimmar. Maximal operativ effekt är antagligen långt ifrån antalet faktiska flygplan och piloter. Bloggrannen Wiseman sammanfattar det självklara på Twitter:
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

7 kommentarer:

 1. PRIO är för ekonomer, skapat av andra ekonomer, beslutat att införas av okunniga.
  Kärnproblemet med ett sådant system i försvarets verksamhet är det finns inga konto/kostands ställen (celler i excel) som sätter ett pris på ineffektivitet, förseningar, skador olyckor eller död. Hade man satt ett "pris/kostnad" på detta hade man resonerat annorlunda.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sk kostnader för brist på kvalitet....

   Radera
 2. En gammal tumregel säger att en jaktpilot behöver ca 200 flygtimmar per år för att kunna prestera på topp. Vad svenska piloter får är väl lite halvhemligt, PH?, men källor på nätet anger runt 100 flygtimmar i bästa fall för en divisionspilot vilket är rimligt sett till antal piloter och total flygtid. Då blir det inte så bra men är ungefär i paritet med (110-130h/år) vad ryska piloter får idag. Kommer mao inte bli så mycket "Top gun" över Östersjön vid en potentiell konflikt i närtid...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Givet Haverikommissionens siffror och antar man 100 piloter, så landar man mycket riktigt runt 100 timmar per år.

   Finns ingen silvermedalj i strid...

   Radera
 3. Pinsamhet efter pinsamhet uppdagas inom Försvarsmakten nu när strålkastarljuset lyser på myndigheten som följd av omvärldens krav har fått politikerna (eller snarare väljarna) att vakna upp.

  SvaraRadera
 4. Men detta är väl ingen skillnad på hur man skickar iväg personalen på missioner utomlanda utan adekvata skydd, vapen, hjälpmedel eller mat för den delen. Sverige i ett nötskal.

  SvaraRadera
 5. Men detta är väl ingen skillnad på hur man skickar iväg personalen på missioner utomlanda utan adekvata skydd, vapen, hjälpmedel eller mat för den delen. Sverige i ett nötskal.

  SvaraRadera